RUPIN SPECIAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RUPIN SPECIAL Granule
 • Léková forma:
 • Granule
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RUPIN SPECIAL Granule
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kaprovité ryby
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936915 - 1 x 5 kg - pytel

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1073/97-C
 • Datum autorizace:
 • 18-11-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU

RUPIN SPECIAL

Název přípravku:

RUPIN SPECIAL gran. ad us. vet.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:

UNIVIT s.r.o.

Sadová 5

783 91 Uničov

Složení:

Účinné látky:

Oxytetracyclini hydrochloridum

5000 mg/kg

Retinoli acetas

50 000 IU/kg

Colecalciferolum

25 000 IU/kg

Pomocné látky:

sacharin, anýzová silice, kyselina citronová, dextrin, škrob bramborový, arabská klovatina, sojová mouka,

pšeničná mouka

Indikační skupina:

Antibiotika tetracyklinová.

Charakteristika:

Širokospektré antibiotikum ve formě granulí pro ryby.

Farmakokinetické údaje:

Oxytetracyklin se velmi dobře perorálně vstřebává. Rychlost vylučování je proměnlivá v závislosti na teplotě

vody.

Indikace

Infekční onemocnění kaprovitých ryb způsobené zárodky citlivými na oxytetracyklin.

Kontraindikace

Bez kontraindikací.

Nežádoucí účinky

Bez nežádoucích účinků.

Interakce

Bez interakcí.

Dávkování a způsob použití.

Obecná dávka je 15 g na kg ž.hm. obsádky v době aplikace na jedno krmení. Opakuje se max. 4krát s

intervalem 3 dnů, při trvalé teplotě vody nad 20

C vždy 2denní interval. V období podávání přípravku se

nepřerušuje krmení ryb běžnými krmivy. Techniku podávání je však třeba upravit tak, aby medikované granule

ryby spotřebovaly nejdéle za 6 hodin po podání. Medikované granule se podávají perorálně v kterémkoliv

období, kdy ryby přijímají potravu. Podává se na trvalé krmiště, kde jsou ryby navyklé přijímat potravu.

Terapeutický efekt záleží na včasné diagnóze a okamžitém zahájení léčby.

Upozornění

Není.

Poznámka

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat aplikaci zejména v podzimním období, a to tak, aby teplota vody

po poslední dávce nepoklesla pod 12

C alespoň ještě dalších 14 dní.

Uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25

C, chránit před světlem a vlhkem.

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení

5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg.

Ochranná lhůta.

Maso ryb 378 stupňodnů.

Doba použitelnosti

6 měsíců od data výroby.

Datum poslední revize

Květen 2018

Oddělení technické dokumentace: 0643/451 057 spojovatel: 0643/451 161 fax: 0643/451 004