Aripiprazole Sandoz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole sandoz

sandoz gmbh - aripiprazol - schizophrenia; bipolar disorder - psycholeptics, - aripiprazol sandoz je určen k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších. aripiprazole sandoz je indikován pro léčbu středně závažné až závažné manické epizody u bipolární poruchy i a k prevenci nových manických epizod u dospělých, u kterých se již převážně manické epizody vyskytly a jejichž manické epizody odpověděl léčba aripiprazolem byla účinná. aripiprazole sandoz je indikován k léčbě až 12 týdnů, středně těžké až těžké manické epizody u bipolární poruchy i u dospívajících ve věku 13 let a starší.

Ibandronic Acid Sandoz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

ibandronic acid sandoz

sandoz gmbh - kyselina ibandronová - breast neoplasms; neoplasm metastasis; fractures, bone - léky pro léčbu onemocnění kostí, bisfosfonáty - kyselina ibandronová sandoz je indikován k prevenci skeletálních příhod (patologické zlomeniny, kostní komplikace vyžadující radioterapii nebo chirurgický zákrok) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

Pemetrexed Sandoz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed sandoz

sandoz gmbh - pemetrexed disodný hemipentahydrát - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastická činidla - maligní pleurální mesotheliomapemetrexed sandoz je v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě chemoterapií neléčených pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury. non-small cell lung cancerpemetrexed sandoz je v kombinaci s cisplatinou je indikován k první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk. pemetrexed sandoz je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk u pacientů, jejichž onemocnění nepostoupila bezprostředně po chemoterapii na bázi platiny. pemetrexed sandoz je indikován jako monoterapie pro druhou linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk.

Pregabalin Sandoz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz

sandoz gmbh - pregabalin - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - antiepileptika, - neuropatické painpregabalin sandoz je indikován k léčbě periferní a centrální neuropatické bolesti u dospělých. epilepsypregabalin sandoz je indikován jako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní. generalizovaná Úzkostná disorderpregabalin sandoz je indikován k léčbě generalizované Úzkostné poruchy (gad) u dospělých.

Pregabalin Sandoz GmbH Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz gmbh

sandoz gmbh - pregabalin - anxiety disorders; epilepsy - antiepileptika, - epilepsypregabalin sandoz gmbh je indikován jako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní. generalizovaná Úzkostná disorderpregabalin sandoz gmbh je indikován k léčbě generalizované Úzkostné poruchy (gad) u dospělých.

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 20X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 20x1000mg

sandoz s.r.o., praha - odpovÍdÁ: (corresponding to:) vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 10X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 10x1000mg

sandoz s.r.o., praha - odpovÍdÁ: (corresponding to:) vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 30X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 30x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 40X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 40x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 60X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 60x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg