Insulin lispro Sanofi Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

insulin lispro sanofi

sanofi-aventis groupe - inzulín lispro - diabetes mellitus - léky používané při diabetu, - pro léčbu dospělých a dětí s diabetes mellitus, kteří potřebují inzulin k udržení normální glukózové homeostázy. inzulín lispro sanofi je také indikován pro počáteční stabilizaci diabetes mellitus.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (previously DuoCover) Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid zentiva (previously duocover)

sanofi-aventis groupe - clopidogrel, kyselina acetylsalicylová - acute coronary syndrome; myocardial infarction - antitrombotické činidla - akutní koronární syndromemyocardial myokardu.

Fasturtec Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

fasturtec

sanofi-aventis groupe  - rasburicase - hyperurikémie - všechny ostatní terapeutické přípravky - léčba a profylaxe akutní hyperurikémie jako prevence akutní selhání ledvin, v dospělých, dětí a dospívajících (ve věku 0 až 17 let) s hematologickou malignitou s vysokou nádorovou zátěží a riziko rychlého syndrom lýzy nebo úbytek na zahájení chemoterapie.

Aprovel Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

aprovel

sanofi-aventis groupe - irbesartan - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze. léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a typ-2 diabetes mellitus jako součást antihypertenzní léčivé-výrobek režim.

Aubagio Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

aubagio

sanofi-aventis groupe  - teriflunomid - roztroušená skleróza - selektivní imunosupresiva - aubagio is indicated for the treatment of adult patients and paediatric patients aged 10 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (ms) (please refer to section 5. 1 for important information on the population for which efficacy has been established).

CoAprovel Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

coaprovel

sanofi-aventis groupe - irbesartan, hydrochlorothiazid - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze. tato kombinace s pevnými dávkami je indikována u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován samotným irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem.

DuoPlavin Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

duoplavin

sanofi-aventis groupe - clopidogrel, kyselina acetylsalicylová - acute coronary syndrome; myocardial infarction - antitrombotické činidla - přípravek duoplavin je indikován pro sekundární prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, které již užívají klopidogrel a kyselinu acetylsalicylovou (asa). duoplavin je fixní kombinací léčivých přípravků pro pokračování terapie v:non-st-segment-elevace akutní koronární syndrom (nestabilní angina pectoris nebo non-q infarkt myokardu), včetně pacientů, kteří podstoupili stentu po perkutánní koronární intervence;st-segmentu-elevace akutního infarktu myokardu u klinicky léčených pacientů vhodných pro trombolytickou terapii.

Iscover Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

iscover

sanofi-aventis groupe - klopidogrel - stroke; peripheral vascular diseases; atrial fibrillation; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotické činidla - sekundární prevence aterotrombotických eventsclopidogrel je indikován u:dospělých pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika dny až méně než před 35 dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (od 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo prokázaným onemocněním periferních tepen. dospělých pacientů, kteří trpí akutní koronární syndrom bez st elevace akutní koronární syndrom (nestabilní angina pectoris nebo non-q infarkt myokardu), včetně pacientů, kteří podstoupili stentu po perkutánní koronární intervenci, v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (asa). st elevace akutního infarktu myokardu, v kombinaci s asa u medikamentózně léčených pacientů vhodných pro trombolytickou terapii. in patients with moderate to high-risk transient ischemic attack (tia) or minor ischemic stroke (is)clopidogrel in combination with asa is indicated in:adult patients with moderate to high-risk tia (abcd2  score ≥4) or minor is (nihss  ≤3) within 24 hours of either the tia or is event. prevence aterotrombotických a tromboembo

Jevtana Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

jevtana

sanofi-aventis groupe  - kabazitaxel - prostatetické novotvary - cytostatika, - jevtana v kombinaci s prednisonem nebo prednizolonem je indikován k léčbě pacientů s metastatickým karcinomem prostaty, který je refrakterní hormonální léčbou dříve léčený režimem obsahujícím docetaxel.

Karvea Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

karvea

sanofi-aventis groupe - irbesartan - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze. léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a typ-2 diabetes mellitus jako součást antihypertenzního léčebného režimu.