SPECIES UROLOGICAE PLANTA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ŘEBŘÍČKOVÁ NAŤ (MILLEFOLII HERBA) ; BŘEZOVÝ LIST (BETULAE FOLIUM) ; NAŤ RDESNA PTAČÍHO (POLYGONI AVICULARIS HERBA) ; JEHLICOVÝ KOŘEN (ONONIDIS RADIX) ; PETRŽELOVÝ KOŘEN (PETROSELINI RADIX) ; KVĚT BEZU ČERNÉHO (SAMBUCI NIGRAE FLOS) ; MEDVĚDICOVÝ LIST (UVAE URSI FOLIUM) ;
Dostupné s:
LEROS, s.r.o., Praha 5-Zbraslav
ATC kód:
V11
INN (Mezinárodní Name):
ŘEBŘÍČKOVÁ LEAVES (MILLEFOLII HERBA) ; BIRCH LEAF (BETULAE FOLIUM) ; LEAVES RDESNA BIRD (POLYGONI AVICULARIS HERBA) ; JEHLICOVÝ ROOT (ONONIDIS RADIX) ; PARSLEY ROOT (PETROSELINI RADIX) ; ELDERBERRY FLOWER (OF THE SAMBUCA NIGRAE FLOS) ; MEDVĚDICOVÝ LEAF (UVAE URSI FOLIUM) ; NETTLE LEAVES (URTICAE HERBA)
Léková forma:
Léčivý čaj
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20 III; 20 I; 1 IV Sáček
Druh předpisu:
vyhrazená léčiva
Terapeutické oblasti:
FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
SPECIES UROLOGICAE PLANTA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
94/ 625/69-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594740478400

- 1 -

sp.zn.sukls35479/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SPECIES UROLOGICAE PLANTA

doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest

Léčivý čaj

Perorální podání

SLOŽENÍ

Betulae folium 0,413 g (březový list), Uvae ursi folium 0,337 g (medvědicový list), Polygoni avic.

herba 0,165 g (nať rdesna ptačího), Ononidis radix 0,150 g (kořen jehlice trnité), Petroselini radix

0,150 g (petrželový kořen), Urticae herba 0,150 g (kopřivová nať), Millefolii herba 0,105 g

(řebříčková nať), Sambuci nigrae flos 0,030 g (květ bezu černého)

v 1,5g nálevovém sáčku

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách

močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně,

antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva.

Desinfekční účinek medvědice lékařské (Uvae ursi folium) je vhodně doplněn dalšími léčivými

rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z

dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 nálevový sáček se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě

se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože užívací sodu. Čaj se pije

teplý 3-5x denně. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší

do 1 týdne, vyhledejte lékaře.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5 krát za rok.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při otocích způsobených nedostatečnou

funkcí srdce a ledvin. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

Nepodávejte dětem do 12 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých osob může vyvolávat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení), které po vysazení přípravku

vymizí. Dále se mohou vyskytnout alergické kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

- 2 -

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

INTERAKCE

Neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy.

UPOZORNĚNÍ

Může způsobovat hnědé zbarvení moči.

Ošetřujícího lékaře informujte, že užíváte Species urologicae Planta.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo

horečka, poraďte se s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo

pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

VELIKOST BALENÍ

20 nálevových sáčků po 1,5 g

Hmotnost náplně 30,0 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 94/625/69-C

Č.šarže

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

e-mail: leros@leros.cz

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

NA OBALU

species urologicae

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

10.5.2016

sp.zn.sukls35479/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SPECIES UROLOGICAE PLANTA

Léčivý čaj

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedno balení 100 g obsahuje

Složení:

100,0 g

Betulae folium (březový list)

27,5 g

Uvae ursi folium (medvědicový list)

22,5 g

Ononidis radix

(jehlicový kořen)

10,0 g

Petroselini radix (petrželový kořen)

10,0 g

Polygoni avic.herba (nať rdesna ptačího)

11,0 g

Urticae herba (kopřivová nať)

10,0 g

Millefolii herba

(řebříčková nať)

7,0 g

Sambuci nigrae flos (květ bezu černého)

2,0 g

Jeden nálevový sáček obsahuje

Složení:

1 nálev. sáček (1,5 g)

Betulae folium (březový list)

0,413 g

Uvae ursi folium (medvědicový list)

0,337 g

Ononidis radix

(jehlicový kořen)

0,150 g

Petroselini radix (petrželový kořen)

0,150 g

Polygoni avic.herba (nať rdesna ptačího)

0,165 g

Urticae herba (kopřivová nať)

0,150 g

Millefolii herba

(řebříčková nať)

0,105 g

Sambuci nigrae flos (květ bezu černého)

0,030 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

a) léčivý čaj – směs řezaných drog aromatického pachu.

b) léčivý čaj – v nálevových sáčcích, směs mletých drog aromatického pachu

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních

chorobách močových cest (které se projevují pálením při močení a častým močením). Působí

diureticky, antisepticky (antibakteriálně), spasmolyticky.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z

dlouhodobého použití.

4.2.

Dávkování a způsob podání

1 polévková lžíce (5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody, po 15 minutách vyluhování se

scedí. Pro zvýšení účinku se doporučuje přidat po vyluhování na špičku nože užívací sodu. Čaj

se pije teplý 3-5x denně. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

b) 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v

přikryté nádobě se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože

užívací sodu. Čaj se pije teplý 3-5x denně. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před

použitím.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky přípravku. Otoky způsobené nedostatečnou funkcí srdce a ledvin,

těhotenství, kojení, děti mladší než 12 let.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bez konzultace s lékařem užívat nejdéle 2 týdny. Léčbu možno opakovat nejvýše 5 krát za rok.

Může způsobovat hnědé zbarvení moči.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nepodávat s léky a potravou snižující pH moče.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Používání přípravku během těhotenství a kojení je kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Species urologicae Planta nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

U citlivých osob s citlivým žaludkem může vyvolat nauzeu a zvracení, které po vysazení

přípravku vymizí. Existuje rovněž možnost výskytu alergických kožních reakcí.

Hlášení podezření na nežádoucí reakce:

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměrů přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky,

hlásili

podezření

nežádoucí

účinky

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Možnost podráždění žaludku, řeší se symptomaticky nebo vysazením přípravku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka a živočišné produkty.

ATC kód: V11

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ke složkám přípravku jsou však dostupné tyto informace:

Hlavním nositelem terapeutického účinku je Uvae ursi folium. Dezinfekční účinek medvědice

léčivé je vhodně doplněn dalšími drogami, které účinek zvyšují a působí příznivě při

urologických onemocněních. Medvědice lékařská patří mezi rostlinná močová dezinficiencia.

Dezinfekční účinek listů se připisuje hlavním obsahovým látkám, tj. fenolickým glykosidům

(arbutin, metylarbutin). Další skupinou biologicky aktivních látek jsou sacharidy, které umožňují

rozpustnost glykosidů a jejich transport na místo účinku. Antibakteriální spektrum účinku

arbutinu zasahuje četné kmeny rodu Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiela, Proteus,

Pseudomonas a Staphylococcus. Z dalších látek čajová směs Species urologicae Planta obsahuje

především flavonoidy, saponiny, deriváty kyseliny křemičité a soli draslíku, v menším množství

silici (Betulae folium, Ononidis radix, Polygoni avicularis herba, Petroselini radix, Urticae herba,

Sambuci nigrae flos). Tyto drogy působí diureticky, usnadňují filtraci v glomerulech a snižují

zpětnou resorpci vody a Na+ iontů v ledvinovém tubulu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb , ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

a)řezaná čajová směs: 4 roky

b)nálevové sáčky: 3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl

přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Řezaná čajová směs

Sáček z polypropylénové folie, krabička

b) Nálevové sáčky 20 x 1,5 g

1. nálevový sáček z filtračního papíru, krabička, přebalová folie z plastické hmoty

2. nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, krabička, přebalová folie z plastické

hmoty

3. nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou a přebalem, krabička, přebalová folie z

plastické hmoty

Velikost balení

a)100,0 g (řezaná čajová směs)

b) 20 nálevových sáčků po 1,5 g

celková hmotnost obsahu v 1 originálním balení 30,0 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/625/69-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1969

Datum posledního prodloužení registrace: 14.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.5.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace