Tarceva Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

tarceva

roche registration gmbh - erlotinib - carcinoma, non-small-cell lung; pancreatic neoplasms - cytostatika, - non-malá buňka rakovina plic (nsclc)tarceva je také indikován pro přepnutí na udržovací léčbu u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s egfr aktivačních mutací a stabilním onemocněním po chemoterapii první linie. přípravek tarceva je také indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic po selhání alespoň jedné předchozí chemoterapeutické léčby. u pacientů s nádory bez aktivační mutace egfr, tarceva je indikován, když ostatní možnosti léčby nejsou považovány za vhodné. při předepisování přípravku tarceva, faktory související s delším přežitím by měly být vzaty v úvahu. Žádný přínos v přežití nebo jiné klinicky významné účinky léčby byly prokázány u pacientů s receptor pro epidermální růstový faktor (egfr)-ihc negativními nádory. pankreatické cancertarceva v kombinaci s gemcitabinem je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem pankreatu. při předepisování přípravku tarceva, faktory související s delším pře

ERLOTINIB TEVA B. V. 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib teva b. v. 100mg

teva b.v., haarlem - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - erlotinib

ERLOTINIB TEVA B. V. 150MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib teva b. v. 150mg

teva b.v., haarlem - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 150mg - erlotinib

ERLOTINIB VIPHARM Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib vipharm

vipharm s.a., ożarów mazowiecki - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - erlotinib

ERLOTINIB VIPHARM Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib vipharm

vipharm s.a., ożarów mazowiecki - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 150mg - erlotinib

ERLOTINIB VIPHARM Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib vipharm

vipharm s.a., ożarów mazowiecki - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 25mg - erlotinib

ERLOTINIB KRKA 25MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib krka 25mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 25mg - erlotinib

ERLOTINIB KRKA 150MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib krka 150mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 150mg - erlotinib

ERLOTINIB KRKA 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib krka 100mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - erlotinib

ERLOTINIB ZENTIVA 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

erlotinib zentiva 100mg

zentiva, k.s., praha - erlotinib-hydrochlorid (erlotinibi hydrochloridum) - potahovaná tableta - 100mg - erlotinib