TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/12,5MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/12,5mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/12,5mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/25MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/25mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/25mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/25MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/25mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/25mg - telmisartan a diuretika

TELMARK PLUS Tableta 80MG/25MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

telmark plus tableta 80mg/25mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum); telmisartan (telmisartanum) - tableta - 80mg/25mg - telmisartan a diuretika