Silgard

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
lidským papilomavirem typu 6 L1 proteinu lidského papilomaviru typu 11 L1 proteinu lidského papilomaviru typu 16 L1 proteinu hpv typu 18 L1 protein
Dostupné s:
Merck Sharp Dohme Ltd
ATC kód:
J07BM01
INN (Mezinárodní Name):
human papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, adsorbed)
Terapeutické skupiny:
Vakcíny,
Terapeutické oblasti:
Papillomavirus Infections; Uterine Cervical Dysplasia; Condylomata Acuminata; Immunization
Terapeutické indikace:
Přípravek Silgard je vakcína k použití od věku 9 let k prevenci:premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s určitou onkogenní Lidským Papilomavirem (HPV) typů;genitální bradavice (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti s specifickými typy HPV. Viz kapitoly 4. 4 a 5. 1 pro důležité informace o datech, které tuto indikaci podporují. Použití přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními.
Přehled produktů:
Revision: 33
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000732
Datum autorizace:
2006-09-19
EMEA kód:
EMEA/H/C/000732

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

02-04-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

02-04-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

02-04-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

02-04-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

(INJEKČNÍ LAHVIČKA)

Léčivý přípravek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Silgard, injekční suspenze

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete Vy nebo Vaše dítě

očkován(a)(o).

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Silgard a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Silgard podán

Jak se přípravek Silgard podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Silgard uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Silgard a k čemu se používá

Přípravek Silgard je očkovací látka. Očkování přípravkem Silgard je určeno k ochraně

před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typu 6, 11, 16 a 18.

Tato onemocnění zahrnují předrakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (děložního čípku,

zevních pohlavních orgánů a pochvy), předrakovinná poškození řiti a genitální bradavice u žen a

mužů; rakoviny děložního čípku a řitního otvoru. HPV typy 16 a 18 jsou odpovědné za přibližně 70 %

případů karcinomu děložního čípku, 75 až 80 % případů rakoviny řitního otvoru, za 70 %

předrakovinných lézí zevních pohlavních orgánů a pochvy vyvolaných HPV; 75 % předrakovinných

lézí řitního otvoru vyvolaných HPV. HPV typy 6 a 11 jsou odpovědné za přibližně 90 % případů

genitálních bradavic.

Přípravek Silgard je určen k prevenci těchto nemocí. Očkovací látka se nepoužívá k léčbě nemocí

souvisejících s HPV. Přípravek Silgard nemá žádné účinky u jedinců, kteří již mají přetrvávající

infekci nebo onemocnění způsobené typy HPV obsaženými v očkovací látce. Nicméně u jedinců, kteří

jsou již infikováni jedním nebo více typy HPV obsaženými v očkovací látce, může přípravek Silgard

stále poskytovat ochranu proti nemocem souvisejícím s jinými typy HPV obsaženými v očkovací

látce.

Přípravek Silgard nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání.

Přípravek Silgard vytváří typově specifické protilátky, přičemž v klinických studiích bylo prokázáno,

že zabraňuje onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u žen ve věku 16 až 45 let a u mužů

ve věku 16 až 26 let. Očkovací látka také vytváří typově specifické protilátky u dětí a dospívajících

ve věku 9 až 15 let.

Použití přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Léčivý přípravek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Silgard podán

Nenechte si přípravek Silgard podat, jestliže:

jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) (přecitlivělý(á)(é)) na kteroukoli z léčivých látek nebo

na kteroukoli další složku přípravku Silgard (uvedeno pod „pomocné látky“ – viz bod 6).

se u Vás nebo Vašeho dítěte rozvinula po podání dávky přípravku Silgard alergická reakce.

Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním s vysokou horečkou. Mírná horečka nebo infekce

horních cest dýchacích (např. nachlazení) však důvodem k odkladu očkování není.

Upozornění a opatření

Před očkováním sdělte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, pokud Vy nebo Vaše dítě

trpíte krvácivostí (onemocnění, které způsobuje větší krvácení, než je normální), např. hemofilií

máte oslabený imunitní systém, například v důsledku genetické vady, infekce HIV nebo léků,

které ovlivňují imunitní systém

Po každé injekci může dojít ke mdlobám, někdy s pádem na zem (zejména u dospívajících). Proto

informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud Vás při předchozích injekcích postihly mdloby.

Stejně jako u jiných očkovacích látek nemusí přípravek Silgard zcela chránit 100 % všech

očkovaných.

Přípravek Silgard nebude chránit proti každému typu lidského papilomaviru. Proto se i nadále musí

používat vhodná opatření proti pohlavně přenosným onemocněním.

Přípravek Silgard nebude chránit proti dalším onemocněním, která nejsou vyvolána lidským

papilomavirem.

Očkování nenahrazuje pravidelnou kontrolu děložního čípku. Musíte nadále dbát pokynů Vašeho

lékaře ohledně stěrů z děložního čípku/Pap testů a preventivních a ochranných opatření.

Jaké další důležité informace o přípravku Silgard byste Vy nebo Vaše dítě měl(a)(o) vědět?

Trvání ochrany není v současnosti známo. Probíhají dlouhodobé studie následného sledovánís cílem

určit, jestli je nezbytné přeočkování.

Další léčivé přípravky nebo očkovací látky a přípravek Silgard

Přípravek Silgard lze podat při jedné návštěvě s očkovací látkou proti hepatitidě typu B nebo

s kombinovanou posilovací očkovací látkou obsahující difterii (d) a tetanus (T) buď s pertusí

[acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitidou [inaktivovanou] (IPV) (očkovací látky dTap,

dT-IPV, dTap-IPV) injekcí do odlišného injekčního místa (jiné místo Vašeho těla, např. druhá paže

nebo noha).

Přípravek Silgard nemusí mít optimální účinek, jestliže:

se používá s léčivými přípravky, které potlačují imunitní systém.

V klinických studiích nesnížila perorální nebo jiná antikoncepce (např. pilulky) ochranu získanou

přípravkem Silgard.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo Vaše dítě v současnosti užíváte nebo

jste v nedávné době užíval(a)(o) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Léčivý přípravek již není registrován

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Silgard lze podávat ženám, které kojí nebo se chystají kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

3.

Jak se přípravek Silgard podává

Přípravek Silgard Vám podá injekcí Váš lékař. Přípravek Silgard je určen dospívajícím a dospělým od

9 let věku výše.

Pokud Vám je 9 až 13 let včetně

Přípravek Silgard lze podat podle dvoudávkového schématu:

první injekce: ve zvolený den

druhá injekce: 6 měsíců po první injekci

Pokud se druhá dávka očkovací látky podá dříve než za 6 měsíců po první dávce, je vždy nutno podat

třetí dávku.

Alternativně lze přípravek Silgard podat podle třídávkového schématu:

první injekce: ve zvolený den

druhá injekce: 2 měsíce po první injekci

třetí injekce: 6 měsíců po první injekci

Druhou dávku je nutno podat alespoň jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat alespoň

3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky je nutno podat během 1 roku. Více informací si prosím

vyžádejte u svého lékaře.

Pokud Vám je 14 let a více

Přípravek Silgard je nutno podat podle třídávkového schématu:

první injekce: ve zvolený den

druhá injekce: 2 měsíce po první injekci

třetí dávka: 6 měsíců po první injekci

Druhou dávku je nutno podat alespoň jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat alespoň

3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky je nutno podat během 1 roku. Více informací si prosím

vyžádejte u svého lékaře.

Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou první dávku přípravku Silgard, dokončili očkovací cyklus

přípravkem Silgard.

Přípravek Silgard se podává jako injekce přes kůži do svalu (nejlépe do svalu v horní části paže nebo

stehna).

Očkovací látka se nesmí mísit v jedné stříkačce s jinými očkovacími látkami ani roztoky.

Jestliže jste vynechal(a) jednu dávku přípravku Silgard

Jestliže jste se zapomněl(a) dostavit pro další dávku očkovací látky, Váš lékař rozhodne, kdy ji

dostanete.

Je třeba dbát pokynů Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry a dostavit se na podání dalších dávek

očkovací látky. Pokud zapomenete nebo se v určený den nemůžete dostavit, požádejte svého lékaře

o radu.

Pokud je přípravek Silgard podán jako první dávka, musí býtk dokončení očkovacího schématu rovněž

použit přípravek Silgard, nikoli jiná očkovací látka proti HPV.

Léčivý přípravek již není registrován

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny očkovací látky a léčivé přípravky, může mít i přípravek Silgard nežádoucí

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku Silgard mohou být pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě aplikace injekce

zahrnující: bolest, otok a zarudnutí. Také byla pozorována bolest hlavy.

Často (u více než 1 ze 100 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě aplikace injekce zahrnující:

zhmožděniny, svědění, bolest v končetině. Rovněž byla hlášena horečka a pocit nevolnosti.

Vzácně (u méně než 1 z 1 000 pacientů): kopřivka (urtikarie).

Velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 pacientů) byly hlášeny dýchací potíže (bronchospasmus).

Pokud se přípravek Silgard podával s kombinovanou posilovací očkovací látkou proti difterii, tetanu,

pertusi [acelulární komponenta] a poliomyelitidě [inaktivovaná] během stejné návštěvy lékaře,

vyskytlo se více případů bolesti hlavy a otoku v místě aplikace injekce.

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny po uvedení očkovací látky na trh, zahrnují:

Byly hlášeny mdloby, někdy doprovázené třesem a ztuhnutím. Ačkoli jsou epizody bezvědomí méně

časté, je nutno pacienty sledovat po dobu 15 minut po aplikaci HPV očkovací látky.

Byly hlášeny alergické reakce, které mohou zahrnovat dýchací potíže, sípot (bronchospasmus),

kopřivku a vyrážku. Některé z těchto reakcí byly závažné.

Podobně jako u jiných očkovacích látek, nežádoucí účinky, které byly hlášeny při všeobecném použití,

zahrnují: zduření uzlin (krčních, podpažních nebo tříselných); svalová slabost, abnormální pocity,

mravenčení v rukou, nohou a horní části trupu nebo zmatenost (syndrom Guillain-Barrého, akutní

diseminovaná encefalomyelitida), závrať, zvracení, bolest kloubů, bolest svalů, neobvyklá únava nebo

slabost, třesavka, celkový pocit nepohody, krvácení nebo neobvykle snadná tvorba podlitin a infekce

kůže v místě injekce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Silgard uchovávat

Uchovávejte tuto očkovací látku mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tuto očkovací látku po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky

a na vnější krabičce (za EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivý přípravek již není registrován

Uchovávejte v chladničce (2 ºC - 8 ºC).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Silgard obsahuje

Léčivými látkami jsou: vysoce čištěný neinfekční protein pro každý z typů lidského papilomaviru (6,

11, 16 a 18).

1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:

Papillomaviri humani

typi 6 proteinum L1

20 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 11 proteinum L1

40 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 16 proteinum L1

40 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 18 proteinum L1

20 mikrogramů

lidský papilomavirus = HPV

L1 protein ve formě viru podobných částic vyrobený v kvasinkách (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (kmen 1895)) rekombinantní DNA technologií

adsorbovaný na amorfním síran-hydroxyfosforečnanu hlinitém jako adjuvanciu (0,225 miligramu Al).

Pomocnými látkami suspenze očkovací látky jsou:

Chlorid sodný, histidin, polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda pro injekci.

Jak přípravek Silgard vypadá a co obsahuje toto balení

1 dávka injekční suspenze přípravku Silgard má objem 0,5 ml.

Před protřepáním může přípravek Silgard vypadat jako čirá tekutina s bílou sraženinou. Po důkladném

protřepání je to bílá zakalená tekutina.

Přípravek Silgard je k dispozici v balení po 1, 10 nebo 20 injekčních lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

Výrobce

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Léčivý přípravek již není registrován

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Léčivý přípravek již není registrován

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Očkovací látka se musí použít ve stavu, v jakém byla dodána; není ji nutno nijak ředit ani rozpouštět.

Je třeba použít celou doporučenou dávku očkovací látky. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo

odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Před upotřebením dobře protřepejte. Aby se očkovací látka udržela ve formě suspenze, je třeba ji těsně

před aplikací důkladně protřepat.

Parenterálně podávané léčivé přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat kvůli drobným

částicím hmoty a změně barvy. Pokud jsou přítomny částice nebo se objeví změna barvy, přípravek

zlikvidujte.

Léčivý přípravek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

(PŘEDPLNĚNÁ STŘÍKAČKA)

Léčivý přípravek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete Vy nebo Vaše dítě

očkován(a)(o).

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Silgard a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Silgard podán

Jak se přípravek Silgard podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Silgard uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Silgard a k čemu se používá

Přípravek Silgard je očkovací látka. Očkování přípravkem Silgard je určeno k ochraně

před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typu 6, 11, 16 a 18.

Tato onemocnění zahrnují předrakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (děložního čípku,

zevních pohlavních orgánů a pochvy), předrakovinná poškození řiti a genitální bradavice u žen a

mužů; rakoviny děložního čípku a řitního otvoru. HPV typy 16 a 18 jsou zodpovědné za přibližně

70 % případů karcinomu děložního čípku, 75 až 80 % případů rakoviny řitního otvoru, za 70 %

předrakovinných lézí zevních pohlavních orgánů a pochvy vyvolaných HPV; 75 % předrakovinných

lézí řitního otvoruvyvolaných HPV. HPV typy 6 a 11 jsou odpovědné za přibližně 90 % případů

genitálních bradavic.

Přípravek Silgard je určen k prevenci těchto nemocí. Očkovací látka se nepoužívá k léčbě nemocí

souvisejících s HPV. Přípravek Silgard nemá žádné účinky u jedinců, kteří již mají přetrvávající

infekci nebo onemocnění způsobené typy HPV obsaženými v očkovací látce. Nicméně u jedinců, kteří

jsou již infikováni jedním nebo více typy HPV obsaženými v očkovací látce, může přípravek Silgard

stále poskytovat ochranu proti nemocem souvisejícím s jinými typy HPV obsaženými v očkovací

látce.

Přípravek Silgard nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání.

Přípravek Silgard vytváří typově specifické protilátky, přičemž v klinických studiích bylo prokázáno,

že zabraňuje onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u žen ve věku 16 až 45 let a u mužů

ve věku 16 až 26 let. Očkovací látka také vytváří typově specifické protilátky u dětí a dospívajících

ve věku 9 až 15 let.

Použití přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Léčivý přípravek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Silgard podán

Nenechte si přípravek Silgard podat, jestliže:

jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) (přecitlivělý(á)(é)) na kteroukoli z léčivých látek nebo

na kteroukoli další složku přípravku Silgard (uvedeno pod „pomocné látky“ – viz bod 6).

se u Vás nebo Vašeho dítěte rozvinula po podání dávky přípravku Silgard alergická reakce.

Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním s vysokou horečkou. Mírná horečka nebo infekce

horních cest dýchacích (např. nachlazení) však důvodem k odkladu očkování není.

Upozornění a opatření

Před očkováním sdělte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, pokud Vy nebo Vaše dítě

trpíte krvácivostí (onemocnění, které způsobuje větší krvácení, než je normální), např. hemofilií

máte oslabený imunitní systém, například v důsledku genetické vady, infekce HIV nebo léků,

které ovlivňují imunitní systém

Po každé injekci může dojít ke mdlobám, někdy s pádem na zem (zejména u dospívajících). Proto

informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud Vás při předchozích injekcích postihly mdloby.

Stejně jako u jiných očkovacích látek nemusí přípravek Silgard zcela chránit 100 % všech

očkovaných.

Přípravek Silgard nebude chránit proti každému typu lidského papilomaviru. Proto se i nadále musí

používat vhodná opatření proti pohlavně přenosným onemocněním.

Přípravek Silgard nebude chránit proti dalším onemocněním, která nejsou vyvolána lidským

papilomavirem.

Očkování nenahrazuje pravidelnou kontrolu děložního čípku. Musíte nadále dbát pokynů Vašeho

lékaře ohledně stěrů z děložního čípku/Pap testů a preventivních a ochranných opatření.

Jaké další důležité informace o přípravku Silgard byste Vy nebo Vaše dítě měl(a)(o) vědět?

Trvání ochrany není v současnosti známo. Probíhají dlouhodobé studie následného sledování s cílem

určit, jestli je nezbytné přeočkování.

Další léčivé přípravky nebo očkovací látky a přípravek Silgard

Přípravek Silgard lze podat při jedné návštěvě s očkovací látkou proti hepatitidě typu B nebo

s kombinovanou posilovací očkovací látkou obsahující difterii (d) a tetanus (T) buď s pertusí

[acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitidou [inaktivovanou] (IPV) (očkovací látky dTap,

dT-IPV, dTap-IPV) injekcí do odlišného injekčního místa (jiné místo Vašeho těla, např. druhá paže

nebo noha).

Přípravek Silgard nemusí mít optimální účinek, jestliže:

se používá s léčivými přípravky, které potlačují imunitní systém.

V klinických studiích nesnížila perorální nebo jiná antikoncepce (např. pilulky) ochranu získanou

přípravkem Silgard.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo Vaše dítě v současnosti užíváte nebo

jste v nedávné době užíval(a)(o) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Léčivý přípravek již není registrován

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Silgard lze podávat ženám, které kojí nebo se chystají kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

3.

Jak se přípravek Silgard podává

Přípravek Silgard Vám podá injekcí Váš lékař. Přípravek Silgard je určen dospívajícím a dospělým

od 9 let věku výše.

Pokud Vám je 9 až 13 let včetně

Přípravek Silgard lze podat podle dvoudávkového schématu:

první injekce: ve zvolený den

druhá injekce: 6 měsíců po první injekci

Pokud se druhá dávka očkovací látky podá dříve než za 6 měsíců po první dávce, je vždy nutno podat

třetí dávku.

Alternativně lze přípravek Silgard podat podle třídávkového schématu:

první injekce: ve zvolený den

druhá injekce: 2 měsíce po první injekci

třetí injekce: 6 měsíců po první injekci

Druhou dávku je nutno podat alespoň jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat alespoň

3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky je nutno podat během 1 roku. Více informací si prosím

vyžádejte u svého lékaře.

Pokud Vám je 14 let a více

Přípravek Silgard je nutno podat podle třídávkového schématu:

první injekce: ve zvolený den

druhá injekce: 2 měsíce po první injekci

třetí dávka: 6 měsíců po první injekci

Druhou dávku je nutno podat alespoň jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat alespoň

3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky je nutno podat během 1 roku. Více informací si prosím

vyžádejte u svého lékaře.

Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou první dávku přípravku Silgard, dokončili očkovací cyklus

přípravkem Silgard.

Přípravek Silgard se podává jako injekce přes kůži do svalu (nejlépe do svalu v horní části paže nebo

stehna).

Očkovací látka se nesmí mísit v jedné stříkačce s jinými očkovacími látkami ani roztoky.

Jestliže jste vynechal(a) jednu dávku přípravku Silgard

Jestliže jste se zapomněl(a) dostavit pro další dávku očkovací látky, Váš lékař rozhodne, kdy ji

dostanete.

Je třeba dbát pokynů Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry a dostavit se na podání dalších dávek

očkovací látky. Pokud zapomenete nebo se v určený den nemůžete dostavit, požádejte svého lékaře

o radu.

Pokud je přípravek Silgard podán jako první dávka, musí být k dokončení očkovacího schématu

rovněž použit přípravek Silgard, nikoli jiná očkovací látka proti HPV.

Léčivý přípravek již není registrován

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny očkovací látky a léčivé přípravky, může mít i přípravek Silgard nežádoucí

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku Silgard se mohou pozorovat následující nežádoucí účinky:

Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě aplikace injekce

zahrnující: bolest, otok a zarudnutí. Také byla pozorována bolest hlavy.

Často (u více než 1 ze 100 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě aplikace injekce zahrnující:

podlitiny, svědění, bolest v končetině. Rovněž byla hlášena horečka a pocit nevolnosti.

Vzácně (u méně než 1 z 1 000 pacientů): kopřivka (urtikarie).

Velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 pacientů) byly hlášeny dýchací potíže (bronchospasmus).

Pokud se přípravek Silgard podával s kombinovanou posilovací očkovací látkou proti difterii, tetanu,

pertusi [acelulární komponenta] a poliomyelitidě [inaktivovaná] během stejné návštěvy lékaře,

vyskytlo se více případů bolesti hlavy a otoku v místě aplikace injekce.

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny po uvedení očkovací látky na trh, zahrnují:

Byly hlášeny mdloby, někdy doprovázené třesem a ztuhnutím. Ačkoli jsou epizody bezvědomí méně

časté, je nutno pacienty sledovat po dobu 15 minut po aplikaci HPV očkovací látky.

Byly hlášeny alergické reakce, které mohou zahrnovat dýchací potíže, sípot (bronchospasmus),

kopřivku a vyrážku. Některé z těchto reakcí byly závažné.

Podobně jako u jiných očkovacích látek, nežádoucí účinky, které byly hlášeny při všeobecném použití,

zahrnují: zduření uzlin (krčních, podpažních nebo tříselných); svalová slabost, abnormální pocity,

mravenčení v rukou, nohou a horní části trupu nebo zmatenost (syndrom Guillain-Barrého, akutní

diseminovaná encefalomyelitida), závrať, zvracení, bolest kloubů, bolest svalů, neobvyklá únava nebo

slabost, třesavka, celkový pocit nepohody, krvácení nebo neobvykle snadná tvorba podlitin a infekce

kůže v místě injekce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Silgard uchovávat

Uchovávejte tuto očkovací látku mimo dohled a dosah dětí.

Léčivý přípravek již není registrován

Nepoužívejte tuto očkovací látku po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku předplněné injekční

stříkačky a na vnější krabičce (za EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC - 8 ºC).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Silgard obsahuje

Léčivými látkami jsou: vysoce čištěný neinfekční protein pro každý z typů lidského papilomaviru (6,

11, 16 a 18).

1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:

Papillomaviri humani

typi 6 proteinum L1

20 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 11 proteinum L1

40 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 16 proteinum L1

40 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 18 proteinum L1

20 mikrogramů

lidský papilomavirus = HPV

L1 protein ve formě viru podobných částic vyrobený v kvasinkách (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (kmen 1895)) rekombinantní DNA technologií

adsorbovaný na amorfním síran-hydroxyfosforečnanu hlinitém jako adjuvanciu (0,225 miligramu Al).

Pomocnými látkami suspenze očkovací látky jsou:

Chlorid sodný, histidin, polysorbát 80, dekahydrát tetraboritanu sodného, voda pro injekci.

Jak přípravek Silgard vypadá a co obsahuje toto balení

1 dávka injekční suspenze přípravku Silgard má objem 0,5 ml.

Před protřepáním může přípravek Silgard vypadat jako čirá tekutina s bílou sraženinou. Po důkladném

protřepání je to bílá, zakalená tekutina.

Přípravek Silgard je k dispozici v balení po 1, 10 nebo 20 předplněných injekčních stříkačkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

Léčivý přípravek již není registrován

Výrobce

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Léčivý přípravek již není registrován

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek Silgard je k dispozici v předplněné injekční stříkačce připravené k použití jako

intramuskulární injekce (i.m.), přednostně do deltového svalu horní paže.

Jestliže jsou v balení k dispozici 2 injekční jehly rozdílné délky, vyberte injekční jehlu vhodnou

k provedení i.m. aplikace v závislosti na výšce a hmotnosti pacienta.

Parenterálně podávané léčivé přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat kvůli

drobným částicím hmoty a změně barvy. Pokud jsou přítomny částice nebo se objeví změna

barvy, přípravek zlikvidujte. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být

zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Před použitím dobře protřepejte. Nasaďte jehlu otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud jehla

bezpečně nedrží na injekční stříkačce. Podejte celou dávku podle standardního postupu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Silgard, injekční suspenze.

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:

Papillomaviri humani

typi 6 proteinum L1

20 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 11 proteinum L1

40 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 16 proteinum L1

40 mikrogramů

Papillomaviri humani

typi 18 proteinum L1

20 mikrogramů

lidský papilomavirus = HPV

L1 protein ve formě viru podobných částic vyrobený v kvasinkách (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (kmen 1895)) rekombinantní DNA technologií.

adsorbovaný na amorfním síran-hydroxyfosforečnanu hlinitém jako adjuvanciu (0,225 miligramu Al).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Silgard, injekční suspenze.

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Před protřepáním může přípravek Silgard vypadat jako čirá tekutina s bílou sraženinou. Po důkladném

protřepání je to bílá, zakalená tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Silgard je očkovací látka k použití od věku 9 let k prevenci:

premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních

lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními

typy lidského papilomaviru (HPV)

bradavic genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.

Důležité informace o údajích podporujících tuto indikaci viz body 4.4 a 5.1.

Použití přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Jedinci ve věku 9 až 13 let věku včetně

Přípravek Silgard lze podávat podle dvoudávkového schématu (0,5 ml v nultém a šestém měsíci) (viz

bod 5.1).

Léčivý přípravek již není registrován

Pokud se druhá dávka očkovací látky podá dříve než 6 měsíců po první dávce, je nutno vždy podat

třetí dávku.

Alternativně lze přípravek Silgard podat podle třídávkového schématu (0,5 ml v nultém, druhém a

šestém měsíci). Druhou dávku je nutno podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je

nutno podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během období

jednoho roku.

Jedinci ve věku 14 let a starší

Přípravek Silgard je nutno podat podle třídávkového schématu (0,5 ml v nultém, druhém a šestém

měsíci).

Druhou dávku je nutno podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat

nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během období jednoho roku.

Podávání přípravku Silgard musí probíhat v souladu s oficiálními doporučeními.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Silgard u dětí mladších 9 let nebyla stanovena. K dispozici nejsou

žádné údaje (viz bod 5.1).

Doporučuje se, aby jedincům, jimž je podána první dávka přípravku Silgard, byly podány všechny tři

dávky vakcinační řady přípravkem Silgard (viz bod 4.4).

Potřeba podání dávky přeočkování nebyla stanovena.

Způsob podání

Očkovací látku je nutno aplikovat intramuskulární injekcí. Preferovaným místem aplikace je oblast

deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna.

Přípravek Silgard nesmí být aplikován intravaskulárně. Ani subkutánní, ani intradermální způsob

aplikace nebyl studován. Tyto způsoby podání se nedoporučují (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Jedinci, u nichž se po podání dávky přípravku Silgard objeví příznaky hypersenzitivity, nesmí další

dávku přípravku Silgard dostat.

Podávání přípravku Silgard musí být odloženo u jedinců trpících závažným akutním horečnatým

onemocněním. Přítomnost lehké infekce, jako je lehká infekce horních cest dýchacích, nebo horečka

nízkého stupně však nejsou kontraindikací pro imunizaci.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při rozhodování o vakcinaci jednotlivce se musí vzít v potaz riziko, že již byl vystaven působení HPV,

a potenciální přínos, který může z vakcinace mít.

Stejně jako u všech injekčních očkovacích látek musí být pro případ vzácných anafylaktických reakcí

po aplikaci očkovací látky snadno k dispozici odpovídající léčebná opatření.

Léčivý přípravek již není registrován

Po každém očkování, někdy i před ním, může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít

k synkopě (mdlobám), někdy s pádem, zejména u dospívajících jedinců. Při probírání se z mdlob se

mohou objevit některé neurologické projevy, jako jsou přechodné poruchy vidění, parestézie,

tonicko

klonické pohyby končetin. Očkovaní by proto měli být přibližně 15 minut po podání očkovací

látky sledováni. Je potřeba zavést opatření proti úrazům v důsledku mdlob.

Stejně jako u jiných očkovacích látek nemusí očkování přípravkem Silgard zajistit ochranu všem

očkovaným.

Přípravek Silgard rovněž poskytne ochranu pouze proti onemocněním, jejichž příčinou je HPV typu 6,

11, 16 a 18 a v omezeném rozsahu proti onemocněním, jejichž příčinou jsou některé příbuzné typy

HPV (viz bod 5.1). Proto se i nadále musí používat vhodná opatření proti sexuálně přenosným

onemocněním.

Přípravek Silgard je určen pouze k profylaktickým účelům a na aktivní infekce HPV nebo prokázané

klinické onemocnění nemá žádný vliv. Neprokázalo se, že by měl přípravek Silgard terapeutický efekt.

Očkovací látka proto není určena k léčbě cervikálního karcinomu, cervikálních, vulválních

a vaginálních dysplastických lézí vysokého stupně nebo genitálních bradavic. Není také určena

k prevenci rozvoje jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV.

Přípravek Silgard nezabraňuje vzniku lézí navozených typem HPV, který je součástí očkovací látky,

u jedinců v době vakcinace takovým typem již infikovaných (viz bod 5.1).

Při použití přípravku Silgard u dospělých žen je nutno vzít v úvahu prevalenci variability typu HPV

v různých geografických oblastech.

Vakcinace nenahrazuje rutinní cervikální screening. Protože žádná očkovací látka není účinná

na 100 % a přípravek Silgard nezajišťuje ochranu proti každému typu HPV ani proti již existující HPV

infekci, zůstává rutinní cervikální screening kriticky důležitý a je nutné dodržovat místní doporučení.

Bezpečnost a imunogenita očkovací látky byly hodnoceny u jedinců ve věku od 7 do 12 let

s prokázanou infekcí virem lidské imunodeficience (HIV) (viz bod 5.1). Jedinci se sníženou imunitní

reakcí v důsledku buď silné imunosupresivní léčby, genetické poruchy nebo jiných příčin nemusí

na očkovací látku zareagovat.

Tuto očkovací látku je nutno podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou

koagulace, protože po intramuskulárním podání takovým jedincům může dojít ke krvácení.

V současnosti probíhají dlouhodobé ověřovací studie mající za cíl stanovit délku trvání ochrany (viz

bod 5.1).

Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti, imunogenitě ani účinnosti, které by podporovaly

záměnu přípravku Silgard za očkovací látky, které nechrání proti stejným typům HPV, v průběhu

očkování. Proto je důležité se řídit tím, že pro celé dávkovací schéma má být předepisována jen jedna

očkovací látka.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jedinci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 6 měsíců před první dávkou očkovací

látky, byli ve všech klinických studiích vyřazeni.

Použití spolu s dalšími očkovacími látkami

Při podání přípravku Silgard ve stejnou dobu (ale při podání očkovacích látek do různých injekčních

míst) s očkovací látkou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo k zásahu do imunitní

Léčivý přípravek již není registrován

odpovědi na HPV typy. Míra séroprotekce (poměrná část jedinců, kteří dosáhli séroprotektivních

hladin protilátek proti HBs ≥ 10 mIU/ml) se nezměnila (96,5 % pro souběžné očkování a 97,5 % pro

samostatné očkování proti hepatitidě B). Geometrické průměrné hodnoty titrů protilátek proti HBs

byly nižší při současném podávání, nicméně klinická významnost tohoto zjištění není známa.

Přípravek Silgard lze podávat současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací látkou

obsahující difterii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis

[inaktivovaná] (IPV) (očkovací látky dTap, dT

IPV, dTap

IPV) bez významné interference

s protilátkovou odpovědí na kteroukoli ze složek kterékoli z vakcín. Ve skupině, kde byly očkovací

látky podávány současně, byl však pozorován trend k nižším anti-HPV GMTs. Klinický význam

tohoto pozorování není znám. To je založeno na výsledcích klinické studie, kde byla s první dávkou

přípravku Silgard podána kombinovaná očkovací látka dTap-IPV (viz bod 4.8).

Současné podávání přípravku Silgard s jinými očkovacími látkami, než jsou očkovací látky uvedené

výše, nebylo studováno.

Použití s hormonální antikoncepcí

V klinických studiích používalo v době vakcinace hormonální antikoncepci 57,5 % žen ve věku

16 až 26 let a 31,2 % žen ve věku 24 až 45 let, jimž byl podán přípravek Silgard. Nezdálo se, že by

použití hormonální antikoncepce ovlivnilo imunitní odpověď na přípravek Silgard.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Zvláštní studie s očkovací látkou u těhotných žen nebyly provedeny. Během vývojového programu

3 819 žen (očkovací látka = 1 894 oproti placebu = 1 925) uvedlo alespoň jedno těhotenství. V typech

anomálií ani v podílech těhotenství s výskytem nežádoucích účinků nebyly žádné významné rozdíly

mezi jedinci léčenými přípravkem Silgard a jedinci léčenými placebem. Tyto údaje získané

na těhotných ženách (více než 1 000 exponovaných výstupů) nenaznačují žádnou malformační ani

feto/neonatální toxicitu.

Údaje o podávání přípravku Silgard v průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní signál.

Tyto údaje však nejsou dostatečné pro doporučení používání přípravku Silgard v průběhu těhotenství.

Očkování je nutno odložit na dobu po ukončení těhotenství.

Kojení

U kojících matek, jimž byl během vakcinačního období v klinických studiích podán přípravek Silgard

nebo placebo, byl podíl výskytu nežádoucích reakcí u matek a kojených dětí u vakcinované

a placebové skupiny srovnatelný. Navíc byla vakcinační imunogenita srovnatelná u kojících matek

a u žen, které v době aplikace očkovací látky nekojily.

Přípravek Silgard lze tedy podávat během kojení.

Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky pokud jde o reprodukční toxicitu

(viz bod 5.3). U potkanů nebyly pozorovány žádné účinky na samčí plodnost (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Léčivý přípravek již není registrován

4.8

Nežádoucí účinky

A. Souhrn bezpečnostního profilu

V 7 klinických studiích (6 kontrolovaných placebem) byl jedincům podáván přípravek Silgard nebo

placebo v den zařazení a pak přibližně za 2 a za 6 měsíců. Několik jedinců (0,2 %) ukončilo studii

pro nežádoucí účinky. Bezpečnost byla ve studiích hodnocena buď v celé hodnocené populaci

(6 studií) nebo v předem definované podskupině (jedna studie) hodnocené populace dohledem

ve formě očkovacích kartiček (vaccination report card, VRC) po dobu 14 dnů po každé injekci

přípravku Silgard nebo placeba. Pomocí těchto kartiček bylo sledováno 10 088 jedinců (6 995 žen

ve věku 9 až 45 let a 3 093 mužů ve věku 9 až 26 let v době zařazení), jimž byl aplikován přípravek

Silgard, a 7 995 jedinců (5 692 žen a 2 303 mužů), kteří dostali placebo.

Nejčastějšími pozorovanými nežádoucími účinky byly reakce v místě injekce (77,1 % očkovaných

během 5 dnů po kterékoli očkovací návštěvě) a bolest hlavy (16,6 % očkovaných).

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné nebo středně závažné.

B. Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Klinické studie

Dále uvedená tabulka 1 udává nežádoucí reakce v souvislosti s aplikací očkovací látky, které byly

pozorovány u příjemců přípravku Silgard s frekvencí alespoň 1,0 % a s četností vyšší než u jedinců,

kteří dostávali placebo. Jsou seřazeny na základě hlediska četnosti podle následující zvyklosti:

[Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až

1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až

1/100); vzácné

(≥ 1/10 000 až

1/1 000); velmi vzácné (

1/10 000)]

Zkušenosti po uvedení na trh

Dále uvedená tabulka 1 rovněž zahrnuje další nežádoucí účinky, které byly spontánně hlášeny

po celosvětovém uvedení přípravku Silgard na trh. Jelikož jsou tyto účinky hlášeny dobrovolně

z populace nejisté velikosti, není vždy možné spolehlivě odhadnout jejich četnost ani stanovit

příčinnou souvislost s expozicí očkovací látce. Proto je četnost těchto nežádoucích účinků

kvalifikována jako "není známo".

Tabulka 1: Nežádoucí účinky po podání přípravku Silgard v klinických hodnoceních a

v poregistračním sledování

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí příhody

Infekce a infestace

Není známo

Celulitida v místě aplikace injekce*

Poruchy krve a lymfatického

systému

Není známo

Idiopatická trombocytopenická purpura*,

lymfadenopatie*

Poruchy imunitního systému

Není známo

Hypersenzitivní reakce včetně

anafylaktických/anafylaktoidních reakcí*

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Není známo

Akutní diseminovaná

encefalomyelitida*, závrať

*, Guillain-

Barrého syndrom*, synkopa, někdy

doprovázená tonicko-klonickými

pohyby*

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Není známo

Zvracení*

Léčivý přípravek již není registrován

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí příhody

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolest v končetinách

Není známo

Artralgie*, myalgie*

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté

V místě injekce: erytém, bolest, otok

Časté

Pyrexie

V místě injekce: hematom, svědění

Není známo

Astenie*, zimnice*, únava*, celkový

pocit nemoci*

* Nežádoucí účinky po uvedení na trh (četnost nelze z dostupných údajů určit).

Během klinických studií byla závrať pozorována jako častý nežádoucí účinek u žen. U mužů nebyla závrať

pozorována u příjemců očkovací látky s vyšší četností, než u příjemců placeba.

Navíc byly v klinických studiích pozorovány nežádoucí reakce s frekvencemi nižšími než 1 %, které

byly zkoušejícím posouzeny jako související s očkovací látkou nebo placebem.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Velmi vzácné: bronchospasmus.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Vzácné: kopřivka.

Devět případů (0,06 %) kopřivky bylo hlášeno ve skupině léčené přípravkem Silgard a 20 případů

(0,15 %) bylo pozorováno ve skupině dostávající placebo s adjuvans.

V klinických studiích hlásili jedinci v populaci, která sledovala bezpečnost, jakékoli nové zdravotní

okolnosti v průběhu dalšího sledování. Z 15 706 jedinců dostávajících přípravek Silgard

a 13 617 jedinců dostávajících placebo, bylo hlášeno 39 případů nespecifické artritidy/artropatie,

24 případů ve skupině léčené přípravkem Silgard a 15 ve skupině s placebem.

V klinické studii u 843 zdravých dospívajících mužů a žen ve věku 11 až 17 let se prokázalo, že

při podání první dávky přípravku Silgard současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací

látkou proti difterii, tetanu, pertusi [acelulární komponenta] a poliomyelitidě [inaktivovaná] došlo

k častějšímu výskytu otoku v místě injekce a bolesti hlavy. Pozorované rozdíly byly < 10 %

a u většiny jedinců hodnocení byly nežádoucí účinky hlášeny jako mírné až středně závažné intenzity.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Byly hlášeny případy podání vyšších než doporučených dávek přípravku Silgard.

Obecně byl profil nežádoucích účinků uváděný při předávkování srovnatelný s doporučenými

jednotlivými dávkami přípravku Silgard.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: virová vakcína, ATC kód: J07BM01

Léčivý přípravek již není registrován

Mechanismus účinku

Přípravek Silgard je adjuvovaná neinfekční rekombinantní kvadrivalentní očkovací látka připravená

z vysoce čištěných, viru podobných částic (virus-like particles, VLPs) velkého kapsidového proteinu

L1 HPV typu 6, 11, 16 a 18. VLPs neobsahují virovou DNA, nemohou infikovat buňky, množit se

nebo způsobovat onemocnění. HPV jsou nakažlivé pouze pro lidi, ale studie na zvířatech s podobnými

papilomaviry naznačují, že účinnost očkovací látky s L1 VLP je zprostředkována rozvojem humorální

imunitní odpovědi.

Odhaduje se, že HPV 16 a HPV 18 jsou odpovědné za přibližně 70 % cervikálních karcinomů a 75 až

80 % análních karcinomů; 80 % adenokarcinomů in situ (AIS); 45–70 % cervikálních

intraepiteliálních neoplazií vysokého stupně (CIN 2/3); 25 % cervikálních intraepiteliálních neoplazií

nízkého stupně (CIN 1); přibližně 70 % vulválních (VIN 2/3) a vaginálních (VaIN 2/3)

intraepiteliálních neoplazií vysokého stupně související s HPV a 80 % análních intraepiteliálních

neoplazií vysokého stupně (AIN 2/3) souvisejících s HPV. HPV 6 a 11 jsou odpovědné za přibližně

90 % genitálních bradavic a za 10 % cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN 1).

CIN 3 a AIS jsou přijaty jako bezprostřední prekurzory invazivního cervikálního karcinomu.

Termín "premaligní genitální léze" v bodě 4.1 odpovídá termínům cervikální intraepiteliální neoplazie

vysokého stupně (CIN 2/3), vulvální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (VIN 2/3) a vaginální

intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (VaIN 2/3).

Termín „premaligní anální léze“ v části 4.1 odpovídá anální intraepiteliální neoplazii vysokého stupně

(AIN 2/3).

Tato indikace je založena na průkazu účinnosti přípravku Silgard u žen ve věku 16 až 45 let a u mužů

ve věku 16 až 26 let a na průkazu imunogenity přípravku Silgard u dětí ve věku 9 až 15 let a

dospívajících.

Klinické studie

Účinnost u žen ve věku 16 až 26 let

Účinnost přípravku Silgard byla hodnocena u žen ve věku 16 až 26 let ve 4 placebem kontrolovaných,

dvojitě slepých randomizovaných klinických studiích fáze II a III, zahrnujících celkem 20 541 žen,

které byly zařazeny a vakcinovány bez předchozího screeningu na infekci HPV.

Primární kritéria hodnocení účinnosti zahrnovala vulvální a vaginální léze (genitální bradavice, VIN,

VaIN) a CIN všech stupňů a cervikální karcinomy vyvolané HPV typu 6, 11, 16 nebo 18

(protokol 013, FUTURE I), CIN 2/3 a AIS a cervikální karcinomy vyvolané HPV typu 16 nebo 18

(protokol 015, FUTURE II), přetrvávající infekce a onemocnění vyvolané HPV typu 6, 11, 16 nebo

18 (protokol 007) a přetrvávající infekce vyvolané HPV typu 16 (protokol 005). Primární analýzy

účinnosti zaměřené na typy HPV obsažené v očkovací látce (HPV typu 6, 11, 16 a 18) byly provedeny

u populace pacientů, kteří dodrželi protokol studie (per-protocol efficacy – PPE) (tj. všechny 3 dávky

podány během jednoho roku po zařazení, žádné velké odchylky od protokolu a naivita vůči

relevantním typům HPV od doby před podáním 1. dávky do uplynutí jednoho měsíce od podání

3. dávky (7. měsíc)).

Jsou předloženy výsledky hodnocení účinnosti z kombinované analýzy protokolů studie. Účinnost

u CIN 2/3 nebo AIS související s HPV 16/18 je založena na údajích z protokolů 005 (pouze kritéria

účinnosti související s HPV 16), 007, 013 a 015. Účinnost u všech ostatních kritérií účinnosti je

založena na protokolech 007, 013 a 015. Medián trvání následného pozorování u těchto studií byl 4,0;

3,0; 3,0 a 3,0 roku pro protokol 005, protokol 007, protokol 013 a protokol 015, v uvedeném pořadí.

Medián trvání následného pozorování u kombinovaných protokolů (005, 007, 013 a 015) byl 3,6 roku.

Výsledky jednotlivých studií podporují výsledky z kombinované analýzy. Přípravek Silgard byl

Léčivý přípravek již není registrován

účinný proti onemocnění HPV způsobenému každým ze čtyř vakcinačních typů HPV. Na konci studie

byli jedinci zařazení do dvou studií fáze III (protokol

013 a protokol

015) následně pozorováni

po dobu až 4 let (medián 3,7 roku).

Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) stupně 2/3 (střední až vysoký stupeň dysplazie)

a adenokarcinom in situ (AIS) byly v klinických studiích použity jako zástupný klinický ukazatel

pro cervikální karcinom.

V dlouhodobém prodloužení studie podle Protokolu 015 bylo sledováno 2 084 žen, jež byly v době

očkování přípravkem Silgard v základní studii ve věku 16 až 23 let. V PPE populaci nebyly během

přibližně 12 let pozorovány žádné případy onemocnění způsobených HPV (CIN vysokého stupně

související s typy HPV 6, 11, 16 nebo 18). V této studii bylo statisticky prokázáno trvání ochrany po

dobu přibližně 10 let.

Účinnost u žen, které nepřišly do kontaktu s příslušnými HPV typy použitými v očkovací látce

Účinnost se začala měřit po návštěvě v 7. měsíci. Celkově 73 % hodnocených žen nepřišlo v době

zařazení do kontaktu (PCR negativní a séronegativní) s ani jedním ze 4 typů HPV.

Výsledky hodnocení účinnosti u relevantních kritérií účinnosti analyzovaných 2 roky po zařazení

do studie a na konci studie (medián trvání následného pozorování = 3,6 roku) v populaci pacientů,

kteří dodrželi protokol, jsou uvedeny v Tabulce 2.

V doplňkové analýze byla účinnost přípravku Silgard vyhodnocena proti CIN 3 a AIS souvisejícími

s HPV 16/18.

Tabulka 2: Analýza účinnosti přípravku Silgard proti cervikálním lézím vysokého stupně v PPE

populaci

Silgard

Placebo

%

účinnosti

po

2 letech

(95% CI)

Silgard

Placebo

% účinnosti

***

na konci

studie (95%

CI)

Počet

případů

Počet

jedinců*

Počet

případů

Počet

jedinců*

Počet

případů

Počet

jedinců*

Počet

případů

Počet

jedinců*

CIN 2/3 nebo AIS

související

s HPV 16/18

8 487

8 460

100,0

(92,9–

100,0)

8 493

8 464

98,2

(93,5–99,8)

CIN 3 související

s HPV 16/18

8 487

8 460

(86,5–

100,0)

8 493

8 464

96,9

(88,4–99,6)

AIS související

s HPV 16/18

8 487

8 460

(14,8–

100,0)

8 493

8 464

(30,6–100,0)

*Počet jedinců alespoň s jednou následnou návštěvou po 7. měsíci

**Na základě virologických důkazů je pravděpodobné, že první případ CIN 3 u pacientky chronicky infikované

HPV 52 je v příčinné souvislosti s HPV 52. Pouze u 1 z 11 vzorků byl zjištěn HPV 16 (ve 32,5 měsíci), přičemž

v tkáni získané při konizaci elektrickou kličkou (LEEP – Loop Electro-Excision Procedure) nebyl detekován.

Ve druhém případu CIN 3 pozorovaném u pacientky infikované HPV 51 1. den (ve 2 z 9 vzorků) byl

v bioptickém materiálu získaném v 51. měsíci detekován (v 1 z 9 vzorků) HPV 16 a ve 3 z 9 vzorků byl

v 52. měsíci ve tkáni získané při konizaci elektrickou kličkou detekován HPV 56.

***Pacientky byly sledovány po dobu až 4 let (medián 3,6 roku).

Poznámka: bodové odhady a intervaly spolehlivosti (konfidenční interval) jsou upraveny na osobo-čas doby

následného sledování.

Léčivý přípravek již není registrován

Na konci studie a v kombinovaných protokolech,

účinnost přípravku Silgard proti CIN 1 související s HPV typu 6, 11, 16, 18 byla 95,9 % (95%

CI: 91,4–98,4),

účinnost přípravku Silgard proti CIN (1, 2, 3) nebo AIS související s HPV typu 6, 11, 16, 18

byla 96,0 % (95% CI: 92,3–98,2),

účinnost přípravku Silgard proti VIN 2/3 a VaIN 2/3 související s HPV typu 6, 11, 16, 18 byla

100 % (95% CI: 67,2–100), respektive 100 % (95% CI: 55,4–100),

účinnost přípravku Silgard proti genitálním bradavicím souvisejícím s HPV typu 6, 11, 16,

18 byla 99,0 % (95% CI: 96,2–99,9).

V protokolu 012 účinnost přípravku Silgard proti infekci přetrvávající 6 měsíců dle definice [vzorky

pozitivní při dvou nebo více po sobě jdoucích návštěvách, mezi kterými je odstup 6 měsíců

(± 1 měsíc) nebo delší] ve vztahu k HPV 16 byla 98,7 % (95% CI: 95,1–99,8), respektive 100,0 %

(95% CI: 93,2–100,0) u HPV 18, po následném pozorování po dobu až 4 let (střední hodnota

sledování 3,6 roku). V případě infekce přetrvávající 12 měsíců dle definice byla účinnost proti

HPV 16 100,0 % (95% CI: 93,9–100,0), respektive 100,0 % (95% CI: 79,9–100,0) u HPV 18.

Účinnost 1. den u žen s prokázanou infekcí nebo onemocněním HPV typu 6, 11, 16 nebo 18

Nejsou žádné důkazy o ochraně před onemocněním vyvolaným vakcinačními typy HPV, na které byly

ženy první den PCR pozitivní. Ženy, které již byly před očkováním infikovány jedním nebo více HPV

typy, na které je očkovací látka zaměřena, byly chráněny před klinickým onemocněním způsobeným

zbývajícími HPV typy, na které je očkovací látka zaměřena.

Účinnost u žen s předchozí infekcí nebo onemocněním způsobeným HPV typu 6, 11, 16 nebo 18 nebo

bez nich

Modifikovaná populace podle původního léčebného záměru (intention to treat, ITT) zahrnovala ženy

bez ohledu na výchozí HPV stav 1. den, kterým byla podána alespoň jedna vakcinační dávka

a u kterých bylo počítání případů zahájeno 1 měsíc po 1. dávce. Tato populace se blíží celkové

populaci žen s ohledem na výskyt infekce nebo onemocnění HPV při zařazení. Výsledky jsou shrnuty

v Tabulce 3.

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 3: Účinnost přípravku Silgard při cervikálních lézích vysokého stupně v modifikované ITT

populaci zahrnující ženy bez ohledu na výchozí HPV stav

Silgard

Placebo

% účin-

nosti**

po 2 letech

(95 % CI)

Silgard

Placebo

% účin-

nosti**

na konci

studie

(95 % CI)

Počet

případů

Počet

jedinců*

Počet

případů

Počet

jedinců*

Počet

případů

Počet

jedinců*

Počet

případů

Počet

jedinců*

CIN 2/3 nebo

AIS související

s HPV 16 nebo

HPV 18

9 831

9 896

39,0

(23,3–51,7)

9 836

9 904

51,8

(41,1–

60,7)

CIN 3 související

s HPV 16/18

9 831

9 896

34,3

(12,7–50,8)

9 836

9 904

46,0

(31,0–

57,9)

AIS související

s HPV 16/18

9 831

9 896

54,3

(< 0–87,6)

9 836

9 904

60,0

(<0–87,3)

*Počet jedinců alespoň s jednou následnou návštěvou po 30 dnech po 1. dni

**Procento účinnosti je vypočítáno z kombinovaných protokolů. Účinnost u CIN 2/3 nebo AIS souvisejících

s HPV 16/18 je založena na údajích z protokolů 005 (pouze kritéria hodnocení související s 16), 007, 013 a 015.

Pacientky byly sledovány po dobu až 4 let (medián 3,6 roku).

Poznámka: bodové odhady a intervaly spolehlivosti (konfidenční interval) jsou upraveny na osobo-čas doby

následného sledování.

V kombinovaných protokolech na konci studie byla účinnost proti VIN 2/3 související s HPV typy 6,

11, 16, 18 73,3 % (95% CI: 40,3–89,4), proti VaIN 2/3 související s HPV typy 6, 11, 16, 18 byla

85,7 % (95% CI: 37,6–98,4) a proti genitálním bradavicím souvisejícím s HPV typy 6, 11, 16, 18 byla

80,3 % (95% CI: 73,9–85,3).

Celkem 12 % kombinované studované populace mělo abnormální Pap test ukazující na CIN 1. den.

U žen s abnormálním Pap testem 1. den, které k 1. dni nepřišly do kontaktu s příslušnými typy HPV,

na které je očkovací látka zaměřena, zůstala účinnost očkovací látky vysoká. U žen s abnormálním Pap

testem k 1. dni, které již 1. den byly infikovány příslušnými typy HPV, nebyla účinnost očkovací látky

zjištěna.

Ochrana proti celkové zátěži cervikálními onemocněními způsobenými HPV u žen ve věku 16 až

26 let

Bylo vyhodnoceno působení přípravku Silgard proti celkovému riziku cervikálního onemocnění

způsobeného HPV (tj. onemocnění způsobené jakýmkoli typem HPV), přičemž se začalo 30 dní

po první dávce u 17 599 subjektů zařazených do dvou studií účinnosti fáze III (protokoly 013 a 015).

Mezi ženami, které nebyly dosud 14 běžným typům HPV vystaveny a které měly 1. den negativní Pap

test, snížilo podání přípravku Silgard na konci studie incidenci CIN 2/3 nebo AIS způsobených

vakcinačními nebo nevakcinačními typy HPV o 42,7 % (95% CI: 23,7–57,3) a genitálních bradavic

o 82,8 % (95% CI: 74,3–88,8).

V modifikované ITT populaci byly přínosy očkovací látky s ohledem na celkovou incidenci CIN 2/3

nebo AIS (způsobených kterýmkoli typem HPV) a genitálních bradavic mnohem nižší, přičemž

snížení představovalo 18,4 % (95% CI: 7,0–28,4), respektive 62,5 % (95% CI: 54,0–69,5), protože

přípravek Silgard nemá vliv na průběh infekcí nebo onemocnění, které jsou při zahájení vakcinace již

přítomny.

Léčivý přípravek již není registrován

Vliv na postupy definitivní cervikální léčby

Na 18 150 jedincích zařazených v protokolu 007, protokolech 013 a 015 bylo vyhodnoceno působení

přípravku Silgard na četnost postupů definitivní cervikální léčby bez ohledu na kauzální typy HPV.

V populaci, která se dosud s HPV nesetkala (nesetkala se se 14 běžnými typy HPV a měla negativní

Pap test v 1. dnu), snižoval na konci studie přípravek Silgard podíl žen, které se podrobily postupu

definitivní cervikální léčby (konizace elektrickou kličkou (Loop Electro-Excision Procedure) nebo

konizace studeným nožem (Cold-Knife Conization)) o 41,9 % (95% CI: 27,7–53,5). V populaci podle

původního léčebného záměru bylo odpovídající snížení 23,9 % (95% CI: 15,2–31,7).

Zkřížená ochrana

Účinnost přípravku Silgard proti CIN (jakéhokoli stupně) a CIN 2/3 nebo AIS způsobeným 10 typy

HPV neobsaženými v očkovací látce (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), které jsou strukturně

příbuzné k HPV 16 nebo HPV 18, byla vyhodnocena v databázi kombinované účinnosti fáze III

(N = 17 599) po následném pozorování s mediánem doby 3,7 roku (na konci studie). Byla měřena

účinnost proti kritériím onemocnění způsobenými předem definovanými kombinacemi typů HPV

neobsažených v očkovací látce. Studie nebyly navrženy k vyhodnocení účinnosti proti onemocněním

způsobeným jednotlivými typy HPV.

Primární analýza byla provedena u typově specifických populací, které vyžadovaly, aby ženy byly

negativní na analyzované typy, ale které mohly být pozitivní na jiné typy HPV (96 % celkové

populace). Primární časová analýza po 3 letech neukázala statistickou významnost pro předem

specifikovaná kritéria hodnocení. Výsledky konečné závěrečné studie pro kombinovanou incidenci

CIN 2/3 nebo AIS v této populaci po následném pozorování po medián doby 3,7 let jsou uvedeny

v Tabulce 4. Pro kombinovaná kritéria hodnocení byla statisticky významná účinnost proti

onemocnění prokázána proti typům HPV fylogeneticky příbuzným s HPV 16 (zejména HPV 31),

zatímco nebyla zjištěna statisticky významná účinnost pro typy HPV fylogeneticky příbuzné s HPV 18

(včetně HPV 45). Pro 10 jednotlivých typů HPV byla statisticky významná účinnost pozorována

pouze pro HPV 31.

Tabulka 4: Výsledky CIN 2/3 nebo AIS u jedinců bez dosavadního výskytu typově specifikovaného

HPV

(výsledky na konci studie)

Bez dosavadního výskytu ≥ 1 typu HPV

Složené kritérium účinnosti

Silgard

Placebo

% účinnosti

95% interval

spolehlivosti

případy

případy

(HPV 31/45)

43,2 %

12,1–63,9

(HPV31/33/45/52/58)

25,8 %

4,6–42,5

10 typů HPV proti kterým

není očkovací látka

zaměřena

23,0 %

5,1–37,7

Typy příbuzné HPV 16

(druhy A9)

29,1 %

9,1–44,9

HPV 31

55,6 %

26,2–74,1

HPV 33

19,1 %

<0–52,1

HPV 35

13,0 %

<0–61,9

HPV 52

14,7 %

<0–44,2

HPV 58

31,5 %

<0–61,0

Typy příbuzné HPV 18

(druhy A7)

25,9 %

<0–53,9

HPV 39

37,5 %

<0–69,5

HPV 45

0,0 %

<0–60,7

HPV 59

39,9 %

<0–76,8

Léčivý přípravek již není registrován

Bez dosavadního výskytu ≥ 1 typu HPV

Složené kritérium účinnosti

Silgard

Placebo

% účinnosti

95% interval

spolehlivosti

případy

případy

Druhy A5 (HPV 51)

16,3 %

<0–48,5

Druhy A6 (HPV 56)

-13,7 %

<0–32,5

Studie nebyly navrženy k vyhodnocení účinnosti proti onemocněním způsobeným jednotlivými typy HPV.

Účinnost byla založena na snížení počtu CIN 2/3 nebo AIS souvisejících s HPV 31

Účinnost byla založena na snížení počtu CIN 2/3 nebo AIS souvisejících s HPV 31, 33, 52 a 58

Zahrnuje typy HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59 v očkovací látce neobsažené, které byly

identifikovány stanovením.

Účinnost u žen ve věku 24 až 45 let

Účinnost přípravku Silgard u žen ve věku 24 až 45 let byla hodnocena v jedné placebem kontrolované,

dvojitě zaslepené, randomizované studii fáze III (Protokol 019, FUTURE III) zahrnující celkem

3 817 žen, které byly zařazeny a vakcinovány bez předcházejícího screeningu na přítomnost infekce

HPV.

Primární kritéria hodnocení zahrnovala kombinovanou incidenci přetrvávající infekce související

s HPV 6, 11, 16 nebo 18 a kombinovanou incidenci přetrvávající infekce související s HPV 16 nebo

HPV 18 (6měsíční definice), genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli

stupně, AIS a cervikálních karcinomů. Medián trvání následného pozorování byl v této studii 4 roky.

V dlouhodobém prodloužení studie podle Protokolu 019 bylo sledováno 685 žen, jež byly v době

očkování přípravkem Silgard v základní studii ve věku 24 až 45 let. V PPE populaci nebyly během

10,1 roku (medián doby následného sledování byl 8,7 roku) pozorovány žádné případy onemocnění

způsobených HPV (CIN jakéhokoli stupně a genitální bradavice související s typy HPV 6, 11, 16

nebo 18).

Účinnost u žen, které nepřišly do kontaktu s příslušnými HPV typy použitými v očkovací látce

Primární analýzy účinnosti byly provedeny u populace pacientů, kteří dodrželi protokol studie

(per

protocol efficacy

PPE) (tj. všechny 3 vakcinace do jednoho roku po zařazení, žádné velké

odchylky od protokolu a žádný kontakt s relevantním(i) typem(typy) HPV před první dávkou a jeden

měsíc po třetí dávce (7. měsíc)). Měření účinnosti bylo zahájeno po návštěvě v 7. měsíci. Celkově bylo

při zařazení do studie 67 % jedinců bez kontaktu se všemi 4 typy HPV (PCR negativní a

séronegativní).

Účinnost přípravku Silgard proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 6, 11,

16 nebo 18, genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a

cervikálních karcinomů byla 88,7 % (95% CI: 78,1-94,8).

Účinnost přípravku Silgard proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 16

nebo 18, genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS

a cervikálních karcinomů byla 84,7 % (95% CI: 67,5-93,7).

Účinnost u žen s předchozí infekcí nebo onemocněním způsobeným HPV typu 6, 11, 16 nebo 18 nebo

bez nich

Populace úplného analyzovaného souboru (Full Analysis Set population) (rovněž označovaná jako

populace ITT) zahrnovala ženy bez ohledu na výchozí stav HPV k 1. dni, které dostaly alespoň jednu

dávku očkovací látky a u kterých bylo počítání případů zahájeno 1. den. Tato populace se při zařazení

do studie blíží obecné populaci žen pokud jde o prevalenci HPV infekce nebo onemocnění.

Léčivý přípravek již není registrován

Účinnost přípravku Silgard proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 6, 11,

16 nebo 18, genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a

cervikálních karcinomů byla 47,2 % (95% CI: 33,5-58,2).

U přípravku Silgard proti kombinované incidenci přetrvávající infekce související s HPV 16, nebo 18,

genitálních bradavic, vulválních a vaginálních lézí, CIN jakéhokoli stupně, AIS a cervikálních

karcinomů byla účinnost 41,6 % (95% CI: 24,3-55,2).

Účinnost u žen (16 až 45 let) s prokázanou předchozí infekcí HPV typu obsaženého v očkovací látce

(séropozitivní), který na začátku vakcinace již nebyl detekovatelný (PCR negativní)

V post – hoc analýzách jedinců (kteří obdrželi nejméně jednu vakcinaci) s prokázanou dřívější infekcí

HPV typu obsaženého v očkovací látce (séropozitivní), který na začátku vakcinace již nebyl

detekovatelný (PCR negativní), byla účinnost přípravku Silgard proti CIN 2/3, VIN 2/3, VaIN 2/3,

genitálním bradavicím u žen ve věku 16

26 let souvisejícím s HPV typu 6, 11, 16 a 18 při prevenci

stavů v důsledku recidivy stejného typu HPV 100 % (95% CI: 62,8-100,0; 0 vs.12 případů [n = 2 572

ze studií s mladými ženami]). Účinnost byla 68,2 % (95% CI: 17,9-89,5; 6 vs. 20 případů [n = 832

z kombinovaných studií s mladými a staršími ženami]) proti přetrvávající infekci související s HPV

typu 16 a 18 u žen ve věku 16 až 45 let.

Účinnost u mužů ve věku 16 až 26 let

Účinnost byla hodnocena proti bradavicím zevního genitálu HPV 6, 11, 16, 18,

penilní/perineální/perianální intraepiteliální neoplazii (PIN) stupňů 1/2/3 a přetrvávající infekci.

Účinnost přípravku Silgard u mužů ve věku 16 až 26 let byla hodnocena v 1 placebem

kontrolované, dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii fáze III (Protokol 020), která

zahrnovala 4 055 mužů, kteří byli zahrnuti a očkováni bez předchozího screeningu na přítomnost

infekce HPV. Medián trvání následného pozorování byl 2,9 roku.

Účinnost proti anální intraepiteliální neoplazii (AIN stupňů 1/2/3) a análního karcinomu a intraanální

přetrvávající infekci byla vyhodnocena na podsouboru 598 mužů (přípravek Silgard = 299;

placebo = 299) v protokolu Protocol 020, kteří sami sebe označili za osoby mající pohlavní styk

s muži (populace MSM).

Populace MSM je v porovnání s obecnu populací více ohrožena anální infekcí HPV; předpokládá se,

že absolutní přínos očkování s ohledem na prevenci rakoviny řiti je u obecné populace velmi nízký.

HIV infekce byla kritériem pro nezařazení (viz také bod 4.4).

Účinnost u mužů, kteří nepřišli do kontaktu s příslušnými HPV typy použitými v očkovací látce

Primární analýzy účinnosti ohledně typů HPV použitých v očkovací látce (HPV 6, 11, 16, 18) byly

provedeny na populaci, která dokončila studii dle protokolu (tj. všechna 3 očkování během 1 roku

od zařazení, žádné velké odchylky a žádný předchozí kontakt s HPV typů použitých v očkovací látce

před 1. dávkou a 1 měsíc po 3. dávce (7. měsíc)). Měření účinnosti bylo zahájeno po návštěvě

v 7. měsíci. Celkově bylo v době zařazení 83 % mužů (87 % heterosexuálních subjektů a 61 %

subjektů MSM = muži, kteří měli sex s muži) bez kontaktu se všemi 4 typy HPV (PCR negativní a

séronegativní).

Jako zástupný marker análního karcinomu byla v klinických studiích použita anální intraepiteliální

neoplazie (AIN) stupně 2/3 (středně těžká dysplazie až dysplazie vysokého stupně).

Léčivý přípravek již není registrován

Výsledky sledující účinnost s ohledem na relevantní kritéria hodnocení analyzované na konci studie

(medián trvání následného pozorování = 2,4 roku) v populaci léčené dle protokolu jsou uvedeny

v Tabulce 5. Účinnost proti PIN stupňů 1/2/3 nebyla prokázána.

Tabulka 5: Účinnost přípravku Silgard proti lézím zevního genitálu v populaci PPE* mužů ve věku

16 až 26 let

Kritérium

hodnocení

Silgard

Placebo

% účinnosti (95% CI)

Počet

případů

Počet

případů

Léze vnějších genitálií související s HPV 6/11/16/18

Léze vnějších

genitálií

1 394

1 404

90,6 (70,1, 98,2)

Bradavice

genitálu

1 394

1 404

89,3 (65,3, 97,9)

PIN 1/2/3

1 394

1 404

100,0 (

52,1, 100,0)

*Jednotlivci v populaci PPE dostali všechna 3 očkování během 1 roku od zařazení, nebyly u nich žádné větší

odchylky od protokolu a s relevantním/i typem/typy HPV se před 1. dávkou až do 1 měsíce po 3. dávce

(7. měsíc) nesetkali.

V analýze análních lézí u populace MSM na konci studie (medián trvání následného

pozorování = 2,15 roku) byl preventivní účinek proti AIN 2/3 související s HPV 6, 11, 16 nebo 18

74,9 % (95% CI 8,8, 95,4; 3/194 versus 13/208) a proti AIN 2/3 související s HPV 16 nebo 18 byl

86,6 % (95% CI 0,0, 99,7; 1/194 versus 8/208).

Trvání ochrany proti análnímu karcinomu není v současnosti známo. V dlouhodobém prodloužení

studie podle Protokolu 020 bylo sledováno 917 mužů, kteří byli v době očkování přípravkem Silgard

v základní studii ve věku 16 až 26 let. V PPE populaci nebyly během 11,5 roku (medián doby

následného sledování byl 9,5 roku) pozorovány žádné případy genitálních bradavic souvisejících

s HPV typu 6/11, lézí vnějších genitálií vyvolaných typy HPV 6/11/16/18 nebo anální intraepiteliální

neoplazie vysokého stupně související s HPV typy 6/11/16/18 u mužů, kteří měli sex s muži.

Účinnost u mužů s předchozí infekcí nebo onemocněním způsobeným HPV typu 6, 11, 16 nebo 18

nebo bez nich

Populace celého analyzovaného souboru (Full Analysis Set – FAS) zahrnovala muže bez ohledu

na výchozí status HPV 1. den, kterým bylo podáno alespoň jedno očkování a u kterých začalo počítání

případů 1. den. Tato populace se při zařazení do studie blíží celkové populaci mužů, pokud jde

o prevalenci HPV infekce nebo onemocnění.

Účinnost přípravku Silgard proti bradavicím zevního genitálu způsobeným HPV 6, 11, 16, 18 byla

68,1 % (95% CI: 48,8, 79,3).

Účinnost přípravku Silgard proti AIN stupňů 2/3 souvisejícímu s HPV 6, 11, 16 nebo 18 a AIN stupňů

2/3 souvisejícímu s HPV 16 nebo 18 v podstudii MSM byla 54,2 % (95% CI: 18,0, 75,3; 18/275

versus 39/276), respektive 57,5 % (95% CI:

1,8, 83,9; 8/275 versus 19/276).

Ochrana proti celkové zátěži onemocněními způsobenými HPV u mužů ve věku 16 až 26 let

Vliv přípravku Silgard na celkové riziko lézí zevního genitálu byl vyhodnocen po první dávce u 2 545

jedinců zařazených do klinické studie účinnosti fáze III (Protokol 020). U mužů, kteří nepřišli do styku

se 14 běžnými typy HPV snížilo podání přípravku Silgard incidenci lézí zevního genitálu způsobených

typy HPV obsaženými i neobsaženými v očkovací látce o 81,5 % (95% CI: 58,0, 93,0). V populaci

celého analyzovaného souboru (Full Analysis Set

FAS) byl přínos očkovací látky s ohledem

na celkovou incidenci lézí zevního genitálu nižší, při snížení o 59,3 % (95% CI: 40,0, 72,9), jelikož

Léčivý přípravek již není registrován

přípravek Silgard nemá vliv na průběh infekcí nebo onemocnění, které jsou přítomny při zahájení

očkování.

Vliv na biopsii a procedury definitivní léčby

Vliv přípravku Silgard na počty biopsií a léčbu lézí zevního genitálu bez ohledu na příčinnou

souvislost s typy HPV byl vyhodnocen na 2 545 jedincích zařazených do Protokolu 020. U populace,

která se nesetkala s HPV (nesetkala se se 14 běžnými typy HPV) snížil na konci studie přípravek

Silgard podíl mužů s biopsií o 54,2 % (95% CI: 28,3, 71,4) a léčených o 47,7 % (95% CI: 18,4, 67,1).

V populaci FAS bylo odpovídající snížení 45,7 % (95% CI: 29,0, 58,7) a 38,1 % (95% CI: 19,4, 52,6).

Imunogenita

Vyšetření na měření imunitní odpovědi

Pro HPV očkovací látky nebyla zjištěna žádná minimální hladina protilátek spojená s ochranou.

Imunogenita přípravku Silgard byla hodnocena u 20 132 (přípravek Silgard n = 10 723; placebo

n = 9 409) dívek a žen ve věku 9 až 26 let, 5 417 chlapců a mužů (přípravek Silgard n = 3 109;

placebo n = 2 308) ve věku od 9 do 26 let a 3 819 žen ve věku 24 až 45 let (přípravek Silgard

n = 1 911, placebo n = 1 908).

Pro určení imunogenity každého typu, na který je očkovací látka zaměřena, byla použita typově

specifická imunologická vyšetření, kompetitivní imunologická vyšetření na bázi Luminexu (cLIA),

s typově specifickými standardy. Toto vyšetření měří protilátky proti jedinému neutralizujícímu

epitopu pro každý jednotlivý typ HPV.

Imunitní odpovědi na přípravek Silgard 1 měsíc po třetí dávce

V klinických studiích byla u žen ve věku 16 až 26 let 1 měsíc po 3. dávce zjištěna séropozitivita proti

HPV 6, HPV 11, HPV 16 a HPV 18 u 99,8 %, 99,8 %, 99,8 % a 99,5 % jedinců, kteří dostali

přípravek Silgard, v uvedeném pořadí. V klinické studii na ženách ve věku 24 až 45 let se 1 měsíc

po třetí dávce séropozitivita proti HPV 6, HPV 11, HPV 16 a HPV 18 objevila u 98,4 %, 98,1 %,

98,8 % respektive u 97,4 % jedinců, kterým byl podán přípravek Silgard. V klinické studii u mužů

ve věku 16 až 26 let se 1 měsíc po třetí dávce stalo 98,9 %, 99,2 %, 98,8 %, respektive 97,4 % jedinců

léčených přípravkem Silgard séropozitivními proti HPV 6, HPV 11, HPV 16 a HPV 18. Přípravek

Silgard zajistil 1 měsíc po 3. dávce vysoké geometrické průměrné hodnoty titru (Geometric Mean

Titers, GMTs) protilátek proti HPV ve všech vyšetřovaných věkových skupinách.

Jak se u žen ve věku 24 až 45 let (Protokol 019) očekávalo, byly pozorované titry protilátek nižší než

titry pozorované u žen ve věku 16 až 26 let.

Hladiny protilátek proti HPV u žen dostávajících placebo, které se zbavily HPV infekce (séropozitivní

a PCR negativní), byly podstatně nižší než hladiny indukované očkovací látkou. Kromě toho zůstaly

během dlouhodobého sledování ve studiích fáze III hladiny protilátek proti HPV (GMTs)

u očkovaných jedinců stejné nebo vyšší než sérová hranice (viz dále v Perzistence imunitní odpovědi

na přípravek Silgard).

Interpolace účinku přípravku Silgard od žen k dívkám

Klinická studie (protokol 016) srovnávala imunogenitu přípravku Silgard u dívek ve věku 10 až 15 let

s ženami ve věku 16 až 23 let. V očkované skupině dosáhla séropozitivita na všechny sérotypy

očkovací látky 99,1 až 100 % do 1 měsíce po 3. dávce.

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 6 srovnává GMTs protilátek proti HPV typu 6, 11, 16 a 18 udívek ve věku 9 až 15 let

s ženami ve věku 16 až 26 let 1 měsíc po 3. dávce.

Tabulka 6: Interpolace imunogenity mezi dívkami ve věku 9 až 15 let a ženami ve věku 16 až 26 let

(per-protokolová populace) založené na titru měřeném cLIA

Dívky ve věku 9 až 15 let

(protokoly 016 a 018)

Ženy ve věku 16 až 26 let

(protokoly 013 a 015)

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

HPV 6

929 (874

987)

2 631

543 (526

560)

HPV 11

1 303 (1 223

1 388)

2 655

762 (735

789)

HPV 16

4 909 (4 548

5 300)

2 570

2 294 (2 185

2 408)

HPV 18

1 040 (965

1 120)

2 796

462 (444

480)

GMT – geometrická střední hodnota titru (Geometric mean titre) v mMU/ml (mMU = milli-Merck units)

Odpovědi proti HPV v 7. měsíci u dívek ve věku 9 až 15 let nebyly nižší než odpovědi proti HPV u

žen ve věku 16 až 26 let, pro které byla účinnost stanovena ve studiích fáze III. Imunogenita byla

závislá na věku, přičemž v 7. měsíci byly hladiny protilátek proti HPV významně vyšší u mladších

jedinců ve věku pod 12 let než u jedinců starších.

Účinnost přípravku Silgard u dívek ve věku 9 až 15 let je odvozena na základě interpolace

imunogenity.

V dlouhodobém prodloužení studie podle Protokolu 018 bylo sledováno 369 dívek, jež byly v době

očkování přípravkem Silgard v základní studii ve věku 9 až 15 let. V PPE populaci nebyly během

10,7 roku (medián doby následného sledování byl 10,0 roku) pozorovány žádné případy onemocnění

způsobených HPV (CIN jakéhokoli stupně a genitální bradavice související s typy HPV 6, 11, 16

nebo 18).

Interpolace účinnosti přípravku Silgard z mužů na chlapce

Tři klinické studie (Protokoly 016, 018 a 020) byly použity k porovnání imunogenity přípravku

Silgard u chlapců ve věku 9 až 15 let s muži ve věku 16 až 26 let. V očkované skupině se 1 měsíc

po třetí dávce 97,4 až 99,9 % stalo séropozitivními na všechny sérotypy obsažené v očkovací látce.

Tabulka 7 porovnává 1 měsíc po třetí dávce protilátky proti HPV 6, 11, 16 a 18 GMTs

u chlapců ve věku 9 až 15 let s údaji pro muže ve věku 16 až 26 let.

Tabulka 7: Interpolace imunogenity mezi chlapci ve věku 9 až 15 let a muži ve věku 16 až 26 let

(per-protokolová populace) založené na titru měřeném cLIA

Chlapci ve věku 9 až 15 let

Muži ve věku 16 až 26 let

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

HPV 6

1 038 (964

1 117)

1 093

448 (419

479)

HPV 11

1 387 (1 299

1 481)

1 093

624 (588

662)

HPV 16

6 057 (5 601

6 549)

1 136

2 403 (2 243

2 575)

HPV 18

1 357 (1 249

1 475)

1 175

403 (375

433)

GMT – geometrická střední hodnota titru (Geometric mean titre) v mMU/ml (mMU = milli-Merck units)

Odpovědi proti HPV v 7. měsíci u chlapců ve věku 9 až 15 let nebyly horší než odpovědi proti HPV

u mužů ve věku 16 až 26 let, pro něž byla stanovena účinnost ve studiích fáze III.

Imunogenita souvisela s věkem, přičemž hladiny protilátek proti HPV v 7. měsíci byly u mladších

jedinců významně vyšší.

Léčivý přípravek již není registrován

Na základě interpolace imunogenity se dovozuje účinnost přípravku Silgard u chlapců ve věku

9 až 15 let.

V dlouhodobém prodloužení studie podle Protokolu 018 bylo sledováno 326 chlapců, kteří byli v době

očkování přípravkem Silgard v základní studii ve věku 9 až 15 let. V PPE populaci nebyly během

10,6 roku (medián doby následného sledování byl 9,9 roku) pozorovány žádné případy onemocnění

způsobených HPV (léze vnějších genitálií související s typy HPV 6, 11, 16 nebo 18).

Perzistence imunitní odpovědi na přípravek Silgard

Podsoubor jedinců zařazených do studií fáze III byl dlouhodobě následně pozorován s ohledem

na bezpečnost, imunogenitu a účinnost. K vyhodnocení perzistence imunitní odpovědi se vedle cLIA

použilo i imunologické vyšetření celkového IgG na bázi Luminexu (IgG LIA).

U všech populací (ženy 9 až 45 let, muži 9 až 26 let) byla maxima geometrických průměrných hodnot

titrů anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 a anti-HPV 18 stanovená pomocí cLIA pozorována

v 7. měsíci. Poté geometrické průměrné hodnoty titrů klesaly až do 24. až 48. měsíce a následně se

obecně stabilizovaly. Přesná doba trvání imunity po třídávkových sériích nebyla stanovena a

v současnosti se studuje.

Dívky a chlapci očkovaní přípravkem Silgard ve věku 9 až 15 let v základní studii podle Protokolu

018 byli sledováni v prodloužení studie. V závislosti na typu HPV bylo 10 let po očkování

séropozitivních 60 až 96 % subjektů při stanovení pomocí cLIA, respektive 78 až 98 % subjektů při

stanovení pomocí IgG LIA (viz Tabulka 8).

Tabulka 8: Údaje o dlouhodobé imunogenitě (per-protokolová populace) založené na procentu

séropozitivních subjektů, měřeno pomocí cLIA a IgG LIA (Protokol 018) po 10 letech u dívek a

chlapců ve věku 9 až 15 let

cLIA

IgG LIA

n

% séropozitivních

subjektů

n

% séropozitivních

subjektů

HPV 6

89 %

93 %

HPV 11

89 %

90 %

HPV 16

96 %

98 %

HPV 18

60 %

78 %

Ženy očkované přípravkem Silgard ve věku 16 až 23 let v základní studii podle Protokolu 015 budou

v prodloužení studie sledovány až po dobu 14 let. 9 let po očkování bylo podle stanovení pomocí cLIA

94 % anti-HPV 6 séropozitivních, 96 % anti-HPV 11 séropozitivních, 99 % anti-HPV 16

séropozitivních a 60 % anti-HPV 18 séropozitivních, respektive 98 % anti-HPV 6 séropozitivních,

96 % anti-HPV 11 séropozitivních, 100 % anti-HPV 16 séropozitivních a 91 % anti-HPV 18

séropozitivních při stanovení pomocí IgG LIA.

Ženy očkované přípravkem Silgard ve věku 24 až 45 let v základní studii podle Protokolu 019 byly

sledovány v prodloužení studie. 10 let po očkování bylo podle stanovení pomocí cLIA 79 % anti-HPV

6 séropozitivních, 85 % anti-HPV 11 séropozitivních, 94 % anti-HPV 16 séropozitivních a 36 % anti-

HPV 18 séropozitivních, respektive 86 % anti-HPV 6 séropozitivních, 79 % anti-HPV 11

séropozitivních, 100 % anti-HPV 16 séropozitivních a 83 % anti-HPV 18 séropozitivních při stanovení

pomocí IgG LIA.

Muži očkovaní přípravkem Silgard ve věku 16 až 26 let v základní studii podle Protokolu 020 byli

sledováni v prodloužení studie. 10 let po očkování bylo podle stanovení pomocí cLIA 79 % anti-

HPV 6 séropozitivních, 80% anti-HPV 11 séropozitivních, 95 % anti-HPV 16 séropozitivních a 40 %

Léčivý přípravek již není registrován

anti-HPV 18 séropozitivních, respektive 92 % anti-HPV6 séropozitivních, 92 % anti-HPV 11

séropozitivních, 100 % anti-HPV 16 séropozitivních a 92 % anti-HPV 18 séropozitivních při stanovení

pomocí IgG LIA.

V těchto studiích jedinci, kteří byli séronegativní na anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 a anti-

HPV 18 při stanovení pomocí cLIA, byli stále chráněni proti klinickému onemocnění po následném

pozorování trvajícím 9 let u žen ve věku 16 až 23 let, 10 let u žen ve věku 24 až 45 let a 10 let u mužů

ve věku 16 až 26 let.

Důkaz anamnestické (imunitní paměť) odpovědi

Důkaz anamnestické odpovědi se objevil u vakcinovaných žen, které byly před očkováním

séropozitivní na příslušný typ (příslušné typy) HPV, na který (které) je očkovací látka zaměřena.

Navíc se u podskupiny očkovaných žen, které dostaly provokační dávku přípravku Silgard 5 let

po začátku vakcinace, projevila rychlá a silná anamnestická odpověď, která převyšovala hodnoty

GMT protilátek proti HPV pozorované 1 měsíc po dávce 3.

Subjekty infikované HIV

U 126 subjektů infikovaných HIV ve věku od 7 do 12 let (z nichž 96 byl podán přípravek Silgard)

byla provedena akademická studie dokumentující bezpečnost a imunogenitu přípravku Silgard.

Sérokonverze proti všem čtyřem antigenům se objevila u více než devadesáti šesti procent subjektů.

GMT byly o trochu nižší než GMT hlášené v jiných studiích u subjektů stejného věku neinfikovaných

HIV. Klinická relevance nižší odpovědi není známa. Bezpečnostní profil byl podobný jako u subjektů

neinfikovaných HIV z jiných studií. Procento CD4 nebo plasmatické hladiny RNA viru lidské

imunodeficience nebyly vakcinací ovlivněny.

Imunitní odpověď na přípravek Silgard při dvoudávkovém schématu u jedinců ve věku 9 až 13 let

Klinická studie prokázala, že u dívek, které dostaly 2 dávky HPV očkovací látky s odstupem 6 měsíců,

nebyla jeden měsíc po poslední dávce protilátková odpověď na 4 typy HPV horší, než protilátková

odpověď u mladých žen, kterým byly podány v průběhu 6 měsíců 3 dávky očkovací látky.

Po 7 měsících nebyla u populace léčené podle protokolu imunitní odpověď u dívek ve věku 9 až 13 let

(n=241), které dostaly 2 dávky přípravku Silgard (v nultém a šestém měsíci), horší a numericky byla

silnější, než imunitní odpověď u žen ve věku 16 až 26 let (n=246), které dostaly 3 dávky přípravku

Silgard (v nultém, druhém a šestém měsíci).

Po 36 měsících následného pozorování stále nebyla GMT u dívek (2 dávky, n=86) horší, než GMT u

žen (3dávky, n=86), pokud jde o všechny 4 typy HPV.

Ve stejné studii byla u dívek ve věku 9 až 13 let imunitní odpověď po dvoudávkovém schématu

numericky nižší, než po schématu třídávkovém (n=248 po 7 měsících; n=82 po 36 měsících). Klinická

relevance těchto zjištění není známa. Podsoubor účastnic studie ze skupiny s dvoudávkovým

schématem (n=50) byl sledován po dobu pěti let po očkování (60 měsíců od první dávky). Z dívek,

které dostaly 2 dávky očkovací látky, bylo podle stanovení pomocí cLIA 96 % anti-HPV 6

séropozitivních, 100 % anti-HPV 11 séropozitivních, 100 % anti-HPV 16 séropozitivních a 84 %

anti-HPV 18 séropozitivních.

Trvání ochrany po dvoudávkovém schématu podávání přípravku Silgard nebylo hodnoceno.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

Léčivý přípravek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie toxicity po jediné a opakované dávce a studie místní snášenlivosti neprokázaly žádné zvláštní

nebezpečí pro člověka.

Po jedné nebo opakovaných intramuskulárně aplikovaných injekcích indukoval přípravek Silgard

specifické odpovědi protilátek proti HPV typu 6, 11, 16 a 18 u březích samic potkanů. Protilátky proti

všem čtyřem typům HPV se na potomky přenesly během březosti a snad i během laktace. Ve vztahu

k léčbě se neobjevily žádné účinky na vývojové znaky, chování, reprodukční schopnost nebo plodnost

potomků.

Přípravek Silgard podaný samcům potkanů v plné lidské dávce (120 mikrogramů celkového proteinu)

neměl žádný vliv na reprodukční výkonnost, včetně fertility, počtu a motility spermií, přičemž nebyly

zjištěny žádné velké nebo histomorfologické změny testes a žádné účinky na hmotnost testes

související s očkovací látkou.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Histidin

Polysorbát 80

Dekahydrát tetraboritanu sodného

Voda pro injekci

Adjuvans viz bod 2.

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Silgard, injekční suspenze:

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Přípravek Silgard musí být po vyjmutí z lednice podán co nejdříve je to možné.

Údaje ze stabilitních studií ukazují, že složky očkovací látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud

jsou skladovány při teplotách od 8 °C do 42 °C. Po uplynutí této doby musí být přípravek Silgard

použit nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě

dočasného teplotního výkyvu.

Léčivý přípravek již není registrován

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce:

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku ve vnější krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Silgard musí být po vyjmutí z lednice podán co nejdříve je to možné.

Údaje ze stabilitních studií ukazují, že složky očkovací látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud

jsou skladovány při teplotách od 8 °C do 42 °C. Po uplynutí této doby musí být přípravek Silgard

použit nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě

dočasného teplotního výkyvu.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Silgard, injekční suspenze:

0,5 ml suspenze v injekční lahvičce (sklo) se zátkou (chlorbutylelastomer potažený přípravkem

FluroTec nebo teflonem) a odtrhávacím plastovým krytem (hliníkový pertl) v balení po 1, 10 nebo

20 kusech.

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce:

0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo) s pístovou zátkou (silikonizovaný

brombutylelastomer potažený přípravkem FluroTec nebo nepotažený chlorbutylelastomer) a na hrotu

s víčkem (brombutyl) bez jehly nebo s jednou nebo se dvěma jehlami – balení po 1, 10 nebo

20 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Silgard, injekční suspenze:

Přípravek Silgard může před protřepáním vypadat jako čirá tekutina s bílou sraženinou.

Před použitím dobře protřepejte, aby vznikla suspenze. Po důkladném protřepání je tekutina

bílá, zakalená.

Před podáním suspenzi vizuálně zkontrolujte kvůli výskytu pevných částic a změně barvy.

Pokud jsou přítomny částice nebo se objeví změna barvy, očkovací látku zlikvidujte.

Natáhněte 0,5ml dávku očkovací látky z jednodávkové injekční lahvičky za použití sterilní jehly

a stříkačky.

Okamžitě aplikujte intramuskulární (i.m.) injekcí, přednostně do deltového svalu horní paže

nebo horní anterolaterální oblasti stehna.

Očkovací látka se musí použít ve stavu, v jakém byla dodána. Má se použít celá doporučená

dávka očkovací látky.

Veškerá nepoužitá očkovací látka nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce:

Přípravek Silgard může před protřepáním vypadat jako čirá tekutina s bílou sraženinou.

Před použitím předplněnou stříkačku dobře protřepejte, aby vznikla suspenze. Po důkladném

protřepání je tekutina bílá, zakalená.

Léčivý přípravek již není registrován

Před podáním suspenzi vizuálně zkontrolujte kvůli výskytu pevných částic a změně barvy.

Pokud jsou přítomny částice nebo se objeví změna barvy, očkovací látku zlikvidujte.

V balení jsou k dispozici 2 injekční jehly rozdílné délky, vyberte injekční jehlu vhodnou

k intramuskulární (i.m.) aplikaci podle velikosti pacienta a podle jeho tělesné hmotnosti.

Připevněte jehlu otočením ve směru hodinových ručiček, dokud není jehla bezpečně připojena

na injekční stříkačce. Podejte celou dávku podle standardního postupu.

Okamžitě aplikujte intramuskulární (i.m.) injekcí, přednostně do deltového svalu horní paže

nebo horní anterolaterální oblasti stehna.

Očkovací látka se musí použít ve stavu, v jakém byla dodána. Má se použít celá doporučená

dávka očkovací látky.

Veškerá nepoužitá očkovací látka nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Silgard, injekční suspenze:

EU/1/06/358/001

EU/1/06/358/002

EU/1/06/358/018

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce:

EU/1/06/358/003

EU/1/06/358/004

EU/1/06/358/005

EU/1/06/358/006

EU/1/06/358/007

EU/1/06/358/008

EU/1/06/358/019

EU/1/06/358/020

EU/1/06/358/021

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. září 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 20. července 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/520080/2010

EMEA/H/C/000732

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Silgard

vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16 a 18] (rekombinantní,

adsorbovaná)

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Silgard. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Silgard.

Co je Silgard?

Silgard je vakcína. Jedná se o injekční suspenzi, která obsahuje čištěné bílkoviny ze čtyř typů lidského

papilomaviru (typy 6, 11, 16 a 18). Je dostupná ve formě injekčních lahviček nebo předplněných

injekčních stříkaček.

K čemu se přípravek Silgard používá?

Přípravek Silgard se používá u mužů a žen ve věku od 9 let k ochraně proti těmto onemocněním

způsobeným specifickými typy lidského papilomaviru (HPV):

prekancerózním lézím (výrůstkům) v oblasti děložního čípku, vulvy, vaginy nebo konečníku,

rakovině děložního čípku a konečníku,

bradavic genitálu.

Přípravek Silgard je podáván v souladu s oficiálními doporučeními.

Výdej této vakcíny je vázán na lékařský předpis.

Léčivý přípravek již není registrován

Silgard

EMA/130956/2014

strana 2/4

Jak se přípravek Silgard používá?

Osobám ve věku od 9 do 13 let lze přípravek Silgard podat ve dvou dávkách s šestiměsíčním

odstupem. Pokud je druhá dávka podána dříve než 6 měsíců po první dávce, je třeba vždy podat dávku

třetí. U osob od 14 let věku se přípravek Silgard obvykle podává podle třídávkového očkovacího

schématu, v rámci něhož se druhá dávka podává 2 měsíce po první dávce a třetí dávka 4 měsíce po

druhé dávce. Přípravek Silgard lze podat ve třech dávkách se stejnými odstupy také osobám ve věku

od 9 do 13 let.

Mezi první a druhou dávkou by vždy měl uplynout nejméně 1 měsíc a mezi druhou a třetí dávkou

nejméně 3 měsíce. Všechny dávky by měly být podány v průběhu jednoho roku.

Doporučuje se, aby osoby, kterým je podána první dávka přípravku Silgard, dokončily celé očkovací

schéma s přípravkem Silgard. Vakcína se podává injekcí do svalu, nejlépe do ramene nebo stehna.

Jak přípravek Silgard působí?

Lidské papilomaviry jsou viry způsobující tvorbu bradavic a abnormální růst tkáně. Existuje více než

100 typů papilomavirů, z nichž některé mají souvislost s určitými typy rakoviny genitálu. HPV typu 16

a 18 způsobují přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku a 75 až 80 % případů rakoviny

konečníku. HPV typu 6 a 11 způsobují přibližně 90 % případů bradavic genitálu.

Všechny papilomaviry mají obal (tzv. kapsid) tvořený bílkovinami zvanými „proteiny L1“. Přípravek

Silgard obsahuje čištěné proteiny L1 z HPV typu 6, 11, 16 a 18, které se vyrábí metodou označovanou

jako „technologie rekombinantní DNA“: jsou vytvářeny kvasinkovými buňkami, do kterých byl vložen

gen (DNA), díky němuž jsou schopné produkovat proteiny L1. Proteiny jsou uspořádány do „částic

podobajících se viru“ (strukturovaných podobně jako HPV, aby je tělo snadno rozpoznalo). Tyto částice

podobající se viru nejsou schopny vyvolat infekci.

Jakmile je pacientovi vakcína podána, jeho imunitní systém začne tvořit protilátky proti proteinům L1.

Po očkování je imunitní systém při opětovném vystavení skutečným virům schopen tvořit protilátky

rychleji, což napomáhá ochraně organismu před nemocemi způsobovanými těmito viry.

Vakcína obsahuje také „adjuvans“ (směs obsahující hliník) ke stimulaci lepší reakce.

Jak byl přípravek Silgard zkoumán?

Přípravek Silgard podávaný ve třech dávkách byl porovnáván s placebem (neúčinnou vakcínou) ve

čtyřech hlavních studiích, do kterých bylo zahrnuto celkem téměř 21 000 žen ve věku od 16 do 26 let.

Studie zkoumaly, u kolika žen se vyskytly genitální léze nebo bradavice v souvislosti s infekcí HPV.

Ženy byly sledovány po dobu přibližně 3 let po podání třetí dávky vakcíny.

Tři studie přípravku Silgard podaného ve třech dávkách zkoumaly schopnost přípravku předcházet

infekci HPV typu 6, 11, 16 a 18 a genitálním lézím vyvolaným těmito typy HPV u téměř 4 000 žen ve

věku od 24 do 45 let a tvorbu protilátek proti uvedeným typům HPV u zhruba 1 700 dívek a chlapců ve

věku od 9 do 15 let.

Další studie, do které bylo zařazeno přibližně 800 dívek a žen, srovnávala účinnost dvou dávek

přípravku Silgard u dívek ve věku od 9 do 13 let s účinností tohoto přípravku podaného ve třech

dávkách u dívek a mladých žen ve věku od 16 do 24 let. Hlavním měřítkem účinnosti byla tvorba

protilátek proti HPV typu 6, 11, 16 a 18 jeden měsíc po podání poslední dávky.

Léčivý přípravek již není registrován

Silgard

EMA/130956/2014

strana 3/4

Jedna hlavní studie, do které bylo zařazeno přibližně 4 000 chlapců a mužů ve věku od 16 do 26 let,

porovnávala vakcínu s placebem s cílem otestovat účinek vakcíny v rámci prevence bradavic genitálu,

prekancerózních lézí v oblasti konečníku a rakoviny konečníku.

Jaký přínos přípravku Silgard byl prokázán v průběhu studií?

V rámci čtyř studií zahrnujících 21 000 žen se z více než 8 000 žen, které byly očkovány přípravkem

Silgard a u kterých v minulosti nebyla zaznamenána infekce HPV typu 6, 11, 16 nebo 18, vyvinula

prekancerózní léze na děložním čípku, která mohla být důsledkem infekce HPV typu 16 nebo 18, u

jediné ženy. Oproti tomu ve skupině žen, kterým byla podána neúčinná vakcína, došlo k výskytu lézí

způsobených jedním z těchto dvou typů HPV u 85 z více než 8 000 žen. Podobný účinek přípravku

Silgard byl zaznamenán v případech, kdy analýza zahrnovala také léze děložního čípku způsobené

zbývajícími dvěma typy HPV (typy 6 a 11).

V rámci tří studií zaměřených na genitální léze se ve skupině žen, kterým byl podán přípravek Silgard,

vyskytly genitální bradavice u dvou z téměř 8 000 žen a nebyl zaznamenán žádný případ výskytu

prekancerózní léze v oblasti vulvy nebo vaginy. Ve skupině, které byla podána neúčinná vakcína a

která čítala téměř 8 000 žen, však bylo zaznamenáno celkem 189 případů výskytu lézí zevních

pohlavních orgánů. Studie rovněž prokázaly, že přípravek Silgard poskytl určitou ochranu proti lézím

na děložním čípku, které souvisí s jinými rakovinotvornými typy HPV, včetně typu 31. Výsledky navíc

potvrdily schopnost přípravku Silgard poskytovat ochranu proti lézím a infekcím HPV u žen ve věku od

24 do 45 let.

Ze studií rovněž vyplynulo, že vakcína podněcuje tvorbu dostatečného množství protilátek proti HPV u

dívek a chlapců ve věku od 9 do 15 let. Ze studie, která zkoumala přípravek Silgard podaný ve dvou

dávkách u dívek ve věku od 9 do 13 let, vyplynulo, že podání přípravku ve dvou dávkách se

šestiměsíčním odstupem není o nic méně účinné než podání přípravku ve třech dávkách: u všech osob

se jeden měsíc po podání poslední dávky vytvořilo dostatečné množství protilátek proti HPV.

Ve studii zaměřené na chlapce a muže se u 1 400 pacientů, kterým byly podány vakcíny, vyskytly 3

případy genitálních lézí, zatímco u 1 400 pacientů, kterým bylo podáno placebo, se objevilo 32 případů

těchto lézí. S ohledem na prekancerózní léze v oblasti konečníku se v očkované skupině (čítající

přibližně 200 pacientů) vyskytlo 5 případů ve srovnání s 24 případy ve skupině užívající placebo (čítající

rovněž kolem 200 pacientů). Ve studii nebyly zaznamenány žádné případy rakoviny konečníku, očekává

se však, že ochrana proti prekancerózním lézím v oblasti konečníku se promítne do ochrany před

rakovinou.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Silgard?

V rámci studií byly nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Silgard (zaznamenanými u více než

1 pacienta z 10) bolest hlavy a reakce v místě vpichu injekce (zarudnutí, bolest a otok). Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Silgard je uveden v příbalové informaci.

Pokud pacient vykáže známky alergie po podání jedné dávky přípravku Silgard, následující dávky by

mu již neměly být podány. U nemocných pacientů s vysokou horečkou by mělo být očkování odloženo.

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Silgard schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Silgard převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Léčivý přípravek již není registrován

Silgard

EMA/130956/2014

strana 4/4

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Silgard?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Silgard byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Silgard zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Další informace o přípravku Silgard

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Silgard platné v celé Evropské unii dne

20. září 2006.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Silgard je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Silgard naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2014.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace