SOJOURN 100% Tekutina k inhalaci parou

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SEVOFLURAN (SEVOFLURANUM)
Dostupné s:
Piramal Critical Care Limited, West Drayton
ATC kód:
N01AB08
INN (Mezinárodní Name):
SEVOFLURANE (SEVOFLURANE)
Dávkování:
100%
Léková forma:
Tekutina k inhalaci parou
Podání:
Inhalační podání
Jednotky v balení:
250ML II; 250ML I Lahev
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SEVOFLURAN
Přehled produktů:
SOJOURN
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
05/ 748/11-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls46527/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou

sevofluranum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Sojourn a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sojourn používat

Jak se přípravek Sojourn používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Sojourn uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Sojourn a k

čemu se

používá

Léčivou látkou v přípravku Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou je sevofluran, což je

celkové anestetikum používané pro chirurgické operace a jiné zákroky.

Jde o inhalační anestetikum, které vám je podáno ve formě páry, kterou vdechujete. Způsobí, že

upadnete do hlubokého spánku (indukce anestezie). Udržuje také hluboký bezbolestný spánek, během

kterého proběhne chirurgický zákrok (udržování anestezie). Sdělte lékaři, pokud se necítíte lépe nebo

se cítíte hůře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sojourn

používat

Sevofluran smí podávat pouze zdravotnický personál náležitě vyškolený v podávání celkové

anestezie a pod dohledem nebo na pokyn anesteziologa.

Nepoužívejte přípravek Sojourn 100% tekutina

k přípravě inhalace parou

, jestliže pro Vás platí

některý z následujících údajů. Oznamte, prosím, lékaři, jestliže:

Vám bylo sděleno, že Vám nemá být podávána celková anestezie.

jste alergický(á) na sevofluran nebo na jiná inhalační anestetika

Vy či kdokoli ve Vaší rodině máte sklon k maligní hypertermii (rychlému zvýšení teploty

těla) během anestezie.

jste špatně reagoval/a na předchozí anestezii sevofluranem či podobným anestetikem,

např. došlo u vás k onemocnění jater (např. žloutenka), horečce či problémům s krví.

jste někdy měl/a prodloužení QT intervalu (prodloužení specifického časového intervalu

na EKG) nebo torsade de pointes (specifický typ srdečního rytmu), který může být také spojen

s prodloužením QT intervalu. Sevofluran byl někdy spojován s těmito nálezy.

jsou zdravotní důvody, proč nemáte dostávat celkovou anestezii.

Upozornění a opatření

Oznamte svému lékaři, ještě než vám je podán přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě

inhalace parou, jestliže:

jste dříve měl/a celkovou anestezii, zvláště opakovaně během krátkého období. Můžete mít

zvýšené riziko onemocnění jater.

máte jakoukoli nemoc, kromě té spojené s operací, zvláště pak jakékoli problémy s ledvinami

či srdcem, nízký krevní tlak, silné bolesti hlavy, nevolnost či zvracení či Pompeho chorobu u

dětí.

máte onemocnění koronárních tepen

máte hypovolémii (snížený objem krve) nebo slabost

máte nebo jste dříve měl/a jaterní problémy, např. hepatitidu (zánět jater) nebo žloutenku

máte neuromuskulární chorobu, zvláště pak Duchennovu svalovou dystrofii.

máte zvýšený tlak v lebce (intrakraniální tlak), například po úrazu hlavy či nádoru.

je u vás riziko záchvatů (křečí).

jste těhotná či kojíte.

máte mitochondriální onemocnění, což je onemocnění, s kterým se člověk může narodit a

které může postihovat specifické buňky srdce, mozku a ledvin.

jestliže u vás ve vzácných a nepředvídatelných případech dojde k rozvoji maligní hypertermie

(náhlé a nebezpečné zvýšení tělesné teploty během chirurgického zákroku nebo těsně po něm).

V tomto případě anesteziolog (lékař) přeruší podání sevofluranu a podá vám přípravek pro

léčbu maligní hypertermie (známý jako dantrolen) a další podpůrnou léčbu. U sevofluranu byla

hlášena fatální maligní hypertermie.

Děti

máte Downův syndrom

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, zdravotní

sestrou nebo lékárníkem. Může u Vás být nutné pečlivé vyšetření a změna léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a):

Léky nebo účinné látky obsažené v níže uvedených léčivech se mohou vzájemně ovlivňovat, pokud se

používají s přípravkem Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou. Některé z těchto léků Vám

bude podávat během operace anesteziolog, jak je uvedeno v popisu.

amfetaminy (stimulační látky): používají se pro léčbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou

(ADHD) nebo narkolepsie

léky, které ovlivňují srdce, jako je adrenalin nebo epinefrin

beta blokátory (např. atenolol, propranolol): toto jsou léky na srdce, které se často podávají k

léčbu vysokého krevního tlaku

alkohol

barbituráty (tlumící léky)

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (léčivá rostlina používaná proti depresi)

látky snižující překrvení (efedrin) používané jako léky snižující otok a běžně se vyskytují

v lécích na kašel a nachlazení

neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) – typ antidepresiva

antagonisté vápníku

Verapamil – lék na srdce, který se podává k léčbě vysokého krevního tlaku nebo pokud trpíte

nepravidelnou srdeční činností.

uklidňující léky (benzodiazepiny, např. diazepam, lorazepam): toto jsou sedativní léky, které

mají uklidňující účinek. Používají se, pokud máte pocit nervozity, například před Vaší operací.

silná analgetika (léky proti bolesti), jako je morfin nebo kodein

relaxanty svalů (nedepolarizující např. vekuronium, pankuronium, atrakurium, a depolarizující,

např. succinylcholin): tyto léky se používají během celkové anestezie k uvolnění vašich

svalů

isoniazid, používaný k léčbě tuberkulózy (TBC)

isoprenalin

jiná anestetika, např. oxid dusný: toto je lék používaný během celkové anestezie, který

způsobí, že budete spát a uleví od bolesti

propofol, opioidy (např. alfentanil a sufentanil): tyto léky jsou silná analgetika a často se

používají během celkové anestezie, protože sevofluran může ovlivnit, jak fungují při podání ve

stejnou dobu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To se týká také rostlinných

léčivých přípravků, vitamínů a minerálů.

Přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou s jídlem a pitím

Přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou se podává k navození a udržování spánku

během operace. Zeptejte se svého lékaře, chirurga nebo anesteziologa, kdy a co můžete jíst nebo pít po

probuzení.

Těhotenství a kojení

Vašemu lékaři či anesteziologovi oznamte, jestliže jste, či se domníváte, že můžete být těhotná nebo

jestliže kojíte. Jestliže jste těhotná, Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou nesmíte dostávat

kromě případů, kdy je to nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou nepříznivě ovlivňuje schopnost řízení

dopravních prostředků a obsluhu strojů. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud vám

lékař neřekne, že je to bezpečné. Podání anestetika může ovlivnit vaši pozornost na několik dní. Může

to ovlivnit vaši schopnost provádět činnosti, které vyžadují plnou pozornost.

Zeptejte se svého anesteziologa, kdy pro vás bude bezpečné řídit dopravní prostředky a

obsluhovat stroje.

3.

Jak vám bude přípravek Sojourn

podáván

Přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou bude podáván vyškoleným anesteziologem

v ordinaci či nemocnici. Anesteziolog rozhodne, kolik sevofluranu potřebujete a kdy má být podán.

Dávka bude různá dle vašeho věku, hmotnosti, typu potřebné operace a dalších léků podávaných během

operace. Přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou se v odpařovači změní na páru

(plyn). Budete vdechovat páru.

Přípravek se může používat k vašemu uspání před operací, nebo jestliže jste uspáni injekcí, může se

používat k udržování narkózy během operace.

Jakmile anesteziolog zastaví inhalaci přípravku Sojourn, probudíte se během několika minut. Jestliže

máte o tomto přípravku jakékoli další otázky, zeptejte se vašeho anesteziologa, lékaře či zdravotní

sestry.

Jestliže vám bylo podáno více přípravku Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou, než

mělo být

Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou bude podávat zdravotník a je nepravděpodobné, že

byste dostali příliš mnoho přípravku Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou. Pokud obdržíte

příliš mnoho přípravku Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou, Váš anesteziolog provede

náležitá opatření.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité kontaktovat vašeho lékaře,

zdravotní sestru či anesteziologa, jestliže se necítíte dobře.

Závažné nežádoucí účinky

(mohou být život ohrožující):

anafylaxe a anafylaktoidní reakce (viz odstavec nežádoucí účinky, kde četnost není

známa, kde je uvedeno více informací)

Následující nežádoucí účinky jsou závažné a mohou si vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc.

Nemocniční personál vás bude sledovat po celou dobu narkózy, a jestliže to bude nutné, okamžitě vám

pomůže.

Jestliže máte některé z následujících příznaků, okamžitě to nahlaste lékaři nebo zdravotní sestře:

Alergické reakce, které mohou být závažné s otokem obličeje, jazyka a krku a obtížemi s dýcháním.

Maligní hypertermie (velmi vysoká teplota), která si může vyžadovat intenzivní péči a může být

smrtelná. Tyto stavy mohou být dědičné.

Zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalémie), což může vést k abnormálnímu srdečnímu rytmu a

u dětí může být během pooperační fáze smrtelná. Toto bylo sledováno u pacientů s neuromuskulární

chorobou, zvláště u Duchennovy svalové dystrofie.

Jestliže máte některý z následujících příznaků, oznamte to vašemu lékaři či zdravotní sestře:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 z 10 osob)

neklid (agitovanost) u dětí

pomalý srdeční rytmus

nízký krevní tlak

kašel

nevolnost a zvracení

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 osob)

neklid (agitovanost) u dospělých

bolest hlavy

ospalost

závratě

rychlý srdeční rytmus

zvýšený krevní tlak

problémy s dýcháním

ucpání dýchacích cest

pomalé a mělké dýchání

stažení hrdla, dýchací problémy

nadměrná tvorba slin

hypotermie (snížení tělesné teploty), třesavka

horečka

abnormální hladina cukru v krvi, abnormální hodnoty funkce jater či množství bílých krvinek,

tzn. zvýšená citlivost na infekce

zvýšená hladina fluoridu v krvi

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 osob)

zmatenost

abnormální srdeční rytmus a abnormální tep

AV blok (porucha elektrického vedení v srdci)

astma, zástava dýchání, nízká hladina kyslíku

zadržování moči, glukóza v moči

zvýšené či snížené množství bílých krvinek

abnormální hladiny krevních enzymů.

zvýšení hladin kreatininu v krvi (indikátor špatné funkce ledvin) detekované pomocí testu

vzorku krve

N

ení znám

o

(četnost nelze určit z dostupných údajů)]

tekutina v plicích

alergické reakce, např.:

vyrážka

zarudnutí kůže

kopřivka

svědění

oteklá oční víčka, obtížné dýchání

anafylaktické a anafylaktoidní reakce. Tyto alergické reakce se objevují rychle a mohou být život

ohrožující. Symptomy anafylaktické reakce zahrnují:

angioedém (otok kůže obličeje, končetin, rtů, jazyka nebo krku)

obtížné dýchání

nízký krevní tlak

kopřivka

záchvaty podobné epilepsii

náhlé záškuby

srdeční zástava

křeče dýchacích cest

obtížné dýchání nebo sípot

zadržování dechu

dušnost (dechová nedostatečnost)

snížená funkce jater nebo hepatitida (zánět jater) charakterizovaný např. nechutenstvím, horečkou,

nevolností, zvracením, nepříjemnými pocity v oblasti břicha, žloutenkou a tmavou močí

nebezpečné zvýšení tělesné teploty

nepříjemné pocity v hrudníku

zvýšení nitrolebečního tlaku

nepravidelná srdeční frekvence nebo bušení srdce (palpitace)

zánět slinivky břišní

zvýšená hladina draslíku v krvi prokázaná testem krevního vzorku

svalová ztuhlost

žluté zabarvení kůže

zánět ledvin (příznaky mohou zahrnovat horečku, zmatenost nebo ospalost, vyrážku, otok, větší či

menší než normální množství moči, krev v moči)

otok

Někdy jsou pozorovány záchvaty (křeče). Tyto se mohou objevit během podávání přípravku Sojourn

100% tekutina k přípravě inhalace parou nebo až jeden den po probuzení. Objevují se nejčastěji u dětí a

mladých dospělých.

U dětí s Downovým syndromem, který je podáván sevofluran, se může objevit zpomalení srdeční

frekvence.

V průběhu anestezie a těsně po ní se mohou lehce zvýšit hladiny fluoridů v krvi, ale nepovažují se za

škodlivé a brzy se navrátí k normálu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud po podání sevofluranu zpozorujete jakékoli změny v tom, jak se cítíte, informujte o tom prosím

svého lékaře či lékárníka. Některé nežádoucí účinky mohou vyžadovat léčbu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit

také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Sojourn

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na

krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Zkratka EXP

se používá pro dobu použitelnosti na štítcích.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Lahvičku udržujte ve svislé

poloze.

Po prvním otevření lahvičky má být přípravek použit do 8 týdnů.

Chraňte před chladem.

Vzhledem k těkavosti anestetické látky lahvičku udržujte pevně uzavřenou.

6.

Obsah balení a další

informace

Co přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou obsahuje

Přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou obsahuje 100 % léčivé látky

sevofluran.

Nejsou žádné další složky.

Jak přípravek Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace vypadá a co obsahuje toto

balení

Sevofluran je bezbarvá kapalina dostupná v 250ml jantarově hnědých skleněných lahvičkách

(s vnějším potahem z PVC nebo bez něho) buď se šroubovacím uzávěrem nebo s uzávěrem s

integrovaným adaptérem.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Piramal Critical Care B.V.

Rouboslaan 32 (ground floor)

2252TR Voorschoten

Nizozemsko

Výrobce:

Piramal Critical Care B.V.

Rouboslaan 32 (ground floor)

2252 TR Voorschoten

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován pod těmito

názvy:

Rakousko - Sevofluran Piramal 100 % Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur

Inhalation.

Bulharsko - Sevofluran Piramal 100% inhalation vapour liquid Kypr - Sevoflurane – Piramal

Česká republika - Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou

Dánsko - Sojourn TM

Estonsko - Sevoflurane- Piramal, inhalatsiooniaur, vedelik 100%

Německo - Sevofluran Piramal 100 % Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur

Inhalation

Řecko - Sojourn

Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Maďarsko - Sevofluran Piramal folyadék inhalációs Goz képzéséhez

Island - Sevofluran Piramal 100% innöndunargufa, vökvi

Irsko - Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Itálie - Sevoflurane Piramal

Lotyšsko - Sevoflurane Piramal 100%

inhalācijas tvaiki, šķidrums

Litva - Sevofluran Piramal 100% inhaliaciniai Garai skystis

Lucembursko - Sevoflurane 100%

Malta - Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Nizozemsko - Sevofluran 100% (Piramal), Vloeistof voor inhalatiedamp

Norsko - Sevofluran Piramal væske til inhalasjonsdamp

Polsko - Sojourn

Portugalsko - Sevoflurano Ojourn 100% liquido para inalação por vaporização

Rumunsko - Pobytová lichid pentru vapori de inhalační.

Slovinsko - Sevofluran Piramal 250 ml para za inhaliranje, tekocina

Španělsko - Sevoflurano Piramal 100% liquido para inhalación del vapor

Švédsko - Sevofluran Piramal 100% inhalationsånga, vätska

Velká Británie - Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

02.2021

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls39124/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sojourn 100% tekutina k přípravě inhalace parou

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100% sevofluranum

Pomocná látka se známým účinkem:

Žádná

Konečný přípravek obsahuje pouze účinnou látku, viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tekutina k přípravě inhalace parou

Čirá, bezbarvá, těkavá kapalina

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Indukce a udržování celkové anestezie u dospělých i pediatrických pacientů každého věku, včetně

plně donošených novorozenců (podrobnosti o věku viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob

podání

Premedikace se má zvolit dle potřeb každého pacienta a dle uvážení anesteziologa.

Chirurgická anestezie:

Sevofluran je nutné podávat pomocí speciálně kalibrovaného odpařovače pro použití s přípravkem

Sojourn, takže lze přesně kontrolovat podávanou koncentraci.

Hodnoty MAC (minimální alveolární koncentrace) sevofluranu se snižují s věkem a s přidáním

oxidu dusného. Pro požadovaný účinek má být dávkování upraveno pro každého jedince a titrováno

pro dosažení požadovaného účinku s ohledem na věk a klinický stav pacienta. Níže uvedená

tabulka udává průměrné hodnoty MAC pro různé věkové skupiny.

Tabulka 1: Hodnoty MAC pro dospělé a pediatrické pacienty podle věku

Věk pacienta (roky)

Sojourn 100% tekutina

k přípravě inhalace parou

kyslíku

Sojourn 100% tekutina

k přípravě inhalace parou

v 65%

O/35% O

0–1 měsíc*

3,3 %

2,0 %**

1 až < 6 měsíců

3,0 %

6 měsíců až < 3 roky

2,8 %

3–12

2,5 %

1,4 %

2,1 %

1,1 %

1,7 %

0,9 %

1,4 %

0,7 %

* Plně donošení novorozenci. Hodnota MAC pro nedonošené novorozence nebyla

určena.

** U pediatrických pacientů ve věku 1 až < 3 roky byl použit 60% N

O/40% O

Indukce anestezie

Dávkování má být upraveno pro každého jedince a titrováno pro dosažení požadovaného účinku s

ohledem na věk a klinický stav pacienta. Lze podat krátkodobě působící barbiturát či jinou

intravenózní indukční látku, po které bude následovat inhalace sevofluranu.

Indukce anestezie sevofluranem lze dosáhnout inhalací 0,5–1,0% sevofluranu v

kyslíku (O

) s nebo

bez oxidu dusného (N

se zvyšováním koncentrace v krocích

po 0,5–1,0% sevofluranu až na

maximální hodnotu 8 % pro děti i dospělé, až bude dosaženo požadované hloubky anestezie.

U dospělých vdechované koncentrace až do 5 % přípravku Sojourn obvykle vedou k chirurgické

anestezii do méně než 2 minut. U dětí vdechované koncentrace až do 7 % sevofluranu obvykle

vedou k chirurgické anestezii do méně než 2 minut.

Udržování

anestezie

Chirurgické úrovně anestezie lze udržovat inhalací 0,5–3 % sevofluranu v O

souběžným použitím N

O či bez něj.

Probouzení

:

Doby probouzení jsou při anestezii přípravkem Sojourn obecně krátké. Pacienti proto mohou

potřebovat časná pooperační analgetika.

Starší lidé:

MAC se snižuje s rostoucím věkem. Průměrná koncentrace sevofluranu k dosažení MAC je u

80letého pacienta přibližně 50 % koncentrace potřebné ve věku 20 let.

Pediatrická populace:

V tabulce 1 naleznete hodnoty MAC pediatrických pacientů podle věku při použití v kyslíku se

současným použitím oxidu dusného nebo bez něj.

Způsob podání

Inhalační použití. Sevofluran musí být podáván buď obličejovou maskou, nebo endotracheální

rourkou. Sevofluran má být podáván pouze osobami vyškolenými v podávání celkové anestezie. Musí

být k dispozici vybavení pro zajištění dýchacích cest, umělou ventilaci, obohacování kyslíkem

a oběhovou resuscitaci. Sevofluran se má podávat prostřednictvím odpařovače specificky

kalibrovaného pro použití se sevofluranem tak, aby mohla být podávaná koncentrace přesně

kontrolována. Pokud je absorbent oxidu uhličitého vyschlý, musí se před použitím sevofluranu

vyměnit (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Sevofluran se nemá používat u pacientů se známou nebo suspektní hypersenzitivitou na sevofluran či

jiná halogenovaná anestetika (např. v případě anamnézy poruchy funkce jater, horečky nebo

leukocytózy neznámé příčiny po narkóze jednou z těchto látek).

Sevofluran je také kontraindikován u pacientů se známou nebo suspektní genetickou dispozicí pro

maligní hypertermii.

Sevofluran je kontraindikován u pacientů, u kterých je kontraindikována celková anestezie.

Sevofluran se nesmí používat u pacientů s anamnézou nevysvětlených středně závažných až

závažných poruch funkce jater se žloutenkou, horečkou a/nebo eosinofilií ve spojení

s halogenovanými anestetiky.

Sevofluran se nesmí používat u pacientů s anamnézou potvrzené hepatitidy následkem použití

halogenovaného inhalačního anestetika nebo s anamnézou neobjasněné středně těžké až těžké jaterní

dysfunkce se žloutenkou, horečkou a eosinofilií po anestezii sevofluranem.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro

použití

Sevofluran může způsobovat respirační depresi, což může být dále posilováno narkotickou

premedikací nebo dalšími látkami, které způsobují respirační depresi. Respirace má být monitorovaná

a v případě potřeby asistovaná.

Sevofluran smí podávat pouze osoby vyškolené v podávání celkové anestezie. K okamžité dispozici

musí být prostředky pro udržování průchodnosti dýchacích cest, pro umělou plicní ventilaci,

obohacování kyslíkem a pro oběhovou resuscitaci. Všichni pacienti uspávaní sevofluranem musí být

neustále monitorováni, sledován musí být mimo jiné jejich elektrokardiogram (EKG), krevní tlak

(TK), saturace kyslíkem a koncentrace oxidu uhličitého při výdechu

Koncentrace sevofluranu podávaného z odpařovače musí být přesně známá. Jelikož těkavá anestetika

se liší svými fyzikálními vlastnostmi, musí se používat pouze odpařovače specificky kalibrované pro

sevofluran. Podávání celkové anestezie musí být individualizované na základě reakce pacienta.

Hypotenze a respirační deprese se zvyšují s prohlubující se anestezií.

Maligní hypertermie

U citlivých jedinců může inhalace anestetických látek vést k hypermetabolickému stavu kosterní

svaloviny, který následně vede k vyšším požadavkům na kyslík a ke klinickému syndromu známému

jako maligní hypertermie. Tento klinický syndrom je signalizovaný hyperkapnií a může zahrnovat

rigiditu svalů, tachykardii, tachypnoe, cyanózu, arytmie a/nebo kolísavý krevní tlak. Některé z těchto

nespecifických příznaků se mohou rovněž objevit v průběhu lehké anestezie, akutní hypoxie,

hyperkapnie a hypovolemie.

V klinických studiích byl hlášen jeden případ maligní hypertermie. Hlášení po uvedení na trh navíc

také uváděla případy maligní hypertermie. Některá z těchto hlášení byla fatální.

Léčba zahrnuje ukončení podávání spouštěcích látek (např. sevofluranu), podávání intravenózního

dantrolenu sodného (dodatečné informace k ošetřování pacienta naleznete v informacích

k předepisování intravenózního dantrolenu sodného) a aplikaci podpůrné léčby. Taková léčba

zahrnuje energickou snahu o obnovení tělesné teploty na normální hodnotu, respirační a oběhovou

podporu dle indikace a upravení odchylek od tekutinové, elektrolytické a acidobazické rovnováhy.

Později se může objevit selhání ledvin. Je třeba sledovat objem vylučované moči a udržovat ho.

Použití inhalačních anestetik bylo spojeno s vzácným zvýšením sérových hladin draslíku, které vedly

k srdečním arytmiím a smrti u pediatrických pacientů během pooperačního období.

Perioperační hyperkalémie

Použití inhalačních anestetických látek je spojováno se vzácnými případy zvýšení hladin draslíku v

séru, které vedlo k srdečním arytmiím a smrti u pediatrických pacientů během pooperačního období.

Nejvíce citliví se zdají být pacienti s latentním i s vyvinutým neuromuskulárním onemocněním,

obzvláště Duchennovou svalovou dystrofií. Většina případů, ne však všechny, byla spojena se

souběžným užíváním sukcinylcholinu. Tito pacienti rovněž vykazovali významné nárůsty hladin

sérové kreatinkinázy a v některých případech změny v moči odpovídající myoglobinurii. I přes

podobnost s obrazem maligní hypertermie nevykazoval žádný z těchto pacientů známky nebo

příznaky svalové rigidity nebo hypermetabolického stavu. Doporučuje se časná a agresivní intervence

v podobě léčby hyperkalémie a rezistentních arytmií a následné vyšetření na latentní neuromuskulární

onemocnění.

Byla zaznamenána ojedinělá hlášení prodloužení intervalu QT, velmi vzácně spojená s torsade de

pointes (ve výjimečných případech fatální). Při podávání sevofluranu citlivým pacientům je třeba dbát

opatrnosti.

U pediatrických pacientů s Pompeho chorobou byly hlášeny ojedinělé případy ventrikulární arytmie.

Při podávání celkové anestezie, včetně sevofluranové, pacientům s mitochondriálními onemocněními

je třeba dbát opatrnosti.

Jaterní poruchy

Po uvedení na trh byly velmi vzácně hlášeny případy mírné, střední a těžké pooperační dysfunkce

jater nebo hepatitidy, se žloutenkou nebo bez ní.

Použití sevofluranu u pacientů s prodělávaným jaterním onemocněním a u pacientů ošetřovaných léky

se známým účinkem působícím jaterní dysfunkci se má provádět na základě klinického úsudku.

U pacientů, u nichž došlo k poškození jater, žloutence, nevysvětlené teplotě nebo eosinofilii po

podání dalších inhalačních anestetik, se doporučuje vyhýbat se podávání sevofluranu, pokud je možná

anestezie s použitím nitrožilních léčivých přípravků nebo regionální anestezie (viz bod 4.8).

Pacienti s opakovanou expozicí během relativně krátkého intervalu vůči halogenovaným

uhlovodíkům, včetně sevofluranu, mohou mít zvýšené riziko poranění jater.

Všeobecné informace

Při udržování anestezie vede zvyšování koncentrace sevofluranu ke snížení krevního tlaku v závislosti

na dávce. Nadměrný pokles krevního tlaku může být spojen s hloubkou anestezie, v takových

případech může být tento pokles upraven snížením vdechované koncentrace sevofluranu. V důsledku

nerozpustnosti sevofluranu v krvi se mohou objevit rychleji hemodynamické změny, než u některých

jiných těkavých anestetik. Zvláštní pozornost je nutno věnovat výběru dávky u hypovolemických

a hypotenzních pacientů, čili pacientů, kteří jsou nějakým způsobem hemodynamicky narušení,

například z důvodu souběžné medikace.

Jako u všech anestetik je udržování hemodynamické stability důležité k předcházení ischemie

myokardu u pacientů s onemocněním koronárních tepen.

Pozornost je třeba věnovat při použití sevofluranu v porodnické anestezii, protože relaxační účinek na

dělohu může zvýšit riziko děložního krvácení (viz bod 4.6).

Před propuštěním z pooperačního pokoje je nutno pečlivě vyhodnotit probuzení pacienta z celkové

anestezie. Se sevofluranem obvykle dochází k rychlému probuzení pacienta z narkózy, takže může

být potřeba časné pooperační léčby bolesti. Ačkoli obnova vědomí po podání sevofluranu obecně

probíhá v řádu minut, vliv narkózy na intelektuální funkce po dobu následujících dvou až tří dnů

nebyl studován. Stejně jako u jiných anestetik mohou po dobu několika dní po podání přetrvávat malé

změny v náladě (viz bod 4.7). Rychlé probuzení dětí může být spojeno s neklidem a nedostatkem

spolupráce (asi u 25 % případů).

Výměna vysušeného absorbentu CO

2

:

Byly hlášeny vzácné případy nadměrné tvorby tepla, kouře a/nebo spontánního požáru v anestetickém

zařízení při použití sevofluranu spolu s vysušeným absorbentem CO

, specificky s absorbenty, které

obsahují hydroxid draselný (např. Baralyme). Neobvykle opožděný nárůst či neočekávaný pokles

koncentrace vdechovaného sevofluranu v porovnání s nastavením odpařovače může být spojen s

nadměrným zahříváním nádoby pro absorpci CO

Když dojde k vyschnutí absorbentu CO

, například po delší době průtoku suchého plynu přes nádobu

pro absorpci CO

, může nastat exotermická reakce s urychlenou degradací sevofluranu za vzniku

degradačních produktů. Degradační produkty sevofluranu (methanol, formaldehyd, oxid uhelnatý a

sloučeniny A, B, C a D) byly zaznamenány v respiračním obvodu experimentálního anestetického

přístroje používajícího vysušené absorbenty CO

a maximální koncentrace sevofluranu (8 %) po delší

dobu (≥ 2 hodiny). Koncentrace formaldehydu, zaznamenané v anesteziologickém respiračním

obvodu (s použitím absorbentu obsahujícího hydroxid sodný), byly konzistentní s hladinami, o

kterých je známo, že působí mírné podráždění dýchacího systému. Klinický význam degradačních

produktů zaznamenaných v tomto extrémním experimentálním modelu není znám.

Jestliže má zdravotnický pracovník podezření, že došlo k vyschnutí absorbentu CO

, musí ho vyměnit

před dalším použitím těkavého anestetika (jako je sevofluran). Je třeba vzít v úvahu, že barva

indikátoru se nemusí vždy v důsledku vysušení změnit. Nepřítomnost významné změny barvy nelze

proto chápat jako potvrzení adekvátní hydratace. Absorbenty CO

se mají rutinně vyměňovat bez

ohledu na stav barevného indikátoru (viz bod 6.6).

Porucha funkce ledvin:

I když jsou údaje z kontrolovaných klinických studií s nízkým průtokem omezené, nálezy u pacientů

a ze studií na zvířatech ukazují, že existuje potenciál poškození ledvin, který je pravděpodobně

důsledkem působení sloučeniny A. Sevofluran se proto má u pacientů s ledvinovou nedostatečností

používat opatrně. Studie provedené na zvířatech a u lidí ukazují, že sevofluran podávaný v dávce

vyšší než 2 MAC hodiny při průtoku čerstvého plynu < 2 l/min může být spojen s proteinurií

a glykosurií. Viz rovněž bod 5.1.

V některých klinických studiích na potkanech byla u zvířat vystavených hladinám sloučeniny A

(pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether (PIFE)) pozorována nefrotoxicita vyšší, než při rutinní

klinické praxi. U lidí je třeba vzít v úvahu všechny faktory vedoucí k expozici sloučeninou A,

obzvláště dobu expozice, průtok čerstvého plynu a koncentraci sevofluranu.

Koncentrace vdechovaného sevofluranu a čerstvého plynu se má upravit tak, aby byla

minimalizována expozice sloučenině A. Expozice sevofluranem nemá překročit 2 MAC hodiny při

průtoku čerstvého plynu 1 až < 2 l/min. Průtok čerstvého plynu < 1 l/min se nedoporučuje.

Mechanismus této renální toxicity u potkanů není znám a její relevance u člověka nebyla stanovena.

(Viz bod 5.3, Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti, kde jsou uvedeny další podrobnosti.)

Sevofluran je třeba podávat s opatrností pacientům s poruchou funkce ledvin (GFR ≤ 60 ml/min).

Pooperačně se má sledovat funkce ledvin.

Neurochirurgie a neuromuskulární poruchy:

U pacientů s rizikem zvýšení intrakraniálního tlaku je třeba dbát na opatrné podávání sevofluranu ve

spojení s postupy pro snížení intrakraniálního tlaku (např. hyperventilace).

Záchvaty (křeče):

Ve spojení s použitím sevofluranu byly vzácně hlášeny případy záchvatů.

Použití sevofluranu bylo spojeno se záchvaty u dětí, dospívajících i dospělých s predisponujícími

rizikovými faktory i bez nich. Před použitím sevofluranu u pacientů s rizikem záchvatů je nutné

klinické vyhodnocení. U dětí je třeba omezit hloubku anestezie. EEG může umožnit optimalizaci

dávky sevofluranu a pomoci zabránit vývoji záchvatové aktivity u pacientů s predispozicí k

záchvatům (viz bod 4.4, Pediatrická populace).

Pediatrická populace:

Použití sevofluranu je spojováno se záchvaty. K mnoha z nich došlo u dětí i dospívajících, s

počátkem ve věku 2 měsíců, přičemž většina z nich neměla predispoziční rizikové faktory. U pacientů

s rizikem záchvatů se má při použití sevofluranu postupovat na základě klinického úsudku (viz bod

4.4, Záchvaty).

U dětí byly pozorovány dystonické pohyby (viz bod 4.8).

Downův syndrom

Významně vyšší prevalence a stupeň bradykardie byly hlášeny u dětí s Downovým syndromem

během a po indukci sevofluranem.

Zkušenosti s opakovanou expozicí sevofluranu jsou velmi omezené. Nevyskytly se však žádné zjevné

rozdíly v nežádoucích příhodách mezi první a následnou expozicí.

Sevofluran se má používat s opatrností u pacientů s myastenia gravis.

Podobně jako další halogenovaná anestetika může sevofluran během indukce způsobovat kašel.

Sevofluran může způsobovat prodloužení QTc intervalu. V klinické praxi to vzácně vede k torsade

des pointes. Sevofluran se má podávat s opatrností rizikovým pacientům, jako jsou starší osoby

a pacienti s diagnózou kongenitálního prodloužení QTc.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce

U sevofluranu bylo prokázáno, že je bezpečný a účinný, pokud se podává souběžně s širokým

výběrem látek, na které lze běžně narazit při chirurgických zákrocích, například s látkami pro léčbu

centrálního nervového systému, látkami pro léčbu vegetativního systému, relaxanty kosterní

svaloviny, antiinfekčními látkami včetně aminoglykosidů, hormony a syntetickými substituenty,

krevními deriváty a kardiovaskulárními léčivy, včetně epinefrinu.

Betasympatomimetika a alfa- a betasympatomimetika

Jsou-li během narkózy sevofluranem podávána betasympatomimetika, jako je isoprenalin, a alfa- a

betasympatomimetika, jako jsou adrenalin a noradrenalin, je zapotřebí opatrnosti z důvodu možného

rizika vzniku komorové arytmie. Dávkování adrenalinu a noradrenalinu používaného pro lokální

hemostatické účinky podkožní nebo gingivální injekcí je třeba omezit například na 0,1 mg epinefrinu

během 10 minut nebo 0,3 mg během jedné hodiny u dospělých. Parenterální podání adrenalinu a

noradrenalinu se nedoporučuje.

Sukcinylcholin

Současné podávání sukcinylcholinu s inhalačními anestetiky bylo spojeno se vzácným zvýšením

sérových hladin draslíku, které mělo za následek srdeční arytmie a úmrtí u pediatrických pacientů

během pooperačního období.

Amfetaminové deriváty

Použití amfetaminů a jejich derivátů a také efedrinu a jeho derivátů může způsobit předoperační

hypertenzní krizi. Preferuje se přerušit léčbu několik dnů před operací.

Neselektivní inhibitory MAO

Riziko kritického kolapsu v průběhu operace nelze vyloučit, neboť bylo pozorováno v souvislosti

s jinými halogenovanými inhalačními anestetiky. Obecně se doporučuje ukončit léčbu 2 týdny před

operací.

Antagonisté vápníku

Sevofluran může vést k významné hypotenzi u pacientů léčených antagonisty vápníku, zejména

deriváty dihydropyridinu.

Opatrnosti je zapotřebí při současném podávání antagonistů vápníku a inhalačních anestetik z důvodu

rizika aditivního negativně inotropního působení.

Epinefrin/Adrenalin

Sevofluran je podobný isofluranu ve svém senzibilizačním účinku na myokard vůči arytmogenním

účinkům exogenně podávaného adrenalinu. Prahová dávka adrenalinu vyvolávající vícečetné

komorové arytmie byla stanovena na 5 μg/kg.

Nepřímo působící sympatomimetika

Při současném používání sevofluranu a nepřímo působících sympatomimetických přípravků

(amfetaminů, efedrinů) existuje riziko akutní hypertenzní epizody.

Beta blokátory

Sevofluran může zvyšovat negativní inotropní, chronotropní a dromotropní účinky beta blokátorů

(blokováním kardiovaskulárních kompenzačních mechanizmů). Pacienty je třeba varovat před

přerušením užívání beta blokátorů a je třeba se vyvarovat jakéhokoliv náhlého přerušení léčby.

Anesteziologa je třeba informovat o léčbě beta blokátory.

Verapamil

Porucha atrioventrikulárního vedení byla pozorována, když se verapamil a sevofluran podávaly ve

stejném čase.

Induktory CYP2E1

Léčivé přípravky a látky, které zvyšují aktivitu CYP2E1 (izoenzymu cytochromu P450), jako

například isoniazid a alkohol, mohou zvyšovat metabolizmus sevofluranu a vést k významným

nárůstům plazmatických koncentrací fluoridu. Souběžné použití sevofluranu a isoniazidu může

zesilovat hepatotoxický účinek isoniazidu.

Třezalka tečkovaná

U pacientů dlouhodobě léčených třezalkou tečkovanou byla při použití halogenovaných inhalačních

anestetik hlášena těžká hypotenze a opožděné probouzení z anestezie.

Barbituráty

Podávání sevofluranu je kompatibilní s barbituráty, propofolem a dalšími běžně používanými

intravenózními anestetiky. Po použití intravenózního anestetika může být požadována nižší

koncentrace sevofluranu.

Benzodiazepiny a opioidy

Předpokládá se, že benzodiazepiny a opioidy snižují MAC sevofluranu stejným způsobem, jako

ostatní inhalační anestetika. Podávání sevofluranu je kompatibilní s benzodiazepiny a opioidy tak, jak

se běžně užívají v chirurgické praxi.

Pokud se opioidy jako alfentanil a sufentanil kombinují se sevofluranem, může dojít k synergickému

poklesu srdeční frekvence, krevního tlaku a dechové frekvence.

Oxid dusný

Pokud se sevofluran podává v kombinaci s oxidem dusným, jeho MAC se snižuje jako v případě

jiných halogenovaných těkavých anestetik. Ekvivalent hodnoty MAC se sníží přibližně o 50 % u

dospělých a přibližně o 25 % u pediatrických pacientů (viz bod 4.2, Udržování).

Neuromuskulární blokátory

Jako jiná inhalační anestetika má také sevofluran vliv na intenzitu a dobu trvání neuromuskulární

blokády způsobené nedepolarizujícími svalovými relaxanty. Když

se používá jako doplněk k

alfentanilové/N

O anestezii, umocňuje sevofluran

neuromuskulární blok indukovaný pankuroniem,

vekuroniem nebo atrakuriem. Úpravy dávkování těchto svalových relaxans, když se podávají spolu se

sevofluranem, jsou podobné úpravám požadovaným u isofluranu. Účinek sevofluranu na

sukcinylcholin a dobu trvání depolarizující neuromuskulární blokády nebyl studován.

Redukce dávky neuromuskulárních blokátorů během indukce anestezie může způsobit opožděný

nástup podmínek vhodných pro endotracheální intubaci nebo adekvátní svalovou relaxaci, protože

umocnění nervosvalových blokátorů lze pozorovat několik minut po zahájení podávání sevofluranu.

Z nedepolarizujících látek byly studovány interakce s vekuroniem, pankuroniem a atrakuriem. Při

nepřítomnosti specifických nařízení a směrnic: (1) při endotracheální intubaci nesnižujte dávku

nedepolarizujícího svalového relaxans; a

(2) během udržování anestezie se dávka nedepolarizujícího svalového relaxans bude

pravděpodobně

muset snížit úměrně jako během anestezie pomocí N

O/opioidů.

Podávání doplňkových dávek

svalového relaxans se má řídit podle odpovědi na nervovou stimulaci.

4.6

Fe

rtilita, těhotenství a

kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Neexistují žádné adekvátní a dobře

kontrolované studie na těhotných ženách. Sevofluran se proto v těhotenství smí používat pouze,

pokud je to zcela nezbytné.

Začátek porodu a jeho průběh

Bezpečnost sevofluranu u matek i dětí byla prokázána v klinické studii jeho použití pro anestezii

během císařského řezu. Bezpečnost sevofluranu na začátku a v průběhu vaginálního porodu nebyla

prokázána. Při porodní anestezii je třeba dbát opatrnosti z důvodu relaxačních účinků sevofluranu na

dělohu a zvyšování děložního krvácení.

Kojení

Není známo, zda se sevofluran nebo jeho metabolity vylučují u lidí do mateřského mléka. Při

podávání sevofluranu kojícím matkám je třeba dbát opatrnosti.

Fertilita

Reprodukční studie u potkanů a králíků s dávkami až do 1 MAC neukázaly žádné prokazatelné

poruchy plodnosti způsobené sevofluranem.

Sevofluran se má používat během těhotenství pouze v případech, kdy je to jasně indikováno.

Existuje zvýšené riziko krvácení z dělohy v důsledku relaxačního účinku sevofluranu na dělohu.

Použití na začátku a během porodu je omezeno na jednu malou studii při císařském řezu.

Studie na zvířatech ukázaly, že sevofluran není teratogenní.

Reprodukční studie u potkanů a králíků (dávky do 1 MAC) neukázaly žádný vliv na samčí a samičí

reprodukční schopnosti. Ve studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné známky fetální toxicity.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Stejně jako u jiných látek, mají být pacienti informováni, že provádění činností, které vyžadují plnou

pozornost, jako je například obsluha motorových vozidel nebo nebezpečných strojů, může být po

nějakou dobu po celkové anestezii negativně ovlivněno (viz bod 4.4).

Pacient nemá po určitou dobu po narkóze sevofluranem řídit.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Jako u všech silných inhalačních anestetik, může sevofluran v závislosti na dávce způsobovat útlum

dýchacího a oběhového systému. Většina nežádoucích reakcí je z hlediska závažnosti slabá až středně

závažná a svým trváním dočasná. Během období po operaci je často pozorována nauzea a zvracení,

s podobnou četností jako u jiných inhalačních anestetik. Tyto účinky jsou běžným následkem operace

a celkové anestezie a mohou být spojené s použitím inhalačního anestetika a dalších látek podaných

během operace či po operaci nebo mohou být reakcí pacienta na operaci. Nejčastěji hlášené nežádoucí

účinky byly následující:

U dospělých pacientů: hypotenze, nauzea a zvracení;

U starších pacientů: bradykardie, hypotenze a nauzea a;

U pediatrických pacientů: agitovanost, kašel, zvracení a nauzea.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Údaje o nežádoucích účincích jsou odvozené z kontrolovaných klinických studií provedených ve

Spojených státech a Evropě na více než 3200 pacientech. Typ, závažnost a frekvence nežádoucích

účinků u pacientů používajících sevofluran byly srovnatelné s nežádoucími příhodami u pacientů

léčených dalšími inhalačními anestetiky.

Nejčastější nežádoucí příhody spojené s sevofluranem celkově byly nauzea (24 %) a zvracení (17 %).

Agitovanost se objevila často u dětí (23 %).

Všechny nežádoucí účinky z klinických hodnocení a zkušeností po uvedení na trh, pravděpodobně

spojené s použitím sevofluranu, jsou uvedené v následující tabulce podle třídy orgánových systémů

MedDRA, preferovaných termínů a četnosti. Jsou používány následující kategorie četnosti: velmi

časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1 000, < 1/100), vzácné (> 1/10 000,

< 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), včetně ojedinělých hlášení. Nežádoucí účinky po uvedení na

trh jsou hlášené dobrovolně z populace s neznámou mírou expozice. Není možné určit skutečnou

incidenci nežádoucích účinků a jejich frekvence proto „není známá“. Typ, závažnost a četnost

nežádoucích účinků u pacientů se sevofluranem v klinických studiích byly srovnatelné

s nežádoucími účinky u pacientů s referenčním lékem.

Údaje o nežádoucích reakcích odvozené z klinických studií a zkušeností po uvedení

na trh

Souhrn nejčastějších nežádoucích reakcí odvozených z klinických studií sevofluranu

a

zkušeností po uvedení na trh

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému

Není známo

Anafylaktické reakce

Anafylaktoidní reakce

Hypersensitivita

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Leukopenie

Leukocytóza

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Agitovanost

Méně časté

Stav zmatenosti

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolence

Závratě

Bolest hlavy

Křeče

2, 3

Není známo

Dystonie

Zvýšený intrakraniální tlak

Srdeční poruchy

Velmi časté

Bradykardie

Časté

Tachykardie

Méně časté

Kompletní atrioventrikulární blok

Srdeční arytmie (včetně komorové

arytmie)

Síňová fibrilace

Arytmie

Ventrikulární extrasystoly

Není známo

Supraventrikulární extrasystoly

Extrasystoly (komorové,

supraventrikulární, bigeminicky vázané),

Zástava srdce

Ventrikulární fibrilace

Torsade de pointes,

Ventrikulární tachykardie

EKG – prodloužení QT

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypotenze

Časté

Hypertenze

Respirační, hrudní

Velmi časté

Kašel

a mediastinální

poruchy

Časté

Poruchy dýchání

Respirační deprese

Laryngospasmus

Obstrukce dýchacích cest

Méně časté

Plicní edém

Není známo

Apnoe

Hypoxie

Astma

Bronchospasmus

Dyspnoe

Sípot

Zadržování dechu

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Zvracení

Nauzea

Časté

Zvýšená sekrece slin

Není známo

Pankreatitida

Poruchy metabolismu

a výživy

Není známo

Hyperkalémie

Poruchy ledvin a močových

cest

Méně časté

Retence moči

Glykosurie

Není známo

Tubulointersticiální nefritida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Hepatitida

1, 2

Selhání jater

1, 2

Jaterní nekróza

1, 2

Žloutenka

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Není známo

Kontaktní dermatitida

Pruritus

Vyrážka

Otok obličeje

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Není známo

Svalová rigidita

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Časté

Třesavka

Pyrexie

Není známo

Hrudní diskomfort

Maligní hypertermie

1, 2

Edém

Vyšetření

Časté

Abnormální glykemie,

Abnormální testy funkce jater

Abnormální počet bílých krvinek

Zvýšená hladina fluoridů v krvi

Zvýšená hladina

aspartátaminotransferázy

Není známo

Zvýšený sérový kreatinin

Zvýšená hladina alaninaminotransferázy

Zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v

krvi

Poranění, otravy a

procedurální komplikace

Časté

Hypotermie

Viz bod 4.8, Popis vybraných nežádoucích reakcí.

Viz bod 4.4.

Viz bod 4.8, Pediatrická populace.

Za podmínek použití sevofluranu se pouze vzácně vyskytly hlášení srdeční zástavy po uvedení na trh.

Byly hlášeny občasné případy přechodných změn v testech funkce jater při použití sevofluranu

a referenčních látek.

Popis vybraných nežádoucích reakcí

Během či po narkóze sevofluranem může dojít k dočasnému zvýšení hodnot anorganického

fluoridu v séru. Koncentrace anorganického fluoridu obvykle vrcholí v průběhu dvou hodin

po ukončení narkózy sevofluranem a na hodnoty před operací se vrací do 48 hodin.

V klinických studiích nebyly zvýšené koncentrace fluoridu spojené s poškozením funkce

ledvin.

Existují vzácná hlášení pooperační hepatitidy. Po uvedení na trh se navíc vyskytla pouze

vzácná hlášení o selhání jater a nekróze jater, spojená s použitím silných těkavých

anestetických látek, včetně sevofluranu. Skutečnou incidenci těchto událostí a jejich vztah

k sevofluranu však nebylo možné s určitostí stanovit (viz bod 4.4).

Vzácně byla obdržena hlášení o přecitlivělosti (včetně kontaktní dermatitidy, vyrážky,

dyspnoe, sípání, nepříjemných pocitů na prsou, otoku obličeje, otoku víček, erytému,

kopřivky, svědění, bronchospasmu, anafylaktické a anafylaktoidní reakce), obzvláště ve

spojení s dlouhodobou expozicí inhalačních anestetických látek, včetně sevofluranu, na

pracovišti.

U citlivých jedinců mohou silné inhalační anestetické látky spouštět hypermetabolický stav

kosterní svaloviny, vedoucí k vyšším požadavkům na kyslík a ke klinickému syndromu

známému jako maligní hypertermie (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Použití sevofluranu je spojováno se záchvaty. K mnoha z nich došlo u dětí i dospívajících, s

počátkem ve věku 2 měsíců, přičemž většina pacientů neměla predispoziční rizikové faktory.

Několik případů neuvádí žádnou souběžnou medikaci a minimálně jeden případ byl potvrzen

pomocí elektroencefalografie (EEG). Ačkoli mnoho případů byly ojedinělé záchvaty, které

odezněly spontánně nebo po léčbě, byly rovněž hlášeny případy vícečetných záchvatů.

Záchvaty se objevily během nebo krátce po indukci anestezie sevofluranem, během

probouzení a během pooperační péče až do doby jednoho dne po anestezii. U pacientů s

možným rizikem záchvatů je třeba při použití sevofluranu postupovat na základě klinického

úsudku (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme

zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy předávkování zahrnují respirační depresi a oběhovou nedostatečnost.

V případě předávkování je třeba postupovat následovně: ukončete podávání léčivého

přípravku, zajistěte volné dýchací cesty a začněte asistovanou či řízenou ventilaci čistým

kyslíkem; udržujte kardiovaskulární funkce.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: anestetika, celková; halogenované uhlovodíky, ATC kód:

N01AB08

Změny v klinických účincích sevofluranu rychle sledují změny ve vdechované koncentraci.

Sevofluran je halogenované metyl-izopropyl éterové inhalační anestetikum s rychlou indukcí

a ukončením anestezie. Hodnota MAC (minimální alveolární koncentrace) závisí na věku

(viz bod 4.2).

Sevofluran způsobuje ztrátu vědomí, reverzibilní odstranění bolesti a motorické aktivity,

potlačení autonomních reflexů, depresi kardiorespiračních funkcí. Tyto účinky jsou závislé

na dávce.

Sevofluran má nízký rozdělovací koeficient krev/plyn (0,65), což vede k rychlému probuzení

z anestezie.

Kardiovaskulární účinky

Jako u všech ostatních inhalačních látek snižuje sevofluran kardiovaskulární funkci

v závislosti na dávce. V jedné studii u dobrovolníků vedlo zvýšení koncentrace sevofluranu

ke snížení středního arteriálního tlaku, ale nedošlo ke změně srdeční frekvence. Sevofluran

v této studii neměnil plazmatické koncentrace noradrenalinu. Sevofluran vyvolává

senzibilizaci myokardu k arytmogenním účinkům exogenně podávaného adrenalinu. Tato

senzibilizace je podobná jako u isofluranu.

Účinky na nervový systém

U pacientů s normálním nitrolebním tlakem (NLT) měl sevofluran minimální vliv

na NLT

a zachoval odpověď na CO

. Bezpečnost sevofluranu byla zkoumána u

pacientů se zvýšeným

NLT. U pacientů s rizikem zvýšení NLT je třeba sevofluran podávat s opatrností ve spojení

s manévry snižujícími NLT.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nízká rozpustnost sevofluranu v krvi má vést k alveolárním koncentracím, které rychle

vzrostou po indukci a rychle se sníží po ukončení podávaní inhalované látky.

U lidí se metabolizuje < 5 % absorbovaného sevofluranu v játrech (sevofluran je defluorován

prostřednictvím cytochromu p450(CYP)2E1), což vede ke vzniku hexafluoroisopropanolu

(HFIP) za uvolnění anorganického fluoridu a oxidu uhličitého (čili jednouhlíkového

fragmentu). HFIP následně rychle konjuguje s glukuronovou kyselinou a vylučuje se do

moči. Rychlá a rozsáhlá plicní eliminace

sevofluranu minimalizuje množství látky dostupné pro

metabolismus.

Metabolismus sevofluranu mohou zvyšovat známé induktory CYP2E1 (např. isoniazid

a alkohol), ne však barbituráty.

Během narkózy či po narkóze sevofluranem může docházet k dočasnému zvýšení hodnot

anorganického fluoridu v séru. Koncentrace anorganického fluoridu obvykle vrcholí

v průběhu dvou hodin po ukončení narkózy sevofluranem a na hodnoty před operací se vrací

do 48 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Předklinické údaje o toxicitě jedné a opakované dávky sevofluranu neprokazují žádnou

specifickou orgánovou toxicitu.

Studie vlivu na reprodukční systém: Studie vlivu na fertilitu provedené na potkanech ukázaly

snížení četnosti implantace a březosti po opakované expozici anestetickými dávkami. Studie

vývojové toxicity provedené na potkanech a králících neodhalila žádné teratogenní účinky.

V subanestetických koncentracích během perinatální fáze bylo u potkanů prokázáno

prodloužení gestace.

Rozsáhlé in vitro a in vivo studie mutagenních účinků sevofluranu přinesly negativní

výsledky. Studie kancerogenních účinků nebyly provedeny.

Účinky na oběhové funkce a spotřebu kyslíku

: Výsledky studií prováděných na psech

indikují, že sevofluran nezpůsobuje koronární steal syndrom a nezhoršuje dříve přítomnou

ischemii myokardu. Studie na zvířatech ukázaly, že v průběhu anestezie sevofluranem

nedochází ke změnám oběhu krve v játrech a ledvinách.

Sevofluran snižuje rychlost metabolismu kyslíku v mozku (CMRO

) podobným způsobem

jako isofluran. Asi 50% snížení CMRO

bylo pozorováno při

koncentracích kolem 2,0 MAC.

Studie na zvířatech ukázaly, že sevofluran nemá významný účinek na průtok krve mozkem.

U zvířat sevofluran výrazně potlačuje elektroencefalografickou (EEG) aktivitu srovnatelně se

stejně účinnými dávkami isofluranu. Nebylo zjištěno, že by sevofluran během normokapnie

či hypokapnie způsoboval epileptiformní účinky. Na rozdíl od enfluranu nebylo možné

rytmickými zvukovými stimuly vyvolat během hypokapnie aktivitu EEG připomínající

záchvaty.

Sloučenina A: Sloučenina A je degradační produkt sevofluranu, který se tvoří v

absorbentu

. Její koncentrace se normálně zvyšuje při zvyšování teploty

absorbentu, koncentraci

sevofluranu a snižování průtoku čerstvého plynu.

Studie prováděné na potkanech ukázaly reverzibilní nefrotoxicitu (nekrózu jednotlivých buněk

v proximálních tubulech ledvin) závislou na dávce a době podání. U potkanů byla

nefrotoxicita prokázána při koncentraci 25-50 ppm po 6 a 12 hodinách expozice. Význam pro

lidi není znám.

Publikované studie na zvířatech (včetně primátů) v dávkách vedoucích k lehké až středně silné

anestézii prokázaly, že použití anestetik v období rychlého růstu mozku nebo synaptogeneze

vedlo ke ztrátě buněk ve vyvíjejícím se mozku, což může být spojeno s dlouhodobými

kognitivními poruchami. Klinický význam těchto preklinických zjištění není znám.

V klinických studiích byla nejvyšší koncentrace sloučeniny A (pomocí natronového vápna

jako absorbentu CO2 v obvodu) 15 ppm u dětí a 32 ppm u dospělých. U systémů

využívajících jako absorbent CO2 barium byly zjištěny koncentrace až 61 ppm. Ačkoli jsou

zkušenosti s nízkoprůtokovou anestezií omezené, aktuálně nejsou žádné důkazy o narušení

ledvinných funkcí vlivem sloučeniny A.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2

Inkompatibility

Sevofluran je stabilní při skladování za normálních pokojových světelných podmínek. Za

přítomnosti silných kyselin či tepla nedochází k významné degradaci sevofluranu. Sevofluran

není korozivní pro nerez ocel, mosaz, hliník, poniklovanou mosaz, pochromovanou mosaz či

slitiny mědi a beryllia.

Chemická degradace může nastat po vystavení inhalovaného anestetika absorbentu CO

uvnitř anestetického přístroje. Při použití podle pokynů s čerstvými absorbenty je degradace

sevofluranu minimální a degradanty nejsou detekovatelné či toxické. Rozklad sevofluranu

a následné vytvoření rozkladných produktů je zvětšeno zvýšením teploty absorbentu,

vysušeným absorbentem CO

(zvláště s obsahem hydroxidu draselného, např. Baralyme

zvýšenou koncentrací sevofluranu a sníženým průtokem čerstvého plynu. Sevofluran se může

rozložit v alkalickém prostředí dvěma způsoby. První způsob, kde výsledkem ztráty

fluorovodíku dochází k vytvoření pentafluoroisopropenyl fluoromethyl etheru (PIFE či

častěji známého jako sloučenina A). Druhý způsob rozkladu sevofluranu nastává pouze za

přítomnosti vysušených absorbentů CO

a vede k rozdělení sevofluranu na

hexafluoroisopropanol (HFIP) a formaldehyd. HFIP je neaktivní, negenotoxický, je rychle

glukuronizován, odstraňován a má toxicitu podobnou sevofluranu. Formaldehyd je přítomný

během normálních metabolických procesů. Po kontaktu s vysoce vysušenou absorpční látkou

se formaldehyd může dále rozkládat na metanol a formiát. Formiát může za vysoké teploty

přispívat k vytváření oxidu uhelnatého. Metanol může reagovat se sloučeninou A

a methoxylací vytvořit sloučeninu B. Sloučenina B může další ztrátou fluorovodíku vytvořit

sloučeniny C, D a E. V případě vysoce vysušených absorbentů, zvláště těch obsahujících

hydroxid draselný (např. Baralyme

), může docházet k vytváření formaldehydu, metanolu,

oxidu uhelnatého, sloučeniny A a možná i dalších rozkladných produktů, mohou se

vyskytnout i sloučeniny B, C a D.

6.3

Doba použitelnosti

5 let při použití lahviček z jantarově hnědého skla se šroubovacím uzávěrem.

3 roky při použití lahviček z jantarově hnědého skla s integrovaným adaptérem, s vícedílným

uzávěrem.

Po prvním otevření lahvičky má být přípravek použit do 8 týdnů.

6.4

Zvláštní opatření pro

uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem. Vzhledem k těkavosti anestetické

látky lahvičku udržujte pevně uzavřenou. Lahvičku udržujte ve svislé poloze.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Typ III, 250ml skleněná lahvička jantarově hnědá (s vnějším potahem z PVC nebo bez

něho) s dvoudílným šroubovacím uzávěrem skládajícím se z vnějšího černého fenolického

krytu a vnitřního průhledného nízko hustotního polyethylenového kužele. Toto balení se

dodává se žlutým LDPE límcem

NEBO

Typ III, 250ml skleněná lahvička jantarově hnědá (s vnějším potahem z PVC nebo bez

něho) s vícedílným uzávěrem s integrovaným adaptérem (HDPE, EPDM pryž, nerezová

ocel) připevněným k lahvičce pomocí hliníkového prstencového pertlu.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s

ním

Sevofluran má být podáván s odpařovačem speciálně kalibrovaným pro použití s sevofluranem

s pomocí klíčového plnícího systému konstruovaného specificky pro odpařovače sevofluranu

či jiného vhodného plnícího systému specifického pro odpařovače sevofluran

Je třeba zabránit vyschnutí absorbentu oxidu uhličitého při podávání inhalačních anestetik.

Bylo hlášeno, že některá halogenovaná anestetika reagují se suchým absorbentem oxidu

uhličitého za vzniku oxidu uhelnatého. Aby se snížilo riziko tvorby oxidu uhelnatého ve znovu

vdechovaném okruhu a možnost vzniku zvýšené hladiny karboxyhemoglobinu, je třeba

nenechat absorbenty CO

vyschnout. Byly hlášeny vzácné případy nadměrné tvorby tepla,

kouře a požáru anestetického zařízení při použití sevofluranu s vysušeným absorbentem CO

Jestliže existuje podezření, že je absorbent CO

vysušený, je třeba ho vyměnit. U sevofluranu

byla zjištěna degradace v přítomnosti silných Lewisových kyselin, které se mohou tvořit na

kovových nebo skleněných površích v agresivních podmínkách a je nutné se vyhnout použití

odpařovačů, které obsahují silné Lewisovy kyseliny nebo se v nich mohou tvořit za podmínek

normálního použití. Používejte pouze lahve bez štiplavého zápachu.

V případě, že není během podání použito celé balení, zbylý obsah lahvičky může být použit až

po dobu 8 týdnů.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Piramal Critical Care B.V.

Rouboslaan 32 (ground floor)

2252TR Voorschoten

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO

05/748/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE:

Datum první registrace: 14. 12. 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 1. 4. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8. 6. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace