SPECIES PECTORALES PLANTA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LÉKOŘICOVÝ KOŘEN (LIQUIRITIAE RADIX) ; DIVIZNOVÝ KVĚT (VERBASCI FLOS) ; PODBĚLOVÝ LIST (FARFARAE FOLIUM) ; JITROCELOVÝ LIST (PLANTAGINIS FOLIUM) ; NAŤ MÁTY PEPRNÉ (MENTHAE PIPERITAE HERBA) ; PROSKURNÍKOVÝ KOŘEN (ALTHAEAE RADIX) ; PLOD FENYKLU OBECNÉHO PRAVÉHO (FOENICULI AMARI FRUCTUS)
Dostupné s:
LEROS, s.r.o., Praha 5-Zbraslav
ATC kód:
V11
INN (Mezinárodní Name):
LIQUORICE ROOT (LIQUIRITIAE RADIX) ; DIVIZNOVÝ FLOWER (VERBASCI FLOS) ; PODBĚLOVÝ LEAF (FARFARAE FOLIUM) ; PLANTAIN LEAF (PLANTAGINIS FOLIUM) ; LEAVES, PEPPERMINT LEAVES (MENTHAE PIPERITAE HERBA) ; MARSH MALLOW ROOT (ALTHAEAE RADIX) ; FENNEL FRUIT GENERAL RIGHT (FOENICULI AMARI FRUCTUS)
Léková forma:
Léčivý čaj
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100G Sáček
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
SPECIES PECTORALES PLANTA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
94/ 624/69-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594740479407

- 1 -

sp.zn.sukls38925/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SPECIES PECTORALES PLANTA

doplňková léčba při onemocnění horních cest dýchacích a kašli

Léčivý čaj

Perorální podání

SLOŽENÍ

Plantaginis folium 23,0 g (jitrocelový list), Althaeae radix 22,0 g (proskurníkový kořen), Farfarae

folium 22,0 g (podbělový list), Menthae piperitae herba 10,0 g (nať máty peprné), Liquiritiae radix

10,0 g (lékořicový kořen), Verbasci flos 8,0 g (diviznový květ), Foeniculi fructus 5,0 g (fenyklový

plod) ve 100g čajové směsi.

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při onemocnění horních cest dýchacích

a kašli. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny. Nálev je možno použít i ke kloktání.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z

dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Pokud lékař neurčí jinak:

1 polévková lžíce čajové směsi se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v

přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit. Možno přisladit medem. Pije se teplý 3x denně. Připravuje

se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u

dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící

ženy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V doporučených dávkách a použitích nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

INTERAKCE

Proskurníkový kořen obsažený v přípravku může prodlužovat vstřebávání současně podaných léků.

- 2 -

UPOZORNĚNÍ

Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s

lékařem.

Kvůli obsahu podbělového listu se nedoporučuje podávat přípravek déle než 4-6 týdnů v roce.

Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se

pálením žáhy), neměl(a) byste tento přípravek užívat, neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Při žlučníkových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest konzultujte používání čaje s

lékařem.

Doporučujeme uživateli, aby se poradil s lékařem, pokud příznaky onemocnění při používání

tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v

příbalové informaci.

Při předávkování nebo náhodném požití dítětem se taktéž poraďte s lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

VELIKOST BALENÍ

Hmotnost náplně 100,0 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.:

94/624/69-C

Č.šarže

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

e-mail: leros@leros.cz

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

species pectorales

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

5.5.2016

sp.zn.sukls38925/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SPECIES PECTORALES PLANTA

Léčivý čaj

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100,0 g

Plantaginis folium cs. (jitrocelový list)

23,0 g

Althaeae radix cs. (proskurníkový kořen)

22,0 g

Farfarae folium cs. (podbělový list)

22,0 g

Menthae piperitae herba cs. (nať máty peprné)

10,0 g

Liquiritiae radix cs. (lékořicový kořen)

10,0 g

Verbasci flos cs. (diviznový květ)

8,0 g

Foeniculi fructus (fenyklový plod)

5,0 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Směs řezaných drog aromatického pachu

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako adjuvans při akutních a chronických onemocněních

horních cest dýchacích. Působí jako expektorans, mucilaginosum a antiseptikum. Nálev je možno

použít i ke kloktání. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

4.2.

Dávkování a způsob podání

1 polévková lžíce (5 g) se přelije šálkem ( ¼ l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté

nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit. Možno přisladit medem. Pije se teplý 3x denně. Připravuje se

vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3. Kontraindikace

Gravidita, laktace, hypersenzitivita na léčivé látky přípravku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek obsahuje podbělový list, a proto se nedoporučuje jej podávat déle než 4-6 týdnů v roce.

Přípravek obsahuje nať máty peprné. Pacienti s gastroezofageálním refluxem by se měli vyvarovat

užívání přípravků s obsahem máty peprné, protože ty mohou zesílit obtíže s pálením žáhy. Vzhledem

k obsahu máty je při žlučníkových kamenech nebo jiných onemocněních žlučových cest vhodné

zvážit poměr rizika a prospěchu před zahájením používání čaje.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Althaeae radix, obsažený v přípravku, může prodlužovat absorpci současně podaných léků.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy (viz bod 4.3).

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie na ovlivnění schopností řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se

nepředpokládá.

4.8.

Nežádoucí účinky

V doporučených dávkách a indikacích nejsou známy.

Hlášení podezření na nežádoucí reakce:

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměrů přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme

zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Není známo.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmak a živočišné produkty, ATC kód: V11

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ke složkám přípravku jsou však dostupné tyto informace:

Čajovou směs tvoří léčivé rostliny s obsahem slizu (Plantaginis folium, Althaeae radix, Farfarae

folium), saponinů (Liquiritiae radix, Verbasci flos) a silic (Menthae piperitae herba, Foeniculi

fructus). Tyto drogy jsou použity jako expektorancia a mucilaginosa. Jako antiseptika účinkují siličné

drogy (Menthae piperitae herba, Foeniculi fructus).

Slizy přítomné v čajové směsi snižují lokální dráždění, působí adsorpčně a chladivě. Při vnitřním

použití, zejména při zánětech gastrointestinálního traktu a při dráždivém kašli zvyšují účinek přírodní

mucinové vrstvy a chrání zakončení nervů proti dalšímu dráždění. Současně vstřebávají sekrety a

neutralizují patologické rozkladné produkty.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a

světlem.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Sáček z polypropylénové folie, potištěná krabička

Velikost balení

100 g (řezaná čajová směs)

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/624/69-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1.1.1969

Datum posledního prodloužení registrace: 14.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

5.5.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace