Somatropin Biopartners

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
somatropin
Dostupné s:
BioPartners GmbH
ATC kód:
H01AC01
INN (Mezinárodní Name):
somatropin
Terapeutické skupiny:
Somatropin a agonisté somatropinu, Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy
Terapeutické oblasti:
Růst
Terapeutické indikace:
Somatropin Biopartners je indikován pro substituční léčbu endogenního růstového hormonu u dospělých s nedostatkem růstového hormonu dětství nebo dospělosti (GHD). V dospělosti: Pacienti s GHD v dospělosti jsou definováni jako pacienti se známou hypothalamo-hypofyzární patologie a alespoň jeden další známý nedostatek hormonu hypofýzy, s výjimkou prolaktinu. Tito pacienti by měli podstoupit dynamický test k diagnóze nebo vyloučení GHD. Dětství-nástup: U pacientů s dětství-nástup izolovaný GHD (bez zjištěného hypothalamo-hypofyzárního onemocnění nebo kraniálního ozařování), dva dynamické testy by měly být provedeny po dokončení růstu, s výjimkou těch, které mají nízké insulin-like-growth-faktor-I (IGF-I) v séru (< -2 standardní odchylka skóre (SDS)), kdo může být považován za jeden test. Mezní bod dynamického testu musí být přísný.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002196
Datum autorizace:
2013-08-05
EMEA kód:
EMEA/H/C/002196

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-12-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

27-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

27-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

27-04-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

27-04-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-12-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Somatropin Biopartners 2 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

Somatropin Biopartners 4 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

Somatropin Biopartners 7 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

Pro dospělé

somatropinum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Somatropin Biopartners a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Somatropin Biopartners používat

Jak se přípravek Somatropin Biopartners používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Somatropin Biopartners uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Somatropin Biopartners a k čemu se používá

Somatropin Biopartners obsahuje lidský růstový hormon, který se nazývá somatropin. Růstový hormon

reguluje růst a vývoj buněk.

Tento lék se používá k léčbě dospělých s nedostatkem (deficit) růstového hormonu, kteří

již měli nedostatek růstového hormonu v dětství nebo

kteří nemají dostatek růstového hormonu v dospělosti.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Somatropin Biopartners používat

Neužívejte přípravek Somatropin Biopartners

jestliže jste alergický(á) na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže máte rakovinu,

Informujte svého lékaře, pokud máte aktivní nádor (rakovinu). Nádory musí být neaktivní před

zahájením léčby růstovým hormonem a Vaše protinádorová léčba musí být ukončena. Váš lékař

ukončí Vaši léčbu tímto lékem, pokud se objeví důkaz nádorového růstu.

jestliže jste měl(a) závažnou operaci srdce nebo žaludku,

jestliže jste léčen(a) pro více než jedno zranění po závažné nehodě,

jestliže máte náhlé závažné problémy s dýcháním.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Somatropin Biopartners se poraďte se svým lékařem, pokud:

jste dospělý(á), který(á) byl(a) v dětství léčeni růstovým hormonem:

Váš lékař Vás znovu vyšetří s ohledem na nedostatek růstového hormonu před

znovuzahájením/pokračováním léčby,

máte dědičné onemocněním označené jako Prader-Williho syndrom:

Neměl(a) byste být léčen(a) tímto přípravkem, pokud současně netrpíte nedostatkem růstového

hormonu.

jste měl(a) nádor:

Váš lékař Vás bude často vyšetřovat, aby zajistil, že se nádor nevrací,

máte příznaky, jako je závažná a opakující se bolest hlavy, změny zraku, pocit na zvracení a/nebo

zvracení, které mohou být důsledkem zvýšeného nitrolebního tlaku během léčby růstovým

hormonem,

máte organický nedostatek růstového hormonu (nedostatek růstového hormonu v důsledku

poškození podvěsku mozkového nebo části mozku označené jako hypotalamus) nebo sníženou

tvorbu hormonů hypofýzy:

Váš lékař u Vás vyšetří hladiny hormonů dřeně nadledvin (glukokortikoidy), které mohou

vyžadovat úpravu po zahájení léčby růstovým hormonem.

Sledování během léčby

Váš lékař může zkontrolovat hladinu cukru ve Vaší moči nebo krvi, protože může být tímto lékem

ovlivněna.

Musíte podstupovat pravidelná vyšetření funkce štítné žlázy, protože tento lék může ovlivnit

množství hormonu štítné žlázy v krvi.

Pokud štítná žláza nepracuje správně, nemusí tento lék působit tak, jak by měl.

Děti a dospívající

Pro léčbu dětí a dospívajících od 2 do 18 let věku by se měly používat injekční lahvičky s 10 mg a 20 mg

somatropinu.

Další léčivé přípravky a přípravek Somatropin Biopartners

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) některé z následujících

léků. Váš lékař možná bude muset upravit dávku přípravku Somatropin Biopartners nebo jiných léků:

kortikosteroidy, jako je kortizon nebo prednisolon: léky k snížení zánětu nebo aktivity imunitního

systému, k zabránění odmítnutí transplan

tovaného orgánu nebo k léčbě astmatu

tyroxin: lék k léčbě snížené funkce štítné žlázy

inzulín: lék snižující hladiny cukru v krvi

Lékař Vás bude pečlivě sledovat během léčby, protože účinek inzulínu může být snížen.

estrogen užívaný ústy nebo jiné pohlavní hormony

Léčivý přípravek již není registrován

léky k léčbě epilepsie

cyklosporin: lék potlačující imunitní systém

Těhotenství a kojení

Přípravek Somatropin Biopartners byste neměla užívat, pokud jste těhotná nebo pokud se pokoušíte

otěhotnět.

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda tento lék přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, používejte tento lék, pouze pokud

to Váš lékař označí jako nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Somatropin Biopartners nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Somatropin Biopartners

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Somatropin Biopartners používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Tento lék se aplikuje v injekci jednou týdně.

Dávku vypočte Váš lékař tak, jak je popsáno níže. Individuální dávky se mohou lišit a Váš lékař vždy

předepíše minimální účinnou dávku na základě Vaší specifické potřeby.

Dávku Vám bude lékař kontrolovat každých 6 měsíců.

Doporučená úvodní dávka je 2 mg somatropinu podávaná v injekci jednou týdně. U žen, které užívají

perorálně (ústy) estrogeny, je úvodní dávka obvykle 3 mg podávaná v injekci jednou týdně.

Váš lékař se může rozhodnout použít nižší úvodní dávku. Pokud je to nutné, Váš lékař postupně zvýší tuto

dávku podle Vašich individuálních potřeb na základě klinického výsledku a měření hladin růstového

faktoru označeného jako IGF-I v krvi. Hladiny IGF-I v krvi je potřeba pravidelně sledovat, aby je bylo

možné udržovat pod horní hranicí normálního rozmezí hodnot pro Váš věk a pohlaví.

Snížení dávky může být nutné:

u pacientů ve věku nad 60 let

u pacientů, u kterých se vytvoří dlouhodobý otoku tkání způsobený zadržováním tekutiny nebo u

kterých se objeví abnormální pocity, jako je píchání, brnění a svědění

k zabránění rozvoje syndromu karpálního tunelu, kdy dojde k utlačení nervu, který probíhá

zápěstím (nervus medianus), což vede k necitlivosti a bolesti ruky

po užívání léku po delší dobu, zvláště u mužů.

Přečtěte si prosím také požadované úpravy popsané v bodu 2 „Další léčivé přípravky a přípravek

Somatropin Biopartners“.

Léčivý přípravek již není registrován

Způsob podání

Poté, co se prášek rovnoměrně smíchá s poskytnutým rozpouštědlem, aplikuje se tento lék v injekci pod

kůži. To znamená, že po přípravě je suspenze injikována pomocí krátké jehly do tukové tkáně kůže. Po

aplikaci injekce se růstový hormon pomalu uvolňuje do Vašeho těla po dobu asi jednoho týdne.

Injekce by se měly podávat vždy ve stejný den v týdnu a také ve stejnou denní dobu, protože je snadnější

si to zapamatovat.

Pokud si aplikujete tento lék v injekci sám(a), bude Vám ukázáno, jak se připravuje a podává injekce.

Nepodávejte injekci tohoto léku sám(a), pokud jste nebyl proškolen(a) a pokud nerozumíte postupu.

Injikujte lék podle instrukcí svého lékaře, který Vám také řekne, jakou dávku máte používat a jak tuto

dávku injikovat z injekčních lahviček, které Vám byly předepsány. Tuková tkáň pod kůží se může v místě

aplikace injekce stáhnout při opakovaném podávání do stejného místa. Aby k tomu nedošlo, vždy střídejte

místo aplikace injekce mezi jednotlivými injekcemi. Tím poskytnete své kůži a oblasti pod Vaší kůží čas

na zotavení z jedné injekce před podáním další injekce do stejného místa.

Náhodná aplikace tohoto léku do svalu místo pod kůži může vést k přílišnému snížení hladin cukru v krvi.

Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře.

Informace o podání přípravku Somatropin Biopartners pacientem

Postupujte pečlivě podle instrukcí krok za krokem.

Předtím, než začnete, připravte si následující položky:

dodané v balení

Somatropin Biopartners

injekční lahvička s léčivou látkou

injekční lahvička s přípravkem Somatropin Biopartners obsahující 1,5 ml rozpouštědla na suspenzi

pro injekci

nedodané v balení

jedna sterilní injekční stříkačka s jehlou o velikosti 19 (19G) nebo větší pro natažení rozpouštědla

jedna sterilní injekční stříkačka s jehlou o velikosti 26 (26G) pro podání injekce

tampony namočené v alkoholu

suchá gáza nebo vatový tampon

leukoplast

nádoba na použité injekční stříkačky a jehly

Příprava suspenze

Vyjměte krabičku z chladničky. Před přípravou své injekce si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou a

osušte je čistým ručníkem. To pomůže zabránit infekci.

Zahřejte injekční lahvičku s rozpouštědlem na pokojovou teplotu jemním válením mezi rukama.

Poklepejte a zatřeste injekční lahvičkou s práškem, abyste zajistil(a), že se prášek volně pohybuje.

Léčivý přípravek již není registrován

Odstraňte ochranná víčka z horní části obou injekčních lahviček, jak je zobrazeno na obrázku 3a.

Očistěte pryžovou zátku na obou injekčních lahvičkách pomocí tamponu namočeného v alkoholu

(obrázek 3b).

Pro natažení rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem použijte injekční stříkačku se stupnicí po

1 ml s jehlou 19G nebo větší. Sejměte kryt jehly a naplňte injekční stříkačku takovým objemem

vzduchu, který odpovídá požadovanému objemu rozpouštědla na injekci, což usnadnění natažení

rozpouštědla:

0,4 ml v injekční stříkačce se stupnicí po 1 ml pro Somatropin Biopartners 2 mg

0,6 ml v injekční stříkačce se stupnicí po 1 ml pro Somatropin Biopartners 4 mg

0,9 ml v injekční stříkačce se stupnicí po 1 ml pro Somatropin Biopartners 7 mg

Zasuňte jehlu středem pryžové zátky injekční lahvičky s rozpouštědlem a injikujte veškerý vzduch

do injekční lahvičky.

obrázek 4

obrázek 3a

obrázek 3b

Léčivý přípravek již není registrován

Injekční lahvičku i se zavedeným hrotem jehly injekční stříkačky do rozpouštědla obraťte dnem vzhůru,

jak je uvedeno na obrázku 5. Pomalu natáhněte požadovaný objem rozpouštědla.

Pro odstranění všech bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a

vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční stříkačky a jehly. Pokračujte v naplnění injekční

stříkačky správným objemem rozpouštědla na injekci, jak je popsáno v textu obrázku 4 výše. Vytáhněte

jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky. Nepoužívejte žádné zbývající rozpouštědlo pro druhou

přípravu!

Držte injekční stříkačku proti stěně injekční lahvičky a injikujte veškerý obsah injekční stříkačky do

injekční lahvičky s práškem. Vytáhněte injekční stříkačku a zlikvidujte ji.

Silně zakružte s injekční lahvičkou, aniž byste se dotkli její pryžové horní části svými prsty, až se obsah

úplně rozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund. Kroužení ukončete

pouze tehdy, jakmile je suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně rozpustí. Použijte ihned,

protože suspenze se může usadit, pokud ji necháte stát na místě.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že nemůže být důkladně promíchán.

obrázek 5

obrázek 6

obrázek 7

Léčivý přípravek již není registrován

Natažení suspenze

Očistěte opět pryžovou zátku nepoužitým tamponem namočeným v alkoholu.

Vezměte novou injekční stříkačku s jehlou 26G. Odstraňte kryt jehly. Jehlu zaveďte středem pryžové

zátky injekční lahvičky do suspenze.

Injekční lahvičku i se zavedenou injekční stříkačkou a hrotem jehly injekční stříkačky v suspenzi obraťte

dnem vzhůru, jak je znázorněno na obrázku 9. Pomalu natáhněte suspenzi. Jelikož se jedná o hustou

směs, může se injekční stříkačka plnit pomalu. Pokud se průtok zastaví nebo se objeví bubliny, jemně

prsty poklepejte na injekční stříkačku. Jemně na píst zatlačte, abyste se zbavil(a) bublin. Pak pokračujte

v naplnění injekční stříkačky správným objemem suspenze, jak Vám doporučil Váš lékař. Vytáhněte

injekční stříkačku z injekční lahvičky.

Injekce suspenze

Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Držte injekční stříkačku

ve vzpřímené poloze. Jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na konci jehly.

Očistěte místo aplikace injekce nepoužitým tamponem namočeným v alkoholu. Nedotýkejte se jehly a

zabraňte jejímu kontaktu s jakýmkoli povrchem před aplikací injekce.

obrázek 8

obrázek 9

obrázek 10

Léčivý přípravek již není registrován

Jemně zmáčkněte očištěnou kůži tak, aby se vytvořil záhyb. Držte záhyb mezi palcem a ukazovákem

během celé doby aplikace injekce. Držte injekční stříkačku pevně, jako když držíte tužku. Do této kožní

řasy zaveďte celou délku jehly pod pravým úhlem (90°), jak je zobrazeno na obrázku 12.

Injikujte suspenzi pod dobu 5 sekund jemným stlačením pístu, dokud není injekční stříkačka prázdná.

Během injekce pomalu uvolňujte kůži. Po aplikaci injekce počkejte několik sekund a pak rychle

vytáhněte jehlu s pístem stále stlačeným. Jemně přitlačte na místo aplikace injekce suchou gázu nebo

vatový tampon. Pokud se objeví kapka krve, pokračujte ještě chvíli v přitlačení.

Místo aplikace injekce zalepte leukoplastí.

Suspenze je určena pouze pro jedno okamžité použití. Veškerá zbývající suspenze po aplikaci musí být

zlikvidována.

Po každém použití bezpečně zlikvidujte všechny použité jehly a injekční stříkačky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Somatropin Biopartners než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více přípravku Somatropin Biopartners než jste měl(a), měl(a) byste se poradit se

svým lékařem.

Pokud jste použil(a) příliš velké množství tohoto léku, může se zpočátku snížit hladina Vašeho cukru v

krvi a může být příliš nízká. Následně se může zvýšit a být příliš vysoká. Dlouhodobé předávkování může

vést k vyššímu než normálnímu růstu uší, nosu, rtů, jazyka a brady.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Somatropin Biopartners

Tento lék se užívá jednou týdně. Je důležité, abyste používal(a) každou dávku v naplánovanou dobu.

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, kontaktujte svého lékaře, který Vám pomůže stanovit nový plán

dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Somatropin Biopartners

Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. Přerušení nebo předčasné ukončení léčby tímto lékem

může narušit úspěch léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

obrázek 12

Léčivý přípravek již není registrován

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny velmi často u dospělých (mohou postihnout více než 1 osobu z 10),

byly otok tkáně v důsledku zadržování tekutiny, mírné zvýšení hladiny cukru v krvi a bolest hlavy.

Nežádoucí účinky jsou obecně přechodné a mírné až středně závažné.

Během léčby růstovými hormony byl hlášen výskyt nových nádorů nebo opakovaný výskyt již dříve

přítomných nádorů. Není známo, jak často k tomu dochází, ale pokud máte podezření, že se tak děje,

kontaktujte svého lékaře, protože může být nutné léčbu zastavit.

Nežádoucí účinky se vyskytují v následujících frekvencích:

Časté, mohou postihnout až 1 osobu z 10

virové infekce známé jako Herpes simplex

kožní výrůstek (forma neškodného kožního výrůstku)

únava

slabost, pocit malátnosti

otok obličeje

žízeň

bolest, bolest na hrudi, bolest v místě aplikace injekce

bolest zad, paží, nohou, ramen, kostí, kloubů

nespavost

snížení vnímání, necitlivost a brnění prstů a dlaně v důsledku utlačení nervu v zápěstí (syndrom

karpálního tunelu)

závratě, ospalost

ztuhlost kostí nebo svalů, svalová slabost, bolest svalů, pocit těžkosti

zánět šlach, otok kloubů, zánět kloubu

zarudnutí očí, snížené vidění, vertigo (pocit závratě nebo točení hlavy)

zvýšená nebo nepravidelná srdeční frekvence

vysoký krevní tlak

krvácení z nosu

pocit na zvracení

zvýšení hladiny bilirubinu, látky tvořené v játrech

zánět žlučníku

akné, zvýšené pocení, kožní vyrážka

alergické kožní reakce, jako je zarudnutí, podráždění, svědění

krev v moči

bolest bradavky

snížená funkce dřeně nadledvin (což se může projevovat jako únava)

snížená funkce štítné žlázy

zvýšení hladin tuku v krvi

přírůstek tělesné hmotnosti

tvorba látek v krvi (protilátky), které se váží na růstový hormon

změny výsledků krevních testů, jako je změna počtu bílých krvinek nebo zvýšení hladin inzulínu,

cukru, sodíku nebo některých tukových látek v krvi

změny výsledků jaterních testů

typ nezhoubného nádoru mozku označený jako kraniofaryngeom

Méně časté, mohou postihnout až 1 osobu ze 100

zvětšení prsní žlázy u mužů

Vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 1 000

příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku, jako je závažná a opakující se bolest hlavy, změny zraku,

pocit na zvracení a/nebo zvracení

Léčivý přípravek již není registrován

Není známo, frekvenci z dostupných údajů nelze určit

snížená odpověď na inzulin (inzulinová rezistence)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Somatropin Biopartners uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání neotevřeného produktu

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po rekonstituci s rozpouštědlem

Po přípravě musí být přípravek použit ihned.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Somatropin Biopartners obsahuje

Léčivou látkou je somatropinum.

Somatropin Biopartners 2 mg

: jedna injekční lahvička s práškem obsahuje somatropinum 2 mg,

což odpovídá 6 IU. Po přípravě obsahují 0,2 ml suspenze 2 mg somatropinu (10 mg/ml).

Somatropin Biopartners 4 mg

: jedna injekční lahvička s práškem obsahuje somatropinum 4 mg,

což odpovídá 12 IU. Po přípravě obsahují 0,4 ml suspenze 4 mg somatropinu (10 mg/ml).

Somatropin Biopartners 7 mg

: jedna injekční lahvička s práškem obsahuje somatropinum 7 mg,

což odpovídá 21 IU. Po přípravě obsahuje 0,7 ml suspenze 7 mg somatropinu (10 mg/ml).

Dalšími složkami jsou natrium-hyaluronát, vaječné fosfolipidy, dihydrogenfosforečnan sodný,

hydrogenfosforečnan sodný.

Jak přípravek Somatropin Biopartners vypadá a co obsahuje toto balení

Somatropin Biopartners je prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem. Prášek

je bílý až téměř bílý, rozpouštědlo je čirá tekutina.

Somatropin Biopartners 2 mg

: 2 mg (6 IU) somatropinu ve formě prášku ve skleněné injekční

lahvičce uzavřené pryžovou zátkou (butyl) a žlutým flip-off (odklapávacím) víčkem (hliník a plast)

Léčivý přípravek již není registrován

a 1,5 ml rozpouštědla (střední nasycené triacylglyceroly) ve skleněné injekční lahvičce s pryžovou

zátkou (butyl).

Velikost balení 4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Somatropin Biopartners 4 mg

: 4 mg (12 IU) somatropinu ve formě prášku ve skleněné injekční

lahvičce uzavřené pryžovou zátkou (butyl) a růžovým flip-off (odklapávacím) víčkem (hliník a

plast) a 1,5 ml rozpouštědla (střední nasycené triacylglyceroly) ve skleněné injekční lahvičce

s pryžovou zátkou (butyl).

Velikost balení 4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Somatropin Biopartners 7 mg

: 7 mg (21 IU) somatropinu ve formě prášku ve skleněné injekční

lahvičce uzavřené pryžovou zátkou (butyl) a světle modrým flip-off (odklapávacím) víčkem (hliník

a plast) a 1,5 ml rozpouštědla (střední nasycené triacylglyceroly) ve skleněné injekční lahvičce

s pryžovou zátkou (butyl).

Velikost balení 4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel: +49 (0)7121 948 7756

Fax: +49 (0)7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

Výrobce

BIOTON S.A

Macierzysz, 12, Poznanska, Str.,

05-850 Ozarow Mazowiecki,

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Somatropin Biopartners 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým

účinkem

Somatropin Biopartners 20 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým

účinkem

Pro děti a dospívající ve věku od 2 do 18 let

somatropinum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Somatropin Biopartners a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Somatropin Biopartners používat

Jak se přípravek Somatropin Biopartners používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Somatropin Biopartners uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Somatropin Biopartners a k čemu se používá

Somatropin Biopartners obsahuje lidský růstový hormon, který se nazývá somatropin. Růstový hormon

reguluje růst a vývoj buněk. Když stimuluje růst buněk v dlouhých kostech nohou a páteře, způsobuje

zvýšení tělesné výšky.

Tento lék se používá k léčbě selhání normálního růstu (porucha růstu) u dětí a dospívajících ve věku od 2

do 18 let s nedostatečnou tvorbou růstového hormonu.

Je určen k dlouhodobému používání u dětí a dospívajících.

Léčivý přípravek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Somatropin Biopartners používat

Neužívejte přípravek Somatropin Biopartners

jestliže jste alergický(á) na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

jestliže máte rakovinu,

Informujte svého lékaře, pokud máte aktivní nádor (rakovinu). Nádory musí být neaktivní před

zahájením léčby růstovým hormonem a Vaše protinádorová léčba musí být ukončena. Váš lékař

ukončí Vaši léčbu tímto lékem, pokud se objeví důkaz nádorového růstu.

jestliže jste dítě a již nerostete,

jestliže jste měl(a) závažnou operaci srdce nebo žaludku,

jestliže jste léčen(a) pro více než jedno zranění po závažné nehodě,

jestliže máte náhlé závažné problémy s dýcháním.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Somatropin Biopartners se poraďte se svým lékařem, pokud:

máte dědičné onemocněním označené jako Prader-Williho syndrom:

neměl(a) byste být léčen(a) tímto přípravkem, pokud současně netrpíte nedostatkem růstového

hormonu.

jste měl(a) nádor,

Váš lékař by Vás bude často vyšetřovat, aby zajistilo, že se nádor nevrací,

máte příznaky, jako je závažná a opakující se bolest hlavy, změny zraku, pocit na zvracení a/nebo

zvracení, které mohou být důsledkem zvýšeného nitrolebního tlaku během léčby růstovým

hormonem,

máte organický nedostatek růstového hormonu (nedostatek růstového hormonu v důsledku

poškození podvěsku mozkového nebo části mozku označené jako hypotalamus) nebo sníženou

tvorbu hormonů hypofýzy:

Váš lékař u Vás vyšetří hladiny hormonů dřeně nadledvin (glukokortikoidy), které mohou

vyžadovat úpravu po zahájení léčby růstovým hormonem.

Sledování během léčby

Váš lékař může zkontrolovat hladinu cukru ve Vaší moči nebo krvi, protože může být tímto lékem

ovlivněna.

Musíte podstupovat pravidelná vyšetření funkce štítné žlázy, protože tento lék může ovlivnit

množství hormonu štítné žlázy v krvi.

Pokud štítná žláza nepracuje správně, nemusí tento lék působit tak, jak by měl.

Informujte lékaře, pokud začnete během léčby kulhat.

Pokud jste měl(a) nádor, Váš lékař Vás vyšetří před a pravidelně během léčby.

To je proto, že lékař ukončí léčbu, pokud se nádor objeví.

Pokud máte abnormální zakřivení páteře, bude Vás Váš lékař sledovat, aby zjistil, zda nedochází ke

zhoršení tohoto stavu.

Děti do 2 let věku

Tento příprav

k by neměl být používán u malých dětí do 2 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Somatropin Biopartners

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Léčivý přípravek již není registrován

Zvláště informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) některé z následujících

léků. Váš lékař možná bude muset upravit dávku přípravku Somatropin Biopartners nebo těchto jiných

léků:

kortikosteroidy, jako je kortizon nebo prednisolon: léky k snížení zánětu nebo aktivity imunitního

systému, k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo k léčbě astmatu

tyroxin: lék k léčbě snížené funkce štítné žlázy

inzulín: lék snižující hladiny cukru v krvi

Lékař Vás bude pečlivě sledovat během léčby, protože účinek inzulínu může být snížen.

estrogen užívaný ústy nebo jiné pohlavní hormony

léky k léčbě epilepsie

cyklosporin: lék potlačující imunitní systém

Těhotenství a kojení

Přípravek Somatropin Biopartners byste neměla užívat, pokud jste těhotná nebo pokud se pokoušíte

otěhotnět.

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda tento lék přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, používejte tento lék, pouze pokud

to Váš lékař označí jako nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Somatropin Biopartners nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Somatropin Biopartners

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Somatropin Biopartners používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Tento lék se aplikuje v injekci jednou týdně.

Dávku vypočte Váš lékař tak, jak je popsáno níže. Individuální dávky se mohou lišit a Váš lékař vždy

předepíše minimální účinnou dávku na základě Vaší specifické potřeby.

Dávku Vám bude lékař kontrolovat každých 6 měsíců.

Doporučená úvodní dávka je 0,5 mg somatropinu na kilogram tělesné hmotnosti podávaná v injekci

jednou týdně.

Týdenní dávka 0,5 mg somatropinu na kilogram tělesné hmotnosti by neměla být překročena v důsledku

omezených zkušeností s vyššími dávkami u dětí.

Somatropin Biopartners 10 mg je dostačující pro použití u dětí s tělesnou hmotností do 20 kg. Somatropin

Biopartners 20 mg je dostačující pro použití u dětí s tělesnou hmotností do 40 kg. Pokud máte tělesnou

hmotností nad 40 kg, musí se použít dvě injekční lahvičky.

Léčivý přípravek již není registrován

Maximální objem injekce na místo aplikace injekce by neměl překročit 1 ml. Proto pokud máte tělesnou

hmotností vyšší než 40 mg, musí být celkový objem rozdělen do stejných dílů mezi dvě místa aplikace

injekce, protože je třeba více než 1 ml suspenze.

Přečtěte si prosím také požadované úpravy popsané v bodu 2 „Další léčivé přípravky a přípravek

Somatropin Biopartners“.

Způsob podání

Poté, co se prášek rovnoměrně smíchá s poskytnutým rozpouštědlem, aplikuje se tento lék v injekci pod

kůži. To znamená, že po přípravě je suspenze injikována pomocí krátké jehly do tukové tkáně kůže. Po

podání injekce se růstový hormon pomalu uvolňuje do Vašeho těla po dobu asi jednoho týdne.

Injekce by měly být podávány vždy ve stejný den v týdnu a také ve stejnou denní dobu, protože je

snadnější si to zapamatovat.

Pokud si aplikujete tento lék v injekci sám(a), bude Vám ukázáno, jak se připravuje a podává injekce.

Nepodávejte injekci tohoto léku sám(a), pokud jste nebyl proškolen(a) a pokud nerozumíte postupu.

Injikujte lék podle instrukcí svého lékaře, který Vám také řekne, jakou dávku máte používat a jak tuto

dávku injikovat z injekčních lahviček, které Vám byly předepsány. Tuková tkáň pod kůží se může v místě

aplikace injekce stáhnout při opakovaném podávání do stejného místa. Aby k tomu nedošlo, vždy střídejte

místo aplikace injekce mezi jednotlivými injekcemi. Tím poskytnete své kůži a oblasti pod Vaší kůží čas

na zotavení z jedné injekce před podáním další injekce do stejného místa.

Náhodná aplikace tohoto léku do svalu místo pod kůži může vést k přílišnému snížení hladin cukru v krvi.

Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře.

Informace o podání přípravku Somatropin Biopartners pacientem

Postupujte pečlivě podle instrukcí krok za krokem.

Předtím, než začnete, připravte si následující položky:

dodané v balení

Somatropin Biopartners

injekční lahvička s léčivou látkou

injekční lahvička s přípravkem Somatropin Biopartners obsahující 1,5 ml rozpouštědla na suspenzi

pro injekci

nedodané v balení

jedna sterilní injekční stříkačka s jehlou o velikosti 19 (19G) nebo větší pro natažení rozpouštědla

jedna sterilní injekční stříkačka s jehlou o velikosti 26 (26G) pro podání injekce

tampony namočené v alkoholu

suchá gáza nebo vatový tampon

leukoplast

nádoba na použité injekční stříkačky a jehly

Příprava suspenze

Vyjměte krabičku z chladničky. Před přípravou své injekce si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou

a osušte je čistým ručníkem. To pomůže zabránit infekci.

Zahřejte injekční lahvičku s rozpouštědlem

na pokojovou teplotu jemním válením mezi rukama.

Poklepejte a zatřeste injekční lahvičkou s práškem, abyste zajistil(a), že se prášek volně pohybuje.

Léčivý přípravek již není registrován

Odstraňte ochranná víčka z horní části obou injekčních lahviček, jak je zobrazeno na obrázku 3a.

Očistěte pryžovou zátku na obou injekčních lahvičkách pomocí tamponu namočeného v alkoholu

(obrázek 3b).

Pro natažení rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem použijte injekční stříkačku se

stupnicí po 1 ml nebo 2 ml s jehlou 19G nebo větší. Sejměte kryt jehly a naplňte injekční stříkačku

takovým objemem vzduchu, který odpovídá požadovanému objemu rozpouštědla na injekci, což

usnadnění natažení rozpouštědla:

0,7 ml v injekční stříkačce se stupnicí po 1 ml pro Somatropin Biopartners 10 mg

1,2 ml v injekční stříkačce se stupnicí po 2 ml pro Somatropin Biopartners 20 mg

Zasuňte jehlu středem pryžové zátky injekční lahvičky s rozpouštědlem a injikujte veškerý vzduch do

injekční lahvičky.

obrázek 4

obrázek 3a

obrázek 3b

Léčivý přípravek již není registrován

Injekční lahvičku i se zavedeným hrotem jehly injekční stříkačky do rozpouštědla obraťte dnem

vzhůru, jak je uvedeno na obrázku 5. Pomalu natáhněte požadovaný objem rozpouštědla.

Pro odstranění všech bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a

vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční stříkačky a jehly. Pokračujte v naplnění injekční

stříkačky správným objemem rozpouštědla na injekci, jak je popsáno v textu obrázku 4 výše. Vytáhněte

jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky. Nepoužívejte žádné zbývající rozpouštědlo pro druhou

přípravu!

Držte injekční stříkačku proti stěně injekční lahvičky a injikujte veškerý obsah injekční stříkačky do

injekční lahvičky s práškem. Vytáhněte injekční stříkačku a zlikvidujte ji.

Silně zakružte s injekční lahvičkou, aniž byste se dotkli její pryžové horní části svými prsty, až se

obsah úplně rozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund.

Kroužení ukončete pouze tehdy, jakmile je suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně

rozpustí. Použijte ihned, protože suspenze se může usadit, pokud ji necháte stát na místě.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že nemůže být důkladně promíchán.

obrázek 5

obrázek 6

obrázek 7

Léčivý přípravek již není registrován

Natažení suspenze

Očistěte opět pryžovou zátku nepoužitým tamponem namočeným v alkoholu.

Vezměte novou injekční stříkačku s jehlou 26G. Odstraňte kryt jehly. Jehlu zaveďte středem

pryžové zátky injekční lahvičky do suspenze.

Injekční lahvičku i se zavedenou injekční stříkačkou a hrotem jehly injekční stříkačky v suspenzi

obraťte dnem vzhůru, jak je znázorněno na obrázku 9. Pomalu natáhněte suspenzi. Jelikož se jedná

o hustou směs, může se injekční stříkačka plnit pomalu. Pokud se průtok zastaví nebo se objeví

bubliny, jemně prsty poklepejte na injekční stříkačku. Jemně na píst zatlačte, abyste se zbavil(a)

bublin. Pak pokračujte v naplnění injekční stříkačky správným objemem suspenze, jak Vám

doporučil Váš lékař. Vytáhněte injekční stříkačku z injekční lahvičky.

Injekce suspenze

Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Držte injekční

stříkačku ve vzpřímené poloze. Jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na

konci jehly.

Očistěte místo aplikace injekce nepoužitým tamponem namočeným v alkoholu. Nedotýkejte se

jehly a zabraňte jejímu kontaktu s jakýmkoli povrchem před aplikací injekce.

obrázek 8

obrázek 9

obrázek 10

Léčivý přípravek již není registrován

Jemně zmáčkněte očištěnou kůži tak, aby se vytvořil záhyb. Držte záhyb mezi palcem a

ukazovákem během celé doby aplikace injekce. Držte injekční stříkačku pevně, jako když držíte

tužku. Do této kožní řasy zaveďte celou délku jehly pod pravým úhlem (90°), jak je zobrazeno na

obrázku 12.

Injikujte suspenzi pod dobu 5 sekund jemným stlačením pístu, dokud není injekční stříkačka

prázdná. Během injekce pomalu uvolňujte kůži. Po aplikaci injekce počkejte několik sekund a pak

rychle vytáhněte jehlu s pístem stále stlačeným. Jemně přitlačte na místo aplikace injekce suchou

gázu nebo vatový tampon. Pokud se objeví kapka krve, pokračujte ještě chvíli v přitlačení.

Místo aplikace injekce zalepte leukoplastí.

Suspenze je určena pouze pro jedno okamžité použití. Veškerá zbývající suspenze po aplikaci musí

být zlikvidována.

Po každém použití bezpečně zlikvidujte všechny použité jehly a injekční stříkačky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Somatropin Biopartners než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více přípravku Somatropin Biopartners než jste měl(a), měl(a) byste se poradit se

svým lékařem.

Pokud jste použil(a) příliš velké množství tohoto léku, může se zpočátku snížit hladina Vašeho cukru v

krvi a může být příliš nízká. Následně se může zvýšit a být příliš vysoká. Dlouhodobé předávkování může

vést k vyššímu než normálnímu růstu uší, nosu, rtů, jazyka a brady.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Somatropin Biopartners

Tento lék se užívá jednou týdně. Je důležité, abyste používal(a) každou dávku v naplánovanou dobu.

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, kontaktujte svého lékaře, který Vám pomůže stanovit nový plán

dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Somatropin Biopartners

Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. Přerušení nebo předčasné ukončení léčby tímto lékem

může narušit úspěch léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

obrázek 12

Léčivý přípravek již není registrován

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny velmi často (mohou postihnout více než 1 osobu z 10) byly otok

v místě aplikace injekce a tvorba látek (protilátky), které se v krvi váží na růstový hormon. Nežádoucí

účinky jsou obecně přechodné a mírné až středně závažné.

Během léčby růstovými hormony byl hlášen výskyt nových nádorů nebo opakovaný výskyt již dříve

přítomných nádorů. Není známo, jak často k tomu dochází, ale pokud máte podezření, že se tak děje,

kontaktujte svého lékaře, protože může být nutné léčbu zastavit.

Nežádoucí účinky se vyskytují v následujících frekvencích:

Časté, mohou postihnout až 1 osobu z 10

únava nebo přírůstek tělesné hmotnosti v důsledku snížení aktivity štítné žlázy

snížení funkce dřeně nadledvin (což se může projevovat jako únava)

mírné zvýšení hladiny cukru v krvi

bolest hlavy, letargie (nedostatek energie), závratě

zvracení, bolest žaludku

změna barvy kůže

bolest kloubů, paží nebo nohou

bolest, změna barvy, otok, ztvrdnutí, zarudnutí nebo pocit tepla v místě aplikace injekce

otok tkáně

horečka

změny hladin určitých hormonů v krvi

Vzácné, mohou postihnout až 1 osobu ze 100

abnormální pocit, jako je píchání, brnění a svědění

vysoký krevní tlak

Velmi vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 1 000

nespavost

zvětšení prsní žlázy u mužů

Není známo, z dostupných údajů nelze určit

snížená odpověď na inzulin (inzulinová rezistence)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Somatropin Biopartners uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání neotevřeného produktu

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Léčivý přípravek již není registrován

Doba použitelnosti po rekonstituci s rozpouštědlem

Po přípravě musí být přípravek použit ihned.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Somatropin Biopartners obsahuje

Léčivou látkou je somatropinum.

Somatropin Biopartners 10 mg

: jedna lahvička s práškem obsahuje somatropinu 10 mg, což

odpovídá 30 IU. Po přípravě obsahuje 0,5 ml suspenze 10 mg somatropinu (20 mg/ml).

Somatropin Biopartners 20 mg

: jedna lahvička s práškem obsahuje somatropinu 20 mg, což

odpovídá 60 IU. Po přípravě obsahuje 1 ml suspenze 20 mg somatropinu (20 mg/ml).

Dalšími složkami jsou natrium-hyaluronát, vaječné fosfolipidy, dihydrogenfosforečnan sodný,

hydrogenfosforečnan sodný.

Jak přípravek Somatropin Biopartners vypadá a co obsahuje toto balení

Somatropin Biopartners je prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem Prášek je

bílý až téměř bílý, rozpouštědlo je čirá tekutina.

Somatropin Biopartners

10 mg

: 10 mg (30 IU) somatropinu ve formě prášku ve skleněné injekční

lahvičce uzavřené pryžovou zátkou (butyl) a světle zeleným flip-off (odklapávacím) víčkem (hliník

a plast) a 1,5 ml rozpouštědla (střední nasycené triacylglyceroly) ve skleněné injekční lahvičce s

pryžovou zátkou (butyl).

Velikosti balení 1 injekční lahvička s práškem a 1 injekční lahvička s rozpouštědlem a 4 injekční

lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Somatropin Biopartners 20 mg:

20 mg (60 IU) somatropinu ve formě prášku ve skleněné injekční

lahvičce uzavřené pryžovou zátkou (butyl) a zeleným flip-off (odklapávacím) víčkem (hliník a

plast) a 1,5 ml rozpouštědla (střední nasycené triacylglyceroly) ve skleněné injekční lahvičce

s pryžovou zátkou (butyl).

Velikosti balení 1 injekční lahvička s práškem a 1 injekční lahvička s rozpouštědlem a 4 injekční

lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel: +49 (0)7121 948 7756

Fax: +49 (0)7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

Léčivý přípravek již není registrován

Výrobce

BIOTON S.A.

Macierzysz, 12, Poznanska, Str.,

05-850 Ozarow Mazowiecki,

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Somatropin Biopartners 2 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje somatropinum* 2 mg (odpovídá 6 IU).

0,2 ml rekonstituované suspenze obsahuje 2 mg somatropinum (10 mg/ml).

*vytvořený v buňkách Saccharomyces cerevisiae technologií rekombinace DNA

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

Bílý nebo téměř bílý prášek. Rozpouštědlo je čirá, olejovitá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Somatropin Biopartners je indikovaný jako substituční léčba endogenním růstovým hormonem u

dospělých s deficitem růstového hormonu (GHD, growth hormone deficiency), která se rozvinula v dětství

nebo v dospělosti.

Rozvoj deficience v dospělosti: Pacienti s GHD v dospělosti jsou definováni jako pacienti s

hypotalamicko-hypofyzárním onemocněním a diagnostikovanou deficiencí nejméně jednoho dalšího

hypofyzárního hormonu, s výjimkou prolaktinu. Tito pacienti by se měli podrobit jednorázovému

dynamickému testu za účelem diagnostikování nebo vyloučení GHD.

Rozvoj deficience v dětství: U pacientů s izolovanou GHD, která se rozvinula v dětství (bez prokázaného

hypotalamicko-hypofyzárního onemocnění nebo kraniálního ozařování), se doporučuje provést dva

dynamické testy, s výjimkou pacientů s nízkou koncentrací inzulínu podobného růstového faktoru-I

(IGF-I) (< -2 skóre standardní odchylky (SDS, standard deviation score)), u kterých může být proveden

pouze jeden test. Mezní bod dynamického testu musí být přesně vymezený.

4.2

Dávkování a způsob podání

Diagnózu a terapii tímto léčivým přípravkem mají zahájit a sledovat lékaři s dostatečnými zkušenostmi v

diagnostice a léčbě pacientů s GHD.

Léčivý přípravek již není registrován

Dávkování

Somatropin Biopartners by měl být podáván subkutánně v koncentraci 10 mg/ml.

Úvodní dávka

Obecně 2 mg jednou týdně pro všechny pacienty kromě žen, které užívají perorální estrogenní léčbu a

které by měly dostávat 3 mg jednou týdně. U starších pacientů nebo u pacientů s nadváhou mohou být

nutné nižší dávky.

Pohlaví

Úvodní dávka

Muž

2 mg (6 IU)

Žena (neužívající perorální estrogen)

2 mg (6 IU)

Žena (užívající perorální estrogen)

3 mg (9 IU)

Úprava dávky

Na začátku by měly být u pacientů vyhodnocovány hladiny IGF-I ve 3 až 4týdenních intervalech až do té

doby, než je IGF-I SDS v cílovém rozmezí -0,5 až +1,5. Vzorky by měly být odebrány 4 dny po předchozí

dávce (Den 4). Mohou být nutné opakované úpravy dávky v závislosti na IGF-I odpovědi pacienta. Podle

hladin IGF-I by měly být provedeny následující kroky.

IGF-I SDS

Aktivita podle

předchozí dávky

Změna dávky ve stejnou dobu

IGF-I SDS nižší než -1

Zvýšení

+1,5 mg (žena užívající perorální

estrogen)

+1,0 mg (všichni ostatní pacienti)

IGF-I SDS v rozmezí od -1 do +1 a zvýšení

méně než o 1 SDS od výchozího stavu

Zvýšení

+1,5 mg (žena užívající perorální

estrogen)

+1,0 mg (všichni ostatní pacienti)

IGF-I SDS v rozmezí od -1 do +1 a zvýšení

více než o 1 SDS od výchozího stavu

Udržení

Žádné

IGF-I SDS v rozmezí od +1 do +2

Udržení nebo

snížení v závislosti

na klinickém stavu

Žádné nebo -0,5 mg (všichni

pacienti)

IGF-I SDS vyšší než +2

Snížení

-0,5 mg (všichni pacienti)

IGF-I = inzulínu podobný růstový faktor-I, SDS = skóre standardní odchylky.

Konverze z požadované dávky na objem injekce a sílu injekční lahvičky

Dávka

somatropinu

(mg)

Injekční lahvičky a rozpouštědlo nutné pro

přípravu jedné dávky*

Objem injekce

(ml)

0,15

Jedna 2mg injekční lahvička rekonstituovaná

v 0,4 ml rozpouštědla

* Jedna injekční lahvička obsahuje přeplněný prášek somatropinu pro umožnění natažení požadovaného

množství somatropinu při jeho rekonstituci (viz bod 6.6).

Pro jiné dávky jsou k dispozici injekční lahvičky s 4 nebo 7 mg somatropinu.

Měla by se použít minimální účinná dávka. Cíl léčby by měly být koncentrace IGF-I v rozmezí -0,5 a +1,5

SDS průměru upraveného na věk.

Léčivý přípravek již není registrován

Pro dosažení definovaného léčebného cíle mohou muži potřebovat menší dávky růstového hormonu než

ženy. Perorální podávání estrogenu u žen zvyšuje potřebnou dávku. Časem může být, zejména u mužů,

zjištěna zvýšená senzitivita na růstový hormon (vyjádřena jako změna IGF-I na dávku růstového

hormonu). Přesnost dávky růstového hormonu by se proto měla kontrolovat jednou za 6 měsíců.

Dávkování somatropinu se má snížit v případech přetrvávajícího edému nebo těžké parestézie, aby

nedošlo ke vzniku syndromu karpálního tunelu.

Dávku je možné snížit v krocích po 0,5 mg ve stejnou dobu. Pokud příznaky vedoucí ke snížení dávky

vymizí, může být dávka podle rozhodnutí lékaře udržena na snížené hladině nebo zvýšena podle schéma

úpravy dávky popsaného výše. Pokud se příznak objeví znovu po zvýšení dávky, pak by měla být dávka

udržena na předchozí nižší dávce.

Zvláštní populace

Starší lidé

Zkušenosti s léčbou somatropinem u pacientů starších 60 let jsou omezené. U starších pacientů může být

nutná nižší úvodní dávka.

Porucha funkce ledvin/jater

K dispozici nejsou žádné informace u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater a není možné

poskytnout zvláštní doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Somatropin Biopartners 2 mg u pediatrické populace

v indikaci dlouhodobé léčby poruchy růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového

hormonu. Pro léčbu dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let by měly být použity injekční lahvičky

10 mg a 20 mg tohoto léčivého přípravku.

Způsob podání

Pacient nebo pečovatel by měli být proškoleni, aby bylo zajištěno, že rozumí postupu podání dávky

předtím, než (si) sami budou moci injekci podat.

Somatropin Biopartners se podává cestou subkutánní injekce jednou týdně. Po rekonstituci by měla být

injekce podána okamžitě.

Podkožní injekce by měla být vždy podána ve stejnou denní dobu, aby se zvýšila compliance a místo

aplikace injekce je nutné měnit, aby nedošlo k lipoatrofii.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Somatropin se nesmí užívat, je-li prokázáno aktivní nádorové onemocnění. Intrakraniální nádory

nesmí být aktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být dokončena onkologická

léčba. Je-li prokázán růst nádoru, léčba se musí přerušit.

Léčba somatropinem nesmí být zahajována u pacientů s akutním závažným onemocněním

způsobeným komplikacemi po otevřených operacích srdce a břicha, s vícečetnými poraněními při

nehodě nebo pacienti s akutním respiračním selháním nebo podobnými stavy.

Léčivý přípravek již není registrován

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Malignity

Pacienti s předchozími malignitami by měli být pravidelně vyšetřováni pro kontrolu progrese nebo

recidivy.

Benigní intrakraniální hypertenze

V případech silné nebo opakující se bolesti hlavy, problémů s viděním, nauzey a/nebo zvracení se

doporučuje provést fundoskopické vyšetření k vyloučení edému papily. Pokud se edém papily potvrdí, je

třeba zvážit diagnózu benigní intrakraniální hypertenze, a v případě potřeby se má léčba růstovým

hormonem přerušit. V současné době neexistuje dostatek poznatků, na základě kterých by bylo možno

zavést doporučení pro klinické rozhodování u pacientů poté, co intrakraniální hypertenze ustoupila. Pokud

se opětovně zahájí léčba růstovým hormonem, je nutné pečlivě sledovat, zda se neobjeví symptomy

intrakraniální hypertenze.

Inzulínová senzitivita

Jelikož lidský růstový hormon (hGH) může vyvolat stav inzulínové rezistence a hyperglykémie, je nutno

pacienty léčené somatropinem sledovat, aby se včas odhalily známky glukózové intolerance. U pacientů s

již manifestním diabetem mellitem může být nutná úprava antidiabetické léčby při zahájení léčby

somatropinem.

Pacienti s diabetem, intolerancí glukózy nebo dalšími rizikovými faktory diabetu by měli

být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Funkce štítné žlázy

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi T4 na T3, což může vést ke snížení hladiny T4 v séru a

zvýšení koncentrace T3 v séru. U pacientů s centrální subklinickou hypotyreózou se může vyvinout

hypotyreóza po zahájení léčby růstovým hormonem. Nedostatečná léčba hypotyreózy může zabránit

optimální odpovědi na somatropin.

U pacientů s hypopituitarismem na substituční léčbě tyroxinem se může vyvinout hyperpituitarismus. U

všech pacientů je tudíž třeba pečlivě sledovat funkci štítné žlázy.

Adrenální funkce

Léčba růstovým hormonem může podpořit vývoj adrenální insuficience a potenciálně fatální adrenální

krize u pacientů s organickou GHD nebo idiopatickým panhypopituitarismem. Je tudíž zásadní vyhodnotit

výchozí a stresové dávky glukokortikoidů, které může být nutné upravit při zahájení léčby růstovým

hormonem.

Dospělí s rozvojem GHD v dětství

Mladí dospělí pacienti s uzavřenými epifýzami, kteří byli dříve léčeni jako děti pro deficienci GHD, by

měli být znovu vyšetřeni s ohledem na GHD pomocí kritérií pro dospělé pacienty (viz bod 4.1) před

zahájením substituční léčby v dávkách doporučených pro dospělé.

Další opatření

Tento léčivý přípravek není indikován k léčbě pacientů s poruchou růstu z důvodu Prader-Williho

syndromu, pokud nemají také diagnózu GHD. Byly podány zprávy o spánkové apnoe a náhlém úmrtí po

zahájení léčby růstovým hormonem u pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více z

Léčivý přípravek již není registrován

následujících rizikových faktorů: těžká obezita, obstrukce horních cest dýchacích nebo spánková apnoe v

anamnéze, nebo neidentifikovanou respirační infekci.

Po náhodné intramuskulární injekci se může vyvinout hypoglykémie.

Protilátky

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti tomuto léčivému přípravku. Somatropin

Biopartners zvýšil tvorbu protilátek asi u 4 % dospělých pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek byla

nízká a nesouvisela s žádnými klinickými důsledky.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nadměrná terapie glukokortikoidy inhibuje účinek hGH. U pacientů užívajících současně glukokortikoidy

by se měla dávka pečlivě upravit.

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi tyroxinu (T4) na trijodtyronin (T3) a může odhalit

centrální hypotyreózu. Může být proto nutné zahájit nebo upravit substituční léčbu tyroxinem.

Růstový hormon snižuje konverzi kortizonu na kortizol a může odhalit dříve neobjevený centrální

hypoadrenalismus nebo způsobit, že nízké dávky substituční léčby glukokortikoidem budou neúčinné. U

žen perorálně užívajících estrogeny, může být pro dosažení léčebného cíle potřebná vyšší dávka

somatropinu, viz bod 4.2.

Pacienti užívající inzulín k léčbě diabetu mellitu mají být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Protože hGH může indukovat inuzlínovou rezistenci, může být nutná úprava dávky inzulínu.

Podávání somatropinu může zvyšovat clearance látek, o kterých je známo, že jsou metabolizované pomocí

izoenzymů cytochromu P450. Může se zvýšit clearance látek metabolizovaných pomocí cytochromu

P450 3A4 (např. pohlavní steroidy, kortikosteroidy, antikonvulziva a cyklosporin), což může mít za

následek nižší plazmatické hladiny těchto látek. Klinický význam tohoto jevu není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Somatropin Biopartners se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání tohoto léčivého přípravu těhotným ženám nejsou k dispozici. Velmi omezené údaje o

expozici dalším přípravkům obsahujícím somatropin v časném těhotenství neukázaly nežádoucí výsledek

těhotenství. Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3).

Během normálního těhotenství hladiny hypofyzárního růstového hormonu výrazně klesly po 20 týdnech

gestace a byly do 30 týdnů téměř kompletně nahrazeny placentárním růstovým hormonem. Z toho pohledu

není pravděpodobné, že by pokračující substituční léčba somatropinem byla nutná u žen s deficitem

růstového hormonu ve třetím trimestru těhotenství. Podávání přípravku Somatropin Biopartners v

těhotenství se nedoporučuje.

Léčivý přípravek již není registrován

Kojení

U kojících žen nebyly provedeny žádné klinické studie s přípravkem Somatropin Biopartners. Není

známo, zda se somatropin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, avšak absorpce

intaktního proteinu z gastrointestinálního traktu kojence není pravděpodobná. Při podávání tohoto

léčivého přípravku kojícím ženám je nutná opatrnost.

Fertilita

Studie na zvířatech s jinými přípravky obsahujícími somatropin prokázaly nežádoucí účinky, ale dostupné

neklinické údaje nejsou považovány za dostatečné pro potvrzení závěrů pro použití u člověka (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Somatropin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinické studie zahrnovaly přibližně 530 pacientů léčených přípravkem Somatropin Biopartners. Pokud se

nežádoucí účinky vyskytly, byly přechodné a jejich závažnost byla obecně mírná až středně závažná.

Bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners obecně odpovídá dobře známému bezpečnostnímu

profilu přípravků obsahujících růstový hormon podávaných denně. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

byly reakce v místě aplikace injekce, periferní edém, bolest hlavy, myalgie, artralgie, parestézie,

hypotyreóza a snížení hladiny volného tyroxinu.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravkem Somatropin Biopartners v 6měsíční

kontrolované klinické studii u 151 dospělých pacientů s GHD s rozvojem v dospělosti nebo v dětství a v

6měsíčním prodloužení studie. Další zprávy na základě publikovaných informací pro denní léčbu

růstovým hormonem jsou označeny hvězdičkami.

Frekvence níže uvedených nežádoucích účinků je definována dle následujících kritérií: Velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit):

Infekce a infestace

Časté: Herpes simplex

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Časté: progrese nádoru (1 případ progrese nádoru u ženy s anamnézou neurofibromatózy a radiační léčby),

akrochordon, kraniofaryngeom

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: snížený nebo zvýšení počet bílých krvinek, zvýšení hladiny glykosylovaného hemoglobinu, snížení

hladiny hemoglobinu

Poruchy imunitního systému

Časté: tvorba protilátek proti růstovému hormonu

Léčivý přípravek již není registrován

Endokrinní poruchy

Časté: adrenální insuficience, snížení hladiny volného tyroxinu, snížení volného trijodtyroninu, zvýšení

hladiny TSH v krvi, hypotyreóza*

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: mírná hyperglykémie*

Časté: Porucha glykémie nalačno, hyperlipidémie, zvýšení hladiny inzulínu v krvi, zvýšení hladiny

cholesterolu v krvi, snížení hladiny sodíku v krvi, zvýšení hladiny trigylceridů v krvi, zvýšení hladiny

glukózy v krvi, zvýšení nebo snížení hladiny HDL, zvýšení hladiny LDL

Není známo: inzulinová rezistence*

Psychiatrické poruchy

Časté: nespavost

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Časté: parestézie, hypestézie, syndrom karpálního tunelu, závratě, somnolence

Vzácné: beningní intrakraniální hypertenze*

Poruchy oka

Časté: konjunktivitida, snížení zrakové ostrosti

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Srdeční poruchy

Časté: tachykardie, abnormální/nepravidelná srdeční frekvence

Cévní poruchy

Časté: hypertenze, zvýšení krevního tlaku

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: hyperbilirubinémie, cholecystitida, abnormality jaterních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: otok obličeje, akné, alergická dermatitida, hyperhidróza, kopřivka, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: bolest zad, bolest končetin, artralgie, bolest ramena, muskuloskeletální ztuhlost, bolest kostí,

svalová slabost, pocit těžkosti, zánět šlach, otok kloubů, artritida, muskuloskeletální bolest, myalgie*

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: hematurie, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: bolest bradavky

Méně časté: gynekomastie*

Léčivý přípravek již není registrován

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

periferní edém

,

edém (lokální a generalizovaný)*

Časté: únava, bolest, astenie, otok obličeje, lokální otok, edém, žízeň, malátnost, bolest na hrudi, zvýšení

tělesné hmotnosti, bolest v místě aplikace injekce

Vyšetření

Časté: zvýšení hladiny fosforu v krvi, zvýšení nebo snížení hladiny IGF

Popis vybraných nežádoucích účinků

Imunogenicita

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti rhGH. Somatropin Biopartners zvýšil tvorbu

protilátek asi u 4 % dospělých pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek byla nízká a nesouvisela s

žádnými klinickými důsledky.

S ohledem na protilátky proti proteinům hostitelských buněk byly u některých pacientů léčených tímto

léčivým přípravkem zjištěny nižší titry protilátek proti proteinům S. cerevisiae, které byly podobné

hladinám u normální neléčené populace. Tvorba těchto protilátek s nízkou vazebnou kapacitou není

pravděpodobně klinicky významná.

Malignity/nádory

Byly hlášeny případy recidiv maligních a benigních nádorů, nově vzniklých a sekundárních novotvarů v

časové souvislosti s léčbou somatropinem.

Pediatrická populace

S výjimkou reakcí v místě aplikace injekce a tvorby protilátek proti rhGH, které byly hlášeny častěji u dětí

než u dospělých, je bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners podobný u dětí a dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Akutní předávkování může zpočátku vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. V důsledku

prodlouženého uvolňování tohoto léčivého přípravku je možné očekávat maximální hladiny růstového

hormonu asi 15 hodin po aplikaci injekce, viz bod 5.2. Dlouhodobé předávkování by mohlo způsobit

známky a symptomy akromegalie, shodné se známými účinky nadbytku hGH.

Léčba je symptomatická a podpůrná. Pro předávkování somatropinem není k dispozici antidotum. Po

předávkování se doporučuje sledovat funkci štítné žlázy.

Léčivý přípravek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy. Somatropin a agonisté

somatropinu, ATC kód: H01AC01

Somatropin v tomto léčivém přípravku je polypeptidový hormon vyrobený technologií rekombinace

DNA. Skládá se ze 191 aminokyselin s molekulární hmotností 22 125 daltonů. Sekvence aminokyselin v

léčivé látce je identická s aminokyselinovou sekvencí hGH hypofyzárního původu. Somatropin je

syntetizován v buňkách kvasinky (

Saccharomyces cerevisiae

Mechanismus účinku

Biologické účinky somatropinu jsou ekvivalentní s účinky hGH hypofyzárního původu.

Somatropin podporuje proteosyntézu bílkovin v buňce a retenci dusíku. Nejvýznamnějším účinkem

somatropinu je, že stimuluje růstové ploténky dlouhých kostí.

Farmakodynamické účinky

Somatropin stimuluje metabolismus lipidů; zvyšuje hladinu mastných kyselin a lipoproteinových

cholesterolů s vysokou hustotou (HDL) v plazmě a snižuje hladinu celkového cholesterolu v plazmě.

Terapie somatropinem má příznivý účinek na stavbu těla u pacientů s GHD, u kterých redukuje tělesné

zásoby tuků a zvyšuje hmotnost svalové části. Dlouhodobá léčba pacientů s nedostatkem růstového

hormonu zvyšuje denzitu kostí.

Somatropin může vyvolat inzulínovou rezistenci. Velké dávky somatropinu mohou zhoršovat glukózovou

toleranci.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost u dospělých s nedostatkem růstového hormonu byla vyhodnocena v multicentrické,

randomizované, dvojitě zaslepené, paralelní studii fáze III. Tato pivotní studie fáze III zařadila 151

dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu s rozvojem v dospělosti nebo v dětství a trvala

6 měsíců. Po 6měsících léčby přípravkem Somatropin Biopartners došlo k statisticky vysoce významnému

a klinicky významnému snížení tukové hmoty o 1,6 kg ve skupině léčené přípravkem Somatropin

Biopartners ve srovnání s placebem. Podobné zlepšení bylo pozorováno u sekundárních cílových

ukazatelů účinnosti a to zvýšení čisté svalové hmoty, IGF-I v séru a IGF-I SDS. Účinky byly udržovány

během 6měsíční fáze sledování.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po opakovaném týdenním podkožním podání průměrné dávky 4,4 mg somatropinu s prodlouženým

účinkem u dospělých s GHD byly hodnoty C

hGH v plasmě přibližně 4,5 ng/ml a 15 h, v

uvedeném pořadí. Zdánlivý terminální biologický poločas byl asi 16,8 hodiny u dospělých, což

pravděpodobně odráží pomalou absorpci z místa aplikace injekce.

se objevila později a eliminační poločas byl delší po podání přípravku Somatropin Biopartners než u

předchozího podání přípravků s okamžitým uvolňováním jednou denně stejným pacientům, což odráží

pomalejší a prodloužené uvolňování hGH z místa aplikace injekce přípravku Somatropin Biopartners.

Léčivý přípravek již není registrován

Distribuce

Po vícečetném dávkování tohoto léčivého přípravku nebyla pozorována žádná akumulace hGH.

Biotransformace/eliminace

Metabolismus hGH zahrnuje klasický katabolismus proteinu v játrech a ledvinách.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické farmakokinetické a farmakodynamické studie u psů a mláďat opic prokázaly, že Somatropin

Biopartners uvolňoval rekombinantní hGH postupně a zvyšoval hladinu IGF-I v séru během

prodlouženého období 5-6 dnů.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie se zvířaty s tímto léčivým přípravkem nejsou dostatečné k vyhodnocení potenciálu reprodukční

toxicity. Studie reprodukční toxicity provedené s dalšími somatropinovými léčivými přípravky

neprokázaly zvýšené riziko nežádoucích účinků na embryo nebo plod. Dávky přesahující terapeutické

dávky u člověka prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční funkci u samců a samic potkanů a u psů, což

je dáno pravděpodobně narušením hormonální regulace. U králíků a opic nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky.

Dlouhodobé studie kancerogenity se s přípravkem Somatropin Biopartners neprováděly. Neexistují žádné

specifické studie lokální tolerance u zvířat po podání subkutánní injekce přípravku Somatropin

Biopartners, ale dostupná data ze studií opakované toxicity ukazují na tvorbu otoku a zánětlivého infiltrátu

v místě vpichu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek:

Natrium-hyaluronát

Vaječné fosfolipidy

Dihydrogenfosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Rozpouštědlo:

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Léčivý přípravek již není registrován

Po rekonstituci: Z mikrobiologického hlediska musí být tento přípravek použit okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a žlutým flip-off víčkem (hliník a

plast).

Rozpouštědlo: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a flip-off víčkem (hliník a

plast).

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 2 mg somatropinu; jedna injekční lahvička s rozpouštědlem

obsahuje 1,5 ml tekutiny.

Velikost balení 4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce

Přípravek Somatropin Biopartners 2 mg by měl být rekonstituován s 0,4 ml rozpouštědla.

Suspenze by měla být homogenní a bílá.

Injekční lahvička obsahuje přeplněný somatropin ve formě prášku, aby bylo možné natáhnout až 2 mg

(0,2 ml suspenze) somatropinu při rekonstituci.

Jedna injekční injekční lahvička je pouze na jedno použití.

Rekonstituce a ředění se provádí pomocí aseptických technik pro zajištění sterility připravené suspenze.

Injekční lahvička s rozpouštědlem se zahřeje na pokojovou teplotu a injekční lahvičku s práškem je třeba

poklepat a protřepat pro zajištění volného pohybu prášku. Po odstranění ochranných víček z horní části

obou injekčních lahviček se očistí pryžové zátky pomocí tamponu namočeného v alkoholu. Pro natažení

rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem se použije injekční stříkačka se stupnicí po 1 ml s jehlou

19G nebo větší. Injekční stříkačku je třeba naplnit takovým objemem vzduchu, který odpovídá

požadovanému objemu rozpouštědla na injekci a vzduchem aplikovaným v injekci do injekční lahvičky s

rozpouštědlem pro usnadnění natažení rozpouštědla. Injekční lahvička i se zavedeným hrotem jehly

injekční stříkačky do rozpouštědla se obrátí dnem vzhůru. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na

injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční

stříkačky a jehly. Injekční stříkačku naplňte správným objemem rozpouštědla pro injekci, jak je uvedeno

výše a následně jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky vytáhněte. Žádné zbývající rozpouštědlo by

nemělo být použito pro druhou přípravu.

Držte jehlu proti vnitřní stěně injekční lahvičky a celý obsah injekční stříkačky injikujte do injekční

lahvičky s práškem. Aniž byste se dotkli pryžové zátky, důkladně s injekční lahvičkou zakružte, dokud se

obsah úplně nerozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund. Kroužení

zastavte pouze tehdy, jakmile se zdá být suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně rozpustí.

Po rekonstituci by měl být léčivý přípravek ihned použitý předtím, než se suspenze usadí. Pokud není

použit ihned, musí se suspenze znovu rekonstituovat kroužením těsně před aplikací injekce. Příslušný

objem se natáhne do sterilní injekční stříkačky pomocí sterilní jehly 26G: Injekční lahvička i se zavedenou

injekční stříkačkou s hrotem jehly ponořeným do suspenze se obrátí dnem vzhůru a pak se suspenze

Léčivý přípravek již není registrován

pomalu natáhne. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Prášek by

se měl homogenně suspendovat v injekčním vehikulu před jeho podáním. Injekční stříkačku držte ve

vzpřímené poloze a jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na konci jehly. Místo

aplikace injekce se očistí pomocí tamponu namočeného v alkoholu a suspenze se aplikuje v injekci po

dobu 5 sekund.

Podrobné informace o způsobu podávání tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v části 3 příbalové

informace.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel. +49 (0) 7121 948 7756

Fax.+49 (0) 7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

8.

R

EGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/849/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 05. srpen 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Somatropin Biopartners 4 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje somatropinum* 4 mg (odpovídá 12 IU).

0,4 ml rekonstituované suspenze obsahuje 4 mg somatropinum (10 mg/ml).

*

vytvořený v buňkách Saccharomyces cerevisiae technologií rekombinace DNA

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

Bílý nebo téměř bílý prášek. Rozpouštědlo je čirá, olejovitá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Somatropin Biopartners je indikovaný jako substituční léčba endogenním růstovým hormonem u

dospělých s deficitem růstového hormonu (GHD, growth hormone deficiency), která se rozvinula v dětství

nebo v dospělosti.

Rozvoj deficience v dospělosti: Pacienti s GHD v dospělosti jsou definováni jako pacienti s

hypotalamicko-hypofyzárním onemocněním a diagnostikovanou deficiencí nejméně jednoho dalšího

hypofyzárního hormonu, s výjimkou prolaktinu. Tito pacienti by se měli podrobit jednorázovému

dynamickému testu za účelem diagnostikování nebo vyloučení GHD.

Rozvoj deficience v dětství: U pacientů s izolovanou GHD, která se rozvinula v dětství (bez prokázaného

hypotalamicko-hypofyzárního onemocnění nebo kraniálního ozařování), se doporučuje provést dva

dynamické testy, s výjimkou pacientů s nízkou koncentrací inzulínu podobného růstového faktoru-I

(IGF-I) (< -2 skóre standardní odchylky (SDS, standard deviation score)), u kterých může být proveden

pouze jeden test. Mezní bod dynamického testu musí být přesně vymezený.

4.2

Dávkování a způsob podání

Diagnózu a terapii tímto léčivým přípravkem mají zahájit a sledovat lékaři s dostatečnými zkušenostmi v

diagnostice a léčbě pacientů s GHD.

Léčivý přípravek již není registrován

Dávkování

Somatropin Biopartners by měl být podáván subkutánně v koncentraci 10 mg/ml.

Úvodní dávka

Obecně 2 mg jednou týdně pro všechny pacienty kromě žen, které užívají perorální estrogenní léčbu a

které by měly dostávat 3 mg jednou týdně. U starších pacientů nebo u pacientů s nadváhou mohou být

nutné nižší dávky.

Pohlaví

Úvodní dávka

Muž

2 mg (6 IU)

Žena (neužívající perorální estrogen)

2 mg (6 IU)

Žena (užívající perorální estrogen)

3 mg (9 IU)

Úprava dávky

Na začátku by měly být u pacientů vyhodnocovány hladiny IGF-I ve 3 až 4týdenních intervalech až do té

doby, než je IGF-I SDS v cílovém rozmezí -0,5 až +1,5. Vzorky by měly být odebrány 4 dny po předchozí

dávce (Den 4). Mohou být nutné opakované úpravy dávky v závislosti na IGF-I odpovědi pacienta. Podle

hladin IGF-I by měly být provedeny následující kroky.

IGF-I SDS

Aktivita podle

předchozí dávky

Změna dávky ve stejnou dobu

IGF-I SDS nižší než -1

Zvýšení

+1,5 mg (žena užívající perorální

estrogen)

+1,0 mg (všichni ostatní pacienti)

IGF-I SDS v rozmezí od -1 do +1 a zvýšení

méně než o 1 SDS od výchozího stavu

Zvýšení

+1,5 mg (žena užívající perorální

estrogen)

+1,0 mg (všichni ostatní pacienti)

IGF-I SDS v rozmezí od -1 do +1 a zvýšení

více než o 1 SDS od výchozího stavu

Udržení

Žádné

IGF-I SDS v rozmezí od +1 do +2

Udržení nebo

snížení v závislosti

na klinickém stavu

Žádné nebo -0,5 mg (všichni

pacienti)

IGF-I SDS vyšší než +2

Snížení

-0,5 mg (všichni pacienti)

IGF-I = inzulínu podobný růstový faktor-I, SDS = skóre standardní odchylky.

Konverze z požadované dávky na objem injekce a sílu injekční lahvičky

Dávka

somatropinu

(mg)

Injekční lahvičky a rozpouštědlo nutné pro

přípravu jedné dávky*

Objem injekce

(ml)

0,25

0,35

Jedna 4mg injekční lahvička rekonstituovaná

v 0,6 ml rozpouštědla

* Jedna injekční lahvička obsahuje přeplněný prášek somatropinu pro umožnění natažení požadovaného

množství somatropinu při jeho rekonstituci (viz bod 6.6).

Pro jiné dávky jsou k dispozici injekční lahvičky s 2 nebo 7 mg somatropinu.

Léčivý přípravek již není registrován

Měla by se použít minimální účinná dávka. Cíl léčby by měly být koncentrace IGF-I v rozmezí -0,5 a +1,5

SDS průměru upraveného na věk.

Pro dosažení definovaného léčebného cíle mohou muži potřebovat menší dávky růstového hormonu než

ženy. Perorální podávání estrogenu u žen zvyšuje potřebnou dávku. Časem může být, zejména u mužů,

zjištěna zvýšená senzitivita na růstový hormon (vyjádřena jako změna IGF-I na dávku růstového

hormonu). Přesnost dávky růstového hormonu by se proto měla kontrolovat jednou za 6 měsíců.

Dávkování somatropinu se má snížit v případech přetrvávajícího edému nebo těžké parestézie, aby

nedošlo ke vzniku syndromu karpálního tunelu.

Dávku je možné snížit v krocích po 0,5 mg ve stejnou dobu. Pokud příznaky vedoucí ke snížení dávky

vymizí, může být dávka podle rozhodnutí lékaře udržena na snížené hladině nebo zvýšena podle schéma

úpravy dávky popsaného výše. Pokud se příznak objeví znovu po zvýšení dávky, pak by měla být dávka

udržena na předchozí nižší dávce.

Zvláštní populace

Starší lidé

Zkušenosti s léčbou somatropinem u pacientů starších 60 let jsou omezené. U starších pacientů může být

nutná nižší úvodní dávka.

Porucha funkce ledvin/jater

K dispozici nejsou žádné informace u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater a není možné

poskytnout zvláštní doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Somatropin Biopartners 4 mg u pediatrické populace

v indikaci dlouhodobé léčby poruchy růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového

hormonu. Pro léčbu dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let by měly být použity injekční lahvičky

10 mg a 20 mg tohoto léčivého přípravku.

Způsob podání

Pacient nebo pečovatel by měli být proškoleni, aby bylo zajištěno, že rozumí postupu podání dávky

předtím, než (si) sami budou moci injekci podat.

Somatropin Biopartners se podává cestou subkutánní injekce jednou týdně. Po rekonstituci by měla být

injekce podána okamžitě.

Podkožní injekce by měla být vždy podána ve stejnou denní dobu, aby se zvýšila compliance a místo

aplikace injekce je nutné měnit, aby nedošlo k lipoatrofii.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Somatropin se nesmí užívat, je-li prokázáno aktivní nádorové onemocnění. Intrakraniální nádory

nesmí být aktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být dokončena onkologická

léčba. Je-li prokázán růst nádoru, léčba se musí přerušit.

Léčivý přípravek již není registrován

Léčba somatropinem nesmí být zahajována u pacientů s akutním závažným onemocněním

způsobeným komplikacemi po otevřených operacích srdce a břicha, s vícečetnými poraněními při

nehodě nebo pacienti s akutním respiračním selháním nebo podobnými stavy.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Malignity

Pacienti s předchozími malignitami by měli být pravidelně vyšetřováni pro kontrolu progrese nebo

recidivy.

Benigní intrakraniální hypertenze

V případech silné nebo opakující se bolesti hlavy, problémů s viděním, nauzey a/nebo zvracení se

doporučuje provést fundoskopické vyšetření k vyloučení edému papily. Pokud se edém papily potvrdí, je

třeba zvážit diagnózu benigní intrakraniální hypertenze, a v případě potřeby se má léčba růstovým

hormonem přerušit. V současné době neexistuje dostatek poznatků, na základě kterých by bylo možno

zavést doporučení pro klinické rozhodování u pacientů poté, co intrakraniální hypertenze ustoupila. Pokud

se opětovně zahájí léčba růstovým hormonem, je nutné pečlivě sledovat, zda se neobjeví symptomy

intrakraniální hypertenze.

Inzulínová senzitivita

Jelikož lidský růstový hormon (hGH) může vyvolat stav inzulínové rezistence a hyperglykémie, je nutno

pacienty léčené somatropinem sledovat, aby se včas odhalily známky glukózové intolerance. U pacientů s

již manifestním diabetem mellitem může být nutná úprava antidiabetické léčby při zahájení léčby

somatropinem.

Pacienti s diabetem, intolerancí glukózy nebo dalšími rizikovými faktory diabetu by měli

být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Funkce štítné žlázy

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi T4 na T3, což může vést ke snížení hladiny T4 v séru a

zvýšení koncentrace T3 v séru. U pacientů s centrální subklinickou hypotyreózou se může vyvinout

hypotyreóza po zahájení léčby růstovým hormonem. Nedostatečná léčba hypotyreózy může zabránit

optimální odpovědi na somatropin.

U pacientů s hypopituitarismem na substituční léčbě tyroxinem se může vyvinout hyperpituitarismus. U

všech pacientů je tudíž třeba pečlivě sledovat funkci štítné žlázy.

Adrenální funkce

Léčba růstovým hormonem může podpořit vývoj adrenální insuficience a potenciálně fatální adrenální

krize u pacientů s organickou GHD nebo idiopatickým panhypopituitarismem. Je tudíž zásadní vyhodnotit

výchozí a stresové dávky glukokortikoidů, které může být nutné upravit při zahájení léčby růstovým

hormonem.

Dospělí s rozvojem GHD v dětství

Mladí dospělí pacienti s uzavřenými epifýzami, kteří byli dříve léčeni jako děti pro deficienci GHD, by

měli být znovu vyšetřeni s ohledem na GHD pomocí kritérií pro dospělé pacienty (viz bod 4.1) před

zahájením substituční léčby v dávkách doporučených pro dospělé.

Léčivý přípravek již není registrován

Další opatření

Tento léčivý přípravek není indikován k léčbě pacientů s poruchou růstu z důvodu Prader-Williho

syndromu, pokud nemají také diagnózu GHD. Byly podány zprávy o spánkové apnoe a náhlém úmrtí po

zahájení léčby růstovým hormonem u pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více z

následujících rizikových faktorů: těžká obezita, obstrukce horních cest dýchacích nebo spánková apnoe v

anamnéze, nebo neidentifikovanou respirační infekci.

Po náhodné intramuskulární injekci se může vyvinout hypoglykémie.

Protilátky

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti tomuto léčivému přípravku. Somatropin

Biopartners zvýšil tvorbu protilátek asi u 4 % dospělých pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek byla

nízká a nesouvisela s žádnými klinickými důsledky.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nadměrná terapie glukokortikoidy inhibuje účinek hGH. U pacientů užívajících současně glukokortikoidy

by se měla dávka pečlivě upravit.

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi tyroxinu (T4) na trijodtyronin (T3) a může odhalit

centrální hypotyreózu. Může být proto nutné zahájit nebo upravit substituční léčbu tyroxinem.

Růstový hormon snižuje konverzi kortizonu na kortizol a může odhalit dříve neobjevený centrální

hypoadrenalismus nebo způsobit, že nízké dávky substituční léčby glukokortikoidem budou neúčinné. U

žen perorálně užívajících estrogeny, může být pro dosažení léčebného cíle potřebná vyšší dávka

somatropinu, viz bod 4.2.

Pacienti užívající inzulín k léčbě diabetu mellitu mají být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Protože hGH může indukovat inuzlínovou rezistenci, může být nutná úprava dávky inzulínu.

Podávání somatropinu může zvyšovat clearance látek, o kterých je známo, že jsou metabolizované pomocí

izoenzymů cytochromu P450. Může se zvýšit clearance látek metabolizovaných pomocí cytochromu

P450 3A4 (např. pohlavní steroidy, kortikosteroidy, antikonvulziva a cyklosporin), což může mít za

následek nižší plazmatické hladiny těchto látek. Klinický význam tohoto jevu není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Somatropin Biopartners se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání tohoto léčivého přípravu těhotným ženám nejsou k dispozici. Velmi omezené údaje o

expozici dalším přípravkům obsahujícím somatropin v časném těhotenství neukázaly nežádoucí výsledek

těhotenství. Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3).

Léčivý přípravek již není registrován

Během normálního těhotenství hladiny hypofyzárního růstového hormonu výrazně klesly po 20 týdnech

gestace a byly do 30 týdnů téměř kompletně nahrazeny placentárním růstovým hormonem. Z toho pohledu

není pravděpodobné, že by pokračující substituční léčba somatropinem byla nutná u žen s deficitem

růstového hormonu ve třetím trimestru těhotenství. Podávání přípravku Somatropin Biopartners v

těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

U kojících žen nebyly provedeny žádné klinické studie s přípravkem Somatropin Biopartners. Není

známo, zda se somatropin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, avšak absorpce

intaktního proteinu z gastrointestinálního traktu kojence není pravděpodobná. Při podávání tohoto

léčivého přípravku kojícím ženám je nutná opatrnost.

Fertilita

Studie na zvířatech s jinými přípravky obsahujícími somatropin prokázaly nežádoucí účinky, ale dostupné

neklinické údaje nejsou považovány za dostatečné pro potvrzení závěrů pro použití u člověka (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Somatropin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinické studie zahrnovaly přibližně 530 pacientů léčených přípravkem Somatropin Biopartners. Pokud se

nežádoucí účinky vyskytly, byly přechodné a jejich závažnost byla obecně mírná až středně závažná.

Bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners obecně odpovídá dobře známému bezpečnostnímu

profilu přípravků obsahujících růstový hormon podávaných denně. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

byly reakce v místě aplikace injekce, periferní edém, bolest hlavy, myalgie, artralgie, parestézie,

hypotyreóza a snížení hladiny volného tyroxinu.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravkem Somatropin Biopartners v 6měsíční

kontrolované klinické studii u 151 dospělých pacientů s GHD s rozvojem v dospělosti nebo v dětství a v

6měsíčním prodloužení studie. Další zprávy na základě publikovaných informací pro denní léčbu

růstovým hormonem jsou označeny hvězdičkami.

Frekvence níže uvedených nežádoucích účinků je definována dle následujících kritérií: Velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit):

Infekce a infestace

Časté: Herpes simplex

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Časté: progrese nádoru (1 případ progrese nádoru u ženy s anamnézou neurofibromatózy a radiační léčby),

akrochordon, kraniofaryngeom

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: snížený nebo zvýšení počet bílých krvinek, zvýšení hladiny glykosylovaného hemoglobinu, snížení

hladiny hemoglobinu

Poruchy imunitního systému

Časté: tvorba protilátek proti růstovému hormonu

Endokrinní poruchy

Časté: adrenální insuficience, snížení hladiny volného tyroxinu, snížení volného trijodtyroninu, zvýšení

hladiny TSH v krvi, hypotyreóza*

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: mírná hyperglykémie*

Časté: Porucha glykémie nalačno, hyperlipidémie, zvýšení hladiny inzulínu v krvi, zvýšení hladiny

cholesterolu v krvi, snížení hladiny sodíku v krvi, zvýšení hladiny trigylceridů v krvi, zvýšení hladiny

glukózy v krvi, zvýšení nebo snížení hladiny HDL, zvýšení hladiny LDL

Není známo: inzulinová rezistence*

Psychiatrické poruchy

Časté: nespavost

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Časté: parestézie, hypestézie, syndrom karpálního tunelu, závratě, somnolence

Vzácné: beningní intrakraniální hypertenze*

Poruchy oka

Časté: konjunktivitida, snížení zrakové ostrosti

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Srdeční poruchy

Časté: tachykardie, abnormální/nepravidelná srdeční frekvence

Cévní poruchy

Časté: hypertenze, zvýšení krevního tlaku

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: hyperbilirubinémie, cholecystitida, abnormality jaterních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: otok obličeje, akné, alergická dermatitida, hyperhidróza, kopřivka, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: bolest zad, bolest končetin, artralgie, bolest ramena, muskuloskeletální ztuhlost, bolest kostí,

svalová slabost, pocit těžkosti, zánět šlach, otok kloubů, artritida, muskuloskeletální bolest, myalgie*

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: hematurie, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: bolest bradavky

Méně časté: gynekomastie*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

periferní edém

,

edém (lokální a generalizovaný)*

Časté: únava, bolest, astenie, otok obličeje, lokální otok, edém, žízeň, malátnost, bolest na hrudi, zvýšení

tělesné hmotnosti, bolest v místě aplikace injekce

Vyšetření

Časté: zvýšení hladiny fosforu v krvi, zvýšení nebo snížení hladiny IGF

Popis vybraných nežádoucích účinků

Imunogenicita

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti rhGH. Somatropin Biopartners zvýšil tvorbu

protilátek asi u 4 % dospělých pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek byla nízká a nesouvisela s

žádnými klinickými důsledky.

S ohledem na protilátky proti proteinům hostitelských buněk byly u některých pacientů léčených tímto

léčivým přípravkem zjištěny nižší titry protilátek proti proteinům S. cerevisiae, které byly podobné

hladinám u normální neléčené populace. Tvorba těchto protilátek s nízkou vazebnou kapacitou není

pravděpodobně klinicky významná.

Malignity/nádory

Byly hlášeny případy recidiv maligních a benigních nádorů, nově vzniklých a sekundárních novotvarů v

časové souvislosti s léčbou somatropinem.

Pediatrická populace

S výjimkou reakcí v místě aplikace injekce a tvorby protilátek proti rhGH, které byly hlášeny častěji u dětí

než u dospělých, je bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners podobný u dětí a dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Akutní předávkování může zpočátku vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. V důsledku

prodlouženého uvolňování tohoto léčivého přípravku je možné očekávat maximální hladiny růstového

hormonu asi 15 hodin po aplikaci injekce, viz bod 5.2. Dlouhodobé předávkování by mohlo způsobit

známky a symptomy akromegalie, shodné se známými účinky nadbytku hGH.

Léčba je symptomatická a podpůrná. Pro předávkování somatropinem není k dispozici antidotum. Po

předávkování se doporučuje sledovat funkci štítné žlázy.

Léčivý přípravek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy. Somatropin a agonisté

somatropinu, ATC kód: H01AC01

Somatropin v tomto léčivém přípravku je polypeptidový hormon vyrobený technologií rekombinace

DNA. Skládá se ze 191 aminokyselin s molekulární hmotností 22 125 daltonů. Sekvence aminokyselin v

léčivé látce je identická s aminokyselinovou sekvencí hGH hypofyzárního původu. Somatropin je

syntetizován v buňkách kvasinky (

Saccharomyces cerevisiae

Mechanismus účinku

Biologické účinky somatropinu jsou ekvivalentní s účinky hGH hypofyzárního původu.

Somatropin podporuje proteosyntézu bílkovin v buňce a retenci dusíku. Nejvýznamnějším účinkem

somatropinu je, že stimuluje růstové ploténky dlouhých kostí.

Farmakodynamické účinky

Somatropin stimuluje metabolismus lipidů; zvyšuje hladinu mastných kyselin a lipoproteinových

cholesterolů s vysokou hustotou (HDL) v plazmě a snižuje hladinu celkového cholesterolu v plazmě.

Terapie somatropinem má příznivý účinek na stavbu těla u pacientů s GHD, u kterých redukuje tělesné

zásoby tuků a zvyšuje hmotnost svalové části. Dlouhodobá léčba pacientů s nedostatkem růstového

hormonu zvyšuje denzitu kostí.

Somatropin může vyvolat inzulínovou rezistenci. Velké dávky somatropinu mohou zhoršovat glukózovou

toleranci.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost u dospělých s nedostatkem růstového hormonu byla vyhodnocena v multicentrické,

randomizované, dvojitě zaslepené, paralelní studii fáze III. Tato pivotní studie fáze III zařadila 151

dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu s rozvojem v dospělosti nebo v dětství a trvala

6 měsíců. Po 6měsících léčby přípravkem Somatropin Biopartners došlo k statisticky vysoce významnému

a klinicky významnému snížení tukové hmoty o 1,6 kg ve skupině léčené přípravkem Somatropin

Biopartners ve srovnání s placebem. Podobné zlepšení bylo pozorováno u sekundárních cílových

ukazatelů účinnosti a to zvýšení čisté svalové hmoty, IGF-I v séru a IGF-I SDS. Účinky byly udržovány

během 6měsíční fáze sledování.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po opakovaném týdenním podkožním podání průměrné dávky 4,4 mg somatropinu s prodlouženým

účinkem u dospělých s GHD byly hodnoty C

hGH v plasmě přibližně 4,5 ng/ml a 15 h, v

uvedeném pořadí. Zdánlivý terminální biologický poločas byl asi 16,8 hodiny u dospělých, což

pravděpodobně odráží pomalou absorpci z místa aplikace injekce.

Léčivý přípravek již není registrován

se objevila později a eliminační poločas byl delší po podání přípravku Somatropin Biopartners než u

předchozího podání přípravků s okamžitým uvolňováním jednou denně stejným pacientům, což odráží

pomalejší a prodloužené uvolňování hGH z místa aplikace injekce přípravku Somatropin Biopartners.

Distribuce

Po vícečetném dávkování tohoto léčivého přípravku nebyla pozorována žádná akumulace hGH.

Biotransformace/eliminace

Metabolismus hGH zahrnuje klasický katabolismus proteinu v játrech a ledvinách.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické farmakokinetické a farmakodynamické studie u psů a mláďat opic prokázaly, že Somatropin

Biopartners uvolňoval rekombinantní hGH postupně a zvyšoval hladinu IGF-I v séru během

prodlouženého období 5-6 dnů.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie se zvířaty s tímto léčivým přípravkem nejsou dostatečné k vyhodnocení potenciálu reprodukční

toxicity. Studie reprodukční toxicity provedené s dalšími somatropinovými léčivými přípravky

neprokázaly zvýšené riziko nežádoucích účinků na embryo nebo plod. Dávky přesahující terapeutické

dávky u člověka prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční funkci u samců a samic potkanů a u psů, což

je dáno pravděpodobně narušením hormonální regulace. U králíků a opic nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky.

Dlouhodobé studie kancerogenity se s přípravkem Somatropin Biopartners neprováděly. Neexistují žádné

specifické studie lokální tolerance u zvířat po podání subkutánní injekce přípravku Somatropin

Biopartners, ale dostupná data ze studií opakované toxicity ukazují na tvorbu otoku a zánětlivého infiltrátu

v místě vpichu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek:

Natrium-hyaluronát

Vaječné fosfolipidy

Dihydrogenfosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Rozpouštědlo:

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky.

Léčivý přípravek již není registrován

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Po rekonstituci: Z mikrobiologického hlediska musí být tento přípravek použit okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a růžovým flip-off víčkem (hliník

a plast).

Rozpouštědlo: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a flip-off víčkem (hliník a

plast).

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 4 mg somatropinu; jedna injekční lahvička s rozpouštědlem

obsahuje 1,5 ml tekutiny.

Velikost balení 4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce

Přípravek Somatropin Biopartners 4 mg by měl být rekonstituován s 0,6 ml rozpouštědla.

Suspenze by měla být homogenní a bílá.

Injekční lahvička obsahuje přeplněný somatropin ve formě prášku, aby bylo možné natáhnout až 4 mg

(0,4 ml suspenze) somatropinu při rekonstituci.

Jedna injekční lahvička je pouze na jedno použití.

Rekonstituce a ředění se provádí pomocí aseptických technik pro zajištění sterility připravené suspenze.

Injekční lahvička s rozpouštědlem se zahřeje zahřeje na pokojovou teplotu a injekční lahvičku s práškem

je třeba poklepat a protřepat pro zajištění volného pohybu prášku. Po odstranění ochranných víček z horní

části obou injekčních lahviček se očistí pryžové zátky pomocí tamponu namočeného v alkoholu. Pro

natažení rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem se použije injekční stříkačka se stupnicí po 1 ml

s jehlou 19G nebo větší. Injekční stříkačku je třeba naplnit takovým objemem vzduchu, který odpovídá

požadovanému objemu rozpouštědla na injekci a vzduchem aplikovaným v injekci do injekční lahvičky s

rozpouštědlem pro usnadnění natažení rozpouštědla. Injekční lahvička i se zavedeným hrotem jehly

injekční stříkačky do rozpouštědla se obrátí dnem vzhůru. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na

injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční

stříkačky a jehly. Injekční stříkačku naplňte správným objemem rozpouštědla pro injekci, jak je uvedeno

výše a následně jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky vytáhněte. Žádné zbývající rozpouštědlo by

nemělo být použito pro druhou přípravu.

Držte jehlu proti vnitřní stěně injekční lahvičky a celý obsah injekční stříkačky injikujte do injekční

lahvičky s práškem. Aniž byste se dotkli pryžové zátky, důkladně s injekční lahvičkou zakružte, dokud se

obsah úplně nerozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund. Kroužení

zastavte pouze tehdy, jakmile se zdá být suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně rozpustí.

Léčivý přípravek již není registrován

Po rekonstituci by měl být léčivý přípravek ihned použitý předtím, než se suspenze usadí. Pokud není

použit ihned, musí se suspenze znovu rekonstituovat kroužením těsně před aplikací injekce. Příslušný

objem se natáhne do sterilní injekční stříkačky pomocí sterilní jehly 26G: Injekční lahvička i se zavedenou

injekční stříkačkou s hrotem jehly ponořeným do suspenze se obrátí dnem vzhůru a pak se suspenze

pomalu natáhne. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Prášek by

se měl homogenně suspendovat v injekčním vehikulu před jeho podáním. Injekční stříkačku držte ve

vzpřímené poloze a jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na konci jehly. Místo

aplikace injekce se očistí pomocí tamponu namočeného v alkoholu a suspenze se aplikuje v injekci po

dobu 5 sekund.

Podrobné informace o způsobu podávání tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v části 3 příbalové

informace.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel. +49 (0) 7121 948 7756

Fax.+49 (0) 7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

8.

R

EGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/849/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 05. srpen 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Somatropin Biopartners 7 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje somatropinum* 7 mg (odpovídá 21 IU).

0,7 ml rekonstituované suspenze obsahuje 7 mg somatropinum (10 mg/ml).

*

vytvořený v buňkách Saccharomyces cerevisiae technologií rekombinace DNA

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

Bílý nebo téměř bílý prášek. Rozpouštědlo je čirá, olejovitá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Somatropin Biopartners je indikovaný jako substituční léčba endogenním růstovým hormonem u

dospělých s deficitem růstového hormonu (GHD, growth hormone deficiency), která se rozvinula v dětství

nebo v dospělosti.

Rozvoj deficience v dospělosti: Pacienti s GHD v dospělosti jsou definováni jako pacienti s

hypotalamicko-hypofyzárním onemocněním a diagnostikovanou deficiencí nejméně jednoho dalšího

hypofyzárního hormonu, s výjimkou prolaktinu. Tito pacienti by se měli podrobit jednorázovému

dynamickému testu za účelem diagnostikování nebo vyloučení GHD.

Rozvoj deficience v dětství: U pacientů s izolovanou GHD, která se rozvinula v dětství (bez prokázaného

hypotalamicko-hypofyzárního onemocnění nebo kraniálního ozařování), se doporučuje provést dva

dynamické testy, s výjimkou pacientů s nízkou koncentrací inzulínu podobného růstového faktoru-I

(IGF-I) (< -2 skóre standardní odchylky (SDS, standard deviation score)), u kterých může být proveden

pouze jeden test. Mezní bod dynamického testu musí být přesně vymezený.

4.2

Dávkování a způsob podání

Diagnózu a terapii tímto léčivým přípravkem mají zahájit a sledovat lékaři s dostatečnými zkušenostmi v

diagnostice a léčbě pacientů s GHD.

Léčivý přípravek již není registrován

Dávkování

Somatropin Biopartners by měl být podáván subkutánně v koncentraci 10 mg/ml.

Úvodní dávka

Obecně 2 mg jednou týdně pro všechny pacienty kromě žen, které užívají perorální estrogenní léčbu a

které by měly dostávat 3 mg jednou týdně. U starších pacientů nebo u pacientů s nadváhou mohou být

nutné nižší dávky.

Pohlaví

Úvodní dávka

Muž

2 mg (6 IU)

Žena (neužívající perorální estrogen)

2 mg (6 IU)

Žena (užívající perorální estrogen)

3 mg (9 IU)

Úprava dávky

Na začátku by měly být u pacientů vyhodnocovány hladiny IGF-I ve 3 až 4týdenních intervalech až do té

doby, než je IGF-I SDS v cílovém rozmezí -0,5 až +1,5. Vzorky by měly být odebrány 4 dny po předchozí

dávce (Den 4). Mohou být nutné opakované úpravy dávky v závislosti na IGF-I odpovědi pacienta. Podle

hladin IGF-I by měly být provedeny následující kroky.

IGF-I SDS

Aktivita podle

předchozí dávky

Změna dávky ve stejnou dobu

IGF-I SDS nižší než -1

Zvýšení

+1,5 mg (žena užívající perorální

estrogen)

+1,0 mg (všichni ostatní pacienti)

IGF-I SDS v rozmezí od -1 do +1 a zvýšení

méně než o 1 SDS od výchozího stavu

Zvýšení

+1,5 mg (žena užívající perorální

estrogen)

+1,0 mg (všichni ostatní pacienti)

IGF-I SDS v rozmezí od -1 do +1 a zvýšení

více než o 1 SDS od výchozího stavu

Udržení

Žádné

IGF-I SDS v rozmezí od +1 do +2

Udržení nebo

snížení v závislosti

na klinickém stavu

Žádné nebo -0,5 mg (všichni

pacienti)

IGF-I SDS vyšší než +2

Snížení

-0,5 mg (všichni pacienti)

IGF-I = inzulínu podobný růstový faktor-I, SDS = skóre standardní odchylky.

Konverze z požadované dávky na objem injekce a sílu injekční lahvičky

Dávka

somatropinu

(mg)

Injekční lahvičky a rozpouštědlo nutné pro

přípravu jedné dávky*

Objem injekce

(ml)

0,45

0,55

0,65

Jedna 7mg injekční lahvička rekonstituovaná

v 0,9 ml rozpouštědla

* Jedna injekční lahvička obsahuje přeplněný prášek somatropinu pro umožnění natažení požadovaného

množství somatropinu při jeho rekonstituci (viz bod 6.6).

Pro jiné dávky jsou k dispozici injekční lahvičky s 2 nebo 4 mg somatropinu.

Léčivý přípravek již není registrován

Měla by se použít minimální účinná dávka. Cíl léčby by měly být koncentrace IGF-I v rozmezí -0,5 a +1,5

SDS průměru upraveného na věk.

Pro dosažení definovaného léčebného cíle mohou muži potřebovat menší dávky růstového hormonu než

ženy. Perorální podávání estrogenu u žen zvyšuje potřebnou dávku. Časem může být, zejména u mužů,

zjištěna zvýšená senzitivita na růstový hormon (vyjádřena jako změna IGF-I na dávku růstového

hormonu). Přesnost dávky růstového hormonu by se proto měla kontrolovat jednou za 6 měsíců.

Dávkování somatropinu se má snížit v případech přetrvávajícího edému nebo těžké parestézie, aby

nedošlo ke vzniku syndromu karpálního tunelu.

Dávku je možné snížit v krocích po 0,5 mg ve stejnou dobu. Pokud příznaky vedoucí ke snížení dávky

vymizí, může být dávka podle rozhodnutí lékaře udržena na snížené hladině nebo zvýšena podle schéma

úpravy dávky popsaného výše. Pokud se příznak objeví znovu po zvýšení dávky, pak by měla být dávka

udržena na předchozí nižší dávce.

Zvláštní populace

Starší lidé

Zkušenosti s léčbou somatropinem u pacientů starších 60 let jsou omezené. U starších pacientů může být

nutná nižší úvodní dávka.

Porucha funkce ledvin/jater

K dispozici nejsou žádné informace u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater a není možné

poskytnout zvláštní doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Somatropin Biopartners 7 mg u pediatrické populace

v indikaci dlouhodobé léčby poruchy růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového

hormonu. Pro léčbu dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let by měly být použity injekční lahvičky

10 mg a 20 mg tohoto léčivého přípravku.

Způsob podání

Pacient nebo pečovatel by měli být proškoleni, aby bylo zajištěno, že rozumí postupu podání dávky

předtím, než (si) sami budou moci injekci podat.

Somatropin Biopartners se podává cestou subkutánní injekce jednou týdně. Po rekonstituci by měla být

injekce podána okamžitě.

Podkožní injekce by měla být vždy podána ve stejnou denní dobu, aby se zvýšila compliance a místo

aplikace injekce je nutné měnit, aby nedošlo k lipoatrofii.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Somatropin se nesmí užívat, je-li prokázáno aktivní nádorové onemocnění. Intrakraniální nádory

nesmí být aktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být dokončena onkologická

léčba. Je-li prokázán růst nádoru, léčba se musí přerušit.

Léčivý přípravek již není registrován

Léčba somatropinem nesmí být zahajována u pacientů s akutním závažným onemocněním

způsobeným komplikacemi po otevřených operacích srdce a břicha, s vícečetnými poraněními při

nehodě nebo pacienti s akutním respiračním selháním nebo podobnými stavy.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Malignity

Pacienti s předchozími malignitami by měli být pravidelně vyšetřováni pro kontrolu progrese nebo

recidivy.

Benigní intrakraniální hypertenze

V případech silné nebo opakující se bolesti hlavy, problémů s viděním, nauzey a/nebo zvracení se

doporučuje provést fundoskopické vyšetření k vyloučení edému papily. Pokud se edém papily potvrdí, je

třeba zvážit diagnózu benigní intrakraniální hypertenze, a v případě potřeby se má léčba růstovým

hormonem přerušit. V současné době neexistuje dostatek poznatků, na základě kterých by bylo možno

zavést doporučení pro klinické rozhodování u pacientů poté, co intrakraniální hypertenze ustoupila. Pokud

se opětovně zahájí léčba růstovým hormonem, je nutné pečlivě sledovat, zda se neobjeví symptomy

intrakraniální hypertenze.

Inzulínová senzitivita

Jelikož lidský růstový hormon (hGH) může vyvolat stav inzulínové rezistence a hyperglykémie, je nutno

pacienty léčené somatropinem sledovat, aby se včas odhalily známky glukózové intolerance. U pacientů s

již manifestním diabetem mellitem může být nutná úprava antidiabetické léčby při zahájení léčby

somatropinem.

Pacienti s diabetem, intolerancí glukózy nebo dalšími rizikovými faktory diabetu by měli

být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Funkce štítné žlázy

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi T4 na T3, což může vést ke snížení hladiny T4 v séru a

zvýšení koncentrace T3 v séru. U pacientů s centrální subklinickou hypotyreózou se může vyvinout

hypotyreóza po zahájení léčby růstovým hormonem. Nedostatečná léčba hypotyreózy může zabránit

optimální odpovědi na somatropin.

U pacientů s hypopituitarismem na substituční léčbě tyroxinem se může vyvinout hyperpituitarismus. U

všech pacientů je tudíž třeba pečlivě sledovat funkci štítné žlázy.

Adrenální funkce

Léčba růstovým hormonem může podpořit vývoj adrenální insuficience a potenciálně fatální adrenální

krize u pacientů s organickou GHD nebo idiopatickým panhypopituitarismem. Je tudíž zásadní vyhodnotit

výchozí a stresové dávky glukokortikoidů, které může být nutné upravit při zahájení léčby růstovým

hormonem.

Dospělí s rozvojem GHD v dětství

Mladí dospělí pacienti s uzavřenými epifýzami, kteří byli dříve léčeni jako děti pro deficienci GHD, by

měli být znovu vyšetřeni s ohledem na GHD pomocí kritérií pro dospělé pacienty (viz bod 4.1) před

zahájením substituční léčby v dávkách doporučených pro dospělé.

Léčivý přípravek již není registrován

Další opatření

Tento léčivý přípravek není indikován k léčbě pacientů s poruchou růstu z důvodu Prader-Williho

syndromu, pokud nemají také diagnózu GHD. Byly podány zprávy o spánkové apnoe a náhlém úmrtí po

zahájení léčby růstovým hormonem u pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více z

následujících rizikových faktorů: těžká obezita, obstrukce horních cest dýchacích nebo spánková apnoe v

anamnéze, nebo neidentifikovanou respirační infekci.

Po náhodné intramuskulární injekci se může vyvinout hypoglykémie.

Protilátky

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti tomuto léčivému přípravku. Somatropin

Biopartners zvýšil tvorbu protilátek asi u 4 % dospělých pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek byla

nízká a nesouvisela s žádnými klinickými důsledky.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nadměrná terapie glukokortikoidy inhibuje účinek hGH. U pacientů užívajících současně glukokortikoidy

by se měla dávka pečlivě upravit.

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi tyroxinu (T4) na trijodtyronin (T3) a může odhalit

centrální hypotyreózu. Může být proto nutné zahájit nebo upravit substituční léčbu tyroxinem.

Růstový hormon snižuje konverzi kortizonu na kortizol a může odhalit dříve neobjevený centrální

hypoadrenalismus nebo způsobit, že nízké dávky substituční léčby glukokortikoidem budou neúčinné. U

žen perorálně užívajících estrogeny, může být pro dosažení léčebného cíle potřebná vyšší dávka

somatropinu, viz bod 4.2.

Pacienti užívající inzulín k léčbě diabetu mellitu mají být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Protože hGH může indukovat inuzlínovou rezistenci, může být nutná úprava dávky inzulínu.

Podávání somatropinu může zvyšovat clearance látek, o kterých je známo, že jsou metabolizované pomocí

izoenzymů cytochromu P450. Může se zvýšit clearance látek metabolizovaných pomocí cytochromu

P450 3A4 (např. pohlavní steroidy, kortikosteroidy, antikonvulziva a cyklosporin), což může mít za

následek nižší plazmatické hladiny těchto látek. Klinický význam tohoto jevu není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Somatropin Biopartners se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání tohoto léčivého přípravu těhotným ženám nejsou k dispozici. Velmi omezené údaje o

expozici dalším přípravkům obsahujícím somatropin v časném těhotenství neukázaly nežádoucí výsledek

těhotenství. Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3).

Léčivý přípravek již není registrován

Během normálního těhotenství hladiny hypofyzárního růstového hormonu výrazně klesly po 20 týdnech

gestace a byly do 30 týdnů téměř kompletně nahrazeny placentárním růstovým hormonem. Z toho pohledu

není pravděpodobné, že by pokračující substituční léčba somatropinem byla nutná u žen s deficitem

růstového hormonu ve třetím trimestru těhotenství. Podávání přípravku Somatropin Biopartners v

těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

U kojících žen nebyly provedeny žádné klinické studie s přípravkem Somatropin Biopartners. Není

známo, zda se somatropin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, avšak absorpce

intaktního proteinu z gastrointestinálního traktu kojence není pravděpodobná. Při podávání tohoto

léčivého přípravku kojícím ženám je nutná opatrnost.

Fertilita

Studie na zvířatech s jinými přípravky obsahujícími somatropin prokázaly nežádoucí účinky, ale dostupné

neklinické údaje nejsou považovány za dostatečné pro potvrzení závěrů pro použití u člověka (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Somatropin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinické studie zahrnovaly přibližně 530 pacientů léčených přípravkem Somatropin Biopartners. Pokud se

nežádoucí účinky vyskytly, byly přechodné a jejich závažnost byla obecně mírná až středně závažná.

Bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners obecně odpovídá dobře známému bezpečnostnímu

profilu přípravků obsahujících růstový hormon podávaných denně. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

byly reakce v místě aplikace injekce, periferní edém, bolest hlavy, myalgie, artralgie, parestézie,

hypotyreóza a snížení hladiny volného tyroxinu.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravkem Somatropin Biopartners v 6měsíční

kontrolované klinické studii u 151 dospělých pacientů s GHD s rozvojem v dospělosti nebo v dětství a v

6měsíčním prodloužení studie. Další zprávy na základě publikovaných informací pro denní léčbu

růstovým hormonem jsou označeny hvězdičkami.

Frekvence níže uvedených nežádoucích účinků je definována dle následujících kritérií: Velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit):

Infekce a infestace

Časté: Herpes simplex

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Časté: progrese nádoru (1 případ progrese nádoru u ženy s anamnézou neurofibromatózy a radiační léčby),

akrochordon, kraniofaryngeom

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: snížený nebo zvýšení počet bílých krvinek, zvýšení hladiny glykosylovaného hemoglobinu, snížení

hladiny hemoglobinu

Poruchy imunitního systému

Časté: tvorba protilátek proti růstovému hormonu

Endokrinní poruchy

Časté: adrenální insuficience, snížení hladiny volného tyroxinu, snížení volného trijodtyroninu, zvýšení

hladiny TSH v krvi, hypotyreóza*

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: mírná hyperglykémie*

Časté: Porucha glykémie nalačno, hyperlipidémie, zvýšení hladiny inzulínu v krvi, zvýšení hladiny

cholesterolu v krvi, snížení hladiny sodíku v krvi, zvýšení hladiny trigylceridů v krvi, zvýšení hladiny

glukózy v krvi, zvýšení nebo snížení hladiny HDL, zvýšení hladiny LDL

Není známo: inzulinová rezistence*

Psychiatrické poruchy

Časté: nespavost

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Časté: parestézie, hypestézie, syndrom karpálního tunelu, závratě, somnolence

Vzácné: beningní intrakraniální hypertenze*

Poruchy oka

Časté: konjunktivitida, snížení zrakové ostrosti

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Srdeční poruchy

Časté: tachykardie, abnormální/nepravidelná srdeční frekvence

Cévní poruchy

Časté: hypertenze, zvýšení krevního tlaku

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: hyperbilirubinémie, cholecystitida, abnormality jaterních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: otok obličeje, akné, alergická dermatitida, hyperhidróza, kopřivka, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: bolest zad, bolest končetin, artralgie, bolest ramena, muskuloskeletální ztuhlost, bolest kostí,

svalová slabost, pocit těžkosti, zánět šlach, otok kloubů, artritida, muskuloskeletální bolest, myalgie*

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: hematurie, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: bolest bradavky

Méně časté: gynekomastie*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

periferní edém

,

edém (lokální a generalizovaný)*

Časté: únava, bolest, astenie, otok obličeje, lokální otok, edém, žízeň, malátnost, bolest na hrudi, zvýšení

tělesné hmotnosti, bolest v místě aplikace injekce

Vyšetření

Časté: zvýšení hladiny fosforu v krvi, zvýšení nebo snížení hladiny IGF

Popis vybraných nežádoucích účinků

Imunogenicita

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti rhGH. Somatropin Biopartners zvýšil tvorbu

protilátek asi u 4 % dospělých pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek byla nízká a nesouvisela s

žádnými klinickými důsledky.

S ohledem na protilátky proti proteinům hostitelských buněk byly u některých pacientů léčených tímto

léčivým přípravkem zjištěny nižší titry protilátek proti proteinům S. cerevisiae, které byly podobné

hladinám u normální neléčené populace. Tvorba těchto protilátek s nízkou vazebnou kapacitou není

pravděpodobně klinicky významná.

Malignity/nádory

Byly hlášeny případy recidiv maligních a benigních nádorů, nově vzniklých a sekundárních novotvarů v

časové souvislosti s léčbou somatropinem.

Pediatrická populace

S výjimkou reakcí v místě aplikace injekce a tvorby protilátek proti rhGH, které byly hlášeny častěji u dětí

než u dospělých, je bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners podobný u dětí a dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Akutní předávkování může zpočátku vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. V důsledku

prodlouženého uvolňování tohoto léčivého přípravku je možné očekávat maximální hladiny růstového

hormonu asi 15 hodin po aplikaci injekce, viz bod 5.2. Dlouhodobé předávkování by mohlo způsobit

známky a symptomy akromegalie, shodné se známými účinky nadbytku hGH.

Léčba je symptomatická a podpůrná. Pro předávkování somatropinem není k dispozici antidotum. Po

předávkování se doporučuje sledovat funkci štítné žlázy.

Léčivý přípravek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy. Somatropin a agonisté

somatropinu, ATC kód: H01AC01

Somatropin v tomto léčivém přípravku je polypeptidový hormon vyrobený technologií rekombinace

DNA. Skládá se ze 191 aminokyselin s molekulární hmotností 22 125 daltonů. Sekvence aminokyselin v

léčivé látce je identická s aminokyselinovou sekvencí hGH hypofyzárního původu. Somatropin je

syntetizován v buňkách kvasinky (

Saccharomyces cerevisiae

Mechanismus účinku

Biologické účinky somatropinu jsou ekvivalentní s účinky hGH hypofyzárního původu.

Somatropin podporuje proteosyntézu bílkovin v buňce a retenci dusíku. Nejvýznamnějším účinkem

somatropinu je, že stimuluje růstové ploténky dlouhých kostí.

Farmakodynamické účinky

Somatropin stimuluje metabolismus lipidů; zvyšuje hladinu mastných kyselin a lipoproteinových

cholesterolů s vysokou hustotou (HDL) v plazmě a snižuje hladinu celkového cholesterolu v plazmě.

Terapie somatropinem má příznivý účinek na stavbu těla u pacientů s GHD, u kterých redukuje tělesné

zásoby tuků a zvyšuje hmotnost svalové části. Dlouhodobá léčba pacientů s nedostatkem růstového

hormonu zvyšuje denzitu kostí.

Somatropin může vyvolat inzulínovou rezistenci. Velké dávky somatropinu mohou zhoršovat glukózovou

toleranci.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost u dospělých s nedostatkem růstového hormonu byla vyhodnocena v multicentrické,

randomizované, dvojitě zaslepené, paralelní studii fáze III. Tato pivotní studie fáze III zařadila 151

dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu s rozvojem v dospělosti nebo v dětství a trvala

6 měsíců. Po 6měsících léčby přípravkem Somatropin Biopartners došlo k statisticky vysoce významnému

a klinicky významnému snížení tukové hmoty o 1,6 kg ve skupině léčené přípravkem Somatropin

Biopartners ve srovnání s placebem. Podobné zlepšení bylo pozorováno u sekundárních cílových

ukazatelů účinnosti a to zvýšení čisté svalové hmoty, IGF-I v séru a IGF-I SDS. Účinky byly udržovány

během 6měsíční fáze sledování.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po opakovaném týdenním podkožním podání průměrné dávky 4,4 mg somatropinu s prodlouženým

účinkem u dospělých s GHD byly hodnoty C

hGH v plasmě přibližně 4,5 ng/ml a 15 h, v

uvedeném pořadí. Zdánlivý terminální biologický poločas byl asi 16,8 hodiny u dospělých, což

pravděpodobně odráží pomalou absorpci z místa aplikace injekce.

Léčivý přípravek již není registrován

se objevila později a eliminační poločas byl delší po podání přípravku Somatropin Biopartners než u

předchozího podání přípravků s okamžitým uvolňováním jednou denně stejným pacientům, což odráží

pomalejší a prodloužené uvolňování hGH z místa aplikace injekce přípravku Somatropin Biopartners.

Distribuce

Po vícečetném dávkování tohoto léčivého přípravku nebyla pozorována žádná akumulace hGH.

Biotransformace/eliminace

Metabolismus hGH zahrnuje klasický katabolismus proteinu v játrech a ledvinách.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické farmakokinetické a farmakodynamické studie u psů a mláďat opic prokázaly, že Somatropin

Biopartners uvolňoval rekombinantní hGH postupně a zvyšoval hladinu IGF-I v séru během

prodlouženého období 5-6 dnů.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie se zvířaty s tímto léčivým přípravkem nejsou dostatečné k vyhodnocení potenciálu reprodukční

toxicity. Studie reprodukční toxicity provedené s dalšími somatropinovými léčivými přípravky

neprokázaly zvýšené riziko nežádoucích účinků na embryo nebo plod. Dávky přesahující terapeutické

dávky u člověka prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční funkci u samců a samic potkanů a u psů, což

je dáno pravděpodobně narušením hormonální regulace. U králíků a opic nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky.

Dlouhodobé studie kancerogenity se s přípravkem Somatropin Biopartners neprováděly. Neexistují žádné

specifické studie lokální tolerance u zvířat po podání subkutánní injekce přípravku Somatropin

Biopartners, ale dostupná data ze studií opakované toxicity ukazují na tvorbu otoku a zánětlivého infiltrátu

v místě vpichu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek:

Natrium-hyaluronát

Vaječné fosfolipidy

Dihydrogenfosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Rozpouštědlo:

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky.

Léčivý přípravek již není registrován

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Po rekonstituci: Z mikrobiologického hlediska musí být tento přípravek použit okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a světle modrým flip-off víčkem

(hliník a plast).

Rozpouštědlo: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a flip-off víčkem (hliník a

plast).

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 7 mg somatropinu; jedna injekční lahvička s rozpouštědlem

obsahuje 1,5 ml tekutiny.

Velikost balení 4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce

Přípravek Somatropin Biopartners 7 mg by měl být rekonstituován s 0,9 ml rozpouštědla.

Injekční lahvička obsahuje přeplněný somatropin ve formě prášku, aby bylo možné natáhnout až 7 mg

(0,7 ml suspenze) somatropinu při rekonstituci.

Suspenze by měla být homogenní a bílá.

Jedna injekční lahvička je pouze na jedno použití.

Rekonstituce a ředění se provádí pomocí aseptických technik pro zajištění sterility připravené suspenze.

Injekční lahvička s rozpouštědlem se zahřeje na pokojovou teplotu a injekční lahvičku s práškem je třeba

poklepat a protřepat pro zajištění volného pohybu prášku. Po odstranění ochranných víček z horní části

obou injekčních lahviček se očistí pryžové zátky pomocí tamponu namočeného v alkoholu. Pro natažení

rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem se použije injekční stříkačka se stupnicí po 1 ml s jehlou

19G nebo větší. Injekční stříkačku je třeba naplnit takovým objemem vzduchu, který odpovídá

požadovanému objemu rozpouštědla na injekci a vzduchem aplikovaným v injekci do injekční lahvičky s

rozpouštědlem pro usnadnění natažení rozpouštědla. Injekční lahvička i se zavedeným hrotem jehly

injekční stříkačky do rozpouštědla se obrátí dnem vzhůru. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na

injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční

stříkačky a jehly. Injekční stříkačku naplňte správným objemem rozpouštědla pro injekci, jak je uvedeno

výše a následně jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky vytáhněte. Žádné zbývající rozpouštědlo by

nemělo být použito pro druhou přípravu.

Držte jehlu proti vnitřní stěně injekční lahvičky a celý obsah injekční stříkačky injikujte do injekční

lahvičky s práškem. Aniž byste se dotkli pryžové zátky, důkladně s injekční lahvičkou zakružte, dokud se

obsah úplně nerozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund. Kroužení

zastavte pouze tehdy, jakmile se zdá být suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně rozpustí.

Léčivý přípravek již není registrován

Po rekonstituci by měl být léčivý přípravek ihned použitý předtím, než se suspenze usadí. Pokud není

použit ihned, musí se suspenze znovu rekonstituovat kroužením těsně před aplikací injekce. Příslušný

objem se natáhne do sterilní injekční stříkačky pomocí sterilní jehly 26G: Injekční lahvička i se zavedenou

injekční stříkačkou s hrotem jehly ponořeným do suspenze se obrátí dnem vzhůru a pak se suspenze

pomalu natáhne. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Prášek by

se měl homogenně suspendovat v injekčním vehikulu před jeho podáním. Injekční stříkačku držte ve

vzpřímené poloze a jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na konci jehly. Místo

aplikace injekce se očistí pomocí tamponu namočeného v alkoholu a suspenze se aplikuje v injekci po

dobu 5 sekund.

Podrobné informace o způsobu podávání tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v části 3 příbalové

informace.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel. +49 (0) 7121 948 7756

Fax.+49 (0) 7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

8.

R

EGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/849/003

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 05. srpen 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Somatropin Biopartners 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje somatropinum* 10 mg (odpovídá 30 IU).

0,5 ml rekonstituované suspenze obsahuje 10 mg somatropinum (20 mg/ml).

*

vytvořený v buňkách Saccharomyces cerevisiae technologií rekombinace DNA

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

Bílý nebo téměř bílý prášek. Rozpouštědlo je čirá, olejovitá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Somatropin Biopartners je indikován u dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let jako dlouhodobá léčba

poruchy růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového hormonu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Diagnózu a terapii tímto léčivým přípravkem mají zahájit a sledovat lékaři s dostatečnými zkušenostmi v

diagnostice a léčbě pacientů s deficiencí růstového hormonu (GHD, growth hormone deficiency).

Dávkování

Doporučená a maximální dávka je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti/týden a tato dávka by neměla být

překročna. U dětí by měl být Somatropin Biopartners podáván subkutánně v koncentraci 20 mg/ml. Návod

pro dávkování je uveden v tabulce níže.

Doporučuje se, aby maximální objem injekce 1 ml na místo aplikace injekce, což odpovídá dávce 20 mg

somatropinu, nebyl překročen.

Pro děti s tělesnou hmotností nad 20 kg je k dispozici Somatropin Biopartners 20 mg prášek a

rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

U dětí s tělesnou hmotností nad 40 kg je možné použít dvě injekční lahvičky (10mg a 20mg injekční

lahvička nebo dvě 20mg injekční lahvičky) podle tělesné hmotnosti, jak je uvedeno v tabulce níže.

Léčivý přípravek již není registrován

Maximální objem injekce na místo aplikace injekce by neměl překročit 1 ml. Proto u dětí s tělesnou

hmotností nad 40 kg musí být celkový objem injekce rozdělen do stejných dílů mezi dvěma místy

aplikace injekce, jelikož je třeba více než 1 ml suspenze.

Konverze z tělesné hmotnosti pacienta na dávku, počet injekčních lahviček, celkový objem injekce a

počet injekcí u pediatrických pacientů

Tělesná

hmontnost

pacienta

(kg)

Dávka

(mg)

Injekční lahvičky a

rozpouštědlo nutné pro

přípravku jedné dávky *

Objem injekce

(ml)

Počet

injekcí na

dávku

0,15

0,25

0,35

0,45

Jedna 10mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 0,7 ml

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

Jedna 20mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 1,2 ml

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

Jedna 10mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 0,7 ml

jedna 20mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 1,2 ml

1,55

1,65

1,75

1,85

1,95

Dvě 20mg injekční lahvičky

každá rekonstituovaná s 1,2 ml

Léčivý přípravek již není registrován

* Jedna injekční lahvička obsahuje přeplněný prášek somatropinu pro umožnění natažení požadovaného

množství somatropinu při jeho rekonstituci (viz bod 6.6).

Léčba tímto léčivým přípravkem by měla pokračovat do dosažení konečné tělesné výšky nebo do uzavření

epifýz.

Pokud GHD s rozvojem v dětství přetrvává do dospělosti, měla by léčba pokračovat do dosažení plného

somatického vývoje (např. tělesná konstituce, kostní hmota). Pro monitorování je dosažení normální

maximální kostní hmoty definované jako T skóre > -1 (tj. standardizovaná až průměrná maximální kostní

masa u dospělého měřená pomocí duální energetické rentgenové absorbometrie při zvážení pohlaví a

etnického původu) jedním z terapeutických cílů během přechodné fáze. Jakmile je u pacientů dosaženo

normální maximální kostní hmoty, mohou být převedeni, pokud je to klinicky indikováno, na přípravek

Somatropin Biopartners pro dospělé s dodržováním dávkování pro dospělé.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin/jater

K dispozici nejsou žádné informace u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater a není možné

poskytnout zvláštní doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace (do 2 let věku)

Přípravek Somatropin Biopartners by neměl být používán u malých dětí do 2 let věku.

Způsob podání

Pacient nebo pečovatel by měli být proškoleni, aby bylo zajištěno, že rozumí postupu podání dávky

předtím, než (si) sami budou moci injekci podat.

Somatropin Biopartners se podává cestou subkutánní injekce jednou týdně. Po rekonstituci by měla být

injekce podána okamžitě.

Podkožní injekce by měla být vždy podána ve stejnou denní dobu, aby se zvýšila compliance a místo

aplikace injekce je nutné měnit, aby nedošlo k lipoatrofii.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Somatropin se nesmí užívat, je-li prokázáno aktivní nádorové onemocnění. Intrakraniální nádory

nesmí být aktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být dokončena onkologická

léčba. Je-li prokázán růst nádoru, léčba se musí přerušit.

Somatropin se nesmí používat k podpoře růstu u dětí s uzavřenými epifýzami.

Léčba somatropinem nesmí být zahajována u pacientů s akutním závažným onemocněním

způsobeným komplikacemi po otevřených operacích srdce a břicha, s vícečetnými poraněními při

nehodě nebo pacienti s akutním respiračním selháním nebo podobnými stavy.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Malignity

Pacienti s předchozími malignitami by měli být pravidelně vyšetřováni pro kontrolu progrese nebo

recidivy.

Léčivý přípravek již není registrován

U pediatrických pacientů nejsou žádné důkazy, že substituce růstovým hormonem ovlivňuje opakovaný

výskyt nebo opakovaný růst intrakraniálních novotvarů, ale standardní klinická praxe vyžaduje pravidelné

zobrazení hypofýzy u pacientů s anamnézou hypofyzární patologie. U těchto pacientů je doporučen

výchozí snímek před zahájením substituční léčby růstovým hormonem.

Existuje zvýšené riziko, že u pediatrických pacientů s předchozími malignitami se vyvine druhý novotvar

při léčbě růstovým hormonem, zvláště pokud léčba primární malignity zahrnovala radioterapii. Tito

pacienti by měli být informováni o rizicích před zahájením léčby.

Benigní intrakraniální hypertenze

V případech silné nebo opakující se bolesti hlavy, problémů s viděním, nauzey a/nebo zvracení se

doporučuje provést fundoskopické vyšetření k vyloučení edému papily. Pokud se edém papily potvrdí, je

třeba zvážit diagnózu benigní intrakraniální hypertenze, a v případě potřeby se má léčba růstovým

hormonem přerušit. V současné době neexistuje dostatek poznatků, na základě kterých by bylo možno

zavést doporučení pro klinické rozhodování u pacientů poté, co intrakraniální hypertenze ustoupila. Pokud

se opětovně zahájí léčba růstovým hormonem, je nutné pečlivě sledovat, zda se neobjeví symptomy

intrakraniální hypertenze.

Inzulínová senzitivita

Jelikož lidský růstový hormon (hGH) může vyvolat stav inzulínové rezistence a hyperglykémie, je nutno

pacienty léčené somatropinem sledovat, aby se včas odhalily známky glukózové intolerance. U pacientů s

již manifestním diabetem mellitem může být nutná úprava antidiabetické léčby při zahájení léčby

somatropinem.

Pacienti s diabetem, intolerancí glukózy nebo dalšími rizikovými faktory diabetu by měli

být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Funkce štítné žlázy

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi T4 na T3, což může vést ke snížení hladiny T4 v séru a

zvýšení koncentrace T3 v séru. U pacientů s centrální subklinickou hypotyreózou se může vyvinout

hypotyreóza po zahájení léčby růstovým hormonem. Nedostatečná léčba hypotyreózy může zabránit

optimální odpovědi na somatropin.

U pacientů s hypopituitarismem na substituční léčbě tyroxinem se může vyvinout hyperpituitarismus. U

všech pacientů je tudíž třeba pečlivě sledovat funkci štítné žlázy.

Adrenální funkce

Léčba růstovým hormonem může podpořit vývoj adrenální insuficience a potenciálně fatální adrenální

krize u pacientů s organickou GHD nebo idiopatickým panhypopituitarismem. Je tudíž zásadní vyhodnotit

výchozí a stresové dávky glukokortikoidů, které může být nutné upravit při zahájení léčby růstovým

hormonem.

Další opatření

Tento léčivý přípravek není indikován k léčbě pacientů s poruchou růstu z důvodu Prader-Williho

syndromu, pokud nemají také diagnózu GHD. Byly podány zprávy o spánkové apnoe a náhlém úmrtí po

zahájení léčby růstovým hormonem u pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více z

následujících rizikových faktorů: těžká obezita, obstrukce horních cest dýchacích nebo spánková apnoe v

anamnéze, nebo neidentifikovanou respirační infekci.

Po náhodné intramuskulární injekci se může vyvinout hypoglykémie.

Léčivý přípravek již není registrován

U pediatrických pacientů s endokrinními poruchami, včetně GHD, může mnohem častěji dojít ke

sklouznutí hlavic femorálních epifýz. Každé dítě, které začne během terapie růstovým hormonem kulhat,

se musí vyšetřit.

Doporučená týdenní dávka u dětí (tj. 0,5 mg/kg/týden) by neměla být překročena, protože u vyšších dávek

v této skupině pacinetů jsou k dispozici omezené zkušenosti.

Leukémie

Leukémie byla hlášena u malého počtu pacientů s GHD, z nichž někteří byli léčeni somatropinem. Nejsou

však k dispozici žádné údaje, že výskyt leukémie se zvyšuje u pacientů léčených růstovým hormonem bez

predispozičních faktorů.

Skolióza

Progrese skoliózy se může objevit u pacientů s rychlým růstem. Protože somatropin zvyšuje rychlost

růstu, měli by být pacienti, kteří mají skoliózu v anamnéze a jsou léčeni somatropinem, monitorováni s

ohledem na progresi skoliózy. Bylo prokázáno, že somatropin zvyšuje výskyt nebo závažnost skoliózy.

Protilátky

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti tomuto léčivému přípravku. Somatropin

Biopartners zvýšil tvorbu protilátek asi u 33 % pediatrických pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek

byla nízká a nesouvisela s žádnými klinickými důsledky. Vyšetření protilátek proti somatropinu může být

zváženo u pacientů, kteří nereagují na léčbu z nevysvětlitelného důvodu.

Reakce v místě aplikace injekce

Reakce v místě aplikace injekce, většinou otok v místě aplikace injekce, byly hlášeny přibližně u 43 %

pediatrických pacientů. Několik pacientů ukončilo léčbu v důsledku reakcí v místě aplikace injekce, viz

bod 4.8.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nadměrná terapie glukokortikoidy inhibuje účinek hGH na podporu růstu. U pacientů užívajících

současně glukokortikoidy by se měla dávka pečlivě upravit, aby nedošlo k inhibičnímu účinku na růst.

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi tyroxinu (T4) na trijodtyronin (T3) a může odhalit

centrální hypotyreózu. Může být proto nutné zahájit nebo upravit substituční léčbu tyroxinem.

Růstový hormon snižuje konverzi kortizonu na kortizol a může odhalit dříve neobjevený centrální

hypoadrenalismus nebo způsobit, že nízké dávky substituční léčby glukokortikoidem budou neúčinné.

Pacienti užívající inzulín k léčbě diabetu mellitu mají být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Protože hGH může indukovat inuzlínovou rezistenci, může být nutná úprava dávky inzulínu.

Podávání somatropinu může zvyšovat clearance látek, o kterých je známo, že jsou metabolizované pomocí

izoenzymů cytochromu P450. Může se zvýšit clearance látek metabolizovaných pomocí cytochromu

Léčivý přípravek již není registrován

P450 3A4 (např. pohlavní steroidy, kortikosteroidy, antikonvulziva a cyklosporin), což může mít za

následek nižší plazmatické hladiny těchto látek. Klinický význam tohoto jevu není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Somatropin Biopartners se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání tohoto léčivého přípravu těhotným ženám nejsou k dispozici. Velmi omezené údaje o

expozici dalším přípravkům obsahujícím somatropin v časném těhotenství neukázaly nežádoucí výsledek

těhotenství. Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3).

Během normálního těhotenství hladiny hypofyzárního růstového hormonu výrazně klesly po 20 týdnech

gestace a byly do 30 týdnů téměř kompletně nahrazeny placentárním růstovým, hormonem. Z toho

pohledu není pravděpodobné, že by pokračující substituční léčba somatropinem byla nutná u žen

s deficitem růstového hormonu ve třetím trimestru těhotenství. Podávání přípravku Somatropin

Biopartners v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

U kojících žen nebyly provedeny žádné klinické studie s přípravkem Somatropin Biopartners. Není

známo, zda se somatropin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, avšak absorpce

intaktního proteinu z gastrointestinálního traktu kojence není pravděpodobná. Při podávání tohoto

léčivého přípravku kojícím ženám je nutná opatrnost.

Fertilita

Studie na zvířatech s jinými přípravky obsahujícími somatropin prokázaly nežádoucí účinky, ale dostupné

neklinické údaje nejsou považovány za dostatečné pro potvrzení závěrů pro použití u člověka (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Somatropin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinické studie zahrnovaly přibližně 530 pacientů léčených přípravkem Somatropin Biopartners. Pokud se

nežádoucí účinky vyskytly, byly přechodné a jejich závažnost byla obecně mírná až středně závažná.

Bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners obecně odpovídá dobře známému bezpečnostnímu

profilu přípravků obsahujících růstový hormon podávaných denně. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

byly reakce v místě aplikace injekce, periferní edém, bolest hlavy, myalgie, artralgie, parestézie,

hypotyreóza a snížení hladiny volného tyroxinu.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravkem Somatropin Biopartners ve

12 měsíční kontrolované, srovnávací klinické studii u 178 dosud neléčených pediatrických pacientů

Léčivý přípravek již není registrován

s poruchou růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového hormonu a ve studii pro zjištění

dávky. Další zprávy na základě publikovaných informací pro denní léčbu růstovým hormonem jsou

označeny hvězdičkami.

Frekvence níže uvedených nežádoucích účinků je definována dle následujících kritérií: Velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 to <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) a

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Poruchy imunitního systému

Velmi časté: tvorba protilátek proti růstovému hormonu (33 %), viz část „Popis vybraných nežádoucích

účinků“ v části „Imunogenicita“.

Endokrinní poruchy

Časté: hyperkortizolismus (7,7 %), hypotyreóza (2,2 %), adrenální kortikální insuficience (3,3 %),

hypotyreóza sekundárně k deficienci TSH (2,6 %), snížení hladiny volného tyroxinu (4,4 %), zvýšení

hladiny TSH v krvi (2,2 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: mírná hyperglykémie*

Není známo: inzulinová rezistence*

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné: nespavost*

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy (4,4 %), letargie (1,1 %), závratě (2,6 %)

Vzácné: parestézie*

Cévní poruchy

Vzácné: hypertenze*

Gastrointestinální poruchy

Časté: zvracení (1,1 %), bolest břicha (1,1 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: porucha pigmentace (1,1 %)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: artralgie (1,1 %), bolest končetin (5,1 %)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné: gynekomastie*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

otok v místě aplikace injekce (30,8 %)

Časté: bolest v místě aplikace injekce (9,9 %), změna barvy v místě aplikace injekce (8,8 %), erytém

v místě aplikace injekce (7,7 %), uzlík v místě aplikace injekce (4,4 %), reakce v místě aplikace injekce

(1,1 %), zvýšení teploty v místě aplikace injekce (1,1 %), pyrexie (2,6 %), edém (lokální a

generalizovaný)*

Vyšetření

Časté: snížení hladiny kortizolu v krvi (2,2 %)

Léčivý přípravek již není registrován

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě aplikace injekce

Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky u dětí byly reakce v místě aplikace injekce, z nichž většina byla

mírné až středně závažné intenzity. Několik pacientů ukončilo léčbu v důsledku reakcí v místě aplikace

injekce.

Imunogenicita

V pivotní pediatrické studii byly získány protilátkové odpovědi na somatropin při dvou nebo více po sobě

jdoucích návštěvách u 33 % pacientů. Nebyl pozorován žádný účinek na bezpečnost. Není

pravděpodobné, že protilátkové odpovědi na léčbu přípravkem Somatropin Biopartners budou klinicky

významné.

S ohledem na protilátky proti proteinům hostitelských buněk byly u některých pacientů léčených tímto

léčivým přípravkem zjištěny nižší titry protilátek proti proteinům S. cerevisiae, které byly podobné

hladinám u normální neléčené populace. Tvorba těchto protilátek s nízkou vazebnou kapacitou není

pravděpodobně klinicky významná.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Akutní předávkování může zpočátku vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. V důsledku

prodlouženého uvolňování tohoto léčivého přípravku je možné očekávat maximální hladiny růstového

hormonu asi 15 hodin po aplikaci injekce, viz bod 5.2. Dlouhodobé předávkování by mohlo způsobit

známky a symptomy akromegalie, shodné se známými účinky nadbytku hGH.

Léčba je symptomatická a podpůrná. Pro předávkování somatropinem není k dispozici antidotum. Po

předávkování se doporučuje sledovat funkci štítné žlázy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy. Somatropin a agonisté

somatropinu, ATC kód: H01AC01

Somatropin v tomto léčivém přípravku je polypeptidový hormon vyrobený technologií rekombinace

DNA. Skládá se ze 191 aminokyselin s molekulární hmotností 22 125 daltonů. Sekvence aminokyselin v

léčivé látce je identická s aminokyselinovou sekvencí hGH hypofyzárního původu. Somatropin je

syntetizován v buňkách kvasinky (

Saccharomyces cerevisiae

Mechanismus účinku

Biologické účinky somatropinu jsou ekvivalentní s účinky hGH hypofyzárního původu.

Léčivý přípravek již není registrován

Nejvýznamnějším účinkem somatropinu u dětí je, že stimuluje růstové ploténky dlouhých kostí. Navíc

stimuluje buněčnou proteosyntézu a retenci dusíku.

Farmakodynamické účinky

Somatropin stimuluje metabolismus lipidů; zvyšuje hladinu mastných kyselin a lipoproteinových

cholesterolů s vysokou hustotou (HDL) v plazmě a snižuje hladinu celkového cholesterolu v plazmě.

Terapie somatropinem má příznivý účinek na stavbu těla u pacientů s GHD, u kterých redukuje tělesné

zásoby tuků a zvyšuje hmotnost svalové části. Dlouhodobá léčba pacientů s nedostatkem růstového

hormonu zvyšuje denzitu kostí.

Somatropin může vyvolat inzulínovou rezistenci. Velké dávky somatropinu mohou zhoršovat glukózovou

toleranci.

Klinická účinnost a bezpečnost

V multicentrické, randomizované, paralelní studii fáze III bylo 178 dětí ve věku 3 až 12 let s organickou

a/nebo idiopatickou GHD randomizováno buď do týdenního podávání přípravku Somatropin Biopartners

(0,5 mg/kg/týden) nebo denního podávání rekombinantního hGH (0,03 mg/kg/den) po dobu 12 měsíců.

Výsledky prokázaly, že týdně aplikovaný přípravek Somatropin Biopartners není horší než denně

aplikovaný rekombinantní hGH s ohledem na primární cílový ukazatel rychlost růstu po 12 měsících.

Podobné výsledky byly dosaženy u všech dalších hodnocených parametrů, včetně SDS růstu (skóre

standardní odchylky), dozrávání kostí, IGF-I a IGF-BP-3. U dětí, které dostávaly přípravek Somatropin

Biopartners byl pozorován vyšší výskyt (nezávažných) reakcí v místě aplikace injekce a vyšší výskyt

tvorby (neutralizačních) protilátek proti somatropinu ve srovnání s dětmi s denním podáváním

rekombinantního růstového hormonu (viz také body 4.4 a 4.8).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po opakovaném týdenním podkožním podání průměrné dávky 0,5 mg/kg somatropinu s prodlouženým

účinkem u prepubertálních dětí s deficiencí růstového hormonu byly hodnoty C

hGH v plasmě

přibližně 60,7 ng/ml a 12,0 h, v uvedeném pořadí. Obecně se C

zvýšily přibližně úměrně s dávkou

v dávkovacím rozmezí 0,2 až 0,7 mg/mg u prepubertálních dětí s deficiencí růstového hormonu. Zdánlivý

terminální biologický poločas byl asi 7,4 hodiny u dětí, což pravděpodobně odráží pomalou absorpci z

místa aplikace injekce.

se objevila později a eliminační poločas byl delší po podání přípravku Somatropin Biopartners než u

předchozího podání přípravků s okamžitým uvolňováním jednou denně stejným pacientům, což odráží

pomalejší a prodloužené uvolňování hGH z místa aplikace injekce přípravku Somatropin Biopartners.

Distribuce

Po vícečetném dávkování tohoto přípravku nebyla pozorována žádná akumulace hGH.

Biotransformace/eliminace

Metabolismus hGH zahrnuje klasický katabolismus proteinu v játrech a ledvinách.

Léčivý přípravek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické farmakokinetické a farmakodynamické studie u psů a mláďat opic prokázaly, že Somatropin

Biopartners uvolňoval rekombinantní hGH postupně a zvyšoval hladinu IGF-I v séru během

prodlouženého období 5-6 dnů.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie se zvířaty s tímto léčivým přípravkem nejsou dostatečné k vyhodnocení potenciálu reprodukční

toxicity. Studie reprodukční toxicity provedené s dalšími somatropinovými léčivými přípravky

neprokázaly zvýšené riziko nežádoucích účinků na embryo nebo plod. Dávky přesahující terapeutické

dávky u člověka prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční funkci u samců a samic potkanů a u psů, což

je dáno pravděpodobně narušením hormonální regulace. U králíků a opic nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky.

Dlouhodobé studie kancerogenity se s přípravkem Somatropin Biopartners neprováděly. Neexistují žádné

specifické studie lokální tolerance u zvířat po podání subkutánní injekce, ale dostupná data ze studií

opakované toxicity ukazují na tvorbu otoku a zánětlivého infiltrátu v místě vpichu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek:

Natrium-hyaluronát

Vaječné fosfolipidy

Dihydrogenfosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Rozpouštědlo:

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Po rekonstituci: Z mikrobiologického hlediska musí být tento přípravek použit okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3

Léčivý přípravek již není registrován

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a světle zeleným flip-off víčkem

(hliník a plast).

Rozpouštědlo: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a flip-off víčkem (hliník a

plast).

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 10 mg somatropinu; jedna injekční lahvička s rozpouštědlem

obsahuje 1,5 ml tekutiny.

Velikosti balení:

1 injekční lahvička s práškem a 1 injekční lahvička s rozpouštědlem.

4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce

Přípravek Somatropin Biopartners 10 mg by měl být rekonstituován s 0,7 ml rozpouštědla.

Suspenze by měla být homogenní a bílá.

10mg injekční lahvička obsahuje přeplněný somatropin ve formě prášku, aby bylo možné natáhnout až

10 mg (0,5 mg suspenze) somatropinu při rekonstituci.

Jedna injekční lahvička je pouze na jedno použití.

Rekonstituce a ředění se provádí pomocí aseptických technik pro zajištění sterility připravené suspenze.

Injekční lahvička s rozpouštědlem se zahřeje na pokojovou teplotu a injekční lahvičku s práškem je třeba

poklepat a protřepat pro zajištění volného pohybu prášku. Po odstranění ochranných víček z horní části

obou injekčních lahviček se očistí pryžové zátky pomocí tamponu namočeného v alkoholu. Pro natažení

rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem se použije injekční stříkačka se stupnicí po 1 ml s jehlou

19G nebo větší. Injekční stříkačku je třeba naplnit takovým objemem vzduchu, který odpovídá

požadovanému objemu rozpouštědla na injekci a vzduchem aplikovaným v injekci do injekční lahvičky s

rozpouštědlem pro usnadnění natažení rozpouštědla. Injekční lahvička i se zavedeným hrotem jehly

injekční stříkačky do rozpouštědla se obrátí dnem vzhůru. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na

injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční

stříkačky a jehly. Injekční stříkačku naplňte správným objemem rozpouštědla pro injekci, jak je uvedeno

výše a následně jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky vytáhněte. Žádné zbývající rozpouštědlo by

nemělo být použito pro druhou přípravu.

Držte jehlu proti vnitřní stěně injekční lahvičky a celý obsah injekční stříkačky injikujte do injekční

lahvičky s práškem. Aniž byste se dotkli pryžové zátky, důkladně s injekční lahvičkou zakružte, dokud se

obsah úplně nerozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund. Kroužení

zastavte pouze tehdy, jakmile se zdá být suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně rozpustí.

Po rekonstituci by měl být léčivý přípravek ihned použitý předtím, než se suspenze usadí. Pokud není

použit ihned, musí se suspenze znovu rekonstituovat kroužením těsně před aplikací injekce. Příslušný

objem se natáhne do sterilní injekční stříkačky pomocí sterilní jehly 26G: Injekční lahvička i se zavedenou

injekční stříkačkou s hrotem jehly ponořeným do suspenze se obrátí dnem vzhůru a pak se suspenze

pomalu natáhne. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Prášek by

se měl homogenně suspendovat v injekčním vehikulu před jeho podáním. Injekční stříkačku držte ve

Léčivý přípravek již není registrován

vzpřímené poloze a jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na konci jehly. Místo

aplikace injekce se očistí pomocí tamponu namočeného v alkoholu a suspenze e aplikuje v injekci po dobu

5 sekund.

Podrobné informace o způsobu podávání tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v části 3 příbalové

informace.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel. +49 (0) 7121 948 7756

Fax.+49 (0) 7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

8.

R

EGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/849/004

EU/1/13/849/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 05. srpen 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Somatropin Biopartners 20 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje somatropinum* 20 mg (odpovídá 60 IU).

1 ml rekonstituované suspenze obsahuje 20 mg somatropinum (20 mg/ml).

*

vytvořený v buňkách Saccharomyces cerevisiae technologií rekombinace DNA

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

Bílý nebo téměř bílý prášek. Rozpouštědlo je čirá, olejovitá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Somatropin Biopartners je indikován u dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let jako dlouhodobá léčba

poruchy růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového hormonu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Diagnózu a terapii tímto léčivým přípravkem mají zahájit a sledovat lékaři s dostatečnými zkušenostmi v

diagnostice a léčbě pacientů s deficiencí růstového hormonu (GHD, growth hormone deficiency).

Dávkování

Doporučená a maximální dávka je 0,5 mg/kg/týden a tato dávka by neměla být překročna. U dětí by měl

být Somatropin Biopartners podáván subkutánně v koncentraci 20 mg/ml. Návod pro dávkování je uveden

v tabulce níže.

Doporučuje se, aby maximální objem injekce 1 ml na místo aplikace injekce, což odpovídá dávce 20 mg

somatropinu, nebyl překročen.

U dětí s tělesnou hmotností do 20 kg je k dispozici Somatropin Biopartners 10 mg prášek a rozpouštědlo

pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem.

Maximální objem somatropinu, který lze získat v jedné injekční lahvičce suspense, je 20 mg, což je

dostatečné pro podání u dětí s tělesnou hmotností do 40 kg. Pro děti s tělesnou hmotností nad 40 kg je

možné použít dvě injekční lahvičky (10mg a 20mg injekční lahvička nebo dvě 20mg injekční lahvičky)

Léčivý přípravek již není registrován

podle tělesné hmotnosti, jak je uvedeno v tabulce níže. Maximální objem injekce na místo aplikace

injekce by neměl překročit 1 ml. Proto u dětí s tělesnou hmotností nad 40 kg musí být celkový objem

injekce rozdělen do stejných dílů mezi dvěma místy aplikace injekce, jelikož je třeba více než 1 ml

suspenze.

Konverze z tělesné hmotnosti pacienta na dávku, počet injekčních lahviček, celkový objem injekce a

počet injekcí u pediatrických pacientů

Tělesná

hmontnost

pacienta

(kg)

Dávka

(mg)

Injekční lahvičky a

rozpouštědlo nutné pro

přípravku jedné dávky *

Objem injekce

(ml)

Počet

injekcí na

dávku

0,15

0,25

0,35

0,45

Jedna 10mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 0,7 ml

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

Jedna 20mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 1,2 ml

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

Jedna 10mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 0,7 ml

jedna 20mg injekční lahvička

rekonstituovaná s 1,2 ml

1,55

1,65

1,75

1,85

1,95

Dvě 20mg injekční lahvičky

každá rekonstituovaná s 1,2 ml

Léčivý přípravek již není registrován

* Jedna injekční lahvička obsahuje přeplněný prášek somatropinu pro umožnění natažení požadovaného

množství somatropinu při jeho rekonstituci (viz bod 6.6).

Léčba tímto léčivým přípravkem by měla pokračovat do dosažení konečné tělesné výšky nebo do uzavření

epifýz.

Pokud GHD s rozvojem v dětství přetrvává do dospělosti, měla by léčba pokračovat do dosažení plného

somatického vývoje (např. tělesná konstituce, kostní hmota). Pro monitorování je dosažení normální

maximální kostní hmoty definované jako T skóre > -1 (tj. standardizovaná až průměrná maximální kostní

masa u dospělého měřená pomocí duální energetické rentgenové absorbometrie při zvážení pohlaví a

etnického původu) jedním z terapeutických cílů během přechodné fáze. Jakmile je u pacientů dosaženo

normální maximální kostní hmoty, mohou být převedeni, pokud je to klinicky indikováno, na přípravek

Somatropin Biopartners pro dospělé s dodržováním dávkování pro dospělé.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin/jater

K dispozici nejsou žádné informace u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater a není možné

poskytnout zvláštní doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace (do 2 let věku)

Přípravek Somatropin Biopartners by neměl být používán u malých dětí do 2 let věku.

Způsob podání

Pacient nebo pečovatel by měli být proškoleni, aby bylo zajištěno, že rozumí postupu podání dávky

předtím, než (si) sami budou moci injekci podat.

Somatropin Biopartners se podává cestou subkutánní injekce jednou týdně. Po rekonstituci by měla být

injekce podána okamžitě.

Podkožní injekce by měla být vždy podána ve stejnou denní dobu, aby se zvýšila compliance a místo

aplikace injekce je nutné měnit, aby nedošlo k lipoatrofii.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Somatropin se nesmí užívat, je-li prokázáno aktivní nádorové onemocnění. Intrakraniální nádory

nesmí být aktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být dokončena onkologická

léčba. Je-li prokázán růst nádoru, léčba se musí přerušit.

Somatropin se nesmí používat k podpoře růstu u dětí s uzavřenými epifýzami.

Léčba somatropinem nesmí být zahajována u pacientů s akutním závažným onemocněním

způsobeným komplikacemi po otevřených operacích srdce a břicha, s vícečetnými poraněními při

nehodě nebo pacienti s akutním respiračním selháním nebo podobnými stavy.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Malignity

Pacienti s předchozími malignitami by měli být pravidelně vyšetřováni pro kontrolu progrese nebo

recidivy.

Léčivý přípravek již není registrován

U pediatrických pacientů nejsou žádné důkazy, že substituce růstovým hormonem ovlivňuje opakovaný

výskyt nebo opakovaný růst intrakraniálních novotvarů, ale standardní klinická praxe vyžaduje pravidelné

zobrazení hypofýzy u pacientů s anamnézou hypofyzární patologie. U těchto pacientů je doporučen

výchozí snímek před zahájením substituční léčby růstovým hormonem.

Existuje zvýšené riziko, že u pediatrických pacientů s předchozími malignitami se vyvine druhý novotvar

při léčbě růstovým hormonem, zvláště pokud léčba primární malignity zahrnovala radioterapii. Tito

pacienti by měli být informováni o rizicích před zahájením léčby.

Benigní intrakraniální hypertenze

V případech silné nebo opakující se bolesti hlavy, problémů s viděním, nauzey a/nebo zvracení se

doporučuje provést fundoskopické vyšetření k vyloučení edému papily. Pokud se edém papily potvrdí, je

třeba zvážit diagnózu benigní intrakraniální hypertenze, a v případě potřeby se má léčba růstovým

hormonem přerušit. V současné době neexistuje dostatek poznatků, na základě kterých by bylo možno

zavést doporučení pro klinické rozhodování u pacientů poté, co intrakraniální hypertenze ustoupila. Pokud

se opětovně zahájí léčba růstovým hormonem, je nutné pečlivě sledovat, zda se neobjeví symptomy

intrakraniální hypertenze.

Inzulínová senzitivita

Jelikož lidský růstový hormon (hGH) může vyvolat stav inzulínové rezistence a hyperglykémie, je nutno

pacienty léčené somatropinem sledovat, aby se včas odhalily známky glukózové intolerance. U pacientů s

již manifestním diabetem mellitem může být nutná úprava antidiabetické léčby při zahájení léčby

somatropinem.

Pacienti s diabetem, intolerancí glukózy nebo dalšími rizikovými faktory diabetu by měli

být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Funkce štítné žlázy

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi T4 na T3, což může vést ke snížení hladiny T4 v séru a

zvýšení koncentrace T3 v séru. U pacientů s centrální subklinickou hypotyreózou se může vyvinout

hypotyreóza po zahájení léčby růstovým hormonem. Nedostatečná léčba hypotyreózy může zabránit

optimální odpovědi na somatropin.

U pacientů s hypopituitarismem na substituční léčbě tyroxinem se může vyvinout hyperpituitarismus. U

všech pacientů je tudíž třeba pečlivě sledovat funkci štítné žlázy.

Adrenální funkce

Léčba růstovým hormonem může podpořit vývoj adrenální insuficience a potenciálně fatální adrenální

krize u pacientů s organickou GHD nebo idiopatickým panhypopituitarismem. Je tudíž zásadní vyhodnotit

výchozí a stresové dávky glukokortikoidů, které může být nutné upravit při zahájení léčby růstovým

hormonem.

Další opatření

Tento léčivý přípravek není indikován k léčbě pacientů s poruchou růstu z důvodu Prader-Williho

syndromu, pokud nemají také diagnózu GHD. Byly podány zprávy o spánkové apnoe a náhlém úmrtí po

zahájení léčby růstovým hormonem u pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více z

následujících rizikových faktorů: těžká obezita, obstrukce horních cest dýchacích nebo spánková apnoe v

anamnéze, nebo neidentifikovanou respirační infekci.

Po náhodné intramuskulární injekci se může vyvinout hypoglykémie.

Léčivý přípravek již není registrován

U pediatrických pacientů s endokrinními poruchami, včetně GHD, může mnohem častěji dojít ke

sklouznutí hlavic femorálních epifýz. Každé dítě, které začne během terapie růstovým hormonem kulhat,

se musí vyšetřit.

Doporučená týdenní dávka u dětí (tj. 0,5 mg/kg/týden) by neměla být překročena, protože u vyšších dávek

v této skupině pacinetů jsou k dispozici omezené zkušenosti.

Leukémie

Leukémie byla hlášena u malého počtu pacientů s GHD, z nichž někteří byli léčeni somatropinem. Nejsou

však k dispozici žádné údaje, že výskyt leukémie se zvyšuje u pacientů léčených růstovým hormonem bez

predispozičních faktorů.

Skolióza

Progrese skoliózy se může objevit u pacientů s rychlým růstem. Protože somatropin zvyšuje rychlost

růstu, měli by být pacienti, kteří mají skoliózu v anamnéze a jsou léčeni somatropinem, monitorováni s

ohledem na progresi skoliózy. Bylo prokázáno, že somatropin zvyšuje výskyt nebo závažnost skoliózy.

Protilátky

U některých pacientů se mohou vyvinout protilátky proti tomuto léčivému přípravku. Somatropin

Biopartners zvýšil tvorbu protilátek asi u 33 % pediatrických pacientů. Vazebná kapacita těchto protilátek

byla nízká a nesouvisela s žádnými klinickými důsledky. Vyšetření protilátek proti somatropinu může být

zváženo u pacientů, kteří nereagují na léčbu z nevysvětlitelného důvodu.

Reakce v místě aplikace injekce

Reakce v místě aplikace injekce, většinou otok v místě aplikace injekce, byly hlášeny přibližně u 43 %

pediatrických pacientů. Několik pacientů ukončilo léčbu v důsledku reakcí v místě aplikace injekce, viz

bod 4.8.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nadměrná terapie glukokortikoidy inhibuje účinek hGH na podporu růstu. U pacientů užívajících

současně glukokortikoidy by se měla dávka pečlivě upravit, aby nedošlo k inhibičnímu účinku na růst.

Růstový hormon zvyšuje extratyroidální konverzi tyroxinu (T4) na trijodtyronin (T3) a může odhalit

centrální hypotyreózu. Může být proto nutné zahájit nebo upravit substituční léčbu tyroxinem.

Růstový hormon snižuje konverzi kortizonu na kortizol a může odhalit dříve neobjevený centrální

hypoadrenalismus nebo způsobit, že nízké dávky substituční léčby glukokortikoidem budou neúčinné.

Pacienti užívající inzulín k léčbě diabetu mellitu mají být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Protože hGH může indukovat inuzlínovou rezistenci, může být nutná úprava dávky inzulínu.

Podávání somatropinu může zvyšovat clearance látek, o kterých je známo, že jsou metabolizované pomocí

izoenzymů cytochromu P450. Může se zvýšit clearance látek metabolizovaných pomocí cytochromu

Léčivý přípravek již není registrován

P450 3A4 (např. pohlavní steroidy, kortikosteroidy, antikonvulziva a cyklosporin), což může mít za

následek nižší plazmatické hladiny těchto látek. Klinický význam tohoto jevu není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Podávání přípravku Somatropin Biopartners se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání tohoto léčivého přípravu těhotným ženám nejsou k dispozici. Velmi omezené údaje o

expozici dalším přípravkům obsahujícím somatropin v časném těhotenství neukázaly nežádoucí výsledek

těhotenství. Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3).

Během normálního těhotenství hladiny hypofyzárního růstového hormonu výrazně klesly po 20 týdnech

gestace a byly do 30 týdnů téměř kompletně nahrazeny placentárním růstovým, hormonem. Z toho

pohledu není pravděpodobné, že by pokračující substituční léčba somatropinem byla nutná u žen

s deficitem růstového hormonu ve třetím trimestru těhotenství. Podávání přípravku Somatropin

Biopartners v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

U kojících žen nebyly provedeny žádné klinické studie s přípravkem Somatropin Biopartners. Není

známo, zda se somatropin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka, avšak absorpce

intaktního proteinu z gastrointestinálního traktu kojence není pravděpodobná. Při podávání tohoto

léčivého přípravku kojícím ženám je nutná opatrnost.

Fertilita

Studie na zvířatech s jinými přípravky obsahujícími somatropin prokázaly nežádoucí účinky, ale dostupné

neklinické údaje nejsou považovány za dostatečné pro potvrzení závěrů pro použití u člověka (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Somatropin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinické studie zahrnovaly přibližně 530 pacientů léčených přípravkem Somatropin Biopartners. Pokud se

nežádoucí účinky vyskytly, byly přechodné a jejich závažnost byla obecně mírná až středně závažná.

Bezpečnostní profil přípravku Somatropin Biopartners obecně odpovídá dobře známému bezpečnostnímu

profilu přípravků obsahujících růstový hormon podávaných denně. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

byly reakce v místě aplikace injekce, periferní edém, bolest hlavy, myalgie, artralgie, parestézie,

hypotyreóza a snížení hladiny volného tyroxinu.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravkem Somatropin Biopartners ve

12 měsíční kontrolované, srovnávací klinické studii u 178 dosud neléčených pediatrických pacientů

Léčivý přípravek již není registrován

s poruchou růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového hormonu a ve studii pro zjištění

dávky. Další zprávy na základě publikovaných informací pro denní léčbu růstovým hormonem jsou

označeny hvězdičkami.

Frekvence níže uvedených nežádoucích účinků je definována dle následujících kritérií: Velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 to <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) a

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Poruchy imunitního systému

Velmi časté: tvorba protilátek proti růstovému hormonu (33 %), viz část „Popis vybraných nežádoucích

účinků“ v části „Imunogenicita“.

Endokrinní poruchy

Časté: hyperkortizolismus (7,7 %), hypotyreóza (2,2 %), adrenální kortikální insuficience (3,3 %),

hypotyreóza sekundárně k deficienci TSH (2,6 %), snížení hladiny volného tyroxinu (4,4 %), zvýšení

hladiny TSH v krvi (2,2 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: mírná hyperglykémie*

Není známo: inzulinová rezistence*

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné: nespavost*

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy (4,4 %), letargie (1,1 %), závratě (2,6 %)

Vzácné: parestézie*

Cévní poruchy

Vzácné: hypertenze*

Gastrointestinální poruchy

Časté: zvracení (1,1 %), bolest břicha (1,1 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: porucha pigmentace (1,1 %)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: artralgie (1,1 %), bolest končetin (5,1 %)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné: gynekomastie*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

otok v místě aplikace injekce (30,8 %)

Časté: bolest v místě aplikace injekce (9,9 %), změna barvy v místě aplikace injekce (8,8 %), erytém

v místě aplikace injekce (7,7 %), uzlík v místě aplikace injekce (4,4 %), reakce v místě aplikace injekce

(1,1 %), zvýšení teploty v místě aplikace injekce (1,1 %), pyrexie (2,6 %), edém (lokální a

generalizovaný)*

Vyšetření

Časté: snížení hladiny kortizolu v krvi (2,2 %)

Léčivý přípravek již není registrován

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě aplikace injekce

Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky u dětí byly reakce v místě aplikace injekce, z nichž většina byla

mírné až středně závažné intenzity. Několik pacientů ukončilo léčbu v důsledku reakcí v místě aplikace

injekce.

Imunogenicita

V pivotní pediatrické studii byly získány protilátkové odpovědi na somatropin při dvou nebo více po sobě

jdoucích návštěvách u 33 % pacientů. Nebyl pozorován žádný účinek na bezpečnost. Není

pravděpodobné, že protilátkové odpovědi na léčbu přípravkem Somatropin Biopartners budou klinicky

významné.

S ohledem na protilátky proti proteinům hostitelských buněk byly u některých pacientů léčených tímto

léčivým přípravkem zjištěny nižší titry protilátek proti proteinům S. cerevisiae, které byly podobné

hladinám u normální neléčené populace. Tvorba těchto protilátek s nízkou vazebnou kapacitou není

pravděpodobně klinicky významná.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Akutní předávkování může zpočátku vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. V důsledku

prodlouženého uvolňování tohoto léčivého přípravku je možné očekávat maximální hladiny růstového

hormonu asi 15 hodin po aplikaci injekce, viz bod 5.2. Dlouhodobé předávkování by mohlo způsobit

známky a symptomy akromegalie, shodné se známými účinky nadbytku hGH.

Léčba je symptomatická a podpůrná. Pro předávkování somatropinem není k dispozici antidotum. Po

předávkování se doporučuje sledovat funkci štítné žlázy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy. Somatropin a agonisté

somatropinu, ATC kód: H01AC01

Somatropin v tomto léčivém přípravku je polypeptidový hormon vyrobený technologií rekombinace

DNA. Skládá se ze 191 aminokyselin s molekulární hmotností 22 125 daltonů. Sekvence aminokyselin v

léčivé látce je identická s aminokyselinovou sekvencí hGH hypofyzárního původu. Somatropin je

syntetizován v buňkách kvasinky (

Saccharomyces cerevisiae

Mechanismus účinku

Biologické účinky somatropinu jsou ekvivalentní s účinky hGH hypofyzárního původu.

Léčivý přípravek již není registrován

Nejvýznamnějším účinkem somatropinu u dětí je, že stimuluje růstové ploténky dlouhých kostí. Navíc

stimuluje buněčnou proteosyntézu a retenci dusíku.

Farmakodynamické účinky

Somatropin stimuluje metabolismus lipidů; zvyšuje hladinu mastných kyselin a lipoproteinových

cholesterolů s vysokou hustotou (HDL) v plazmě a snižuje hladinu celkového cholesterolu v plazmě.

Terapie somatropinem má příznivý účinek na stavbu těla u pacientů s GHD, u kterých redukuje tělesné

zásoby tuků a zvyšuje hmotnost svalové části. Dlouhodobá léčba pacientů s nedostatkem růstového

hormonu zvyšuje denzitu kostí.

Somatropin může vyvolat inzulínovou rezistenci. Velké dávky somatropinu mohou zhoršovat glukózovou

toleranci.

Klinická účinnost a bezpečnost

V multicentrické, randomizované, paralelní studii fáze III bylo 178 dětí ve věku 3 až 12 let s organickou

a/nebo idiopatickou GHD randomizováno buď do týdenního podávání přípravku Somatropin Biopartners

(0,5 mg/kg/týden) nebo denního podávání rekombinantního hGH (0,03 mg/kg/den) po dobu 12 měsíců.

Výsledky prokázaly, že týdně aplikovaný přípravek Somatropin Biopartners není horší než denně

aplikovaný rekombinantní hGH s ohledem na primární cílový ukazatel rychlost růstu po 12 měsících.

Podobné výsledky byly dosaženy u všech dalších hodnocených parametrů, včetně SDS růstu (skóre

standardní odchylky), dozrávání kostí, IGF-I a IGF-BP-3. U dětí, které dostávaly přípravek Somatropin

Biopartners byl pozorován vyšší výskyt (nezávažných) reakcí v místě aplikace injekce a vyšší výskyt

tvorby (neutralizačních) protilátek proti somatropinu ve srovnání s dětmi s denním podáváním

rekombinantního růstového hormonu (viz také body 4.4 a 4.8).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po opakovaném týdenním podkožním podání průměrné dávky 0,5 mg/kg somatropinu s prodlouženým

účinkem u prepubertálních dětí s deficiencí růstového hormonu byly hodnoty C

hGH v plasmě

přibližně 60,7 ng/ml a 12,0 h, v uvedeném pořadí. Obecně se C

zvýšily přibližně úměrně s dávkou

v dávkovacím rozmezí 0,2 až 0,7 mg/mg u prepubertálních dětí s deficiencí růstového hormonu. Zdánlivý

terminální biologický poločas byl asi 7,4 hodiny u dětí, což pravděpodobně odráží pomalou absorpci z

místa aplikace injekce.

se objevila později a eliminační poločas byl delší po podání přípravku Somatropin Biopartners než u

předchozího podání přípravků s okamžitým uvolňováním jednou denně stejným pacientům, což odráží

pomalejší a prodloužené uvolňování hGH z místa aplikace injekce přípravku Somatropin Biopartners.

Distribuce

Po vícečetném dávkování tohoto přípravku nebyla pozorována žádná akumulace hGH.

Biotransformace/eliminace

Metabolismus hGH zahrnuje klasický katabolismus proteinu v játrech a ledvinách.

Léčivý přípravek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické farmakokinetické a farmakodynamické studie u psů a mláďat opic prokázaly, že Somatropin

Biopartners uvolňoval rekombinantní hGH postupně a zvyšoval hladinu IGF-I v séru během

prodlouženého období 5-6 dnů.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie se zvířaty s tímto léčivým přípravkem nejsou dostatečné k vyhodnocení potenciálu reprodukční

toxicity. Studie reprodukční toxicity provedené s dalšími somatropinovými léčivými přípravky

neprokázaly zvýšené riziko nežádoucích účinků na embryo nebo plod. Dávky přesahující terapeutické

dávky u člověka prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční funkci u samců a samic potkanů a u psů, což

je dáno pravděpodobně narušením hormonální regulace. U králíků a opic nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky.

Dlouhodobé studie kancerogenity se s přípravkem Somatropin Biopartners neprováděly. Neexistují žádné

specifické studie lokální tolerance u zvířat po podání subkutánní injekce, ale dostupná data ze studií

opakované toxicity ukazují na tvorbu otoku a zánětlivého infiltrátu v místě vpichu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek:

Natrium-hyaluronát

Vaječné fosfolipidy

Dihydrogenfosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Rozpouštědlo:

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Po rekonstituci: Z mikrobiologického hlediska musí být tento přípravek použit okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3

Léčivý přípravek již není registrován

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a zeleným flip-off víčkem (hliník

a plast).

Rozpouštědlo: Injekční lahvička (sklo typ I) uzavřená pryžovou zátkou (butyl) a flip-off víčkem (hliník a

plast).

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 20 mg somatropinu; jedna injekční lahvička s rozpouštědlem

obsahuje 1,5 ml tekutiny.

Velikosti balení:

1 injekční lahvička s práškem a 1 injekční lahvička s rozpouštědlem.

4 injekční lahvičky s práškem a 4 injekční lahvičky s rozpouštědlem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce

Přípravek Somatropin Biopartners 20 mg by měl být rekonstituován s 1,2 ml rozpouštědla.

Suspenze by měla být homogenní a bílá.

20mg injekční lahvička obsahuje přeplněný somatropin ve formě prášku, aby bylo možné natáhnout až

20 mg (1 ml suspenze) somatropinu při rekonstituci.

Jedna injekční lahvička je pouze na jedno použití.

Rekonstituce a ředění se provádí pomocí aseptických technik pro zajištění sterility připravené suspenze.

Injekční lahvička s rozpouštědlem se zahřeje na pokojovou teplotu a injekční lahvičku s práškem je třeba

poklepat a protřepat pro zajištění volného pohybu prášku. Po odstranění ochranných víček z horní části

obou injekčních lahviček se očistí pryžové zátky pomocí tamponu namočeného v alkoholu. Pro natažení

rozpouštědla z injekční lahvičky s rozpouštědlem se použije injekční stříkačka se stupnicí po 1 ml s jehlou

19G nebo větší. Injekční stříkačku je třeba naplnit takovým objemem vzduchu, který odpovídá

požadovanému objemu rozpouštědla na injekci a vzduchem aplikovaným v injekci do injekční lahvičky s

rozpouštědlem pro usnadnění natažení rozpouštědla. Injekční lahvička i se zavedeným hrotem jehly

injekční stříkačky do rozpouštědla se obrátí dnem vzhůru. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na

injekční stříkačku poklepejte. Jemně tlačte na píst a vytlačte všechny vzduchové bubliny z injekční

stříkačky a jehly. Injekční stříkačku naplňte správným objemem rozpouštědla pro injekci, jak je uvedeno

výše a následně jehlu injekční stříkačky z injekční lahvičky vytáhněte. Žádné zbývající rozpouštědlo by

nemělo být použito pro druhou přípravu.

Držte jehlu proti vnitřní stěně injekční lahvičky a celý obsah injekční stříkačky injikujte do injekční

lahvičky s práškem. Aniž byste se dotkli pryžové zátky, důkladně s injekční lahvičkou zakružte, dokud se

obsah úplně nerozpustí. To obvykle trvá přibližně 60 sekund, ale může to trvat až 90 sekund. Kroužení

zastavte pouze tehdy, jakmile se zdá být suspenze homogenní, bílá a až se veškerý prášek na dně rozpustí.

Po rekonstituci by měl být léčivý přípravek ihned použitý předtím, než se suspenze usadí. Pokud není

použit ihned, musí se suspenze znovu rekonstituovat kroužením těsně před aplikací injekce. Příslušný

objem se natáhne do sterilní injekční stříkačky pomocí sterilní jehly 26G: Injekční lahvička i se zavedenou

injekční stříkačkou s hrotem jehly ponořeným do suspenze se obrátí dnem vzhůru a pak se suspenze

pomalu natáhne. Pro odstranění malých bublin vzduchu jemně na injekční stříkačku poklepejte. Prášek by

se měl homogenně suspendovat v injekčním vehikulu před jeho podáním. Injekční stříkačku držte ve

Léčivý přípravek již není registrován

vzpřímené poloze a jemně zatlačte na píst, dokud se neobjeví malá kapka suspenze na konci jehly. Místo

aplikace injekce se očistí pomocí tamponu namočeného v alkoholu a suspenze se aplikuje v injekci po

dobu 5 sekund.

Podrobné informace o způsobu podávání tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v části 3 příbalové

informace.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel. +49 (0) 7121 948 7756

Fax.+49 (0) 7121 346 255

e-mail: info@biopartners.de

8.

R

EGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/849/006

EU/1/13/849/007

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 05. srpen 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/338086/2013

EMEA/H/C/002196

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Somatropin Biopartners

somatropin

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Somatropin Biopartners. Objasňuje, jakým způsobem agentura

vyhodnotila tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU

a podmínky použití. Účelem tohoto dokumentu není poskytovat praktické rady o tom, jak přípravek

Somatropin Biopartners používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Somatropin Biopartners, pacienti by si měli

přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Somatropin Biopartners a k čemu se používá?

Somatropin Biopartners je léčivý přípravek, který obsahuje lidský růstový hormon (také známý jako

somatropin). Používá se k léčbě dětí ve věku od 2 do 18 let, které nerostou normálně, protože trpí

nedostatkem růstového hormonu. Používá se také u dospělých s nedostatkem růstového hormonu,

u kterých se rozvinul nedostatek růstového hormonu buď v dětském věku, nebo později během

dospělosti.

Jak se přípravek Somatropin Biopartners používá?

Léčba přípravkem Somatropin Biopartners by měla být zahájena a sledována lékařem se zkušenostmi

s diagnostikou a léčbou pacientů s nedostatkem růstového hormonu. Výdej tohoto léčivého přípravku

je vázán na lékařský předpis.

Přípravek Somatropin Biopartners je k dispozici ve formě prášku a rozpouštědla k přípravě injekční

suspenze. Přípravek Somatropin Biopartners se podává injekcí pod kůži jednou týdně. Po náležitém

proškolení lékařem či zdravotní sestrou může injekce přípravku Somatropin Biopartners podávat i

pacient či osoba, která o něj pečuje. Doporučená dávka přípravku u dětí je 0,5 mg na kilogram tělesné

hmotnosti podávaná injekcí jednou týdně. Doporučená dávka přípravku u dospělých je 2 mg podávaná

injekcí jednou týdně, s výjimkou pacientek, které užívají také perorální estrogeny, které by měly

Léčivý přípravek již není registrován

Somatropin Biopartners

EMA/338086/2013

Strana 2/3

dostávat 3 mg jednou týdně. V závislosti na odpovědi pacienta na léčbu a nežádoucích účincích, které

se u pacienta vyskytly, může být nutná úprava dávky. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Jak přípravek Somatropin Biopartners působí?

Růstový hormon je látka vylučovaná hypofýzou neboli podvěskem mozkovým (žlázou umístěnou na

spodní straně mozku). Podporuje tělesný růst během dětství a dospívání a ovlivňuje rovněž způsob,

jakým tělo nakládá s proteiny, tuky a sacharidy. Léčivá látka v přípravku Somatropin Biopartners,

somatropin, je identická s lidským růstovým hormonem. Vyrábí se metodou známou jako „technologie

rekombinantní DNA“: hormon je vytvářen kvasinkovými buňkami, do nichž byl vložen gen (DNA), díky

němuž jsou schopny tento hormon produkovat. Přípravek Somatropin Biopartners nahrazuje přirozený

hormon.

Jaké přínosy přípravku Somatropin Biopartners byly prokázány v průběhu

studií?

Přípravek Somatropin Biopartners byl zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 180 dětí

s nedostatkem růstového hormonu. Studie srovnávala přípravek Somatropin Biopartners podávaný

jednou týdně s dalším léčivým přípravkem obsahujícím somatropin, který se nazývá Genotropin,

podávaným jednou denně. Hlavním měřítkem účinnosti byl nárůst výšky pacientů po jednom roce léčby.

Studie prokázala, že přípravek Somatropin Biopartners byl v rámci podpory růstu stejně účinný jako

přípravek Genotropin: děti, jimž byl podáván přípravek Somatropin Biopartners, vyrostly za rok

v průměru o 11,7 cm ve srovnání s 12 cm u dětí, jimž byl podáván přípravek Genotropin.

Přípravek Somatropin Biopartners byl rovněž zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno

151 dospělých s nedostatkem růstového hormonu. Tato studie srovnávala přípravek Somatropin

Biopartners s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) a měřila pokles tuku v těle (kterého je obvykle

u dospělých s nedostatkem růstového hormonu nadbytek) po 6 měsících léčby. U dospělých léčených

přípravkem Somatropin Biopartners došlo k průměrnému poklesu tělesného tuku o 1 kg, zatímco

množství tuku v těle u pacientů léčených placebem vzrostlo o 0,5 kg.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Somatropin Biopartners?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Somatropin Biopartners u dětí (které mohou postihnout

více než 1 osobu z 10) jsou otok v místě vpichu injekce a rozvoj tvorby protilátek (bílkovin, které jsou

vytvářeny v rámci reakce na přípravek Somatropin Biopartners). Nezdá se však, že by tyto protilátky

měly vliv na způsob působení léčivého přípravku. Nejčastějšími nežádoucími účinky u dospělých (které

mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou otok, mírná hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi)

a bolest hlavy. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Somatropin

Biopartners je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Somatropin Biopartners se nesmí používat u pacientů s aktivním nádorovým onemocněním

nebo akutním, život ohrožujícím onemocněním. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Somatropin Biopartners schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Somatropin

Biopartners převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor dospěl

k závěru, že přípravek Somatropin Biopartners je u dětí, jejichž růst není normální, stejně účinný jako

jiné léčivé přípravky obsahující somatropin, které jsou podávány denně. U dospělých s nedostatkem

růstového hormonu má přípravek Somatropin Biopartners mírný účinek na snížení tělesného tuku. Co se

Léčivý přípravek již není registrován

Somatropin Biopartners

EMA/338086/2013

Strana 3/3

týče bezpečnosti přípravku, byly nežádoucí účinky hlášené u přípravku Somatropin Biopartners podobné

účinkům dalších léčivých přípravků obsahujících somatropin a užívaných denně, s výjimkou zvýšeného

množství reakcí v místě vpichu u dětí, což by mělo být vyváženo výhodným podáváním injekcí

v týdenních intervalech.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Somatropin Biopartners?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Somatropin Biopartners byl vypracován plán řízení

rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku

Somatropin Biopartners zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli

dodržovat zdravotničtí pracovníci a pacienti.

Společnost, která dodává přípravek Somatropin Biopartners na trh, navíc poskytne další dlouhodobé

údaje o účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku.

Další informace o přípravku Somatropin Biopartners

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Somatropin Biopartners platné v celé

Evropské unii dne 05.08.2013.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Somatropin Biopartners je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Další informace o léčbě přípravkem Somatropin Biopartners naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2013.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace