POULVAC ND Hitchner B1 Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

poulvac nd hitchner b1

zoetis Česká republika s.r.o. (2) - viru newcastleské choroby _ paramyxovirem vakcíny - lyofilizát pro suspenzi - Živé virové vakcíny - kur domácí

ABIRATERON PHARMAGEN 500MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

abirateron pharmagen 500mg potahovaná tableta

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 19572 abirateron-acetÁt - potahovaná tableta - 500mg - abirateron

CAPECITABINE PHARMAGEN 150MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

capecitabine pharmagen 150mg potahovaná tableta

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 14083 kapecitabin - potahovaná tableta - 150mg - kapecitabin

CAPECITABINE PHARMAGEN 500MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

capecitabine pharmagen 500mg potahovaná tableta

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 14083 kapecitabin - potahovaná tableta - 500mg - kapecitabin

IRINOTECAN PHARMAGEN 20MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

irinotecan pharmagen 20mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 14658 trihydrÁt irinotekan-hydrochloridu - koncentrát pro infuzní roztok - 20mg/ml - irinotekan

SUNITINIB PHARMAGEN 12,5MG Tvrdá tobolka Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sunitinib pharmagen 12,5mg tvrdá tobolka

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 17420 sunitinib - tvrdá tobolka - 12,5mg - sunitinib

SUNITINIB PHARMAGEN 25MG Tvrdá tobolka Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sunitinib pharmagen 25mg tvrdá tobolka

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 17420 sunitinib - tvrdá tobolka - 25mg - sunitinib

SUNITINIB PHARMAGEN 50MG Tvrdá tobolka Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sunitinib pharmagen 50mg tvrdá tobolka

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 17420 sunitinib - tvrdá tobolka - 50mg - sunitinib

TOPOTECAN PHARMAGEN 4MG Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

topotecan pharmagen 4mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 14830 topotekan-hydrochlorid - prášek pro koncentrát pro infuzní roztok - 4mg - topotekan

SORAFENIB PHARMAGEN 200MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sorafenib pharmagen 200mg potahovaná tableta

pharmagen cz s.r.o., praha ČeskÁ republika - 17664 sorafenib-tosilÁt - potahovaná tableta - 200mg - sorafenib