Strimvelis

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
autologní CD34 + obohacené frakce buněk, která obsahuje CD34 + buněk ovládaná s retroviral vektor, který kóduje pro lidské adenosin adenosindeaminázou (ADA) cDNA sekvence z lidské kmenové / (CD34 +) hemopoetické
Dostupné s:
Orchard Therapeutics (Netherlands) BV
ATC kód:
L03
INN (Mezinárodní Name):
autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA sequence
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia,
Terapeutické oblasti:
Závažná kombinovaná imunodeficience
Terapeutické indikace:
Strimvelis je indikován k léčbě pacientů s těžkou kombinovanou imunodeficiencí díky adenosin nedostatku adenosindeaminázou (ADA-SCID), pro něhož žádný vhodný lidský leukocytární antigen (HLA)-odpovídající související kmenových buněk dárce je k dispozici (viz bod 4. 2 a 4.
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003854
Datum autorizace:
2016-05-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/003854

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

08-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

28-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

28-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

08-06-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta nebo ošetřovatele

Strimvelis 1-10 milionů buněk/ml infuzní disperze

Autologní buněčná frakce obohacená CD34

, která obsahuje CD34

buňky transdukované

retrovirovým vektorem, který kóduje humánní ADA cDNA sekvenci

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám (Vašemu dítěti) bude tento

přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás (Vašeho dítěte) vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Lékař Vám dá Kartu pacienta. Přečtěte si ji pozorně a postupujte podle pokynů v ní uvedených.

Vždy ukažte Kartu pacienta lékaři nebo zdravotní sestře, pokud je navštívíte nebo jdete do

nemocnice.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Strimvelis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám (Vašemu dítěti) bude Strimvelis podán

Jak se Strimvelis podává

Možné nežádoucí účinky

Jak Strimvelis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Strimvelis a k čemu se používá

Strimvelis je druh léčivého přípravku, který se nazývá

genová terapie

Strimvelis se používá k léčbě závažného stavu nazývaného

ADA-SCID

Adenosine Deaminase-Severe

Combined Immune Deficiency = závažný kombinovaný imunodeficit způsobený nedostatkem

adenosindeaminázy).

Při tomto stavu nepracuje imunitní systém správně tak, aby chránil tělo proti

infekci. Osoby s ADA-SCID nemohou tvořit dostatek enzymu nazývaného

adenosindeamináza

(ADA)

, protože gen, který ji vytváří, je narušen.

Strimvelis se používá k léčbě ADA-SCID, pokud není vhodným dárcem kmenových buněk kostní

dřeně k transplantaci nikdo ze členů rodiny.

Strimvelis je vyroben zvlášť pro každého pacienta s použitím buněk pacientovy vlastní kostní dřeně.

Účinkuje tak, že se do kmenových buněk v kostní dřeni vnese nový gen, který je schopen vytvářet

ADA.

Strimvelis se podává kapačkou (

infuzí

) do žíly (

intravenózně

). Více informací o tom, co se bude dít

před léčbou a během léčby se dozvíte v bodě 3

Jak se Strimvelis používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám (Vašemu dítěti) bude Strimvelis podán

Strimvelis není pro některé osoby vhodný.

Přípravek Strimvelis nesmí být Vám (nebo Vašemu dítěti) podán, jestliže:

jste

alergický(á)

na kteroukoli složku tohoto přípravku (

uvedenou v bodě 6

máte nebo jste v minulosti měl(a) druh

nádorového onemocnění

zvaný

leukemie

nebo

myelodysplazie

jste

HIV pozitivní

nebo

pozitivní na některé jiné infekce

(Váš lékař Vám poradí);

jste již byl(a) léčen(a)

genovou terapií

Upozornění a opatření

Než bude Vám (Vašemu dítěti) tento přípravek podán, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou.

Strimvelis je vyroben speciálně z vlastních buněk pacienta. Nikdy nesmí být podán nikomu jinému.

Vložení nového genu do DNA může vyvolat leukemii. V klinických studiích s genovou terapií

u jiných onemocnění (nikoli ADA-SCID) se u některých pacientů vyvinula leukemie nebo jiné typy

nádorového onemocnění krve. Toto nebylo u pacientů léčených přípravkem Strimvelis pozorováno; je

však doporučeno, aby u Vás (Vašeho dítěte) lékař dlouhodobě sledoval jakékoli známky leukemie.

Poté co budete Vy (nebo Vaše dítě) léčen(a/o) přípravkem Strimvelis, nebudete nikdy v budoucnu

moci darovat krev, orgány nebo tkáně. Je to proto, že Strimvelis je přípravkem genové terapie.

Nelze-li dokončit léčbu přípravkem Strimvelis

V některých případech není možné pokračovat v plánované léčbě přípravkem Strimvelis. Existují

různé důvody, kdy k tomu může dojít, např.:

pokud se vyskytl problém při odběru buněk pro výrobu tohoto léčivého přípravku;

pokud nebyl k dispozici dostatek správného druhu buněk pro výrobu tohoto léčivého

přípravku;

došlo-li během výroby léčivého přípravku ke kontaminaci (znečištění);

pokud došlo k opožděnému doručení léčivého přípravku do nemocnice, kde je poskytována

léčba.

V těchto případech Vám (Vašemu dítěti) lékař podá kmenové buňky, které byly odebrány před

zahájením léčby (viz bod 3

Jak se Strimvelis podává

Můžete potřebovat další léčbu

Před použitím prochází Strimvelis řadou zkoušek. Vzhledem k tomu, že se podává brzy po výrobě,

nebudou v době podání výsledky některých z těchto zkoušek dostupné. Ukáží-li zkoušky cokoli, co by

Vás (Vaše dítě) mohlo ovlivnit, bude Vás lékař odpovídajícím způsobem léčit.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Strimvelis Vám nemá být podán,

jste-li těhotná. Pokud byste mohla otěhotnět, musíte během léčby a alespoň 6 měsíců po ní užívat

bariérovou metodu antikoncepce (např. kondomy).

Kojíte-li, nemá Vám být Strimvelis podán. Není známo, zda složky přípravku Strimvelis mohou

přecházet do mateřského mléka.

Strimvelis obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje přibližně 3,5 mg sodíku v mililitru. To je nutno vzít v úvahu u pacientů na

dietě s kontrolovaným obsahem sodíku.

3.

Jak se Strimvelis podává

Strimvelis se podává kapačkou (

infuzí

) do žíly (

intravenózně

). Strimvelis může být podáván pouze ve

specializované nemocnici, a to pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou pacientů s ADA-SCID

a tento typ léčivých přípravků používá.

Strimvelis lze vyrobit pouze, pokud lékař je schopen odebrat dostatek správného druhu buněk

z pacientovy vlastní kostní dřeně.

Před výrobou přípravku Strimvelis

provede lékař testy, aby se ujistil, že nemáte (Vaše dítě nemá)

určité infekce (viz bod 2).

Provádějí se dva odběry

Před plánovanou léčbou lékař provede dva odběry kmenových buněk z kostní dřeně:

záložní odběr

, nejméně 3 týdny před léčbou. Buňky získané při tomto odběru budou

uschovány, aby mohly být podány pacientovi, pokud léčivý přípravek nebude možno podat

nebo nebude účinkovat (

viz „Nelze-li dokončit léčbu přípravkem Strimvelis“ v bodě 2

odběr určený pro léčbu

, 4 až 5 dní před léčbou. Buňky získané při tomto odběru budou

použity pro výrobu přípravku Strimvelis vložením nového genu do buněk.

Před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Strimvelis

Kdy

Co se dělá

Proč

Nejméně 3 týdny před

léčbou

Záložní odběr

kmenových

buněk

Buňky budou uschovány jako

rezerva

(viz výše).

Přibližně 4 až 5 dní před

léčbou

Odběr

kmenových buněk

určený pro léčbu

Buňky budou použity k výrobě

přípravku Strimvelis (

viz výše

3 dny a 2 dny před

léčbou

Je podáván léčivý přípravek

zvaný

busulfan

čtyřikrát denně

po dobu dvou dnů (celkem

8 dávek).

Příprava kostní dřeně na podání

přípravku Strimvelis.

Přibližně 15 až 30 minut

před

léčbou

Může být podán léčivý

přípravek zvaný

antihistaminikum.

Snížení pravděpodobnosti

reakce na infuzi.

Strimvelis je podán…

kapačkou do žíly.

Toto bude trvat přibližně 20 minut.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky označené * mohou souviset s busulfanem.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout

více než 1 z 10 pacientů

výtok z nosu nebo ucpaný nos (

alergická rýma

sípání, obtížné dýchání (

astma

zanícená svědící kůže (

atopická dermatitida, ekzém

zvýšená teplota (

horečka

snížená funkce štítné žlázy (

hypothyreóza

zvýšený krevní tlak (

hypertenze

snížení počtu červených nebo bílých krvinek (

anemie, neutropenie

zvýšení hodnot jaterních enzymů*;

výsledky krevních testů pozitivní na

antinukleární protilátky a protilátky proti hladké

svalovině

Máte-li jakékoli otázky k příznakům nebo nežádoucím účinkům nebo týkají-li se Vás některé

příznaky,

poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout

až 1 z 10 pacientů

. Všechny jsou způsobeny tím, že imunitní systém začal

pracovat nadměrně a napadá vlastní tkáně v těle.

červené nebo rudé tečky na kůži, krvácení pod kůži (

imunitní trombocytopenická purpura

zánět štítné žlázy (

autoimunitní thyreoiditida

slabost a bolest nohou a rukou (

syndrom Guillain-Barré

zánět jater (

autoimunitní hepatitida

snížení počtu krevních buněk (

autoimunitní hemolytická anemie, autoimunitní aplastická

anemie

výsledky krevních testů pozitivní na

cytoplazmatické protilátky proti neutrofilům

Máte-li jakékoli otázky k příznakům nebo nežádoucím účinkům nebo týkají-li se Vás některé

příznaky,

poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Strimvelis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP), včetně času, uvedené na štítku

kontejneru a štítku infuzního vaku.

Uchovávejte při teplotě 15-30

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Tento přípravek budou podávat kvalifikovaní

lékaři, kteří zodpovídají za správnou likvidaci přípravku. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Strimvelis obsahuje

Léčivou látkou je autologní (pacientova vlastní) frakce obohacená CD34

buňkami

transdukovanými retrovirovým vektorem, který kóduje humánní ADA cDNA sekvenci.

Koncentrace je 1-10 milionů CD34

buněk/ml.

Další složkou je chlorid sodný (

viz bod 2, Strimvelis obsahuje sodík

Jak Strimvelis vypadá a co obsahuje toto balení

Strimvelis je zakalená až čirá, bezbarvá až růžová disperze buněk dodávaná v jednom infuzním vaku

nebo ve více infuzních vacích. Infuzní vak(y) je(jsou) dodáván(y) v uzavřených kontejnerech.

Držitel rozhodnutí o registraci

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV

Prins Bernhardplein 200,

1097 JB Amsterdam,

Nizozemí

Výrobce

AGC Biologics S.p.A.

58 Via Olgettina

20132

Milan

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

MM/RRRR

.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Strimvelis je dopraven přímo do zdravotnického zařízení, kde bude infuze podána. Infuzní vak je

umístěn uvnitř uzavřeného vnějšího obalu. Vaky musí být až do použití uchovávány ve vnějším obalu.

Strimvelis je určen pouze pro autologní použití. Totožnost pacienta je před infuzí nutno srovnat

s informací o pacientovi na vnitřním a/nebo vnějším obalu.

Jemně promíchejte obsah vaku, aby došlo k rozptýlení všech buněčných agregátů, podávejte s pomocí

transfuzního setu obsahujícího filtr k zachycení případných zbývajících buněčných agregátů.

Po podání je zapotřebí propláchnout infuzní vak s využitím 50ml injekční stříkačky naplněné

fyziologickým roztokem.

Tento přípravek obsahuje geneticky modifikované buňky. Je nutno postupovat podle místních pokynů

pro biologickou bezpečnost.

Strimvelis není testován na přenosná infekční agens. Zdravotničtí pracovníci zacházející s přípravkem

Strimvelis musí proto dodržovat příslušná opatření, aby zabránili potenciálnímu přenosu infekčních

chorob.

Pracovní povrchy a materiály, které přišly do potenciálního kontaktu s přípravkem Strimvelis musejí

být dekontaminovány příslušnou dezinfekcí.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

pro biologickou bezpečnost.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Strimvelis 1-10 milionů buněk/ml infuzní disperze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1

Obecný popis

Autologní frakce obohacená CD34

buňkami transdukovanými retrovirovým vektorem, který kóduje

humánní cDNA sekvenci adenosindeaminázy (ADA) z lidských hematopoetických

kmenových/progenitorních (CD34

) buněk.

2.2

Kvalitativní a kvantitativní složení

Konečný přípravek se skládá z jednoho nebo více ethylenvinylacetátových (EVA) vaků, které obsahují

autologní buněčnou frakci obohacenou CD34

, která obsahuje CD34

buňky transdukované

retrovirovým vektorem, který kóduje humánní ADA cDNA sekvenci.

Kvantitativní informace týkající se CD34

buněk/kg a celkového počtu buněk v přípravku jsou

uvedeny v označení každé jednotlivé šarže. Koncentrace je 1-10 milionů CD34

buněk/ml.

Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,15 mmol sodíku v jednom ml (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní disperze.

Zakalená až čirá, bezbarvá až růžová disperze buněk.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Strimvelis je indikován k léčbě pacientů se závažným kombinovaným imunodeficitem způsobeným

deficitem adenosindeaminázy (ADA-SCID), pro které není dostupný vhodný příbuzný dárce

kmenových buněk s odpovídajícím lidským leukocytárním antigenem (HLA) (viz body 4.2 a 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Strimvelis musí být podán v transplantačním centru lékařem, který má předchozí zkušenosti s léčbou

pacientů s ADA-SCID a s používáním přípravků

ex vivo

genové terapie autologními CD34

Strimvelis lze podávat pouze po konzultaci s pacientem a/nebo jeho rodinou. Očekává se, že pacienti

vstoupí do léčebného registru a budou dlouhodobě sledováni.

Je nutno mít připraveny rezervní CD34

kmenové buňky v počtu alespoň 1 milion CD34

buněk/kg.

Ty je nutno získat od pacienta alespoň 3 týdny před léčbou přípravkem Strimvelis. Rezervní kmenové

buňky jsou určeny jako záchranná léčba v případě selhání během výroby, selhání transplantace nebo

prolongované aplazie kostní dřeně po léčbě přípravkem Strimvelis.

Pacient musí být schopen odběru adekvátního počtu CD34

buněk, které poskytnou minimálně

4 miliony purifikovaných CD34

buněk/kg potřebných k výrobě přípravku Strimvelis.

Strimvelis je určen pouze pro autologní použití (viz bod 4.4).

Před infuzí musí být potvrzeno, že totožnost pacienta souhlasí se základními jedinečnými údaji

o pacientovi na infuzním vaku(vacích) přípravku Strimvelis a/nebo na obalu (viz body 4.4 a 6.6).

Podmínky před léčbou

Doporučuje se, aby byl podán intravenózně busulfan v dávce 0,5 mg/kg každých 6 hodin po dobu

dvou po sobě jdoucích dnů; podávání busulfanu má být zahájeno tři dny před podáním přípravku

Strimvelis. Celková dávka busulfanu je 4 mg/kg, rozdělená na 8 dávek po 0,5 mg/kg. Hladiny

busulfanu v plazmě je třeba měřit oba dny po první denní dávce sériovými odběry krve za použití

vhodné metody. Překročí-li AUC busulfanu 4 000 nanogramů/ml*hod (974 µmol/l.minuta), je třeba

dávku snížit v závislosti na AUC.

Premedikace

Doporučuje se, aby 15-30 minut před infuzí přípravku Strimvelis bylo podáno intravenózně

antihistaminikum.

Dávkování

Doporučené rozmezí dávek přípravku Strimvelis je mezi 2 a 20 miliony CD34

buněk/kg.

Obsahuje-li přípravek méně než 2 miliony CD34

buněk/kg, je na lékaři, aby podle individuálního

poměru přínosu a rizika posoudil, zda začít s léčbou. V klinických studiích bylo u pacientů léčených

méně než 2 miliony CD34

buněk/kg pozorováno selhání léčby.

Strimvelis se podává pouze jednou.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Strimvelis není určen k podání u pacientů ve věku > 65 let a v této věkové skupině nebyl studován.

Porucha funkce ledvin

Strimvelis nebyl studován u pacientů s poruchou funkce ledvin. Neočekává se nutnost úpravy dávky.

Porucha funkce jater

Strimvelis nebyl studován u pacientů s poruchou funkce jater. Neočekává se nutnost úpravy dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Strimvelis u dětí ve věku nižším než šest měsíců a vyšším než 6 let

a 1 měsíc nebyly stanoveny (viz bod 4.4). Nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Strimvelis je určen k intravenózní infuzi.

K podání je nutno použít transfuzní set s filtrem. Je třeba použít pouze filtry určené pro použití

s transfuzními sety, aby se zabránilo nechtěnému odstranění buněk z přípravku.

Rychlost infuze nesmí přesáhnout 5 ml/kg/hod. Doba podání je přibližně 20 minut (viz bod 6.6). Po

podání je nutné vypláchnout infuzní vak pomocí 50ml injekční stříkačky naplněné fyziologickým

roztokem.

Opatření, která je třeba učinit před manipulací s přípravkem nebo jeho podáváním

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované buňky. Je zapotřebí řídit se místními pokyny

pro biologickou bezpečnost týkajícími se tohoto typu přípravků (viz bod 6.6).

Přípravek Strimvelis není testován na přítomnost přenosných infekčních agens. Je proto zapotřebí, aby

zdravotničtí pracovníci, kteří zacházejí s přípravkem Strimvelis, používali odpovídající ochranná

opatření k zabránění přenosu případných infekčních nemocí.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současná leukemie nebo myelodysplazie nebo jejich výskyt v anamnéze.

Pozitivní test na virus lidské imunodeficience (HIV) nebo přítomnost jakéhokoli přenosného

infekčního agens uvedeného v platné EU Cell and Tissue Directive před odběrem kostní dřeně.

Genová terapie v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Strimvelis je určen pouze pro autologní použití a nikdy nesmí být podán jinému pacientovi než

původnímu dárci CD34

buněk.

V některých případech se může stát, že pacient nebude moci dostat Strimvelis kvůli problémům při

výrobě. Po tomto oznámení může ošetřující lékař modifikovat pacientův léčebný program (tj.

ukončení podávání busulfanu a/nebo podání záložních kmenových buněk, je-li to vhodné).

Výsledky kontroly kvality z 2. stupně budou dostupné teprve po infuzi přípravku. Budou-li

identifikovány klinicky významné problémy v kvalitě po infuzi přípravku Strimvelis, bude ošetřující

lékař informován. Lékař musí pacienta dostatečně monitorovat a/nebo léčit.

Strimvelis je nutno používat s opatrností u pacientů starších než 6 let a 1 měsíc a mladších než

6 měsíců, protože pro tato věková rozpětí nejsou dostupné žádné údaje z klinických studií. U starších

pacientů je typicky snížená schopnost poskytnout větší množství CD34

buněk, což může znamenat,

že starší pacienti nemohou být léčeni tímto přípravkem. Úspěšnost tvorby T buněk po podání

přípravku Strimvelis je pravděpodobně ovlivněna reziduální funkcí thymu, která může být u starších

dětí narušena. Použití přípravku Strimvelis u pacientů starších, než kteří byli dříve studováni, má být

pečlivě zváženo a vyhrazeno pouze pro případy, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby.

Pacienti, kteří byli dříve pozitivně testováni na hepatitidu C, mohou být léčeni přípravkem Strimvelis,

pokud je u nich prokázána absence pokračující infekce za pomoci testu nukleových kyselin s mezí

stanovitelnosti

15 mezinárodních jednotek/ml. Výsledky musí být negativní nejméně při 3 po sobě

jdoucích testech v průběhu minimálně 4 týdnů po ukončení léčby hepatitidy C, poslední test má být

proveden maximálně 3 dny před odběrem buněk.

Strimvelis je nutno používat s opatrností u pacientů s hypersenzitivitou k aminoglykosidům nebo

hovězímu séroalbuminu.

Po léčbě přípravkem Strimvelis nebyly hlášeny případy leukemie nebo myelodysplazie. Avšak ve

srovnávacích studiích genové terapie Wiskottova-Aldrichova syndromu, X-SCID a chronické

granulomatózní choroby byly dokumentovány inzerce vektorů do oblastí chromozomů, u kterých byla

již dříve zjištěna souvislost s leukemií. Místa inzerce retrovirů (Retroviral insertion sites, RIS) byla

detekována v CCND2 a LMO2 nebo v přiléhajících oblastech, po léčbě přípravkem Strimvelis tak

existuje potenciální riziko leukemické transformace. Doporučuje se, aby byli pacienti monitorováni

dlouhou dobu, aby navštěvovali lékaře nejméně jednou za rok po dobu prvních 11 let a pak po

13 letech a po 15 letech od léčby přípravkem Strimvelis a aby jim vždy bylo provedeno vyšetření

krevního obrazu včetně diferenciálu, biochemie a thyreotropního hormonu.

Dlouhodobý účinek a trvání odpovědi na přípravek Strimvelis u ADA-SCID nejsou známy (viz

bod 5.1).

Pacienti mají být pečlivě monitorováni s ohledem na výskyt závažných a oportunních infekcí,

parametry imunitní rekonstituce a potřebu intravenózně podávané náhrady imunoglobulinu (IVIG);

v případě nedostatečné odpovědi se doporučuje zahájit jinou léčbu ADA-SCID pod dohledem lékaře.

Vyskytly se případy neúspěšné léčby přípravkem Strimvelis. Někteří pacienti museli podstoupit

dlouhodobou substituční enzymatickou léčbu a/nebo jim musely být transplantovány kmenové buňky

(viz bod 5.1).

Neimunologické projevy ADA-SCID nemusí na Strimvelis reagovat.

S přípravkem Strimvelis nebylo provedeno imunogenetické testování.

U pacientů může dojít k rozvoji autoimunity. 67 % (12 z 18) pacientů léčených přípravkem Strimvelis

mělo autoimunitní protilátky nebo jiné projevy (např. autoimunitní trombocytopenie, autoimunitní

aplastická anemie, autoimunitní hepatitida a syndrom Guillain-Barré) (viz bod 4.8).

