SUIDAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SUIDAN Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SUIDAN Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9997490 - 5 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/119/92-C
 • Datum autorizace:
 • 21-01-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1

Název přípravku

SUIDAN inj. sicc. ad us. vet.

2

Výrobce

ALVETRA und WERFFT AG

Boltzmanngasse 9a-11

1090 Vienna

Austria

3

Držitel rozhodnutí o registraci

ALVETRA und WERFFT GmbH

Boltzmanngasse 9a-11

1091 Vídeň

Rakousko

4

Složení

1 lahvička substance obsahuje:

Účinné látky:

Gonadotrophinum sericum 400 I.U.

Gonadotrophinum chorionicum 200 I.U.

Pomocné látky:

Mannitolum

Natrii hydrogenphosphas hydricus

Natrii dihydrogenphosphas dihydricus

Lactosum monohydricum

1 lahvička solvens obsahuje:

Natrii chloridum 32 mg

Aqua pro iniectione ad 4 ml

5

Indikační skupina

Veterinární gonadotropiny

6

Charakteristika

Ve veterinární medicíně se používají jako léčiva gonadotropiny extrahypofyzárního původu – sérový

gonadotropin s LH- a FSH-účinkem a choriový gonadotropin s čistým LH-účinkem. Suidan je vyvážená

kombinace obou hormonů, které hrají rozhodující roli při vyzrávání folikulů a vyvolání ovulace.

7

Farmakokinetické údaje

HCG je primárně distribuován do ovarií samic a varlat samců. Biologický poločas je 55-57 hod. HCG je

vylučován z 30% močí ,70% HCG je metabolizováno v játrech a ledvinách.

PMSG zůstává dlouhou dobu aktivní, poněvadž neprochází renálním filtrem.Poločas je 35 hod. PMSG se

metabolizuje v játrech a ledvinách.

8

Cílový druh zvířat

Prase

9

Indikace

Indukce říje u slabé nebo chybějící říje (anestrus prasnic a prasniček vhodné konstituce – min. 6 měsíců stáří a

90 kg hmotnosti), hormonální dysfunkce.

10 Kontraindikace

Přecitlivělost na složky přípravku

S ohledem na nebezpečí vzniku cyst nesmí být přípravek aplikován během estru, ani na začátku nebo uprostřed

cyklu (během luteální fáze)

11 Nežádoucí účinky

V ojedinělých případech může dojít po injekci Suidanu (stejně jako u všech léčiv obsahujících bílkoviny)

k anafylaktické reakci. Dojde-li k anafylaktické reakci, doporučuje se okamžité i.v. podání 2-3 ml roztoku

adrenalinu (1:1000).

12 Interakce

Nejsou známy

13 Dávkování

1 lahvička substance

1 lahvička solvens pro jedno ošetření.

K indukci říje po odstavu, především po prvním vrhu, aplikovat nejlépe v den odstavení, nejpozději však 2. den

po odstavení. Prasnicím, které nezabřezli do 10 dnů po odstavu, se aplikuje Suidan od 10. do 12. dne. Ve všech

indikacích nastane estrus za 3 až 6 dnů. Měla by pak být provedena inseminace.

14 Způsob použití

Subkutánně

15 Upozornění

Solvens i rozpuštěný lyofilizát musí být čiré bezbarvé roztoky.

16 Uchovávání

Při teplotě do 25

C, chránit před světlem.

17 Varování

Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Skladovat mimo dosah dětí.

18 Balení

5 lahviček s lyofilizátem (5 x 1 dávka) + 5 lahviček s rozpouštědlem (4 ml).

19 Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt

20 Použití, exspirace

3 roky. Po rekonstituci ihned spotřebovat.

21 Datum poslední revize

Březen 2010