Nobivac Myxo-RHD Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nobivac myxo-rhd

intervet international bv - live myxoma-vectored rabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009 - immunologicals - rabbits - for active immunisation of rabbits from five weeks of age onwards to reduce mortality and clinical signs of myxomatosis and to prevent mortality due to rabbit haemorrhagic disease. onset of immunity: 3 weeks. duration of immunity: 1 year.

Activyl Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

activyl

intervet international bv - indoxakarb - ektoparazitikum pro lokální použití, vč. insekticidy, indoxakarb - dogs; cats - léčba a prevence napadení blechami. pro psy a kočky: léčba a prevence napadení blechami. veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást strategie léčby bleší alergie dermatitida. rozvinutí stádií blech v bezprostředním okolí zvířete je zabito po kontaktu s zvířaty ošetřenými activyl.

Porcilis PCV Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

porcilis pcv

intervet international bv - prasečí circovirus typu 2 orf2 podjednotkový antigen - immunologicals for suidae  - prasata - k aktivní imunizaci prasat ke snížení virové zátěže v krvi a lymfoidní tkáni a ke snížení hubnutí spojené s prasat cirkovirem typu-2 infekce vyskytující se v průběhu výkrmu. nástup imunity: 2 weeksduration imunity: 22 týdny.

Nobilis Influenza H5N2 Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nobilis influenza h5n2

intervet international bv - inaktivovaný virus celého viru influenzy ptáků podtypu h5n2 (kmen a / kachna / potsdam / 1402/86) - imunologická léčba - kuře - k aktivní imunizaci kura domácího proti ptačí chřipce typu a, subtypu h5. Účinnost byla hodnocena na základě předběžných výsledků u kuřat. snížení klinických příznaků, mortalita a exkrece viru po podání byly prokázány tři týdny po očkování. předpokládá se, že sérové ​​protilátky budou přetrvávat alespoň 12 měsíců po podání dvou dávek vakcíny.

Nobilis Influenza H5N6 Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nobilis influenza h5n6

intervet international bv - (kmen h5n6, a / kachna / potsdam / 2243/84), inaktivovaný celý antigen viru influenzy ptáků podtypu h5 - imunologická léčba - kuře - k aktivní imunizaci kura domácího proti ptačí chřipce typu a, subtypu h5. snížení klinických příznaků, mortalita a vylučování viru po provokaci virulentním kmenem h5n1 bylo prokázáno do dvou týdnů po jednorázové vakcinaci. sérum bylo prokázáno, že protilátky přetrvávají u drůbeže nejméně po dobu 7 měsíců a studie provedené s jinými vakcinačními kmeny ukázaly, že protilátky v séru by se očekávat, že přetrvávají u drůbeže nejméně po dobu 12 měsíců po aplikaci dvou dávek vakcíny.

Nobilis Influenza H7N1 Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nobilis influenza h7n1

intervet international bv - inaktivovaný antigen viru influenzy ptáků subtypu h7n1 (kmen a / ck / itálie / 473/99) - imunologická léčba - chicken; ducks - pro aktivní imunizaci kuřat a kachen proti influenze ptáků typu a, podtypu h7n1. Účinnost byla hodnocena na základě předběžných výsledků u kuřat a prstenců. u kuřat byly sníženy klinické příznaky, úmrtnost, vylučování a přenos viru po provokaci do dvou týdnů po jednorázové vakcinaci. v kachen, redukce vylučování a přenosu viru po čelenži byla prokázána dva týdny po vakcinaci jedinou dávkou. i když to nebylo prokázáno u tohoto konkrétního ai vakcinační kmen, studie provedené s jinými kmeny ukazují, že ochranné hladiny sérové titry protilátek by se očekávat, že přetrvávají u drůbeže nejméně po dobu 12 měsíců po aplikaci dvou dávek vakcíny. trvání imunity u kachen není známo.

Activyl Tick Plus Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

activyl tick plus

intervet international bv - indoxacarb, permethrin - permethrin, kombinace, ektoparazitikum pro lokální použití, vč. insekticidy - psi - léčba napadení blechami (ctenocephalides felis); produkt má perzistentní insekticidní účinnost proti ctenocephalides felis po dobu až 4 týdnů. produkt má perzistentní akaricidní účinnost až 5 týdnů proti ixodes ricinus a až 3 týdny proti rhipicephalus sanguineus. jedna léčba poskytuje odpuzující aktivitu proti pískovcům (phlebotomus perniciosus) po dobu až 3 týdnů.

Bovilis BTV8 Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

bovilis btv8

intervet international bv - vakcína proti viru katarální horečky ovcí, sérotyp 8 (inaktivovaný) - inaktivované virové vakcíny, virus katarální horečky ovcí, ovce - sheep; cattle - cattleto stimulaci aktivní imunity u ovcí od 6 týdnů věku proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 na snížení viraemiasheepto stimulaci aktivní imunity u ovcí od 1 měsíce stáří proti viru katarální horečky ovcí, sérotypu 8 k prevenci virémie.

Gonazon Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

gonazon

intervet international bv - azagly-nafarelin - hypofýzy a hypotalamické hormony a analogy - dogs; salmonidae (salmonid fish) - jikrnačky lososovitých ryb jako jsou losos atlantský (salmo salar), pstruh duhový (oncorhynchus mykiss), pstruh obecný (salmo trutta) a siven arktický (salvelinus alpinus)indukce a synchronizace ovulace při produkci jiker a plůdku. psi (feny)potlačení činnosti pohlavních žláz u fen prostřednictvím dlouhodobé blokády syntézy gonadotropinu.

Bovilis Blue-8 Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

bovilis blue-8

intervet international b.v. - vakcína proti viru katarální horečky ovcí, sérotyp 8 (inaktivovaný) - imunologická léčba ovcí - cattle; sheep - sheepfor aktivní imunizace ovcí od 2. ve věku 5 měsíců, aby se zabránilo virémii * a ke snížení klinických příznaků způsobených virem katarální horečky ovcí sérotyp 8. cattlefor aktivní imunizace skotu od 2. ve věku 5 měsíců, aby se zabránilo virémii * způsobenému sérotypem 8 viru katarální horečky ovcí. * (hodnota cyklu (ct) ≥ 36 validovanou metodou rt-pcr, která indikuje přítomnost virového genomu).