Stivarga

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
regorafenib
Dostupné s:
Bayer Pharma AG
ATC kód:
L01XE21
INN (Mezinárodní Name):
regorafenib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika, , inhibitory proteinkinázy
Terapeutické oblasti:
Kolorektální novotvary
Terapeutické indikace:
Stivarga je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s:metastazujícím kolorektálním karcinomem (CRC), kteří byli dříve léčeni, nebo nejsou považovány za kandidáty pro, k dispozici terapie - patří mezi ně fluoropyrimidinových na bázi chemoterapie, anti-VEGF léčbu a anti-EGFR terapie;inoperabilním nebo metastazujícím gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST), kteří vyvíjí nebo netolerují předchozí léčby u imatinib a sunitinib;hepatocelulární karcinom (HCC), kteří byli dříve léčeni sorafenibem.
Přehled produktů:
Revision: 16
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002573
Datum autorizace:
2013-08-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/002573

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

10-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

10-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

10-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

10-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-09-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace:

informace pro uživatele

Stivarga 40 mg potahované tablety

regorafenibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli možných nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Stivarga a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stivarga užívat

Jak se přípravek Stivarga užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Stivarga uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Stivarga a k čemu se používá

Stivarga obsahuje léčivou látku regorafenib. Je to lék používaný k léčbě rakoviny pomocí zpomalení

růstu a šíření nádorových buněk a přerušení zásobení krví, které udržuje růst nádorových buněk.

Přípravek Stivarga se používá k léčbě:

zhoubného nádoru tlustého střeva nebo konečníku (kolorektální karcinom) u dospělých pacientů,

který se rozšířil do dalších částí těla, kteří byli léčeni jinými typy léčby nebo kteří nemohou být

léčeni jinými léky (chemoterapie na bázi fluoropyrimidinů, anti-VEGF léčba a anti-EGFR léčba).

gastrointestinálních stromálních nádorů (GIST), což je typ zhoubného nádoru žaludku a střeva,

který se rozšířil do dalších částí těla nebo není léčitelný chirurgicky, u dospělých pacientů, kteří

byli dříve léčeni jinými protinádorovými léky (imatinib a sunitinib).

nádoru jater (hepatocelulární karcinom) u dospělých pacientů, kteří byli dříve léčeni jiným

protinádorovým lékem (sorafenib).

Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud budete mít jakékoli otázky ohledně toho, jak přípravek

Stivarga účinkuje nebo proč Vám byl předepsán.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stivarga užívat

Neužívejte přípravek Stivarga

jestliže jste alergický(á) na regorafenib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stivarga se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Stivarga je zapotřebí

pokud máte jakékoli jaterní problémy

, včetně Gilbertova syndromu se známkami jako je:

zežloutnutí kůže a bělma očí, tmavá moč a zmatenost a/nebo dezorientace. Léčba přípravkem

Stivarga může vést k vyššímu riziku jaterních problémů. Před léčbou a během léčby

přípravkem Stivarga provede Váš lékař krevní testy kvůli sledování funkce Vašich jater.

Pokud je funkce Vašich jater závažně porušena, neměl(a) byste být léčen(a) přípravkem

Stivarga, protože nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku Stivarga u pacientů s

těžkou poruchou funkce jater.

pokud se u Vás objeví infekce

se známkami, jako je vysoká horečka, silný kašel s nebo bez

vykašlávání hlenu (sputa), silná bolest v krku, dušnost, pálení/bolest při močení, neobvyklý

poševní výtok nebo podráždění, zarudnutí, otok a/nebo bolesti v jakékoli části těla. Váš lékař

může dočasně ukončit léčbu.

pokud jste měl(a) nebo máte jakékoli krvácivé problémy

a pokud užíváte warfarin,

fenprokumon nebo jiný lék, který ředí krev, aby se zabránilo vzniku tvorby krevních sraženin.

Léčba přípravkem Stivarga může vést k vyššímu riziku krvácení. Před zahájením užívání

přípravku Stivarga se lékař může rozhodnout provést krevní testy. Přípravek Stivarga může

způsobit závažné krvácení v trávicím traktu, jako například v žaludku, krku, konečníku nebo

ve střevech nebo v plicích, ledvinách, ústech, pochvě a/nebo mozku. Pokud se u Vás objeví

následující příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc: krev ve stolici nebo tmavá stolice,

krev v moči, bolest břicha, vykašlávání/zvracení krve.

pokud máte závažné problémy s žaludkem a střevy

(proděravění stěny trávicího traktu

nebo píštěl), Váš lékař by měl rozhodnout o ukončení léčby přípravkem Stivarga. Pokud se u

Vás objeví následující příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc: silná bolest břicha nebo

bolest břicha, které neodeznívá, zvracení krve, červená nebo černá stolice.

pokud se u Vás objeví bolest na hrudi nebo máte srdeční potíže

. Před zahájením užívání

přípravku Stivarga a během léčby lékař bude kontrolovat, jak dobře pracuje Vaše srdce. Pokud

se u Vás objeví následující příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc, protože to mohou být

známky srdeční příhody nebo sníženého průtoku krve srdcem: nepříjemný pocit nebo bolest

na hrudi, které se mohou šířit mimo hrudník do ramen, paží, zad, krku, zubů, čelisti nebo

břicha a mohou přijít a odeznít; dušnost, náhlé pocení s chladnou, vlhkou kůží, závrať nebo

mdloby.

pokud se u Vás objeví závažná a trvalá bolest hlavy, poruchy zraku, záchvaty (křeče)

nebo změna duševního stavu

(jako je zmatenost, ztráta paměti nebo orientace), kontaktujte,

prosím, ihned svého lékaře.

pokud máte vysoký krevní tlak

- přípravek Stivarga může zvyšovat krevní tlak. Lékař bude

sledovat Váš krevní tlak před léčbou i během léčby a může Vám dát přípravek k léčbě

vysokého krevního tlaku.

pokud máte nebo jste měl(a) aneurysma

(výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy)

nebo

trhlinu ve stěně cévy.

pokud jste v nedávné době prodělal(a) nebo se chystáte podstoupit chirurgickou léčbu.

Přípravek Stivarga může ovlivnit způsob hojení ran a dokud se nezhojí Vaše rána, může být

nutné zastavit léčbu přípravkem Stivarga.

pokud se u Vás objeví kožní potíže.

Přípravek Stivarga může způsobit zarudnutí, bolest, otok

nebo tvorbu puchýřů na dlaních nebo ploskách nohou. Pokud si všimnete jakýchkoli změn,

kontaktujte svého lékaře. K léčbě příznaků Vám může lékař doporučit, abyste použil(a) krémy

a/nebo vložky do bot a rukavice. Pokud se u Vás tento nežádoucí účinek objeví, může Váš

lékař změnit dávku nebo až do zlepšení Vašeho stavu ukončit léčbu.

Předtím, než užijete přípravek Stivarga

, řekněte svému lékaři, zda se Vás jakýkoli z těchto stavů

týká.

Může být nutná léčba těchto stavů a také mohou být provedena dodatečná vyšetření (viz také

bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

Děti a dospívající

Pro použití přípravku Stivarga u dětí a dospívajících v indikaci karcinomu tlustého střeva nebo

konečníku, který se rozšířil do dalších částí těla, nejsou příslušné důvody.

Bezpečnost a účinnost přípravku Stivarga u dětí a dospívajících v indikaci gastrointestinálních

stromálních nádorů (GIST) nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Pro použití přípravku Stivarga u dětí a dospívajících v indikaci karcinom jater nejsou příslušné

důvody.

Další léčivé přípravky a přípravek Stivarga

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu nebo dostupné mimo lékárnu, jako jsou vitaminy, potravinové doplňky nebo rostlinné

přípravky. Některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Stivarga nebo přípravek Stivarga

může ovlivnit účinky jiných léků a může vést k závažným nežádoucím účinkům. Zvláště informujte

svého lékaře, pokud užíváte některé z následujícího seznamu léků či jakékoli jiné léky:

některé přípravky k léčbě infekcí způsobených houbami (plísněmi) (např. ketokonazol,

itrakonazol, posakonazol a vorikonazol),

některé přípravky k léčbě bolesti (např. kyselina mefenamová, diflunisal a kyselina niflumová),

některé přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (např. rifampicin, klarithromycin, telithromycin),

přípravky obvykle používané k léčbě epilepsie (záchvatů) (např. fenytoin, karbamazepin nebo

fenobarbital),

methotrexát, což je přípravek obvykle používaný k léčbě nádorového onemocnění,

rosuvastatin, fluvastatin, atorvastatin, což jsou přípravky obvykle používané k léčbě vysoké

hladiny cholesterolu,

warfarin nebo fenprokumon, což jsou přípravky obvykle používané k ředění krve,

třezalka tečkovaná (přípravek dostupný také bez lékařského předpisu), rostlinný přípravek k

léčbě deprese.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Užívání přípravku Stivarga s jídlem a pitím

Vyhněte se pití grapefruitové šťávy během užívání přípravku Stivarga. Může ovlivnit způsob účinku

přípravku Stivarga.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět

informujte

svého lékaře

, protože přípravek Stivarga by měl být používán během těhotenství pouze tehdy, pokud

je to nezbytně nutné. Lékař s Vámi probere možná rizika užívání přípravku Stivarga během

těhotenství.

Zabraňte otěhotnění během léčby přípravkem Stivarga

, protože tento přípravek může poškodit

Vaše nenarozené dítě.

Jak ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, tak muži

mají během léčby a

minimálně osm týdnů po dokončení léčby používat účinnou antikoncepci.

Během léčby přípravkem Stivarga nesmíte kojit své dítě

, protože tento přípravek může ovlivnit růst

a vývoj Vašeho dítěte.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo plánujete kojit.

Přípravek Stivarga může snižovat plodnost mužů i žen. Poraďte se s lékařem dříve, než začnete

přípravek Stivarga užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda přípravek Stivarga mění schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte vozidlo ani

neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se u Vás objeví příznaky související s léčbou, které

ovlivní Vaši schopnost soustředit se a reagovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Stivarga

Tento léčivý přípravek obsahuje 55,8 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v denní dávce (4

tablety). To odpovídá 3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělé.

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,68 mg sójového

lecithinu

v denní dávce (4 tablety).

3.

Jak se přípravek Stivarga užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená denní

dávka u dospělých je 4 tablety přípravku Stivarga 40 mg (160 mg regorafenibu).

Lékař může změnit Vaši dávku. Užívejte dávku přípravku Stivarga, kterou Vám lékař předepíše. Lékař

Vás obvykle požádá, abyste užíval(a) přípravek Stivarga 3 týdny a pak ukončil(a) léčbu na 1 týden. To

je 1 cyklus léčby.

Užívejte přípravek Stivarga ve stejnou denní dobu po lehkém (nízkotučném) jídle. Polkněte tabletu

celou a zapíjejte ji vodou po lehkém jídle, které neobsahuje více než 30 % tuku. Příkladem lehkého

(nízkotučného) jídla je 1 porce cereálií (asi 30 g), 1 sklenice odstředěného mléka, 1 plátek toastového

chleba s džemem, 1 sklenice jablečného džusu a 1 šálek kávy nebo čaje (520 kalorií, 2 g tuku).

Přípravek Stivarga neužívejte spolu s grapefruitovou šťávou (viz také část „Užívání přípravku Stivarga

s jídlem a pitím“).

V případě zvracení po podání regorafenibu byste neměl(a) užívat další tablety a měl(a) byste

informovat svého lékaře.

Lékař možná bude muset snížit Vaši dávku nebo se rozhodne, že přeruší nebo trvale ukončí léčbu,

pokud to bude nutné. Obvykle budete pokračovat v léčbě přípravkem Stivarga tak dlouho, dokud

budete mít přínos z léčby a nebudete mít nepřijatelné nežádoucí účinky.

Pokud máte lehkou poruchu funkce jater, není nutná úprava dávkování. Pokud máte lehkou nebo

středně těžkou poruchu funkce jater během léčby přípravkem Stivarga, bude Vás lékař pečlivě

kontrolovat. Pokud máte těžkou poruchu funkce jater, neměl(a) byste být léčen(a) přípravkem

Stivarga, protože u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné údaje.

Není nutná úprava dávkování, pokud máte lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stivarga, než jste měl(a)

Informujte ihned svého lékaře, pokud jste užil(a) více přípravku, než je předepsáno. Může být nutné

lékařské ošetření a lékař Vám může ukončit léčbu přípravkem Stivarga.

Užití příliš velkého množství přípravku Stivarga může vyvolat některé nežádoucí účinky

pravděpodobněji nebo s vyšší závažností, zvláště:

kožní reakce (vyrážka, puchýře, zarudnutí, bolest, otok, svědění nebo olupování kůže),

změny hlasu nebo chrapot (

dysfonie

časté nebo řídké stolice (

průjem

vředy v ústech (

zánět sliznice

sucho v ústech,

snížení chuti k jídlu,

vysoký krevní tlak (

hypertenze

nadměrná únava

(vyčerpání).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stivarga

Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve, jak si vzpomenete, ve stejný den. Neužívejte dvě

dávky přípravku Stivarga ve stejný den, abyste nahradil(a) vynechanou dávkou z předchozího dne.

Informujte svého lékaře o každé vynechané dávce.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tento přípravek může také ovlivnit výsledky některých krevních testů.

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky,

které vedly k úmrtí, jsou:

závažné problémy s játry (včetně selhání jater), krvácení, proděravění stěny trávicího traktu a

infekce.

Informujte ihned svého lékaře

, pokud se u Vás objeví některé z následujících příznaků:

Problémy s játry

Léčba přípravkem Stivarga může vést k vyššímu riziku závažných jaterních problémů. Vyhledejte

ihned lékařskou pomoc, pokud si všimnete následujících příznaků:

žlutavé zbarvení kůže a bělma očí,

tmavá moč,

zmatenost a/nebo dezorientace.

Mohou to být známky závažného poškození jater.

Krvácení

Přípravek Stivarga může způsobit závažné krvácení v trávicím traktu, jako je žaludek, jícen, konečník

nebo střevo, nebo v plicích, ledvinách, ústech, pochvě a/nebo v mozku. Vyhledejte ihned lékařskou

pomoc, pokud si všimnete následujících příznaků:

krev ve stolici nebo tmavá stolice,

krev v moči,

bolest břicha,

vykašlávání/zvracení krve.

Mohou to být známky krvácení.

Závažné žaludeční a střevní potíže (proděravění stěny trávicího traktu nebo píštěl)

Vyhledejte ihned lékařskou pomoc, pokud si všimnete následujících příznaků:

silná bolest břicha nebo žaludku, která neodeznívá,

zvracení krve,

červená nebo černá stolice.

Mohou to být známky závažných žaludečních nebo střevních potíží.

Infekce

Léčba přípravkem Stivarga může vést ke zvýšenému riziku infekcí, zvláště močových cest, nosu, hrdla

a plic. Léčba přípravkem Stivarga může také vést ke zvýšenému riziku plísňových infekcí sliznic, kůže

nebo částí těla. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokus se u Vás objeví následující příznaky:

vysoká horečka

silný kašel s vykašláváním hlenu (sputa) i bez něj

silná bolest v krku

dušnost

pálení/bolest při močení

nezvyklý poševní výtok nebo podráždění

zarudnutí, otok a/nebo bolest v jakékoli části těla.

Mohou to být známky infekce.

Další nežádoucí účinky přípravku Stivarga uvedené podle četnosti:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihovat více než 1 z 10 uživatelů)

snížení počtu krevních destiček s příznaky charakterizovanými snadnou tvorbou podlitin nebo

krvácení (

trombocytopenie

snížení počtu červených krvinek (

anémie

snížení chuti k jídlu a příjmu potravy

zvýšený krevní tlak (

hypertenze

změny hlasu nebo chrapot (

dysfonie

časté nebo řídké stolice (

průjem

bolestivá nebo suchá ústa, bolestivý jazyk, vředy v dutině ústní (

zánět sliznice dutiny ústní

nevolnost (

pocit na zvracení)

zvracení

vysoké hladiny bilirubinu, což je látka vytvářená v játrech (

hyperbilirubinemie

změny v množství enzymů tvořených v játrech, které mohou ukazovat na poruchu jater (zvýšení

transamináz)

zarudnutí, bolest, puchýře a otok dlaní nebo plosek nohou (

kožní reakce ruka-noha

vyrážka

slabost, nedostatek síly a energie, nadměrná únava a neobvyklá ospalost

bolest (včetně bolesti břicha a bolesti zad)

zácpa

horečka

snížení tělesné hmotnosti.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 z 10 uživatelů)

snížení počtu bílých krvinek (

leukopenie

snížená aktivita štítné žlázy (

hypotyreóza

nízké hladiny draslíku, fosfátu, vápníku, sodíku nebo hořčíku v krvi (

hypokalemie,

hypofosfatemie, hypokalcemie, hyponatremie a hypomagnezemie

vysoká hladina kyseliny močové v krvi (

hyperurikemie

ztráta tělesných tekutin (

dehydratace

bolest hlavy

třes

poruchy nervů, které mohou způsobit změnu čití, jako je necitlivost, brnění, slabost nebo bolest

(periferní neuropatie)

poruchy chuti

sucho v ústech

pálení žáhy (

gastroesofageální reflux

infekce nebo podráždění žaludku a střev (

zánět žaludku nebo střev

vypadávání vlasů (alopecie)

suchá kůže

vyrážka s olupováním kůže

(exfoliativní vyrážka)

náhlý mimovolní stah svalů (svalové křeče)

bílkovina v moči (

proteinurie

vysoké hladiny určitých enzymů účastnících se trávení (

zvýšení amylázy a lipázy

abnormální stav srážení krve (

abnormální mezinárodní normalizovaný poměr INR

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 ze 100 uživatelů)

známky/příznaky alergické reakce mohou zahrnovat rozsáhlou těžkou vyrážku, nevolnost,

horečku, dušnost, žloutenku, změny v látkách, které vytvářejí játra

(hypersenzitivní reakce)

srdeční příhoda, bolest na hrudi (

srdeční

infarkt a místní nedokrevnost

závažné zvýšení krevního tlaku způsobující bolest hlavy, zmatenost, rozmazané vidění, pocit na

zvracení, zvracení a záchvaty (

hypertenzní krize

zánět slinivky břišní, který se projeví bolestí v oblasti žaludku, pocitem na zvracení, zvracením

a horečkou (

pankreatitida

poruchy nehtů (změny nehtu jako jsou rýhy a/nebo třepení)

mnohočetná vyrážka na kůži (

erythema multiforme

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 z 1 000 uživatelů)

určitý typ rakoviny kůže (

keratoakanthom/spinocelulární karcinom kůže

bolest hlavy, zmatenost, záchvaty a ztráta zraku spojené s vysokým krevním tlakem nebo bez

vysokého krevního tlaku (

syndrom reverzibilní zadní encefalopatie/PRES

závažné reakce na kůži a/nebo sliznicích, které mohou zahrnovat bolestivé puchýře a horečku,

včetně rozsáhlého odlupování kůže (

Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální

nekrolýza

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit)

rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (

aneurysmata a arteriální disekce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků

, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Stivarga uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

Po otevření lahvičky musí být přípravek po 7 týdnech zlikvidován.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Stivarga obsahuje

Léčivou

látkou je regorafenibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje regorafenibum 40 mg.

Dalšími

složkami

jsou:

mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-

stearát, povidon 25 a koloidní bezvodý oxid křemičitý, červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid

železitý (E 172), sójový lecithin, makrogol 3350, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastek a

oxid titaničitý (E 171) (viz také bod „Důležité informace o některých složkách přípravku Stivarga“).

Jak přípravek Stivarga vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Stivarga 40 mg jsou světle růžové a oválné s označením "BAYER" na jedné straně

a "40" na druhé straně.

Každá lahvička obsahuje 28 potahovaných tablet.

Přípravek Stivarga 40 mg tablety je k dispozici v balení obsahujícím jednu lahvičku nebo tři lahvičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Vysoušedlo ponechte v lahvičce. Vysoušedlo je materiál, který vstřebává vlhkost. Je naplněné do malé

nádobky a chrání tablety před vlhkostí.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer AG

51368 Leverkusen

Německo

Výrobce

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +370 5 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Тел. +359(0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

Tel.:+36-14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:+30 210 618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél: +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda.

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 299 93 13

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386-(0)1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0) 118 206 3000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stivarga 40 mg potahované tablety.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje regorafenibum 40 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Denní dávka 160 mg obsahuje 2,427 mmol (nebo 55,8 mg) sodíku (viz bod 4.4).

Denní dávka 160 mg obsahuje 1,68 mg sójového lecithinu (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Světle růžové potahované tablety oválného tvaru o délce 16 mm a šířce 7 mm, na jedné straně s

označením "BAYER", na druhé straně „40“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Stivarga jako monoterapie je indikován k léčbě dospělých pacientů s:

- metastazujícím kolorektálním karcinomem (CRC), kteří byli dříve léčeni dostupnými typy léčby

nebo kteří nejsou vhodnými kandidáty pro dostupné typy léčby. Tyto typy léčby zahrnují

chemoterapii na bázi fluoropyrimidinů, anti-VEGF léčbu a anti-EGFR léčbu (viz bod 5.1).

- neresekovatelnými nebo metastazujícími gastrointestinálními stromálními nádory (GIST), u kterých

došlo k progresi na předchozí léčbě imatinibem a sunitinibem, nebo kteří tuto léčbu netolerovali.

- hepatocelulárním karcinomem (HCC), kteří byli předtím léčeni sorafenibem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Stivarga mají předepisovat lékaři, kteří mají zkušenosti s podáváním protinádorové léčby.

Dávkování

Doporučená dávka regorafenibu je 160 mg (4 tablety obsahující 40 mg) užívaná jednou denně po dobu

3 týdnů s následujícím 1týdenním obdobím bez léčby. Toto 4týdenní období je považováno za léčebný

cyklus.

Pokud je dávka přípravku vynechána, má se užít ve stejný den, co nejdříve si pacient vzpomene.

Pacient nemá užít dvě dávky ve stejný den, aby nahradil vynechanou dávku. V případě zvracení po

podání regorafenibu pacient nemá užívat další tablety.

Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je pozorován přínos nebo dokud se neobjeví nepřijatelná

toxicita (viz bod 4.4).

Pacienti s výkonnostním stavem (PS) 2 nebo vyšším byli vyřazeni z klinických studií. U pacientů

s PS ≥ 2 jsou k dispozici omezené údaje.

Úpravy dávkování

Přerušení léčby a/nebo snížení dávky může být nutné podle individuální bezpečnosti a tolerance.

Úpravy dávky se mají provádět v krocích po 40 mg (jedna tableta). Nejnižší doporučená denní dávka

je 80 mg. Maximální denní dávka je 160 mg.

Pro doporučené úpravy dávky a opatření v případě kožních reakcí ruka-noha (hand-foot skin reaction,

HFSR) / syndrom palmoplantární erytrodysestézie, viz tabulka 1.

Tabulka 1: Doporučené úpravy dávky a opatření pro HFSR

Stupeň kožní toxicity

Výskyt

Doporučená úprava dávky a opatření

Stupeň 1

Jakýkoli

Udržte hladinu dávky a okamžitě proveďte

podpůrná opatření pro symptomatickou

úlevu.

Stupeň 2

1. výskyt

Snižte dávku o 40 mg (jedna tableta) a

okamžitě proveďte podpůrná opatření.

Pokud nedojde ke zlepšení i přes snížení

dávky, přerušte léčbu na dobu minimálně

7 dnů, dokud toxicita nedosáhne stupně 0-1.

Opětovné zvýšení dávky je přípustné na

základě rozhodnutí lékaře.

Bez zlepšení

během 7 dnů nebo

2. výskyt

Přerušte léčbu, dokud toxicita nedosáhne

stupně 0-1.

Při znovuzahájení léčby snižte dávku o

40 mg (jedna tableta).

Opětovné zvýšení dávky je přípustné na

základě rozhodnutí lékaře.

3. výskyt

Přerušte léčbu do toxicity na stupeň 0-1.

Při znovuzahájení léčby snižte dávku o

40 mg (jedna tableta).

Opětovné zvýšení dávky je přípustné na

základě rozhodnutí lékaře.

4. výskyt

Trvale ukončete léčbu přípravkem Stivarga.

Stupeň 3

1. výskyt

Zahajte ihned podpůrná opatření. Přerušte

léčbu na dobu minimálně 7 dnů, dokud

toxicita nedosáhne stupně 0-1.

Při znovuzahájení léčby snižte dávku o

40 mg (jedna tableta).

Opětovné zvýšení dávky je přípustné na

základě rozhodnutí lékaře.

2. výskyt

Zahajte ihned podpůrná opatření. Přerušte

léčbu na dobu minimálně 7 dnů, dokud

toxicita nedosáhne stupně 0-1.

Při znovuzahájení léčby snižte dávku o

40 mg (jedna tableta).

3. výskyt

Trvale ukončete léčbu přípravkem Stivarga.

Pro doporučená opatření a změny dávek v případě zhoršení funkce jaterních testů, u kterých se

předpokládá souvislost s přípravkem Stivarga,

viz tabulka 2 (viz také bod 4.4).

Tabulka 2: Doporučená opatření a úpravy dávky v případě abnormalit funkcí jaterních testů

souvisejících s lékem

Pozorovaná zvýšení

ALT a/nebo AST

Výskyt

Doporučená opatření a úprava dávky

≤ 5násobek horní

hranice normálních

hodnot (ULN)

(maximálně stupeň 2)

Jakýkoli výskyt

Pokračujte s léčbou přípravkem Stivarga.

Sledujte jaterní funkce týdně až do doby, kdy se

hladiny transamináz vrátí na < 3násobek ULN

(stupeň 1) nebo na výchozí stav.

> 5násobek

≤ 20násobek ULN

(Stupeň 3)

1. výskyt

Přerušte léčbu přípravkem Stivarga.

Sledujte transaminázy týdně až do doby, kdy se

vrátí na < 3násobek ULN nebo na výchozí stav.

Znovuzahájení: Pokud potenciální přínos převáží

riziko hepatotoxicity, zahajte znovu léčbu

přípravkem Stivarga, snižte dávku o 40 mg (jedna

tableta) a sledujte týdně jaterní funkce po dobu

minimálně 4 týdnů.

Opakovaný výskyt

Trvale ukončete léčbu přípravkem Stivarga.

> 20násobek ULN

(Stupeň 4)

Jakýkoli výskyt

Trvale ukončete léčbu přípravkem Stivarga.

> 3násobek ULN

(stupeň 2 nebo vyšší)

se současnou hladinou

bilirubinu > 2násobek

Jakýkoli výskyt

Trvale ukončete léčbu přípravkem Stivarga.

Sledujte týdně jaterní funkce až do vyřešení nebo

navrácení k výchozímu stavu.

Výjimka: pacienti s Gilbertovým syndromem, u

kterých se objeví zvýšené hladiny transamináz, mají

být léčeni podle výše uvedených doporučení pro

příslušné pozorované zvýšení ALT a/nebo AST.

Porucha funkce jater

Regorafenib je eliminován hlavně v játrech.

V klinických studiích nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v expozici, bezpečnosti nebo

účinnosti mezi pacienty s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh A) a pacienty s normální funkcí

jater. U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování. Protože jsou k

dispozici pouze omezené údaje pro pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B),

není možné poskytnout doporučení pro dávkování. U těchto pacientů je doporučeno pečlivé sledování

celkové bezpečnosti (viz body 4.4 a 5.2).

Přípravek Stivarga není doporučován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C),

protože u této populace nebyl přípravek Stivarga studován.

Porucha funkce ledvin

Dostupné klinické údaje naznačují podobnou expozici regorafenibu a jeho metabolitům M-2 a M-5 u

pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin ve srovnání s pacienty

s normální funkcí ledvin. U pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin

není nutná žádná úprava dávkování (viz také bod 5.2).

Starší populace

V klinických studiích nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v expozici, bezpečnosti nebo

účinnosti mezi staršími (65 let a více) a mladšími pacienty (viz také bod 5.2).

Pohlaví

V klinických studiích nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v expozici, bezpečnosti nebo

účinnosti mezi muži a ženami. V závislosti na pohlaví není nutná žádná úprava dávkování (viz také

bod 5.2).

Etnické rozdíly

V klinických studiích nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v expozici nebo účinnosti mezi

pacienty různých etnických skupin. Vyšší incidence kožních reakcí ruka-noha (hand-foot skin

reaction, HFSR) / syndrom palmoplantární erytrodysestézie, závažných abnormalit funkčních jaterních

testů a hepatální dysfunkce byla pozorována u asijských (zvláště japonských) pacientů léčených

přípravkem Stivarga v porovnání s bělošskou populací. Asijští pacienti léčení přípravkem Stivarga

v klinických studiích byli primárně z východní Asie (přibližně 90 %).

K dispozici jsou omezené údaje u regorafenibu u černošské populace pacientů.

V závislosti na etnickém původu není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Pro použití přípravku Stivarga u pediatrické populace v indikaci metastazujícího kolorektálního

karcinomu nejsou relevantní důvody.

Bezpečnost a účinnost regorafenibu u pacientů ve věku do 18 let v indikaci gastrointestinálních

stromálních nádorů (GIST) nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Pro použití přípravku Stivarga u pediatrické populace v indikaci hepatocelulárního karcinomu nejsou

relevantní důvody.

Způsob podání

Přípravek Stivarga je určen pro perorální podání.

Přípravek Stivarga se má užívat ve stejnou denní dobu. Tablety se mají polykat celé a zapíjet vodou po

lehkém jídle, které neobsahuje více než 30 % tuku. Příkladem lehkého (nízkotučného) jídla je 1 porce

cereálií (asi 30 g), 1 sklenice odstředěného mléka, 1 plátek toastového chleba s džemem, 1 sklenice

jablečného džusu a 1 šálek kávy nebo čaje (520 kalorií, 2 g tuku).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na játra

U pacientů léčených přípravkem Stivarga byly často pozorovány abnormality funkčních jaterních testů

(alaninaminotransferáza [ALT], aspartátaminotransferáza [AST] a bilirubin). Závažné abnormality

vyšetření jaterních funkcí (stupeň 3 až 4) a jaterní dysfunkce s klinickými manifestacemi (včetně

selhání jater a fatálních následků) byly hlášeny u malé části pacientů (viz bod 4.8).

V klinických studiích byla pozorována vyšší incidence závažných abnormalit funkčních jaterních testů

a hepatální dysfunkce u asijských (zvláště japonských) pacientů léčených přípravkem Stivarga

v porovnání s bělošskou populací (viz bod 4.2).

Doporučuje se provést vyšetření jaterních funkcí (ALT, AST a bilirubin) před zahájením léčby

přípravkem Stivarga a sledovat je pečlivě (minimálně každé dva týdny) během prvních 2 měsíců

léčby. Poté by mělo pokračovat pravidelné sledování minimálně každý měsíc a podle klinické potřeby.

Regorafenib je inhibitor uridindifosfátglukuronyltransferázy (UGT) 1A1 (viz bod 4.5). U pacientů s

Gilbertovým syndromem se může vyskytnout mírná nepřímá (nekonjugovaná) hyperbilirubinemie.

U pacientů s pozorovaným zhoršením jaterních testů, u nichž je předpokládána souvislost s léčbou

přípravkem Stivarga (tj. kde není jasná jiná příčina, jako je posthepatální cholestáza nebo progrese

onemocnění), se má přistoupit k úpravě dávky a sledování podle instrukcí v tabulce 2 (viz bod 4.2).

Regorafenib je eliminován hlavně hepatální cestou.

Pečlivé sledování celkové bezpečnosti je doporučováno u pacientů s lehkou nebo středně těžkou

poruchou funkce jater (viz také body 4.2 a 5.2). Přípravek Stivarga není doporučen u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater (Child-Pugh C), protože nebyl u této populace studován a expozice může být u

těchto pacientů zvýšena.

Infekce

Stivarga byla spojována se zvýšeným výskytem infekčních onemocnění, z nichž některé byly fatální

(viz bod 4.8).

V případě zhoršení infekčních příhod má být zváženo přerušení léčby přípravkem Stivarga.

Krvácení

Přípravek Stivarga byl spojen se zvýšeným výskytem krvácivých příhod, z nichž některé byly fatální

(viz bod 4.8). U pacientů se stavy predisponujícími ke krvácení a u těch, kteří jsou léčeni

antikoagulačními léky (např. warfarin a fenprokumon) nebo jinými souběžně užívanými léčivými

přípravky, které zvyšují riziko krvácení, má být sledován krevní obraz a koagulační parametry. Před

začátkem léčby přípravkem Stivarga má být v rámci standardní péče u pacientů s jaterní cirhózou

proveden screening a následná léčba jícnových varixů. V případě závažného krvácení vyžadujícího

urgentní lékařský zákrok se má zvážit trvalé vysazení přípravku Stivarga.

Gastrointestinální perforace a píštěl

U pacientů léčených přípravkem Stivarga byly hlášeny gastrointestinální perforace (včetně fatálního

následku) a píštěle (viz bod 4.8). Tyto příhody jsou také známy jako časté komplikace související s

onemocněním u pacientů s intraabdominálními malignitami. Přerušení léčby přípravkem Stivarga se

doporučuje u pacientů, u kterých se vyvine gastrointestinální perforace nebo píštěl.

Srdeční ischemie a infarkt

Přípravek Stivarga byl spojen se zvýšeným výskytem ischemie myokardu a infarktu (viz bod 4.8).

Pacienti s nestabilní anginou pectoris nebo nově se vyskytující anginou pectoris (během 3 měsíců od

zahájení léčby přípravkem Stivarga), nedávno prodělaným infarktem myokardu (během 6 měsíců od

zahájení léčby přípravkem Stivarga) a pacienti se srdečním selháním stupně 2 nebo vyšším podle

klasifikace New York Hart Association (NYHA) byli z klinických studií vyřazeni.

Pacienti s anamnézou ischemické choroby srdeční mají být sledováni s ohledem na klinické známky a

příznaky ischemie myokardu. U pacientů, u kterých se vyvine ischemie myokardu a/nebo infarkt, se

doporučuje přerušit léčbu přípravkem Stivarga až do vyřešení. Rozhodnutí znovu zahájit léčbu

přípravkem Stivarga má být založeno na pečlivém zvážení možných přínosů a rizik u jednotlivého

pacienta. Přípravek Stivarga má být trvale vysazen, pokud nedojde k žádnému vyřešení.

Syndrom reverzibilní zadní encefalopatie (PRES)

PRES byl hlášen v souvislosti s léčbou přípravkem Stivarga (viz bod 4.8). Známky a příznaky PRES

zahrnují epileptické záchvaty, bolest hlavy, změnu duševního stavu, poruchu zraku nebo kortikální

slepotu, s přidruženou hypertenzí nebo bez ní. Diagnóza PRES vyžaduje potvrzení pomocí vyšetření

mozku zobrazovací metodou. U pacientů, u kterých se vyvine PRES, se doporučuje ukončit léčbu

přípravkem Stivarga a provádět kontrolu hypertenze a podpůrnou léčbu dalších příznaků.

Arteriální hypertenze

Přípravek Stivarga byl spojen se zvýšeným výskytem arteriální hypertenze (viz bod 4.8). Před

zahájením léčby přípravkem Stivarga se má zkontrolovat krevní tlak. Doporučuje se sledovat krevní

tlak a léčit hypertenzi v souladu se standardní lékařskou praxí. V případech závažné nebo i přes

odpovídající léčbu přetrvávající hypertenze má být podle rozhodnutí lékaře léčba dočasně přerušena

a/nebo má být snížena dávka (viz bod 4.2). V případě hypertenzní krize má být přípravek Stivarga

vysazen.

Aneurysmata a arteriální disekce

Používání inhibitorů dráhy VEGF u pacientů s hypertenzí nebo bez hypertenze může přispět k tvorbě

aneurysmat a/nebo arteriálních disekcí. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou hypertenze nebo

aneurysma v anamnéze, se má před zahájením užívání přípravku Stivarga toto riziko pečlivě zvážit.

Komplikace hojení ran

Protože léčivé přípravky s antiangiogenními vlastnostmi mohou potlačovat nebo ovlivňovat hojení

ran, doporučuje se z preventivních důvodů u pacientů podstupujících větší chirurgický výkon dočasně

přerušit léčbu přípravkem Stivarga. Rozhodnutí o znovuzahájení léčby přípravkem Stivarga po větším

chirurgickém výkonu má být založeno na posouzení odpovídajícího hojení rány.

Dermatologická toxicita

Kožní reakce ruka-noha (hand-foot skin reaction, HFSR) neboli syndrom palmoplantární

erytrodysestezie a vyrážka představují nejčastěji pozorované dermatologické nežádoucí účinky

přípravku Stivarga (viz bod 4.8). V klinických studiích byla pozorována vyšší incidence HFSR u

asijských (zvláště japonských) pacientů léčených přípravkem Stivarga v porovnání s bělošskou

populací (viz bod 4.2). Preventivní opatření HFSR zahrnují kontrolu ztvrdlé kůže a použití vložek do

bot a rukavic, aby se zabránilo otlakům chodidel a dlaní. Léčba HFSR může zahrnovat použití

keratolytických krémů (např. na bázi urey, kyseliny salicylové nebo alfahydroxykyselin aplikovaných

střídmě pouze na postižené plochy) a zvlhčujících krémů (aplikovaných hojně) pro symptomatickou

úlevu. Mělo by se zvážit snížení dávky a/nebo dočasné přerušení léčby nebo v závažných a

neustupujících případech trvalé vysazení léčby přípravkem Stivarga (viz bod 4.2).

Abnormality biochemických a metabolických laboratorních vyšetření

Přípravek Stivarga byl spojen se zvýšeným výskytem abnormalit elektrolytů (včetně hypofosfatemie,

hypokalcemie, hyponatremie a hypokalemie) a metabolických abnormalit (včetně zvýšení hladiny

TSH, lipázy a amylázy). Abnormality jsou obecně lehké až středně těžké, nesouvisí s klinickými

projevy a obvykle nevyžadují přerušení podávání nebo snížení dávky. Doporučuje se sledovat

biochemické a metabolické parametry během léčby přípravkem Stivarga a zahájit vhodnou substituční

léčbu podle standardní klinické praxe, je-li potřeba. Přerušení nebo snížení dávky nebo trvalé vysazení

léčby přípravkem Stivarga má být zváženo v případě trvalých nebo recidivujících významných

abnormalit (viz bod 4.2).

Důležité informace o některých složkách přípravku

Tento léčivý přípravek obsahuje 55,8 mg sodíku v denní dávce 160 mg, což odpovídá 3 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku. Jedna denní dávka 160 mg obsahuje 1,68 mg sójového lecithinu.

Zvláštní opatření týkající se nemoci - hepatocelulární karcinom (HCC)

V pivotní placebem kontrolované studii fáze III pacienti dostávali předchozí terapii sorafenibem.

Neexistují dostatečné údaje o pacientech, kteří ukončili léčbu sorafenibem kvůli toxicitě související s

sorafenibem nebo jen tolerovali nízkou dávku (<400 mg denně) sorafenibu. Snášenlivost přípravku

Stivarga u těchto pacientů nebyla stanovena.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory CYP3A4 a UGT1A9/induktory CYP3A4

In vitro

údaje ukazují, že regorafenib je metabolizovaný cytochromem CYP3A4 a

uridindifosfátglukuronyltransferázou UGT1A9.

Podání ketokonazolu (400 mg po dobu 18 dnů), což je silný inhibitor CYP3A4, s jednou dávkou

regorafenibu (160 mg v den 5) vedlo ke zvýšení průměrné expozice (AUC) regorafenibu o přibližně

33 % a snížení průměrné expozice aktivním metabolitům, M-2 (N-oxid) a M-5 (N-oxid a

N-desmethyl), asi o 90 %. Doporučuje se vyhnout se současnému podávání silných inhibitorů aktivity

CYP3A4 (např. klaritromycin, grapefruitová šťáva, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol,

telithromycin a vorikonazol), protože jejich vliv na expozici regorafenibu a jeho metabolitům v

ustáleném stavu nebyl studován.

Současné podávání silného inhibitoru UGT1A9 (např. kyselina mefenamová, diflunisal a kyselina

niflumová) během léčby regorafenibem nemá být prováděno, protože jejich vliv na expozici

regorafenibu a jeho metabolitů v ustáleném stavu nebyl studován.

Podání rifampicinu (600 mg po dobu 9 dnů), silného induktoru CYP3A4, s jednou dávkou

regorafenibu (160 mg v den 7) vedlo ke snížení AUC regorafenibu asi o 50 %, 3- až 4násobnému

zvýšení průměrné expozice aktivnímu metabolitu M-5 a k žádné změně v expozici aktivnímu

metabolitu M-2. Další silné induktory CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin a fenobarbital a

třezalka tečkovaná) mohou také zvyšovat metabolismus regorafenibu. Silné induktory CYP3A4 se

nemají používat nebo má být zvážena volba náhradního, současně podávaného léčivého přípravku s

žádným nebo s minimálním potenciálem indukce CYP3A4.

Substráty pro UGT1A1 a UGT1A9

In vitro

údaje ukazují, že regorafenib a rovněž jeho aktivní metabolit M-2 inhibují glukuronidaci

zprostředkovanou UGT1A1 a UGT1A9, zatímco M-5 inhibuje pouze UGT1A1 při koncentracích,

které jsou dosaženy

in vivo

v ustáleném stavu. Podání regorafenibu s 5denní pauzou před podáním

irinotekanu vedlo přibližně k 44 % zvýšení AUC u SN-38, což je substrát UGT1A1 a aktivní metabolit

irinotekanu. Bylo také pozorováno zvýšení AUC irinotekanu asi o 28 %. To ukazuje, že současné

podávání regorafenibu může zvýšit systémovou expozici substrátů pro UGT1A1 a UGT1A9.

Substráty pro protein rezistence karcinomu prsu (BCRP) a P-glykoprotein

Podávání regorafenibu (160 mg 14 dní) před podáním jednotlivé dávky rosuvastatinu (5 mg), BCRP

substrátu, mělo za následek 3,8krát zvýšení průměrné expozice (AUC) rosuvastatinu a 4,6krát zvýšení

max

To znamená, že současné podávání regorafenibu může zvýšit plazmatickou koncentraci souběžných

BCRP substrátů (např. metotrexát, fluvastatin, atorvastatin). Proto se doporučuje u pacientů pozorně

sledovat známky a příznaky zvýšené expozice BCRP substrátům.

Klinické údaje ukazují, že regorafenib nemá vliv na farmakokinetiku digoxinu, proto může být

současně podáván se substráty P-glykoproteinu, jako je digoxin, bez klinicky významných lékových

interakcí.

Inhibitory P-glykoproteinu a BCRP/induktory P-glykoproteinu a BCRP

In vitro

studie ukazují, že aktivní metabolity M-2 a M-5 jsou substráty P-glykoproteinu a BCRP.

Inhibitory a induktory BCRP a P-glykoproteinu mohou ovlivňovat expozici M-2 a M-5. Klinický

význam těchto zjištění není znám (viz také bod 5.2).

Selektivní substráty pro isoformy CYP

In vitro

údaje ukazují, že regorafenib je kompetitivní inhibitor cytochromů CYP2C8 (K

hodnota

0,6 μmol/l), CYP2C9 (K

hodnota 4,7 μmol/l), CYP2B6 (K

hodnota 5,2 μmol/l) při koncentracích,

které jsou dosaženy

in vivo

v ustáleném stavu (maximální plasmatická koncentrace 8,1 μmol/l).

In

vitro

inhibiční potenciál vůči CYP3A4 (K

hodnota 11,1 μmol/l) a CYP2C19 (K

hodnota 16,4 μmol/l)

byl méně výrazný.

Byla provedena studie hodnotící účinek 14denního podávání dávky 160 mg regorafenibu na

farmakokinetiku zkoumaných substrátů CYP2C8 (rosiglitazon), (CYP2C9) (S-warfarin), CYP2C19

(omeprazol) a CYP3A4 (midazolam).

Farmakokinetické údaje ukazují, že regorafenib může být podáván současně se substráty CYP2C8,

CYP2C9, CYP3A4 a CYP2C19 bez klinicky významné lékové interakce (viz také bod 4.4).

Antibiotika

Profil koncentrace-čas ukazuje, že regorafenib a jeho metabolity mohou podléhat enterohepatální

cirkulaci (viz bod 5.2). Současné podávání s neomycinem, špatně vstřebatelnou antimikrobiální

látkou, používanou k eradikaci gastrointestinální mikroflóry (která může ovlivnit enterohepatální

cirkulaci regorafenibu) nemělo vliv na expozici regorafenibu, ale došlo přibližně k 80% poklesu

expozice aktivních metabolitů M-2 a M-5, které ukázaly

in vitro

in vivo

farmakologickou aktivitu

srovnatelnou s regorafenibem. Klinický význam této možné interakce s neomycinem není znám, ale

může vést ke snížení účinnosti regorafenibu. Farmakologické interakce jiných antibiotik nebyly

studovány.

Látky sekvestrující žlučové kyseliny

Regorafenib, metabolity M-2 a M-5 pravděpodobně podléhají enterohepatální cirkulaci (viz bod 5.2).

Látky sekvestrující žlučové kyseliny, jako cholestyramin a cholestagel, mohou reagovat

s regorafenibem tvorbou nerozpustných komplexů, které mohou mít vliv na absorpci (nebo

reabsorpci), což má za následek potenciálně sníženou expozici. Klinický význam těchto potenciálních

interakcí není znám, ale následkem by mohla být snížená účinnost regorafenibu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí být informovány, že regorafenib může způsobit poškození plodu.

Ženy ve fertilním věku a muži mají používat účinnou antikoncepci během léčby a až 8 týdnů po

ukončení terapie.

Těhotenství

Údaje o podávání regorafenibu těhotným ženám nejsou k dispozici.

Na základě mechanismu účinku regorafenibu se předpokládá, že působí poškození plodu, pokud je

podáván během těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Přípravek Stivarga lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud to je nezbytně nutné a po pečlivém

zvážení přínosů pro matku a rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se regorafenib nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Regorafenib nebo jeho metabolity se u potkanů vylučují do mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě

nelze vyloučit. Regorafenib by mohl narušit růst a vývoj kojence (viz bod 5.3).

Kojení musí být během léčby přípravkem Stivarga přerušeno

.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku přípravku Stivarga na fertilitu u člověka. Výsledky ze studií

na zvířatech ukazují, že regorafenib může poškodit mužskou a ženskou fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky přípravku Stivarga na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje. Pokud se u pacientů objeví během léčby přípravkem Stivarga příznaky, které

ovlivňují jejich schopnost se soustředit a reagovat, doporučuje se, aby neřídili nebo neobsluhovali

stroje, dokud příznaky neodezní.

4.8

Nežnádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkový bezpečnostní profil přípravku Stivarga vychází z údajů od více než 4 800 pacientů v

klinických studiích zahrnujících data z placebem kontrolovaných studií fáze III u 636 pacientů

s metastazujícím kolorektálním karcinomem (CRC), u 132 pacientů s gastrointestinálními stromálními

nádory (GIST) a u 374 pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC).

Bezpečnostní profíl regorafenibu v těchto studiích byl v souladu s bezpečnostními výsledky studie

fáze III B provedené u 2872 pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, jejichž nemoc

progredovala po léčbě standardními terapiemi.

Nejzávažnějšími

nežádoucími účinky u pacientů léčených přípravkem Stivarga jsou závažné

poškození jater, krvácení, gastrointestinální perforace a infekce.

Nejčastěji

pozorovanými nežádoucími účinky (≥ 30 %) u pacientů léčených přípravkem Stivarga jsou

bolest, kožní reakce ruka-noha, astenie/únava, průjem, snížení chuti k jídlu a příjmu potravy,

hypertenze a infekce.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Stivarga jsou

uvedeny v tabulce 3. Jsou rozděleny podle třídy orgánových systémů a pro popis určitého účinku, jeho

synonym a přidružených stavů se používá nejvhodnější termín MedDRA.

Nežádoucí účinky jsou seskupeny podle svých frekvencí. Skupiny četnosti jsou definované podle

následující konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100); vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny sestupně podle klesající závažnosti.

Tabulka 3: Nežádoucí účinky (NÚ) hlášené v klinických studiích u pacientů léčených

přípravkem Stivarga

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Velmi časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

Není známo

Infekce a

infestace

Infekce*

Novotvary

benigní, maligní

a blíže neurčené

(zahrnující

cysty a polypy)

Kerato-

akantom/spi

nocelulární

karcinom

kůže

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombo-

cytopenie

Anémie

Leukopenie

Poruchy

imunitního

systému

Hyper-

senzitivní

reakce

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/451550/2017

EMEA/H/C/002573

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Stivarga

regorafenibum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Stivarga. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Stivarga

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Stivarga, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Stivarga a k čemu se používá?

Stivarga je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku regorafenib. Používá se

samostatně k léčbě těchto nádorových onemocnění:

kolorektální karcinom (nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku), který se rozšířil do

jiných částí těla,

gastrointestinální stromální tumor (GIST, nádorové onemocnění žaludku a střeva), který se rozšířil

nebo nemůže být chirurgicky odstraněn,

hepatocelulární karcinom (HCC, rakovina jater).

Přípravek Stivarga se používá u pacientů, kteří již byli léčeni jinými dostupnými typy léčby nebo

kterým jiné typy léčby nelze podat. V případě kolorektálního karcinomu mezi ně patří chemoterapie

založená na přípravcích s názvem fluoropyrimidiny a léčba jinými protinádorovými léčivými přípravky

známými jako léky proti VEGF a proti EGFR. Před zahájením léčby přípravkem Stivarga by pacienti s

GIST měli vyzkoušet léčbu imatinibem a sunitinibem a pacienti s HCC léčbu sorafenibem.

Jak se přípravek Stivarga používá?

Léčbu přípravkem Stivarga musí předepsat lékař, který má zkušenosti s léčbou rakoviny. Výdej

léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Stivarga

EMA/451550/2017

strana 2/3

Přípravek Stivarga je dostupný ve formě tablet (40 mg). Užívá se ve 4týdenních léčebných cyklech v

doporučené počáteční dávce 160 mg (4 tablety) jednou denně po dobu tří týdnů, po kterých následuje

týden bez léčby. Dávky by se měly užívat každý den ve stejnou dobu spolu s lehkým jídlem. Léčba by

měla probíhat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná nebo dokud nebudou nežádoucí účinky příliš

závažné. Jestliže se u pacienta objeví určité nežádoucí účinky, může být nutné léčbu přerušit či ukončit

nebo snížit dávku. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Stivarga působí?

Léčivá látka v přípravku Stivarga, regorafenib, je „inhibitor proteinkinázy“. To znamená, že blokuje

několik enzymů, které jsou důležité pro rozvoj krevního zásobení nádorů a růst a vývoj nádorových

buněk. Blokováním účinku těchto enzymů pomáhá přípravek Stivarga zastavit růst a šíření nádorového

onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Stivarga byly prokázány v průběhu studií?

Kolorektální karcinom

V jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 760 pacientů s metastazujícím kolorektálním

karcinomem, který se po standardní léčbě rozšířil, byl přípravek Stivarga srovnáván s placebem

(léčbou neúčinným přípravkem), přičemž hlavním měřítkem účinnosti bylo celkové přežití (doba, po

kterou pacienti žili). Všichni pacienti rovněž dostávali podpůrnou péči, včetně léků proti bolesti a

infekci. Studie ukázala, že přípravek Stivarga zlepšil dobu přežití – léčení pacienti žili průměrně po

dobu 6,4 měsíce ve srovnání s 5 měsíci u pacientů užívajících placebo.

Gastrointestinální stomální tumor (GIST)

V jiné hlavní studii byl přípravek Stivarga srovnáván s placebem u 199 pacientů s GIST, který se

rozšířil a nebyl chirurgicky odstranitelný, přičemž těmto pacientům byla poskytována rovněž nejlepší

podpůrná péče. Zahrnovala léčbu formou podávání léků proti bolesti, antibiotik a krevních transfuzí,

které pacientovi pomáhají, ale nádorové onemocnění neléčí. Studie prokázala, že podávání přípravku

Stivarga spolu s poskytnutím podpůrné péče bylo účinné, pokud jde o prodloužení doby, po kterou

pacienti žili, aniž by se jejich onemocnění zhoršilo. Pacienti léčení přípravkem Stivarga žili v průměru

4,8 měsíce, aniž by u nich došlo ke zhoršení onemocnění, zatímco u pacientů užívajících placebo a

podpůrnou péči se jednalo o 0,9 měsíce.

Hepatocelulární karcinom (HCC)

V hlavní studii, do které bylo zařazeno 573 pacientů s hepatocelulárním karcinomem, který se po léčbě

sorafenibem zhoršil, byl přípravek Stivarga porovnáván s placebem, přičemž hlavním měřítkem

účinnosti bylo celkové přežití. Všem pacientům byla rovněž poskytována podpůrná léčba. Studie

prokázala, že přípravek Stivarga prodloužil dobu, po kterou pacienti celkově přežívali, přičemž pacienti

léčení přípravkem Stivarga žili v průměru po dobu 10,6 měsíce, zatímco pacienti užívající placebo 7,8

měsíce.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Stivarga?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Stivarga (které mohou postihnout více než 3 osoby z 10)

jsou bolest, slabost, únava, ztráta chuti k jídlu a snížení příjmu potravy, syndrom ruka-noha (vyrážka a

Stivarga

EMA/451550/2017

strana 3/3

otupělost postihující dlaně a plosky nohou), průjem, infekce a hypertenze (vysoký krevní tlak).

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou závažné poškození jater, krvácení, gastrointestinální

perforace (vznik otvoru ve stěně trávicí trubice) a infekce.

Úplný seznam omezení a nežádoucích účinků přípravku Stivarga je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Stivarga schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Stivarga převyšují jeho rizika,

a proto doporučila, aby byl schválen k použití v EU. V případě kolorektálního karcinomu výbor CHMP

konstatoval, že přínosy z hlediska prodloužení doby přežití pacientů jsou mírné, ale byla toho názoru,

že u pacientů, pro něž již nejsou k dispozici žádné další léčebné možnosti, převažují rizika. S ohledem

na nežádoucí účinky byl výbor CHMP nicméně toho názoru, že je důležité nalézt způsob identifikace

všech podskupin pacientů, kteří s vyšší pravděpodobností budou na léčbu přípravkem Stivarga

reagovat.

V případě GIST a HCC výbor poznamenal, že u pacientů, jejichž onemocnění se navzdory předchozí

léčbě zhoršuje, jsou vyhlídky špatné. Bylo nicméně prokázáno, že přípravek Stivarga oddaluje u těchto

pacientů zhoršení onemocnění. U pacientů s HCC vedl přípravek k prodloužení délky života pacientů.

Nežádoucí účinky přípravku Stivarga jsou zvládnutelné.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Stivarga?

Společnost, která přípravek Stivarga dodává na trh, provede studie, které budou zkoumat způsob

identifikace pacientů, u kterých je reakce na léčbu pravděpodobnější.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Stivarga, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Stivarga

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Stivarga platné v celé Evropské unii dne

26. srpna 2013.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Stivarga je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Stivarga naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace