LINEZOLID TEVA Infuzní roztok 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid teva infuzní roztok 2mg/ml

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

LINEZOLID TEVA Infuzní roztok 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid teva infuzní roztok 2mg/ml

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

LINEZOLID TEVA Infuzní roztok 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid teva infuzní roztok 2mg/ml

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

LINEZOLID TEVA Infuzní roztok 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid teva infuzní roztok 2mg/ml

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

LINEZOLID TEVA Infuzní roztok 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid teva infuzní roztok 2mg/ml

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

LINEZOLID TEVA Infuzní roztok 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid teva infuzní roztok 2mg/ml

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

ALENDRONATE TEVA 70MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alendronate teva 70mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - monohydrÁt natrium-alendronÁtu (natrii alendronas monohydricus) - tableta - 70mg - kyselina alendronovÁ

SERTRALIN-TEVA Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sertralin-teva potahovaná tableta 100mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - sertralin-hydrochlorid (sertralini hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - sertralin

SERTRALIN-TEVA Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sertralin-teva potahovaná tableta 100mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - sertralin-hydrochlorid (sertralini hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - sertralin

SERTRALIN-TEVA Potahovaná tableta 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sertralin-teva potahovaná tableta 100mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - sertralin-hydrochlorid (sertralini hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - sertralin