EUTHYROX 100MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 100mcg

merck spol. s r.o., praha - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 100mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 88MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 88mcg

merck spol. s r.o., praha - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 88mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 112MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 112mcg

merck spol. s r.o., praha - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 112mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 200MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 200mcg

merck spol. s r.o., praha - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 200mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 137MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 137mcg

merck spol. s r.o., praha - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 137mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 125MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 125mcg

merck kgaa, darmstadt - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 125mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 150MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 150mcg

merck kgaa, darmstadt - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 150mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 50MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 50mcg

merck kgaa, darmstadt - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 50mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

EUTHYROX 75MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

euthyrox 75mcg

merck kgaa, darmstadt - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 75mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu

LEVOTHYROXIN ABDI 100MCG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

levothyroxin abdi 100mcg

abdi farma, unipessoal lda., paco de arcos - sodnÁ sŮl levothyroxinu (levothyroxinum natricum) - tableta - 100mcg - sodnÁ sŮl levothyroxinu