SOFTENIT DUAL EXXCELLENCE

Země: Bulharsko

Jazyk: bulharština

Zdroj: Ecolab

Koupit nyní

Stáhnout Bezpečnostní list (SDS)
17-09-2021

Dostupné s:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostní list

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
SOFTENIT DUAL EXXCELLENCE
114821E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Softenit dual EXXcellence
Код на продукта
:
114821E
Употреба на
веществото/сместа
:
Омекотител за тъкани
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Средство за допълнително третиране на
тъканите
(омекотител/средство за колосване).
Автоматичен процес
Средство за допълнително третиране на
тъканите
(омекотител/средство за колосване).
Полу-автоматичен
процес
Средство за допълнително третиране на
тъканите
(омекотител/средство за колосване).
Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list španělština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list čeština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list dánština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list němčina 26-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list estonština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list řečtina 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list angličtina 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list francouzština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list italština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list lotyština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list litevština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list maďarština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list nizozemština 23-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list polština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list portugalština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list rumunština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list slovenština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list slovinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list finština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list švédština 27-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list ruština 27-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list norština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list ukrajinština 28-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list chorvatština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list srbština 20-09-2021

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem