SUROLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SUROLAN Kožní/ ušní kapky, suspenze
 • Léková forma:
 • Kožní/ušní kapky, suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SUROLAN Kožní/ušní kapky, suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Kortikosteroidy a antiinfectives v kombinaci
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9901561 - 1 x 15 ml - lahvička; 9960047 - 15 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/084/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 07-05-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Surolan kožní/ušní kapky, suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Eli Lilly Regional Operations GMBH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Vienna

Rakousko

Výrobce zodpovědný za uvolňování šarží:

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

Belgie

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugalsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Surolan kožní/ušní kapky, suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bílé suspenze obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Miconazoli nitras:

23 mg

Polymyxini B sulfas:

5500 IU (odpovídá 0,5293 mg)

Prednisoloni acetas:

5 mg

4.

INDIKACE

Léčba otitis externa a dermatitid u psů a koček způsobených:

Kvasinkami a plísněmi

Microsporum spp.

Trichophyton spp.

Candida spp.

Malassezia pachydermatis

Grampozitivními bakteriemi

Staphylococcus spp. (senzitivní kmeny)

Streptococcus spp. (senzitivní kmeny)

Gramnegativními bakteriemi

Pseudomonas spp. (senzitivní kmeny)

Escherichia coli

Ušními roztoči

Otodectes cynotis

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat s perforovaným ušním bubínkem neboť polymyxin B je považován za potenciální

ototoxické agens.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Dlouhodobé používání lokálních steroidů může způsobovat odbarvení kůže a zpomalovat hojení ran.

Také se mohou vyskytovat běžné nežádoucí účinky kortikosteroidů (změny biochemických parametrů,

jako zvýšení kortizolu a úrovně jaterních enzymů).

Ve velmi vzácných případech, použití tohoto přípravku může být spojeno s hluchotou, převážně u

starších psů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní nebo ušní podání.

Uši:

Po vyčištění zvukovodu, aplikujte do ucha, dvakrát denně, 3 až 5 kapek přípravku. Pro

zabezpečení optimálního rozprostření přípravku, by měla být báze ucha dobře

promasírována.

V případě infekce způsobené roztočem Otodectes cynotis, by mělo být do ucha, aplikováno 5 kapek

Surolanu, dvakrát denně, po 14 dnů. V případě výskytu ušních roztočů by měla být zvažována léčba

obou uší, dokonce i v tom případě, kdy je postižení viditelné pouze v jednom uchu.

Kůže:

Dvakrát denně, aplikujte několik kapek přípravku, tak aby došlo k pokrytí celé léze a

vetřete jej do postiženého místa rukou v rukavici.

V případě zánětu zevního zvukovodu, mykotického nebo bakteriálního původu, by mělo být

pokračováno v ošetření bez přerušení ještě po dobu 3 až 5 dnů po kompletním vymizení klinických

příznaků. V některých perzistentních případech je doporučována délka léčby po dobu 2-3 týdnů (viz

také bod 6).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pouze k vnějšímu použití.

Před použitím pořádně protřepejte.

Na začátku léčby, a pokud je to nutné i v jejím průběhu, by měla být srst v okolí i místě léze ostříhána.

Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci rezistence bakterií proti polymyxinu B, proto se

doporučuje použít přípravek na základě výsledku testů citlivosti původců onemocnění k účinné látce.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

K aplikaci tohoto přípravku na postiženou kůži použijte rukavice. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Kortikosteroidy mohou mít nevratné účinky na kůži. Mohou být absorbovány a mohou mít škodlivé

účinky, především v případě častého a rozsáhlého kontaktu nebo během těhotenství. V případě

zasažení očí, vypláchněte ihned velkým množstvím vody. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Osoby se známou přecitlivělostí na léčivé látky nebo jakoukoliv z pomocných látek by se měli

vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Může být bezpečně podáván březím i laktujícím zvířatům.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.