Pacienti léčení přípravkem Strimvelis nesmí být již nikdy dárci krve, orgánů, tkání a buněk pro

transplantaci. Tato informace je uvedena v Kartě pacienta.

Počty T lymfocytů (CD3

) a NK buněk (CD 56

) se po léčbě přípravkem Strimvelis zvýšily. Střední

hodnoty 3 roky po genové terapii byly nižší než normální hodnoty. Doporučuje se pokračovat ve

sledování pacienta. Byly hlášeny případy kožních papilomů, abnormální elektroforézy sérových

proteinů a po jednom případu lipofibromu, edému plic a snížení repertoáru T-buněk V beta. Kauzální

vztah k přípravku nebyl prokázán.

Byly hlášeny nežádoucí účinky související s použitím centrálního žilního katetru (central venous

catheter, CVC) (např. závažné infekce CVC a trombus v pomůcce). Pacient má být pečlivě

monitorován z hlediska výskytu potenciálních příhod souvisejících s katetrem.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,15 mmol sodíku v ml. To je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě

s kontrolovaným obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Neočekávají se interakce přípravku Strimvelis se skupinou

enzymů jaterního cytochromu P-450 nebo s transportéry léčiv.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Vzhledem k tomu, že se přípravek Strimvelis podává po přípravné léčbě busulfanem, musí pacientky

ve fertilním věku během podávání přípravku Strimvelis a ještě nejméně 6 měsíců po ukončení terapie

používat spolehlivou bariérovou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nebyly provedeny.

Strimvelis se nesmí používat během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se Strimvelis vylučuje do lidského mateřského mléka. Vliv podání přípravku

Strimvelis kojící matce na kojené dítě nebyl studován.

Strimvelis se během kojení nesmí podávat.

Fertilita

O vlivu přípravku Strimvelis na lidskou fertilitu nejsou dostupné údaje. Účinky na mužskou a ženskou

plodnost nebyly hodnoceny ve studiích na zvířatech.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Strimvelis nemá žádný nebo má zanedbatelný dlouhodobý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Bezpečnost přípravku Strimvelis byla hodnocena u 18 jedinců s mediánem doby sledování 12 let.

Vzhledem k malé populaci pacientů a velikosti kohort neposkytují nežádoucí účinky uvedené

v tabulce kompletní obraz o druhu a četnosti těchto účinků. Závažné nežádoucí účinky zahrnují

autoimunitní potuchy (např. autoimunitní hemolytickou anemii, autoimunitní aplastickou anemii,

autoimunitní hepatitidu, autoimunitní trombocytopenii a syndrom Guillain-Barré). Nejčastěji

hlášeným nežádoucím účinkem byla pyrexie.

Nežádoucí účinky v tabulce

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže s použitím tříd orgánových systémů a četnosti podle MedDRA.

Použité kategorie četnosti jsou:

Velmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

V rámci kategorií četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí s klesající závažností.

Třídy orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Poruchy krve a lymfatického

systému

Anemie

Neutropenie

Autoimunitní hemolytická

anemie, autoimunitní

aplastická anemie,

autoimunitní

trombocytopenie

Endokrinní poruchy

Hypothyreóza

Autoimunitní

thyreoiditida

Poruchy nervového systému

Guillain-Barré syndrom

Cévní poruchy

Hypertenze

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Astma, alergická rinitida

Poruchy jater a žlučových cest

Autoimunitní hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Atopická dermatitida,

ekzém

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Pyrexie

Vyšetření

Zvýšení hladiny

jaterních enzymů

pozitivní antinukleární

protilátky (ANA),

pozitivní protilátky proti

hladkému svalstvu

Pozitivní cytoplazmatické

protilátky proti

neutrofilům

Nežádoucí účinky považované za potenciálně spojené s busulfanem.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Imunitní rekonstituce

Všechny identifikované nežádoucí účinky v tabulce (s výjimkou účinků potenciálně spojených

s busulfanem) se vzhledem k jejich povaze a načasování považují za účinky spojené s imunitní

rekonstitucí. Tyto autoimunitní nežádoucí účinky byly hlášeny u jedinců po genové terapii. Většina

byla hlášena během 3 měsíců až 3 let sledování a navrátila se k normálu, s výjimkou hypothyreózy

a pozitivních ANA testů. Nežádoucí účinky spojené s alergií uvedené v tabulce byly také většinou

hlášeny během 3 měsíců až 3 let sledování.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pro předávkování přípravkem Strimvelis nejsou dostupné žádné údaje z klinických studií.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, jiná imunostimulancia, ATC kód: dosud nepřidělen

Mechanismus účinku

Po infuzi se CD34

buňky včlení do kostní dřeně, kde obohatí hematopoetický systém o podíl buněk,

který exprimuje farmakologicky aktivní hladiny enzymu ADA.

Po úspěšném včlenění u pacienta se očekává, že účinek bude celoživotní.

Farmakodynamické účinky

Jeden rok po léčbě byl medián podílu geneticky modifikovaných buněk u pacientů zařazených

v pivotní studii v periferní krvi 28 % (rozmezí 6 %-92 %) pro CD19

a 73 % (rozmezí 20 %-100 %)

pro CD3

buňky, 3 roky po léčbě byl medián podílu geneticky modifikovaných buněk v periferní krvi

30 % (rozmezí 8 %-101 %) pro CD19

a 67 % (rozmezí 39 %-82 %) pro CD3

. Procentní medián

geneticky upravených buněk v periferní krvi v 8. roce u pacientů zařazených do dlouhodobého

sledování byl 97 % (rozpětí 1 % - 101 %) u buněk CD19+, a 101 % (rozpětí 1 % - 101 %) u buněk

CD3+.

Přítomnost transgenu vede ke zvýšení exprese ADA. Jeden rok po léčbě byl medián aktivity proteinu

ADA (mononukleární buněčná adenosindeamináza) v lymfocytech v periferní krvi 181,2 (rozmezí

42,1-1 678,2) nmol/hod/mg proteinu ve srovnání s výchozím mediánem aktivity proteinu 80,6

(rozmezí 30,5-92,3) nmol/hod/mg proteinu. Aktivita ADA zůstala zvýšena během trvání sledování po

dobu 8 let.

Klinická účinnost a bezpečnost

Celkem 18 pacientů s ADA-SCID bylo léčeno přípravkem Strimvelis v rámci otevřené pivotní studie

(AD1115611; N = 12), dvou časných otevřených pilotních studií (AD1117054/AD1117056; N = 3)

a specifického léčebného programu (AD1117064; N = 3). Studie hodnotily použití přípravku

Strimvelis v rozmezí 0,9 milionů-18,2 milionů CD34

buněk/kg. Všichni pacienti dostávali před

genovou terapií přípravnou léčbu busulfanem; většina dostala celkovou dávku 4 mg/kg intravenózně

během 2 po sobě jdoucích dnů před infuzí CD34

. Čtyři pacienti byli po neúspěšné transplantaci

kmenových buněk od haploidentického dárce a 15 z 18 pacientů dostávalo dříve substituční

enzymatickou léčbu bovinní adenosindeaminázou modifikovanou polyethylenglykolem (PEG-ADA).

Pacientům, kteří dříve dostávali PEG-ADA, byla tato léčba ukončena 10 až 22 dní před léčbou

přípravkem Strimvelis. Medián věku v rámci programu byl 1,7 roku (rozpětí 0,5 až 6,1) a 61 % byli

muži. 83 % byli běloši (56 % kavkazského/evropského původu a 28 % arabského/severoafrického

původu), 11 % byli Afroameričané/Afričané a 6 % byli Asiaté.

Pacienti léčení v pivotní studii

Účinnost přípravku Strimvelis byla hodnocena v 3leté otevřené prospektivní studii u dětí, u nichž

chyběl příbuzný dárce kmenových buněk s odpovídajícím HLA a které neodpovídaly adekvátně na

léčbu PEG-ADA, netolerovaly ji, nebo k ní neměly přístup.

Výsledky ve 3. roce u pacientů léčených v pivotní studii jsou uvedeny v Tabulce 1. Léčba přípravkem

Strimvelis vedla ke 100% přežití 3 roky po podání, snížení podílu závažných infekcí, zvýšení

T lymfocytů (CD3

) a všichni pacienti měli po léčbě hladiny nukleotidu deoxyadenosinu ve venózních

červených krvinkách (RBC dAXP) pod patologickými hladinami (> 100 nmol/ml).

Tabulka 1 Výsledky ve 3. roce u ITT populace v pivotní studii*

Výstup

Výchozí stav/před

léčbou

a

Rok 3/3 roky po léčbě

b

Přežití

Neaplikovatelné

100 %

Závažné infekce

Podíl závažných infekcí na pacientorok

pozorování (95% interval spolehlivosti)

1,10 (0,74-1,58)

0,429

(0,24-0,72)

T-lymfocyty (x 10

medián (rozpětí)

88,0 (19-2 718)

828,0 (309-2 458)

% pacientů s venózním RBC dAXP

< 100 nmol/ml po podání přípravku

Strimvelis

Neaplikovatelné

100 %

Včetně údajů od jednoho pacienta získaných po intervenci PEG-ADA (≥ 3 měsíce léčby) nebo

transplantaci hematopoetických kmenových buněk.

Pro T lymfocyty založeno na celém období před léčbou pro závažné infekce (údaje získány

retrospektivně) a údajích získaných při úvodní návštěvě. U pacienta č. 10 nebyl k dispozici výchozí

počet T lymfocytů.

Založeno na 3letém období po léčbě pro přežití a závažné infekce a údajích získaných při

návštěvě po 3 letech pro T lymfocyty a dAXP. Pacient č. 8 odstoupil ze studie před návštěvou po

3 letech, tudíž pro něj nejsou k dispozici údaje o T lymfocytech a dAXP.

Závažné infekce jsou ty, které vyžadují hospitalizaci nebo prodloužení hospitalizace. 3měsíční

období hospitalizace bezprostředně po genové terapii bylo z tohoto výpočtu vyloučeno.

dAXP = dAMP + dADP + dATP. Výsledné hodnoty dAXP jsou založeny na analýze odpovědí

u pacientů po genové terapii, kteří dosáhli definované metabolické detoxikace, výchozí hodnoty

jsou proto neaplikovatelné.

Ve výchozím stavu mělo 9 z 11 (82 %) pacientů dAXP < 100 nmol/ml. Všichni tito pacienti dříve

dostávali PEG-ADA.

Funkce T buněk

: U pacientů léčených v pivotní studii byla proliferace T buněk prokázána odpovědí na

stimulaci anti-CD3 protilátkami (medián 62629 cpm, rozmezí 4531 až 252173) a fytohemaglutininem

(medián 140642 cpm, rozmezí 11119 až 505607) v 1. roce po genové terapii a tyto odpovědi

přetrvávaly i ve 3. roce. Zjištění, že TREC (T cell receptor excision circles) v lymfocytech v periferní

krvi byly zvýšeny oproti výchozí hladině (medián 141, rozmezí 56 až 1542 kopií/100 ng DNA)

v 1. roce a jejich přetrvávání ve 3. roce po léčbě spolu se skutečností, že u všech pacientů byly po

genové terapii jednou nebo víckrát prokázány polyklonální V-beta řetězce, představují další podpůrný

důkaz funkčního vývoje T buněk.

Funkce B buněk:

Všech 12 pacientů zařazených v pivotní studii bylo v době screeningu léčeno IVIG

a u 7 pacientů (58 %) byla v období 0-3 roky po genové terapii léčba IVIG ukončena.

Dlouhodobé sledování

100% přežití bylo pozorováno u všech 12 pacientů léčených během pivotní studie a také u 18 pacientů

v integrované analýze, s mediánem sledování v trvání přibližně 12 let. Přežití bez intervence v této

pivotní populaci [definované jako přežití bez potřeby dlouhodobého (≥ 3 měsíce) nového nasazení

PEG-ADA nebo transplantace kmenových buněk] bylo 92 % (11/12 pacientů) [82 % (14/17 pacientů)

pro integrovanou populaci]. U jednoho pacienta léčeného v pilotní studii nebyly k dispozici údaje

o opětovném nasazení PEG-ADA, proto byl vyřazen ze sledování přežití bez intervence v integrované

populaci. Dlouhodobá léčba PEG-ADA (v trvání více než 3 měsíce) byla použita u tří pacientů; u dvou

z nich byla následně provedena transplantace kmenových buněk od příbuzného dárce a jeden pacient

zůstal na dlouhodobé léčbě PEG-ADA. U dalšího pacienta bylo zapotřebí přechodné podávání

PEG-ADA z důvodu autoimunitní reakce (viz bod 4.4).

U těchto pacientů léčených v pivotní studii a v dlouhodobém sledování (LTFU) se podíl závažných

infekcí snižoval v průběhu doby sledování (Tabulka 2).

Tabulka 2 Kumulativní podíl závažných infekcí na osobu/rok expozice (kombinace pivotní a

LTFU ITT populace)*

Před

léčbou

Po léčbě

Časové

období

3 měsíce

– 1 rok

Až 2 roky

Až 3 roky

Až 4

roky

Až 5

Až 6

Až 7

Až 8 let

Počet

pacientů

Počet

závažných

infekcí

Podíl

závažných

infekcí na

osobu/rok

0,86

0,73

0,56

0,35

0,30

0,24

0,22

0,19

0,17

* Bez údajů od jednoho pacienta získaných v Pilotní studii 1, který nebyl sledován do 13 let po genové terapii.

n/a - neaplikovatelné

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Strimvelis je autologní buněčná terapie. Povaha přípravku Strimvelis je taková, že konvenční studie

farmakokinetiky, absorpce, distribuce, biotransformace a eliminace nejsou aplikovatelné.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Reprodukční a vývojové studie nebyly provedeny.

U myší byla provedena 4měsíční studie biodistribuce. CD34

buňky odebrané z lidské pupečníkové

krve zdravých osob transdukované vektorem použitým pro výrobu přípravku Strimvelis byly podány

intravenózně busulfanem předléčeným myším. Většina myší vykázala do konce studie rekonstituci

hematopoetického systému. Nízké hladiny lidských buněk a vektorových sekvencí byly detekovány

také na non-hematopoetických orgánech konzistentně s přítomností krve obsahující transdukované

lidské buňky. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na přežití, hematologické parametry nebo

histopatologii hlavních orgánů s výjimkou úbytku tělesné hmotnosti, atrofie varlat a vaječníků

konzistentní s podáním busulfanu.

Studie karcinogenity nebyly provedeny, neboť nebyl k dispozici odpovídající zvířecí model

k vyhodnocení tumorogenního potenciálu přípravku Strimvelis, protože u myší nebylo možno

dosáhnout dlouhodobého začlenění transdukovaných buněk.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/249031/2016

EMEA/H/C/003854

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Strimvelis

Autologní frakce obohacená CD34+ buňkami transdukovanými retrovirovým

vektorem, který kóduje humánní cDNA sekvenci adenosindeaminázy (ADA)

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Strimvelis. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Strimvelis

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Strimvelis, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Strimvelis a k čemu se používá?

Strimvelis je léčivý přípravek používaný k léčbě závažného kombinovaného imunodeficitu způsobeného

deficitem adenosindeaminázy (ADA-SCID). ADA-SCID je vzácné dědičné onemocnění, při kterém

dochází ke změně (mutaci) v genu, který je nezbytný pro tvorbu enzymu zvaného adenosindeamináza

(ADA). V důsledku toho pacientům enzym ADA chybí. Vzhledem k tomu, že ADA je nezbytná pro

zachování zdravých lymfocytů (bílé krvinky, které zahánějí infekce), nepracuje imunitní systém

pacientů s ADA-SCID správně a bez účinné léčby tito pacienti přežívají déle než 2 roky jen ve vzácných

případech.

Přípravek Strimvelis se používá u pacientů s ADA-SCID, kteří nemohou být léčeni pomocí transplantace

kostní dřeně, protože nemají vhodného, odpovídajícího, příbuzného dárce.

Obsahuje buňky odebrané z kostní dřeně samotného pacienta. Některé buňky (zvané CD34+ buňky)

jsou geneticky upraveny tak, aby obsahovaly funkční gen pro ADA. Přípravek Strimvelis je druh

léčivého přípravku pro moderní terapie označovaný jako „přípravek pro genovou terapii“. Jedná se

o druh léčivého přípravku, který působí tak, že do těla dodává geny.

Strimvelis

EMA/CHMP/249031/2016

strana 2/3

Jelikož počet pacientů s ADA-SCID je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a

přípravek Strimvelis byl dne 26. srpna 2005 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění”.

Jak se přípravek Strimvelis používá?

Výdej přípravku Strimvelis je vázán na lékařský předpis a léčba by měla být prováděna

v transplantačním centru lékařem, který má zkušenosti s léčbou ADA-SCID a s používáním tohoto

druhu léčivých přípravků.

K přípravě přípravku Strimvelis se provádějí dva odběry pacientovy kostní dřeně: jeden se použije na

výrobu přípravku Strimvelis a druhý je uchován jako rezerva pro případ, že přípravek Strimvelis nelze

podat nebo nefunguje. Strimvelis lze použít pouze k léčbě pacienta, jehož kostní dřeň byla použita

k výrobě tohoto přípravku. Přípravek Strimvelis se podává formou infuze (kapání) do žíly po dobu

přibližně 20 minut. Dávka závisí na tělesné hmotnosti pacienta.

Před podáním přípravku Strimvelis pacienti dostanou ošetřující (přípravnou) léčbu jiným léčivým

přípravkem, busulfanem, který je zbaví abnormálních buněk kostní dřeně. Těsně před léčbou je

pacientům rovněž podána injekce s antihistaminikem pro snížení rizika alergických reakcí.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Strimvelis působí?

Pro výrobu přípravku Strimvelis se provede odběr kostní dřeně pacienta. Poté jsou z buněk kostní

dřeně extrahovány CD34+ buňky (buňky, které mohou vyrábět lymfocyty). Do buněk CD34+ je pak

zaveden funkční gen pro ADA s použitím druhu viru zvaného retrovirus, který byl geneticky pozměněn

tak, aby přenesl gen ADA do buněk a nezpůsobil virové onemocnění u lidí.

Po podání přípravku Strimvelis pacientovi do žíly dochází k jeho transportu krví do kostní dřeně, kde

začnou CD34+ buňky růst a tvořit normální lymfocyty, které dokáží produkovat ADA. Tyto lymfocyty

zlepšují schopnost pacienta bojovat s infekcí a překonávat tak příznaky onemocnění spojeného

s imunitním systémem. Očekává se, že účinky budou přetrvávat po celý pacientův život.

Jaké přínosy přípravku Strimvelis byly prokázány v průběhu studií?

Přínosy přípravku Strimvelis byly prokázány v jedné hlavní studii, která zahrnovala 12 pacientů s ADA-

SCID ve věku od 6 měsíců do přibližně 6 let. Pacienti zařazení do studie neměli vhodného dárce kostní

dřeně a alternativní léčba buď nefungovala, nebo nebyla dostupná. Všichni pacienti byli léčeni

přípravkem Strimvelis a 3 roky po léčbě nadále přežívali. Míra závažných infekcí po léčbě poklesla a

nadále klesala během dlouhodobého sledování po dobu více než 3 let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Strimvelis?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Strimvelis (který může postihnout až 1 osobu z 10) je

pyrexie (horečka). Závažnými nežádoucími účinky přípravku Strimvelis mohou být účinky související

s autoimunitou (kdy imunitní systém napadá buňky vlastního těla), jako je hemolytická anémie (nízký

počet červených krvinek v důsledku jejich rychlého odbourávání), aplastická anémie (nízký počet

červených krvinek v důsledku poškození kostní dřeně), hepatitida (zánět jater), trombocytopenie

(nízký počet krevních destiček) a syndrom Guillain-Barré (poškození nervů, které může způsobovat

bolest, necitlivost, svalovou ochablost a obtíže při chůzi).

Přípravek Strimvelis se nesmí používat u pacientů s leukemií (rakovina bílých krvinek) nebo

myelodysplazií (druh onemocnění kostní dřeně) nebo u pacientů, kteří těmito onemocněními trpěli

Strimvelis

EMA/CHMP/249031/2016

strana 3/3

v minulosti. Rovněž se nesmí používat u pacientů s pozitivním testem na virus lidské imunodeficience

(virus HIV, který způsobuje AIDS), u pacientů s některými dalšími infekcemi nebo u pacientů, kteří

v minulosti podstoupili léčbu genovou terapií.

Úplný seznam omezení a nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Strimvelis je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Strimvelis schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Strimvelis

převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Přípravek Strimvelis nabízí

možnost léčby, která zlepšuje funkci imunitního systému u pacientů s život ohrožujícím onemocněním

ADA-SCID. Z výsledků hlavní studie vyplývá, že přípravek Strimvelis je účinný z hlediska zlepšení

přežití u pacientů s ADA-SCID. S ohledem na bezpečnost byl přípravek Strimvelis poměrně dobře

snášen, ačkoliv údaje jsou vzhledem k nízkému počtu zkoumaných pacientů omezené. Vzhledem

k tomu, že přípravek Strimvelis se vyrábí s použitím retroviru, existuje možné riziko rakoviny

způsobené nechtěnými změnami v genetickém materiálu, nicméně žádný takový případ nebyl dosud

zaznamenán. Rovněž existuje možné riziko autoimunitního onemocnění. Za účelem sledování takových

příhod po zahájení používání tohoto léčivého přípravku jsou však přijata opatření, která spočívají

v používání registru pacientů k dlouhodobému zkoumání jejich stavu.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Strimvelis?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Strimvelis byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Strimvelis

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Výrobce přípravku Strimvelis navíc poskytne pacientům a zdravotnickým pracovníkům vzdělávací

materiály s informacemi o tomto léčivém přípravku a před zahájením léčby musí pacient podepsat

formulář souhlasu s použitím tohoto léčivého přípravku. Výrobce rovněž povede registr pacientů

léčených přípravkem Strimvelis a po léčbě bude pravidelně sledovat, jak se jejich stav vyvíjí, s cílem

zkoumat dlouhodobou bezpečnost přípravku.

Další informace o přípravku Strimvelis

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Strimvelis je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Strimvelis naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Strimvelis vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace