Solymbic

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
adalimumab
Dostupné s:
Amgen Europe B.V.
ATC kód:
L04AB04
INN (Mezinárodní Name):
adalimumab
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Arthritis, Psoriatic; Spondylitis, Ankylosing; Crohn Disease; Colitis, Ulcerative; Hidradenitis Suppurativa; Psoriasis; Arthritis, Rheumatoid
Terapeutické indikace:
Viz část 4. 1 Souhrnu údajů o přípravku v dokumentu o informacích o přípravku.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004373
Datum autorizace:
2017-03-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/004373

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

07-04-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

10-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

10-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

10-07-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

10-07-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

07-04-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Váš lékař Vám rovněž vydá informační kartičku, která obsahuje důležité bezpečnostní

informace, se kterými musíte být seznámen(a) před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC a

během léčby přípravkem SOLYMBIC. Mějte tuto informační kartičku vždy při sobě.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci (viz bod 4).

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek SOLYMBIC a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLYMBIC používat

Jak se přípravek SOLYMBIC používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek SOLYMBIC uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek SOLYMBIC a k čemu se používá

Přípavek SOLYMBIC obsahuje léčivou látku adalimumab, což je selektivní imunosupresivní léčivo.

Přípravek SOLYMBIC je určen k léčbě revmatoidní artritidy, entezopatické artritidy u dětí od 6 do 17

let, ankylozující spondylitidy, axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy, psoriatické artritidy, psoriázy, hidradenitis suppurativa, dětské psoriázy (pacienti o

hmotnosti buď 23 až 28 kg nebo 47 kg a více), Crohnovy choroby u dospělých a dětí, ulcerózní kolitidy

a neinfekční uveitidy postihující zadní část oka. Jedná se o lék, který snižuje zánětlivý průběh těchto

onemocnění. Léčivá látka adalimumab je lidská monoklonální protilátka vytvářená buněčnými

kulturami. Monoklonální protilátky jsou bílkoviny, které rozpoznávají a váží se na jiné specifické

bílkoviny.

Adalimumab se váže na specifickou bílkovinu (tumor nekrotizující faktor neboli TNFα), která je

přítomná ve zvýšené koncentraci u zánětlivých onemocnění jako jsou revmatoidní artritida,

entezopatická artritida, ankylozující spondylitida, axiální spondylartritida bez radiologického průkazu

ankylozující spondylitidy, psoriatická artritida, psoriáza, hidradenitis suppurativa, Crohnova choroba,

ulcerózní kolitidaa neinfekční uveitida postihující zadní část oka.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. Pokud máte středně

těžkou nebo těžkou aktivní revmatoidní artritidu, můžete nejdříve užívat jiné chorobu modifikující

léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě

revmatoidní artritidy dostanete přípravek SOLYMBIC.

Přípravek SOLYMBIC je možné použít rovněž k léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní

artritidy bez předchozí léčby methotrexátem.

SOLYMBIC zpomaluje poškození kloubní chrupavky a kosti způsobené onemocněním a zlepšuje

tělesné funkce.

Přípravek SOLYMBIC se obvykle používá s methotrexátem. Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás

methotrexát nevhodný, může se SOLYMBIC podávat samostatně.

Entezopatická artritida

Entezopatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě entezopatické artritidy u dětí a dospívajících ve věku 6 až

17 let. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto

léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě entezopatické artritidy dostanete přípravek

SOLYMBIC.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Jestliže trpíte ankylozující

spondylitidou nebo axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak

ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek SOLYMBIC.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je zánět kloubů při lupénce (psoriáze).

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek SOLYMBIC

zpomaluje poškození chrupavky a kosti kloubů způsobené onemocněním a zlepšuje fyzické funkce.

Ložisková psoriáza u dospělých a dětských pacientů

Ložisková psoriáza je stav kůže, který se projevuje zarudlými, vločkovitými, strupovitými skvrnami na

kůži se stříbřitými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat také nehty, může způsobit jejich

ztenčení, drolení a odlučování od nehtového lůžka, což může být bolestivé. Psoriáza je pravděpodobně

způsobena problémy s imunitním systémem organismu, které vedou ke zvýšené tvorbě kožních buněk.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých.

Přípravek SOLYMBIC se také používá k léčbě těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících o

hmotnosti buď 23 až 28 kg nebo 47 kg a více, u kterých lokální léčba a fototerapie neúčinkovaly dobře

nebo je u nich tato léčba nevhodná.

Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní

onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), které mohou

obsahovat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část

stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.

SOLYMBIC se používá k léčbě hidradenitis suppurativa u dospělých. Přípravek SOLYMBIC pomáhá

snižovat počet boláků a nežitů, které máte, a bolest, která je s tímto onemocněním často spojena.

Crohnova choroba u dospělých a dětských pacientů

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě Crohnovy choroby u dospělých a dětí ve věku od 6 do 17

let. Jestliže trpíte Crohnovou chorobou, budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato

léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete

přípravek SOLYMBIC.

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění střev.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě ulcerózní kolitidy u dospělých. Jestliže trpíte ulcerozní

kolitidou, můžete zpočátku užívat jiná léčiva. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď,

pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek SOLYMBIC.

Neinfekční uveitida postihující zadní část oka

Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka. Přípravek SOLYMBIC se

používá k léčbě dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka. Tento zánět

vede ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo chomáčkovité čáry

pohybující se přes zorné pole). Přípravek SOLYMBIC zánět snižuje.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLYMBIC používat

Nepoužívejte přípravek SOLYMBIC:

Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte těžkou infekci včetně aktivní tuberkulózy (viz „Upozornění a opatření“). Je

důležité, abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, např. horečka,

zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a)

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se

srdcem (viz „Upozornění a opatření“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku SOLYMBIC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Jestliže se u Vás vyskytnou alergické reakce s příznaky jako je pocit tíhy na hrudi, dýchavičnost,

závratě, otoky nebo vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku SOLYMBIC a kontaktujte

ihned svého lékaře, protože tyto reakce mohou být ve vzácných případech život ohrožující.

Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé nebo lokalizované infekce (např. bércový

vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC na svého lékaře. Pokud si nejste

jist(a), kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem SOLYMBIC můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat,

pokud máte poškozenou funkci plic. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují tuberkulózu,

infekce způsobené viry, plísněmi parazity nebo bakteriemi či jiné oportunní infekce (infekce,

které za normálních okolností nejsou pro člověka nebezpečné) a sepse, které mohou být ve

vzácných případech život ohrožující. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud se u Vás

vyskytnou příznaky jako je horečka, zranění, únava nebo problémy se zuby. Váš lékař může

doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem SOLYMBIC.

Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením

léčby přípravkem SOLYMBIC Vás lékař vyšetří, zda se příznaky tohoto onemocnění u Vás

nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění a provede

potřebná kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku a tuberkulinový test). Provedení těchto

vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší informační kartičky. Pokud jste prodělal(a)

tuberkulózu, anebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou s tuberkulózou, je velmi důležité,

abyste to řekl(a) svému lékaři. K rozvoji tuberkulózy může v průběhu léčby dojít i v případě, že

jste byl(a) na tuberkulózu preventivně přeléčen(a). Pokud se u Vás objeví příznaky tuberkulózy

(přetrvávající kašel, úbytek na váze, apatie, mírná horečka), nebo se během léčby i po léčbě

objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.

Informujte svého lékaře, pokud pobýváte nebo cestujete do oblastí, kde se endemicky vyskytují

plísňové infekce jako je histoplasmóza, kokcidióza nebo blastocystóza.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytovaly opakované infekce nebo jiné stavy, které

zvyšují riziko infekcí.

Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

myslíte, že byste mohli být v nebezpečí kontaktu s infekcí HBV, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař Vás na infekci HBV vyšetří. SOLYMBIC může způsobovat reaktivaci (obnovení) HBV

infekce u lidí, kteří jsou nositeli viru. V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete

jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace viru HBV život ohrožující.

Pokud jste ve věku nad 65 let, můžete být během používání přípravku SOLYMBIC náchylnější

k infekcím. Jak Vy, tak i Váš lékař by měl věnovat zvýšenou pozornost známkám infekce během

léčby přípravkem SOLYMBIC. Je důležité, abyste oznámil(a) svému lékaři, pokud se u Vás

vyskytnou známky infekce, jako je horečka, poranil(a) jste se, cítíte se unavený(á) nebo máte

problémy se zuby.

Pokud Vám má být provedena operace nebo stomatologický výkon, informujte, prosím, svého

lékaře, že jste léčen(a) přípravkem SOLYMBIC. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení

léčby přípravkem SOLYMBIC.

Jestliže máte demyelinizační onemocnění, nebo jestliže se u Vás demyelinizační onemocnění,

jako např. roztroušená skleróza, objeví, lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem

SOLYMBIC. Pokud se u Vás objeví některé příznaky, například změny vidění, slabost rukou

nebo nohou či znecitlivění nebo brnění v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře

neprodleně informovat.

Během léčby přípravkem SOLYMBIC nesmíte dostat určité očkovací látky, které by mohly

vyvolat vznik infekce. Prosíme, domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě

předtím, než budete očkován(a). Doporučuje se, aby dětští pacienti absolvovali pokud možno

všechna doporučená očkování v souladu se současnými směrnicemi pro očkování ještě před

zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC. Pokud jste přípravek SOLYMBIC používala během

těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti měsíců poté, co

jste dostala poslední dávku přípravku v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste oznámila lékaři

Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek SOLYMBIC v

těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je vhodné Vaše

dítě očkovat.

Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhávání a jste léčen(a) přípravkem SOLYMBIC, musí

být lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se

u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás

vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající známky srdečního selhávání (např. dýchavičnost

nebo otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře.

U některých pacientů nedokáže organismus vytvářet dostatek krvinek, které pomáhají v boji

proti infekcím nebo při zástavě krvácení. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, modřiny nebo

snadno krvácíte, případně jste velmi bledí, ihned se spojte s lékařem. Lékař se může rozhodnout

ukončit léčbu.

U dětských i dospělých pacientů léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNF byly

popsány vzácné případy výskytu určitých typů rakoviny. Lidé se závažnější formou revmatoidní

artritidy, jejichž onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší průměrné riziko vzniku lymfomu (typ

rakoviny postihující mízní systém) a leukémie (typ rakoviny postihující krev a kostní dřeň).

Jestliže používáte přípravek SOLYMBIC, riziko onemocnění lymfomem, leukémií nebo jiným

druhem rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u některých pacientů používajících

adalimumab pozorován závažný specifický typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také

léčeni azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem. Oznamte lékaři, pokud používáte azathioprin

nebo 6-merkaptopurin současně s přípravkem SOLYMBIC. U pacientů léčených

adalimumabem byly navíc pozorovány případy kožního karcinomu nemelanomového typu.

Pokud se během léčby nebo po ní objeví nové kožní léze nebo pokud stávající kožní léze změní

vzhled, sdělte to lékaři.

U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční choroba

plicní (CHOPN), kteří byli léčeni jiným TNF blokátorem, byly hlášeny i případy jiných druhů

rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měli byste si se svým

lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNF vhodná.

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu),

který může vyvolávat alergické reakce.

Aby se zlepšila sledovatelnost tohoto léku, Váš lékař nebo lékárník má zaznamenat obchodní název a

číslo šarže přípravku, který jste dostal(a), do Vaší zdravotní dokumentace. Můžete si tyto údaje také

poznamenat pro případ, že budete o tyto informace v budoucnu požádáni.

Děti a dospívající

Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne

přípravek SOLYMBIC používat.

Pokud je doporučena jiná dávka než 20 mg nebo 40 mg, nepoužívejte 20 mg nebo 40 mg

předplněnou injekční stříkačku.

Další léčivé přípravky a přípravek SOLYMBIC

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná bude užívat.

Přípravek SOLYMBIC lze používat společně s methotrexátem nebo některými chorobu modifikujícími

antirevmatickými léky (sulfasalazin, hydroxychlorochin, leflunomid a injekční přípravky s obsahem

solí zlata), steroidy nebo léky proti bolestem, a to i s nesteroidními antirevmatiky (NSAID).

Přípravek SOLYMBIC nesmíte používat s léky, které obsahují léčivou látku anakinra nebo abatacept.

Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku SOLYMBIC u těhotných žen nejsou známy, proto se přípravek SOLYMBIC u

těhotných žen nedoporučuje. Během léčby přípravkem SOLYMBIC a po dobu nejméně 5 měsíců po

jejím ukončení musíte používat vhodnou antikoncepci, abyste zabránila otěhotnění. Pokud jste

otěhotněla, poraďte se se svým lékařem.

Není známo, zda SOLYMBIC přestupuje do mateřského mléka.

Jste-li kojící matka, musíte přerušit kojení během léčby přípravkem SOLYMBIC a po dobu nejméně 5

měsíců po jejím ukončení. Pokud jste přípravek SOLYMBIC používala během těhotenství, může být

Vaše dítě náchylnější k infekcím. Je důležité, abyste oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným

zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek SOLYMBIC v těhotenství podáván, ještě předtím,

než bude Vaše dítě očkováno jakoukoliv vakcínou (více informací najdete v části týkající se

očkování).

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SOLYMBIC může mít podružný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat

stroje. Po použití přípravku SOLYMBIC se může objevit pocit točení hlavy a poruchy vidění.

SOLYMBIC obsahuje sodík

Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,8 ml dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek SOLYMBIC používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo

axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

SOLYMBIC se podává injekčně pod kůži (subkutánně). Obvyklá dávka přípravku pro dospělé

pacienty s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg v

jedné dávce podávané jednou za dva týdny.

U revmatoidní artritidy se při léčbě přípravkem SOLYMBIC pokračuje v podávání methotrexátu.

Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se SOLYMBIC samostatně.

Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu s přípravkem SOLYMBIC nedostáváte methotrexát, může

lékař rozhodnout, že budete dostávat 40 mg každý týden.

Děti s entezopatickou artritidou

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u pacientů s entezopatickou artritidou ve věku 6 až 17 let

závisí na hmotnosti a výšce Vašeho dítěte. Lékař Vašeho dítěte Vám sdělí správnou dávku, kterou je

třeba používat.

Dospělí pacienti s psoriázou

Obvyklý postup v dávkování přípravku u dospělých s psoriázou je podání úvodní dávky 80 mg,

následované dávkou 40 mg podávanou každý druhý týden počínaje prvním týdnem po dávce úvodní. V

léčbě přípravkem SOLYMBIC musíte pokračovat tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. V závislosti na

Vaší reakci na léčbu může Váš lékař zvýšit frekvenci dávkování na 40 mg jednou týdně.

Děti nebo dospívající s ložiskovou psoriázou

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u pacientů ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou

závisí na hmotnosti Vašeho dítěte. Přípravek SOLYMBIC má být použit pouze u pacientů s hmotností

23 až 28 kg nebo 47 kg a více. Lékař Vašeho dítěte Vám sdělí správnou dávku, kterou je třeba

používat.

Dospělí pacienti s hidradenitis suppurativa

Obvyklý postup dávkování u hidradenitis suppurativa je podání počáteční dávky 160 mg (jako čtyři

40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech),

následované dávkou 80 mg (jako dvě 40 mg injekce ve stejném dni) o dva týdny později. Po dalších

dvou týdnech se pokračuje dávkou 40 mg jednou týdně. Je doporučeno, abyste denně prováděl(a) na

postižených místech antiseptické ošetření.

Dospělí pacienti s Crohnovou chorobou

Obvyklý postup v dávkování u Crohnovy choroby je podání počáteční dávky 80 mg, následované

dávkou 40 mg o dva týdny později a poté každý druhý týden. Pokud je potřeba rychlejšího nástupu

odpovědi na léčbu, může Vám Váš lékař předepsat počáteční dávku 160 mg (buď jako čtyři 40 mg

injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce za den ve dvou po sobě následujících dnech), po níž

následuje o dva týdny později dávka 80 mg a dále pak 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom,

jak budete na léčbu odpovídat, Vám Váš lékař může zvýšit frekvenci podávání na 40 mg jednou týdně.

Děti nebo dospívající s Crohnovou chorobou

Děti nebo dospívající vážící méně než 40 kg:

Obvyklý režim dávkování je 40 mg v počáteční dávce, následované dávkou 20 mg o dva týdny později.

Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše lékař Vašemu dítěti úvodní dávku 80 mg (jako dvě

40 mg injekce v jednom dni), následovanou dávkou 40 mg o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 20 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak bude Vaše dítě na

léčbu odpovídat, mu může lékař zvýšit frekvenci podávání léku až na 20 mg jednou týdně.

Děti nebo dospívající vážící 40 kg nebo více:

Obvyklý režim dávkování je 80 mg v počáteční dávce, následované dávkou 40 mg o dva týdny později.

Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše lékař Vašemu dítěti úvodní dávku 160 mg (jako čtyři

40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce v jednom dni a další 2 injekce den následující),

následovanou dávkou 80 mg o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak bude Vaše dítě na

léčbu odpovídat, mu může lékař zvýšit frekvenci podávání léku až na 40 mg jednou týdně.

Dospělí pacienti s ulcerózní kolitidou

Obvyklá dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých s ulcerózní kolitidou je 160 mg v úvodní dávce

(dávka může být podána jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo jako dvě 40 mg injekce ve dvou

po sobě následujících dnech), po které následuje podání dávky 80 mg 2 týdny poté a následně 40 mg

každý druhý týden. Podle toho, jak budete na léčbu reagovat, Vám lékař může zvýšit dávkování na

40 mg jednou týdně.

Dospělí pacienti s neinfekční uveitidou

Obvyklá dávka přípravku u dospělých s neinfekční uveitidou je 80 mg v úvodní dávce, následovaných

dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jeden týden po podání úvodní dávky. Injekční aplikace

přípravku SOLYMBIC musí pokračovat tak dlouho, jak určí Váš lékař.

U neinfekční uveitidy se během terapie přípravkem SOLYMBIC může pokračovat v podávání

kortikosteroidů nebo jiných léků ovlivňujících imunitní systém. Přípravek SOLYMBIC se může

podávat i samostatně.

Způsob a cesta podání

Přípravek SOLYMBIC se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekce).

Jestliže jste použil(a) více přípravku SOLYMBIC, než jste měl(a)

Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek SOLYMBIC častěji než Vám bylo předepsáno,

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a oznamte mu, že jste užil(a) větší množství léku. Vždy si s

sebou vezměte vnější obal tohoto léku, a to i když je prázdný.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek SOLYMBIC

Pokud si zapomenete aplikovat injekci, měl(a) byste si ji podat ihned, jak si vzpomenete. Poté si

aplikujte další dávku podle plánovaného schématu ten den, jako kdybyste si nezapomněl(a) aplikovat

předchozí dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek SOLYMBIC

Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku SOLYMBIC přerušit, musí být konzultováno s Vaším

lékařem. Po přerušení léčby se Vám mohou příznaky vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i do 4 měsíců po

poslední dávce přípravku SOLYMBIC.

Ihned oznamte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou tyto příhody

silná vyrážka, kopřivka nebo jiné známky alergické reakce;

oteklý obličej, ruce, nohy;

obtíže s dechem či polykáním;

zadýchávání, které se zhorší v poloze vleže nebo otoky nohou.

Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytnou následující příhody:

známky infekce, jako je horečka, pocit nemoci, zranění, problémy se zuby, pálení při močení;

pocit slabosti nebo únavy;

kašel;

brnění;

snížená citlivost;

dvojité vidění;

slabost horních nebo dolních končetin;

otok (boule) nebo opar, který se nehojí;

příznaky a projevy podezřelé z krevních poruch, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

krvácení, bledost.

Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedeného seznamu nežádoucích účinků, které byly

popsány při používání adalimumabu:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

reakce v místě injekčního vpichu (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění);

infekce dýchacích cest (včetně nastydnutí, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic);

bolesti hlavy;

bolesti břicha;

nevolnost a zvracení;

vyrážka;

bolesti svalů a kloubů.

Časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

závažné infekce (včetně otravy krve a chřipky);

kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu);

ušní infekce;

infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu);

infekce pohlavních orgánů;

záněty močových cest;

plísňové infekce;

záněty kloubů;

nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

alergické reakce (včetně sezónní alergie);

dehydratace;

změny nálad (včetně deprese);

úzkost;

obtížné usínání;

poruchy pocitového vnímání jako je brnění, svědění nebo znecitlivění;

migréna;

útlak nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin);

poruchy zraku;

oční infekce;

záněty očního víčka a otoky oka;

točení hlavy;

pocity rychlého bušení srdce;

vysoký krevní tlak;

návaly horkosti;

krevní podlitiny;

kašel;

astma;

zkrácení dechu;

krvácení ze zažívacího ústrojí;

zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy);

refluxní choroba jícnu;

sicca syndrom (včetně suchých očí a suchosti v ústech);

svědění;

svědivá vyrážka;

tvorba modřin;

záněty kůže (jako je ekzém);

lámavost nehtů na prstech rukou a nohou;

zvýšené pocení;

vypadávání vlasů;

nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky);

svalové křeče;

krev v moči;

onemocnění ledvin;

bolesti na hrudi;

otoky;

horečka;

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin;

poruchy hojení.

Méně časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob):

oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

odolnost vůči onemocněním);

neurologické infekce (včetně virové meningitidy);

záněty oka;

bakteriální infekce;

divertikulitida (zánětlivé onemocnění, spojené s infekcí tlustého střeva);

rakovina;

rakovina postihující mízní systém;

melanom;

poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

se projevující jako sarkoidóza);

vaskulitida (zánět krevních cév);

třes;

neuropatie (postižení nervů);

mozková mrtvice;

dvojité vidění;

ztráta sluchu, zvonění v uších;

pocity nepravidelného bušení srdce jako je vynechání tepu;

srdeční obtíže, které mohou způsobovat zkrácení dechu nebo otékání kotníků;

srdeční příhoda (infarkt);

výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév;

plicní onemocnění způsobující zkrácení dechu (včetně zánětu);

plicní embolie (uzávěr plicní tepny);

pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice);

zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad;

potíže s polykáním;

otoky tváře;

zánět žlučníku, žlučníkové kameny;

ztukovatění jater;

noční pocení;

zjizvení;

neobvyklé poškození svalů;

systémový lupus erythematodes (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

systémů);

přerušovaný spánek;

impotence;

záněty.

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň);

závažné alergické reakce doprovázené šokem;

roztroušená skleróza;

nervové poruchy (jako záněty očního nervu a Guillain-Barré syndrom, který může způsobit

svalovou slabost, abnormální pocity, brnění v pažích a horní části těla);

zástava srdečních stahů;

plicní fibróza (zjizvení plic);

perforace (protržení) střeva;

hepatitida;

reaktivace hepatitidy B;

autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla);

kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži);

Stevens-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolesti hlavy a vyrážku);

otoky na tváři spojené s alergickými reakcemi;

erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka);

lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erythematodes).

Není známo

(frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):

hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný);

karcinom z Merkelových buněk (typ kožního karcinomu);

selhání jater;

zhoršení onemocnění nazývané dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

doprovázená svalovou slabostí).

Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být

objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto zahrnují:

Velmi časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

nízký počet bílých krvinek;

nízký počet červených krvinek;

zvýšení tuků v krvi;

zvýšení jaterních enzymů.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

vysoký počet bílých krvinek;

nízký počet krevních destiček;

zvýšení kyseliny močové v krvi;

neobvyklé hodnoty sodíku v krvi;

nízké hodnoty vápníku v krvi;

nízké hodnoty fosforu v krvi;

vysoké hladiny krevního cukru;

vysoké hodnoty laktát dehydrogenázy v krvi;

přítomnost autoprotilátek v krvi.

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a destiček v krvi.

Není známo

(frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):

selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek SOLYMBIC uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek SOLYMBIC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8° C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte jednotlivé předplněné injekční stříkačky přípravku SOLYMBIC při teplotě maximálně do

25 °C po dobu až 14 dní. Předplněná injekční stříkačka musí být chráněna před světlem a

zlikvidována, pokud nebyla použita do 14 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékáníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co SOLYMBIC obsahuje

Léčivou látkou je adalimumabum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje

adalimumabum 20 mg v 0,4 ml roztoku nebo adalimumabum 40 mg v 0,8 ml roztoku.

Pomocné látky jsou kyselina octová 99 %, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na

injekci.

Jak přípravek SOLYMBIC vypadá a co obsahuje toto balení

SOLYMBIC je čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

Jedno balení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku 20 mg na jedno použití (se žlutým táhlem

pístu).

Jedno balení obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček 40 mg na jedno použití (s

modrým táhlem pístu).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemí

Výrobce

Amgen Technology Ireland UC

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irsko

Výrobce

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Návod k použití:

SOLYMBIC předplněná injekční stříkačka na jedno použití

K subkutánnímu podání

Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití

Píst

Opěrky pro prsty

Štítek a doba

použitelnosti

Tělo injekční

stříkačky

Lék

Nasazený kryt

jehly

Píst po použití

Opěrky pro prsty

Štítek a doba

použitelnosti

Tělo injekční

stříkačky po použití

Jehla po použití

Sejmutý kryt jehly

Důležité:

Jehla je uvnitř

Důležité

Před použitím SOLYMBIC předplněné injekční stříkačky si přečtěte tyto důležité informace:

Používání SOLYMBIC předplněné injekční stříkačky

Je důležité, abyste se nepokoušeli podat si injekci, dokud jste nebyli proškoleni zdravotnickým

pracovníkem.

Nepoužívejte

SOLYMBIC předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch. Část

SOLYMBIC předplněné injekční stříkačky může být poškozena, i když to není vidět. Použijte

novou SOLYMBIC předplněnou injekční stříkačku.

Kryt jehly SOLYMBIC předplněné injekční stříkačky je vyroben ze suché přírodní pryže, která

obsahuje latex. Pokud jste alergičtí na latex, oznamte to svému lékaři.

Krok 1: Příprava

A.

Z obalu vyndejte potřebný počet SOLYMBIC předplněných injekčních stříkaček.

Uchopte tělo

injekční stříkačky a

vyndejte ji z

vaničky.

Při vyndavání

injekční stříkačky

položte prst nebo

palec na kraj

vaničky a přidržte ji.

Uchopte zde

Původní balení s nepoužitými injekčními stříkačkami dejte zpět do chladničky.

Z bezpečnostních důvodů:

Neuchopujte stříkačku

za píst.

Neuchopujte stříkačku

za kryt jehly.

Neodstraňujte

kryt jehly, dokud nejste připraveni k podání injekce.

Neodstraňujte

opěrku pro prsty. Je součástí injekční stříkačky.

Nechte injekční stříkačku před aplikací po dobu

15 až 30

minut při pokojové teplotě, aby byla injekce

příjemnější.

Nevkládejte

stříkačku zpět do chladničky, jakmile dosáhla pokojové teploty.

Nepokoušejte se

ohřát injekční stříkačku pomocí zdrojů tepla jako je horká voda nebo

mikrovlnná trouba.

Nevystavujte

injekční stříkačku přímému slunečnímu světlu.

Injekční stříkačkou

netřepte

Důležité:

Předplněnou injekční stříkačku držte vždy za tělo injekční stříkačky.

B.

Zkontrolujte SOLYMBIC předplněnou injekční stříkačku.

Tělo injekční

stříkačky

Štítek s dobou

použitelnosti

Píst

Nasazený kryt jehly

Lék

Opěrka pro prsty

Injekční stříkačku vždy držte za tělo injekční stříkačky.

Ujistěte se, že je lék v injekční stříkačce čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.

Nepoužívejte

injekční stříkačku, pokud:

je lék zakalený, zabarvený nebo obsahuje vločky nebo částice.

se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

chybí kryt jehly nebo není bezpečně nasazený.

uplynula doba použitelnosti uvedená na štítku.

Ve všech těchto případech použijte novou injekční stříkačku.

C.

Připravte si všechny pomůcky potřebné k podání injekce

(injekcí).

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Na čistý, dobře osvětlený pracovní povrch dejte novou předplněnou injekční stříkačku.

Budete potřebovat také tyto další pomůcky, které nejsou v krabičce:

Alkoholové tampóny

Smotek vaty nebo gázové polštářky

Náplast

Nádobu na ostrý odpad

D.

Připravte a očistěte místo (místa) pro injekci.

Břicho

Stehno

Můžete použít:

Stehno

Břicho kromě oblasti 5 centimetrů okolo pupku

Místo pro injekci očistěte alkoholovým tampónem. Kůži nechte uschnout.

Před podáním injekce se tohoto místa znovu

nedotýkejte

Pokud chcete pro injekci použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste

použili pro vpich minule.

Nepodávejte

injekci do oblastí, kde je kůža citlivá, pohmožděná, červená, nebo tvrdá.

Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami a strijemi.

Pokud máte lupénku, zamezte aplikaci přímo do vyvýšených, zesílených, červených nebo

šupinatých míst na kůži nebo lézí.

Krok 2: Připravte se

E.

Když jste připraveni podat si injekci, sundejte rovně a směrem od těla kryt z jehl

y

Je normální, když uvidíte kapku tekutiny na konci jehly.

Kryt jehly

neotáčejte

neohýbejte

Nenasazujte

kryt jehly zpátky na injekční stříkačku.

Neodstraňujte

kryt jehly z injekční stříkačky, dokud nejste připraveni na podání injekce.

Důležité:

Kryt jehly vyhoďte do nádoby na ostrý odpad.

F.

Stiskněte kůži v místě pro podání a vytvořte pevný povrch.

Kůži uchopte pevně mezi palec a prsty a vytvořte kožní řasu širokou asi 5 centimetrů.

Důležité:

Kožní řasu při aplikaci stále držte.

Krok 3: Podání injekce

G.

Udržujte stisk. Injekční stříkačku se sejmutým krytem vpíchněte do kůže pod úhlem 45 až 90

stupňů.

Při vpichování jehly

nedávejte

prst na píst.

H.

Stlačujte píst pomalu a rovnoměrně směrem dolů, až se zastaví.

I.

Potom palec uvolněte a injekční stříkačku jemně vytáhněte z kůže.

Krok 4: Dokončení

J.

Použitou injekční stříkačku a kryt jehly vyhoďte.

Injekční stříkačku

nepoužívejte

znovu.

Nepoužívejte

lék, který zůstal v použité injekční stříkačce.

Použitou SOLYMBIC injekční stříkačku ihned po použití vložte do nádoby na ostrý odpad.

Injekční stříkačku

nevyhazujte (nelikvidujte)

do domácího odpadu.

Zeptejte se lékaře nebo lékárníka na správný způsob likvidace. Pro likvidaci mohou platit místní

předpisy.

Nerecyklujte

injekční stříkačku nebo nádobu na ostrý odpad, ani je

nevyhazujte

do domácího

odpadu.

Důležité:

Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

K.

Zkontrolujte místo vpichu.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo vpichu smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo vpichu

netřete

Pokud je třeba, použijte náplast.

Příbalová informace: informace pro pacienta

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru

adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Váš lékař Vám rovněž vydá informační kartičku, která obsahuje důležité bezpečnostní

informace, se kterými musíte být seznámen(a) před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC a

během léčby přípravkem SOLYMBIC. Mějte tuto informační kartičku vždy při sobě.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci (viz bod 4).

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek SOLYMBIC a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLYMBIC používat

Jak se přípravek SOLYMBIC používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek SOLYMBIC uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek SOLYMBIC a k čemu se používá

Přípavek SOLYMBIC obsahuje léčivou látku adalimumab, což je selektivní imunosupresivní léčivo.

Přípravek SOLYMBIC je určen k léčbě revmatoidní artritidy, entezopatické artritidy u dětí od 6 do 17

let, ankylozující spondylitidy, axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy, psoriatické artritidy, psoriázy, hidradenitis suppurativa, dětské psoriázy (pacienti o

hmotnosti buď 23 až 28 kg nebo 47 kg a více), Crohnovy choroby u dospělých a dětí, ulcerózní kolitidy

a neinfekční uveitidy postihující zadní část oka. Jedná se o lék, který snižuje zánětlivý průběh těchto

onemocnění. Léčivá látka adalimumab je lidská monoklonální protilátka vytvářená buněčnými

kulturami. Monoklonální protilátky jsou bílkoviny, které rozpoznávají a váží se na jiné specifické

bílkoviny.

Adalimumab se váže na specifickou bílkovinu (tumor nekrotizující faktor neboli TNFα), která je

přítomná ve zvýšené koncentraci u zánětlivých onemocnění jako jsou revmatoidní artritida,

entezopatická artritida, ankylozující spondylitida, axiální spondylartritida bez radiologického průkazu

ankylozující spondylitidy, psoriatická artritida, psoriáza, hidradenitis suppurativa, Crohnova choroba,

ulcerózní kolitida a neinfekční uveitida postihující zadní část oka.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. Pokud máte středně

těžkou nebo těžkou aktivní revmatoidní artritidu, můžete nejdříve užívat jiné chorobu modifikující

léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě

revmatoidní artritidy dostanete přípravek SOLYMBIC.

Přípravek SOLYMBIC je možné použít rovněž k léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní

artritidy bez předchozí léčby methotrexátem.

SOLYMBIC zpomaluje poškození kloubní chrupavky a kosti způsobené onemocněním a zlepšuje

tělesné funkce.

Přípravek SOLYMBIC se obvykle používá s methotrexátem. Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás

methotrexát nevhodný, může se SOLYMBIC podávat samostatně.

Entezopatická artritida

Entezopatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě entezopatické artritidy u dětí a dospívajících ve věku 6 až

17 let. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tyto

léky nevyvolají uspokojivou odpověď, pak k léčbě entezopatické artritidy dostanete přípravek

SOLYMBIC.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující

spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Jestliže trpíte ankylozující

spondylitidou nebo axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy,

budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak

ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek SOLYMBIC.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je zánět kloubů při lupénce (psoriáze).

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek SOLYMBIC

zpomaluje poškození chrupavky a kosti kloubů způsobené onemocněním a zlepšuje fyzické funkce.

Ložisková psoriáza u dospělých a dětských pacientů

Ložisková psoriáza je stav kůže, který se projevuje zarudlými, vločkovitými, strupovitými skvrnami na

kůži se stříbřitými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat také nehty, může způsobit jejich

ztenčení, drolení a odlučování od nehtového lůžka, což může být bolestivé. Psoriáza je pravděpodobně

způsobena problémy s imunitním systémem organismu, které vedou ke zvýšené tvorbě kožních buněk.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých.

Přípravek SOLYMBIC se také používá k léčbě těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících o

hmotnosti buď 23 až 28 kg nebo 47 kg a více, u kterých lokální léčba a fototerapie neúčinkovaly dobře

nebo je u nich tato léčba nevhodná.

Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní

onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), které mohou

obsahovat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část

stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.

SOLYMBIC se používá k léčbě hidradenitis suppurativa u dospělých. Přípravek SOLYMBIC pomáhá

snižovat počet boláků a nežitů, které máte, a bolest, která je s tímto onemocněním často spojena.

Crohnova choroba u dospělých a dětských pacientů

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě Crohnovy choroby u dospělých a dětí ve věku od 6 do 17

let. Jestliže trpíte Crohnovou chorobou, budou Vám nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato

léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete

přípravek SOLYMBIC.

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění střev.

Přípravek SOLYMBIC se používá k léčbě ulcerózní kolitidy u dospělých. Jestliže trpíte ulcerozní

kolitidou, můžete zpočátku užívat jiná léčiva. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď,

pak ke zmírnění projevů tohoto onemocnění dostanete přípravek SOLYMBIC.

Neinfekční uveitida postihující zadní část oka

Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka. Přípravek SOLYMBIC se

používá k léčbě dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka. Tento zánět

vede ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo chomáčkovité čáry

pohybující se přes zorné pole). Přípravek SOLYMBIC zánět snižuje.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLYMBIC používat

Nepoužívejte přípravek SOLYMBIC:

Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte těžkou infekci včetně aktivní tuberkulózy (viz „Upozornění a opatření“). Je

důležité, abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, např. horečka,

zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a)

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se

srdcem (viz „Upozornění a opatření“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku SOLYMBIC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže se u Vás vyskytnou alergické reakce s příznaky jako je pocit tíhy na hrudi, dýchavičnost,

závratě, otoky nebo vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku SOLYMBIC a kontaktujte

ihned svého lékaře, protože tyto reakce mohou být ve vzácných případech život ohrožující.

Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé nebo lokalizované infekce (např. bércový

vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC na svého lékaře. Pokud si nejste

jist(a), kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem SOLYMBIC můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat,

pokud máte poškozenou funkci plic. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují tuberkulózu,

infekce způsobené viry, plísněmi parazity nebo bakteriemi či jiné oportunní infekce (infekce,

které za normálních okolností nejsou pro člověka nebezpečné) a sepse, které mohou být ve

vzácných případech život ohrožující. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud se u Vás

vyskytnou příznaky jako je horečka, zranění, únava nebo problémy se zuby. Váš lékař může

doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem SOLYMBIC.

Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením

léčby přípravkem SOLYMBIC Vás lékař vyšetří, zda se příznaky tohoto onemocnění u Vás

nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění a provede

potřebná kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku a tuberkulinový test). Provedení těchto

vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší informační kartičky. Pokud jste prodělal(a)

tuberkulózu, anebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou s tuberkulózou, je velmi důležité,

abyste to řekl(a) svému lékaři. K rozvoji tuberkulózy může v průběhu léčby dojít i v případě, že

jste byl(a) na tuberkulózu preventivně přeléčen(a). Pokud se u Vás objeví příznaky tuberkulózy

(přetrvávající kašel, úbytek na váze, apatie, mírná horečka), nebo se během léčby i po léčbě

objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.

Informujte svého lékaře, pokud pobýváte nebo cestujete do oblastí, kde se endemicky vyskytují

plísňové infekce jako je histoplasmóza, kokcidióza nebo blastocystóza.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytovaly opakované infekce nebo jiné stavy, které

zvyšují riziko infekcí.

Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

myslíte, že byste mohli být v nebezpečí kontaktu s infekcí HBV, sdělte to svému lékaři. Váš

lékař Vás na infekci HBV vyšetří. SOLYMBIC může způsobovat reaktivaci (obnovení) HBV

infekce u lidí, kteří jsou nositeli viru. V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete

jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace viru HBV život ohrožující.

Pokud jste ve věku nad 65 let, můžete být během používání přípravku SOLYMBIC náchylnější

k infekcím. Jak Vy, tak i Váš lékař by měl věnovat zvýšenou pozornost známkám infekce během

léčby přípravkem SOLYMBIC. Je důležité, abyste oznámil(a) svému lékaři, pokud se u Vás

vyskytnou známky infekce, jako je horečka, poranil(a) jste se, cítíte se unavený(á) nebo máte

problémy se zuby.

Pokud Vám má být provedena operace nebo stomatologický výkon, informujte, prosím, svého

lékaře, že jste léčen(a) přípravkem SOLYMBIC. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení

léčby přípravkem SOLYMBIC.

Jestliže máte demyelinizační onemocnění, nebo jestliže se u Vás demyelinizační onemocnění,

jako např. roztroušená skleróza, objeví, lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem

SOLYMBIC. Pokud se u Vás objeví některé příznaky, například změny vidění, slabost rukou

nebo nohou či znecitlivění nebo brnění v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře

neprodleně informovat.

Během léčby přípravkem SOLYMBIC nesmíte dostat určité očkovací látky, které by mohly

vyvolat vznik infekce. Prosíme, domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě

předtím, než budete očkován(a). Doporučuje se, aby dětští pacienti absolvovali pokud možno

všechna doporučená očkování v souladu se současnými směrnicemi pro očkování ještě před

zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC. Pokud jste přípravek SOLYMBIC používala během

těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti měsíců poté, co

jste dostala poslední dávku přípravku v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste oznámila lékaři

Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek SOLYMBIC v

těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je vhodné Vaše

dítě očkovat.

Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhávání a jste léčen(a) přípravkem SOLYMBIC, musí

být lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se

u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás

vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající známky srdečního selhávání (např. dýchavičnost

nebo otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře.

U některých pacientů nedokáže organismus vytvářet dostatek krvinek, které pomáhají v boji

proti infekcím nebo při zástavě krvácení. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, modřiny nebo

snadno krvácíte, případně jste velmi bledí, ihned se spojte s lékařem. Lékař se může rozhodnout

ukončit léčbu.

U dětských i dospělých pacientů léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNF byly

popsány vzácné případy výskytu určitých typů rakoviny. Lidé se závažnější formou revmatoidní

artritidy, jejichž onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší průměrné riziko vzniku lymfomu (typ

rakoviny postihující mízní systém) a leukémie (typ rakoviny postihující krev a kostní dřeň).

Jestliže používáte přípravek SOLYMBIC, riziko onemocnění lymfomem, leukémií nebo jiným

druhem rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u některých pacientů používajících

adalimumab pozorován závažný specifický typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také

léčeni azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem. Oznamte lékaři, pokud užíváte azathioprin nebo

6-merkaptopurin současně s přípravkem SOLYMBIC. U pacientů léčených adalimumabem byly

navíc pozorovány případy kožního karcinomu nemelanomového typu. Pokud se během léčby

nebo po ní objeví nové kožní léze nebo pokud stávající kožní léze změní vzhled, sdělte to lékaři.

U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční choroba

plicní (CHOPN), kteří byli léčeni jiným TNF blokátorem, byly hlášeny i případy jiných druhů

rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měli byste si se svým

lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNF vhodná.

Kryt jehly předplněného pera obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu), který může vyvolávat

alergické reakce.

Aby se zlepšila sledovatelnost tohoto léku, Váš lékař nebo lékárník má zaznamenat obchodní název a

číslo šarže přípravku, který jste dostal(a), do Vaší zdravotní dokumentace. Můžete si tyto údaje také

poznamenat pro případ, že budete o tyto informace v budoucnu požádáni.

Děti a dospívající

Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne

přípravek SOLYMBIC používat.

Pokud je doporučena jiná dávka než 40 mg, nepoužívejte 40 mg předplněné pero.

Další léčivé přípravky a přípravek SOLYMBIC

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná bude užívat.

Přípravek SOLYMBIC lze používat společně s methotrexátem nebo některými chorobu modifikujícími

antirevmatickými léky (sulfasalazin, hydroxychlorochin, leflunomid a injekční přípravky s obsahem

solí zlata), steroidy nebo léky proti bolestem, a to i s nesteroidními antirevmatiky (NSAID).

Přípravek SOLYMBIC nesmíte používat s léky, které obsahují léčivou látku anakinra nebo abatacept.

Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku SOLYMBIC u těhotných žen nejsou známy, proto se přípravek SOLYMBIC u

těhotných žen nedoporučuje. Během léčby přípravkem SOLYMBIC a po dobu nejméně 5 měsíců po

jejím ukončení musíte používat vhodnou antikoncepci, abyste zabránila otěhotnění. Pokud jste

otěhotněla, poraďte se se svým lékařem.

Není známo, zda SOLYMBIC přestupuje do mateřského mléka.

Jste-li kojící matka, musíte přerušit kojení během léčby přípravkem SOLYMBIC a po dobu nejméně 5

měsíců po jejím ukončení. Pokud jste přípravek SOLYMBIC používala během těhotenství, může být

Vaše dítě náchylnější k infekcím. Je důležité, abyste oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným

zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek SOLYMBIC v těhotenství podáván, ještě předtím,

než bude Vaše dítě očkováno jakoukoliv vakcínou (více informací najdete v části týkající se

očkování).

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SOLYMBIC může mít podružný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat

stroje. Po použití přípravku SOLYMBIC se může objevit pocit točení hlavy a poruchy vidění.

SOLYMBIC obsahuje sodík

Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,8 ml dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek SOLYMBIC používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo

axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

SOLYMBIC se podává injekčně pod kůži (subkutánně). Obvyklá dávka přípravku pro dospělé

pacienty s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu ankylozující spondylitidy a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg

v jedné dávce podávané jednou za dva týdny.

U revmatoidní artritidy se při léčbě přípravkem SOLYMBIC pokračuje v podávání methotrexátu.

Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se SOLYMBIC samostatně.

Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu s přípravkem SOLYMBIC nedostáváte methotrexát, může

lékař rozhodnout, že budete dostávat 40 mg každý týden.

Děti s entezopatickou artritidou

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u pacientů s entezopatickou artritidou ve věku 6 až 17 let

závisí na hmotnosti a výšce Vašeho dítěte. Lékař Vašeho dítěte Vám sdělí správnou dávku, kterou je

třeba používat.

Dospělí pacienti s psoriázou

Obvyklý postup v dávkování přípravku u dospělých s psoriázou je podání úvodní dávky 80 mg,

následované dávkou 40 mg podávanou každý druhý týden počínaje prvním týdnem po dávce úvodní. V

léčbě přípravkem SOLYMBIC musíte pokračovat tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. V závislosti na

Vaší reakci na léčbu může Váš lékař zvýšit frekvenci dávkování na 40 mg jednou týdně.

Děti nebo dospívající s ložiskovou psoriázou

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u pacientů ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou

závisí na hmotnosti Vašeho dítěte. Přípravek SOLYMBIC má být použit pouze u pacientů s hmotností

23 až 28 kg nebo 47 kg a více. Lékař Vašeho dítěte Vám sdělí správnou dávku, kterou je třeba

používat.

Dospělí pacienti s hidradenitis suppurativa

Obvyklý postup dávkování u hidradenitis suppurativa je podání počáteční dávky 160 mg (jako čtyři

40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce denně ve dvou po sobě následujících dnech),

následované dávkou 80 mg (jako dvě 40 mg injekce ve stejném dni) o dva týdny později. Po dalších

dvou týdnech se pokračuje dávkou 40 mg jednou týdně. Je doporučeno, abyste denně prováděl(a) na

postižených místech antiseptické ošetření.

Dospělí pacienti s Crohnovou chorobou

Obvyklý postup v dávkování u Crohnovy choroby je podání počáteční dávky 80 mg, následované

dávkou 40 mg o dva týdny později a poté každý druhý týden. Pokud je potřeba rychlejšího nástupu

odpovědi na léčbu, může Vám Váš lékař předepsat počáteční dávku 160 mg (buď jako čtyři 40 mg

injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce za den ve dvou po sobě následujících dnech), po níž

následuje o dva týdny později dávka 80 mg a dále pak 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom,

jak budete na léčbu odpovídat, Vám Váš lékař může zvýšit frekvenci podávání na 40 mg jednou týdně.

Děti nebo dospívající s Crohnovou chorobou

Děti nebo dospívající vážící méně než 40 kg:

Obvyklý režim dávkování je 40 mg v počáteční dávce, následované dávkou 20 mg o dva týdny později.

Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše lékař Vašemu dítěti úvodní dávku 80 mg (jako dvě

40 mg injekce v jednom dni), následovanou dávkou 40 mg o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 20 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak bude Vaše dítě na

léčbu odpovídat, mu může lékař zvýšit frekvenci podávání léku až na 20 mg jednou týdně.

Nepoužívejte 40 mg předplněné pero pro dávku 20 mg u dětí a dospívajících s hmotností nižší než

40 kg s Crohnovou chorobou. Pro dávky 20 mg může být použit 20 mg injekční roztok v předplněné

injekční stříkačce.

Děti nebo dospívající vážící 40 kg nebo více:

Obvyklý režim dávkování je 80 mg v počáteční dávce, následované dávkou 40 mg o dva týdny později.

Pokud je potřeba rychlejší odpovědi, předepíše lékař Vašemu dítěti úvodní dávku 160 mg (jako čtyři

40 mg injekce v jednom dni nebo dvě 40 mg injekce v jednom dni a další 2 injekce den následující),

následovanou dávkou 80 mg o dva týdny později.

Následně poté je obvyklá dávka 40 mg každý druhý týden. V závislosti na tom, jak bude Vaše dítě na

léčbu odpovídat, mu může lékař zvýšit frekvenci podávání léku až na 40 mg jednou týdně.

Dospělí pacienti s ulcerózní kolitidou

Obvyklá dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých s ulcerózní kolitidou je 160 mg v úvodní dávce

(dávka může být podána jako čtyři 40 mg injekce v jednom dni nebo jako dvě 40 mg injekce ve dvou

po sobě následujících dnech), po které následuje podání dávky 80 mg 2 týdny poté a následně 40 mg

každý druhý týden. Podle toho, jak budete na léčbu reagovat Vám lékař může zvýšit dávkování na

40 mg jednou týdně.

Dospělí pacienti s neinfekční uveitidou

Obvyklá dávka přípravku u dospělých s neinfekční uveitidou je 80 mg v úvodní dávce, následovaných

dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jeden týden po podání úvodní dávky. Injekční aplikace

přípravku SOLYMBIC musí pokračovat tak dlouho, jak určí Váš lékař.

U neinfekční uveitidy se během terapie přípravkem SOLYMBIC může pokračovat v podávání

kortikosteroidů nebo jiných léků ovlivňujících imunitní systém. Přípravek SOLYMBIC se může

podávat i samostatně.

Způsob a cesta podání

Přípravek SOLYMBIC se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekce).

Jestliže jste použil(a) více přípravku SOLYMBIC, než jste měl(a)

Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek SOLYMBIC častěji než Vám bylo předepsáno,

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a oznamte mu, že jste užil(a) větší množství léku. Vždy si s

sebou vezměte vnější obal tohoto léku, a to i když je prázdný.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek SOLYMBIC

Pokud si zapomenete aplikovat injekci, měl(a) byste si ji podat ihned, jak si vzpomenete. Poté si

aplikujte další dávku podle plánovaného schématu ten den, jako kdybyste si nezapomněl(a) aplikovat

předchozí dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek SOLYMBIC

Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku SOLYMBIC přerušit, musí být konzultováno s Vaším

lékařem. Po přerušení léčby se Vám mohou příznaky vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i do 4 měsíců po

poslední dávce přípravku SOLYMBIC.

Ihned oznamte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou tyto příhody:

silná vyrážka, kopřivka nebo jiné známky alergické reakce;

oteklý obličej, ruce, nohy;

obtíže s dechem či polykáním;

zadýchávání, které se zhorší v poloze vleže nebo otoky nohou.

Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytnou následující příhody:

známky infekce, jako je horečka, pocit nemoci, zranění, problémy se zuby, pálení při močení;

pocit slabosti nebo únavy;

kašel;

brnění;

snížená citlivost;

dvojité vidění;

slabost horních nebo dolních končetin;

otok (boule) nebo opar, který se nehojí;

příznaky a projevy podezřelé z krevních poruch, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

krvácení, bledost.

Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedeného seznamu nežádoucích účinků, které byly

popsány při používání adalimumabu:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

reakce v místě injekčního vpichu (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění);

infekce dýchacích cest (včetně nastydnutí, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic);

bolesti hlavy;

bolesti břicha;

nevolnost a zvracení;

vyrážka;

bolesti svalů a kloubů.

Časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

závažné infekce (včetně otravy krve a chřipky);

kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu);

ušní infekce;

infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu);

infekce pohlavních orgánů;

záněty močových cest;

plísňové infekce;

záněty kloubů;

nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

alergické reakce (včetně sezónní alergie);

dehydratace;

změny nálad (včetně deprese);

úzkost;

obtížné usínání;

poruchy pocitového vnímání jako je brnění, svědění nebo znecitlivění;

migréna;

útlak nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin);

poruchy zraku;

oční infekce;

záněty očního víčka a otoky oka;

točení hlavy;

pocity rychlého bušení srdce;

vysoký krevní tlak;

návaly horkosti;

krevní podlitiny;

kašel;

astma;

zkrácení dechu;

krvácení ze zažívacího ústrojí;

zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy);

refluxní choroba jícnu;

sicca syndrom (včetně suchých očí a suchosti v ústech);

svědění;

svědivá vyrážka;

tvorba modřin;

záněty kůže (jako je ekzém);

lámavost nehtů na prstech rukou a nohou;

zvýšené pocení;

vypadávání vlasů;

nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky);

svalové křeče;

krev v moči;

onemocnění ledvin;

bolesti na hrudi;

otoky;

horečka;

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin;

poruchy hojení.

Méně časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob):

oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

odolnost vůči onemocněním);

neurologické infekce (včetně virové meningitidy);

záněty oka;

bakteriální infekce;

divertikulitida (zánětlivé onemocnění, spojené s infekcí tlustého střeva);

rakovina;

rakovina postihující mízní systém;

melanom;

poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

se projevující jako sarkoidóza);

vaskulitida (zánět krevních cév);

třes;

neuropatie (postižení nervů);

mozková mrtvice;

dvojité vidění;

ztráta sluchu, zvonění v uších;

pocity nepravidelného bušení srdce jako je vynechání tepu;

srdeční obtíže, které mohou způsobovat zkrácení dechu nebo otékání kotníků;

srdeční příhoda (infarkt);

výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév;

plicní onemocnění způsobující zkrácení dechu (včetně zánětu);

plicní embolie (uzávěr plicní tepny);

pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice);

zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad;

potíže s polykáním;

otoky tváře;

zánět žlučníku, žlučníkové kameny;

ztukovatění jater;

noční pocení;

zjizvení;

neobvyklé poškození svalů;

systémový lupus erythematodes (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

systémů);

přerušovaný spánek;

impotence;

záněty.

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň);

závažné alergické reakce doprovázené šokem;

roztroušená skleróza;

nervové poruchy (jako záněty očního nervu a Guillain-Barré syndrom, který může způsobit

svalovou slabost, abnormální pocity, brnění v pažích a horní části těla);

zástava srdečních stahů;

plicní fibróza (zjizvení plic);

perforace (protržení) střeva;

hepatitida;

reaktivace hepatitidy B;

autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla);

kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži);

Stevens-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolesti hlavy a vyrážku);

otoky na tváři spojené s alergickými reakcemi;

erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka);

lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erythematodes).

Není známo

(frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):

hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný);

karcinom z Merkelových buněk (typ kožního karcinomu);

selhání jater;

zhoršení onemocnění nazývané dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

doprovázená svalovou slabostí).

Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být

objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto zahrnují:

Velmi časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

nízký počet bílých krvinek;

nízký počet červených krvinek;

zvýšení tuků v krvi;

zvýšení jaterních enzymů.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

vysoký počet bílých krvinek;

nízký počet krevních destiček;

zvýšení kyseliny močové v krvi;

neobvyklé hodnoty sodíku v krvi;

nízké hodnoty vápníku v krvi;

nízké hodnoty fosforu v krvi;

vysoké hladiny krevního cukru;

vysoké hodnoty laktát dehydrogenázy v krvi;

přítomnost autoprotilátek v krvi.

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob):

nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a destiček v krvi.

Není známo

(frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):

selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání

více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek SOLYMBIC uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek SOLYMBIC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8° C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte jednotlivá předplněná pera přípravku SOLYMBIC při teplotě maximálně do 25 °C po

dobu až 14 dní. Předplněné pero musí být chráněno před světlem a zlikvidováno, pokud nebylo

použito do 14 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékáníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co SOLYMBIC obsahuje

Léčivou látkou je adalimumabum. Jedno předplněné pero obsahuje adalimumabum 40 mg v

0,8 ml roztoku.

Pomocné látky jsou kyselina octová 99 %, sacharosa, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na

injekci.

Jak přípravek SOLYMBIC vypadá a co obsahuje toto balení

SOLYMBIC je čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

Jedno balení obsahuje 1, 2, 4 nebo 6 SureClick předplněných per na jedno použití.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

Výrobce

Amgen Technology Ireland UC

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irsko

Výrobce

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod k použití:

SOLYMBIC SureClick předplněné pero na jedno použití

K subkutánnímu podání

Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití

Modré dávkovací tlačítko

Doba použitelnosti

Okénko

Lék

Nasazený žlutý

kryt

Doba použitelnosti

Žluté okénko (injekce

dokončena)

Žlutý bezpečnostní

chránič

Sejmutý žlutý kryt

Důležité:

Jehla je uvnitř

Důležité

Před použitím SOLYMBIC předplněného pera si přečtěte tyto důležité informace:

Používání SOLYMBIC předplněného pera

Je důležité, abyste se nepokoušeli podat si injekci, dokud jste nebyli proškoleni zdravotnickým

pracovníkem.

Nepoužívejte

SOLYMBIC předplněné pero, pokud spadlo na tvrdý povrch. Část SOLYMBIC

předplněného pera může být poškozena, i když to není vidět. Použijte nové SOLYMBIC

předplněné pero.

Kryt jehly SOLYMBIC předplněného pera je vyroben ze suché přírodní pryže, která obsahuje

latex. Pokud jste alergičtí na latex, oznamte to svému lékaři.

Krok 1: Příprava

A.

Z obalu vyndejte jedno SOLYMBIC předplněné pero.

Opatrně vyndejte předplněné pero rovně z krabičky.

Původní balení s nepoužitými předplněnými pery dejte zpět do chladničky.

Nechte předplněné pero před aplikací při pokojové teplotě

15 až 30

minut, aby byla injekce příjemnější.

Nevkládejte

předplněné pero zpět do chladničky, jakmile dosáhlo pokojové teploty.

Nepokoušejte se

ohřát předplněné pero pomocí zdrojů tepla jako je horká voda nebo mikrovlnná

trouba.

Předplněným perem

netřepte

Neodstraňujte

zatím žlutý kryt z předplněného pera.

B.

Zkontrolujte SOLYMBIC předplněné pero.

Nasazený žlutý

kryt

Okénko

Lék

Ujistěte se, že je lék v okénku čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.

Nepoužívejte

předplněné pero, pokud:

je lék zakalený, zabarvený nebo obsahuje vločky nebo částice.

se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

předplněné pero spadlo na tvrdý povrch.

chybí žlutý kryt jehly nebo není bezpečně nasazený.

uplynula doba použitelnosti uvedená na štítku.

Ve všech těchto případech použijte nové předplněné pero.

C.

Připravte si všechny pomůcky potřebné k podání injekce.

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Na čistý, dobře osvětlený pracovní povrch dejte nové předplněné pero.

Budete potřebovat také tyto další pomůcky, které nejsou v krabičce:

Alkoholové tampóny

Smotek vaty nebo gázové polštářky

Náplast

Nádobu na ostrý odpad

D.

Připravte a očistěte místo pro injekci.

Břicho

Stehno

Můžete použít

:

Stehno

Břicho kromě oblasti 5 centimetrů okolo pupku

Místo pro injekci očistěte alkoholovým tampónem. Kůži nechte uschnout.

Před injekcí se tohoto místa znovu

nedotýkejte

Pokud chcete pro injekci použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste

použili minule.

Nepodávejte

injekci do oblastí, kde je kůža citlivá, pohmožděná, červená, nebo tvrdá.

Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami a strijemi.

Pokud máte lupénku, zamezte aplikaci přímo do vyvýšených, zesílených, červených nebo

šupinatých míst na kůži nebo lézí.

Krok 2: Připravte se

E.

Když jste připraveni podat si injekci, sundejte rovně žlutý kryt z jehl

y

Je normální, když uvidíte kapku tekutiny na konci jehly nebo na konci žlutého bezpečnostního chrániče.

Žlutý kryt

neotáčejte

neohýbejte

Nenasazujte

žlutý kryt zpátky na předplněné pero.

Neodstraňujte

žlutý

kryt z předplněného pera, dokud nejste připraveni na podání injekce.

F.

Napněte nebo stiskněte místo pro podání injekce a vytvořte pevný povrch.

Způsob napnutí

Napněte pevně pokožku roztažením palce a ostatních prstů od sebe, abyste vytvořili oblast širokou asi

5

centimetrů.

NEBO

Způsob stisknutí

Kůži uchopte pevně mezi palec a prsty a vytvořte kožní řasu širokou asi

5

centimetrů.

Důležité:

Kožní řasu při aplikaci stále držte.

Krok 3: Podání injekce

G.

Udržujte napnutí nebo stisk. Předplněné pero se sejmutým žlutým krytem

přiložte

k pokožce

pod úhlem 90 stupňů.

Dôležité:

Nedotýkejte se zatím modrého dávkovacího tlačítka.

H.

Silně

přitlačte

předplněné pero zcela ke kůži, dokud se nezastaví.

Přitlačte

Důležité:

Musíte zatlačit pero zcela dolů, ale nedotýkejte se modrého dávkovacího tlačítka, dokud

nejste připraveni podat si injekci

I.

Když jste připraveni na podání injekce,

stiskněte

modré dávkovací tlačítko.

“Cvak”

J.

Udržujte

tlak

dolů do kůže. Vstřikování injekce může trvat přibližně 10 vteřin.

~10s

Když

aplikace

injekce

dokončena, okénko je žluté.

Poznámka:

Když vytáhnete předplněné pero z kůže, jehla se

automaticky zakryje.

Důležité:

Pokud není po vytažení předplněného pera okénko žluté nebo to vypadá, že se lék ještě

stále podává, znamená to, že jste nedostali celou dávku. Ihned kontaktujte svého lékaře.

Krok 4: Dokončení

K.

Použité předplněné pero a žlutý kryt zlikvidujte.

Použité předplněné pero ihned po použití dejte do nádoby na ostrý odpad. Předplněné pero

nevyhazujte (nelikvidujte)

do domácího odpadu.

Zeptejte se lékaře nebo lékárníka na správný způsob likvidace. Pro likvidaci mohou platit místní

předpisy.

Předplněné pero

nepoužívejte

znovu.

Nerecyklujte

předplněné pero nebo nádobu na ostrý odpad, ani je

nevyhazujte

do domácího

odpadu.

Důležité:

Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

“Cvak”

L.

Prohlédněte místo injekce.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo injekce smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo vpichu

netřete

. Pokud je třeba, použijte náplast.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka na jedno použití obsahuje adalimumabum 20 mg v 0,4 ml

(50 mg/ml) roztoku.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml

(50 mg/ml) roztoku.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero na jedno použití obsahuje adalimumabum 40 mg v 0,8 ml (50 mg/ml) roztoku.

Adalimumabum je rekombinantní lidská monoklonální protilátka produkovaná ovariálními buňkami

čínských křečíků.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Injekční roztok.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru (SureClick)

Injekční roztok.

Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida

Přípravek SOLYMBIC je v kombinaci s methotrexátem indikován:

k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže

odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná.

k léčbě těžké aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří nebyli v

minulosti léčeni methotrexátem.

Přípravek SOLYMBIC je možné podávat v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v

případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné.

RTG vyšetřováním bylo prokázáno, že přípravek SOLYMBIC snižuje rychlost progrese poškození

kloubů a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem.

Juvenilní idiopatická artritida

Entezopatická artritida

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě aktivní entezopatické artritidy u pacientů ve věku 6 let a

starších, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na konvenční léčbu, nebo u nichž léčba nebyla

tolerována (viz bod 5.1).

Axiální spondylartritida

Ankylozující spondylitida (AS)

SOLYMBIC je indikována k léčbě dospělých pacientů s těžkou aktivní ankylozující spondylitidou, u

kterých nebyla dostatečná odpověď na konvenční léčbu.

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS

SOLYMBIC je indikována k léčbě dospělých pacientů s těžkou axiální spondylartritidou bez

radiologického průkazu AS, ale s objektivními známkami zánětu (jako je zvýšené CRP a/nebo známky

na MRI), kteří nedosáhli dostatečné odpovědi na nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky nebo je

netolerují.

Psoriatická artritida

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých

pacientů, u kterých odpověď na předchozí léčbu chorobu modifikujícím antirevmatickým přípravkem

nebyla dostatečná. SOLYMBIC snižuje rychlost progrese poškození periferních kloubů, jež bylo

měřeno pomocí RTG u pacientů se symetrickým polyartikulárním subtypem onemocnění (viz bod 5.1),

a zlepšuje fyzické funkce.

Psoriáza

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u

dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě těžké chronické ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících

od 4 let, u kterých reakce na lokální terapii a fototerapie nebyla dostatečná nebo nejsou pro tuto léčbu

vhodnými kandidáty.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě aktivní středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa

(acne inversa) u dospělých pacientů při nedostatečné odpovědi na jinou konvenční systémovou léčbu

Crohnova choroba

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u

dospělých pacientů, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto

léčbu neodpovídali, kteří ji netolerují nebo je u nich ze zdravotních důvodů kontraidikována.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u

pediatrických pacientů (od 6 let), u kterých reakce na konvenční léčbu, včetně primární nutriční léčby,

kortikosteroidů a imunosupresiv, nebyla dostatečná nebo u pacientů, kteří ji netolerují nebo je u nich

tato léčba kontraidikována.

Ulcerózní kolitida

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní ulcerózní kolitidy u

dospělých pacientů, u kterých odpověď na předchozí konvenční léčbu, včetně kortikosteroidů a 6-

merkaptopurinu (6-MP) nebo azathioprinu (AZA), nebyla dostatečná, nebo kteří ji netolerují nebo je u

nich tato léčba ze zdravotních důvodů kontraindikována.

Uveitida

Přípravek SOLYMBIC je indikován k léčbě neinfekční intermediální a zadní uveitidy a panuveitidy u

dospělých pacientů, u kterých reakce na terapii kortikosteroidy nebyla dostatečná, u pacientů

vyžadujících kortikosteroidy šetřící terapii, nebo u pacientů, pro něž terapie kortikosteroidy není

vhodná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem SOLYMBIC má být zahájena a sledována odborným lékařem se zkušenostmi v

diagnostice a léčbě těch typů onemocnění, pro něž je přípravek SOLYMBIC indikován. Oftalmologům

se doporučuje terapii přípravkem SOLYMBIC před zahájením zkonzultovat s příslušným odborným

lékařem (viz bod 4.4). Pacienti léčení přípravkem SOLYMBIC musí být vybaveni speciální informační

kartičkou.

Po řádném proškolení v podávání injekce si pacienti mohou přípravek SOLYMBIC aplikovat sami,

jestliže jejich lékař rozhodne, že je to vhodné, a je-li zajištěn podle potřeby lékařský dohled.

Po dobu léčby přípravkem SOLYMBIC je třeba upravit dávky ostatních současně užívaných léčiv

(např. kortikosteroidů a/nebo imunomodulační léků).

Dávkování

Revmatoidní artritida

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou je 40 mg

adalimumabu podávaného jako jedna dávka subkutánně každý druhý týden. Během léčby přípravkem

SOLYMBIC je doporučeno pokračovat v léčbě methotrexátem.

Během léčby přípravkem SOLYMBIC se může pokračovat v podávání glukokortikoidů, salicylátů,

nesteroidních antiflogistik či analgetik. Pro kombinaci s chorobu modifikujícími antirevmatickými

léky, s výjimkou methotrexátu, viz body 4.4 a 5.1.

Pokud u některých pacientů na monoterapii adalimumabem dojde ke snížení odpovědi na léčbu, může

být u těchto pacientů prospěšné zvýšení dávky na 40 mg adalimumabu jednou týdně.

Dostupné údaje o adalimumabu nasvědčují tomu, že klinické odpovědi na léčbu je dosaženo obvykle

během 12 týdnů léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi během této doby, je nutné zvážit její

pokračování.

Přerušení podávání

Je-li to potřeba, lze podávání přípravku přerušit, například před operací nebo při výskytu závažné

infekce.

Opětovné nasazení léčby přípravkem SOLYMBIC po jejím přerušení na dobu 70 dní nebo déle má vést

ke stejně významné klinické odpovědi a podobnému bezpečnostnímu profilu jako před přerušením

podávání.

Ankylozující spondylitida, axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS a psoriatická

artritida

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u pacientů s ankylozující spondylitidou, axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu AS a u pacientů s psoriatickou artritidou je 40 mg

adalimumabu podávaného každé dva týdny v jedné dávce subkutánně.

Dostupné údaje pro všechny výše uvedené indikace nasvědčují tomu, že klinické odpovědi na léčbu je

dosaženo obvykle během 12 týdnů léčby. U pacientů, u kterých nedošlo k odpovědi během této doby,

je nutné pečlivě zvážit její pokračování.

Psoriáza

Doporučená úvodní dávka přípravku SOLYMBIC pro dospělé pacienty je 80 mg podaných

subkutánně, po níž následuje dávka 40 mg subkutánně každý druhý týden, počínaje prvním týdnem po

úvodní dávce.

Pokračování v léčbě po dobu delší než 16 týdnů je nutno pečlivě zvážit u těch pacientů, u kterých

nedošlo k během této doby k odpovědi.

Pacienti s nedostatečnou odpovědí mohou mít kdykoli po 16. týdnu léčby přínos ze zvýšení frekvence

dávkování na 40 mg jednou týdně. Přínos a rizika pokračování léčby jednou týdně by měly být pečlivě

zváženy u pacientů, u kterých nedošlo po zvýšení frekvence dávkování k adekvátní odpovědi (viz bod

5.1). V případě dosažení adekvátní odpovědi při zvýšené frekvenci dávkování může být dávka

následně snížena na 40 mg každý druhý týden.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Doporučená počáteční dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých pacientů s hidradenitis suppurativa

(HS) je 160 mg ve dni 1 (podaná jako čtyři injekce 40 mg ve dni 1 nebo jako dvě injekce 40 mg denně

po dva po sobě následující dny), následovaná za dva týdny dávkou 80 mg ve dni 15 (podanou jako dvě

injekce 40 mg v jednom dni). O dva týdny později (den 29) se pokračuje dávkou 40 mg jednou týdně.

Je-li to nutné, léčba antibiotiky může během léčby přípravkem SOLYMBIC pokračovat. Pacientům se

během léčby přípravkem SOLYMBIC doporučuje provádět denně lokální antiseptické ošetření na

místech s HS lézí.

Pokračování léčby nad 12 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, u kterých během tohoto

období nedošlo k žádnému zlepšení.

Pokud je třeba léčbu přerušit, lze ji znovu zahájit dávkou přípravku SOLYMBIC 40 mg jednou týdně

(viz bod 5.1).

Přínos a rizika nepřetržité dlouhodobé léčby mají být pravidelně přehodnocovány (viz bod 5.1).

Crohnova choroba

Doporučená úvodní dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou

aktivní Crohnovou chorobou je 80 mg v týdnu 0, dále pak 40 mg v týdnu 2. V případě nutnosti

rychlejšího nástupu odpovědi na léčbu je možno užít dávkovací schéma se 160 mg v týdnu 0 (dávka

může být podána jako 4 injekce v jednom dni nebo dvě injekce za den ve dvou následujících dnech) a

80 mg v týdnu 2, je však nutno si uvědomit vyšší riziko nežádoucích účinků, které při zahájení léčby

hrozí.

Po zahájení léčby je doporučená dávka 40 mg každé dva týdny, podávané subkutánní injekcí. Také v

případě, kdy pacient užívání přípravku SOLYMBIC ukončil a příznaky a projevy nemoci se objeví

znova, může být přípravek SOLYMBIC opětovně nasazen. Zkušenost se znovunasazením léčby po

více než 8 týdnech od předchozí dávky je omezená.

V průběhu udržovací léčby by měly být dávky kortikosteroidů postupně snižovány ve shodě se

zavedenými postupy klinické praxe.

Někteří pacienti, u kterých dojde k poklesu odpovědi na léčbu, mohou profitovat ze zvýšení frekvence

podávání na 40 mg přípravku SOLYMBIC každý týden.

Někteří pacienti, u nichž se odpověď na léčbu nerozvinula do týdne 4, mohou profitovat, pokud v

udržovací léčbě pokračují až do týdne 12. U pacientů, u kterých se v průběhu tohoto období odpověď

na léčbu nerozvine, musí být další pokračování v léčbě pečlivě zváženo.

Ulcerózní kolitida

Doporučená úvodní dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou

ulcerózní kolitidou je 160 mg v týdnu 0 (dávku lze rozdělit na 4 injekce v jednom dni nebo 2 injekce

denně ve dvou po sobě následujících dnech), dále pak 80 mg v týdnu 2. Po úvodní léčbě je doporučená

dávka 40 mg každý druhý týden subkutánně.

V průběhu udržovací léčby lze snižovat dávky kortikosteroidů v souladu s místními doporučeními pro

klinickou praxi.

Někteří pacienti, u nichž odpověď na léčbu nebyla adekvátní, profitují ze zvýšení frekvence podávání

na 40 mg přípravku SOLYMBIC každý týden.

Klinické odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 2-8 týdnů léčby. V léčbě přípravkem SOLYMBIC

se nedoporučuje pokračovat u těch pacientů, u nichž došlo během tohoto období k selhání odpovědi na

léčbu.

Uveitida

Doporučená úvodní dávka přípravku SOLYMBIC u dospělých pacientů s uveitidou je 80 mg,

následovaná jeden týden po úvodní dávce dávkou 40 mg podávanou jednou za dva týdny. Zkušenosti

se zahájením léčby samotným adalimumabem jsou omezené. Terapii přípravkem SOLYMBIC lze

zahájit v kombinaci s kortikosteroidy a/nebo jinými nebiologickými imunomodulačními látkami.

Dávku souběžně podávaných kortikosteroidů je možno v souladu s klinickou praxí začít snižovat dva

týdny po zahájení terapie přípravkem SOLYMBIC.

Doporučuje se jednou ročně posoudit přínosy a rizika pokračující dlouhodobé léčby (viz bod 5.1).

Starší pacienti

Není zapotřebí žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater a/nebo ledvin

Adalimumab nebyl u těchto skupin pacientů studován. Nelze učinit žádná doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace

SOLYMBIC je k dispozici pouze jako 20 mg a 40 mg předplněná injekční stříkačka a 40 mg

předplněné pero. Přípravek SOLYMBIC není možné podávat pediatrickým pacientům, kteří vyžadují

celkové dávky menší než 20 mg nebo 40 mg. Pokud je potřebná jiná dávka, mají být použity jiné

přípravky s obsahem adalimumabu, které to umožňují.

Entezopatická artritida

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC u pacientů s entezopatickou artritidou ve věku 6 let a

starších je 24 mg/m

tělesného povrchu až do maximální jednotlivé dávky 40 mg adalimumabu

podávaného každé dva týdny subkutánní injekcí. Objem injekce se stanoví na základě výšky a

hmotnosti pacienta (tabulka 1).

Adalimumab nebyl studován u pacientů s entezopatickou artritidou mladších než 6 let.

Tabulka 1. Dávka přípravku SOLYMBIC v miligramech (mg) podle výšky a hmotnosti pacienta

pro entezopatickou artritidu

Výška

(cm)

Celková tělesná hmotnost (kg)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Maximální jednotlivá dávka je 40 mg (0,8 ml)

Nelze použít, SOLYMBIC je k dispozici pouze jako 20 mg a 40 mg předplněná injekční stříkačka a

40 mg předplněné pero

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Doporučená dávka přípravku SOLYMBIC je 0,8 mg/kg tělesné hmotnosti (do maximální jednotlivé

dávky 40 mg) podávaná jednou týdně u prvních dvou dávek a následně každé dva týdny subkutánní

injekcí. Pokračování terapie déle než 16 týdnů by mělo být pečlivě zváženo u pacientů, kteří během

této doby na léčbu neodpovídají.

Je-li léčba přípravkem SOLYMBIC indikována opětovně, měl by být dodržen výše uvedený postup

dávkování a trvání léčby.

Bezpečnost adalimumabu u pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou byla hodnocena průměrně

13 měsíců.

Pacientům starším než 4 roky, ale s hmotností nižší než 23 kg nebo mezi 29 a 46 kg není možné podat

dávku tohoto přípravku. Použití adalimumabu u dětí mladších než 4 roky není v této indikaci

relevantní.

Podaná dávka je zvolena na základě hmotnosti pacienta (tabulka 2).

Tabulka 2 Dávka přípravku SOLYMBIC v miligramech (mg) podle hmotnosti u pacientů s

pediatrickou psoriázou

Tělesná hmotnost (kg)

Dávka u pediatrické psoriázy

13–16

17–22

23–28

20 mg

29–34

35–40

41–46

40 mg

Nelze použít, SOLYMBIC je k dispozici pouze jako 20 mg a 40 mg předplněná injekční stříkačka a

40 mg předplněné pero.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Crohnova choroba u pediatrických pacientů s hmotností < 40 kg:

Doporučený režim úvodní dávky přípravku SOLYMBIC u pediatrických pacientů s těžkou Crohnovou

chorobou je 40 mg v týdnu 0, dále pak 20 mg v týdnu 2. V případě nutnosti rychlejšího nástupu

odpovědi na léčbu je možno užít dávkovací schéma s 80 mg v týdnu 0 (dávka může být podána jako

dvě injekce v jednom dni) a 40 mg v týdnu 2, je však nutno si uvědomit vyšší riziko nežádoucích

účinků, které při zahájení léčby hrozí.

Po zahájení léčby je doporučená dávka 20 mg každé dva týdny, podávané subkutánní injekcí. Někteří

pacienti, u kterých dojde k poklesu odpovědi na léčbu, mohou profitovat ze zvýšení frekvence

podávání na 20 mg přípravku SOLYMBIC každý týden.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů s hmotností ≥ 40 kg:

Doporučená úvodní dávka přípravku SOLYMBIC u pediatrických pacientů s těžkou Crohnovou

chorobou je 80 mg v týdnu 0, dále pak 40 mg v týdnu 2. V případě nutnosti rychlejšího nástupu

odpovědi na léčbu je možno užít dávkovací schéma se 160 mg v týdnu 0 (dávka může být podána jako

čtyři injekce v jednom dni nebo dvě injekce za den ve dvou následujících dnech) a 80 mg v týdnu 2, je

však nutno si uvědomit vyšší riziko nežádoucích účinků, které při zahájení léčby hrozí.

Po zahájení léčby je doporučená dávka 40 mg každé dva týdny, podávaná subkutánní injekcí. U

některých pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu může být prospěšné zvýšení frekvence

dávkování přípravku SOLYMBIC na 40 mg jednou týdně.

Pokračování v léčbě je třeba pečlivě zvážit u pacientů, u nichž se nerozvine odpověď na léčbu do 12.

týdne.

Použití adalimumabu u dětí mladších než 6 let není v této indikaci relevantní.

Hidradenitis suppurativa u dětí

Bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí ve věku 12 – 17 let nebyla v indikaci hidradenitis

suppurativa hodnocena. Žádné údaje nejsou k dispozici. Použití adalimumabu u dětí mladších než 12

let není v této indikaci relevantní.

Ulcerózní kolitida u pediatrických pacientů

Bezpečnost a účinnost léčby adalimumabem u dětí ve věku 4–17 let nebyla dosud stanovena. Nejsou k

dispozici žádné údaje. Použití adalimumabu u dětí mladších než 4 roky není v této indikaci relevantní.

Psoriatická artritida a axiální spondylartritida včetně ankylozující spondylitidy

Použití adalimumabu u pediatrické populace není v indikaci ankylozující spondylartritidy nebo

psoriatické artritidy relevantní.

Pediatrická uveitida

Bezpečnost a účinnost léčby adalimumabem u dětí ve věku 2–17 let nebyla dosud stanovena. Nejsou k

dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek SOLYMBIC se podávání subkutánní injekcí. Podrobný návod k použití je uveden v

příbalové informaci.

Pro podání celkové dávky 20 mg nebo 40 mg pacientům jsou k dispozici 40 mg předplněné pero a

20 mg a 40 mg předplněná injekční stříkačka.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní tuberkulóza nebo jiné závažné infekce, jako je sepse a oportunní infekce (viz bod 4.4).

Středně těžké až těžké srdeční selhání (NYHA třída III/IV) (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Z důvodu zlepšení sledovatelnosti biologických léčivých přípravků musí být přesně zaznamenáván

název a číslo šarže podaného přípravku.

Infekce

Pacienti užívající TNF-antagonisty jsou více náchylní k závažným infekcím. Riziko rozvoje infekcí

může stoupat při porušené funkci plic. Pacienti musí být proto pečlivě sledováni z hlediska výskytu

infekcí včetně tuberkulózy, a to před léčbou, během léčby i po ukončení léčby přípravkem

SOLYMBIC. Vzhledem k tomu, že eliminace adalimumabu z organismu může trvat až čtyři měsíce,

sledování musí trvat po celou tuto dobu.

Léčba přípravkem SOLYMBIC nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronické nebo

lokalizované infekce do té doby, než jsou tyto infekce terapeuticky zvládnuty. U pacientů, kteří přišli

do styku s tuberkulózou a pacientů, kteří cestovali do oblastí s vysokým rizikem výskytu tuberkulózy

nebo endemických mykóz, jako například histoplasmóza, kokcidiomykóza, nebo blastomykóza, by měl

být zvážen poměr rizika a přínosu léčby přípravkem SOLYMBIC ještě před zahájením léčby (viz

Jiné

portunní infekce

Ti pacienti, u nichž dojde během léčby přípravkem SOLYMBIC k rozvoji nové infekce, musí být

pečlivě sledováni a podstoupit kompletní diagnostické vyšetření. Pokud u pacienta dojde k rozvoji

nové závažné infekce nebo sepse, podávání přípravku SOLYMBIC se přeruší a je nutno zahájit

vhodnou antimikrobiální či antifungální léčbu do doby, než je infekce terapeuticky zvládnuta. Lékaři

musí být opatrní při zvažování léčby přípravkem SOLYMBIC u pacientů s anamnézou recidivující

infekce nebo u pacientů, jejichž celkový zdravotní stav k infekcím predisponuje, včetně těch, kteří

souběžně užívají imunosupresivní medikaci.

Závažné infekce

U pacientů užívajících adalimumab byly hlášeny závažné infekce, včetně sepse způsobené bakteriemi,

mykobakteriemi, invazivními plísněmi, parazity, viry či jiné oportunní infekce jako například

listerióza, legionelóza a pneumocystóza.

Jiné závažné infekce pozorované v klinických studiích zahrnují pneumonii, pyelonefritis, septickou

arthritis a septikémii. V souvislosti s těmito infekcemi byly hlášeny případy hospitalizace i fatálního

zakončení.

Tuberkulóza

U pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy včetně reaktivace i nového

vzniku infekce. Hlášení zahrnovala jak pulmonální, tak extrapulmonální (tj. diseminovanou)

tuberkulózu.

Před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost

aktivní či inaktivní („latentní“) tuberkulózy. Toto vyšetření má spočívat v podrobném posouzení

osobní anamnézy pacienta cílené na výskyt tuberkulózy v minulosti, či na možné dřívější kontakty s

osobami s aktivní tuberkulózou a na dřívější a/nebo souběžnou imunosupresivní léčbu. U všech

pacientů musí být provedena příslušná orientační vyšetření (tj. kožní tuberkulinový test a RTG

vyšetření hrudníku), přičemž se lze řídit místními doporučeními. Doporučuje se, aby provedení těchto

testů a jejich výsledky byly zaznamenány v informační kartičce pacienta. Předepisujícím lékařům

připomínáme riziko falešně negativních výsledků kožního tuberkulinového testu, a to zejména u těžce

nemocných nebo pacientů se sníženou imunitní odpovědí.

Léčba přípravkem SOLYMBIC nesmí být zahájena u pacientů s diagnostikovanou aktivní

tuberkulózou (viz bod 4.3).

Ve všech níže popsaných situacích by měl být velmi pečlivě posouzen poměr přínosu a rizika léčby.

Jestliže existuje podezření na latentní tuberkulózu, je třeba uvědomit lékaře, jež má zkušenosti s

léčbou tuberkulózy.

V případě diagnózy latentní tuberkulózy musí být odpovídající profylaktická antituberkulózní léčba

započata ještě před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC a musí být v souladu s místními

doporučeními.

Použití profylaktické antituberkulózní léčby je třeba zvážit před zahájením léčby přípravkem

SOLYMBIC také u pacientů, u kterých se, i přes negativní testy na tuberkulózu, vyskytují závažné

nebo významné rizikové faktory pro její rozvoj nebo mají dřívější anamnézu latentní či aktivní

tuberkulózy a nelze u nich zaručit adekvátní postup léčby.

U pacientů léčených adalimumabem se i přes profylaktickou léčbu tuberkulózy objevily případy

reaktivace tuberkulózy. U některých pacientů, kteří byli v minulosti úspěšně léčeni na aktivní

tuberkulózu, se během léčby adalimumabem znovu rozvinula aktivní tuberkulóza.

Pacienty je třeba poučit, aby vyhledali lékaře, pokud se objeví během léčby přípravkem SOLYMBIC

nebo po jejím ukončení příznaky suspektní pro tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, vyčerpání či

váhový úbytek, mírně zvýšená teplota, malátnost).

Jiné oportunní infekce

U pacientů užívajících adalimumab byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních fungálních

infekcí. Tyto infekce nebyly u pacientů užívajících TNF-antagonisty vždy rozpoznány, což mělo za

následek opožděné nasazení vhodné léčby a v některých případech vedlo až k fatálnímu zakončení.

U pacientů, u nichž se rozvinou známky a příznaky jako je horečka, malátnost, úbytek hmotnosti,

pocení, kašel, dyspnoe a/nebo plicní infiltráty či jiné závažné systémové onemocnění s nebo bez

doprovodného šoku, je třeba pomýšlet na možnost invazivní plísňové infekce; užívání přípravku

SOLYMBIC by mělo být ihned přerušeno. Diagnóza onemocnění a zahájení empirické antifungální

terapie u těchto pacientů by mělo být učiněno po konzultaci s lékařem, který má zkušenost s léčbou

pacientů s invazivními plísňovými infekcemi.

Reaktivace hepatitis B

Reaktivace hepatitis B se objevila u těch pacientů, užívajících TNF-antagonisty včetně adalimumabu,

kteří jsou chronickými nositeli tohoto viru (tedy surface antigen pozitivní). Některé z případů byly

fatální. Pacienti by měli být testováni na přítomnost možné nákazy HBV ještě před započetím léčby

přípravkem SOLYMBIC. Pacientům, u kterých byl test na infekci hepatitis B pozitivní, je třeba

doporučit, aby vyhledali pomoc lékaře, který má zkušenosti s léčbou hepatitis B.

Nositelé HBV, kteří vyžadují léčbu přípravkem SOLYMBIC, musí být v průběhu léčby a několik

dalších měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni z hlediska výskytu známek či projevů aktivní HBV

infekce. Adekvátní údaje, vypovídající o léčbě pacientů, nositelů HBV, kombinací TNF-antagonisty a

antivirotika z důvodu zabránění reaktivace HBV, nejsou k dispozici. U pacientů, u kterých dojde k

rozvoji HBV reaktivace, musí být přípravek SOLYMBIC vysazen a je třeba zahájit účinnou

antivirovou terapii a další podpůrnou léčbu.

Neurologické příhody

V souvislosti s podáváním antagonistů TNF včetně adalimumabu se vzácně vyskytly případy nového

vzniku nebo exacerbace klinických symptomů a/nebo radiografického průkazu demyelinizačního

onemocnění centrálního nervového systému, včetně roztroušené sklerózy a optické neuritidy a

periferního nervového systému, včetně Guillain-Barré syndromu. Předepisující lékaři by měli s

opatrností zvážit použití přípravku SOLYMBIC u pacientů s preexistujícími nebo v nedávné době

vzniklými demyelinizačními poruchami centrálního nebo periferního nervového systému; pokud se

některá z uvedených poruch objeví, je třeba zvážit vysazení přípravku SOLYMBIC. Je známo, že

existuje spojení mezi intermediální uveitidou a demyelinizačními poruchami centrálního nervového

systému. U pacientů s neinfekční intermediální uveitidou je třeba před zahájením terapie přípravkem

SOLYMBIC a pravidelně během léčby provádět neurologické vyšetření k posouzení preexistujících

nebo vyvíjejících se demyelinizačních poruch centrálního nervového systému.

Alergické reakce

Při podávání adalimumabu v klinických studiích byly závažné alergické reakce, spojené s jeho

podáním, pozorovány pouze vzácně. V klinických studiích s adalimumabem se občas vyskytly

nezávažné alergické reakce. Hlášení z praxe uvádějí výskyt závažných alergických reakcí, včetně

anafylaxe, po podání adalimumabu. Pokud se objeví anafylaktická reakce nebo jiná závažná alergická

reakce, musí být ihned ukončeno podávání přípravku SOLYMBIC a zahájená příslušná léčba.

Suchý přírodní kaučuk

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky nebo pera obsahuje suchý přírodní kaučuk (derivát latexu),

který může vyvolávat alergické reakce.

Imunosuprese

Ve studii u 64 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni adalimumabem, nebylo prokázáno

snížení hypersenzitivity opožděného typu, snížení hladin imunoglobulinů nebo změna v počtu

efektorových T, B a NK buněk, monocytů/makrofágů a neutrofilů.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

V kontrolovaných částech klinických studií s adalimumabem s antagonisty TNF bylo u pacientů

léčených antagonisty TNF pozorováno v porovnání s kontrolní skupinou pacientů více případů

malignit včetně lymfomů. Jejich výskyt byl však vzácný. V postmarketingovém období byly u pacientů

léčených TNF-antagonisty hlášeny případy leukémie. U pacientů s revmatoidní artritidou s

dlouhodobým vysoce aktivním zánětlivým onemocněním existuje zvýšené riziko vzniku lymfomu a

leukémie, což komplikuje odhad rizika. Podle současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených

antagonisty TNF vyloučit možné riziko rozvoje lymfomů, leukémie a jiných maligních onemocnění.

V postmarketingovém období byly u dětí, adolescentů a mladých dospělých (do 22 let věku)

užívajících TNF-blokátory (zahájení léčby v ≤ 18 letech věku), včetně adalimumabu, hlášeny

malignity, z nichž některé byly fatální. Přibližně polovina případů byly lymfomy. Jiné případy

představovaly různé druhy malignit a zahrnovaly vzácné malignity, které jsou obvykle spojeny s

imunosupresí. Riziko rozvoje malignit u dětí a adolescentů léčených TNF-blokátory nelze vyloučit.

Z postmarketingové praxe u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny vzácné případy

hepatosplenického T-buněčného lymfomu. Tento vzácný typ T-buněčného lymfomu se vyznačuje

velmi agresívním průběhem onemocnění a je obvykle fatální. Některé z těchto T-buněčných lymfomů,

spojované s adalimumabem, se vyskytly u mladých dospělých pacientů léčených současně

azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem pro zánětlivé střevní onemocnění. Možné riziko kombinace

azathioprinu nebo 6-merkaptopurinu a přípravku SOLYMBIC je třeba pečlivě zvážit. Riziko rozvoje

hepatosplenického T-buněčného lymfomu nelze u pacientů léčených přípravkem SOLYMBIC vyloučit

(viz bod 4.8).

Nebyly provedeny žádné studie u pacientů s anamnézou maligního onemocnění nebo v případech, kde

by léčba adalimumabem dále pokračovala i u pacientů, u kterých došlo k rozvoji maligního

onemocnění. Je proto zapotřebí ještě větší opatrnost při úvaze o léčbě přípravkem SOLYMBIC u

těchto pacientů (viz bod 4.8).

Všechny pacienty, zvláště pacienty s anamnézou rozsáhlé imunosupresívní léčby nebo pacienty s

psoriázou, kteří byli v minulosti léčeni PUVA, je třeba vyšetřit na přítomnost nemelanomového

kožního karcinomu ještě před a během léčby přípravkem SOLYMBIC. U pacientů užívajících TNF-

antagonisty, včetně adalimumabu, byl také hlášen výskyt melanomu a karcinomu z Merkellových

buněk (viz bod 4.8).

V ověřovací klinické studii, zkoumající užívání jiného antagonisty TNF, infliximabu, u pacientů se

středně těžkou až těžkou chronickou obstrukční chorobou plicní (CHOPN), bylo u pacientů léčených

infliximabem pozorováno více malignit, převážně plic, hlavy a krku v porovnání s kontrolní skupinou

pacientů. Všichni pacienti byli v minulosti těžcí kuřáci. Z tohoto důvodu je zapotřebí opatrnosti při

užívání jakéhokoliv TNF-antagonisty u pacientů s CHOPN, stejně jako u pacientů s vyšším rizikem

vzniku malignit v důsledku jejich těžkého kuřáctví.

Podle současných údajů není známo, zda léčba adalimumabem ovlivňuje riziko vzniku dysplázie nebo

kolorektálního karcinomu. Všichni pacienti s ulcerózní kolitidou, u nichž existuje riziko pro vznik

dysplázie nebo kolorektálního karcinomu (např. pacienti s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou nebo

primární sklerotizující cholangitidou), u kterých se v minulosti vyskytla dysplázie nebo kolorektální

karcinom, by měli být vyšetřeni na možný rozvoj dysplázie nebo kolorektálního karcinomu ještě před

zahájením léčby a dále v pravidelných intervalech v jejím průběhu. Toto vyšetření má, v souladu s

místními požadavky, zahrnovat kolonoskopii a biopsii.

Hematologické reakce

Při užívání antagonistů TNF byly vzácně hlášeny případy pancytopenie včetně aplastické anémie. U

adalimumabu byly hlášeny nežádoucí příhody v oblasti hematologického systému, včetně medicínsky

významné cytopenie (např. trombocytopenie, leukopenie). Všem pacientům je nutné doporučit, aby

ihned vyhledali lékařskou pomoc, pokud se při léčbě přípravkem SOLYMBIC vyvinou příznaky a

projevy podezřelé z krevní dyskrasie (např. přetrvávající horečka, hematomy, krvácení, bledost). U

pacientů s potvrzenými významnými hematologickými abnormalitami je nutné zvážit vysazení léčby

přípravkem SOLYMBIC.

Očkování

Obdobná protilátková odpověď na standardní 23-složkovou pneumokokovou vakcínu a třísložkovou

virovou vakcínu proti chřipce byla pozorována ve studii s 226 dospělými subjekty s revmatoidní

artritidou, kteří byli léčeni adalimumabem nebo placebem. Nejsou k dispozici žádné údaje, týkající se

sekundárního přenosu infekce v důsledku živé vakcíny u pacientů léčených adalimumabem.

Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali pokud možno všechna doporučená očkování v

souladu se současnými vakcinačními směrnicemi ještě před zahájením léčby přípravkem SOLYMBIC.

Pacienti léčení přípravkem SOLYMBIC mohou být souběžně očkováni, s výjimkou očkování živými

vakcínami. Podávání živých vakcín se také nedoporučuje u dětí, které byly přípravku SOLYMBIC

vystaveny in utero, a to po dobu 5 měsíců od poslední dávky přípravku SOLYMBIC, jež byla matce

během těhotenství podána.

Městnavé srdeční selhání

V klinické studii s jiným antagonistou TNF bylo pozorováno zhoršení městnavého srdečního selhání a

zvýšení mortality na městnavé srdeční selhání. Případy zhoršení městnavého srdečního selhání byly

rovněž popsány u pacientů léčených adalimumabem. U pacientů s mírným srdečním selháním (třída

I/II podle NYHA) se musí přípravek SOLYMBIC podávat s opatrností. Přípravek SOLYMBIC je

kontraindikován u středně těžkého až těžkého srdečního selhání (viz bod 4.3). U pacientů, u kterých

dojde k rozvoji nebo zhoršení příznaků městnavého srdečního selhání, musí být léčba přípravkem

SOLYMBIC ukončena.

Autoimunitní procesy

Léčba přípravkem SOLYMBIC může vést ke tvorbě autoimunitních protilátek. Dopad dlouhodobé

léčby přípravkem SOLYMBIC na rozvoj autoimunitních onemocnění není znám. Jestliže se u pacienta

v souvislosti s léčbou přípravkem SOLYMBIC vyvinou symptomy, svědčící pro lupus-like syndrom a

má-li pozitivní protilátky proti dvoušroubovici DNA, pak u něj léčba přípravkem SOLYMBIC nesmí

dále pokračovat (viz bod 4.8).

Souběžné podávání biologických DMARDs nebo antagonistů TNF

V klinických studiích sledujících souběžné podávání anakinry a dalšího antagonisty TNF –

etanerceptu, byly pozorovány závažné infekce, přičemž nebyl zjištěn žádný další klinický přínos v

porovnání s monoterapií etanerceptem. Vzhledem k původu nežádoucích účinků pozorovaných při

kombinované léčbě etanerceptem a anakinrou se mohou vyskytnout obdobné toxické projevy při

podávání kombinace anakinry a jiných antagonistů TNF. Proto se nedoporučuje používat kombinaci

přípravku SOLYMBIC a anakinry (viz bod 4.5).

Souběžné užívání přípravku SOLYMBIC spolu s jinými biologickými DMARDs (např. anakinra a

abatacept) nebo jinými antagonisty TNF se nedoporučuje na základě možného zvýšení rizika infekcí

včetně závažných infekcí, ale i možných farmakologických interakcí (viz bod 4.5).

Chirurgické výkony

U pacientů léčených adalimumabem existují jen omezené zkušenosti týkající se bezpečnosti přípravku

v souvislosti s chirurgickými výkony. Při plánování chirurgického výkonu je třeba vzít v úvahu dlouhý

poločas adalimumabu. Pacient, u kterého je nutná operace během léčby přípravkem SOLYMBIC, musí

být pečlivě sledován z hlediska vzniku infekcí a musí být provedena příslušná opatření. U pacientů

léčených adalimumabem, u kterých byla provedena arthroplastika, existují jen omezené zkušenosti

týkající se bezpečnosti přípravku.

Obstrukce tenkého střeva

Selhání odpovědi na léčbu u Crohnovy choroby může signalizovat výskyt fixované fibrotické striktury,

která si může vyžádat chirurgickou léčbu. Dostupné údaje naznačují, že adalimumab nezhoršuje ani

nezpůsobuje striktury.

Starší pacienti

Frekvence závažných infekcí u pacientů ve věku nad 65 let (3,7 %), léčených adalimumabem, byla

vyšší než u pacientů ve věku do 65 let (1,5 %). Některé z těchto infekcí měly fatální zakončení. Při

léčbě starších pacientů je zapotřebí věnovat obzvláštní pozornost riziku vzniku infekcí.

Pediatrická populace

Viz Očkování výše.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Adalimumab byl studován u pacientů s revmatoidní artritidou, polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou a psoriatickou artritidou, u kterých byl podáván v monoterapii nebo v kombinaci s

methotrexátem. Při podávání adalimumabu v kombinaci s methotrexátem byla v porovnání s

monoterapií tvorba protilátek nižší. Podávání adalimumabu bez methotrexátu vedlo ke zvýšené tvorbě

protilátek, zvýšené clearance a snížené účinnosti adalimumabu (viz bod 5.1).

Kombinovat přípravek SOLYMBIC s anakinrou se nedoporučuje (viz bod 4.4 „Souběžné podávání

biologických DMARDs nebo antagonistů TNF“).

Kombinovat přípravek SOLYMBIC s abataceptem se nedoporučuje (viz bod 4.4 „Souběžné podávání

biologických DMARDs nebo antagonistů TNF“).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen

Ženám ve fertilním věku se důrazně doporučuje k zabránění těhotenství používat vhodnou

antikoncepci a v jejím používání pokračovat po dobu nejméně pěti měsíců po posledním podání

přípravku SOLYMBIC.

Těhotenství

Jsou k dispozici omezené klinické údaje o podávání adalimumabu během těhotenství.

Ve vývojové toxikologické studii prováděné na opicích nebyly zjištěny známky toxicity u matek,

embryotoxicity či teratogenity. Preklinická data o účinku adalimumabu na postnatální toxicitu nejsou k

dispozici (viz bod 5.3).

Adalimumab podávaný v těhotenství může vzhledem k inhibici TNFα ovlivnit normální

imunologickou odpověď u novorozenců. Podávání přípravku SOLYMBIC v těhotenství se

nedoporučuje.

Adalimumab může přecházet přes placentu do séra dětí narozeným matkám, které byly v těhotenství

adalimumabem léčeny. V důsledku toho mohou být tyto děti náchylnější k infekcím. Podávání živých

vakcín dětem, které byly in utero adalimumabu vystaveny, se nedoporučuje po dobu 5 měsíců po

poslední injekci adalimumabu, kterou matka v průběhu těhotenství dostala.

Kojení

Není známo, zda se adalimumab vylučuje do mateřského mléka, případně zda po požití adalimumabu

dochází k jeho systémové absorpci.

Protože se však lidské imunoglobuliny vylučují do mléka, ženy nesmějí kojit nejméně pět měsíců po

ukončení léčby přípravkem SOLYMBIC.

Fertilita

Preklinické studie zaměřené na vliv adalimumabu na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek SOLYMBIC může mít podružný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po použití

přípravku SOLYMBIC se může objevit vertigo a zrakové poruchy (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Adalimumab byl hodnocen u 9 506 pacientů v kontrolovaných a otevřených pivotních studiích po

dobu až 60 měsíců nebo déle. Tyto studie zahrnovaly pacienty s revmatoidní artritidou s krátkým a

dlouhým trváním, pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou (polyartikulární juvenilní idiopatickou

artritidou a entezopatickou artritidou), stejně jako pacienty s axiální spondylartritidou (ankylozující

spondylitidou a axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu AS), psoriatickou artritidou,

pacienty s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou, psoriázou a pacienty s hidradenitis suppurativa a

uveitidou. Pivotní kontrolované studie zahrnovaly 6 089 pacientů léčených adalimumabem a 3 801

pacientů, kteří v kontrolovaném období studií dostávali placebo nebo aktivní srovnávací lék.

Podíl pacientů, kteří předčasně ukončili léčbu pro nežádoucí účinky ve dvojitě zaslepené kontrolované

části klíčových studií, byl 5,9 % pacientů léčených adalimumabem a 5,4 % u pacientů užívajících

kontrolní léčbu.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako je nasofaryngitida, infekce horních

dýchacích cest a sinusitida), reakce v místě injekčního vpichu (erytém, svědění, krvácení, bolest nebo

otoky), bolesti hlavy a muskuloskeletální bolest.

U adalimumabu byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. TNF antagonisté, jako například

SOLYMBIC, ovlivňují imunitní systém a jejich použití může ovlivňovat schopnost obranyschopnosti

organismu vůči infekci a rakovinnému bujení.

U adalimumabu byly také hlášeny fatální a život ohrožující infekce (včetně sepse, oportunních infekcí

TBC), HBV reaktivace a různé malignity (včetně leukémie, lymfomů a HSTCL).

Byly také hlášeny závažné hematologické, neurologické a autoimunní reakce. Tyto zahrnují vzácně se

vyskytující případy pancytopenie, aplastické anémie, centrálních a periferních demyelinizačních

chorob, případy lupus erythematodes a stavů podobných lupusu a Stevens-Johnsonův syndrom.

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky u pediatrických pacientů

Obecně byly nežádoucí účinky u pediatrických pacientů, pokud jde o typ a četnost výskytu, podobné

těm, které byly pozorovány u dospělých pacientů.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující výčet nežádoucích účinků je založen na zkušenosti z klinických studií a z období

postmarketingu, účinky jsou seřazeny podle orgánových systémů a frekvence výskytu v tabulce 3 níže:

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 do < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 do < 1/100); vzácné (≥

1/10 000

do < 1/1 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky řazeny podle klesající závažnosti. Jsou zde zahrnuty účinky, které se, napříč jednotlivými

indikacemi, vyskytovaly s nejvyšší frekvencí. Hvězdička (*) se ve sloupci tříd orgánových systémů

vyskytuje tehdy, pokud lze další informace nalézt na jiných místech textu, v bodech 4.3, 4.4 a 4.8.

Tabulka 3 Nežádoucí účinky

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace*

Velmi časté

infekce dýchacích cest (včetně infekce

dolních a horních cest dýchacích, pneumonie,

sinusitidy, faryngitidy, nazofaryngitidy,

bronchitidy a pneumonie vyvolané

herpetickými viry)

Časté

systémové infekce (včetně sepse, kandidózy a

chřipky),

střevní infekce (včetně virové

gastroenteritidy), infekce kůže a měkkých

tkání (včetně paronychia, celulitidy, impetiga,

nekrotizující fasciitidy a herpes zoster),

ušní infekce,

orální infekce (včetně herpes simplex, orální

herpes a zubních infekcí),

infekce reprodukčního systému (včetně

vulvovaginální myotické infekce),

infekce močových cest (včetně

pyelonefritidy), plísňové infekce,

kloubní infekce

Méně časté

neurologické infekce (včetně virové

meningitidy), oportunní infekce a tuberkulóza

(včetně kokcidiomykózy, histoplasmózy a

infekcí způsobených mycobacterium avium

complex), bakteriální infekce,

oční infekce, divertikulitida

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující

cysty a polypy)*

Časté

karcinom kůže vyjma melanomu (včetně

karcinomu z bazálních buněk a skvamózního

buněčného karcinomu),

benigní neoplázie

Méně časté

lymfom**,

novotvary solidních orgánů (včetně

karcinomu prsu, plicní neoplázie a neoplázie

štítné žlázy), melanom**

Vzácné

leukémie

Není známo

hepatosplenický T-buněčný lymfom

karcinom z Merkellových buněk

(neuroendokrinní karcinom kůže)

Poruchy krve a lymfatického

systému*

Velmi časté

leukopenie (včetně neutropenie a

agranulocytózy), anémie

Časté

leukocytóza,

trombocytopenie,

Méně časté

idiopatická trombocytopenická purpura

Vzácné

pancytopenie

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému*

Časté

hypersenzitivita,

alergie (včetně sezónní alergie)

Méně časté

sarkoidóza

, vaskulitida

Vzácné

anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

zvýšení lipidů

Časté

hypokalémie,

zvýšení kyseliny močové,

abnormální hladina sodíku v krvi,

hypokalcémie,

hyperglykémie,

hypofosfatémie,

dehydratace

Psychiatrické poruchy

Časté

alterace nálady (včetně deprese),

úzkost, nespavost

Poruchy nervového systému*

Velmi časté

bolesti hlavy

Časté

parestezie (včetně hypestézie),

migréna,

útlak nervových kořenů

Méně časté

cévní mozková příhoda

třes,

neuropatie

Vzácné

roztroušená skleróza,

demyelinizační poruchy (např. optická

neuritida, Guillain-Barré syndrom)

Poruchy oka

Časté

poruchy zraku,

konjunktivitida,

blefaritida,

otoky oka

Méně časté

diplopie

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo

Méně časté

ztráta sluchu,

tinnitus

Srdeční poruchy*

Časté

tachykardie

Méně časté

infarkt myokardu

arytmie,

městnavé srdeční selhání

Vzácné

srdeční zástava

Cévní poruchy

Časté

hypertenze,

záchvaty zrudnutí,

hematomy

Méně časté

aneurysma aorty, cévní

arteriální okluze,

tromoflebitida

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy*

Časté

astma,

dyspnoe,

kašel

Méně časté

plicní embolie

intersticiální plicní choroba,

chronická obstrukční plicní nemoc,

pneumonitida,

pleurální výpotek

Vzácné

plicní fibróza

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

bolesti břicha,

nausea a zvracení

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Časté

krvácení z GI traktu,

dyspepsie,

gastroesofageální reflexní choroba,

sicca syndrom

Méně časté

pankreatitida,

dysfagie,

edém obličeje

Vzácné

perforace střeva

Poruchy jater a žlučových

cest*

Velmi časté

zvýšení jaterních enzymů

Méně časté

steatóza jater,

cholecystitida a cholelithiáza,

zvýšení bilirubinu

Vzácné

hepatitida

reaktivace hepatitidy B

autoimunní hepatitida

Není známo

selhání jater

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté

rash (včetně exfoliativního rashe)

Časté

nový výskyt nebo zhoršení psoriázy (včetně

palmoplantární pustulózní psoriázy)

urtikarie,

tvorba modřin (včetně purpury),

dermatitida (včetně ekzému),

onychoklázie,

hyperhidróza,

alopecie

pruritus

Méně časté

noční pocení,

zjizvení

Vzácné

erythema multiforme

Stevens-Johnsonův syndrom

angioedém

kožní vaskulitida

Není známo

zhoršení příznaků dermatomyozitidy

Poruchy neuromuskulární a

pojivové tkáně

Velmi časté

muskuloskeletální bolest

Časté

svalové spasmy (včetně zvýšení

kreatinfosfokinázy v krvi)

Méně časté

Rhabdomyolýza,

systémový lupus erytmematosus

Vzácné

lupus-like syndrom

Poruchy ledvin a močových

cest

Časté

poškození ledvin,

hematurie

Méně časté

nykturie

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Méně časté

erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace*

Velmi časté

reakce v místě injekčního vpichu (včetně

erytému v místě vpichu injekce)

Časté

bolest na hrudi,

edém,

pyrexie

Méně časté

zánět

Vyšetření*

Časté

poruchy koagulace a krvácení (včetně

prodloužení aktivovaného parciálního

tromboplastinového času),

pozitivní test autoprotilátek (včetně

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

protilátek proti dvoušroubovici DNA),

zvýšení laktátdehydrogenázy v krvi

Poranění, otravy a

procedurální komplikace

Časté

porucha hojení

*další informace lze nalézt na jiných místech textu, v bodech 4.3, 4.4 a 4.8

**včetně otevřené fáze prodloužených studií

včetně údajů ze spontánního hlášení

Hidradenitis suppurativa

Bezpečnostní profil u pacientů s hidradenitis suppurativa léčených adalimumabem jednou týdně byl v

souladu se známým bezpečnostním profilem adalimumabu.

Uveitida

Bezpečnostní profil u pacientů s uveitidou léčených adalimumabem jednou za dva týdny byl v souladu

se známým bezpečnostním profilem adalimumabu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě injekčního vpichu

V klíčových kontrolovaných studiích se u 12,9 % dětských a dospělých pacientů léčených

adalimumabem vyvinuly reakce v místě vpichu (erytém a/nebo svědění, krvácení, bolest nebo otok) v

porovnání se 7,2 % pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou. Reakce v místě injekčního

vpichu nevyžadovaly přerušení podávání léčivého přípravku.

Infekce

V klíčových kontrolovaných studiích se u dětských a dospělých pacientů léčených adalimumabem

vyskytla infekce ve frekvenci 1,51 a u pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou ve frekvenci

1,46 případů na pacienta léčeného po dobu jednoho roku (případ/pacient/rok). Jednalo se především o

nazofaryngitidu, infekci horních cest dýchacích a sinusitidu. Většina pacientů pokračovala po vyléčení

infekce v léčbě adalimumabem.

Výskyt závažných infekcí u pacientů léčených adalimumabem činil 0,04 případů/pacient/rok a u

pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou 0,03 případů/pacient/rok.

V kontrolovaných a otevřených studiích u dospělých i pediatrických pacientů s adalimumabem byly

hlášeny závažné infekce (včetně fatalních infekcí, které se vyskytovaly vzácně), jako jsou tuberkulóza

(včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy) a invazivní oportunní infekce (např. diseminová nebo

mimoplicní histoplasmóza, blastocystóza, kokcidiomykóza, pneumocystóza, kandidóza, aspergilóza a

listerióza). Většina případů tuberkulózy se vyskytla v prvních osmi měsících po zahájení léčby a

mohlo se jednat o opětovné vzplanutí latentního onemocnění.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

Ve studiích s adalimumabem nebyly u 249 pediatrických pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

(polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou a entezopatickou artritidou) pozorovány žádné

malignity při expozici odpovídající 655,6 pacientorokům léčby. Žádné malignity nebyly navíc

pozorovány ani u 192 pediatrických pacientů při expozici 498,1 pacientoroků léčby v průběhu studií s

adalimumabem, zaměřených na pediatrické pacienty s Crohnovou chorobou. Žádné malignity nebyly

pozorovány u 77 pediatrických pacientů při expozici 80,0 pacientoroků léčby v průběhu studie s

adalimumabem u pediatrických pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou.

V průběhu kontrolovaného období klíčových klinických studií u dospělých pacientů s adalimumabem,

v trvání nejméně 12 týdnů byly u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou,

ankylozující spondylitidou, axiální spondylartritidou bez radiologického průkazu AS, psoriatickou

artritidou, psoriázou, hidradenitis suppurativa, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a uveitidou

pozorovány případy malignit jiného druhu, než jsou lymfomy či nemelanomový karcinom kůže, s

četností výskytu 6,8 (4,4 a 10,5) (na 1 000 pacientoroků při 95 % intervalu spolehlivosti,

v porovnání

četností jejich výskytu 6,3 (3,4 a 11,8) na 1 000 pacientoroků u kontrolní skupiny. Skupina s

adalimumabem zahrnovala 5 291 pacientů a 3 444 pacientů bylo v kontrolní skupině (průměrná doba

trvání léčby byla 4,0 měsíce u adalimumabu a 3,8 měsíce u pacientů léčených kontrolou). Četnost

výskytu kožních karcinomů nemelanomového typu (95 % interval spolehlivosti) byla 8,8 (6,0 a 13,0)

na 1 000 pacientoroků u pacientů léčených adalimumabem a 3,2 (1,3 a 7,6) na 1 000 pacientoroků v

kontrolní skupině. Z těchto kožních karcinomů se skvamózní buněčný karcinom vyskytoval s četností

2,7 (1,4 a 5,4) na 1 000 pacientských let při 95 % intervalu spolehlivosti u pacientů léčených

adalimumabem a 0,6 (0,1 a 4,5) na 1 000 pacientoroků u kontrolních pacientů. Četnost výskytu

lymfomů (95 % interval spolehlivosti) byla 0,7 (0,2 a 2,7) na 1 000 pacientoroků u pacientů léčených

adalimumabem a 0,6 (0,1 a 4,5) na 1 000 pacientských let u kontrolních pacientů.

Když se zkombinují kontrolovaná období těchto studií a probíhající a ukončené otevřené rozšířené

fáze studií s adalimumabem s průměrnou délkou trvání přibližně 3,3 roku, zahrnující 6 427 pacientů a

více než 26 439 pacientoroků léčby, pak pozorovaná četnost výskytu malignit jiného typu, než jsou

lymfomy a nemelanomové karcinomy kůže, činí přibližně 8,5 na 1 000 pacientoroků. Pozorovaná

četnost výskytu nemelanomového typu kožního karcinomu činí přibližně 9,6 na 1 000 pacientoroků a

pozorovaná četnost lymfomů je přibližně 1,3 na 1 000 pacientoroků.

Ve sledování po uvedení na trh v období od ledna 2003 do prosince 2010, a to především u pacientů s

revmatoidní artritidou, činil výskyt všech hlášených malignit přibližně 2,7 na 1 000 pacientských let

léčby. Hlášená četnost výskytu u kožního karcinomu nemelanomového typu činila přibližně 0,2 a u

lymfomů přibližně 0,3 na 1 000 pacientoroků léčby (viz bod 4.4).

U pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny vzácné postmarketingové případy hepatosplenického

T-buněčného lymfomu (viz bod 4.4).

Autoprotilátky

U pacientů bylo prováděno vyšetření na autoprotilátky v různých časových intervalech studií I–V s

revmatoidní artritidou. V těchto studiích byly u 11,9 % pacientů léčených adalimumabem a u 8,1 %

pacientů léčených placebem a aktivní kontrolou, kteří měli negativní výchozí titry antinukleárních

protilátek, zjištěny pozitivní titry ve 24. týdnu léčby. U dvou pacientů z 3 441 nemocných léčených

adalimumabem ve všech studiích s revmatoidní a psoriatickou artritidou došlo k rozvoji klinických

příznaků naznačujících možnost nového vzniku syndromu podobnému lupusu. Po vysazení léčby došlo

u těchto pacientů ke zlepšení. U žádného pacienta nedošlo k rozvoji lupózní nefritidy či symptomů

postižení centrálního nervového systému.

Hepatobiliání poruchy

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s adalimumabem, zaměřených na revmatoidní artritidu a

psoriatickou artritidu, se po sledovanou dobu trvání v rozmezí od 4 do 104 týdnů objevilo zvýšení

ALT ≥ 3 x ULN u 3,7 % pacientů léčených adalimumabem a u 1,6 % pacientů léčených kontrolním

přípravkem.

V kontrolovaných klinických studiích fáze 3 s adalimumabem u pacientů s polyartikulární juvenilní

idiopatickou artritidou ve věku od 4 do 17 let a entezopatickou artritidou ve věku od 6 do 17 let se

vyskytla ALT elevace ≥ 3 x ULN u 6,1 % pacientů léčených adalimumabem a u 1,3 % pacientů

léčených v kontrolní skupině. Ve většině případů se zvýšení ALT vyskytlo při současném podávání

methotrexátu. Žádné zvýšení ALT ≥ 3 x ULN se nevyskytlo ve fázi III klinické studie s adalimumabem

u pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou ve věku od 2 do < 4 let.

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s adalimumabem u pacientů s Crohnovou choronbou a

ulcerózní kolitidou se po sledovanou dobu trvání v rozmezí od 4 do 52 týdnů objevilo zvýšení ALT ≥

3 x ULN u 0,9 % pacientů léčených adalimumabem a u 0,9 % pacientů léčených kontrolním

přípravkem.

V klinické studii fáze III s adalimumabem u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou, která

hodnotila účinnost a bezpečnost dvou udržovacích dávkovacích režimů upravených dle hmotnosti po

hmotnostně upravené indukční léčbě do 52 týdnů léčby, se vyskytla ALT elevace ≥ 3 x ULN u 2,6 %

(5 ze 192) pacientů, z nichž 4 byli vystaveni souběžné léčbě imunosupresivy.

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s adalimumabem u pacientů s ložiskovou psoriázou se

po sledovanou dobu trvání v rozmezí od 12 do 24 týdnů objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 1,8 %

pacientů léčených adalimumabem a u 1,8 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

Žádné zvýšení ALT ≥ 3 x ULN se nevyskytlo v klinické studii fáze III s adalimumabem u

pediatrických pacientů s ložiskovou psoriázou.

V kontrolovaných klinických studiích s adalimumabem (úvodní dávky 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v

týdnu 2, následované 40 mg jednou týdně počínaje týdnem 4) u pacientů s hidradenitis suppurativa se

sledovanou dobou trvání v rozmezí od 12 do 16 týdnů se objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 0,3 %

pacientů léčených adalimumabem a u 0,6 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

V kontrolovaných klinických studiích s adalimumabem (úvodní dávky 80 mg v týdnu 0, následované

40 mg jednou za dva týdny počínaje týdnem 1) se u pacientů s uveitidou léčených až po dobu 80 týdnů

se střední expozicí 166,5 dne v případě terapie adalimumabem a 105,0 dne v případě terapie

kontrolním přípravkem objevilo zvýšení ALT ≥ 3 x ULN u 2,4 % pacientů léčených adalimumabem a

u 2,4 % pacientů léčených kontrolním přípravkem.

V klinických studiích napříč všemi indikacemi byli pacienti se zvýšeným ALT asymptomatičtí a ve

většině případů bylo zvýšení ALT přechodné a vymizelo s pokračováním léčby. Nicméně, po uvedení

přípravku na trh byly u pacientů, jimž byl podáván adalimumab, hlášeny případy selhání jater, stejně

jako případy méně závažných poruch jater, které mohou selhání jater předcházet, jako je hepatitida,

včetně autoimunní hepatitidy.

Souběžná léčba azathioprinem/merkaptopurinem

Ve studiích s Crohnovou chorobou byla u dospělých pacientů léčených kombinací adalimumabu spolu

s azathioprinem/merkaptopurinem pozorována vyšší incidence malignit a závažných nežádoucích

účinků souvisejících s infekcemi v porovnání s pacienty, kteří byli léčeni pouze adalimumabem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích nebyla pozorována toxicita omezující dávku léku. Nejvyšší hodnocenou dávkou

bylo opakované intravenózní podávání 10 mg/kg, což je přibližně 15násobek doporučené dávky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α),

ATC kód: L04AB04

SOLYMBIC je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem (“biosimilar”). Podrobné informace

jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Mechanismus účinku

Adalimumab se specificky váže na TNF a neutralizuje biologickou funkci TNF blokováním jeho

interakce s p55 a p75 TNF receptorů na povrchu buněk.

Adalimumab rovněž moduluje biologickou odpověď, která je indukována nebo regulována TNF,

včetně změn hladin adhezních molekul zodpovědných za migraci leukocytů (ELAM-1, VCAM-1 a

ICAM-1 při IC50

0,1-0,2 nM).

Farmakodynamické účinky

Po léčbě adalimumabem byl u pacientů s revmatoidní artritidou v porovnání s výchozím stavem

pozorován rychlý pokles hladin ukazatelů akutní fáze zánětu (C-reaktivní protein (CRP) a sedimentace

erytrocytů (FW)) a sérových cytokinů (IL-6). Po podání adalimumabu byly rovněž sníženy sérové

koncentrace matrixových metaloproteináz (MMP-1 a MMP-3), které vyvolávají přestavbu tkání

způsobující destrukci chrupavek. U pacientů léčených adalimumabem obvykle došlo ke zlepšení

hematologických známek chronického zánětu.

Rychlý pokles hladin CRP během léčby adalimumabem byl také pozorován u pacientů s

polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a

hidradenitis suppurativa. U pacientů s Crohnovou chorobou bylo také pozorováno snížení počtu buněk

exprimujících markery zánětlivých faktorů v tlustém střevě, což zahrnovalo i významný pokles exprese

TNFα. Endoskopické zkoumání střevní sliznice jednoznačně prokázalo slizniční hojení u pacientů

léčených adalimumabem.

Klinická účinnost a bezpečnost

Revmatoidní artritida

Adalimumab byl hodnocen u více než 3 000 pacientů ve všech klinických studiích s revmatoidní

artritidou. Účinnost a bezpečnost adalimumabu byly hodnoceny v 5 randomizovaných, dvojitě

zaslepených a dobře kontrolovaných studiích. Někteří pacienti byli léčeni po dobu až 120 měsíců.

Ve studii RA I bylo hodnoceno 271 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a selhala u nich léčba nejméně jedním chorobu

modifikujícím antirevmatickým lékem a léčba methotrexátem v dávkách 12,5-25 mg (10 mg v případě

nesnášenlivosti methotrexátu) jednou týdně nebyla dostatečně účinná, při konstantní dávce 10-25 mg

methotrexátu jednou týdně. Pacienti dostávali dávky 20, 40 nebo 80 mg adalimumabu nebo placebo

každý druhý týden po dobu 24 týdnů.

Ve studii RA II bylo hodnoceno 544 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a selhala u nich léčba nejméně jedním chorobu

modifikujícím antirevmatickým lékem. Pacientům byla po dobu 26 týdnů podávána subkutánně dávka

20 nebo 40 mg adalimumabu každý druhý týden a placebo v týdnu bez podání aktivní léčby nebo

placebo bylo podáváno jednou týdně po stejnou dobu. Ve studii nebyly povoleny žádné jiné chorobu

modifikující antirevmatické léky.

Ve studii RA III bylo hodnoceno 619 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní

artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší a u kterých nebyla odpověď na léčbu methotrexátem v

dávkách 12,5-25 mg dostatečná nebo v případě nesnášenlivosti methotrexátu v dávce 10 mg týdně. Ve

studii byly tři skupiny. První skupina dostávala injekce placeba jednou týdně po dobu 52 týdnů. Druhá

skupina dostávala adalimumab 20 mg jednou týdně po dobu 52 týdnů. Třetí skupina byla léčena

adalimumabem 40 mg každý druhý týden, přičemž v týdnu bez podávání aktivní látky dostávali

pacienti placebo. Po ukončení prvních 52 týdnů bylo 457 pacientů zařazeno do otevřené prodloužené

fáze studie, kdy bylo podáváno 40 mg adalimumabu/MTX každý druhý týden po dobu až 10 let.

Studie RA IV primárně hodnotila bezpečnost léčby u 636 pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní

revmatoidní artritidou, kteří byli ve věku 18 let a starší. Studie se mohli zúčastnit pacienti, kteří dosud

neužívali chorobu modifikující antirevmatické léky i pacienti, kteří byli i v průběhu studie léčeni

revmatologickou léčbou za předpokladu, že tato terapie byla stabilní po dobu nejméně 28 dní. Jednalo

se o léčbu methotrexátem, leflunomidem, hydroxychlorochinem, sulfasalazinem a/nebo solemi zlata.

Pacienti byli randomizováni na léčbu 40 mg adalimumabunebo placeba každý druhý týden po dobu 24

týdnů.

Studie RA V hodnotila 799 dospělých pacientů se středně až výrazně aktivní časnou revmatoidní

artritidou dosud neléčených methotrexátem (průměrné trvání nemoci méně než 9 měsíců). Tato studie

hodnotila účinnost adalimumabu 40 mg podávaného každý druhý týden/v kombinační terapii s

methotrexátem, adalimumabu 40 mg každý druhý týden v monoterapii a methotrexátu v monoterapii

na snížení příznaků a projevů a rychlost progrese poškození kloubů u revmatoidní artritidy po dobu

104 týdnů. Po ukončení prvních 104 týdnů bylo 497 pacientů zařazeno do otevřené prodloužené fáze,

ve které bylo 40 mg adalimumabu podáváno každý druhý týden po dobu 10 let.

Primárním cílovým parametrem ve studiích RA I, II a III a sekundárním cílovým parametrem ve studii

RA IV bylo procento pacientů, kteří dosáhli odpověď ACR 20 ve 24. nebo 26. týdnu. Primárním

cílovým parametrem ve studii RA V bylo procento pacientů, kteří dosáhli odpověď ACR 50 v týdnu

52. Ve studiích RA III a V bylo dalším primárním cílovým parametrem v 52. týdnu zpomalení

progrese onemocnění (stanovené pomocí RTG vyšetření). Studie RA III měla také primárním cílovým

parametrem změnu kvality života.

ACR odpověď

Procento pacientů léčených adalimumabem, kteří dosáhli odpověď ACR 20, 50 a 70 bylo ve studiích

RA I, II a III shodné. Výsledky při podávání dávky 40 mg každý druhý týden jsou shrnuty v tabulce 4.

Tabulka 4 ACR odpověď v placebem kontrolovaných studiích (procento pacientů)

Odpověď

Studie RA I

a

**

Studie RA II

a

**

Studie RA III

a

**

Placebo/

MTX

c

n=60

Adalimumab

b

/

MTX

c

n=63

Placebo

n=110

Adalimumab

b

n=113

Placebo/

MTX

c

n=200

Adalimumab

b

/

MTX

c

n=207

ACR 20

6 měsíců

13,3 %

65,1 %

19,1 %

46,0 %

29,5 %

63,3 %

12 měsíců

24,0 %

58,9 %

ACR 50

6 měsíců

6,7 %

52,4 %

8,2 %

22,1 %

9,5 %

39,1 %

12 měsíců

9,5 %

41,5 %

ACR 70

6 měsíců

3,3 %

23,8 %

1,8 %

12,4 %

2,5 %

20,8 %

12 měsíců

4,5 %

23,2 %

Studie RA I za 24 týdnů, Studie RA II za 26 týdnů a Studie RA III za 24 a 52 týdnů

adalimumab 40 mg podávaný každý druhý týden

MTX = methotrexát

**p < 0,01, adalimumab versus placebo

Ve studiích RA I-IV došlo po 24 a 26 týdnech léčby v porovnání s placebem ke zlepšení všech

jednotlivých složek kritérií odpovědi ACR (počet bolestivých a oteklých kloubů, hodnocení aktivity

onemocnění a bolesti lékařem a pacientem, skóre indexu disability (HAQ) a hodnoty CRP (mg/dl)).

Ve studii RA III toto zlepšení přetrvávalo po dobu 52 týdnů.

V otevřené prodloužené studii fáze III s revmatoidní artritidou si většina pacientů, kteří dosáhli

odpovědi dle ACR, udržela odpověď v trvání až 10 let. Z celkového počtu 207 pacientů, kteří byli

randomizováni na adalimumab 40 mg každý druhý týden, jich 114 pokračovalo v léčbě

adalimumabem každý druhý týden po dobu 5 let. Z těchto pacientů 86 (75,4 %) dosáhlo odpovědi

ACR 20; 72 pacientů (63,2 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a 41 pacientů (36 %) dosáhlo odpovědi

ACR 70. Z celkového počtu 207 pacientů jich 81 pokračovalo v léčbě adalimumabem v dávce 40 mg

každý druhý týden po dobu 10 let. Mezi těmito dosáhlo 64 pacientů (79,0 %) odpovědi ACR 20, 56

pacientů (69,1 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a 43 pacientů (53,1 %) dosáhlo odpovědi ACR 70.

Ve studii RA IV byla ACR 20 odpověď u pacientů léčených adalimumabem a standardní léčbou

statisticky významně lepší než u pacientů léčených placebem a standardní léčbou (p < 0,001).

Ve studiích RA I - IV dosáhli pacienti léčení adalimumabem statisticky významné odpovědi ACR 20 a

50 v porovnání s placebem již za jeden až dva týdny po zahájení léčby.

Ve studii RA V u pacientů s časnou revmatoidní artritidou, kteří dosud nebyli léčeni methotrexátem,

vedla kombinační léčba adalimumabem a methotrexátem k rychlejší a významně větší odpovědi ACR

než monoterapie methotrexátem a monoterapie adalimumabem v 52. týdnu a odpověď přetrvávala i ve

104. týdnu (viz tabulka 5).

Tabulka 5 Odpověď ACR ve studii RA V (procento pacientů)

Odpověď

MTX

n = 257

Adalimumab

n=274

Adalimumab

/MTX

n=268

Hodnota p

a

Hodnota p

b

Hodnota p

c

ACR 20

Týden 52

62,6 %

54,4 %

72,8 %

0,013

< 0,001

0,043

Týden 104

56,0 %

49,3 %

69,4 %

0,002

< 0,001

0,140

ACR 50

Týden 52

45,9 %

41,2 %

61,6 %

< 0,001

< 0,001

0,317

Týden 104

42,8 %

36,9 %

59,0 %

< 0,001

< 0,001

0,162

ACR 70

Týden 52

27,2 %

25,9 %

45,5 %

< 0,001

< 0,001

0,656

Týden 104

28,4 %

28,1 %

46,6 %

< 0,001

< 0,001

0,864

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie methotrexátem a kombinační terapie

adalimumab/methotrexát pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a kombinační terapie

adalimumab/methotrexát pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumab a monoterapie methotrexátem pomocí

Mann-Whitneova U testu.

V otevřené prodloužené fázi studie RA V byly odpovědi ACR na léčbu zachovány po dobu až 10 let. Z

542 pacientů, kteří byli randomizováni na léčbu adalimumabem 40 mg každý druhý týden,

pokračovalo 170 pacientů v léčbě adalimumabem 40 mg každý druhý týden po dobu 10 let. Mezi těmi

dosáhlo 154 pacientů (90,6 %) odpovědi ACR 20; 127 pacientů (74,7 %) dosáhlo odpovědi ACR 50 a

102 pacientů (60,0 %) dosáhlo odpovědi ACR 70.

V týdnu 52 dosáhlo 42,9 % pacientů léčených kombinací adalimumab/methotrexát klinickou remisi

(DAS28 < 2,6) v porovnání s 20,6 % pacientů léčených methotrexátem v monoterapii a 23,4 %

pacientů léčených adalimumabem v monoterapii. Kombinační terapie adalimumab/methotrexát byla

klinicky a statisticky lepší než monoterapie methotrexátem (p < 0,001) a monoterapie adalimumabem

(p < 0,001) z hlediska dosažení stavu nízké aktivity choroby u pacientů se střední až těžkou formou

revmatoidní artritidy diagnostikovanou v nedávné době. Odpověď u obou větví studie s monoterapií

byla podobná (p=0,447).

RTG odpověď

Ve studii RA III, kde průměrné trvání revmatoidní artritidy u pacientů léčených adalimumabem bylo

přibližně 11 let, bylo strukturální poškození kloubů hodnoceno radiograficky a vyjádřeno jako změna

modifikovaného celkového Sharpova skóre (Total Sharp Score, TSS) a jeho komponent, skóre erozí a

skóre zúžení kloubní štěrbiny. U pacientů léčených adalimumabem/methotrexátem byla zjištěna

významně menší RTG progrese v 6. a 12. měsíci léčby než u pacientů léčených methotrexátem v

monoterapii (viz tabulka 6).

Snížení stupně progrese strukturálního poškození u části pacientů v otevřené prodloužené RA studii III

přetrvává po dobu 8 a 10 let. Po 8 letech bylo 81 z 207 pacientů původně léčených adalimumabem v

dávce 40 mg každý druhý týden bylo radiograficky zhodnoceno. U 48 z těchto pacientů nedošlo k

progresi strukturálního poškození, což bylo definováno jako 0,5 či nižší změna hodnoty mTSS v

porovnání s výchozím stavem. Po 10 letech 79 z 207 pacientů původně léčených adalimumabem v

dávce 40 mg každý druhý týden bylo radiograficky zhodnoceno. Mezi těmito se u 40 pacientů

neprokázala progrese strukturálního poškození, definovaná jako změna mTSS o 0,5 nebo méně v

porovnání s výchozím stavem.

Tabulka

6 Průměrné RTG změny po 12 měsících ve studii RA III

Placebo/

MTX

a

Adalimumab

/MTX

40 mg každý druhý

týden

Placebo/MTX-

adalimumab /MTX

(95% interval

spolehlivosti

b

)

Hodnota p

Celkové Sharpovo skóre

2,6 (1,4; 3,8)

< 0,001

Skóre erozí

1,6 (0,9; 2,2)

< 0,001

Skóre JSN

0,9 (0,3; 1,4)

0,002

methotrexát

95% intervaly spolehlivosti pro rozdíly změny skóre mezi methotrexátem a adalimumabem

na základě analýzy pořadí

zúžení kloubní štěrbiny

Ve studii RA V bylo strukturální poškození kloubů hodnoceno radiograficky a vyjádřeno jako změna

upraveného celkového Sharpova skóre (viz tabulka 7).

Tabulka 7 Radiografické průměrné změny v týdnu 52 ve studii RA V

MTX

n=257

(95 % interval

spolehlivosti)

Adalimumab

n=274

(95 % interval

spolehlivosti)

Adalimumab/

MTX

n=268

(95 % interval

spolehlivosti)

Hodnota p

a

Hodnota p

b

Hodnota p

c

Celkové Sharpovo

skóre

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Skóre eroze

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN skóre

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie methotrexátem a kombinační terapie adalimumab/methotrexát

pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumab a kombinační terapie adalimumab/methotrexát

pomocí Mann-Whitneova U testu.

Hodnota p pochází z párového srovnání monoterapie adalimumabem a monoterapie methotrexátem pomocí Mann-

Whitneova U testu.

Po 52 a 104 týdnech terapie bylo procento pacientů bez progrese (změna modifikovaného Sharpova

skóre oproti výchozímu stavu ≤ 0,5) významně vyšší při kombinační terapii adalimumab/methotrexát

(63,8 %, resp. 61,2 %) v porovnání s monoterapií methotrexátem (37,4 %, resp. 33,5 %, p < 0,001) a

monoterapií adalimumabem (50,7 %, p < 0,002, resp. 44,5 %, p < 0,001).

V otevřené prodloužené fázi studie RA V byla v desátém roce průměrná změna modifikovaného

Sharpova skóre oproti výchozímu stavu 10,8, 9,2 a 3,9 u pacientů původně randomizovaných na léčbu

methotrexátem v monoterapii, adalimumabem v monoterapii a adalimumabem v kombinaci s

methotrexátem. Odpovídající poměry pacientů bez radiografické progrese byly 31,3 %, 23,7 % a 36,7

Kvalita života a tělesné funkce

Kvalita života odvozená od zdravotního stavu a tělesné funkce byly ve čtyřech původních

kontrolovaných studiích hodnoceny indexem disability pomocí Dotazníku hodnocení zdraví (Health

Assessment Questionnaire – HAQ). Tento parametr byl předem stanoveným primárním výsledným

ukazatelem v 52. týdnu ve studii RA III. U všech dávek/režimů podávání adalimumabu ve všech

čtyřech studiích bylo prokázáno statisticky významně větší zlepšení indexu disability HAQ mezi

výchozí hodnotou a hodnotou v 6. měsíci v porovnání s placebem a ve studii RA III byly pozorovány

stejné výsledky v 52. týdnu. Tyto nálezy podporují i výsledky Stručného formuláře průzkumu zdraví

(SF 36) u všech dávek/režimů podávání adalimumabu ve všech čtyřech studiích se statisticky

významným zlepšením skóre souhrnu tělesných komponent (physical component summary – PCS) a

statisticky významným zlepšením skóre příznaků bolesti a vitality při dávkování přípravku 40 mg

každý druhý týden. Ve všech třech studiích, ve kterých byla hodnocena únavnost (studie RA I, III, IV)

byl pozorován její statisticky významný pokles stanovením funkčního hodnocení léčby chronického

onemocnění (FACIT).

Ve studii RA III se u většiny subjektů, kteří dosáhli zlepšení tělesných funkcí a pokračovali v léčbě,

udrželo zlepšení až do týdne 520 (120 měsíců) nezaslepené fáze studie. Zlepšení kvality života bylo

hodnoceno po dobu 156 týdnů (36 měsíců), toto zlepšení přetrvávalo v průběhu celého tohoto období.

Ve studii RA V se zlepšení indexu disability HAQ a tělesné komponenty v průzkumu SF 36 prokázalo

jako větší (p < 0,001) při kombinační léčbě adalimumabem/methotrexátem v porovnání s monoterapií

methotrexátem a monoterapií adalimumabem v 52. týdnu a zůstávalo větší až do 104. týdne. Mezi 250

subjekty, které dokončily otevřenou prodlouženou fázi studie RA V, bylo po dobu 10 let léčby

zachováno zlepšení fyzických funkcí.

Entezopatická artritida

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené

studii u 46 pediatrických pacientů (ve věku od 6 do 17 let) se středně těžkou entezopatickou artritidou.

Pacienti byli randomizováni do skupiny dostávající buď 24 mg/m

tělesného povrchu (BSA)

adalimumabu do maximální dávky 40 mg nebo placebo každý druhý týden po dobu 12 týdnů. Po dvojitě

zaslepeném období následovalo otevřené období (OL), během kterého pacienti dostávali 24 mg/m

adalimumabu do maximální dávky 40 mg každý druhý týden subkutánně až po dobu do maximálně

192 týdnů. Primárním cílovým parametrem byla procentuální změna v počtu aktivních kloubů s

artritidou (otok nezpůsoben deformitou nebo klouby s úbytkem pohyblivosti plus bolest a/nebo

citlivost) od počátku do týdne 12, které bylo dosaženo průměrným procentuálním snížením -62,6 %

(střední procentuální změna -88,9 %) u pacientů ve skupině s adalimumabem ve srovnávní s -11,6 %

(střední procentuální změna -50,0 %) u pacientů ve skupině s placebem. Zlepšení v počtu aktivních

kloubů s artritidou bylo během OL období do týdne 156 udrženo u 26 z 31 (84 %) pacientů ve skupině

s adalimumabem, kteří setrvávali ve studii. Ačkoli to nebylo statisticky významné, u většiny pacientů

bylo prokázáno klinické zlepšení sekundárních cílových parametrů, jako počet míst s entesitidou,

počet citlivých kloubů (TJC), počet oteklých kloubů (SJC), pediatrická ACR 50 odpověď a pediatrická

ACR 70 odpověď.

Axiální spondylartritida

Ankylozující spondylitida (AS)

Adalimumab 40 mg byl podáván každý druhý týden ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích 393 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou, u nichž nebyla

dostatečná odpověď na konvenční terapii (průměrné výchozí skóre aktivity choroby [Bath Ankylosis

Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] bylo u všech skupin 6,3). Studie trvaly 24 týdnů. 79

pacientů (20,1 %) bylo léčeno současně chorobu modifikujícími antirevmatiky a 37 pacientů (9,4 %)

glukokortikoidy. Po zaslepené fázi následovala otevřená fáze, během níž pacienti dostávali

adalimumab 40 mg každý druhý týden subkutánně po dobu dalších 28 týdnů. Subjekty hodnocení

(n=215, 54,7 %), u kterých se v týdnech 12, 16 nebo 20 nepodařilo dosáhnout ASAS 20, byli

předčasně zařazeni do otevřené fáze studie a každý druhý týden pak dostávali subkutánně 40 mg

adalimumabu a byli poté v dvojitě zaslepených statistických analýzách považováni za na léčbu

neodpovídající.

V rozsáhlejší studii AS I s 315 pacienty výsledky prokázaly statisticky signifikantní zlepšení

symptomů ankylozující spondylitidy u pacientů léčených adalimumabem ve srovnání s placebem.

Signifikantní odpověď byla poprvé pozorována v týdnu 2 a přetrvávala až do týdne 24 (tabulka 8).

Tabulka 8

Účinné odpovědi v placebem kontrolované studii s ankylozující spondylitidou

studie AS I Redukce symptomů

Odpověď

Placebo

N = 107

Adalimumab

N = 208

ASAS

Týden 2

16 %

42 %***

Týden 12

21 %

58 %***

Týden 24

19 %

51 %***

ASAS 50

Týden 2

16 %***

Týden 12

10 %

38 %***

Týden 24

11 %

35 %***

ASAS 70

Týden 2

7 %**

Týden 12

23 %***

Týden 24

24 %***

BASDAI

Týden 2

20 %***

Týden 12

16 %

45 %***

Týden 24

15 %

42 %***

∗∗∗

∗∗

Statisticky signifikantní při p < 0,001, < 0,01 pro všechna srovnání mezi adalimumabem a placebem

v týdnech 2, 12 a 24

stanovení stupně ankylozující spondylitidy (Assessments in Ankylosing Spondylitis)

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Pacienti léčeni adalimumabem vykazovali signifikantně významnější zlepšení v týdnu 12, které

přetrvávalo až do týdne 24 a to v obou dotaznících SF36 i v ASQoL (Ankylosing Spondylitis Quality

of Life Questionnaire - dotazník kvality života pacientů s ankylozující spondylitidou).

Obdobné tendence (ne všechny statisticky signifikantní) byly pozorovány v menší randomizované,

dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii AS u 82 dospělých pacientů s aktivní ankylozující

spondylitidou.

Axiální spondylartritida bez radiologického průkazu AS

Adalimumab v dávce 40 mg každý druhý týden byl hodnocen u 185 pacientů v jedné 12 týdnů trvající

randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientů s aktivní axiální

spondylartritidou bez radiologického průkazu (průměrné výchozí skóre aktivity choroby [Bath

Ankylosis Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] bylo 6,4 u pacientů léčených adalimumabem

a 6,5 u pacientů na placebu), kteří nedosáhli dostatečné odpovědi nebo netolerovali ≥ 1 NSAID nebo

jsou u nich NSAIDs kontraindikovány.

Ve výchozím stavu bylo třicet tři pacientů (18 %) současně léčeno chorobu modifikujícími

antirevmatiky a 146 (79 %) pacientů bylo léčeno NSAID. Po dvojitě zaslepeném období následovala

otevřená fáze, během níž byl pacientům podáván adalimumab v dávce 40 mg každý druhý týden

subkutánně po dobu dalších 144 týdnů. Výsledky v týdnu 12 prokázaly statisticky signifikantní

zlepšení známek a příznaků aktivní axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu u pacientů

léčených adalimumabem v porovnání s placebem (tabulka 9).

Tabulka 9 Účinnost u placebem kontrolované studie s axiální spondylartritidou

Odpovědi v týdnu 12 - dvojitě zaslepeno

Placebo

N=94

Adalimumab

N=91

ASAS

15 %

36 %***

ASAS 20

31 %

52 %**

ASAS 5/6

31 %***

ASAS částečná remise

16 %***

BASDAI

15 %

35 %**

ASDAS

c,d,e

-0,3 %

-1,0 %***

ASDAS neaktivní onemocnění

24 %***

hs-CRP

d,f,g

-0,3

-4,7***

SPARCC

MRI sakroiliakální klouby

-0,6

-3,2**

SPARCC MRI páteř

-0,2

-1,8**

ASAS = Assessment of Spondyloarthritis International Society, stanovení stupně AS

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

střední hodnota v porovnání s výchozí hodnotou

n=91 placebo a n=87 adalimumab

vysoká citlivost C-reaktivního proteinu (mg/l)

n=73 placebo and n=70 adalimumab

Spondyloarthritis Research Consortium of Canada

n=84 placebo a adalimumab

n=82 placebo a n=85 adalimumab

***, **, *

Statisticky signifikantní při p < 0,001, < 0,01 a < 0,05,

v tomto pořadí, pro všechna srovnání

mezi adalimumabem a placebem

V otevřené fázi prodloužené studie bylo zlepšení příznaků a symptomů udrženo při léčbě

adalimumabem do týdne 156.

Inhibice zánětu

U pacientů léčených adalimumabem do týdne 156, resp. týdne 104, bylo udrženo významné zlepšení

příznaků zánětu měřených hs-CRP a MRI u obou sakroiliakálních kloubů a páteře.

Kvalita života a tělesné funkce

Otázka kvality života a tělesných funkcí v závislosti na zdraví byla hodnocena prostřednictvím

dotazníků HAQ-S a SF-36. Adalimumab prokázal statisticky signifikantě vyšší zlepšení v celkovém

skóre HAQ-S a ve skóre tělesných funkcí (Physical Component Score, PCS) dotazníku SF- 36 při

porovnání výchozího stavu s týdnem 12 v porovnání s placebem. Během otevřené fáze prodloužené

studie bylo udrženo zlepšení kvality života a tělesných funkcí do týdne 156.

Psoriatická artritida

Adalimumab 40 mg podávaný každý druhý týden byl studován u pacientů se střední a výraznou

aktivitou psoriatické artritidy ve dvou placebem kontrolovaných studiích PsA I a II. Ve studii PsA I,

která trvala 24 týdnů, bylo léčeno 313 dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na nesteroidní

antirevmatika a z nich přibližně 50 % užívalo methotrexát. Ve studii PsA II, která trvala 12 týdnů, bylo

léčeno 100 pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD. V průběhu dokončování obou studií

bylo 383 pacientů zahrnuto do otevřené prodloužené fáze studie, kdy užívali 40 mg adalimumabu

každý druhý týden.

Pro malý počet studovaných pacientů s psoriatickou artropatií podobnou ankylozující spondylitidě

nejsou k dispozici dostatečné důkazy o účinnosti adalimumabu.

Tabulka 10 Odpověď ACR v placebem kontrolovaných studiích u pacientů s

psoriatickou artritidou (procento pacientů)

Studie PsA I

Studie PsA II

Odpověď

Placebo

N=162

Adalimumab

N=151

Placebo

N=49

Adalimumab

N=51

ACR 20

14 %

58 %***

16 %

39 %*

Týden 12

Týden 24

15 %

57 %***

ACR 50

Týden 12

36 %***

25 %***

Týden 24

39 %***

ACR 70

Týden 12

20 %***

14 %*

Týden 24

23 %***

p < 0,001 pro všechna porovnání mezi adalimumabem a placebem

p < 0,05 pro všechna porovnání mezi adalimumabem a placebem

N/A neuplatňuje se

ACR odpověď ve studii PsA I byla obdobná při současné léčbě methotrexátem jako odpověď bez

léčby touto látkou. ACR odpovědi přetrvávaly v otevřené prodloužené fázi studie po dobu 136 týdnů.

Radiografické změny byly hodnoceny ve studii s psoriatickou artritidou. Radiografie rukou, zápěstí a

chodidel byly provedeny ve výchozím stavu a v týdnu 24 v průběhu dvojitě zaslepeného období, kdy

pacienti užívali buď adalimumab nebo placebo a poté v týdnu 48, kdy všichni pacienti přešli do

otevřené fáze a užívali adalimumab. Bylo použito modifikované celkové Sharpovo skóre (mTSS),

které zahrnovalo distální interfalangeální klouby (tedy nikoli identické s TSS, které bylo užito u

revmatoidní artritidy).

Léčba adalimumabem snížila, v porovnání s léčbou placebem, rychlost progrese poškození periferních

kloubů, jež bylo měřeno jako změna oproti výchozímu mTSS (průměr ± SD) 0,8 ± 2,5 ve skupině

léčené placebem (v týdnu 24) v porovnání s 0,0 ± 1,9; (< 0,001) ve skupině léčené adalimumabem (v

týdnu 48).

Ze subjektů bez radiografické progrese oproti výchozímu stavu do týdne 48 (n = 102), léčených

adalimumabem, 84 % nadále nevykazovalo radiografickou progresi v průběhu 144 týdnů léčby.

Pacienti léčení adalimumabem vykazovali statisticky signifikantní zlepšení fyzických funkcí

hodnocených jako HAQ a Short Term Health Survey (SF 36) ve srovnání s placebem v týdnu 24.

Zlepšení fyzických funkcí pokračovalo v průběhu otevřené prodloužené fáze studie až do týdne 136.

Psoriáza

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla studována u dospělých pacientů s chronickou ložiskovou

psoriázou (≥ 10 % BSA a Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ≥ 12 nebo ≥ 10), kteří byli

kandidáty pro systémovou léčbu nebo fototerapii v randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích. 73

% pacientů zahrnutých do psoriatických studií I a II podstoupilo předcházející systémovou léčbu nebo

fototerapii. Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla také studována u dospělých pacientů se středně

závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou a současně s psoriázou na rukou a/nebo chodidlech, kteří

byli kandidáty pro systémovou léčbu, v randomizované, dvojitě zaslepené studii (psoriatická studie

III).

Psoriatická studie I (REVEAL) hodnotila 1 212 pacientů ve třech fázích léčby. Ve fázi A užívali

pacienti placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 80 mg, následované dávkou 40 mg každý druhý

týden počínaje prvním týdnem po podání dávky úvodní. Po 16 týdnech léčby pacienti, kteří dosáhli

odpovědi alespoň PASI 75 (PASI kritérium zlepšení alespoň 75 % ve vztahu k výchozímu stavu)

postoupili do fáze B a užívali 40 mg adalimumabu každý druhý týden. Pacienti, u kterých přetrvávala

odpověď PASI ≥ 75 v týdnu 33 a byli původně randomizováni k aktivní terapii ve fázi A, byli re-

randomizováni do fáze C a užívali 40 mg adalimumabu každý druhý týden nebo placebo po dobu

dalších 19 týdnů. Napříč všemi léčenými skupinami bylo průměrné výchozí skóre PASI 18,9 a výchozí

skóre Physician’s Global Assessment (PGA) se pohybovalo od „středně těžkého“ (53 % sledovaných

subjektů), po„těžké“ (41 %) až „velmi těžké“ (6 %).

Psoriatická studie II (CHAMPION) porovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu oproti

methotrexátu a placebu u 271 pacientů. Pacienti užívali placebo a MTX v úvodní dávce 7,5 mg, která

se následně zvyšovala až do týdne 12 do maximální dávky 25 mg, nebo užívali počáteční dávku 80 mg

adalimumabu, následované dávkou 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po počáteční

dávce) po dobu 16 týdnů. Nejsou dostupné žádné údaje o porovnání adalimumabu a MTX po této 16

týdenní léčbě. Pacientům, kteří užívali MTX, a kteří dosáhli odpovědi PASI ≥ 50 v týdnu 8 a/nebo 12,

nebyla dávka dále navyšována. Napříč všemi léčenými skupinami bylo průměrné PASI skóre 19,7 a

výchozí PGA skóre se pohybovalo od „mírného“ (< 1 %), po „středně těžké“ (48 %), „těžké“ (46 %)

až „velmi těžké“ (6 %).

Pacienti, kteří se účastnili celé fáze II a fáze III psoriatických studií, byli vhodní k tomu, aby byli

zařazeni do otevřené fáze prodloužené studie, v níž byl adalimumab podáván minimálně po dobu

dalších 108 týdnů.

V psoriatických studiích I a II byl primárním cílovým parametrem podíl pacientů, kteří dosáhli

odpovědi PASI 75 v týdnu 16 od výchozího stavu (viz tabulky 11 a 12).

Tabulka 11 Studie Ps I (REVEAL) Výsledky účinnosti za 16 týdnů

placebo

N=398

n (%)

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

N=814

n (%)

PASI 75

a

26 (6,5)

578 (70,9)

PASI 100

3 (0,8)

163 (20,0)

PGA: čistý/minimální

17 (4,3)

506 (62,2)

Procento pacientů, kteří dosáhli PASI75, bylo vypočteno jako střední průměr hodnot

p < 0,001, adalimumab vs. placebo

Tabulka 12 Studie Ps II (CHAMPION) Výsledky účinnosti za 16 týdnů

placebo

N=53

n (%)

MTX

N=110

n (%)

Adalimumab 40 mg každý

druhý týden

N=108

n (%)

≥ PASI 75

10 (18,9)

39 (35,5)

86 (79,6)

a, b

PASI 100

1 (1,9)

8 (7,3)

18 (16,7)

c, d

PGA: čistý/minimální

6 (11,3)

33 (30,0)

79 (73,1)

a, b

p < 0,001 adalimumab vs. placebo

p < 0,001 adalimumab vs. methotrexát

p < 0,01 adalimumab vs. placebo

p < 0,05 adalimumab vs. methotrexát

V psoriatické studii I došlo u 28 % pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI 75 a byli re-randomizováni

na placebo v týdnu 33, ke „ztrátě adekvátní odpovědi“ (PASI skóre po týdnu 33 a v týdnu 52 nebo

před ním, které vyústilo v odpověď PASI < 50 vzhledem k výchozímu stavu s minimálně 6 bodovým

vzestupem PASI skóre vzhledem k týdnu 33), v porovnání s 5 % těch, kteří pokračovali v léčbě

adalimumabem, p < 0,001. Z pacientů, u kterých došlo ke „ztrátě adekvátní odpovědi“ po

re-randomizaci na placebo, a kteří byli zařazeni do otevřené prodloužené fáze studie, došlo u 38 %

pacientů (25 z 66) k opětovnému návratu odpovědi PASI 75 po 12 týdnech léčby a u 55 % pacientů

(36 z 66) po 24 týdnech léčby.

Celkem 233 pacientů, kteří dosáhli odpovědi PASI 75 v týdnu 16 a v týdnu 33, pokračovalo v léčbě

adalimumabem po dobu 52 týdnů v psoriatické studii I a postoupilo do otevřené prodloužené fáze

studie. Po dalších 108 týdnech otevřené fáze léčby (celkem 160 týdnů) dosáhlo 74,7 % z těchto

pacientů jasné nebo minimální úrovně odpovědi v PASI 75 a 59,0 % z nich dosáhlo stejné úrovně v

PGA. V analýzách, v nichž byli všichni pacienti, kteří ze studie odstoupili z důvodu nežádoucích

účinků či nedostatečné účinnosti nebo kteří vyžadovali navyšování dávky, považováni za

neodpovídající na léčbu, bylo u těchto pacientů po dalších 108 týdnech otevřené fáze léčby (celkem

160 týdnů), dosaženo jasné nebo minimální odpovědi v PASI 75 a PGA celkem u 69,6 % v případě

PASI 75 a 55,7 % u PGA.

Celkem 347 na léčbu stabilně odpovídajících pacientů se účastnilo otevřené fáze studie, ve které byl

adalimumab vysazen a opětovně nasazen. V průběhu období po vysazení se symptomy psoriázy vrátily

po čase zpět s průměrnou dobou návratu (pokles v PGA na mírné nebo horší) přiližně 5 měsíců. U

žádného z těchto pacientů nedošlo k rebound fenoménu po dobu vysazení léčby. Celkem 76,5 %

pacientů (218 z 285), kteří přešli do fáze znovunasazení adalimumabu, mělo po 16 týdnech léčby

jasnou nebo minimální úroveň odpovědi v PGA, bez ohledu na to, zda se u nich v průběhu období, kdy

byl lék vysazen, objevil relaps (u 69,1 % [123 z 178] se objevil relaps a 88,8 % [95 ze 107] bylo v

tomto období bez relapsu). V průběhu doby po znovunasazení léčby byl pozorován podobný

bezpečnostní profil jako v období před vysazením léčby.

Významné zlepšení v týdnu 16 oproti výchozímu stavu v porovnání s léčbou placebem (studie I a II) a

MTX (studie II) bylo prokázáno v DLQI (Dermatology Life Quality Index). Ve studii I došlo také k

významnému zlepšení fyzické a mentální části celkového skóre SF-36 v porovnání s placebem.

V otevřené prodloužené studii u pacientů, u nichž byla z důvodu odpovědi PASI pod 50 % dávka

zvýšena ze 40 mg každý druhý týden na 40 mg týdně, dosáhlo opětovného návratu odpovědi PASI 75

celkem 26,4 % pacientů (92/349) v týdnu 12 a 37,8 % (132/349) v týdnu 24.

Psoriatická studie III (REACH) srovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu v porovnání s

placebem u 72 pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou a psoriázou na

rukou a/nebo chodidlech. Pacienti dostávali úvodní dávku 80 mg adalimumabu, po níž následovala

dávka 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní dávce) nebo placebo po dobu 16

týdnů. V týdnu 16 významně větší část pacientů, kteří byli léčeni adalimumabem, dosáhla PGA skóre

(Physician´s Global Assessment) „čisté“ nebo „téměř čisté“ pro ruce a/nebo chodidla ve srovnání s

pacienty, kteří dostávali placebo (30,6 % versus 4,3 %, resp. [P = 0,014]).

Psoriatická studie IV porovnávala účinnost a bezpečnost adalimumabu oproti

placebu u 217 dospělých

pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou nehtů. Pacienti dostávali úvodní dávku 80 mg

adalimumabu následovanou dávkou 40 mg každý druhý týden (počínaje prvním týdnem po úvodní

dávce), nebo placebo po dobu 26 týdnů, následované otevřenou fází léčby adalimumabem po

následujících 26 týdnů. Hodnocení psoriázy nehtů zahrnovalo „Modified Nail Psoriasis Severity

Index“ (mNAPSI), „Physician´s Global Assessment of Fingernail Psoriasis“ (PGA-F) a „Nail Psoriasis

Severity Index“ (NAPSI) (viz tabulka 13). Léčba adalimumabem byla prospěšná u pacientů

s psoriázou nehtů s různým rozsahem postižení kůže (BSA ≥ 10 % (60 % pacientů) a BSA < 10 % a

≥ 5 % (40 % pacientů)).

Tabulka 13 Výsledky účinnosti v týdnech 16, 26 a 52 u psoriatické studie IV

Primární cílový parametr

Týden 16

Placebem kontrolovaná

Týden 26

Placebem

kontrolovaná

Týden 52

Otevřená

Placebo

N=108

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

N=109

Placebo

N=108

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

N=109

Adalimumab

40 mg každý

druhý týden

N=80

≥ mNAPSI 75 (%)

26,0

46,6

65,0

PGA-F čistý/minimální a

≥2stupňové zlepšení (%)

29,7

48,9

61,3

Procentuální změna v

celkovém NAPSI nehtů (%)

-7,8

-44,2

-11,5

-56,2

-72,2

p<0,001, Adalimumab vs. placebo

U pacientů léčených adalimumabem bylo prokázáno statisticky významné zlepšení v týdnu 26 ve

srovnání s placebem v DLQI.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientů

Účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studii u 114

pediatrických pacientů ve věku od 4 let se závažnou chronickou ložiskovou psoriázou (definovanou

jako PGA ≥ 4 nebo > 20 % BSA nebo > 10 % BSA s velmi tenkými lézemi nebo PASI ≥ 20 nebo ≥ 10

s klinicky relevantním postižením obličeje, genitálií nebo rukou/chodidel), kteří neadekvátně reagovali

na lokální terapii a helioterapii nebo fototerapii.

Pacienti dostávali adalimumab 0,8 mg/kg každý druhý týden (do maximální dávky 40 mg), 0,4 mg/kg

každý druhý týden (do maximální dávky 20 mg) nebo methotrexát 0,1-0,4 mg/kg týdně (do maximální

dávky 25 mg). V týdnu 16 dosáhlo pozitivní odpovědi týkající se účinnosti více pacientů

randomizovaných do skupiny užívající adalimumab v dávce 0,8 mg/kg (např. PASI 75) než pacienti,

kteří byli randomizováni do skupiny užívající 0,4 mg/kg každý druhý týden nebo methotrexát.

Tabulka 14: Výsledky účinnosti v týdnu 16 u ložiskové psoriázy u pediatrických

pacientů

MTX

a

N=37

Adalimumab 0,8 mg/kg každý

druhý týden

N=38

PASI 75

12 (32,4 %)

22 (57,9 %)

PGA: čistý/minimální

15 (40,5 %)

23 (60,5 %)

MTX = methotrexát

P = 0,027, adalimumab 0,8 mg/kg versus MTX

P = 0,083, adalimumab 0,8 mg/kg versus MTX

Pacienti, kteří dosáhli skóre PASI 75 a PGA čisté nebo minimální, byli z léčby vyřazeni na dobu do 36

týdnů a monitorováni kvůli „ztrátě kontroly nad nemocí“ (tj. zhoršení PGA skóre nejméně o 2 stupně).

Pacientům byl poté znovu nasazen adalimumab 0,8 mg/kg každý druhý týden po dobu dalších 16 týdnů

a odpovědi na léčbu pozorované během opětovné léčby byly podobné jako v předchozí dvojitě

zaslepené fázi: odpověď PASI 75 byla u 78,9 % (15 z 19 subjektů) a PGA čisté nebo minimální u 52,6

% (10 z 19 subjektů).

V otevřené fázi studie byly odpovědi PASI 75 a PGA čisté nebo minimální udrženy až po dobu dalších

52 týdnů s žádnými novými bezpečnostními nálezy.

Hidradenitis suppurativa

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena v randomizovaných, dvojitě zaslepených,

placebem kontrolovaných studiích a v otevřené prodloužené studii u dospělých pacientů se středně

těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa (HS), kteří netolerovali, měli kontraindikace nebo

nedostatečnou odpověď na nejméně 3 měsíce trvající systémovou léčbu antibiotiky. Pacienti ve studii

HS-I a HS-II měli stupeň onemocnění II nebo III podle klasifikace Hurley s nejméně 3 abscesy nebo

zánětlivými ložisky.

Studie HS-I (PIONEER I) hodnotila 307 pacientů se dvěma léčebnými fázemi. Během fáze A dostávali

pacienti placebo nebo adalimumab v počáteční dávce 160 mg v týdnu 0, 80 mg v týdnu 2 a 40 mg

každý týden počínaje týdnem 4 do týdne 11. Během studie nebyla dovolena souběžná léčba

antibiotiky. Po 12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dostávali ve fázi A adalimumab, opětovně

randomizováni ve fázi B do 1 ze 3 léčebných skupin (adalimumab 40 mg jednou týdně, adalimumab

40 mg každý druhý týden nebo placebo od týdne 12 do týdne 35). Pacienti, kteří byli ve fázi A

randomizováni do skupiny placeba, byli ve fázi B převedeni na adalimumab 40 mg jednou týdně.

Studie HS-II (PIONEER II) hodnotila 326 pacientů se dvěma léčebnými fázemi. Během fáze A

dostávali pacienti placebo nebo adalimumab v počáteční dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 a

40 mg každý týden počínaje týdnem 4 do týdne 11. 19,3 % pacientů kontinuálně pokračovalo během

studie v antibiotické léčbě. Po 12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dostávali ve fázi A adalimumab,

opětovně randomizováni ve fázi B do 1 ze 3 léčebných skupin (adalimumab 40 mg jednou týdně,

adalimumab 40 mg každý druhý týden nebo placebo od týdne 12 do týdne 35). Pacienti, kteří byli ve

fázi í A randomizováni do skupiny placeba, dostávali placebo i ve fázi B.

Pacienti, kteří se účastnili studií HS-I a HS-II, byli vhodní k tomu, aby byli zařazeni do otevřené fáze

prodloužené studie, ve které byl adalimumab 40 mg podáván jednou týdně. Průměrná expozice v celé

populaci užívající adalimumab byla 762 dnů. Ve všech 3 studiích pacienti denně prováděli lokální

antiseptické ošetření.

Klinická odpověď

Redukce zánětlivých lézí a prevence zhoršení abscesů a píštělí s výtokem byly posuzovány za použití

klinické odpovědi „Hidradenitis Suppurativa Clinical Response“ (HiSCR; minimálně 50% snížení v

celkovém počtu abscesů a zánětlivých nodulů s nezvýšením počtu abscesů a nezvýšením počtu píštělí

s výtokem proti výchozím hodnotám). Snížení bolesti kůže spojené s HS bylo posuzováno za použití

číselné škály (Numeric Rating Scale) u pacientů, kteří vstoupili do studie s počáteční bodovou

hodnotou 3 nebo větší na 11 bodové škále.

V týdnu 12 dosáhla odpovědi podle HiSCR významně větší část pacientů léčených adalimumabem

versus placebo. V týdnu 12 pocítila významně větší část pacientů ve studii HS-II klinicky relevantní

snížení bolesti kůže spojené s HS (viz tabulka 15). U pacientů léčených adalimumabem došlo během

počátečních 12 týdnů léčby k významnému snížení rizika vzplanutí onemocnění.

Tabulka 15: Výsledky účinnosti v týdnu 12, Studie HS I a II

HS Studie I

HS Studie II

Placebo

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

Placebo

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

Klinická odpověď

Hidradenitis Suppurativa

Clinical Response (HiSCR)

N = 154

40 (26,0 %)

N = 153

64 (41,8 %)

N = 163

45 (27,6 %)

N = 163

96 (58,9 %)

≥ 30% snížení bolesti kůže

N = 109

27 (24,8 %)

N = 122

34 (27,9 %)

N = 111

23 (20,7 %)

N = 105

48 (45,7 %)

* P < 0,05, ***P < 0,001, adalimumab versus placebo

U všech randomizovaných pacientů.

U pacientů s výchozí hodnotou bolesti kůže spojené s HS ≥ 3, na podkladě číselné škály 0 – 10; 0 = žádná

bolest kůže, 10 = bolest kůže tak velká, jak si jen lze představit.

Léčba adalimumabem 40 mg jednou týdně významně snížila riziko zhoršení abscesů a píštělí s

výtokem. Přibližně dvakrát větší část pacientů ve skupině placeba během prvních 12 týdnů trvání

studie HS-I a HS-II, ve srovnání s pacienty ve skupině s adalimumabem, pocítila zhoršení abscesů

(23,0 % versus 11,4 %, resp.) a píštělí s výtokem (30,0 % versus 13,9 %, resp.).

Větší zlepšení v týdnu 12 oproti výchozím hodnotám ve srovnání s placebem bylo demonstrováno v

kvalitě života týkající se zdraví a specificky kůže, dle měření Dermatologického indexu kvality života

(Dermatology Life Quality Index DLQI; Studie HS-I a HS-II), celkovou spokojeností pacienta s

léčbou, dle měření Dotazníku spokojenosti s léčbou (Treatment Satisfaction Questionnaire –

medication, TSQM; Studie HS-I a HS-II) a fyzickým zdravím dle měření skóre souhrnu tělesných

komponent (physical component summary) SF-36 (Studie HS-I).

U pacientů s alespoň částečnou odpovědí na léčbu adalimumabem 40 mg jednou týdně v týdnu 12 byla

hodnota HiSCR v týdnu 36 větší u pacientů, kteří pokračovali v léčbě adalimumabem jednou týdně,

než u pacientů, u kterých byla frekvence dávkování snížena na jednou za dva týdny nebo u kterých

byla léčba přerušena (viz tabulka 16).

Tabulka 16:

Poměr pacientů

a

, kteří dosáhli HiSCR

b

v týdnech 24 a 36 po opětovném

přeřazení léčby adalimumabem jednou týdně v týdnu 12

Placebo

(ukončení léčby)

N = 73

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

N = 70

Adalimumab

40 mg jednou

týdně

N = 70

Týden 24

24 (32,9 %)

36 (51,4 %)

40 (57,1 %)

Týden 36

22 (30,1 %)

28 (40,0 %)

39 (55,7 %)

Pacienti s alespoň částečnou odpovědí na léčbu adalimumabem 40 mg jednou týdně po 12 týdnech

léčby.

U pacientů vyhovujícím kritériím stanoveným v protokolu pro ztrátu odpovědi nebo žádné

zlepšení bylo požadováno vyřazení ze studie a byli započteni jako pacienti, kteří neodpovídali na

léčbu.

U pacientů, kteří měli alespoň částečnou odpověď na léčbu v týdnu 12 a kteří dostávali kontinuálně

léčbu adalimumabem jednou týdně, byla v týdnu 48 hodnota HiSCR 68,3 % a v týdnu 96 byla 65,1 %.

Při dlouhodobější léčbě adalimumabem v dávce 40 mg jednou týdně po dobu 96 týdnů nebyly

identifikovány žádné nové bezpečnostní nálezy.

U pacientů, u kterých byla léčba adalimumabem přerušena v týdnu 12 ve studiích HS-I a HS-II, se

hodnoty HiSCR 12 týdnů po opětovném nasazení adalimumabu 40 mg jednou týdně vrátily na úroveň

podobnou té, která byla pozorována před vysazením (56,0 %).

Crohnova choroba

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla ověřena u více než 1 500 pacientů se středně těžkou až

těžkou aktivní Crohnovou chorobou (index aktivity Crohnovy choroby (CDAI) ≥ 220 a ≤ 450) v

randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích. Bylo povoleno současné

podávání konstantních dávek aminosylicylátů, kortikosteroidů a/nebo imunomodulačních léků,

přičemž 80 % pacientů pokračovalo v užívání nejméně jednoho z těchto léků.

Indukce klinické remise (definovaná jako CDAI < 150) byla hodnocena ve dvou studiích, studii CD I

(CLASSIC I) a studii CD II (GAIN). Ve studii CD I bylo 299 pacientů dosud neléčených TNF-

antagonisty randomizováno do jedné ze čtyř terapeutických skupin; pacienti užívající placebo v

týdnech 0 a 2, užívající adalimumab v dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2, nebo 80 mg v týdnu

0 a 40 mg v týdnu 2, případně 40 mg v týdnu 0 a 20 mg týdnu 2. Ve studii CD II bylo 325 pacientů, u

kterých došlo ke ztrátě odpovědi či k rozvoji intolerance na infliximab, randomizováno do skupin, kdy

užívali buď adalimumab v dávce 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 nebo placebo v týdnech 0 a 2.

Primárně na léčbu neodpovídající pacienti byli ze studií vyřazení, a proto nebyli dále hodnoceni.

Přetrvávání klinické remise bylo hodnoceno ve studii CD III (CHARM). V nezaslepené fázi studie CD

III užívalo 854 pacientů dávku 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu 2. V týdnu 4 byli pacienti

randomizováni do skupin, kdy užívali buď 40 mg každý druhý týden, 40 mg každý týden nebo placebo

při celkové délce trvání studie 56 týdnů. Pacienti s klinickou odpovědí na léčbu v týdnu 4 (pokles

CDAI ≥ 70) byli stratifikováni a hodnoceni odděleně od těch, kteří v týdnu 4 klinické odpovědi

nedosáhli. Snižování dávek kortikosteroidů bylo povoleno po týdnu 8.

Indukce remise a četnost odpovědí ve studiích CD I a CD II uvádí tabulka 17.

Tabulka 17 Indukce klinické remise a odpovědí (procento pacientů)

Studie CD I: Pacienti dosud neléčení

infliximabem

Studie CD II: Pacienti dříve

léčení infliximabem

Placebo

N = 74

Adalimumab

80/40 mg

N = 75

Adalimumab

160/80 mg

N = 76

Placebo

N = 166

Adalimumab

160/80 mg

N = 159

Týden 4

Klinickáremise

12 %

24 %

36 %

21 %

Klinická odpověď

(CR- 100)

24 %

37 %

49 %

25 %

38 %

Všechny hodnoty p slouží k párovému srovnání hodnot pro adalimumab versus placebo

p < 0,001

p < 0,01

U obou úvodních dávkovacích schémat, jednak u 160/80 mg i u 80/40 mg, byly v období do týdne 8

pozorovány podobné počty remisí, nežádoucí účinky byly častěji pozorovány ve skupině se 160/80 mg.

Ve studii CD III dosáhlo v týdnu 4 58 % pacientů (499 z 854) klinické odpovědi a byli zařazeni do

primárního hodnocení. Z těchto pacientů, jež v týdnu 4 dosáhli klinické odpovědi na léčbu, bylo 48 %

už dříve vystaveno antagonistům TNF. Doba trvání remise a počty odpovídajících pacientů jsou

uvedeny v tabulce 18. Výsledky klinické odpovědi zůstávaly konstantní bez ohledu na předchozí

expozici TNF antagonistům.

Počet hospitalizací a chirurgických zákroků, spojených s tímto onemocněním, byl v týdnu 56

statisticky signifikantně snížen u pacientů užívajících adalimumab v porovnání s placebem.

Tabulka 18 Přetrvávání klinické remise a odpovědi (procento pacientů)

Placebo

Adalimumab v dávce

40 mg každý druhý

týden

Adalimumab v dávce

40 mg týdně

Týden 26

N=170

N=172

N=157

Klinická remise

17 %

40 %

47 %

Klinická odpověď (CR-

100)

27 %

52 %*

52 %*

Pacienti v remisi bez

užívání steroidů po

dobu

≥ 90 dní

3 % (2 z 66)

19 % (11 z 58)

15 % (11 ze 74)

Týden 56

N=170

N=172

N=157

Klinická remise

12 %

36 %*

41 %*

Klinická odpověď (CR-

100)

17 %

41 %*

48 %*

Pacienti v remisi bez

užívání steroidů po

dobu

90 dní

5 % (3 z 66)

29 % (17 z 58) *

20 % (15 ze 74) **

* p < 0,001 párové srovnání hodnot pro adalimumab versus placebo

p < 0,02 párové srovnání hodnot pro adalimumabversus placebo

u těch, kteří užívali kortikosteroidy ve výchozí situaci

Z celkového množství pacientů, kteří byli v týdnu 4 bez odpovědi na léčbu, dosáhlo v týdnu 12

odpovědi 43 % pacientů léčených adalimumabem, ve srovnání s 30 % pacientů, jež dostávali placebo.

Tyto výsledky naznačují, že někteří pacienti, kteří nedosáhli odpovědi v týdnu 4 profitují z

pokračování udržovací léčby do týdne 12. Léčba pokračující po 12 týdnu nevedla k významně více

odpovědím (viz bod 4.2).

117 z 276 pacientů účastnících se studie CD I a 272 ze 777 pacientů účastnících se studie CD II a III

pokračovalo v užívání adalimumabu po dobu minimálně 3 let v otevřené fázi studie. 88 z těchto 117 a

189 z těchto 272 pacientů dospělo ke klinické remisi. Klinická odpověď (CR-100) přetrvávala u 102

pacientů z těchto 117 a u 233 z těchto 272 pacientů.

Kvalita života

Ve studiích CD I a CD II bylo v týdnu 4 u pacientů, randomizovaných do skupin užívajících

adalimumab v dávce 80/40 mg a 160/80 mg, dosaženo, ve srovnání s placebem, úplného skóre ve

specifickém, na chorobu zaměřeném dotazníku IBDQ (inflammatory bowel disease questionnaire), u

studie CD III v týdnech 26 a 56 byly tyto výsledky rovněž pozorovány ve skupině léčené

adalimumabem, v porovnání se skupinou léčenou placebem.

Crohnova choroba u pediatrických pacientů

Adalimumab byl hodnocen v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii,

zaměřené na hodnocení účinnosti a bezpečnosti úvodní a udržovací léčby s dávkováním v závislosti na

tělesné hmotnosti (< 40 kg a > 40 kg) u 192 pediatrických subjektů ve věkovém rozezí 6 až 17 let

(včetně) se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (Crohn's Disease, CD), definovanou

pediatrickým indexem aktivity Crohnovy choroby (PCDAI) se skóre > 30. Subjekty musely splňovat

tato kritéria: musela u nich selhat konvenční léčba Crohnovy choroby (včetně kortikosteroidů a/nebo

imunomodulátorů). Dále u nich muselo dojít ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo netolerovaly

infliximab.

Všechny subjekty dostaly v otevřené fázi úvodní dávku v závislosti na jejich výchozí tělesné

hmotnosti: 160 mg v týdnu 0 a 80 mg v týdnu 2 u subjektů ≥ 40 kg a 80 mg v týdnu 0 a 40 mg v týdnu

2 u subjektů < 40 kg.

V týdnu 4 byly subjekty randomizovány v poměru 1:1 v závislosti na jejich tělesné hmotnosti v daném

čase a byla jim v režimu udržovací léčby podávána buď snížená dávka nebo dávka standardní, jak je

patrno v tabulce 19.

Tabulka 19 Režim udržovací dávky

Hmotnost pacienta

Snížená dávka

Standardní dávka

< 40 kg

10 mg každý druhý týden

20 mg každý druhý týden

≥ 40 kg

20 mg každý druhý týden

40 mg každý druhý týden

Výsledky hodnocení účinnosti

Primárním cílem studie bylo dosažení klinické remise v týdnu 26, definované jako skóre PCDAI ≤ 10.

Rozsah klinické remise a klinické odpovědi (definované jako snížení skóre PCDAI o minimálně 15

bodů v porovnání s výchozím stavem) je prezentován v tabulce 20. Rozsah míry vysazení

kortikosteroidů nebo imunomodulátorů je prezentován v tabulce 21.

Tabulka 20

Studie u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou PCDAI klinická remise a

odpověď

Standardní dávka

40/20 mg

každý druhý týden

N=93

Snížená dávka

20/10 mg

každý druhý týden

N=95

P hodnota

Týden 26

Klinická remise

38,7 %

28,4 %

0,075

Klinická odpověď

59,1 %

48,4 %

0,073

Týden 52

Klinická remise

33,3 %

23,2 %

0,100

Klinická odpověď

41,9 %

28,4 %

0,038

* p hodnota pro Standardní dávku

v porovnání

se sníženou dávkou

Tabulka 21

Studie u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou Vysazení kortikosteroidů nebo

imunomodulátorů a remise píštělí

Standardní dávka

40/20 mg

každý druhý týden

Snížená dávka

20/10 mg

každý druhý týden

P hodnota

1

Vysazení kortikosteroidů

N= 33

N=38

Týden 26

84,8 %

65,8 %

0,066

Týden 52

69,7 %

60,5 %

0,420

Vysazení imunomodulátorů

2

N=60

N=57

Týden 52

30,0 %

29,8 %

0,983

Remise píštělí

3

N=15

N=21

Týden 26

46,7 %

38,1 %

0,608

Týden 52

40,0 %

23,8 %

0,303

p hodnota pro standardní dávku

v porovnání

se sníženou dávkou

Léčba imunosupresivy mohla být vysazena teprve až v týdnu 26 dle úsudku investigátora, pokud subjekt

splňoval

kritéra považovaná za odpověď

Přetrvávání uzavření všech píštělí po dobu 2 po sobě jdoucích vizit, které byly ve výchozím stavu secernující

Bylo pozorováno statisticky významné zvýšení (zlepšení) Body Mass Indexu a rychlosti růstu v týdnu

26 a 52 v porovnání s výchozím stavem.

Statisticky a klinicky významné zlepšení v parametrech kvality života (včetně IMPACT III) v

porovnání s výchozím stavem bylo také pozorováno v obou terapeutických skupinách.

Sto pacientů (n = 100) ze studie s Crohnovou chorobou u pediatrických pacientů bylo zařazeno do

otevřené dlouhodobé prodloužené fáze studie. Po 5 letech léčby adalimumabem přetrvávala klinická

remise u 74,0 % (37/50) z 50 pacientů setrvávajících ve studii, a u 92,0 % (46/50) pacientů přetrvávala

klinická odpověď podle PCDAI.

Ulcerózní kolitida

Bezpečnost a účinnost vícenásobného podání adalimumabu byla ověřena u dospělých pacientů se

středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (Mayo skóre 6 až 12 včetně endoskopického

podskóre od 2 do 3) v randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích.

Ve studii UC-I bylo zařazeno 390 pacientů v minulosti antagonisty TNF neléčených (naivních), kteří

byli randomizováni do skupin, kdy jim bylo podáváno buď placebo v týdnu 0 a 2 a 160 mg

adalimumabu v týdnu 0 a následně 80 mg v týdnu 2 nebo 80 mg adalimumabu v týdnu 0 a následně

40 mg v týdnu 2. Po týdnu 2 dostávali pacienti v obou ramenech s adalimumabem dávku 40 mg každý

druhý týden. Klinická remise (definovaná jako Mayo skóre ≤ 2 bez podskóre > 1) byla hodnocena v

týdnu 8.

Ve studii UC-II dostávalo 248 pacientů dávku 160 mg adalimumabu v týdnu 0, 80 mg v týdnu 2 a

následně 40 mg každý druhý týden a 246 pacientů dostávalo placebo. U klinických výsledků byla

hodnocena indukce remise v týdnu 8 a přetrvávání remise do týdne 52.

Pacienti, u nichž byla léčba zahájena dávkou 160/80 mg adalimumabu, dosáhli klinické remise v týdnu

8 v signifikantně vyšším procentu v porovnání s placebem, a to jak ve studii UC-I, kde remise dosáhlo

18 % pacientů léčených adalimumabem versus 9 % pacientů léčených placebem (p = 0,031), tak ve

studii UC-II, kde remise dosáhlo 17 % pacientů léčených adalimumabem versus 9 % pacientů léčených

placebem (p = 0,019). U 21 ze 41 subjektů (51 %), jimž byl ve studii UC-II podáván adalimumab a

kteří dosáhli remise v týdnu 8, bylo dosaženo remise i v týdnu 52.

Výsledky z celé populace studie UC-II jsou zobrazeny v tabulce 22.

Tabulka 22 Odpovědi, remise a slizniční hojení ve studii UC-II (procento pacientů)

Placebo

Adalimumab 40 mg

každý druhý týden

Týden 52

N=246

N=248

Klinická odpověď

18 %

30 %*

Klinická remise

17 %*

Sliziniční hojení

15 %

25 %*

Remise bez steroidů po ≥ 90

dní

(N=140)

13 %*

(N=150)

Týden 8 a 52

Udržení odpovědi

12 %

24 %**

Udržení remise

8 %*

Udržení slizničního hojení

11 %

19 %*

Klinická remise je definována jako Mayo skóre ≤ 2 bez podskóre > 1;

Klinická odpověď je snížení oproti výchozímu stavu v Mayo skóre ≥ 3 body a ≥ 30 % plus snížení subskóre

rektálního krvácení [RBS] ≥ 1 nebo absolutního RBS 0 nebo 1;

*p < 0,05 párovné porovnání hodnot u adalimumabuversus placebo.

**p < 0,001 párovné porovnání hodnot u adalimumabu versus placebo.

z těch, kterým byly původně podávány kortikosteroidy.

Z pacientů, u kterých existovala odpověď v týdnu 8, došlo u 47 % k odpovědi, 29 % bylo v remisi, u

41 % došlo ke slizničnímu hojení a 20 % bylo v remisi bez steroidů ≥ 90 dnů v týdnu 52.

Přibližně u 40 % pacientů ve studii UC-II selhala dřívější anti-TNF léčba infliximabem. Účinnost

adalimumabu u těchto pacientů byla snížena v porovnání s anti-TNF naivními pacienty. Mezi pacienty,

u nichž selhala předchozí anti-TNF terapie, dosáhlo v týdnu 52 remise 3 % pacientů na placebu a 10 %

pacientů na adalimumabu.

Pacienti ve studiích UC-I a UC-II měli možnost přejít do otevřené dlouhodobé prodloužené studie

(UC-III). Po 3 letech terapie adalimumabem pokračovala u 75 % (301/402) klinická remise dle

částečného Mayo skóre.

Míra hospitalizace

Během 52 týdnů studií UC-I a UC-II byla pozorována nízká míra hospitalizace ze všech příčin a

hospitalizace z důvodu UC pro léčebné rameno adalimumabu ve srovnání s placebem. Počet

hospitalizací ze všech příčin v léčebné skupině adalimumabu bylo 0,18 na pacienta a rok, vs. 0,26 na

pacienta a rok ve skupině placeba a odpovídající počty hospitalizací z důvodu UC byly 0,12 na

pacienta a rok vs. 0,22 na pacienta a rok.

Kvalita života

Ve studii UC-II vedla léčba adalimumabem ke zlepšení v IBDQ skóre (Inflammatory Bowel Disease

Quesetionnaire).

Uveitida

Bezpečnost a účinnost adalimumabu byla hodnocena u dospělých pacientů s neinfekční intermediální

a zadní uveitidou a panuveitidou, s výjimkou pacientů s izolovanou přední uveitidou, ve dvou

randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích (UV I a II). Pacienti dostávali

placebo nebo adalimumab v úvodní dávce 80 mg následované 40 mg podávanými jednou za dva týdny

počínaje jeden týden po úvodní dávce. Současně podávané stálé dávky jednoho nebiologického

imunosupresiva byly povoleny.

Studie UV I hodnotila 217 pacientů s aktivní uveitidou přetrvávající i přes léčbu kortikosteroidy

(perorální prednison v dávce 10 až 60 mg/den). Všichni pacienti dostávali při vstupu do studie

dvoutýdenní standardizovanou dávku prednisonu 60 mg/den. Tato dávka se pak podle závazného

harmonogramu snižovala, přičemž do týdne 15 byly kortikosteroidy zcela vysazeny.

Studie UV II hodnotila 226 pacientů s neaktivní uveitidou vyžadující ke kontrole onemocnění výchozí

chronickou terapii kortikosteroidy (perorální prednison v dávce 10 až 35 mg/den). Tato dávka se pak

podle závazného harmonogramu snižovala, přičemž do týdne 19 byly kortikosteroidy zcela vysazeny.

Primárním cílovým parametrem účinnosti v obou studiích byla “doba do selhání terapie”. Selhání

léčby bylo definováno vícesložkovým výstupem založeným na zánětlivých chorioretinálních a/nebo

zánětlivých retinálních vaskulárních lézích, počtu buněk v přední komoře (AC), stupni zákalu ve

sklivci (VH) a nejlepší korigované zrakové ostrosti (BCVA).

Klinická odpověď

Výsledky z obou studií prokázaly statisticky významné snížení rizika selhání léčby u pacientů

léčených adalimumabem v porovnání s pacienty dostávajícími placebo (tabulka 23). Obě studie

prokázaly časný a setrvalý účinek adalimumabu na četnost selhání léčby v porovnání s placebem

(obrázek 1).

Tabulka 23 Doba do selhání terapie ve studiích UV I a UV II

Analýza

Léčba

N

Selhání

N (%)

Střední doba do

selhání (měsíce)

HR

a

CI 95%

pro HR

a

P

hodnota

b

Doba do selhání terapie v týdnu 6 nebo později ve studii UV I

Primární analýza (ITT)

Placebo

84 (78,5)

Adalimumab

60 (54,5)

0,50

0,36; 0,70

< 0,001

Doba do selhání terapie v týdnu 2 nebo později ve studii UV II

Primární analýza (ITT)

Placebo

61 (55,0)

Adalimumab

45 (39,1)

0,57

0,39; 0,84

0,004

Poznámka: Selhání terapie v týdnu 6 nebo později (studie UV I) nebo v týdnu 2 či později (studie UV II) bylo

počítáno jako příhoda. Ukončení studie z důvodů jiných než kvůli selhání terapie bylo cenzurováno v době

ukončení.

HR adalimumab vs. placebo z regrese poměrných rizik s terapií jako faktorem.

2stranná

P

hodnota z log rank testu.

NE = nehodnotitelný. K příhodě došlo u méně než poloviny rizikových subjektů.

Obrázek 1: Kaplan-Meierovy křivky shrnující dobu do selhání terapie v týdnu 6 nebo

později (studie UV I) nebo v týdnu 2 nebo později (studie UV II)

Poznámka: P# = placebo (počet příhod/počet rizikových); A# = adalimumab (počet příhod/ počet rizikových).

Ve studii UV I byly pozorovány statisticky významné rozdíly ve prospěch adalimumabu v porovnání s

placebem u každé složky selhání terapie. Ve studii UV II byly pozorovány statisticky významné

rozdíly jen u zrakové ostrosti, ale ostatní složky hovořily ve prospěch adalimumab numericky.

Ze 417 subjektů zařazených do nekontrolovaných dlouhodobých prodloužení studií UV I a UV II bylo

46 subjektů považováno za nezpůsobilé (např. vyvinuly se sekundární komplikace diabetické

retinopatie v důsledku katarakty nebo vitrektomie) a bylo vyřazeno z primární analýzy účinnosti.

Z 371 zbývajících pacientů dosáhlo 276 hodnotitelných pacientů 78 týdnů otevřené léčby

adalimumabem. Na základě přístupu pozorovaných dat bylo 222 (80,4 %) pacientů v klidu (bez

aktivních zánětlivých lézí, stupeň AC buněk ≤ 0,5+, VH stupeň ≤ 0,5+) na současné dávce steroidů

≤ 7,5 mg denně a 184 (66,7 %) pacientů bylo v klidu bez podávání steroidů. BCVA se buď zlepšila,

nebo udržela (zhoršení o < 5 písmen) u 88,4 % očí v týdnu 78. Z pacientů, kteří ukončili studii před

týdnem 78, 11 % ukončilo studii z důvodu nežádoucích příhod a 5 % v důsledku nedostatečné

odpovědi na léčbu adalimumabem.

Kvalita života

Pacienty hlášené zrakové funkce byly hodnoceny v obou klinických studiích za pomoci NEI VFQ-25.

Adalimumab měl numericky lepší výsledky ve většině podskóre, přičemž ve studii UV I byl statisticky

významný střední rozdíl zaznamenán u všeobecného vidění, bolesti oka, vidění na blízko, duševního

zdraví a celkového skóre, a ve studii UV II u všeobecného vidění a duševního zdraví. Numerické

zlepšení zraku vlivem adalimumabu ve studii UV I nebylo pozorováno u barevného vidění a ve studii

UV II u barevného vidění, periferního vidění a vidění na blízko.

Imunogenita

Během léčby adalimumabem se mohou vytvořit protilátky proti adalimumabu. Tvorba protilátek proti

adalimumabu je spojena se zvýšenou clearance a sníženou účinností adalimumabu. Mezi přítomností

protilátek proti adalimumabu a výskytem nežádoucích účinků neexistuje žádná zjevná korelace.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s

adalimumabem u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s ulcerózní kolitidou a neinfekční

uveitidou (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Po jednorázovém subkutánním podání dávky 40 mg byla absorpce a distribuce adalimumabu pomalá a

vrcholové sérové koncentrace byly dosaženy zhruba za 5 dní po jeho podání. Průměrná biologická

dostupnost adalimumabu se odhaduje na 64 %, a to na základě výsledků ze tří studií s podáním

jednorázové dávky 40 mg subkutánně. Po jednorázových intravenózních dávkách v rozmezí

0,25-10 mg/kg byly koncentrace léku úměrné podané dávce. Po dávkách 0,5 mg/kg (cca 40 mg) se

clearance pohybovala mezi 11-15 ml/hod, distribuční objem (V

) se pohyboval mezi 5-6 l a průměrný

terminální poločas byl přibližně 2 týdny. Koncentrace adalimumabu v synoviální tekutině u několika

pacientů s revmatoidní artritidou představovala 31-96 % sérové koncentrace léku.

Po subkutánním podání 40 mg adalimumabu každý druhý týden byla průměrná nejnižší koncentrace v

ustáleném stavu přibližně 5 μg/ml (bez souběžného podávání methotrexátu) a 8-9 μg/ml (při

současném podávání methotrexátu). Nejnižší sérové koncentrace adalimumabu v ustáleném stavu

stoupaly u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) přibližně proporcionálně s dávkou při subkutánním

podávání 20, 40 a 80 mg každý druhý týden i každý týden.

Po podání adalimumabu v dávce 24 mg/m

(až do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý

týden pacientům s entezopatickou artritidou ve věku 6 až 17 let byly průměrné nejnižší sérové

koncentrace (hodnoty naměřené v týdnu 24) adalimumabu v ustáleném stavu 8,8 ± 6,6 µg/ml při

podávání adalimumabu bez současného podávání methotrexátu a 11,8 ± 4,3 µg/ml při současném

podávání adalimumabu.

U dospělých pacientů s psoriázou léčených adalimumabem v monoterapii v dávce 40 mg každý druhý

týden byly průměrné nejnižší koncentrace v ustáleném stavu 5 μg/ml.

Po podání 0,8 mg/kg (do maximální dávky 40 mg) subkutánně každý druhý týden pediatrickým

pacientům s chronickou ložiskovou psoriázou byla průměrná nejnižší ± SD koncentrace adalimumabu

v ustáleném stavu přibližně 7,4 ± 5,8 µg/ml (79 % CV).

Při podání dávky 160 mg adalimumabu v týdnu 0 následované dávkou 80 mg v týdnu 2 bylo u pacientů

s hidradenitis suppurativa dosaženo nejnižších sérových koncentraci adalimumabu přibližně 7-8 µg/ml

v týdnu 2 a 4. Průměrné nejnižší ustálené koncentrace v týdnu 12 do týdne 36 byly přibližně 8 –

10 µg/ml při léčbě dávkou adalimumabu 40 mg jednou týdně.

Při podání startovací dávky 80 mg adalimumabu v týdnu 0, následované dávkou 40 mg v týdnu 2, bylo

u pacientů s Crohnovou choroborou během indukčního období dosaženo nejnižších sérových

koncentrací adalimumabu přibližně 5,5 µg/ml. Při startovací dávce 160 mg adalimumabu v týdnu 0,

následované dávkou 80 mg adalimumabu v týdnu 2, došlo v průběhu indukčního období k dosažení

nejnižších sérových koncentrací adalimumabu přibližně 12 µg/ml. U pacientů s Crohnovou chorobou,

kteří dostávali udržovací dávku adalimumabu 40 mg každý druhý týden, byly pozorovány průměrné

nejnižší ustálené hladiny přibližně 7 µg/ml.

U pediatrických pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou v otevřené fázi studie byly

úvodní dávky adalimumabu v týdnech 0 a 2 buď 160/80 mg nebo 80/40 mg, v závislosti na tělesné

hmotnosti, přičemž hranicí byla hmotnost 40 kg. V týdnu 4 byli pacienti randomizováni v poměru 1:1

a dostávali v pokračovací léčbě buď standardní dávku (40/20 mg každý druhý týden) nebo sníženou

dávku (20/10 mg každý druhý týden) v závislosti na jejich tělesné hmotnosti. Průměrné nejnižší (±SD)

sérové koncentrace adalimumabu, kterých dosáhli pacienti v týdnu 4 byly 15,7 ± 6,6 µg/ml u pacientů

≥ 40 kg (160/80 mg) a 10,6 ± 6,1 µg/ml u pacientů < 40 mg (80/40 mg).

U pacientů, kteří setrvávali na léčbě tak, jak byli randomizováni, byly průměrné nejnižší (±SD)

koncentrace v týdnu 52 9,5 ± 5,6 µg/ml u skupiny, která užívala standardní dávku a 3,5 ± 2,2 µg/ml u

skupiny která užívala sníženou dávku. Průměrné nejnižší koncentrace adalimumabu se udržely u těch

pacientlů, u nichž se s podáváním adalimumabu každý druhý týden pokračovalo 52 týdnů. U pacientů,

u kterých byla dávka zvýšena z podávání každý druhý týden na jednou týdně, byly průměrné (±SD)

sérové koncentrace adalimumabu v týdnu 52 15,3 ± 11,4 µg/ml (40/20 mg, jednou týdně) a 6,7 ±

3,5 µg/ml (20/10 mg, jednou týdně).

U pacientů s ulcerózní kolitidou, jimž byla podána úvodní dávka 160 mg adalimumabu, následována

dávkou 80 mg v týdnu 2, byly dosaženy nejnižší koncentrace adalimumabu 12 μg/ml během období

indukce. Průměrné nejnižší hladiny v ustáleném stavu o přibližně 8 μg/ml byly pozorovány u pacientů

s ulcerózní kolitidou, kterým byla podávána udržovací dávka 40 mg adalimumabu každý druhý týden.

U pacientů s uveitidou, jimž byla podána úvodní dávka 80 mg adalimumabu v týdnu 0, následovná

dávkou 40 mg každý druhý týden počínaje týdnem 1, byly zjištěny střední hladiny v ustáleném stavu

přibližně 8 až 10 µg/ml.

Eliminace

Populační farmakokinetické analýzy s údaji od více než 1 300 pacientů s RA zjistily trend směrem k

vyšší zdánlivé clearance adalimumabu s rostoucí tělesnou váhou. Po úpravě váhových rozdílů, pohlaví

a věku byl zřejmý minimální efekt na clearance adalimumabu. Koncentrace volného adalimumabu v

séru (nevázaného na protilátky proti adalimumabu, AAA) byly nižší u pacientů s detekovanými

protilátkami proti adalimumabu.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Použití adalimumabu nebylo studováno u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po jednorázovém podání, toxicity po opakovaném

podání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studii u opic makaka jávského

(Macaca fascicularis)

, kterým byly podávány dávky adalimumabu

0, 30 a 100 mg/kg (9-17 opic ve skupině) sledující embryofetální toxicitu a perinatální vývoj, nebyl

zjištěn žádný faktor naznačující poškození plodů. Ani studie karcinogenity, ani standardní hodnocení

toxického vlivu na fertilitu a studie postnatální toxicity s adalimumabem nebyly prováděny, protože

neexistuje vhodný model pro protilátky s omezenou zkříženou reaktivitou na TNF hlodavců a na

rozvoj neutralizačních protilátek u hlodavců.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina octová 99%

Sacharosa

Polysorbát 80

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte přípravek SOLYMBIC v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero mají být uchovávány při teplotě do maximálně

25 °C po dobu až 14 dní. Předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero musí být chráněny před

světlem a znehodnoceny, pokud nejsou použity v průběhu těchto 14 dní.

6.5

Druh obalu a obsah balení

SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,4 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I), s pístem (bromobutylová pryž), jehlou z

nerezavějící oceli s krytem jehly (termoplastický elastomer). Kryt jehly předplněné injekční stříkačky

je vyroben ze suché přírodní pryže (derivát latexu) (viz bod 4.4).

Balení o velikosti jedna předplněná injekční stříkačka.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

0,8 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I), s pístem (bromobutylová pryž), jehlou z

nerezavějící oceli s krytem jehly (termoplastický elastomer). Kryt jehly předplněné injekční stříkačky

je vyroben ze suché přírodní pryže (derivát latexu) (viz bod 4.4).

Balení o velikosti jedna, dvě, čtyři a šest předplněných injekčních stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru

0,8 ml injekčního roztoku v předplněném peru určeném pro použití pacientem, obsahujícím

předplněnou injekční stříkačku (sklo typu I). Pero je na jedno použití, jednorázové, na ruční použití,

zařízení s mechanickým vstřikováním. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky je vyroben ze suché

přírodní pryže (derivát latexu) (viz bod 4.4).

Balení o velikosti jedno, dvě, čtyři a šest předplněných per.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Podrobné pokyny pro použití jsou uvedeny v příbalové informaci.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

SOLYMBIC 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/16/1163/001 – 1 předplněná injekční stříkačka

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/16/1163/002 – 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/16/1163/003 – 2 předplněné injekční stříkačky

EU/1/16/1163/004 – 4 předplněné injekční stříkačky

EU/1/16/1163/005 – 6 předplněných injekčních stříkaček

SOLYMBIC 40 mg injekční roztok v předplněném peru

EU/1/16/1163/006 – 1 předplněné pero

EU/1/16/1163/007 – 2 předplněná pera

EU/1/16/1163/008 – 4 předplněná pera

EU/1/16/1163/009 – 6 předplněných per

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. březen 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/67767/2017

EMEA/H/C/004373

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Solymbic

adalimumabum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Solymbic. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Solymbic

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Solymbic, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Solymbic a k čemu se používá?

Solymbic je léčivý přípravek, který působí na imunitní systém a používá se k léčbě těchto onemocnění:

ložisková psoriáza (onemocnění způsobující tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži),

psoriatická artritida (onemocnění, které způsobuje tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži a

zánět kloubů),

revmatoidní artritida (onemocnění způsobující zánět kloubů),

axiální spondylartritida (zánět páteře způsobující bolest zad), včetně ankylozující spondylitidy a

případů, kdy na rentgenovém snímku není patrné žádné poškození, jsou z něj však zřetelné

známky zánětu,

Crohnova choroba (onemocnění způsobující zánět střev),

ulcerózní kolitida (onemocnění způsobující zánět a tvorbu vředů ve sliznici střev),

aktivní entezopatická artritida (vzácné onemocnění způsobující zánět kloubů),

Solymbic

EMA/67767/2017

strana 2/4

hidradenitis suppurativa (acne inversa), což je chronické onemocnění kůže, které způsobuje

boláky, abscesy (hnisavá ložiska) a zjizvení kůže,

neinfekční uveitida (zánět vrstvy pod očním bělmem).

Přípravek Solymbic se používá většinou u dospělých, jejichž onemocnění je závažného nebo středně

závažného charakteru nebo se zhoršuje, nebo u pacientů, kteří nemohou užívat jiné druhy léčby.

Podrobné informace o používání přípravku Solymbic u všech onemocnění, včetně informací ohledně

podávání přípravku dětem, jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Přípravek Solymbic obsahuje léčivou látku adalimumab. Jedná se o „biologicky podobný“ léčivý

přípravek. Znamená to, že přípravek Solymbic je obdobou biologického léčivého přípravku

(označovaného rovněž jako „referenční léčivý přípravek“), který je již v Evropské unii registrován.

Referenčním léčivým přípravkem přípravku Solymbic je přípravek Humira. Více informací o biologicky

podobných léčivých přípravcích naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Jak se přípravek Solymbic používá?

Výdej přípravku Solymbic je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a sledována

odbornými lékaři, kteří mají zkušenosti s diagnostikou a léčbou těch onemocnění, k jejichž léčbě je

přípravek registrován. V případě uveitidy by se ošetřující lékaři měli také poradit s lékaři, kteří mají

zkušenosti s používáním přípravku Solymbic.

Přípravek je dostupný ve formě injekčního roztoku k podání pod kůži v předplněné injekční stříkačce

nebo peru. Dávka přípravku závisí na léčeném onemocnění, přičemž u dětí je dávka vypočítána na

základě jejich tělesné hmotnosti a výšky. Po podání počáteční dávky se přípravek Solymbic nejčastěji

používá každé dva týdny, ačkoliv v určitých situacích jej lze podávat každý týden. Pokud to lékař

považuje za vhodné, mohou injekce přípravku Solymbic po zaškolení podávat samotní pacienti nebo

jejich ošetřující osoby. V průběhu léčby přípravkem Solymbic mohou být pacientům podávány jiné

léčivé přípravky, například methotrexát nebo kortikosteroidy (jiné protizánětlivé léčivé přípravky).

Informace o dávkování při léčbě jednotlivých onemocnění a další informace o používání přípravku

Solymbic jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Solymbic působí?

Léčivá látka v přípravku Solymbic, adalimumab, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla

vyvinuta tak, aby v těle rozpoznala chemického posla s názvem tumor nekrotizující faktor a navázala

se na něj. Tento posel se podílí na vzniku zánětu a v těle pacientů trpících onemocněními, k jejichž

léčbě se přípravek Solymbic používá, se vyskytuje ve vysoké míře. Navázáním se na tumor

nekrotizující faktor blokuje adalimumab jeho činnost, čímž zmírňuje zánět a další příznaky

onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Solymbic byly prokázány v průběhu studií?

Rozsáhlé laboratorní studie porovnávající přípravek Solymbic s přípravkem Humira prokázaly, že

adalimumab obsažený v přípravku Solymbic je velice podobný adalimumabu obsaženému v přípravku

Humira, co se týče chemické struktury, čistoty i biologické aktivity.

Jelikož přípravek Solymbic je biologicky podobný léčivý přípravek, nebylo třeba pro něj opakovat

všechny studie účinnosti a bezpečnosti, které již byly provedeny pro přípravek Humira.

V jedné hlavní studii zahrnující 526 pacientů se středně závažnou až závažnou revmatoidní artritidou,

kteří nevykázali dostatečnou odpověď na léčbu methotrexátem, a v další studii zahrnující 350 pacientů

Solymbic

EMA/67767/2017

strana 3/4

se středně závažnou až závažnou psoriázou bylo prokázáno, že přípravek Solymbic má podobné účinky

jako přípravek Humira.

Ve studii revmatoidní artritidy byla odpověď definována jako zlepšení skóre příznaků o 20 % nebo více

po 24 týdnech léčby: na léčbu odpovědělo 75 % pacientů léčených přípravkem Solymbic ve srovnání

se 72 % pacientů, kteří užívali přípravek Humira. Ve studii psoriázy, která zkoumala míru zlepšení po

16 týdnech, došlo v souvislosti s přípravkem Solymbic k 81% zlepšení skóre příznaků ve srovnání

s 83% zlepšením v případě přípravku Humira.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Solymbic?

Nejčastějšími nežádoucími účinky adalimumabu (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

infekce nosu a krku, vedlejších nosních dutin a horních cest dýchacích, reakce v místě vpichu injekce

(zarudnutí, svědění, krvácení, bolest nebo otok) a bolesti hlavy, svalů a kostí.

Přípravek Solymbic a další léčivé přípravky této třídy mohou rovněž ovlivnit schopnost imunitního

systému bojovat s infekcemi a nádorovými onemocněními; u pacientů užívajících adalimumab se

vyskytlo několik případů závažných infekcí a rakoviny krve.

K dalším vzácným závažným nežádoucím účinkům (zaznamenaným u 1 pacienta z 10 000 až

1 pacienta z 1 000) patří neschopnost kostní dřeně vytvářet krevní buňky, onemocnění nervů, lupus a

onemocnění podobné lupusu (kdy imunitní systém napadá tkáně pacienta a způsobuje zánět a

poškození orgánů) a Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění kůže).

Přípravek Solymbic nesmějí užívat pacienti s aktivní tuberkulózou, s jinými závažnými infekcemi či

pacienti se středně závažným až závažným srdečním selháním (neschopností srdce pumpovat do těla

dostatečné množství krve). Úplný seznam omezení v souvislosti s přípravkem Solymbic je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Solymbic schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že v souladu s požadavky EU pro

biologicky podobné léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Solymbic má velmi podobnou

strukturu, čistotu a biologickou aktivitu jako přípravek Humira a v těle je distribuován stejným

způsobem.

Navíc studie u revmatoidní artritidy a psoriázy prokázaly, že při léčbě těchto onemocnění má přípravek

Solymbic stejné účinky jako přípravek Humira. Všechny tyto údaje byly považovány za dostatečné

k vyvození závěru, že se přípravek Solymbic, pokud jde o účinnost a bezpečnost, bude ve schválených

indikacích chovat stejným způsobem jako přípravek Humira. Stanovisko výboru CHMP proto bylo

takové, že stejně jako u přípravku Humira přínosy přípravku Solymbic převyšují zjištěná rizika. Výbor

doporučil, aby přípravku Solymbic bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Solymbic?

Společnost, která přípravek Solymbic dodává na trh, musí předepisujícícm lékařům poskytnout

informační balíčky, které budou obsahovat informace o bezpečnosti přípravku a informační kartu pro

pacienty.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Solymbic, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Solymbic

EMA/67767/2017

strana 4/4

Další informace o přípravku Solymbic

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Solymbic je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Solymbic naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace