ROSUVASTATIN HETERO 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Hetero Europe S.L., Viladecans (Barcelona)
ATC kód:
C10AA07
INN (Mezinárodní Name):
CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 84; 60; 56; 50; 42; 30; 28; 20; 15; 14; 7; 90; 100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN
Přehled produktů:
ROSUVASTATIN HETERO
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 656/15-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls23088/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Rosuvastatin Hetero 5 mg potahované tablety

Rosuvastatin Hetero 10 mg potahované tablety

Rosuvastatin Hetero 20 mg potahované tablety

Rosuvastatin Hetero 40 mg potahované tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Rosuvastatin Hetero a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosuvastatin Hetero užívat

3. Jak se přípravek Rosuvastatin Hetero užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Rosuvastatin Hetero uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rosuvastatin Hetero a k čemu se používá

Přípravek Rosuvastatin Hetero patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako statiny.

Byl Vám předepsán přípravek Rosuvastatin Hetero, protože:

Máte vysokou hladinu cholesterolu. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody nebo

mozkové mrtvice. Přípravek Rosuvastatin Hetero se používá u dospělých, dospívajících a

dětí od 6 let k léčbě vysokého cholesterolu.

Lékař Vám doporučil užívat statin, neboť změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita

nevedly k normalizaci hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete

pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin Hetero.

nebo

Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a

podobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být

způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na

podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat přípravek Rosuvastatin Hetero

Přípravek Rosuvastatin Hetero se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi,

přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol.

V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol

(HDL-C).

Přípravek Rosuvastatin Hetero snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu

„dobrého“ cholesterolu.

Přípravek Rosuvastatin Hetero účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v

organismu a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, neboť se

neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stav ponechá bez léčby,

tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.

Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se

projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu v krvi se snižuje

riziko srdečních příhod, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací.

Přípravek Rosuvastatin Hetero užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho

cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina

cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na

pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosuvastatin Hetero užívat

Neužívejte přípravek Rosuvastatin Hetero:

Jestliže jste alergický(á) na přípravek Rosuvastatin Hetero nebo na kteroukoliv další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem

Rosuvastatin Hetero, přestaňte ihned užívat přípravek Rosuvastatin Hetero a informujte

ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem

Rosuvastatin Hetero užívat vhodnou antikoncepci.

Jestliže máte poruchu jater.

Jestliže máte vážnou poruchu ledvin.

Jestliže máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů.

Jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého

lékaře.

Nejvyšší dávku přípravku Rosuvastatin Hetero, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech:

Jestliže máte střední poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů,

výskyt svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové

problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.

Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a

Indové)

Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého

lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rosuvastatin Hetero se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte onemocnění ledvin.

Jestliže máte onemocnění jater.

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt

svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných

léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví

nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte zvýšenou teplotu.

Informujte lékaře nebo lékárníka i v případě, že svalová slabost je trvalá.

Jestliže pijete opakovaně velká množství alkoholu.

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím,

tento leták pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.

Užíváte-li přípravky k léčbě infekce HIV, např. ritonavir s lopinavirem a/nebo atazanavir, viz

Další léčivé přípravky a Rosuvastatin Hetero.

Pokud užíváte antibiotika s obsahem kyseliny fusidové, viz Další léčivé přípravky a

Rosuvastatin Hetero

Děti a dospívající

Jestliže je pacientovi méně než 6 let: přípravek Rosuvastatin Hetero nesmí užívat děti mladší

než 6 let.

Jestliže je pacientovi méně než 18 let: přípravek Rosuvastatin Hetero 40 mg není vhodný pro

děti a dospívající mladší než 18 let.

Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil

správnou počáteční dávku přípravku Rosuvastatin Hetero).

Jestliže máte těžké dýchací obtíže.

Jestliže jste asijského původu - Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové.

Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Rosuvastatin Hetero.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti:

Neužívejte přípravek Rosuvastatin Hetero 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře

nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoli dávku přípravku Rosuvastatin

Hetero.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí

hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater

před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin Hetero.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte máte diabetes

mellitus (cukrovka) nebo pokud u Vás existuje riziko rozvoje cukrovky. Pravděpodobnost rizika

rozvoje cukrovky je u pacientů, kteří mají vysokou hladinu cukru a tuků v krvi, mají nadváhu a mají

vysoký krevní tlak.

Další léčivé přípravky a přípravek Rosuvastatin Hetero

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujích léků: Cyklosporin (užívaný např. po

transplantaci orgánů), regorafenib (užívá se k léčbě nádorů), warfarin nebo jiná léčiva (klopidogrel)

používaná ke snížení srážlivosti krve, fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení

hladiny cholesterolu, např. ezetimib, léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v

žaludku), erythromycin (antibiotikum), kyselinu fusidovou (antibiotikum – viz níže a „Upozornění a

opatření“), perorální antikoncepci, „pilulky“, hormonální substituční léčbu nebo kterýkoli z

následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo infekčního zánětu

jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz „Upozornění a opatření“): ritonavir, lopinavir, atazanavir,

simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir,

pibrentasvir. Účinek těchto léčivých přípravků se může měnit při současném podávání s přípravkem

Rosuvastatin Hetero a nebo tyto léčivé přípravky mohou měnit účinnost přípravku Rosuvastatin

Hetero.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Rosuvastatin Hetero, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte

až v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin Hetero, vysaďte přípravek Rosuvastatin Hetero

okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. Ženy v plodném věku by měly užívat vhodnou

antikoncepci, pokud užívají přípravek Rosuvastatin Hetero.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může v průběhu užívání přípravku Rosuvastatin Hetero řídit motorová vozidla nebo

obsluhovat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to i Váš případ,

poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Rosuvastatin Hetero obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař řekl, že špatně snášíte některé cukry (laktosa, mléčný cukr), informujte o tom lékaře

předtím, než budete užívat přípravek Rosuvastatin Hetero.

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Obsah balení a další informace“.

3.

Jak se přípravek Rosuvastatin Hetero užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávky pro dospělé

Pokud užíváte přípravek Rosuvastatin Hetero ke snížení vysoké hladiny cholesterolu

Počáteční dávka

Léčba přípravkem Rosuvastatin Hetero musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě,

že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:

Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.

Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice.

Vaší citlivosti k projevu možných nežádoucích účinků.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jaká zahajovací dávka pro Vás bude

nejvhodnější.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

Je Vám více než 70 let.

Máte středně těžké poškození funkce ledvin.

Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávka

Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku Rosuvastatin Hetero má být přizpůsobena pro

každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o

úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal

počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude

třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech.

Maximální denní dávka přípravku Rosuvastatin Hetero je 40 mg. Tato dávka je určena pro

pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice.

U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestliže užíváte přípravek Rosuvastatin Hetero ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a

podobných zdravotních komplikací:

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší

dávku, pokud se na Vás vztahují některé faktory uvedené výše.

Užívání u dětí a dospívajících ve věku 6-17 let

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může postupně dávku přípravku Rosuvastatin Hetero

zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Maximální denní dávka Rosuvastatin Hetero je 10 mg

pro děti od 6 do 9 let a 20 mg pro děti od 10 do 17 let. Dávku užívejte jednou denně.

Děti nesmí užívat přípravek Rosuvastatin Hetero 40 mg.

Jak tablety užívat

Tablety spolkněte celé a zapijte vodou.

Přípravek Rosuvastatin Hetero užívejte jednou denně spolu s jídlem nebo mimo jídlo.

Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, ale užívejte je v určitou denní dobu, neboť tak

předejdete tomu, že si zapomenete vzít pravidelnou dávku.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo

žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rosuvastatin Hetero, než jste měl(a)

Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo se léčíte pro jiné onemocnění, informujte

lékaře, že užíváte přípravek Rosuvastatin Hetero.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rosuvastatin Hetero

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rosuvastatin Hetero

Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Rosuvastatin Hetero. Hladiny cholesterolu

se mohou po přerušení léčby opět zvýšit.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zaptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v

průběhu krátké doby.

Léčbu přípravkem Rosuvastatin Hetero ukončete okamžitě pokud se u Vás dostaví alergická

reakce:

Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání.

Nesnesitelné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok.

Přestaňte užívat přípravek Rosuvastatin Hetero a informujte svého lékaře, pokud budete

pociťovat křeče ve svalech a bolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a). Svalové příznaky

jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí

pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve svalové

poškození (rabdomyolýza). Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100):

Bolest hlavy, bolest břicha.

Zácpa.

Nevolnost, pocit na zvracení.

Bolest svalů.

Slabost.

Závratě.

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem Rosuvastatin Hetero (pouze Rosuvastatin Hetero 40 mg).

Cukrovka (diabetes mellitus). Pravděpodobnost je vyšší, pokud máte vysokou hladinu cukrů a

tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak. V průběhu léčby Vás bude lékař sledovat.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1000):

Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem Rosuvastatin Hetero (pouze Rosuvastatin Hetero 5 mg, 10 mg, 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1000 až 10000):

Těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s

polykáním a dýcháním, silné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok.

Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat přípravek

Rosuvastatin Hetero a volejte lékařskou pomoc.

Poškození svalů u dospělých – přestaňte užívat přípravek Rosuvastatin Hetero a

informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá

déle než jste čekal/a.

Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní)

Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.

Trombocytopenie

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí), Hepatitida (Zánět jater), Stopy krve v moči, Poškození

nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou), Bolesti kloubů, Ztráta paměti, Zvětšování prsou u

mužů (gynekomastie).

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí:

Průjem, Stevensův-Johnsonův syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic okolí úst, očí

a pohlavních orgánů s tvorbou puchýřů), Kašel, Dušnost, Edémy (otoky), Poruchy spánku

zahrnující nespavost a těžké noční sny, Sexuální potíže, Deprese, Potíže s dýcháním zahrnující

přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku, Poranění šlach, Trvalá svalová slabost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Rosuvastatin Hetero uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu -

krabičce/obalu/blistru za Použitelné do: EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu

dni uvedeného měsíce..

Pokud máte Rosuvastatin Hetero v HDPE obalu, nepoužívejte tablety 5 mg / 10 mg / 20 mg

déle než 3 měsíce po prvním otevření nádobky a tablety 40 mg déle než 1 měsíc po prvním

otevření nádobky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rosuvastatin Hetero obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatinum. Jedna potahovaná tableta přípravku Rosuvastatin Hetero

obsahuje rosuvastatinum calcicum v množství, které odpovídá 5 mg, 10 mg, 20 mg nebo 40 mg

rosuvastatinu.

Ostatní složky jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, krospovidon typ A, hyprolosa,

hydrogenuhličitan sodný, mastek, magnesium-stearát. Tablety 5 mg jsou potaženy hypromelózou,

monohydrátem laktózy, oxidem titaničitým (E 171), triacetinem, hlinitým lakem tartrazinu (E102) ,

hlinitým lakem červeně allura AC (E129), hlinitým lakem indigokarmínu (E132). Tablety 10/20/40

mg jsou potaženy hypromelózou, monohydrátem laktózy, oxidem titaničitým (E 171), triacetinem,

hlinitým lakem oranžové žluti (E110), hlinitým lakem červeně allura AC (E129), hlinitým lakem

indigokarmínu (E132).

Jak přípravek Rosuvastatin Hetero vypadá a co obsahuje toto balení

Rosuvastatin Hetero 5 mg je světle žlutá až žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta se

zkoseným okrajem s vyraženým „H“ na jedné straně a „R3“ na druhé straně.

Rosuvastatin Hetero 10 mg je světle růžová až růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta se

zkoseným okrajem s vyraženým „H“ na jedné straně a „R4“ na druhé straně.

Rosuvastatin Hetero 20 mg je světle růžová až růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta se

zkoseným okrajem s vyraženým „H“ na jedné straně a „R5“ na druhé straně.

Rosuvastatin Hetero 40 mg je světle růžová až růžová, oválná, bikonvexní potahovaná tableta se

zkoseným okrajem s vyraženým „H“ na jedné straně a „R6“ na druhé straně.

Rosuvastatin

Hetero

balen

Al//PVC/Al/OPA

blistrů

nebo

HDPE

nádobek

dětským

bezpečnostním uzávěrem s těsnicí vložkou a s vysoušedlem silikagel v sáčku (2 g), a do papírových

krabiček.

Velikosti balení:

Al//PVC/Al/OPA blistr: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet

HDPE obal: 30 tablet (40 mg) a 90 tablet (5 mg, 10 mg, 20 mg)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Hetero Europe S.L.

Viladecans Business Park, Edificio Brasil

Catalunya 83-85, 08840 Viladecans

Barcelona, Španělsko

Výrobce

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Rosuvastatin Hetero

Polsko

Rosuvastatin Hetero

Slovenská republika

Rosuvastatin Hetero 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 03/2019

Přečtěte si celý dokument

1/19

Sp.zn.sukls23088/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rosuvastatin Hetero 5 mg potahované tablety

Rosuvastatin Hetero 10 mg potahované tablety

Rosuvastatin Hetero 20 mg potahované tablety

Rosuvastatin Hetero 40 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

5 mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg rosuvastatinu ( jako rosuvastatinum calcicum).

10 mg: Jedna tableta obsahuje 10 mg rosuvastatinu (jako rosuvastatinum calcicum).

20 mg: Jedna tableta obsahuje 20 mg rosuvastatinu (jako rosuvastatinum calcicum).

40 mg: Jedna tableta obsahuje 40 mg rosuvastatinu (jako rosuvastatinum calcicum).

Pomocné látky se známým účinkem

5 mg: Jedna tableta obsahuje 31,65 mg monohydrátu laktózy, 0,028 mg hlinitého laku tartrazinu

(E102) a 0,003 mg hlinitého laku červeně allura AC (E129).

10 mg: Jedna tableta obsahuje 63,30 mg monohydrátu laktózy, 0,020 mg hlinitého laku oranžové žluti

(E110) a 0,018 mg hlinitého laku červeně allura AC (E129).

20 mg: Jedna tableta obsahuje 126,60 mg monohydrátu laktózy, 0,039 mg hlinitého laku oranžové

žluti (E110) a 0,036 mg hlinitého laku červeně allura AC (E129).

40 mg: Jedna tableta obsahuje 253,20 mg monohydrátu laktózy, 0,078 mg hlinitého laku oranžové

žluti (E110) a 0,072 mg hlinitého laku červeně allura AC (E129).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

5 mg: Potahovaná tableta.

Světle žlutá až žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta se zkoseným okrajem s vyraženým „H“ na

jedné straně a „R3“ na druhé straně.

10 mg: Potahovaná tableta.

Světle růžová až růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta se zkoseným okrajem s vyraženým

„H“ na jedné straně a „R4“ na druhé straně.

20 mg: Potahovaná tableta.

Světle růžová až růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta se zkoseným okrajem s vyraženým

„H“ na jedné straně a „R5“ na druhé straně.

40 mg: Potahovaná tableta.

2/19

Světle růžová až růžová, oválná, bikonvexní potahovaná tableta se zkoseným okrajem s vyraženým

„H“ na jedné straně a „R6“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba hypercholesterolemie

Dospělí, dospívající a děti od 6 let s primární hypercholesterolemií (typ IIa včetně heterozygotní

familiární hypercholesterolemie) nebo smíšenou dyslipidemií (typ IIb) jako doplněk k dietním

opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a další nefarmakologickou léčbu (např.

tělesnou aktivitu, snížení tělesné hmotnosti) není uspokojivá.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie jako doplněk diety a jiné hypolipidemické léčby (např.

aferézy LDL), nebo pokud se tyto nedoporučují.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří mají vysoké odhadované riziko první

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů..

4.2

Dávkování a způsob podání

Před zahájením léčby je třeba pacienta nastavit na standardní hypolipidemickou dietu, která by měla

pokračovat i v průběhu farmakologické léčby. Dávkování přípravku je individuální v závislosti na

cíli léčby a odpovědi pacienta na léčbu v souladu s platnými směrnicemi pro léčbu.

Rosuvastatin lze podávat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo mimo jídlo.

Léčba hypercholesterolemie

Doporučená počáteční dávka je 5 nebo 10 mg jednou denně u pacientů, kteří ještě statiny neužívali

nebo u pacientů, kteří přecházejí z jiného inhibitoru HMG-CoA reduktázy. Počáteční dávka se má

zvolit na základě hladiny cholesterolu pacienta a budoucího kardiovaskulárního rizika a rizika

možných nežádoucích účinků (viz níže). V případě potřeby je možné dávku po 4 týdnech podávání

zvýšit na další dávkovací hladinu (viz bod 5.1). Vzhledem k vyšší četnosti hlášení nežádoucích účinků

v souvislosti s podáváním dávky 40 mg ve srovnání s nižšími dávkami (viz bod 4.8), titrace dávky až

na 40 mg přichází v úvahu pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií s vysokým

kardiovaskulárním rizikem (zejména u pacientů s familiární hypercholesterolemií), u kterých

nebylo dosaženo cíle jejich léčby při podávání dávky 20 mg a u kterých bude prováděno pravidelné

sledování (viz bod 4.4). V případě, že se přechází na dávku 40 mg, doporučuje se kontrola u

specialisty.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Ve studii hodnotící snížení kardiovaskulárního rizika byla podávána dávka 20 mg denně (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Použití přípravku u dětí má být vyhrazeno pouze specialistům.

Děti a dospívající ve věku 6 až 17 let (stádium podle Tannera < II-V)

U dětí a dospívajících s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je obvyklá počáteční dávka 5

mg denně.

3/19

U dětí ve věku 6 až 9 let s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je obvyklá dávka v

rozmezí 5-10 mg perorálně jednou denně. U této věkové kategorie nebyla studována bezpečnost

a účinnost dávek vyšších než 10 mg.

U dětí ve věku od 10 do 17 let s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je obvyklá dávka

v rozmezí 5-20 mg perorálně jednou denně. U této věkové kategorie nebyla studována

bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 20 mg.

Titrace dávky se má provádět podle individuální odpovědi a snášenlivosti pediatrických pacientů, jak

se doporučuje v pediatrických léčebných doporučeních (viz bod 4.4). Před zahájením léčby

rosuvastatinem mají děti a dospívající dodržovat standardní cholesterol snižující dietu; tato dieta

má pokračovat i v průběhu léčby rosuvastatinem.

Zkušenosti s léčbou dětí s homozygotní familiární hypercholesterolémií jsou omezeny na malý počet

dětí od 8 do 17 let.

Tableta 40 mg není vhodná k použití u pediatrických pacientů.

Děti mladší než 6 let

Bezpečnost a účinnost použití u dětí mladších než 6 let nebyla studována. Z tohoto důvodu se

nedoporučuje podávat rosuvastatin dětem mladším než 6 let.

Starší pacienti

U pacientů starších než 70 let je doporučená počáteční dávka 5 mg (viz bod 4.4). Dávkování přípravku

není třeba dále upravovat s ohledem na věk.

Pacienti s renální insuficiencí

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování. U

pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) je doporučená

počáteční dávka 5 mg. Dávka 40 mg je u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin

kontraindikována. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je podávání přípravku

kontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a 5.2).

Pacienti s hepatální insuficiencí

U pacientů s Child-Pugh skóre 7 a méně nebylo zaznamenáno žádné zvýšení systémové

expozice rosuvastatinu. Toto zvýšení však bylo pozorováno u pacientů s Child-Pugh skóre 8 a 9

(viz bod 5.2). U těchto pacientů je třeba posoudit funkci ledvin (viz bod 4.4). Nejsou zkušenosti

s podáváním rosuvastatinu pacientům s Child-Pugh skóre vyšším než 9. Rosuvastatin Hetero je

kontraindikován u pacientů s aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3).

Rasa

U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice (viz body 4.3, 4.4 a

5.2). Doporučovaná počáteční dávka u těchto pacientů je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikována u

pacientů asijského původu.

Genetický polymorfismus

Specifické typy geneticky podmíněného polymorfismu mohou podmiňovat vyšší expozici

rosuvastatinu (viz bod 5.2). U pacientů s takovými známými typy polymorfismu se doporučuje

podávat nižší denní dávku rosuvastatinu.

Dávkování u pacientů s predispozicí k myopatii

Doporučovaná počáteční dávka u pacientů s predispozicí k myopatii je 5 mg (viz bod 4.4).

Dávka 40 mg je u některých z těchto pacientů kontraindikována (viz bod 4.3).

4/19

Souběžná léčba

Rosuvastatin je substrátem pro různé transportní proteiny (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie

(včetně rabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je rosuvastatin podáván souběžně s některými léčivými

přípravky, které zvyšují plazmatické koncentrace rosuvastatinu v důsledku interakce na těchto

transportních proteinech (např. cyklosporin a některé proteázové inhibitory včetně kombinací ritonavir

a atazanavir, lopinavir a/nebo tipranavir; viz body 4.4 a 4.5). Doporučuje se, aby se

předepisující lékař seznámil s relevantními informacemi o léčivých přípravcích, pokud uvažuje o

souběžném podávání těchto přípravků s rosuvastatinem. Pokud je to možné, je třeba hledat alternativní

možnosti léčby a pokud to není možné, pak uvažovat o dočasném přerušení léčby rosuvastatinem. V

případech, kdy je souběžná léčba těmito přípravky s rosuvastatinem nevyhnutelná, je nutné pečlivě

zvažovat poměr prospěchu a rizika souběžné léčby a úpravu dávkování rosuvastatinu (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Rosuvastatin Hetero je kontraindikován u pacientů:

s hypersenzitivitou na rosuvastatin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě

6.1.

s aktivním onemocněním jater, včetně přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace

sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy.

s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

s myopatií.

kteří užívají cyklosporin.

po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez používání vhodné

antikoncepce.

Dávka 40 mg je kontraindikována u pacientů s predispozicí k myopatii/rabdomyolýze, např. u

pacientů:

se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min).

s hypofunkcí štítné žlázy.

s osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných muskulárních poruch.

s předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA

reduktázy nebo fibrátů.

nadměrně požívajících alkohol.

u kterých může dojít k vzestupu plazmatických hladin.

asijského původu.

souběžně užívajících fibráty (viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin ve vyšších dávkách, především 40 mg, byla při vyšetření

moči diagnostickými proužky zjištěna přechodná nebo intermitentní proteinurie, většinou tubulárního

původu. Nález byl ve většině případů přechodného charakteru a nevedl k akutnímu či progresivnímu

onemocnění ledvin (viz bod 4.8). Během poregistračního sledování byla četnost hlášení závažných

renálních příhod vyšší u dávky 40 mg. U pacientů léčených dávkou 40 mg je vhodné zvážit zařazení

sledování funkce ledvin do rutinních kontrol.

Účinky na kosterní sval

Při podávání rosuvastatinu ve všech dávkách, zvláště pak v dávkách > 20 mg, byly hlášeny nežádoucí

účinky na kosterní sval, např. myalgie, myopatie a vzácně rabdomyolýza. Velmi vzácně byl hlášen

výskyt rabdomyolýzy při užívání ezetimibu v kombinaci s inhibitory HMG-CoA reduktázy. Není

možné vyloučit farmakodynamickou interakci a je třeba opatrnosti při souběžném použití (viz bod

5/19

4.5). Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy, je četnost hlášení výskytu

rabdomyolýzy v souvislosti s rosuvastatinem v poregistračním sledování vyšší u dávky 40 mg.

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení

hodnot CK, které mohou zkreslit interpretaci výsledků. Pokud jsou hodnoty CK na počátku významně

zvýšené (> 5xULN), je třeba kontrolu opakovat v průběhu 5-7 dní. Jestliže opakované měření

potvrdí CK > 5xULN, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou

Rosuvastatin Hetero, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy, se má předepisovat s

opatrností pacientům s predispozicí k myopatii/rabdomyolýze, např. pacientům s:

Poruchou funkce ledvin.

hypofunkcí štítné žlázy.

osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch.

předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy

nebo fibrátů.

nadměrné požívání alkoholu.

věk nad 70 let.

stavy, při kterých může dojít k zvýšení plazmatických hladin(viz body 4.2, 4.5 a 5.2).

souběžné užívání fibrátů.

U těchto pacientů se má zvážit riziko léčby v porovnání s možným přínosem léčby a doporučuje se

jejich klinické monitorování. Jestliže jsou hodnoty CK významně zvýšené (>5xULN), léčba se nemá

zahajovat.

V průběhu léčby

Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů nebo svalovou slabost a

křeče, zvláště pokud jsou spojeny se zvýšenou teplotou a nevolností. U těchto pacientů je třeba

stanovit hladinu kreatinkinázy. Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny kreatinkinázy (>5xULN),

anebo jsou svalové příznaky závažné, případně působí problémy během dne (i když jsou hodnoty CK

≤ 5xULN), je třeba léčbu přerušit. Po úpravě hodnot CK je třeba zvážit opětovné zahájení léčby

rosuvastatinem, nebo alternativním inhibitorem HMG-CoA reduktázy v nejnižší dávce a pečlivě

pacienta sledovat. U asymptomatických pacientů není nutné pravidelně sledovat hladiny CK. Byla

zaznamenána velmi vzácná hlášení imunologicky zprostředkované nekrotizující myopatie, klinicky

charakterizované přetrvávající proximální svalovou slabostí a zvýšenou hodnotou sérové

kreatinkinázy, v průběhu léčby nebo po přerušení léčby statiny, včetně rosuvastatinu.

V klinickém hodnocení rosuvastatinu na malém počtu pacientů nebylo v kombinaci s jinou léčbou

prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní sval. U pacientů, kteří užívali jiné inhibitory HMG-

CoA reduktázy spolu s deriváty kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, s cyklosporinem, kyselinou

nikotinovou, azolovými antimykotiky, inhibitory proteáz a makrolidovými antibiotiky byl pozorován

zvýšený výskyt myositidy a myopatií. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, jestliže se podává

souběžně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se nedoporučuje kombinace

rosuvastatinu a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin lipidů souběžným podáváním rosuvastatinu a

fibrátů nebo niacinu má převýšit potenciální riziko těchto kombinací. Dávka 40 mg je

kontraindikovaná při souběžném užívání fibrátů (viz body 4.5 a 4.8).

Kombinace rosuvastatinu a kyseliny fusidové se nedoporučuje. U pacientů, kteří užívali tuto

kombinaci (viz část 4.5), bylo zaznamenáno několik případů rhabdomyolýzy (včetně několika

fatálních).

6/19

Rosuvastatin Hetero se nesmí podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s

podezřením na myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může predisponovat ke

vzniku renálního selhání v důsledku rabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické

zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy; nebo nekontrolované

křeče).

Účinky na játra

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je třeba při podávání rosuvastatinu věnovat

zvýšenou pozornost pacientům, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu nebo mají v

anamnéze onemocnění jater.

Před začátkem a tři měsíce po nasazení léčby se doporučuje provést jaterní testy. Léčba

rosuvastatinem se má přerušit nebo dávkování snížit, pokud hladina sérových transamináz dosáhne

trojnásobku normální hodnoty. Četnost hlášení výskytu závažných jaterních nežádoucích účinků

(většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) v poregistračním sledování byla vyšší u dávky 40

U pacientů se sekundární hypercholesterolemií způsobenou hypothyreoidismem nebo

nefrotickým syndromem, je třeba vyléčit základní onemocnění před započetím léčby rosuvastatinem.

Rasa

Výsledky farmakologických studií ukazují zvýšenou systémovou expozici u asijské populace ve

srovnání s příslušníky bílé (kavkazské) rasy (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Proteázové inhibitory

U subjektů, kterým byl podáván rosuvastatin souběžně s proteázovými inhibitory v

kombinaci s ritonavirem, byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu. Vždy je

třeba vážit mezi prospěchem z léčby rosuvastatinem na snížení hladiny lipidů u HIV pacientů, kterým

jsou podávány proteázové inhibitory, a rizikem zvýšených plazmatických koncentrací rosuvastatinu,

když se rozhoduje o zvyšování dávky rosuvastatinu u pacientů léčených proteázovými inhibitory.

Souběžné užívání s některými proteázovými inhibitory se nedoporučuje, pokud nedojde k úpravě

dávky rosuvastatinu (viz body 4.2 a 4.5).

Intolerance laktosy

Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy-galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Intersticiální plicní nemoc

Ve výjimečných případech byly u některých statinů hlášeny případy intersticiální plicní nemoci,

zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a

zhoršení celkového zdravotního stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a horečku). Pokud u

pacienta existuje podezření na intersticiální plicní nemoc, je třeba léčbu statinem přerušit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy ukazují na to, že skupina statinů zvyšuje hladinu glukosy v krvi a u některých pacientů

s vysokým rizikem onemocnění diabetes mellitus mohou v budoucnosti vyvolávat hyperglykemii, kdy

je vhodné zahájit formální antidiabetickou péči. Snížení vaskulárního rizika statiny však převažuje nad

tímto rizikem, a proto nemá být důvodem k přerušení léčby statiny. Rizikoví pacienti (hladina glukózy

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšené triglyceridy, hypertenze) mají být sledováni

klinicky i biochemicky podle národních doporučení.

Ve studii JUPITER byla celková frekvence hlášení diabetu 2,8 % ve skupině s rosuvastatinem a 2,3 %

ve skupině s placebem, většinou u pacientů s hladinou glukózy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

7/19

Pediatrická populace

Zhodnocení linearity růstu (výšky), hmotnosti, BMI (indexu tělesné hmotnosti) a sekundárních znaků

pohlavního dospívání podle Tannera u pediatrických pacientů ve věku 6 až 17 let, kteří užívali

rosuvastatin, je omezeno na období 2 roků. Po 2 rocích léčby nebyl zjištěn vliv na růst, hmotnost, BMI

nebo pohlavní dospívání (viz bod 5.1).

V klinické studii u dětí a dospívajících, kterým byl podáván rosuvastatin po dobu 52 týdnů,

bylo ve srovnání s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK > 10x

ULN a svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené fyzické aktivitě (viz bod 4.8).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv souběžně podávaných léčivých přípravků na rosuvastatin

Inhibitory transportních proteinů: Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny

včetně hepatálního absorpčního proteinu OATP1B1 a efluxního transportéru BCRP. Souběžné

podávání rosuvastatinu s léčivými přípravky, které inhibují tyto transportní proteiny, může vést ke

zvýšeným plazmatickým koncentracím a zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka

Cyklosporin: Souběžné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení

plazmatických koncentrací rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz

Tabulka 1). Rosuvastatin je kontraindikován u pacientů léčených cyklosporinem (viz bod 4.3).

Souběžné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu nemělo vliv na plazmatické koncentrace

cyklosporinu.

Proteázové inhibitory: Souběžné užívání rosuvastatinu a proteázového inhibitoru může značně zvýšit

expozici rosuvastatinu, i když je mechanismus interakce neznámý (viz Tabulka 1). Ve

farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky se souběžné užívání 10 mg rosuvastatinu a

kombinačního přípravku dvou proteázových inhibitorů (300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru) bylo

spojeno se 3násobným, resp. 7násobným zvýšením AUC rosuvastatinu, resp. cmax. Souběžné

podávání rosuvastatinu a některých proteázových inhibitorů je možné pouze po pečlivém zvážení

úpravy dávky rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinu (viz body 4.2,

4.4 a 4.5 Tabulka 1).

Gemfibrozil a další přípravky na snížení hladiny lipidů: Současné podávání rosuvastatinu a

gemfibrozilu vedlo ke 2násobným hodnotám Cmax a AUC rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná

interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát,

další fibráty a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů (> nebo rovno 1

g/den), zvyšují riziko myopatie při podávání současně s inhibitorem HMG-CoA reduktázy

pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, i když se podávají samostatně. Dávka 40 mg

rosuvastatinu je kontraindikována při současném užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4). Počáteční dávka

u těchto pacientů má být 5 mg.

Ezetimib: Souběžné užívání rosuvastatinu 10 mg a ezetimibu 10 mg vedlo k 1,2násobnému zvýšení

AUC rosuvastatinu u pacientů s hypercholesterolemií (viz body 4.3 a 4.4). Farmakodynamickou

interakci, co se týče nežádoucích účinků, nelze mezi rosuvastatinem a ezetimibem vyloučit.

Antacida: Souběžné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a

hydroxidu hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento

8/19

vliv byl menší, pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této

interakce se nezkoumal.

Erythromycin: Souběžné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC a

30% snížení hodnoty cmax rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení

motility střeva vyvolané

erythromycinem.

Enzymy cytochromu P450: Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani

inhibitorem, ani induktorem isoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým

substrátem pro tyto isoenzymy. Z tohoto důvodu se interakce na podkladě metabolismu

zprostředkovaného cytochromem P450 neočekávají. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem

(inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly

pozorovány klinicky významné interakce.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulku 1): Pokud je nutné

souběžně podávat rosuvastatin s jinými přípravky známými, že zvyšují expozici rosuvastatinu,

dávkování rosuvastatinu musí být upraveno. Doporučuje se, aby se předepisující lékař seznámil s

relevantními informacemi o léčivých přípravcích, pokud uvažuje o souběžném podávání těchto

přípravků s rosuvastatinem. V případě, že je očekávané zvýšení expozice rosuvastatinu (AUC)

přibližně 2násobné a vyšší, podává se úvodní dávka rosuvastatinu 5 mg. Maximální denní dávka

rosuvastatinu se upraví tak, aby očekávaná expozice rosuvastatinu nepřekročila expozici při podávání

rosuvastatinu 40 mg podávaného bez interagujících léčivých přípravků, např. rosuvastatinu 20 mg s

gemfibrozilem (1,9násobné zvýšení) a rosuvastatinem 10 mg v kombinaci s

ritonavirem/atazanavirem (3,1násobné zvýšení).

Tabulka 1 Vliv souběžně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinu

(AUC; v pořadí snižující se velikosti) z publikovaných klinických studií

Dávkový režim interagujícího

léčiva

Dávkový režim rosuvastatinu

Změna AUC

*

rosuvastatinu

cyklosporin 75 mg BID až 200

mg BID, 6 měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1násobný

regorafenib 160 mg OD, 14

dnů

5 mg, jednorázově

3,8násobný

atazanavir 300 mg/ritonavir 100

mg OD, 8 dnů

10 mg, jednorázově

3,1násobný

simeprevir 150 mg OD, 7 dnů

10 mg, jednorázově

2,8násobný

velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7násobný

ombitasvir 25 mg/paritaprevir

150 mg/ritonavir 100 mg

OD/dasabuvir 400 mg BID, 14

dnů

5 mg, jednorázově

2,6násobný

grazoprevir 200 mg/elbasvir 50

mg OD, 11 dnů

10 mg, jednorázově

2,3násobný

glekaprevir 400 mg/pibrentasvir

120 mg OD, 7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2násobný

9/19

lopinavir 400 mg/ritonavir 100

mg BID,

17 dnů

20 mg OD, 7 dnů

2,1násobný

klopidogrel 300 mg iniciální

dávka,

pokračovací dávka 75 mg za 24

hodin

20 mg, jednorázově

2násobný

gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9násobný

eltrombopag 75 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,6násobný

darunavir 600 mg/ritonavir 100

mg BID,

7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5násobný

tipranavir 500 mg/ritonavir 200

mg BID, 11 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný

dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4násobný

itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný

ezetimib 10 mg OD, 14 dnů

10 mg, OD, 14 dnů

1,2násobný

fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dnů

10 mg, jednorázově

aleglitazar 0,3 mg, 7 dnů

40 mg, 7 dnů

silymarin 140 mg TID, 5 dnů

10 mg, jednorázově

fenofibrát 67 mg TID, 7 dnů

10 mg, 7 dnů

rifampicin 450 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

ketokonazol 200 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

flukonazol 200 mg OD, 11 dnů

80 mg, jednorázově

erythromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

baikalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi souběžným podáváním a samotným rosuvastatinem.

Údaje uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako “

” beze změny jako

”, snížení jako “

”.

**Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

Vliv rosuvastatinu na souběžně podávané léčivé přípravky

Antagonisté vitamínu K:

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může

zahájení léčby přípravkem či zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených

antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiná kumarinová antikoagulancia) vést ke

zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby přípravkem nebo snížení dávky může

vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodné monitorování INR.

Perorální kontraceptiva/substituční hormonální léčba: Souběžné podávání rosuvastatinu a

perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34

%. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního

10/19

kontraceptiva. U pacientek užívajících souběžně rosuvastatin a substituční hormonální léčbu

nejsou dostupné farmakokinetické údaje, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému

efektu. Tato kombinace se však podávala velkému počtu žen v klinických studiích a byla

dobře tolerována.

Další léčivé přípravky:

Digoxin: Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky

významná

interakce s digoxinem.

Kyselina fusidová: Interakční studie s rosuvastatinem a kyselinou fusidovou nebyly provedeny.

Stejně jako u jiných statinů byly při současném podání rosuvastatinu a kyseliny fusidové,, po uvedení

na trh, hlášeny nežádoucí účinky týkající se svalů včetně rabdomyolýzy.

Z tohoto důvodu se kombinace rosuvastatinu a kyseliny fusidové nedoporučuje. Pokud je to možné,

doporučuje se léčbu rosuvastatinem dočasně pozastavit. V opačném případě je nutné pacienty

důkladně sledovat.

Pediatrická populace: Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u

pediatrické populace není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Rosuvastatin Hetero je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení.

Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody.

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj

plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v průběhu

těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly omezenou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud

pacientka otěhotní v průběhu užívání tohoto přípravku, je nutné podávání přípravku okamžitě přerušit.

U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka. Neexistují údaje o vylučování

rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky rosuvastatinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Podle

farmakodynamických vlastností přípravku se nepředpokládá, že by rosuvastatin ovlivňoval tyto

schopnosti. Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že se po dobu léčby mohou

objevit závratě.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které byly identifikovány, jsou obvykle mírné a přechodné. V

kontrolovaných klinických studiích léčbu přerušilo pro nežádoucí účinky méně než 4 %

probandů léčených rosuvastatinem.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Na podkladě údajů z klinických studií a na podkladě značných poregistračních

zkušeností ukazuje následující tabulka profil nežádoucích účinků rosuvastatinu. Nežádoucí

účinky jsou klasifikovány podle frekvence a podle tříd orgánových systémů (SOC).

11/19

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: časté: (≥ 1/100 až < 1/10), méně

časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2 Nežádoucí účinky na podkladě údajů z klinických studií a poregistračních zkušeností

Třída

orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámá

frekvence

Poruchy krve

a lymfatického

systému

Trombocytopenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivní

reakce

včetně

angioedému

Endokrinní poruchy

Diabetes

mellitus

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Poruchy

nervového

systému

Bolest

hlavy,

závratě

Polyneuropatie,

ztráta paměti

Periferní

neuropatie,

poruchy

spánku

(včetně

nespavosti

těžkých

nočních snů)

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Kašel, dušnost

Gastrointestinální

poruchy

Zácpa,

nausea,

bolest

břicha

Pankreatitida

Průjem

Poruchy jater a

žlučových

cest

Zvýšení

jaterních

transamináz

Žloutenka,

hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní

tkáně

Pruritus,

rash,

urtikárie

Stevens-Johnson

syndrom

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Bolest svalů

Poruchy

svalů

(včetně

myositidy),

rabdomyolýza

Bolest kloubů

Poruchy

šlach, někdy

komplikované

rupturou,

imunitně

zprostředkovaná

nekrotizující

myopatie

Poruchy ledvin

a močových cest

Hematurie

Poruchy

reprodukčního

system a prsu

Gynekomastie

Celkové poruchy a

reakce

v místě aplikace

Astenie

Edémy

12/19

Frekvence závisí na přítomnosti/nepřítomnosti rizikových faktorů (hladina glukózy nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI >

30 kg/m

, zvýšené triglyceridy, hypertenze v anamnéze).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je výskyt nežádoucích účinků závislý na

podávané dávce.

Účinky na ledviny: U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin, byla při vyšetření moči pomocí

diagnostických proužků zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Změna z negativního

nálezu, resp. stopového množství bílkoviny na ++ či více křížů v určitém časovém období léčby byla

pozorována u méně než 1 % pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin 10 mg, resp. 20 mg, a u

přibližně 3 % pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin 40 mg. Při podávání dávky 20 mg byl zjištěn

malý vzestup proteinurie (z negativního nálezu, resp. stopového množství na +). V průběhu

pokračující léčby došlo ve většině případů ke spotánnímu snížení, resp. vymizení proteinurie.

Výsledky klinických studií a poregistračního sledování neukázaly příčinnou souvislost mezi

proteinurií a akutním nebo progresivním onemocněním ledvin.

U pacientů, kteří užívali rosuvastatin, se vyskytla hematurie. Podle výsledků klinických studií je její

výskyt nízký.

Účinky na kosterní sval: Při podávání rosuvastatinu byly ve všech dávkách, zvláště pak při dávkách

> 20 mg pozorovány nežádoucí účinky na kosterní sval, tj. myalgie, myopatie (včetně myositidy) a

vzácně rabdomyolýza s nebo bez doprovodného selhání ledvin.

U pacientů užívajících rosuvastatin byl pozorován na dávce závislý vzestup kreatinkinázy (CK). Ve

většině případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný. Pokud se hladiny CK zvýší (>

5 x ULN), léčbu je třeba přerušit (viz bod 4.4).

Účinky na játra: Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u malého počtu

pacientů užívajících rosuvastatin pozorován na dávce závislý vzestup hladin transamináz. Ve většině

případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u některých statinů

Sexuální dysfunkce.

Výjimečné případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.4).

Četnost hlášení případů rabdomyolýzy, závažných ledvinových a jaterních nežádoucích účinků

(většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) je vyšší při dávce 40 mg rosuvastatinu.

Pediatrická populace: V klinické studii u dětí a dospívajících, kterým byl podáván rosuvastatin

po dobu 52 týdnů, bylo ve srovnání s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení

hodnot CK > 10xULN a svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené fyzické aktivitě (viz bod. 4.4). V

ostatních ohledech byl bezpečnostní profil rosuvastatinu podobný u dětí a adolescentů jako u

dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

13/19

4.9

Předávkování

Neexistuje žádná specifická léčba předávkování. Pokud dojde k předávkování, léčebná opatření by

měla být symptomatická a podle potřeby podpůrná. Je nutné sledovat funkce jater a hladinu

kreatinkinázy. Hemodialýza pravděpodobně nemá význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázy. ATC kód: C10A A07

Mechanismus účinku

Rosuvastatin je selektivní a kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy, enzymu, který limituje

rychlost konverze 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzymu A na mevalonát, prekurzor biosyntézy

cholesterolu. Primárním místem účinku rosuvastatinu jsou játra, cílový orgán v regulaci hladiny

cholesterolu.

Rosuvastatin zvyšuje počet LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, čímž zvyšuje vychytávání a

degradaci LDL-C a inhibuje syntézu lipoproteinů o nízké hustotě (VLDL) v játrech. Tím snižuje

celkový počet VLDL a LDL částic.

Farmakodynamické účinky

Rosuvastatin snižuje zvýšenou koncentraci LDL-C, celkového cholesterolu, triglyceridů a

zvyšuje hladinu HDL-C. Snižuje také hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje

hladinu ApoA-I (viz Tabulka 3). Rosuvastatin snižuje poměr LDL-C/HDL-C, poměr celkový C/HDL-

C, poměr nonHDL-C/HDL-C a poměr ApoB/ApoA-I.

Tabulka 3: Na dávce závislá odpověď pacientů s primární hypercholesterolemií (typ IIa a

IIb) (upravená průměrná procentuální změna od výchozí hodnoty)

Dávka

N

LDL-C

Celkový C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

Terapeutická odpověď se projeví v průběhu jednoho týdne od počátku léčby a 90 % maximální

odpovědi je dosaženo během 2 týdnů. Maximální odpovědi je obvykle dosaženo v průběhu 4 týdnů a

udržuje se dále.

Klinická účinnost a bezpečnost

Rosuvastatin je účinný u dospělých pacientů s hypercholesterolemií doprovázenou

hypertriglyceridemií i bez hypertriglyceridemie, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk a zvláštní

skupiny pacientů, např. diabetici a pacienti s familiární hypercholesterolemií.

Souhrnné výsledky fáze III klinického hodnocení prokázaly, že rosuvastatin je účinný v léčbě většiny

pacientů s hypercholesterolemií typu IIa a IIb (průměrné výchozí hodnoty LDL-C přibližně 4,8

mmol/l) na cílové hodnoty podle „guidlines“ Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS,

1998); asi 80 % pacientů léčených dávkou 10 mg dosáhlo cílové hodnoty LDL-C podle EAS (< 3

mmol/l).

14/19

Ve velké studii s pacienty s heterozygotní formou familiární hypercholesterolemie byl rosuvastatin

podáván celkem 435 pacientům v dávkách 20 mg až 80 mg v rámci titrace vhodné dávky.

Všechny dávky vykazovaly příznivý vliv na lipidové spektrum a léčbu s ohledem na její cíle. Po

titraci dávky na 40 mg (12 týdnů léčby) se hladina LDL-C snížila o 53 %. Třicet tři procent pacientů

dosáhlo směrné hodnoty EAS pro hladinu LDL C (< 3 mmol/l).

V rámci titrace vhodné dávky přípravku v otevřené studii byla hodnocena odpověď 42 pacientů

(včetně 8 dětí) s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie na rosuvastatin 20-40 mg.

Ve zkoumané populaci se průměrná hladina LDL-C snížila o 22 %.

V klinických studiích s omezeným počtem probandů, bylo prokázáno, že rosuvastatin v

kombinaci s fenofibrátem má aditivní účinek na snižování hladiny triglyceridů a v kombinaci s

niacinem na zvyšování hladiny HDL-C (viz bod 4.4).

V multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii (METEOR) bylo

zařazeno celkem 984 pacientů ve věku od 45 do 70 let s nízkým rizikem ischemické choroby srdeční

(definováno jako riziko < 10 % v následujících 10 letech podle Framinghamské studie), průměrnou

hodnotou LDL-C 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl) a subklinickými známkami aterosklerózy (měřením

tloušťky intima-media karotidy – CIMT). Pacienti byli randomizováni do ramene s rosuvastatinem v

dávce 40 mg jednou denně nebo ramene s placebem a sledováni po dobu 2 roků. Rosuvastatin

významně zpomaloval riziko progrese maximální hodnoty CIMT ve 12 místech karotidy ve srovnání s

placebem o minus 0,0145 mm/rok (95% interval spolehlivosti -0,0196; -0,0093; p < 0,0001). Změna

oproti výchozí hodnotě byla -0,0014 mm/rok (-0,12 %/rok, nevýznamný rozdíl) pro rosuvastatin

oproti progresi +0,0131 mm/rok (1,12 %/rok, p < 0,0001) pro placebo. Nebyla zjištěna přímá

korelace mezi snížením CIMT a snížením rizika kardiovaskulárních příhod. Studovaná populace

ve studii METEOR byla charakterizována nízkým rizikem ischemické choroby srdeční a

nepředstavuje tak reprezentativní populaci pro léčbu rosuvastatinem 40 mg. Rosuvastatin 40 mg má

být předepisován pouze pacientům s těžkou hypercholesterolemií a vysokým kardiovaskulárním

rizikem (viz bod 4.2).

Vliv rosuvastatinu na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod na podkladě aterosklerózy byl

hodnocen u 17 802 mužů (≥ 50 let) a žen (≥ 60 let) ve studii „Justification for the Use of Statins in

Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER).“

Účastníci studie byli náhodně randomizováni do skupiny, které bylo podáváno placebo (n = 8901),

nebo rosuvastatin 20 mg denně (n = 8901) a byli sledováni po průměrnou dobu 2 let.

Koncentrace LDL-cholesterolu se snížila o 45 % (p < 0,001) ve skupině s rosuvastatinem ve

srovnání s placebem.

V následné analýze vysoce rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým skóre

podle Framinghamské studie > 20 % (1558 pacientů) byl významně snížen cílový kombinovaný

parametr kardiovaskulární smrti, mrtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) ve skupině s rosuvastatinem

ve srovnání s placebem. Absolutní snížení rizika četnosti příhod na 1000 paciento roků dosáhlo 8,8.

Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila (p = 0,193). V následné analýze vysoce

rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým skóre podle Framinghamské studie ≥ 5 % (9302

pacientů) (extrapolováno, aby byli zahrnuti i jedinci starší než 65 let) došlo k významnému

snížení kombinovaného cílového parametru kardiovaskulární smrti, mrtvice a infarktu myokardu (p =

0,0003) ve skupině s rosuvastatinem ve srovnání s placebem. Absolutní snížení rizika četnosti příhod

bylo 5,1 na 1000 paciento roků. Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila (p =

0,076).

Ve studii JUPITER bylo celkem 6,6 % pacientů ve skupině užívající rosuvastatin a 6,2 % pacientů,

kterým bylo podáváno placebo, kteří přerušili léčbu v důsledku projevů nežádoucích příhod.

Nejčastějšími nežádoucími příhodami, které vedly k přerušení léčby, byly: myalgie (0,3 %

15/19

rosuvastatin; 0,2 % placebo), bolest břicha (0,03 % rosuvastatin; 0,02 % placebo) a rash (0,02 %

rosuvastatin; 0,03 % placebo). Nejčastějšími nežádoucími příhodami s frekvencí vyšší než u placeba

byly: infekce močových cest (8,7 % rosuvastatin; 8,6 % placebo), nazofaryngitida (7,6 %

rosuvastatin; 7,2 % placebo), bolest zad (7,6 % rosuvastatin; 6,9 % placebo) a myalgie (7,6 %

rosuvastatin; 6,6 % placebo).

Pediatrická populace

Ve dvojitě zaslepené randomizované multicentrické placebem kontrolované 12týdenní studii (n =

176, 97 chlapců a 79 dívek) následované 40týdenní (n = 173, 96 chlapců a 77 dívek) otevřenou fází

studie s titrací dávky rosuvastatinu byl podáván rosuvastatin v dávce 5, 10 nebo 20 mg denně nebo

placebo dětem ve věku 10-17 let (stádium podle Tannera II-V, dívky alespoň 1 rok po první

menstruaci) s heterozygotní familiární hypercholesterolemií po dobu 12 týdnů a poté byl všem dětem

podáván rosuvastatin po dobu 40 týdnů. Při vstupu do studie bylo přibližně 30 % pacientů ve věku 10-

13 let a přibližně 17 % ve stádiu II, 18 % ve stádiu III, 40 % ve stádiu IV a 25 % ve stádiu V podle

Tannera.

LDL-C se snížil o 38,3 %, 44,6 %, resp 50,0 % ve skupině, které byl podáván rosuvastatin 5, 10 resp.

20 mg, ve srovnání s 0,7 % ve skupině užívající placebo.

Na konci 40týdenní otevřené fáze studie s titrací dávky na cílovou hodnotu LDL-C až do maximální

dávky 20 mg jednou denně dosáhlo 70 pacientů z 173 (40,5 %) cílové hodnoty LDL-C nižší než 2,8

mmol/l.

Po 52 týdnech studijní léčby nebyl pozorován vliv na růst, hmotnost, BMI nebo pohlavní dospívání

(viz bod 4.4). Tato klinická studie (n = 176) nebyla vhodná ke srovnání vzácných nežádoucích příhod.

Rosuvastatin byl též studován ve 2leté otevřené studii s titrací dávky na cílovou hodnotu u 198

dětí s heterozygotní familiární hypercholesterolemií ve věku od 6 do 17 let (88 chlapců a 110 dívek,

stádium podle Tannera < II-V). Úvodní dávka u všech pacientů byla 5 mg rosuvastatinu jednou denně.

U pacientů ve věku od 6 do 9 let (n = 64) mohla být dávka titrována na maximální dávku 10 mg

jednou denně a u pacientů ve věku od 10 do 17 let (n = 134) na maximální dávku 20 mg jednou denně.

Průměrné procentuální snížení LDL-C stanovené metodou nejmenších čtverců ve srovnání s

výchozí hodnotou bylo – 43 % (výchozí hodnota: 236 mg/dl, 24. měsíc: 133 mg/dl). Ve věkové

skupině 6 až < 10 let bylo průměrné procentuální snížení LDL-C stanovené metodou nejmenších

čtverců oproti výchozí hodnotě LDL-C - 43 % (výchozí hodnota: 234 mg/dl, 24. měsíc: 124 mg/dl), ve

věkové skupině 10 až < 14 let - 45 % (výchozí hodnota: 234 mg/dl, 24. měsíc: 124 mg/dl) a ve věkové

skupině 14 až < 18 let – 35 % (výchozí hodnota: 241 mg/dl, 24. měsíc: 153 mg/dl).

Podávání rosuvastatinu v dávkách 5 mg, 10 mg a 20 mg vedlo též ke statisticky významným

průměrným změnám ve srovnání s výchozími hodnotami následujících sekundárních parametrů lipidů

a lipoproteinů: HDL-C, celkového cholesterolu, nonHDL-C, LDL-C/HDL-C, celkový

cholesterol/HDL-C, TG/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-1. Všechny tyto změny

byly ve smyslu zlepšené odpovědi lipidů a přetrvávaly po celé 2 roky.

Po 24 měsících léčby nebyl zjištěn vliv na růst, tělesnou hmotnost, BMI nebo pohlavní dospívání (viz

bod 4.4).

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky

studií s rosuvastatinem u všech podskupin pediatrické populace v léčbě homozygotní

familiární hypercholesterolemie, primární smíšené dyslipidemie a v prevenci kardiovaskulárních

příhod (viz bod 4.2 pro informaci o použití v pediatrii).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

16/19

Absorpce: Maximální plazmatické koncentrace rosuvastatinu po perorálním podání je dosaženo za 5

hodin. Absolutní biologická dostupnost je asi 20 %.

Distribuce: Rosuvastatin se do značné míry vychytává v játrech, primárním místě biosyntézy

cholesterolu a clearance LDL-C. Distribuční objem cholesterolu je asi 134 l. Přibližně 90 %

rosuvastatinu se váže na plazmatické bílkoviny, především albumin.

Biotransformace: Rosuvastatin je částečně metabolizován (asi 10 %). Studie in vitro zaměřené na

metabolismus s použitím lidských hepatocytů ukazují, že rosuvastatin je slabým substrátem pro

cytochrom P450. Hlavním zúčastněným isoenzymem je CYP2C9, v menší míře 2C19, 3A4 a 2D6.

Hlavní identifikované metabolity jsou N-desmetylmetabolit a lakton. N-desmetylmetabolit je přibližně

o 50 % méně účinný ve srovnání s rosuvastatinem, lakton je považován za klinicky neúčinný. Inhibici

HMG-CoA reduktázy v cirkulaci lze z více než 90 % vysvětlit aktivitou rosuvastatinu.

Eliminace: Přibližně 90 % rosuvastatinu se vyloučí v nezměněné formě stolicí (ve formě

absorbovaného a neabsorbovaného léčiva) a zbytek močí. Přibližně 5 % se vylučuje v nezměněné

formě močí. Poločas eliminace je asi 19 hodin. Poločas eliminace se nemění s rostoucí

dávkou přípravku. Hodnota geometrického průměru plazmatické clearance je přibližně 50 l/hod

(koeficient variability 21,7 %). Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy zahrnuje

hepatální absorpce rosuvastatinu membránový přenašeč OATP-C. Tento přenašeč je důležitý pro

jaterní eliminaci rosuvastatinu.

Linearita: Systémová expozice rosuvastatinu se zvyšuje v závislosti na dávce. Po podání

opakovaných denních dávek nebyly pozorovány změny ve farmakokinetických parametrech.

Zvláštní populace

Věk a pohlaví: Věk a pohlaví nemá vliv na farmakokinetiku rosuvastatinu u dospělých. Expozice u

dětí a adolescentů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je podobná nebo menší než

expozice u dospělých pacientů s dyslipidemií (viz „Pediatrická populace“ níže).

Rasa: Farmakokinetické studie ukázaly přibližně dvojnásobné zvýšení střední hodnoty AUC a Cmax

u asijského etnika (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci a Korejci) ve srovnání s kavkazským

etnikem. Indové mají přibližně 1,3násobné zvýšení střední hodnoty AUC a Cmax. Populační

farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantní rozdíly ve farmakokinetice mezi kavkazským

a černým etnikem.

Renální insuficience: V klinickém hodnocení u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin

bylo zjištěno, že lehká až středně těžká porucha funkce ledvin nemá vliv na plazmatické

koncentrace rosuvastatinu. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (Clcr < 30 ml/min) byl

zjištěn 3násobný vzestup plazmatických koncentrací rosuvastatinu a 9násobný vzestup koncentrací

N-desmetylmetabolitu ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Plazmatické koncentrace rosuvastatinu

v rovnovážném stavu u jedinců na hemodialýze byly přibližně o 50 % vyšší v porovnání se zdravými

dobrovolníky.

Hepatální insuficience: Ve studii u pacientů s různým stupněm poruchy funkce jater nebyla

prokázána zvýšená expozice rosuvastatinu u jedinců s Child-Pugh skóre 7 a méně. U dvou

jedinců s Child Pugh skóre 8 a 9 byla systémová expozice rosuvastatinu nejméně dvojnásobná ve

srovnání s jedinci s nižším skóre. Nejsou žádné zkušenosti u pacientů s Child-Pugh skóre vyšším než

Genetický polymorfismus: Přeměny inhibitorů HMG-CoA reduktázy, včetně rosuvastatinu, zahrnují

OATP1B1 a BCRP transportní proteiny. U pacientů s SLCO1B1 (OATP1B1) a/nebo ABCG2

17/19

(BCRP) genetickým polymorfismem existuje riziko zvýšené expozice rosuvastatinu. Individuální

polymorfismus SLCO1B1 c.521CC a ABCG2 c.421AA je spojen s přibližně 1,7násobným zvýšením

expozice (AUC) rosuvastatinu, resp. 2,4násobnému zvýšení expozice ve srovnání s genotypy

SLCO1B1 c.521TT nebo ABCG2 c.421CC. Tato specifická genotypizace není součástí běžné

klinické praxe. Pokud je však známo, že pacient patří k těmto polymorfním typům, doporučuje

se podávat nižší denní dávku rosuvastatinu.

Pediatrická populace: Dvě farmakokinetické studie s rosuvastatinem (podávaným v tabletách)

u pediatrické populace s heterozygotní familiární hypercholesterolemií ve věku 10-17 nebo 6-17

let (celkem 214 pacientů) prokázaly, že expozice pediatrických pacientů se zdá být srovnatelná s

expozicí dospělých pacientů nebo je menší než expozice dospělých pacientů. Expozice rosuvastatinu

byla predikovatelná s ohledem na dávku a čas po dobu 2 roků.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje nenasvědčují žádnému zvláštnímu nebezpečí pro člověka na základě

bezpečnostních farmakologických studií, studií na genotoxicitu a karcinogenní potenciál. Specifické

testy na účinky na hERG nebyly hodnoceny. Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v

klinických studiích, ale pozorované u zvířat při expozici podobné jako u člověka zahrnují:

histopatologické změny jater ve studiích na toxicitu po opakovaném podání u myší, laboratorních

potkanů a v menší míře na žlučník u psů, ale nikoliv u opic, pravděpodobně v důsledku

farmakologického působení rosuvastatinu. U opic a psů byla ve vyšších dávkách pozorována

testikulární toxicita. Reprodukční toxicita byla pozorována u laboratorních potkanů, doprovázená

nižším počtem vrhů, nižší hmotností vrhů a sníženým přežíváním mláďat. Tyto účinky byly

pozorovány při systémové expozici samic dávkám, které několikanásobně převyšovaly úroveň

terapeutické expozice u člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon typ A

Hyprolosa

Hydrogenuhličitan sodný

Mastek

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin (E1518)

Hlinitý lak tartrazinu (E102) (tableta 5 mg)

Hlinitý lak červeně allura AC (E129) (tablety 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg)

Hlinitý lak indigokarmínu (E132) (tablety 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg))

Hlinitý lak oranžové žluti (E110) (tablety 10 mg, 20 mg a 40 mg)

6.2

Inkompatibility

18/19

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Doba použitelnosti po otevření:

5 mg /10 mg / 20 mg: HDPE obal: 3 měsíce po prvním otevření.

40 mg: HDPE obal: 1 měsíc po prvním otevření.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku najdete v bodu 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al//PVC/Al/OPA blistr, papírová krabička

HDPE obal s PP dětským bezpečnostním uzávěrem s těsnicí vložkou a s vysoušedlem silikagel v

sáčku (2 g), papírová krabička

5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg:

Al//PVC/Al/OPA blistr: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet

5 mg, 10 mg, 20 mg:

HDPE obal: 90 tablet

40 mg:

HDPE obal: 30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hetero Europe S.L.

Viladecans Business Park, Edificio Brasil

Catalunya 83-85, 08840 Viladecans

Barcelona, Španělsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Rosuvastatin Hetero 5 mg potahované tablety: 31/656/15-C

Rosuvastatin Hetero 10 mg potahované tablety: 31/657/15-C

19/19

Rosuvastatin Hetero 20 mg potahované tablety: 31/658/15-C

Rosuvastatin Hetero 40 mg potahované tablety: 31/659/15-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17. 5. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29. 3. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace