JODID MERCK Tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

jodid merck tableta

merck spol. s r.o., praha - jodid draselnÝ (kalii iodidum) - tableta - 100mcg - jodovÁ terapie

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 50X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 50x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 10X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 10x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 20X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 20x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 100X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 100x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 30X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 30x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 60X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 60x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 90X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 90x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

ALFUZOSIN MERCK 10 MG, POR TBL PRO 60X1X10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alfuzosin merck 10 mg, por tbl pro 60x1x10mg

generics [uk] ltd., potters bar, hertfordshire - alfuzosin-hydrochlorid (alfuzosini hydrochloridum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 10mg

Pelzont Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

pelzont

merck sharp dohme ltd - laropiprant, kyselina nikotinová - dyslipidémie - Činidla modifikující lipidy - přípravek pelzont je určen k léčbě dyslipidémie, zejména u pacientů s kombinovanou smíšenou dyslipidémií (vyznačující se zvýšenými hladinami lipoproteinu s nízkou hustotou (ldl) cholesterolu a triglyceridů a nízkými high-density-lipoprotein (hdl)cholesterolu) a u pacientů s primární hypercholesterolémií (heterozygotní familiární a nefamiliární). přípravek pelzont je nutno u pacientů používat v kombinaci s 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym a (hmg-coa)-alfa-reduktázy (statiny), kdy účinek snižující hladinu cholesterolu inhibitory hmg-coa-reduktázy v monoterapii je nedostatečné. lze jej použít v monoterapii pouze u pacientů, u nichž hmg-coa-reduktázy jsou považovány za nevhodný nebo není tolerován. dieta a jiná nefarmakologická opatření (e. cvičení, snižování hmotnosti) by měla pokračovat během léčby přípravkem pelzont.