SOLIDAGO VIRGAUREA AKH Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
(SOLIDAGO VIRGAUREA 6 D); (SOLIDAGO VIRGAUREA 96 D); (SOLIDAGO VIRGAUREA 196 D)
Dostupné s:
Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o., Ostrava
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
(SOLIDAGO VIRGAUREA 6 D); (SOLIDAGO VIRGAUREA 96 D); (SOLIDAGO VIRGAUREA 196 D)
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Obal na tablety
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
SOLIDAGO VIRGAUREA AKH
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
93/ 742/07-C
Datum autorizace:
0000-00-00

sp.zn. sukls247105/2012

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE kontejner

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Solidago virgaurea AKH

tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje 1,5 mg Solidago virgaurea 6 D, 1,5 mg Solidago virgaurea 96 D a

1,5 mg Solidago virgaurea 196 D

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 (60, 90, 120) tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,

než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Datum revize textu: 27.1.2016.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les,

Česká republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/742/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace