RISPOVAL IBR – Marker vivum Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Bovinní rhinotracheitidy virus vakcíny (IBR)
Dostupné s:
Zoetis Česká republika s.r.o. (2)
ATC kód:
QI02AD
INN (Mezinárodní Name):
Bovine rhinotracheitis virus vaccine (IBR) (Bovine Herpes Virus typ 1 (BHV-1), kmen Difivac (IBR-Marker Virus, gE-negative))
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9902588 - 1 x 10 dávka - lahvička; 9936822 - 50 x 1 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/049/08-C
Datum autorizace:
2008-11-26

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

RISPOVAL IBR – Marker vivum

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro skot

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RISPOVAL IBR – Marker vivum

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro skot

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (2 ml) naředěné vakcíny obsahuje:

Lyofilizovaná složka:

Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1), kmen Difivac (gE-negativní),

modifikovaný živý (atenuovaný) virus

min. 10

CCID

max. 10

CCID

*CCID

– 50% infekční dávka pro buněčné kultury

Rozpouštědlo:

Voda na injekci

Lyofilizát: lehce zbarvené lyofilizované pelety.

Rozpouštědlo: čirý, bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci skotu proti Infekční Bovinní Rinotracheitidě (IBR), ke snížení vylučování viru a

klinických příznaků včetně redukce abortů u krav spojených s infekcí BHV-1. Redukce abortů

spojených s infekcí BHV-1 byla prokázána během druhého trimestru březosti čelenží 28 dní po

vakcinaci. V důsledku vynechání markeru může být vakcinovaný skot odlišen od skotu infikovaného

terénním virem za předpokladu, že zvířata nebyla předtím vakcinována konvenční vakcínou nebo

nebyla infikována terénním virem.

Nástup imunity:

7 dní po jedné dávce podané intranazálně nebo 21 dní po jedné dávce podané intramuskulárně jak bylo

prokázáno u séronegativních telat.

Doba trvání imunity po vakcinaci před dosažením 3 měsíců věku:

Po intranazální vakcinaci telat bez mateřských protilátek ve věku 2 týdnů a starších trvá imunita

nejméně do 3 měsíců věku, kdy by měla být zvířata revakcinována pomocí intramuskulární injekce.

Část mladých telat může mít mateřské protilátky proti BHV-1, které mohou ovlivnit imunitní odpověď

na vakcinaci. V důsledku toho nemusí být ochrana poskytovaná vakcínou do revakcinace ve 3

měsících stáří úplná.

Doba trvání imunity po vakcinaci ve stáří 3 měsíců nebo později:

6 měsíců

Další informace k redukci abortů u krav po kombinované vakcinaci pomocí Rispoval IBR –

Marker vivum a Rispoval IBR – Marker inactivatum: prevence abortů spojených s infekcí BHV-1 byla

prokázána během třetího trimestru březosti čelenží 86 dní po revakcinaci pomocí jedné dávky

Rispoval IBR – Marker inactivatum, která byla podána 6 měsíců po základní vakcinaci jednou dávkou

Rispoval IBR – Marker vivum.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V případě intramuskulární aplikace vakcíny se může ve velmi vzácných případech vyskytnout v místě

aplikace přechodný otok do velikosti 3 cm, který vymizí během 7 dnů. V případě intranazální aplikace

se může ve vzácných případech vyskytnout po dobu 7 dnů mírný přechodný, serózní nazální výtok.

Ve velmi vzácných případech se může objevit alergická reakce, tak jako při podání jiných vakcín.

Proto by vakcinovaná zvířata měla být pozorována přibližně po dobu 30 minut po imunizaci. V těchto

případech by se měly podat antialergika.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka: 2 ml naředěné vakcíny.

Cesta podání: Pro intranazální a/nebo intramuskulární podání. Vakcínu aplikovat asepticky

intramuskulárně (2 ml) nebo intranazálně sprejem (1 ml na každou nozdru k aspiraci) použitím

sprejové kanyly od Zoetis.

Vakcinační schéma:

Základní vakcinace

Telata ve stáří od 2 týdnů do dosažení 3 měsíců věku:

První dávka vakcíny by měla být aplikována intranazálně, následována druhou dávkou podanou

intramuskulárně ve stáří 3 měsíců. Část mladých telat může mít mateřské protilátky proti BHV-1,

které mohou ovlivnit imunitní odpověď na vakcinaci. V důsledku toho nemusí být ochrana

poskytovaná vakcínou do revakcinace ve 3 měsících stáří úplná. Jako další opatření v situacích

s vysokou hladinou BHV-1 mohou podstoupit zvířata s pozitivní hladinou mateřských protilátek

prvotně vakcinovaná okolo 2 týdnů stáří dodatečnou vakcinaci mezi první vakcinací a vakcinací ve 3

měsících stáří. Tato dodatečná vakcinace může být provedena intranazálně nebo intramuskulárně od 3

týdnů po první vakcinaci.

Skot ve stáří od 3 měsíců a starší:

Podávejte 1 dávku intramuskulárně.

Pro předejití abortům spojených s BHV-1 podávejte kravám dvě intramuskulární dávky Rispoval IBR

– Marker vivum v rozmezí 3-5 týdnů nebo alternativně jednu intramuskulární dávku Rispoval IBR –

Marker vivum následovanou jednou revakcinační dávkou pomocí Rispoval IBR – Marker inactivatum

o 6 měsíců později. K pokrytí nejrizikovějšího období březosti se doporučuje podat druhou dávku

základní vakcinace pomocí dvou intramuskulárních dávek Rispoval IBR – Marker vivum nebo jednu

revakcinační dávku pomocí Rispoval IBR – Marker inactivatum ne později než na začátku druhého

trimestru březosti.

Doporučuje se, aby masný skot a býci na výkrm byli vakcinováni před ustájením nebo před přesunem

do nových skupin, zároveň je třeba brát v úvahu dobu potřebnou k nástupu ochrany po základním

vakcinačním schématu.

Skot v přímém ohrožení IBR

V případě vysokého infekčního tlaku BHV-1 se u skotu (včetně březích jalovic a krav) doporučuje

zahájit vakcinaci intranazálně za účelem stimulace lokální imunity, druhá dávka by měla být podána

intramuskulárně o 3-5 týdnů později pro dokončení základního vakcinačního schématu.

Revakcinace:

1 dávka vakcíny (booster vakcinace) by měla být aplikována 6 měsíců po dokončení základního

vakcinačního schématu. Zvířatům primovakcinovaným pomocí Rispoval IBR – Marker vivum může

být podána buď jedna dávka Rispoval IBR – Marker vivum pro zajištění imunity trvající 6 měsíců

nebo jedna dávka Rispoval IBR – Marker inactivatum pro zajištění imunity trvající 12 měsíců.

Poté by měla být revakcinace prováděna buď každých 6 měsíců (pokud je použit Rispoval IBR –

Marker vivum) nebo každých 12 měsíců (pokud je použit Rispoval IBR – Marker inactivatum).

Doporučuje se, aby byla vakcinována všechna zvířata ve stádě.

Shrnutí vakcinačních schémat:

Od 2 týdnů do 3 měsíců stáří:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinační intervaly

Primovakcinace

První dávka od 2

týdnů věku

(cesta podání)

Druhá dávka ve 3

měsících stáří

(cesta podání)

Interval do další

revakcinace

(vakcína a cesta

podání)

Veškeré následné

revakcinace

(vakcína a cesta

podání)

Vivum

(intranazálně)

Vivum

(intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum,

intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum,

intramuskulárně)

Vivum

(intranazálně)

Vivum

(intramuskulárně)

6 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

12 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

Od 3 měsíců stáří:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinační intervaly

Primovakcinace

(počet dávek a cesta podání)

Interval do první

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Veškeré následné

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Vivum

(jedna dávka, intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně)

Vivum

(jedna dávka, intramuskulárně)

6 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

12 měsíců

(Inactivatum, subkutánně)

Inactivatum (2 dávky, subkutánně,

v rozmezí 3-5 týdnů)

6 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

6 měsíců

(Inactivatum, subkutánně)

Pro prevenci abortů u krav:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinace

Vakcinační schéma (počet dávek a cesta

podání) doporučené k podání nejpozději

na začátku druhého trimestru březosti

Vivum

(dvě dávky, intramuskulárně, v odstupu 3-5

týdnů)

Inactivatum (jedna dávka, subkutánně), doporučené

podání nejpozději na začátku druhého trimestru každé

březosti

Vivum

(jedna dávka, intramuskulárně), následně

Inactivatum (jedna dávka subkutánně)

v odstupu 6 měsíců

Inactivatum (dvě dávky subkutánně)

v odstupu 3-5 týdnů)

Vakcinace skotu v případě vysokého infekčního tlaku BHV-1:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinační intervaly

Primovakcinace

(počet dávek a cesta podání)

Interval do první

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Veškeré následné

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Vivum

(jedna dávka, intranazálně), následně

Vivum (jedna dávka, intramuskulárně)

v odstupu 3-5 týdnů

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně

NEBO Inactivatum,

subkutánně)

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně)

NEBO 12 měsíců

(Inactivatum, subkutánně)

Způsob podání:

Bezprostředně před použitím asepticky rozpusťte lyofilizát v přiloženém rozpouštědle. Vakcínu

připravujte následovně:

Pro 10 a 50 dávkovou lahvičku přeneste přibližně 4 ml rozpouštědla do lahvičky s lyofilizátem a

protřepejte. Naředěný roztok pak přeneste zpět do lahvičky se zbývajícím rozpouštědlem a protřepejte.

Vakcína je tím připravena k použití.

Nepoužívejte chemicky sterilizované jehly a stříkačky, protože mohou snížit účinnost vakcíny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 - 8 °C). Chraňte před teplem a světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po prvním otevření ihned spotřebujte. Pokud je vakcína sterilně odebírána a uchovávána při teplotě

2 - 8 °C, může se po rekonstituci používat max. po dobu 8 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V některých případech může po intranazálním podání vakcíny docházet k vylučování vakcinačního

viru z vakcinovaných zvířat. Po intranazálním podání 10násobné dávky byl vakcinační virus

detekován až do 9 dní po vakcinaci. U velmi mladých telat a ve vzácných případech byl vakcinační

virus vylučován až do 18. dne po intramuskulárním podání 10násobné dávky. Výjimečný přenos viru

ze zvířat, která byla vakcinována formou intranazálního podání vakcíny, na nevakcinovaná zvířata

v kontaktu nelze s ohledem na povahu vakcíny zcela vyloučit i přes nedostupnost ověřených dat

vypovídajících o šíření vakcinačního viru ve skupině zvířat.

Z tohoto důvodu se doporučuje vakcinovat všechna zvířata ve stádě.

Přítomnost mateřských protilátek může ovlivnit účinnost vakcinace. Doporučuje se proto zjistit

imunitní stav telat před zahájením vakcinace.

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce: Imunosupresiva, tj. kortikosteroidy nebo vakcíny s modifikovaným živým virem bovinní

virové diarey by neměly být podávány 7 dní před a po aplikaci přípravku, protože můžou zhoršit

nástup imunity. Interferon-senzitivní produkty by neměly být podávány intranazálně 5 dní po

intranazální aplikaci přípravku.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterirnárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma rozpouštědla dodaného pro použití

s přípravkem.

Po intranazálním podání 10násobné dávky bylo u některých telat pozorováno přechodné zvýšení

teploty (> 39,5 °C) po dobu až 3 dnů. Po intramuskulárním podání 10násobné dávky bylo u některých

telat pozorované přechodné zvýšení teploty (> 39,5 °C) po dobu až 4 dnů. V jiné studii byl u

některých telat po intramuskulárním podání 10 násobné dávky pozorován přechodný (jednodenní)

mírný serózní okulární výtok.

Reakce po podání vícenásobné dávky se jinak neliší od reakcí pozorovaných po podání jedné dávky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného

k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Glykoprotein gE se nenachází ve virových částicích přípravku RISPOVAL IBR – Marker vivum. Tím

mohou být vakcinační virus i protilátky proti němu jasně odlišeny od terénních kmenů nebo protilátek

sérologicky, pokud zvířata nebyla předtím vakcinována konvenční vakcínou nebo nebyla infikována

terénním virem.

Vakcína stimuluje vznik aktivní imunity u skotu proti Bovinnímu Herpesviru typu 1 (BHV–1) /

infekční rinotracheitidě skotu (IBR). Po jednodávkové vakcinaci bylo čelenží prokázáno výrazné

snížení délky vylučování viru. Po vakcinaci dvěmi dávkami jsou intenzita a trvání klinických

symptomů, stejně jako i titr a trvání vylučování viru signifikantně redukovány. Stejně jako u ostatních

vakcín, vakcinace neposkytuje kompletní chráněnost, ale snižuje riziko infekce.

Přípravek indukuje u vakcinovaného skotu vznik protilátek, které jsou detekovatelné sérum

neutralizačním testem a ELISA testy. Specifickým testovacím kitem mohou být tyto protilátky

odlišeny, na základě absence protilátek proti gE, od protilátek vzniklých na základě infekce zvířat

terénními kmeny nebo po použití jiných konvenčních vakcín.

Doporučuje se vakcinovat všechna vnímavá zvířata v chovu, infikovaná i neinfikovaná. Použitím

Rispoval IBR – Marker vivum je riziko infekce, titr a trvání vylučovaní viru snížené. Trvání programu

na dosažení chovu prostého BHV-1 závisí od počáteční hladiny BHV-1 infekce v chovu a od

odstraňování zůstávajících BHV-1 pozitivních zvířat.

Velikost balení:

1 x 10 dávek lyofilizátu a 1 x 20 ml rozpouštědla

1 x 50 dávek lyofilizátu a 1 x 100 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RISPOVAL IBR – Marker vivum

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro skot

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (2 ml) naředěné vakcíny obsahuje:

Léčivá látka:

Lyofilizovaná složka

Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1), kmen Difivac (gE-negativní),

modifikovaný živý (atenuovaný) virus

min. 10

CCID

max. 10

CCID

Excipiens:

Rozpouštědlo

Voda na injekci

2 ml

*CCID

– 50% infekční dávka pro buněčné kultury

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Lyofilizát: lehce zbarvené lyofilizované pelety.

Rozpouštědlo: čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci skotu proti Infekční Bovinní Rinotracheitidě (IBR), ke snížení vylučování viru a

klinických příznaků včetně redukce abortů u krav spojených s infekcí BHV-1. Redukce abortů

spojených s infekcí BHV-1 byla prokázána během druhého trimestru březosti čelenží 28 dní po

vakcinaci. V důsledku vynechání markeru může být vakcinovaný skot odlišen od skotu infikovaného

terénním virem za předpokladu, že zvířata nebyla předtím vakcinována konvenční vakcínou nebo

nebyla infikována terénním virem.

Nástup imunity:

7 dní po jedné dávce podané intranazálně nebo 21 dní po jedné dávce podané intramuskulárně jak bylo

prokázáno u séronegativních telat.

Doba trvání imunity po vakcinaci před dosažením 3 měsíců věku:

Po intranazální vakcinaci telat bez mateřských protilátek ve věku 2 týdnů a starších trvá imunita

nejméně do 3 měsíců věku, kdy by měla být zvířata revakcinována pomocí intramuskulární injekce.

Část mladých telat může mít mateřské protilátky proti BHV-1, které mohou ovlivnit imunitní odpověď

na vakcinaci. V důsledku toho nemusí být ochrana poskytovaná vakcínou do revakcinace ve 3

měsících stáří úplná.

Doba trvání imunity po vakcinaci ve stáří 3 měsíců nebo později:

6 měsíců.

Další informace k redukci abortů u krav po kombinované vakcinaci pomocí Rispoval IBR –

Marker vivum a Rispoval IBR – Marker inactivatum: prevence abortů spojených s infekcí BHV-1

byla prokázána během třetího trimestru březosti čelenží 86 dní po revakcinaci pomocí jedné dávky

Rispoval IBR – Marker inactivatum, která byla podána 6 měsíců po základní vakcinaci jednou dávkou

Rispoval IBR – Marker vivum.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných zvířat.

4.4

Zvláštní upozornění pro skot

Přítomnost mateřských protilátek může ovlivnit účinnost vakcinace. Doporučuje se proto zjistit

imunitní stav telat před zahájením vakcinace.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V některých případech může po intranazálním podání vakcíny docházet k vylučování vakcinačního

viru z vakcinovaných zvířat. Po intranazálním podání 10násobné dávky byl vakcinační virus

detekován až do 9 dní po vakcinaci. U velmi mladých telat a ve vzácných případech byl vakcinační

virus vylučován až do 18. dne po intramuskulárním podání 10násobné dávky. Výjimečný přenos viru

ze zvířat, která byla vakcinována formou intranazálního podání vakcíny, na nevakcinovaná zvířata

v kontaktu, nelze s ohledem na povahu vakcíny zcela vyloučit i přes nedostupnost ověřených dat

vypovídajících o šíření vakcinačního viru ve skupině zvířat.

Z tohoto důvodu se doporučuje vakcinovat všechna zvířata ve stádě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V případě intramuskulární aplikace vakcíny se může ve velmi vzácných případech vyskytnout v místě

aplikace přechodný otok do velikosti 3 cm, který vymizí během 7 dnů. V případě intranazální aplikace

se může ve vzácných případech vyskytnout po dobu 7 dnů mírný přechodný, serózní nazální výtok.

Ve velmi vzácných případech se může objevit alergická reakce, tak jako při podání jiných vakcín.

Proto by vakcinovaná zvířata měla být pozorována přibližně po dobu 30 minut po imunizaci. V těchto

případech by se měly podat antialergika.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Imunosupresiva, tj. kortikosteroidy nebo vakcíny s

modifikovaným živým virem bovinní virové

diarey by neměly být podávány 7 dní před a po aplikaci přípravku, protože můžou zhoršit nástup

imunity.

Interferon-senzitivní produkty by neměly být podávány intranazálně 5 dní po intranazální aplikaci

přípravku.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkování

Dávka pro telata a skot od 2 týdnů stáří je 2 ml naředěné vakcíny pro intranazální a/nebo

intramuskulární podání.

Vakcinační schéma se skládá ze základní vakcinace a revakcinace.

Základní vakcinace

Telata ve stáří od 2 týdnů do dosažení 3 měsíců věku:

První dávka vakcíny by měla být aplikována intranazálně, následována druhou dávkou podanou

intramuskulárně ve stáří 3 měsíců.

Část mladých telat může mít mateřské protilátky proti BHV-1, které mohou ovlivnit imunitní odpověď

na vakcinaci. V důsledku toho nemusí být ochrana poskytovaná vakcínou do revakcinace ve 3

měsících stáří úplná. Jako další opatření v situacích s vysokou hladinou BHV-1 mohou podstoupit

zvířata s pozitivní hladinou mateřských protilátek prvotně vakcinovaná okolo 2 týdnů stáří dodatečnou

vakcinaci mezi první vakcinací a vakcinací ve 3 měsících stáří. Tato dodatečná vakcinace může být

provedena intranazálně nebo intramuskulárně od 3 týdnů po první vakcinaci.

Skot ve stáří 3 měsíců a starší:

Podávejte 1 dávku intramuskulárně.

Pro předejití abortům spojených s BHV-1 podávejte kravám dvě intramuskulární dávky Rispoval IBR

– Marker vivum v rozmezí 3-5 týdnů nebo alternativně jednu intramuskulární dávku Rispoval IBR –

Marker vivum následovanou jednou revakcinační dávkou pomocí Rispoval IBR – Marker inactivatum

o 6 měsíců později. K pokrytí nejrizikovějšího období březosti se doporučuje podat druhou dávku

základní vakcinace pomocí dvou intramuskulárních dávek Rispoval IBR – Marker vivum nebo jednu

revakcinační dávku pomocí Rispoval IBR – Marker inactivatum ne později než na začátku druhého

trimestru březosti.

Doporučuje se, aby masný skot a býci na výkrm byli vakcinováni před ustájením nebo před přesunem

do nových skupin, zároveň je třeba brát v úvahu dobu potřebnou k nástupu ochrany po základním

vakcinačním schématu.

Skot v přímém ohrožení IBR

V případě vysokého infekčního tlaku BHV-1 se u skotu (včetně březích jalovic a krav) doporučuje

zahájit vakcinaci intranazálně za účelem stimulace lokální imunity, druhá dávka by měla být podána

intramuskulárně o 3-5 týdnů později pro dokončení základního vakcinačního schématu.

Revakcinace:

1 dávka vakcíny (booster vakcinace) by měla být aplikována 6 měsíců po dokončení základního

vakcinačního schématu. Zvířatům primovakcinovaným pomocí Rispoval IBR – Marker vivum může

být podána buď jedna dávka Rispoval IBR – Marker vivum pro zajištění imunity trvající 6 měsíců

nebo jedna dávka Rispoval IBR – Marker inactivatum pro zajištění imunity trvající 12 měsíců. Poté by

měla být revakcinace prováděna buď každých 6 měsíců (pokud je použit Rispoval IBR – Marker

vivum) nebo každých 12 měsíců (pokud je použit Rispoval IBR – Marker inactivatum).

Způsob podání:

Bezprostředně před použitím asepticky rozpusťte lyofilizát v přiloženém rozpouštědle. Vakcínu

připravujte následovně:

Pro 10 a 50 dávkovou lahvičku přeneste přibližně 4 ml rozpouštědla do lahvičky s lyofilizátem a

protřepejte. Naředěný roztok pak přeneste zpět do lahvičky se zbývajícím rozpouštědlem a protřepejte.

Vakcína je tím připravena k použití.

Nepoužívejte chemicky sterilizované jehly a stříkačky, protože mohou snížit účinnost vakcíny.

Vakcínu aplikujte asepticky intramuskulárně (2 ml) nebo intranazálně sprejem (1 ml na každou nozdru

k aspiraci) použitím sprejové kanyly od Zoetis. Po naředění zůstává vakcína účinná max. 8 hodin za

předpokladu, že vakcína je sterilně odebírána a uchovávána v chladu.

Shrnutí vakcinačních schémat:

Od 2 týdnů do 3 měsíců stáří:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinační intervaly

Primovakcinace

První dávka od 2

týdnů věku

(cesta podání)

Druhá dávka ve 3

měsících stáří

(cesta podání)

Interval do další

revakcinace

(vakcína a cesta

podání)

Veškeré následné

revakcinace

(vakcína a cesta

podání)

Vivum

(intranazálně)

Vivum

(intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum,

intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum,

intramuskulárně)

Vivum

(intranazálně)

Vivum

(intramuskulárně)

6 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

12 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

Od 3 měsíců stáří:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinační intervaly

Primovakcinace

(počet dávek a cesta podání)

Interval do první

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Veškeré následné

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Vivum

(jedna dávka, intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně)

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně)

Vivum

(jedna dávka, intramuskulárně)

6 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

12 měsíců

(Inactivatum, subkutánně)

Inactivatum (dvě dávky, subkutánně,

v rozmezí 3-5 týdnů)

6 měsíců

(Inactivatum,

subkutánně)

6 měsíců

(Inactivatum, subkutánně)

Pro prevenci abortů u krav:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinace

Vakcinační schéma (počet dávek a cesta

podání) doporučené k podání nejpozději

na začátku druhého trimestru březosti

Vivum

(dvě dávky, intramuskulárně, v odstupu 3-5

týdnů)

Inactivatum (jedna dávka, subkutánně), doporučené

podání nejpozději na začátku druhého trimestru každé

březosti

Vivum

(jedna dávka, intramuskulárně), následně

Inactivatum (jedna dávka subkutánně)

v odstupu 6 měsíců

Inactivatum (dvě dávky subkutánně)

v odstupu 3-5 týdnů)

Vakcinace skotu v případě vysokého infekčního tlaku BHV-1:

Použitá vakcína Rispoval IBR – Marker

Revakcinační intervaly

Primovakcinace

(počet dávek a cesta podání)

Interval do první

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Veškeré následné

revakcinace (vakcína a

cesta podání)

Vivum

(jedna dávka, intranazálně), následně

Vivum (jedna dávka, intramuskulárně)

v odstupu 3-5 týdnů

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně

NEBO Inactivatum,

subkutánně)

6 měsíců

(Vivum, intramuskulárně)

NEBO 12 měsíců

(Inactivatum, subkutánně)

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po intranazálním podání 10násobné dávky bylo u některých telat pozorováno přechodné zvýšení

teploty (> 39,5 °C) po dobu až 3 dnů. Po intramuskulárním podání 10násobné dávky bylo u některých

telat pozorováno přechodné zvýšení teploty (> 39,5 °C) po dobu až 4 dnů. V jiné studii byl u

některých telat po intramuskulárním podání 10 násobné dávky pozorován přechodný (jednodenní)

mírný serózní okulární výtok.

Reakce po podání vícenásobné dávky se jinak neliší od reakcí pozorovaných po podání jedné dávky.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Živá virová vakcína.

ATCvet kód: QI02AD01

Vakcína stimuluje vznik aktivní imunity u skotu proti Bovinnímu Herpesviru typu 1 (BHV–1) /

infekční rinotracheitidě skotu (IBR). Po jednodávkové vakcinaci bylo čelenží prokázáno výrazné

snížení délky vylučování viru. Po vakcinaci dvěmi dávkami, jsou intenzita a trvání klinických

symptomů, stejně jako i titr a trvání vylučování viru signifikantně redukovány. Stejně jako u ostatních

vakcín, vakcinace neposkytuje kompletní chráněnost, ale snižuje riziko infekce.

Přípravek indukuje u vakcinovaného skotu vznik protilátek, které jsou detekovatelné sérum

neutralizačním testem a ELISA testy. Specifickým testovacím kitem mohou být tyto protilátky

odlišeny, na základě absence protilátek proti gE, od protilátek vzniklých na základě infekce zvířat

terénními kmeny nebo po použití jiných konvenčních vakcín.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dextran

MEM s Earl solí

Roztok HEPES 2M

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma přiloženého rozpouštědla.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 36 měsíců.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 8 hodin.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 - 8 °C). Chraňte před teplem a světlem. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Kartonová krabička obsahující 1 skleněnou lahvičku, typ 1 s lyofilizátem (10 dávek) a 1 skleněnou

lahvičku typ 1 obsahující 20 ml (10 dávek) rozpouštědla. Každá lahvička je uzavřena gumovou zátkou

a hliníkovým krytem.

Kartonová krabička obsahující 1 skleněnou lahvičku, typ 1 s lyofilizátem (50 dávek) a 1 skleněnou

lahvičku typ 1 obsahující 100 ml (50 dávek) rozpouštědla. Každá lahvička je uzavřena gumovou

zátkou a hliníkovým krytem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného

k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/049/08-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26. 11. 2008 / 13. 1. 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2016

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace