Spectrila

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
asparagináza
Dostupné s:
Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH
ATC kód:
L01XX02
INN (Mezinárodní Name):
asparaginase
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Prekurzorová buněčná lymfoblastická leukémie-lymfom
Terapeutické indikace:
Spectrila je indikován jako složka cytostatické kombinované terapie k léčbě akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u pediatrických pacientů od narození do 18 let a dospělé.
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002661
Datum autorizace:
2016-01-14
EMEA kód:
EMEA/H/C/002661

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

28-01-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

09-10-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

09-10-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

09-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

09-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

28-01-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Spectrila 10 000 U prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

asparaginasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Spectrila a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Spectrila podán

Jak se přípravek Spectrila používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Spectrila uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Spectrila a k čemu se používá

Přípravek Spectrila obsahuje asparaginázu, což je enzym, který narušuje přirozené látky nutné k růstu

nádorových buněk. Všechny buňky potřebují k přežití aminokyselinu nazývanou asparagin. Normální

buňky si dokážou vytvořit asparagin samy, zatímco některé nádorové buňky toto neumí. Asparagináza

snižuje hladinu asparaginu v krevních nádorových buňkách a zastavuje růst nádoru.

Přípravek Spectrila se používá k léčbě dospělých a dětí s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL), což

je forma nádorového onemocnění krve. Přípravek Spectrila se používá jako součást kombinované

terapie.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Spectrila podán

Přípravek Spectrila se nesmí použít:

jestliže jste alergický(á) na asparaginázu nebo na další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

jestliže máte nebo jste dříve měl(a) zánět slinivky břišní (pankreatitidu),

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater,

jestliže máte poruchu srážení krve (např. hemofilii),

jestliže jste při předchozí léčbě asparaginázou měl(a) závažné krvácení (hemoragii) nebo

závažné nadměrné srážení krve (trombózu).

Upozornění a opatření

Před tím, než Vám bude přípravek Spectrila podán, se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou.

V průběhu léčby přípravkem Spectrila mohou nastat následující život ohrožující situace:

závažný zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida),

porucha funkce jater,

závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať,

poruchy srážení krve (krvácení nebo tvorba krevních sraženin),

vysoká hladina krevního cukru.

Před zahájením léčby přípravkem Spectrila a v jejím průběhu bude Váš lékař provádět krevní testy.

Jestliže se objeví závažné poruchy funkce jater, musí se léčba přípravkem Spectrila okamžitě přerušit.

Jestliže se objeví alergické příznaky, musí se nitrožilní infuze přípravku Spectrila okamžitě ukončit.

Mohou Vám být podány léčivé přípravky proti alergii a v případě potřeby léčivé přípravky ke

stabilizaci krevního oběhu. Ve většině případů může léčba pokračovat přechodem na jiné léčivé

přípravky obsahující jiné formy asparaginázy.

Při poruchách srážení krve může být nutné podání čerstvé plazmy nebo určitého typu bílkoviny

(antitrombinu III), aby se snížilo riziko krvácení nebo tvorby krevních sraženin (trombózy).

Při vysoké hladině krevního cukru může být nutná léčba nitrožilně podávanými tekutinami a/nebo

inzulinem.

Při syndromu posteriorní reverzibilní leukoencefalopatie (který se projevuje bolestí hlavy, zmateností,

záchvaty a ztrátou zraku) mohou být nutné léčivé přípravky na snížení krevního tlaku a v případě

záchvatu antiepileptická léčba.

Další léčivé přípravky a přípravek Spectrila

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat. Je to důležité, protože přípravek Spectrila může zhoršit nežádoucí

účinky jiných léčivých přípravků svým účinkem na játra, která hrají důležitou roli ve vylučování

léčivých přípravků z těla.

Kromě toho je zvláště důležité informovat lékaře, pokud používáte také kterýkoli z dále uvedených

léčivých přípravků:

Vinkristin (používaný k léčbě určitých typů nádorového onemocnění), protože současné použití

vinkristinu a asparaginázy může zvýšit riziko některých nežádoucích účinků. Aby se tomu

předešlo, podává se vinkristin obvykle 3

24 hodin před asparaginázou.

Glukokortikoidy (protizánětlivé léčivé přípravky, které tlumí imunitní systém), protože

současné použití glukokortikoidů a asparaginázy může zvýšit tvorbu krevních sraženin

(trombóza).

Léčivé přípravky, které zmenšují schopnost krve se srážet, např. antikoagulancia (např. warfarin

a heparin), dipyridamol, kyselina acetylsalicylová nebo léčivé přípravky k léčbě bolesti

a zánětu, protože použití těchto léčivých přípravků s asparaginázou může zvýšit riziko krvácení.

Léčivé přípravky, které se metabolizují v játrech (např. paracetamol, kyselina acetylsalicylová,

tetracyklin), protože se může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Asparagináza může ovlivnit účinnost methotrexátu nebo cytarabinu (používaných k léčbě

určitých typů nádorového onemocnění):

pokud se asparagináza podá po těchto léčivých přípravcích, může být jejich účinek

zvýšený,

pokud se asparagináza podá před těmito léčivými přípravky, může být jejich účinek

oslabený.

Léčivé přípravky, které mohu mít negativní účinek na funkci jater (např. paracetamol, kyselina

acetylsalicylová, tetracyklin), protože paralelní léčba asparaginázou může tyto negativní účinky

zhoršit.

Léčivé přípravky, které mohou potlačovat funkci kostní dřeně (např. cyklofosfamid,

doxorubicin, methotrexát), protože paralelní použití asparaginázy může tyto účinky umocnit.

Můžete být náchylnější k infekcím.

Další protinádorové léčivé přípravky, protože mohou přispívat k uvolnění příliš velkého

množství kyseliny močové, když jsou nádorové buňky ničeny působením asparaginázy.

Očkování

Souběžné očkování živými vakcínami může zvýšit riziko závažné infekce. Proto očkování živými

vakcínami odložte na dobu alespoň 3 měsíce po ukončení léčby přípravkem Spectrila.

Těhotenství a kojení

Údaje o podávání asparaginázy těhotným ženám nejsou k dispozici. Přípravek Spectrila lze

v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu asparaginázou. Není známo,

zda je asparagináza přítomna v lidském mateřském mléce. Proto se přípravek Spectrila během kojení

nesmí používat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Jestliže jste sexuálně zralý(á), musíte v průběhu chemoterapie a ještě 3 měsíce po jejím ukončení

používat antikoncepci nebo zachovat sexuální abstinenci. Protože nelze vyloučit nepřímou interakci

mezi složkami perorální antikoncepce (antikoncepčních pilulek) a asparaginázy, není perorální

antikoncepce považována za dostatečně bezpečnou. Ženy ve fertilním věku mají používat jiné metody

než perorální antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při používání tohoto léčivého přípravku neřiďte a neobsluhujte stroje, protože můžete pociťovat

ospalost, únavu nebo zmatenost.

3.

Jak se přípravek Spectrila používá

Přípravek Spectrila připravuje a podává zdravotnický personál. Váš lékař rozhodne, jaká dávka Vám

bude podána. Dávka závisí na velikosti povrchu těla, která se vypočítá z výšky a tělesné hmotnosti.

Přípravek Spectrila se podává do žíly. Obvykle se podává s dalšími protinádorovými léčivými

přípravky. Doba trvání léčby závisí na specifickém chemoterapeutickém protokolu, který se používá

při léčbě Vašeho onemocnění.

Použití u dospělých

Doporučená dávka přípravku Spectrila pro dospělé je 5 000 U na m² povrchu těla podávaných každý

třetí den.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučená dávka přípravku pro děti a dospívající ve věku 1–18 let je 5 000 U na m² povrchu těla

podávaných každý třetí den.

Doporučená dávka pro novorozence a kojence ve věku 0–12 měsíců je následující:

věk méně než 6 měsíců:

6 700 U/m²povrchu těla,

věk 6–12 měsíců:

7 500 U/m²povrchu těla.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Spectrila, než mělo

Jestliže se domníváte, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Spectrila, sdělte to co nejdříve

svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Dosud není známo, že by předávkování asparaginázou vedlo k jakýmkoli známkám předávkování.

Pokud je to nutné, bude Váš lékař léčit příznaky a poskytne Vám podpůrnou péči.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě informujte svého lékaře a přestaňte používat přípravek Spectrila, jestliže se u Vás

objeví:

zánět slinivky břišní, který způsobuje závažnou bolest břicha a zad,

závažné abnormality funkce jater (prokázané laboratorními testy),

alergické reakce zahrnující závažnou alergickou reakci (anafylaktický šok), zarudnutí, vyrážku,

nízký krevní tlak, otok obličeje a krku, kopřivku, dušnost,

poruchy srážení krve, např. krvácení, diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) nebo

tvorba krevních sraženin (trombóza),

vysoká hladina krevního cukru (hyperglykemie).

Níže je uveden přehled všech dalších nežádoucích účinků seřazených podle četnosti výskytu:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

pocit na zvracení (nauzea), zvracení, bolest břicha nebo průjem

nahromadění tekutiny (otok)

pocit únavy

abnormální laboratorní testy zahrnující změny hladiny bílkovin v krvi, změny v krevním tuku

nebo v hodnotách jaterních enzymů nebo vysokou hladinu močoviny v krvi

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

mírné až středně závažné snížení počtu všech krvinek

alergické reakce zahrnující pískání (zúžení průdušek, bronchospasmus) nebo ztížené dýchání

nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie)

ztráta chuti k jídlu nebo úbytek tělesné hmotnosti

deprese, halucinace nebo zmatenost

nervozita (agitace) nebo spavost (somnolence)

změny v elektroencefalogramu (záznamu elektrické aktivity mozku)

vysoké hladiny amylázy a lipázy v krvi

bolest (bolest zad, bolest kloubů, bolest břicha)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

vysoké hladiny kyseliny močové v krvi (hyperurikemie)

vysoké hladiny amoniaku v krvi (hyperamonemie)

bolest hlavy

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

diabetická ketoacidóza (komplikace v důsledku nekontrolovaného krevního cukru)

záchvaty, závažná porucha vědomí včetně kómatu a cévní mozková příhoda

syndrom posteriorní reverzibilní leukoencefalopatie (stav, který se projevuje bolestí hlavy,

zmateností, záchvaty a ztrátou zraku)

zánět slinných žláz (parotitida)

cholestáza (zablokovaný odtok žluči z jater)

žloutenka

zničení jaterních buněk (nekróza hepatocytů)

selhání jater, které může vést ke smrti

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

snížená funkce štítné žlázy nebo příštítných tělísek

mírný třes (tremor) prstů

pseudocysty ve slinivce břišní (nahromadění tekutiny po akutním zánětu slinivky břišní)

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

infekce

ztučnění jater

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Spectrila uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C

8 °C).

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Rekonstituovaný roztok je stabilní po dobu 2 dnů, pokud se uchovává při teplotě 2 °C

8 °C. Není-li

léčivý přípravek použit okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání zaručující sterilitu přípravku

zodpovědný uživatel připravující tento léčivý přípravek. Uchovávání by nemělo normálně přesáhnout

24 hodin při teplotě 2 °C

8 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Spectrila obsahuje

Léčivou látkou je asparaginasum. Jedna injekční lahvička prášku obsahuje asparaginasum

10 000 jednotek. Po rekonstituci obsahuje jeden mililitr roztoku asparaginasum 2 500 jednotek.

Další složkou je sacharosa.

Jak přípravek Spectrila vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Spectrila je dodáván jako prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Prášek je bílý a dodává se v injekční lahvičce z čirého skla s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem

a plastovým odtrhovacím víčkem.

Přípravek Spectrila je dostupný v baleních obsahujících 1 nebo 5 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Německo

Tel.:

+49-4103-8006-0

Fax:

+49-4103-8006-100

E-mail: contact@medac.de

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Přípravek Spectrila mohou používat pouze lékaři se zkušenostmi s těmito léčebnými protokoly.

Doporučená kontrolní vyšetření a bezpečnostní opatření

Před zahájením terapie se mají stanovit hladiny bilirubinu a jaterních aminotransferáz a koagulační

parametry (parciální tromboplastinový čas [PTT], protrombinový čas [PT], antitrombin, fibrinogen

a D-dimer).

Po podání asparaginázy se doporučuje pečlivé sledování hladin bilirubinu, jaterních aminotransferáz,

glukózy v krvi/moči, koagulačních parametrů (PTT, PT, antitrombinu III [AT III], fibrinogenu

a D-dimeru), amylázy, lipázy, triacylglycerolů a cholesterolu.

Akutní pankreatitida

Léčba asparaginázou se má ukončit, pokud se u pacientů začne rozvíjet akutní pankreatitida. Akutní

pankreatitida se rozvinula u méně než 10 % pacientů. Ve vzácných případech se objevila hemoragická

nebo nekrotizující pankreatitida. Byly hlášeny izolované případy s fatálními následky. Klinické

příznaky zahrnují bolest břicha, nauzeu, zvracení a anorexii. Sérové hladiny amylázy a lipázy jsou

obvykle zvýšené, přestože u některých pacientů mohou být normální následkem narušené syntézy

proteinů. U pacientů se závažnou hypertriacylglycerolemií existuje zvýšené riziko rozvoje akutní

pankreatitidy. Tito pacienti nemají být nadále léčeni žádným přípravkem obsahujícím asparaginázu.

Hepatotoxicita

Ve vzácných případech byly popsány závažné poruchy funkce jater, zahrnující cholestázu, ikterus,

nekrózu jater a selhání jater s fatálními následky (viz body 4.8 a 4.5). Jaterní parametry se mají pečlivě

sledovat před léčbou asparaginázou a v jejím průběhu.

Léčba asparaginázou má být přerušena, pokud se u pacienta rozvine závažná porucha funkce jater

(bilirubin > 3násobek horní hranice normy [

upper limit of normal

, ULN];

aminotransferázy> 10násobek ULN), závažná hypertriacylglycerolemie, hyperglykemie nebo porucha

koagulace (např. trombóza žilních splavů, závažné krvácení).

Alergie a anafylaxe

Z důvodu rizika závažných anafylaktických reakcí se asparagináza nemá podávat jako bolusová

intravenózní injekce. Jestliže se objeví alergické příznaky, je nutné podávání asparaginázy okamžitě

ukončit a podat odpovídající léčbu, která může zahrnovat antihistaminika a kortikosteroidy.

Poruchy koagulace

Z důvodu inhibice syntézy proteinů (snížené syntézy faktorů II, V, VII, VIII a IX, proteinů C a S,

antitrombinu III) způsobené asparaginázou se mohou objevit poruchy koagulace, které se mohou

manifestovat jako trombóza, diseminovaná intravaskulární koagulace (

disseminated intravascular

coagulation

, DIC), nebo jako krvácení. Zdá se, že riziko trombózy je větší než riziko krvácení. Byly

také popsány případy symptomatické trombózy spojené s použitím centrálního žilního katetru. Před

léčbou asparaginázou a v jejím průběhu je důležité časté hodnocení koagulačních parametrů.

V případech, kdy je snížená hodnota AT III, se doporučuje konzultace se specializovaným lékařem.

Hyperglykemické stavy

Asparagináza může indukovat hyperglykemii jako následek snížené produkce inzulinu. Kromě toho

může snížit sekreci inzulinu z β-buněk pankreatu a narušit fungování receptorů pro inzulin. Tento

syndrom obvykle spontánně odezní. Ve vzácných případech však může vést k diabetické ketoacidóze.

Souběžná léčba kortikosteroidy přispívá k tomuto účinku. Hladiny glukózy v séru a moči je třeba

pravidelně sledovat a léčit v případě klinické indikace.

Cytostatika

Při destrukci nádorových buněk indukované asparaginázou se může uvolnit velké množství kyseliny

močové, což má za následek hyperurikemii. Současné podávání dalších cytostatik přispívá k tomuto

účinku. Agresivní alkalizace moči a použití alopurinolu mohou zabránit vzniku urátové nefropatie.

Glukokortikoidy

Vyšší riziko trombózy v průběhu indukční terapie asparaginázou a prednisonem bylo pozorováno

u dětí s genetickým protrombotickým rizikovým faktorem (mutacemi faktoru V G1691A, variací

protrombinu G20210A, genotypem methylentetrahydrofolátreduktázy [MTHFR] T677T, zvýšeným

lipoproteinem A, hyperhomocysteinemií).

Antikoncepční přípravky

Během léčby asparaginázou a nejméně 3 měsíce po jejím ukončení musí být používána účinná

antikoncepce. Protože nelze vyloučit nepřímou interakci mezi složkami perorální antikoncepce

a asparaginázy, není perorální antikoncepce považována v takovýchto klinických situacích za

dostatečně bezpečnou.

Pacienti s pozitivním filadelfským chromozomem

Účinnost a bezpečnost přípravku Spectrila nebyla u pacientů s pozitivním filadelfským chromozomem

stanovena.

Aktivita asparaginázy

Za účelem vyloučení urychlené eliminace aktivity asparaginázy je možné provést stanovení hladiny

aktivity asparaginázy v séru nebo v plazmě. Hladina se má měřit nejlépe tři dny po posledním podání

asparaginázy, tj. obvykle přímo před podáním další dávky asparaginázy. Nízké hladiny aktivity

asparaginázy jsou často doprovázeny přítomností protilátek proti asparagináze. V takových případech

se má zvážit přechod na jiný přípravek obsahující asparaginázu. Před tím se doporučuje konzultace se

specializovaným lékařem.

Hypoalbuminemie

Následkem narušené syntézy proteinů se u pacientů léčených asparaginázou velmi často snižuje

hladina proteinů v séru (zejména albuminu). Jelikož je sérový protein důležitý pro vazbu a transport

některých léčivých látek, má se hladina sérového proteinu pravidelně sledovat.

Hyperamonemie

U všech pacientů s nevysvětlenými neurologickými příznaky nebo se závažným a dlouhodobým

zvracením se má stanovit hladina amoniaku v plazmě. V případě hyperamonemie se závažnými

klinickými příznaky mají být zahájena léčebná a farmakologická opatření, která rychle sníží hladinu

amoniaku v plazmě (např. omezení příjmu bílkovin a hemodialýza), zvrátí katabolické stavy a zvýší

vylučování odpadního dusíku, a také se doporučuje konzultace se specializovaným lékařem.

Syndrom posteriorní reverzibilní leukoencefalopatie

Syndrom posteriorní reverzibilní leukoencefalopatie (

reversible posterior leukoencephalopathy

syndrome

, RPLS) se může vzácně objevit v průběhu léčby jakoukoli asparaginázou. Tento syndrom je

při vyšetření magnetickou rezonancí (

magnetic resonance imaging

, MRI) charakterizován

reverzibilními (od několika dnů do měsíců) lézemi/edémem, především v zadní oblasti mozku.

Příznaky RPLS v podstatě zahrnují zvýšený krevní tlak, záchvaty, bolesti hlavy, změny duševního

stavu a akutní poruchu zraku (především kortikální slepotu nebo homonymní hemianopsii). Není

jasné, zda je RPLS vyvolán asparaginázou, souběžnou léčbou nebo základními onemocněními.

RPLS se léčí symptomaticky, včetně opatření k léčbě jakýchkoli záchvatů. Může být nutné snížení

dávky souběžně podávaných imunosupresiv nebo úplné ukončení léčby těmito léčivými přípravky.

Doporučuje se konzultace se specializovaným lékařem.

Zacházení

Při rozpouštění prášku se pomocí injekční stříkačky

opatrně vstříkne

3,7 ml vody pro injekci

na

vnitřní stěnu injekční lahvičky

(nevstřikujte přímo na prášek nebo do prášku). Rozpuštění obsahu se

dosáhne pomalým otáčením (vyvarujte se třepání a následnému vzniku pěny). Roztok připravený

k použití může slabě opalizovat.

Vypočítané množství asparaginázy se dále naředí v 50 až 250 ml infuzního roztoku chloridu sodného

o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Způsob podání

Pouze k intravenóznímu podání. Denní množství asparaginázy potřebné pro pacienta je možné naředit

v konečném objemu 50

250 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Délka podávání

Naředěný roztok asparaginázy se má podávat infuzí trvající 0,5 až 2 hodiny.

Asparagináza se nesmí podávat formou bolusu.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Spectrila 10 000 U prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička prášku obsahuje asparaginasum* 10 000 jednotek.

Po rekonstituci obsahuje jeden mililitr roztoku asparaginasum 2 500 jednotek.

Jedna jednotka (U) je definována jako množství enzymu, které je potřebné k uvolnění jednoho µmol

amoniaku při pH 7,3 a teplotě 37 °C.

*Produkované v buňkách

Escherichia coli

technologií rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Spectrila je indikován jako komponenta cytostatické kombinované terapie k léčbě akutní

lymfoblastické leukemie (

acute lymphoblastic leukaemia

, ALL) u pediatrických pacientů od narození

do 18 let a u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Spectrila mají předepisovat a podávat lékaři a zdravotnický personál se zkušenostmi

s používáním cytostatik. Je možné ho podávat pouze v nemocničním zařízení, ve kterém je dostupné

vhodné vybavení pro resuscitaci.

Dávkování

Přípravek Spectrila se obvykle používá jako součást kombinovaných chemoterapeutických protokolů

s dalšími cytostatiky (viz také bod 4.5).

Dospělí a děti starší než 1 rok

Doporučená intravenózní dávka asparaginázy je 5 000 jednotek na metr čtvereční (U/m²) tělesného

povrchu (

body surface area

, BSA) podávaných každý třetí den.

Základem sledování léčby může být nejnižší aktivita asparaginázy v séru, stanovená tři dny po podání

přípravku Spectrila. Pokud hodnoty aktivity asparaginázy nedosáhnou cílových hladin, může se zvážit

přechod na jiný přípravek obsahující asparaginázu (viz bod 4.4).

Děti ve věku 0–12 měsíců

Na základně omezených údajů je doporučená dávka u novorozenců a kojenců následující:

věk méně než 6 měsíců:

6 700 U/m² BSA,

věk 6–12 měsíců:

7 500 U/m² BSA.

Údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku Spectrila u dospělých jsou omezené.

Údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku Spectrila v postindukčních fázích léčby jsou velmi

omezené.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávky.

Přípravek Spectrila se však nemá používat u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Starší pacienti

Pro léčbu pacientů starších než 65 let jsou dostupné omezené údaje.

Způsob podání

Přípravek Spectrila je určen pouze pro podání intravenózní infuzí.

Denní množství přípravku Spectrila potřebné pro pacienta je možné naředit v konečném objemu

50 – 250 ml roztoku chloridu sodného pro infuzi o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %). Naředěný roztok

asparaginázy je možné podávat infuzí trvající 0,5 až 2 hodiny.

Asparagináza se nesmí podávat formou bolusu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jakýkoli přípravek s nativní (nepegylovanou) asparaginázou

původem z

E. coli

nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pankreatitida.

Závažná porucha funkce jater (bilirubin > 3násobek horní hranice normy [

upper limit of normal

ULN]; aminotransferázy> 10násobek ULN).

Preexistující známá koagulopatie (např. hemofilie).

Pankreatitida, závažné krvácení nebo závažná trombóza s předchozí terapií asparaginázou

v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Obecné informace a sledování

U pacientů všech věkových skupin mohou v průběhu léčby asparaginázou vzniknout následující život

ohrožující situace:

akutní pankreatitida,

hepatotoxicita,

anafylaxe,

poruchy koagulace zahrnující symptomatickou trombózu spojenou s použitím centrálního

žilního katetru,

hyperglykemické stavy.

Před zahájením terapie se mají stanovit hladiny bilirubinu a jaterních aminotransferáz a koagulační

parametry (např. parciální tromboplastinový čas [PTT], protrombinový čas [PT], antitrombin III

[AT III] a fibrinogen).

Po podání jakéhokoli přípravku obsahujícího asparaginázu se doporučuje pečlivé sledování hladin

bilirubinu, jaterních aminotransferáz a glukózy v krvi/moči, koagulačních parametrů (např. PTT, PT,

AT III, fibrinogenu a D-dimeru), amylázy, lipázy, triacylglycerolů a cholesterolu.

Akutní pankreatitida

Léčba asparaginázou se má ukončit, pokud se u pacientů začne rozvíjet akutní pankreatitida. Akutní

pankreatitida se rozvinula u méně než 10 % pacientů. Ve vzácných případech se objevila hemoragická

nebo nekrotizující pankreatitida. Byly hlášeny izolované případy s fatálními následky. Klinické

příznaky zahrnují bolest břicha, nauzeu, zvracení a anorexii. Sérové hladiny amylázy a lipázy jsou

obvykle zvýšené, přestože u některých pacientů mohou být normální následkem narušené syntézy

proteinů. U pacientů se závažnou hypertriacylglycerolemií existuje zvýšené riziko rozvoje akutní

pankreatitidy.

Tito pacienti nemají být nadále léčeni žádným přípravkem obsahujícím asparaginázu (viz také

body 4.3 a 4.8).

Hepatotoxicita

Ve vzácných případech byly popsány závažné poruchy funkce jater, zahrnující cholestázu, ikterus,

nekrózu jater a selhání jater s fatálními následky (viz body 4.8 a 4.5). Jaterní parametry se mají pečlivě

sledovat před léčbou asparaginázou a v jejím průběhu.

Léčba asparaginázou má být přerušena, pokud se u pacienta rozvine závažná porucha funkce jater

(bilirubin > 3násobek horní hranice normy [

upper limit of normal

, ULN];

aminotransferázy> 10násobek ULN), závažná hypertriacylglycerolemie, hyperglykemie nebo porucha

koagulace (např. trombóza žilních splavů, závažné krvácení).

Alergie a anafylaxe

Z důvodu rizika závažných anafylaktických reakcí se asparagináza nemá podávat jako bolusová

intravenózní injekce.

Je možné použít předcházející intrakutánní test nebo test s malou intravenózní dávkou. Ani jedna

z procedur však neumožňuje přesně předpovědět, u kterých pacientů se objeví alergická reakce.

Jestliže se objeví alergické příznaky, je nutné podávání asparaginázy okamžitě ukončit a podat

odpovídající léčbu, která může zahrnovat antihistaminika a kortikosteroidy.

Poruchy koagulace

Z důvodu inhibice syntézy proteinů (snížené syntézy faktorů II, V, VII, VIII a IX, proteinů C a S,

antitrombinu III) způsobené asparaginázou se mohou objevit poruchy koagulace, které se mohou

manifestovat jako trombóza, diseminovaná intravaskulární koagulace (

disseminated intravascular

coagulation

, DIC), nebo jako krvácení. Zdá se, že riziko trombózy je větší než riziko krvácení. Byly

také popsány případy symptomatické trombózy spojené s použitím centrálního žilního katetru.

Přibližně polovina trombotických příhod je lokalizována v mozkových cévách. Může se objevit

trombóza žilního splavu. Ischemické cévní mozkové příhody se objevují vzácně.

V souvislosti s cévními komplikacemi je také popsáno získané nebo geneticky podmíněné snížení

fyziologických inhibitorů koagulace (proteinu C, proteinu S, antitrombinu).

Před léčbou asparaginázou a v jejím průběhu je důležité časté hodnocení koagulačních parametrů.

V případech, kdy je snížená hodnota AT III, se doporučuje konzultace se specializovaným lékařem.

Hyperglykemické stavy

Asparagináza může indukovat hyperglykemii jako následek snížené produkce inzulinu. Kromě toho

může snížit sekreci inzulinu z β-buněk pankreatu a narušit fungování receptorů pro inzulin. Tento

syndrom obvykle spontánně odezní. Ve vzácných případech však může vést k diabetické ketoacidóze.

Souběžná léčba kortikosteroidy přispívá k tomuto účinku. Hladiny glukózy v séru a moči je třeba

pravidelně sledovat a léčit v případě klinické indikace.

Cytostatika

Při destrukci nádorových buněk indukované asparaginázou se může uvolnit velké množství kyseliny

močové, což má za následek hyperurikemii. Současné podávání dalších cytostatik přispívá k tomuto

účinku. Agresivní alkalizace moči a použití alopurinolu mohou zabránit vzniku urátové nefropatie.

Glukokortikoidy

Vyšší riziko trombózy v průběhu indukční terapie asparaginázou a prednisonem bylo pozorováno

u dětí s genetickým protrombotickým rizikovým faktorem (mutacemi faktoru V G1691A, variací

protrombinu G20210A, genotypem methylentetrahydrofolátreduktázy [MTHFR] T677T, zvýšeným

lipoproteinem A, hyperhomocysteinemií).

Antikoncepční přípravky

Během léčby asparaginázou a nejméně 3 měsíce po jejím ukončení musí být používána účinná

antikoncepce. Protože nelze vyloučit nepřímou interakci mezi složkami perorální antikoncepce

a asparaginázy, není perorální antikoncepce považována v takovýchto klinických situacích za

dostatečně bezpečnou (viz bod 4.6).

Pacienti s pozitivním filadelfským chromozomem

Účinnost a bezpečnost přípravku Spectrila nebyla u pacientů s pozitivním filadelfským chromozomem

stanovena.

Doporučená kontrolní vyšetření pro pacienty všech věkových skupin

Aktivita asparaginázy

Za účelem vyloučení urychleného snižování aktivity asparaginázy je možné provést stanovení hladiny

aktivity asparaginázy v séru nebo v plazmě. Hladina se má měřit nejlépe tři dny po posledním podání

asparaginázy, tj. obvykle přímo před podáním další dávky asparaginázy. Nízké hladiny aktivity

asparaginázy jsou často doprovázeny přítomností protilátek proti asparagináze. V takových případech

se má zvážit přechod na jiný přípravek obsahující asparaginázu. Před tím se doporučuje konzultace se

specializovaným lékařem.

Hypoalbuminemie

Následkem narušené syntézy proteinů se u pacientů léčených asparaginázou velmi často snižuje

hladina proteinů v séru (zejména albuminu). Jelikož je sérový protein důležitý pro vazbu a transport

některých léčivých látek, má se hladina sérového proteinu pravidelně sledovat.

Hyperamonemie

U všech pacientů s nevysvětlenými neurologickými příznaky nebo se závažným a dlouhodobým

zvracením se má stanovit hladina amoniaku v plazmě. V případě hyperamonemie se závažnými

klinickými příznaky mají být zahájena léčebná a farmakologická opatření, která rychle sníží hladinu

amoniaku v plazmě (např. omezení příjmu bílkovin a hemodialýza), zvrátí katabolické stavy a zvýší

vylučování odpadního dusíku, a také se doporučuje konzultace se specializovaným lékařem.

Syndrom posteriorní reverzibilní leukoencefalopatie

Syndrom posteriorní reverzibilní leukoencefalopatie (

reversible posterior leukoencephalopathy

syndrome

, RPLS) se může vzácně objevit v průběhu léčby jakoukoli asparaginázou (viz bod 4.8).

Tento syndrom je při vyšetření magnetickou rezonancí (

magnetic resonance imaging

, MRI)

charakterizován reverzibilními (od několika dnů do měsíců) lézemi/edémem, především v zadní

oblasti mozku. Příznaky RPLS v podstatě zahrnují zvýšený krevní tlak, záchvaty, bolesti hlavy, změny

duševního stavu a akutní poruchu zraku (především kortikální slepotu nebo homonymní hemianopsii).

Není jasné, zda je RPLS vyvolán asparaginázou, souběžnou léčbou nebo základními onemocněními.

RPLS se léčí symptomaticky, včetně opatření k léčbě jakýchkoli záchvatů. Může být nutné snížení

dávky souběžně podávaných imunosupresiv nebo úplné ukončení léčby těmito léčivými přípravky.

Doporučuje se konzultace se specializovaným lékařem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Všeobecné

Asparagináza může zvýšit toxicitu dalších léčivých přípravků svým působením na funkci jater, např.

zvýšit hepatotoxicitu potenciálně hepatotoxických léčivých přípravků, zvýšit toxicitu léčivých

přípravků metabolizovaných játry nebo vázaných na plazmatické bílkoviny a změnit farmakokinetiku

a farmakodynamiku léčivých přípravků vázaných na plazmatické bílkoviny. Proto se má u pacientů,

kteří užívají jiné léčivé přípravky metabolizované játry, postupovat s opatrností.

Jaterní parametry je třeba sledovat, když se souběžně s asparaginázou podávají potenciálně

hepatotoxické léčivé přípravky (viz body 4.4 a 4.8).

Myelosupresivní látky

V průběhu léčebných režimů obsahujících asparaginázu se mohou objevit myelosuprese, která může

postihnout všechny tři myeloidní buněčné linie (erytrocyty, leukocyty, trombocyty), a infekce.

Souběžná léčba myelosupresivními léčivými přípravky a přípravky, o nichž je známo, že vedou

k infekcím, jsou hlavními faktory, které se na vzniku myelosuprese a infekce podílejí. U pacientů je

nutné známky a příznaky myelosuprese a infekce pečlivě sledovat (viz bod 4.8).

Vinkristin

Toxicita vinkristinu může být aditivní k toxicitě asparaginázy, jestliže se obě látky podávají současně.

Proto se má vinkristin podávat 3 až 24 hodin před podáním asparaginázy kvůli minimalizaci toxicity.

Glukokortikoidy a/nebo antikoagulancia

Souběžné použití glukokortikoidů a/nebo antikoagulancií s asparaginázou může zvýšit riziko změny

v koagulačních parametrech (viz bod 4.4).

To může zvětšit tendenci ke krvácení (antikoagulancia) nebo trombóze (glukokortikoidy). Proto je

zapotřebí opatrnosti, jsou-li ve stejnou dobu podávána antikoagulancia (např. kumarin, heparin,

dipyridamol, kyselina acetylsalicylová nebo nesteroidní antiflogistika) nebo glukokortikoidy.

Methotrexát (MTX)

Bylo prokázáno, že inhibice syntézy proteinů sekundární k depleci asparaginu indukované

asparaginázou zmenšuje cytotoxický účinek MTX, který ke své protinádorové aktivitě vyžaduje

buněčnou replikaci. Tento antagonismus je pozorován, pokud se asparagináza podává před podáním

methotrexátu nebo současně s ním. Protinádorové účinky methotrexátu jsou naopak zesílené, když se

asparagináza podává 24 hodin po podání methotrexátu. Bylo prokázáno, že tento režim redukuje

gastrointestinální a hematologické účinky methotrexátu.

Cytarabin

Laboratorní údaje získané

in vitro

in vivo

naznačují, že účinnost vysokých dávek cytarabinu se

snižuje, pokud jim předchází podání asparaginázy. Při podání asparaginázy až po cytarabinu byl však

pozorován synergický účinek. Tento účinek byl nejnápadnější při léčebném intervalu přibližně

120 hodin.

Vakcinace

Souběžná vakcinace živými vakcínami zvyšuje riziko závažné infekce. Imunizace živými vakcínami

se má proto uskutečnit nejdříve 3 měsíce po ukončení cyklu antileukemické léčby.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí během chemoterapie zahrnující asparaginázu používat účinnou

antikoncepci a zamezit otěhotnění. Protože nelze vyloučit nepřímou interakci mezi složkami perorální

antikoncepce a asparaginázy, není perorální antikoncepce považována v takovýchto klinických

situacích za dostatečně bezpečnou. Ženy ve fertilním věku mají používat jiné metody než perorální

antikoncepci (viz bod 4.4). Muži musí přijmout účinná antikoncepční opatření a musí být poučeni, že

nesmí během léčby asparaginázou počít dítě. Délka časového období následujícího po léčbě

asparaginázou, kdy je již bezpečné počít dítě, není známa. Z preventivních důvodů se doporučuje

počkat tři měsíce po ukončení léčby. Je však třeba vzít v úvahu také léčbu dalšími chemoterapeutiky.

Těhotenství

Údaje o podávání asparaginázy těhotným ženám nejsou k dispozici. Reprodukční studie

s asparaginázou na zvířatech nebyly provedeny, ale studie s přípravky obsahujícími asparaginázu na

myších, potkanech, kuřatech a králících prokázaly embryotoxické a teratogenní účinky (viz bod 5.3).

Na základě výsledků ze studií na zvířatech a mechanismu účinku se přípravek Spectrila nemá používat

v těhotenství, pokud klinický stav ženy nevyžaduje léčbu asparaginázou.

Kojení

Není známo, zda se asparagináza vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že se

u kojených dětí mohou objevit potenciální závažné nežádoucí účinky, má se podávání přípravku

Spectrila během kojení přerušit.

Fertilita

Údaje o účinku asparaginázy na fertilitu u člověka nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Spectrila má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, zejména kvůli svým

potenciálním účinkům na nervový a gastrointestinální systém (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Primární toxicita asparaginázy vyplývá z imunologických reakcí, které jsou vyvolány expozicí

bakteriálnímu proteinu. Hypersenzitivní reakce se pohybují v rozmezí od přechodného zarudnutí nebo

vyrážky a kopřivky po bronchospasmus, angioedém a anafylaxi.

Kromě toho může léčba asparaginázou vést k poruchám orgánových systémů, které vykazují vysokou

míru syntézy proteinů. Snížená syntéza proteinů může vést především k poruše funkce jater, akutní

pankreatitidě, snížené produkci inzulinu s hyperglykemií, snížené produkci koagulačních faktorů

(zejména fibrinogenu a AT III), což vede k poruchám koagulace (trombóze, krvácení), a snížené

produkci lipoproteinů, což vede k hypertriacylglycerolemii.

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Spectrila zahrnují závažné hypersenzitivní reakce, např.

anafylaktický šok (vzácné), tromboembolické příhody (časté), akutní pankreatitidu (časté) a závažnou

hepatotoxicitu, např. žloutenku, nekrózu jater, selhání jater (vzácné).

Nejčastěji (velmi často) pozorované nežádoucí účinky přípravku Spectrila zahrnují hypersenzitivní

reakce, hyperglykemii, hypoalbuminemii, nauzeu, zvracení, průjem, bolest břicha, edém, únavu

a změny laboratorních parametrů (např. hladin aminotransferáz, bilirubinu, krevních lipidů,

koagulačních parametrů).

Jelikož se přípravek Spectrila obvykle používá v kombinované terapii s jinými cytostatiky, je odlišení

od nežádoucích účinků jiných léčivých přípravků často obtížné.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky, uvedené v tabulce 1, byly shromážděny z klinických hodnocení

s přípravkem Spectrila u 125 dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií a ze

zkušeností s jinými přípravky s asparaginázou původem z

E. coli

u dětí a dospělých po jejich uvedení

na trh.

Nežádoucí účinky jsou zařazeny pod nadpisy frekvencí, počínaje těmi nejčastějšími. V každé skupině

frekvencí jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Frekvence v této tabulce jsou definovány za použití následující konvence:

Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1

Třída orgánových systémů

Frekvence a nežádoucí reakce

Infekce a infestace

Není známo

Infekce

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), anémie,

leukopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi časté

Hypersenzitivita zahrnující zarudnutí, vyrážku, hypotenzi,

edém/angioedém, kopřivku, dyspnoe

Časté

Hypersenzitivita zahrnující bronchospazmus

Vzácné

Anafylaktický šok

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné

Sekundární hypotyreóza, hypoparatyreóza

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hyperglykemie, hypoalbuminemie

Časté

Hypoglykemie, snížená chuť k jídlu, váhový úbytek

Méně časté

Hyperurikemie, hyperamonemie

Vzácné

Diabetická ketoacidóza

Psychiatrické poruchy

Časté

Deprese, halucinace, zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté

Neurologické známky a příznaky zahrnující agitaci, závrať

a somnolenci

Méně časté

Bolesti hlavy

Vzácné

Ischemická cévní mozková příhoda, syndrom posteriorní

reverzibilní leukoencefalopatie (RPLS), křeč, poruchy vědomí

včetně kómatu

Velmi vzácné

Tremor

Cévní poruchy

Časté

Trombóza, zvláště trombóza kavernózního splavu nebo hluboká

žilní trombóza, krvácení

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, nauzea, zvracení, bolest břicha

Časté

Akutní pankreatitida

Vzácné

Hemoragická pankreatitida, nekrotizující pankreatitida, parotitida

Velmi vzácné

Pankreatitida s fatálními následky, pseudocysta pankreatu

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Selhání jater s potenciálně fatálními následky, nekróza jater,

cholestáza, žloutenka

Není známo

Steatóza jater

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Velmi časté

Edém, únava

Časté

Bolest (bolest zad, bolest kloubů)

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšení aminotransferáz, bilirubinu v krvi, alkalické fosfatázy

v krvi, cholesterolu v krvi, triacylglycerolů v krvi, lipoproteinů

o velmi nízké hustotě (VLDL), aktivity lipoproteinové lipázy,

močoviny v krvi, amoniaku, laktátdehydrogenázy (LDH) v krvi

Snížení antitrombinu III, fibrinogenu v krvi, cholesterolu v krvi,

lipoproteinů o nízké hustotě (LDL), celkové bílkoviny

Časté

Zvýšení amylázy, lipázy, abnormální elektroencefalogram (EEG;

snížená aktivita vln alfa, zvýšená aktivita vln théta a delta)

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy imunitního systému

Přípravek Spectrila může indukovat vznik protilátek z různých tříd imunoglobulinů (IgG, IgM, IgE).

Tyto protilátky mohou vyvolat klinické alergické reakce, inaktivovat enzymatickou aktivitu nebo

urychlit eliminaci asparaginázy.

Alergické reakce se mohou projevit jako zarudnutí, vyrážka, bolest (bolest kloubů, bolest zad a bolest

břicha), hypotenze, edém/angioedém, kopřivka, dyspnoe, bronchospasmus až anafylaktický šok.

Pravděpodobnost, že se objeví alergické reakce, se zvyšuje s počtem podaných dávek; ve velmi

vzácných případech se však reakce mohou objevit při první dávce asparaginázy.

Většina hypersenzitivních reakcí na asparaginázu je pozorována v průběhu následných fází léčby

(reindukční léčba, odložená intenzifikace).

V klinickém hodnocení u dětí s nově diagnostikovanou ALL (studie MC-ASP.5/ALL) byly

pozorovány alergické příhody s následujícími frekvencemi (tabulka 2).

Tabulka 2: Frekvence pacientů s alergickými reakcemi (MC-ASP.5/ALL; soubor bezpečnostní

analýzy)

Léčebná skupina

Přípravek Spectrila

Referenční

asparagináza

Počet pacientů

Alergické reakce do 12 hodin po infuzi

asparaginázy v průběhu indukční léčby

2 (2,1 %)

5 (5,0 %)

Jakákoli alergická příhoda* do 24 hodin po

infuzi asparaginázy v průběhu indukční léčby

16 (16 %)

24 (24 %)

*Zahrnuje všechny alergické reakce do 12 hodin po infuzi asparaginázy a všechny nežádoucí příhody

se synkopou (ztrátou vědomí), hypotenzí, vyrážkou, zarudnutím, svěděním, dyspnoí, reakcí v místě

injekce nebo obstrukcí dýchacích cest, podle termínů Obecných terminologických kritérií pro

nežádoucí účinky (Common terminology criteria for adverse events, CTCAE), do 24 hodin po infuzi

asparaginázy

V průběhu léčby přípravkem Spectrila (studie MC-ASP.6/INF) nebyly pozorovány alergické reakce

u žádného z 12 dětí ve věku < 1 rok.

V případě, že se objeví alergické příznaky, je nutné podávání přípravku Spectrila okamžitě ukončit

(viz bod 4.4).

Imunogenita

Ve studii u dětí/dospívajících ve věku 1‒18 let s

de novo

ALL (studie MC-ASP.5/ALL) bylo do

33. dne indukční léčby 10 pacientů ve skupině s přípravkem Spectrila (10,3 %) a 9 v referenční

skupině (8,9 %) pozitivních na přítomnost protilátek proti asparagináze alespoň v jednom časovém

bodě.

Protilátky proti asparagináze se objevily před zahájením postindukční fáze léčby v obou skupinách

u srovnatelného podílu pacientů (přípravek Spectrila 54,6 %

vs.

referenční asparagináza původem

E. coli

52,5 %). Většina protilátek proti asparagináze se objevila v časovém okně mezi poslední

infuzí asparaginázy 33. den a zahájením postindukční léčby 79. den.

V průběhu léčby přípravkem Spectrila (studie MC-ASP.6/INF) nebyly zjištěny protilátky proti

asparagináze u žádného z 12 dětí ve věku < 1 rok.

Hypotyreóza

Byly hlášeny případy přechodné sekundární hypotyreózy, pravděpodobně způsobené snížením

množstvím tyroxin vázajícího globulinu v séru v důsledku inhibice syntézy proteinů indukované

asparaginázou.

Hypoalbuminemie

Následkem narušené syntézy proteinů se u pacientů léčených asparaginázou velmi často snižuje

hladina proteinů v séru (zejména albuminu; viz bod 4.4). V důsledku hypoalbuminemie se může

objevit edém.

Dyslipidemie

Přečtěte si celý dokument

EMA/793954/2015

EMEA/H/C/002661

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Spectrila

asparaginasum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Spectrila. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Spectrila

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Spectrila, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Spectrila a k čemu se používá?

Spectrila je léčivý přípravek k léčbě akutní lymfoblastické leukemie, což je rakovina bílých krvinek

zvaných lymfoblasty. Obsahuje léčivou látku asparagináza a používá se v kombinaci s jinými

protinádorovými léčivými přípravky.

Jak se přípravek Spectrila používá?

Přípravek Spectrila se podává vždy jednou za tři dny infuzí (kapáním) do žíly, přičemž dávka závisí na

věku a velikosti povrchu těla pacienta.

Přípravek Spectrila by měli předepisovat a podávat pouze zdravotničtí pracovníci se zkušenostmi

s léčbou nádorových onemocnění. Zdravotničtí pracovníci by měli přípravek podávat pouze

v nemocničním zařízení, ve kterém je dostupné vybavení pro resuscitaci. Podrobné informace jsou

uvedeny v příbalové informaci.

Výdej přípravku Spectrila je vázán na lékařský předpis. Přípravek je dostupný v injekčních lahvičkách

ve formě prášku pro přípravu infuzního roztoku.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak přípravek Spectrila působí?

Léčivá látka v přípravku Spectrila, asparagináza, je enzym, který působí tak, že štěpí aminokyselinu

asparagin a snižuje její hladiny v krvi. Tuto aminokyselinu potřebují nádorové buňky k růstu

a množení, a snížení její hladiny v krvi tudíž vede k jejich odumírání. Oproti tomu normální buňky si

mohou asparagin tvořit samy a jsou tímto léčivým přípravkem zasaženy v menší míře.

Jaké přínosy přípravku Spectrila byly prokázány v průběhu studií?

Ve studii, která zahrnovala 199 dětí s akutní lymfoblastickou leukemií, bylo prokázáno, že přípravek

Spectrila je při snižování hladin asparaginu v krvi stejně účinný jako jiný léčivý přípravek obsahující

asparaginázu (oba léčivé přípravky byly používány v kombinaci s jinými léčivými přípravky): u 95 %

pacientů léčených přípravkem Spectrila a u 94 % pacientů léčených jiným léčivým přípravkem

obsahujícím asparaginázu bylo dosaženo úplné deplece (snížení) asparaginu v krvi.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Spectrila?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Spectrila (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou alergické reakce (včetně zarudnutí, vyrážky, nízkého krevního tlaku, kopřivky a dýchacích potíží),

průjem, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, bolesti břicha, únava, otoky (způsobené nahromaděním

tekutin), vysoká hladina cukru v krvi, nízká hladina albuminu (bílkovina) v krvi a jiné abnormální

výsledky krevních testů. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem

Spectrila je uveden v příbalové informaci.

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Spectrila patří závažné alergické reakce, tvorba

krevních sraženin, pankreatitida (zánět slinivky břišní) a poruchy funkce jater.

Přípravek Spectrila nesmějí užívat pacienti s alergií na přípravky obsahující asparaginázu ani pacienti

trpící pankreatitidou, závažným onemocněním jater nebo poruchami srážlivosti krve. Nesmějí jej užívat

ani pacienti, kteří v minulosti po léčbě asparaginázou prodělali zánět slinivky břišní či u nich došlo

k závažnému krvácení nebo tvorbě krevních sraženin. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Spectrila schválen?

Přípravek Spectrila je účinný při snižování hladiny asparaginu, který je nezbytný k přežití nádorových

buněk, v krvi. Ačkoliv údaje u dospělých jsou omezené, jsou k dispozici značné klinické zkušenosti

s používáním asparaginázy u dospělých a dá se očekávat, že přínosy přípravku Spectrila u dospělých

budou obdobné.

Pokud jde o rizika, nežádoucí účinky přípravku Spectrila jsou podobné jako u jiných léčivých přípravků

obsahujících asparaginázu a zabývá se jimi plán pro minimalizaci rizik vypracovaný pro tento léčivý

přípravek.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Spectrila převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Spectrila?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Spectrila byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Spectrila

Spectrila

EMA/793954/2015

strana 2/3

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Spectrila

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Spectrila je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Spectrila naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Spectrila

EMA/793954/2015

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace