Imprida HCT Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - amlodipin, valsartan, hydrochlorothiazid - hypertenze - antagonisté angiotenzinu ii, samotní, antagonisté angiotenzinu ii, kombinace - léčba esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak je kontrolováno na kombinaci amlodipin a valsartan hydrochlorothiazid (hct), brát ani jako tři jednosložkových přípravků dvou komponentní a složení jednosložkových.

Copalia HCT Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

copalia hct

novartis europharm limited - amlodipin, valsartan, hydrochlorothiazid - hypertenze - agents acting on the renin-angiotensin system, angiotensin ii antagonists and calcium channel blockers, angiotensin ii antagonis - léčba esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak je kontrolováno na kombinaci amlodipin a valsartan hydrochlorothiazid (hct), brát ani jako tři jednosložkových přípravků dvou komponentní a složení jednosložkových.

Dafiro HCT Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

dafiro hct

novartis europharm limited - valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine besilate - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak je kontrolováno na kombinaci amlodipin a valsartan hydrochlorothiazid (hct), brát ani jako tři jednosložkových přípravků dvou komponentní a složení jednosložkových.

Exforge HCT Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

exforge hct

novartis europharm limited - valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine besilate - hypertenze - agens působící na systém renin-angiotenzin - léčba esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak je kontrolováno na kombinaci amlodipin a valsartan hydrochlorothiazid (hct), brát ani jako tři jednosložkových přípravků dvou komponentní a složení jednosložkových.

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5MG/160MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide krka 5mg/160mg/12,5mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; amlodipin-besilÁt (amlodipini besilas) ; valsartan (valsartanum) - potahovaná tableta - 5mg/160mg/12,5mg - valsartan, amlodipin a hydrochlorothiazid

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide krka 10mg/160mg/12,5mg

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; amlodipin-besilÁt (amlodipini besilas) ; valsartan (valsartanum) - potahovaná tableta - 10mg/160mg/12,5mg - valsartan, amlodipin a hydrochlorothiazid

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide krka

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; amlodipin-besilÁt (amlodipini besilas) ; valsartan (valsartanum) - potahovaná tableta - 5mg/160mg/25mg - valsartan, amlodipin a hydrochlorothiazid

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide krka

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; amlodipin-besilÁt (amlodipini besilas) ; valsartan (valsartanum) - potahovaná tableta - 10mg/160mg/25mg - valsartan, amlodipin a hydrochlorothiazid

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide krka

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; amlodipin-besilÁt (amlodipini besilas) ; valsartan (valsartanum) - potahovaná tableta - 10mg/320mg/25mg - valsartan, amlodipin a hydrochlorothiazid

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE POLFA 10MG/160MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide polfa 10mg/160mg/12,5mg

warszawskie zaklady farmaceutyczne polfa s.a., varšava - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; valsartan (valsartanum) ; amlodipin-maleinÁt (amlodipini maleas) - potahovaná tableta - 10mg/160mg/12,5mg - valsartan, amlodipin a hydrochlorothiazid