SILDENAFIL MEDANA 25 MG, POR TBL FLM 1X25MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil medana 25 mg, por tbl flm 1x25mg

medana pharma s.a., sieradz - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 25mg

SILDENAFIL MEDANA 25 MG, POR TBL FLM 4X25MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil medana 25 mg, por tbl flm 4x25mg

medana pharma s.a., sieradz - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 25mg

SILDENAFIL MEDANA 50 MG, POR TBL FLM 1X50MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil medana 50 mg, por tbl flm 1x50mg

medana pharma s.a., sieradz - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 50mg

SILDENAFIL MEDANA 50 MG, POR TBL FLM 4X50MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil medana 50 mg, por tbl flm 4x50mg

medana pharma s.a., sieradz - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 50mg

SILDENAFIL MEDANA 100 MG, POR TBL FLM 1X100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil medana 100 mg, por tbl flm 1x100mg

medana pharma s.a., sieradz - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 100mg

SILDENAFIL MEDANA 100 MG, POR TBL FLM 4X100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil medana 100 mg, por tbl flm 4x100mg

medana pharma s.a., sieradz - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 100mg