ProZinc Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

prozinc

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - lidského inzulínu - inzuliny a analoga k injekční aplikaci, střednědobě působící - cats; dogs - pro léčbu diabetes mellitus u koček a psů, aby se dosáhlo snížení hyperglykémie a zlepšení přidružených klinických příznaků.

Viraferon Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

viraferon

schering-plough europe - interferon alfa-2b - hepatitis c, chronic; hepatitis b, chronic - imunostimulancia, - chronická hepatitis b: léčba dospělých pacientů s chronickou hepatitidou b s důkazy replikace viru hepatitidy b (přítomnost hbv-dna a hbeag), zvýšená alaninaminotransferáza (alt) a histologicky prokázaný aktivní zánět jater a/nebo fibróza. chronická hepatitis c:dospělí pacienti:přípravek introna je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou c, kteří mají zvýšené hodnoty transamináz bez jaterní dekompenzace a kteří jsou pozitivní na hcv-rna nebo protilátky anti-hcv v séru (viz bod 4. nejlepší způsob použití přípravku introna v této indikaci je v kombinaci s ribavirinem. děti a mladiství:přípravek introna je určen pro použití v kombinaci s ribavirinem pro léčbu dětí a dospívajících ve věku 3 let a starších, kteří trpí chronickou hepatitidou c bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou pozitivní na hcv-rna. rozhodnutí o léčbě by mělo být prováděno případ od případu, přičemž v úvahu známky progrese choroby, jako je zánět jater a fibróza, stejně jako prognostické faktory pro odp

Zutectra Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

zutectra

biotest pharma gmbh - imunoglobulin lidské hepatitidy b - immunization, passive; hepatitis b; liver transplantation - imunitní séra a imunoglobuliny, - prevence reinfekce viru hepatitidy typu b (hbv) u dospělých pacientů negativních na hbsag a hbv-dna nejméně jeden týden po transplantaci jater pro selhání jater vyvolané hepatitidou b. hbv-dna negativní stav by měl být potvrzen během posledních 3 měsíců před olt. pacienti by měli být před zahájením léčby negativní na hbsag. současné užívání adekvátní virostatic agenti by měla být považována za standardní hepatitidy b re-infekce profylaxe.

Infanrix Penta Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

infanrix penta

glaxosmithkline biologicals s.a. - diphtheria toxoid, tetanus toxoid, bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin), poliovirus (inactivated) (type 1 (mahoney strain), type 2 (mef-1 strain), type 3 (saukett strain)), hepatitis b surface antigen - hepatitis b; tetanus; immunization; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vakcíny, - infanrix penta je určen k primární a posilovací vakcinaci kojenců proti záškrtu, tetanu, pertusi, hepatitidě b a poliomyelitidě.

Clopidogrel Teva Generics B.V. Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva generics b.v.

teva pharma b.v. - clopidogrel (as hydrochloride) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - antitrombotické činidla - klopidogrel je indikován u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika dny až méně než před 35 dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (od 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo prokázaným onemocněním periferních tepen. patients suffering from acute coronary syndrome:non-st segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (asa). st elevace akutního infarktu myokardu, v kombinaci s asa u medikamentózně léčených pacientů vhodných pro trombolytickou terapii. pro další informace viz bod 5.

Dimethyl fumarate Polpharma Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

dimethyl fumarate polpharma

zaklady farmafarmaceutyczne polpharma s.aceutyczne polpharma s.a. - dimethyl fumarát - roztroušená skleróza, relaps-remitentní - imunosupresiva - dimethyl fumarate polpharma is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis.

HBVaxPro Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

hbvaxpro

merck sharp & dohme b.v.  - hepatitida b, rekombinantní povrchový antigen - hepatitis b; immunization - vakcíny, - 5 micrograms hbvaxpro is indicated for active immunisation against hepatitis-b-virus infection caused by all known subtypes in individuals from birth through 15 years of age considered at risk of exposure to hepatitis-b virus. konkrétní ohrožených kategorií očkování musí být určeny na základě oficiálních doporučení. lze očekávat, že hepatitida d bude také očkování přípravkem hbvaxpro zajistí prevenci jako je hepatitida d (způsobené delta) se nevyskytuje v nepřítomnosti hepatitidy-b infekce. 10 micrograms hbvaxpro is indicated for active immunisation against hepatitis-b-virus infection caused by all known subtypes in individuals 16 years of age or more considered at risk of exposure to hepatitis-b virus. konkrétní ohrožených kategorií očkování musí být určeny na základě oficiálních doporučení. lze očekávat, že hepatitida d bude také očkování přípravkem hbvaxpro zajistí prevenci jako je hepatitida d (způsobené delta) se nevyskytuje v nepřítomnosti hepatitidy-b infekce. 40 micrograms hbvaxpro is indicated for th

Protopy Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

protopy

astellas pharma gmbh - takrolimus - dermatitida, atopická - ostatní dermatologické přípravky - léčba středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospělých, kteří nejsou dostatečně citliví na konvenční terapie, jako jsou lokální kortikosteroidy. léčba středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dětí (ve věku 2 roky a starších), které neodpovídaly adekvátním účinkům konvenčních terapií, jako jsou topické kortikosteroidy. udržovací léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid pro prevenci vzplanutí a prodloužení flare-zdarma intervaly u pacientů s vysokou frekvencí exacerbací (já. vyskytují nejméně 4 x ročně) kdo měl první odpověď na maximálně 6 týdnů léčby dvakrát denně takrolimem (léze zrušeno, téměř vymazán nebo mírně ovlivněna).

Sonata Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

sonata

meda ab - zaleplon - poruchy spánku a poruchy při údržbě - psycholeptics, - přípravek sonata je indikován k léčbě pacientů s nespavostí, kteří mají potíže se zaspáním. je indikován pouze tehdy, je-li porucha závažná, nebo je člověk deaktivován nebo vystaven extrémnímu stresu.

Avonex Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

avonex

biogen netherlands b.v.  - interferon beta-1a - roztroušená skleróza - imunostimulancia, - avonex je indikován k léčbě:pacientů s diagnózou relabující roztroušenou sklerózou (rs). v klinických studiích byl tento stav charakterizován dvěma či více akutní exacerbací (relapsů) v předchozích třech letech bez důkazů o kontinuální progrese mezi relapsy; avonex zpomaluje progresi postižení a snižuje frekvenci relapsů, u pacientů s jedinou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud to je natolik závažná, aby opravňovala k léčbě nitrožilně podávanými kortikosteroidy, pokud alternativní diagnózy byly vyloučeny, a pokud jsou určeny být na vysoké riziko vzniku klinicky definitivní rs. avonex by měla být přerušena u pacientů, kteří vyvíjejí progresivní ms.