ESCITALOPRAM FARMAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 5 mg potahované tablety, por tbl flm 30x5mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 5mg

ESCITALOPRAM FARMAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 60X5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 5 mg potahované tablety, por tbl flm 60x5mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 5mg

ESCITALOPRAM FARMAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 90X5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 5 mg potahované tablety, por tbl flm 90x5mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 5mg

ESCITALOPRAM FARMAX 15 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X15MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 15 mg potahované tablety, por tbl flm 30x15mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 15mg

ESCITALOPRAM FARMAX 15 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 60X15MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 15 mg potahované tablety, por tbl flm 60x15mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 15mg

ESCITALOPRAM FARMAX 15 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 90X15MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 15 mg potahované tablety, por tbl flm 90x15mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 15mg

ESCITALOPRAM FARMAX 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X20MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 20 mg potahované tablety, por tbl flm 30x20mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 20mg

ESCITALOPRAM FARMAX 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 60X20MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 20 mg potahované tablety, por tbl flm 60x20mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 20mg

ESCITALOPRAM FARMAX 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 90X20MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

escitalopram farmax 20 mg potahované tablety, por tbl flm 90x20mg

svus pharma a.s., hradec králové - escitalopram-oxalÁt (escitaloprami oxalas) - potahovaná tableta - 20mg

BIKALUTAMID FARMAX Potahovaná tableta 150MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bikalutamid farmax potahovaná tableta 150mg

svus pharma a.s., hradec králové - bikalutamid (bicalutamidum) - potahovaná tableta - 150mg - bikalutamid