Kadir 300 mg/ml Roztok pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

kadir 300 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

cena visa s.a. - ketoprofen - roztok pro podání v pitné vodě - deriváty kyseliny propionové - telata, prasata ve výkrmu

Cenflox 200 mg/ml Roztok pro podání v pitné vodě Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

cenflox 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

cena visa s.a. - enrofloxacin - roztok pro podání v pitné vodě - fluorochinolony - kur domácí, krůty, králíci

Nobilis Influenza H7N1 Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

nobilis influenza h7n1

intervet international bv - inaktivovaný antigen viru influenzy ptáků subtypu h7n1 (kmen a / ck / itálie / 473/99) - imunologická léčba - chicken; ducks - pro aktivní imunizaci kuřat a kachen proti influenze ptáků typu a, podtypu h7n1. Účinnost byla hodnocena na základě předběžných výsledků u kuřat a prstenců. u kuřat byly sníženy klinické příznaky, úmrtnost, vylučování a přenos viru po provokaci do dvou týdnů po jednorázové vakcinaci. v kachen, redukce vylučování a přenosu viru po čelenži byla prokázána dva týdny po vakcinaci jedinou dávkou. i když to nebylo prokázáno u tohoto konkrétního ai vakcinační kmen, studie provedené s jinými kmeny ukazují, že ochranné hladiny sérové titry protilátek by se očekávat, že přetrvávají u drůbeže nejméně po dobu 12 měsíců po aplikaci dvou dávek vakcíny. trvání imunity u kachen není známo.

Luveris Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

luveris

merck europe b.v.  - lutropin alfa - ovulation induction; infertility, female - pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, - luveris v souvislosti s přípravou folikuly stimulující hormon (fsh) je doporučena pro stimulaci folikulů u žen s těžkou luteinizační, hormon (lh) a fsh nedostatek. v klinických studiích byly tyto pacientky definovány endogenními sérovými hladinami lh.

Suboxone Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

suboxone

indivior europe limited - buprenorfin, naloxon - poruchy související s opiáty - ostatní léky pro nervový systém, - substituční léčba závislostí na opioidech v rámci lékařské, sociální a psychologické léčby. záměrem naloxonové složky je zabránit intravenóznímu zneužití. léčba je určena k použití u dospělých a dospívajících starších než 15 let, kteří souhlasili s léčbou závislosti.

Zubsolv Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

zubsolv

accord healthcare s.l.u. - buprenorphine hydrochloride, naloxone hydrochloride dihydrate - poruchy související s opiáty - ostatní léky pro nervový systém, - substituční léčba závislostí na opioidních drogách v rámci lékařské, sociální a psychologické léčby. záměrem naloxonové složky je zabránit intravenóznímu zneužití. léčba je určena k použití u dospělých a dospívajících starších než 15 let, kteří souhlasili s léčbou závislosti.

Tilmicosol 250 mg/ml Roztok pro podání v pitné vodě/mléce Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

tilmicosol 250 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě/mléce

lavet pharmaceuticals ltd. 2 - tilmikosin - roztok pro podání v pitné vodě/mléce - 250mg/ml - makrolidy - krůty, prasata, kur domácí (kromě nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum), neruminující telata

Abilify Maintena Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

abilify maintena

otsuka pharmaceutical netherlands b.v. - aripiprazol - schizofrenie - psycholeptics, - udržovací léčba schizofrenie u dospělých pacientů stabilizovaná perorálním aripiprazolem.

Adasuve Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

adasuve

ferrer internacional s.a. - loxapin - schizophrenia; bipolar disorder - nervový systém - přípravek adasuve je určen k rychlé kontrole mírného až středního míchání u dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. pacienti by měli dostávat pravidelnou léčbu ihned po kontrole příznaků akutní míchy.

Adenuric Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

adenuric

menarini international operations luxembourg s.a. (miol) - febuxostat - dna - antiguty přípravky - 80 mg síla:léčba chronické hyperurikémie u stavů, kdy již došlo k ukládání urátu (včetně anamnézy nebo přítomnosti, tophus a/nebo dnavé artritidy). adenuric je indikován u dospělých. 120 mg síla:adenuric je indikován k léčbě chronické hyperurikémie u stavů, kdy již došlo k ukládání urátu (včetně anamnézy nebo přítomnosti, tophus a/nebo dnavé artritidy). adenuric je indikován k prevenci a léčbě hyperurikémie u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu na střední až vysoké riziko syndromu nádorového rozpadu (tls). adenuric je indikován u dospělých.