SILICEA SVĚT ESENCÍ D12

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
(SILICII DIOXIDUM 12 D)
Dostupné s:
Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH, Zell am See
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
(SILICII DIOXIDUM 12 D)
Dávkování:
D12
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1000; 2000; 4000; 400 Obal na tablety
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
SILICEA SVĚT ESENCÍ
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
93/ 917/16-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls218301/2019

ÚDAJE UVÁDĚNÉ

NA

VNĚJŠÍM

OBALU

Vícedávkový

kontejner

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Silicea Adler Pharma D12 tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: 1 tableta obsahuje Silicea D12 250 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy

Kalcium – behenát

Bramborový škrob

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety

400 tablet

1000 tablet

2000 tablet

4000 tablet

5.

ZP

Ů

SOB A

CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH D

ĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemie podle Dr. Schüßlera – Nr.11

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 8. 1. 2020

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO

ODPADU Z

NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A VÝROBCE

Držitel rozhodnutí o registraci

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH,

Brucker Bundesstrasse 25 A, A-5700 Zell am See, Rakousko

Výrobce:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH,

Safestraße 2 GP 236/2 and GP 236/3, 5671 Bruck an der Glocknerstraße, Rakousko

12.

REGISTRA

ČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 93/917/16-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. K dostání pouze v lékárnách.

15.

NÁVOD K

POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOV

Ě

PÍSMU

Silicea Adler Pharma

Neuplatňuje se.

Neuplatňuje se.

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace