Amsparity Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - adalimumab - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - imunosupresiva - revmatoidní arthritisamsparity v kombinaci s methotrexátem je indikován k:léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. amsparity může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. adalimumabu bylo prokázáno, že snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenilní idiopatická arthritispolyarticular juvenilní idiopatické artritidy amsparity v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od 2 let věku, kteří měli nedostatečnou odpověď na léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (dmard). amsparity může být

Kromeya Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

kromeya

fresenius kabi deutschland gmbh - adalimumab - arthritis, rheumatoid; arthritis, juvenile rheumatoid; psoriasis; arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; uveitis; colitis, ulcerative; crohn disease - imunosupresiva - revmatoidní arthritiskromeya v kombinaci s methotrexátem je indikován k:léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. kromeya může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. adalimumabu bylo prokázáno, že snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenilní idiopatická arthritispolyarticular juvenilní idiopatickou arthritiskromeya v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od 2 let věku, kteří měli nedostatečnou odpověď na léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (dmard). idacio může být podáván

Solymbic Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

solymbic

amgen europe b.v. - adalimumab - arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; crohn disease; colitis, ulcerative; hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, rheumatoid - imunosupresiva - viz část 4. 1 souhrnu údajů o přípravku v dokumentu o informacích o přípravku.

Cyltezo Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

cyltezo

boehringer ingelheim international gmbh - adalimumab - hidradenitis suppurativa; arthritis, psoriatic; psoriasis; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; spondylitis, ankylosing - imunosupresiva - viz část 4. 1 souhrnu údajů o přípravku v dokumentu o informacích o přípravku.

Humira Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

humira

abbvie deutschland gmbh co. kg - adalimumab - spondylitis, ankylosing; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; colitis, ulcerative; psoriasis; arthritis, psoriatic; crohn disease; arthritis, rheumatoid - imunosupresiva - přečtěte si prosím informace o produktu.

Amgevita Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

amgevita

amgen europe b.v. - adalimumab - arthritis, psoriatic; colitis, ulcerative; arthritis, juvenile rheumatoid; spondylitis, ankylosing; psoriasis; crohn disease; arthritis, rheumatoid - imunosupresiva - revmatoidní artritida amgevita v kombinaci s methotrexátem je indikován k:léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. amgevita může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. amgevita snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenilní idiopatická arthritispolyarticular juvenilní idiopatickou arthritisamgevita v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od 2 let věku, kteří měli nedostatečnou odpověď na léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (dmard). amgevita může být podáván jako monoterapie

Imraldi Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

imraldi

samsung bioepis nl b.v. - adalimumab - spondylitis, ankylosing; arthritis, rheumatoid; uveitis; colitis, ulcerative; psoriasis; arthritis, psoriatic; crohn disease; hidradenitis suppurativa; arthritis - imunosupresiva - revmatoidní arthritisimraldi v kombinaci s methotrexátem je indikován k:léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. imraldi může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. adalimumabu bylo prokázáno, že snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritisimraldi in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). imraldi can be g

Halimatoz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

halimatoz

sandoz gmbh - adalimumab - hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic - imunosupresiva - rheumatoid arthritishalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. halimatoz může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. adalimumabu bylo prokázáno, že snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmar

Hefiya Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

hefiya

sandoz gmbh - adalimumab - spondylitis, ankylosing; hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis - imunosupresiva - rheumatoid arthritishefiya in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. léčbě závažné, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. hefiya can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. adalimumabu bylo prokázáno, že snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenilní idiopatická arthritispolyarticular juvenilní idiopatické artritidy hefiya v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů od 2 let věku, kteří měli nedostatečnou odpověď na léčbu jedním nebo více nemoc modifikujícími antirevmatickými léky (dmard). hefiya

Hyrimoz Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

hyrimoz

sandoz gmbh - adalimumab - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; arthritis, juvenile rheumatoid; crohn disease; skin diseases, papulosquamous - imunosupresiva - rheumatoid arthritishyrimoz in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. hyrimoz může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu, nebo kdy pokračování v léčbě methotrexátem není vhodné. adalimumabu bylo prokázáno, že snižuje rychlost progrese kloubního poškození měřeného pomocí rtg a že zlepšuje fyzické funkce, pokud je podáván v kombinaci s methotrexátem. juvenile idiopathic arthritis- polyarticular juvenile idiopathic arthritishyrimoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs