BEWIM Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

bewim potahovaná tableta

gedeon richter plc., budapešť - prasugrel (prasugrelum) - potahovaná tableta - 10mg - prasugrel

ELISKARDIA 5MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

eliskardia 5mg potahovaná tableta

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - prasugrel (prasugrelum) - potahovaná tableta - 5mg - prasugrel

ELISKARDIA 10MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

eliskardia 10mg potahovaná tableta

krka, d.d., novo mesto, novo mesto - prasugrel (prasugrelum) - potahovaná tableta - 10mg - prasugrel

UGRAMEL Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

ugramel potahovaná tableta

zentiva, k.s., praha - prasugrel-hydrochlorid (prasugreli hydrochloridum) - potahovaná tableta - 5mg - prasugrel

UGRAMEL Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

ugramel potahovaná tableta

zentiva, k.s., praha - prasugrel-hydrochlorid (prasugreli hydrochloridum) - potahovaná tableta - 10mg - prasugrel

Efient Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

efient

daiichi sankyo europe gmbh - prasugrel - acute coronary syndrome; angina, unstable; myocardial infarction - antitrombotické činidla - efient, podávaný spolu s kyselinou acetylsalicylovou (asa), je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (i. nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu bez st segmentu zvýšení [ua / nstemi] nebo infarkt myokardu elevace st segmentu [st stemi]) podstupujících primární nebo elektivní perkutánní koronární intervence (pci).

Prasugrel Mylan Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

prasugrel mylan

mylan pharmaceuticals limited - prasugrel besilate - myocardial infarction; acute coronary syndrome; angina, unstable - antitrombotické činidla - prasugrel mylan, co podáván současně s kyselinou acetylsalicylovou (asa), je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem (já. nestabilní angina pectoris, non-st elevací infarkt myokardu [ua/nstemi] nebo elevace úseku st infarkt myokardu [stemi]), kteří podstupují primární nebo elektivní perkutánní koronární intervenci (pci).