SOLIFENACIN ACCORD 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin accord 10mg

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 10mg - solifenacin

SOLIFENACIN ACCORD 5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin accord 5mg

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 5mg - solifenacin

SOLIFENACIN MYLAN Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin mylan

mylan ireland limited, dublin - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 5mg - solifenacin

SOLIFENACIN MYLAN Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin mylan

mylan ireland limited, dublin - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 10mg - solifenacin

SOLIFENACIN TEVA 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin teva 10mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 10mg - solifenacin

SOLIFENACIN TEVA 5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin teva 5mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 5mg - solifenacin

ASOLFENA 5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

asolfena 5mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 5mg - solifenacin

ASOLFENA 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

asolfena 10mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 10mg - solifenacin

SOLIFENACIN INOPHARM Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin inopharm

inopharm limited, feltham - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 5mg - solifenacin

SOLIFENACIN INOPHARM Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

solifenacin inopharm

inopharm limited, feltham - solifenacin-sukcinÁt (solifenacini succinas) - potahovaná tableta - 10mg - solifenacin