HydroDoxx 500 mg/g Prášek pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

hydrodoxx 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

huvepharma nv - doxycyklin - prášek pro podání v pitné vodě - 500mg/g - tetracykliny - brojleři kura domácího, prasata ve výkrmu

Tilmovet 40 mg/g Premix pro medikaci krmiva Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

tilmovet 40 mg/g premix pro medikaci krmiva

huvepharma nv - tilmikosin - premix pro medikaci krmiva - 40mg/g - makrolidy - odstávčata (odstavená selata), králíci, prasata ve výkrmu

Tilmovet 100 g/kg Premix pro medikaci krmiva Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

tilmovet 100 g/kg premix pro medikaci krmiva

huvepharma nv - tilmikosin - premix pro medikaci krmiva - 100mg/g - makrolidy - odstávčata (odstavená selata), králíci, prasata ve výkrmu

Tilmovet 250 mg/ml Koncentrát pro perorální roztok Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

tilmovet 250 mg/ml koncentrát pro perorální roztok

huvepharma nv - tilmikosin - koncentrát pro perorální roztok - 250mg/ml - makrolidy - brojleři kura domácího, kuřice, krůty, prasata, telata

Huvamox 800 mg/g Prášek pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

huvamox 800 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

huvepharma nv - amoxicilin - prášek pro podání v pitné vodě - peniciliny s rozšířeným spektrem - kur domácí, krůty, kachny, prasata