Cefimam DC 150 mg Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

cefimam dc 150 mg

norbrook laboratories, ltd. - cefchinom - intramamární mast - Čtvrtá generace cefalosporinů - dojnice v období počátku stání na sucho

Cefimam LC 75 mg Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

cefimam lc 75 mg

norbrook laboratories, ltd. - cefchinom - intramamární mast - Čtvrtá generace cefalosporinů - krávy v laktaci

Nilemdo Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nilemdo

daiichi sankyo europe gmbh - bempedoic kyseliny - hypercholesterolemia; dyslipidemias - Činidla modifikující lipidy - nilemdo je indikován u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií (heterozygotní familiární a non familiární) nebo smíšenou dyslipidemií, jako doplněk k dietním opatřením:v kombinaci se statinem nebo statinu s další hypolipidemickou terapií u pacientů, kteří nemohou dosáhnout ldl-c cíle s maximální tolerované dávky statinů (viz bod 4. 2, 4. 3 a 4. 4) nebo,a to samostatně nebo v kombinaci s jinými hypolipidemické terapie u pacientů, kteří statiny netolerují, nebo u kterých se statin je kontraindikováno.

Nustendi Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nustendi

daiichi sankyo europe gmbh - bempedoic kyselin, ezetimib - hypercholesterolemia; dyslipidemias - Činidla modifikující lipidy - nustendi je indikován u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo se smíšenou dyslipidemií, jako doplněk k dietním opatřením:v kombinaci se statinem u pacientů, kteří nemohou dosáhnout ldl-c cíle s maximální tolerované dávky statinů kromě ezetimibealone u pacientů, kteří jsou buď statin-intolerantních nebo pro koho statinem je kontraindikováno, a jsou schopny dosáhnout ldl-c cíle s ezetimibem sám,u pacientů již léčených kombinací bempedoic kyselin a ezetimibem jako samostatné tablety s nebo bez statinu.

BIMATOPROST STADA Oční kapky, roztok 0,1MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bimatoprost stada oční kapky, roztok 0,1mg/ml

stada arzneimittel ag, bad vilbel - bimatoprost (bimatoprostum) - oční kapky, roztok - 0,1mg/ml - bimatoprost

BIMATOPROST STADA Oční kapky, roztok 0,1MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bimatoprost stada oční kapky, roztok 0,1mg/ml

stada arzneimittel ag, bad vilbel - bimatoprost (bimatoprostum) - oční kapky, roztok - 0,1mg/ml - bimatoprost

BIMATOPROST STADA Oční kapky, roztok 0,1MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bimatoprost stada oční kapky, roztok 0,1mg/ml

stada arzneimittel ag, bad vilbel - bimatoprost (bimatoprostum) - oční kapky, roztok - 0,1mg/ml - bimatoprost

BIMATOPROST STADA Oční kapky, roztok 0,1MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bimatoprost stada oční kapky, roztok 0,1mg/ml

stada arzneimittel ag, bad vilbel - bimatoprost (bimatoprostum) - oční kapky, roztok - 0,1mg/ml - bimatoprost

BIMATOPROST STADA 0,3MG/ML Oční kapky, roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bimatoprost stada 0,3mg/ml oční kapky, roztok

stada arzneimittel ag, bad vilbel - bimatoprost (bimatoprostum) - oční kapky, roztok - 0,3mg/ml - bimatoprost

BIMATOPROST OLIKLA Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bimatoprost olikla

cz pharma s.r.o., kostelec nad Černými lesy - bimatoprost (bimatoprostum) - oční kapky, roztok - 0,3mg/ml - bimatoprost