RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon

RISPERA Potahovaná tableta 1MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

rispera potahovaná tableta 1mg

teva pharmaceuticals cr, s.r.o., praha - risperidon (risperidonum) - potahovaná tableta - 1mg - risperidon