Avishield ND B1 Lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

avishield nd b1 lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě

genera inc. - viru newcastleské choroby _ paramyxovirem vakcíny - lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě - Živé virové vakcíny - kur domácí - kuřata

Avishield IBD INT Lyofilizovaná vakcína k okulonazální a perorální aplikaci Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

avishield ibd int lyofilizovaná vakcína k okulonazální a perorální aplikaci

genera inc. - Živé virové vakcíny proti viru aviární infekční burzitidě drůbeže virus vakcíny (nemoc gumboro) - lyofilizovaná vakcína k okulonazální a perorální aplikaci - kur domácí - kuřata

Avishield IB GI-13 Lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

avishield ib gi-13 lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě

genera inc. - viru aviární infekční bronchitidy, virus vakcíny - lyofilizát pro okulonazální suspenzi/pro podání v pitné vodě - Živé virové vakcíny - kur domácí

Avishield IBD Plus Lyofilizát pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

avishield ibd plus lyofilizát pro podání v pitné vodě

genera inc. - ptačí infekční burzitidě drůbeže virus vakcíny (nemoc gumboro) - lyofilizát pro podání v pitné vodě - Živé virové vakcíny - kur domácí

Avishield IB H120  EID50 Lyofilizát pro suspenzi Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

avishield ib h120 eid50 lyofilizát pro suspenzi

genera inc. - viru aviární infekční bronchitidy, virus vakcíny - lyofilizát pro suspenzi - Živé virové vakcíny - kur domácí

MASTIDRY Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

mastidry

genera si d.o.o. - cloxacillin, kombinace s jinými antibakteriálními - intramamární suspenze - beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními - skot

MASTIQUICK Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

mastiquick

genera si d.o.o. - antibiotika a kortikosteroidy - intramamární suspenze - kombinace antibakteriální a jiné látky - skot

SIMIVET RETARD 150 mg/ml Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

simivet retard 150 mg/ml

genera si d.o.o. - amoxicilin - injekční suspenze - 150mg/g - peniciliny s rozšířeným spektrem - skot, ovce, prasata, psi, kočky