Trisenox Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

trisenox

teva b.v. - oxid arsenitý - leukémie, promyelocyty, akutní - cytostatika, - trisenox je indikován pro indukci remise a konsolidace u dospělých pacientů s:nově diagnostikovaných s nízkým až středním rizikem akutní promyelocytární leukemie (apl) (počet bílých krvinek, ≤ 10 x 103/µl) v kombinaci s all‑trans‑retinové kyseliny (atra)relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémií (apl) (předchozí léčba by měla zahrnovat retinoidy a chemoterapii)charakterizuje přítomnost t(15;17) translokace a/nebo přítomnost promyelocytární leukémie/retinoic-kyseliny-alfa receptoru (pml/rar-alfa) genu. míra odezvy dalších podtypů akutní myelogenní leukémie na oxid arsenitý nebyla zkoumána.

PHENASEN 10MG/10ML Koncentrát pro injekční roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

phenasen 10mg/10ml koncentrát pro injekční roztok

oxid arsenitÝ (arseni trioxidum) - koncentrát pro injekční roztok - 10mg/10ml - oxid arsenitÝ

Arsenic trioxide Accord Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide accord

accord healthcare s.l.u. - oxid arsenitý - leukémie, promyelocyty, akutní - cytostatika, - oxid arsenitý je indikován pro indukci remise a konsolidace u dospělých pacientů s:nově diagnostikovaných s nízkým až středním rizikem akutní promyelocytární leukemie (apl) (počet bílých krvinek, ≤ 10 x 103/µl) v kombinaci s all-trans-retinové kyseliny (atra)relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémií (apl)(předchozí léčba by měla zahrnovat retinoidy a chemoterapii) charakterizuje přítomnost t(15;17) translokace a/nebo přítomnost promyelocytární leukémie/retinoic-kyseliny-alfa receptoru (pml/rar-alfa) genu. míra odezvy dalších podtypů akutní myelogenní leukémie na oxid arsenitý nebyla zkoumána.

Arsenic trioxide Mylan Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide mylan

mylan ireland limited - oxid arsenitý - leukémie, promyelocyty, akutní - cytostatika, - oxid arsenitý mylan je indikován pro indukci remise a konsolidace u dospělých pacientů s:- nově diagnostikovaných nízké až střední riziko akutní promyelocytární leukemie (apl) (počet bílých krvinek, ≤ 10 x 103/µl) v kombinaci s all-trans retinové kyseliny (atra)- relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémií (apl) (předchozí léčba by měla zahrnovat retinoidy a chemoterapii)charakterizuje přítomnost t(15;17) translokace a/nebo přítomnost promyelocytární leukémie/alfa receptoru kyseliny retinové (pml/rar alfa) genu. míra odezvy dalších podtypů akutní myelogenní leukémie na oxid arsenitý není beenexamined.

ARSENIC TRIOXIDE SANDOZ 1MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

arsenic trioxide sandoz 1mg/ml

sandoz s.r.o., praha - oxid arsenitÝ (arseni trioxidum) - koncentrát pro infuzní roztok - 1mg/ml - oxid arsenitÝ

Arsenic trioxide medac Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - oxid arsenitý - leukémie, promyelocyty, akutní - cytostatika, - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. míra odezvy dalších podtypů akutní myelogenní leukémie na oxid arsenitý nebyla zkoumána.