SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 10X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 10x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 14X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 14x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 28X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 28x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 30x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 50X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 50x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 56X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 56x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 84X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 84x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 98X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 98x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 100X10MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 10 mg potahované tablety, por tbl flm 100x10mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 10mg

SIMVASTATIN ACCORD 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 10X20MG I Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

simvastatin accord 20 mg potahované tablety, por tbl flm 10x20mg i

accord healthcare limited, north harrow, middlesex - simvastatin (simvastatinum) - potahovaná tableta - 20mg