Riprazo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
aliskiren
Dostupné s:
Novartis Europharm Ltd.
ATC kód:
C09XA02
INN (Mezinárodní Name):
aliskiren
Terapeutické skupiny:
Agens působící na systém renin-angiotenzin
Terapeutické oblasti:
Hypertenze
Terapeutické indikace:
Léčba esenciální hypertenze.
Přehled produktů:
Revision: 8
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000853
Datum autorizace:
2007-08-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/000853

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 20-09-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 20-09-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 20-09-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 20-09-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Riprazo 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Riprazo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Riprazo užívat

Jak se přípravek Riprazo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Riprazo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Riprazo a k čemu se používá

Přípravek Riprazo obsahuje léčivou látku aliskiren. Aliskiren patří do skupiny léčivých přípravků

nazývaných inhibitory reninu. Riprazo pomáhá snižovat krevní tlak u dospělých. Inhibitory reninu

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí zúžení

cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a tím snížení

krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Riprazo užívat

Neužívejte přípravek Riprazo

jestliže jste alergický(á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás vyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání,

nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu.

dědičný angioedém.

angioedém bez známé příčiny.

v průběhu posledních 6 měsíců těhotenství, nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence

odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo

atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění) nebo chinidin

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Riprazo se poraďte se svým lékařem:

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže jste léčen(a) některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Riprazo pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže jste již zažil(a) angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky objeví, přestaňte užívat

přípravek Riprazo a vyhledejte svého lékaře.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Děti a dospívající

Podávání přípravku Riprazo dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje.

Starší osoby

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka přípravku Riprazo 300 mg oproti dávce

150 mg dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Riprazo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Riprazo, pokud užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací

jako prevence odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy

nebo atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění) nebo chinidin

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

Přípavek již není registrován

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Přípravek Riprazo s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte přípravek Riprazo).

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud otěhotníte během užívání tohoto

přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratí, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než

budete řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují

soustředění, ujistěte se, že víte, jak budete reagovat na účinky tohoto přípravku .

3.

Jak se přípravek Riprazo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně. Účinek (snížení krevního

tlaku) se projeví během dvou týdnů od zahájení léčby.

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat Riprazo spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě vysokého

krevního tlaku.

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím

jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Riprazo, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Riprazo, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Riprazo

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Riprazo, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Přípavek již není registrován

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka, potíže s

dýcháním, závratě.

Možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout méně než 1 z 10 osob): Průjem, bolest kloubů (artralgie), vysoká hladina

draslíku v krvi, závratě.

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 osob): Kožní vyrážka (to může být rovněž

příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže odstavec „Vzácné“), potíže s ledvinami,

včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči), otoky rukou, kotníků nebo nohou

(periferní edém), závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice –

zrudnutí, puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka), nízký krevní tlak, bušení

srdce, kašel, svědění, svědivá vyrážka (kopřivka), zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1 000 osob): Těžké alergické reakce (anafylaktické reakce),

alergické reakce (přecitlivělost) a angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním

nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka,

závratě), zvýšená hladina kreatininu v krvi, zrudnutí pokožky (erytém).

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi. Může být nutné přerušit užívání přípravku Riprazo.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Riprazo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Riprazo obsahuje

Léčivou látkou je aliskirenum 150 mg (jako aliskiren-fumarát).

Pomocnými látkami jsou krospovidon, hypromelosa, magnesium-stearát, makrogol,

mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid titaničitý

(E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Přípavek již není registrován

Jak přípravek Riprazo vypadá a co obsahuje toto balení

Riprazo 150 mg potahované tablety jsou světle růžové, bikonvexní kulaté tablety s potiskem “IL” na

jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Riprazo je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné

balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Přípavek již není registrován

España

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Riprazo 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Riprazo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Riprazo užívat

Jak se přípravek Riprazo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Riprazo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Riprazo a k čemu se používá

Přípravek Riprazo obsahuje léčivou látku aliskiren. Aliskiren patří do skupiny léčivých přípravků

nazývaných inhibitory reninu. Riprazo pomáhá snižovat krevní tlak u dospělých. Inhibitory reninu

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí zúžení

cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a tím snížení

krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Riprazo užívat

Neužívejte přípravek Riprazo

jestliže jste alergický(á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás vyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání,

nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu.

dědičný angioedém.

angioedém bez známé příčiny.

v průběhu posledních 6 měsíců těhotenství, nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence

odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo

atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění) nebo chinidin

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Riprazo se poraďte se svým lékařem:

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže jste léčen(a) některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Riprazo pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže jste již zažil(a) angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky objeví, přestaňte užívat

přípravek Riprazo a vyhledejte svého lékaře.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Děti a dospívající

Podávání přípravku Riprazo dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje.

Starší osoby

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka přípravku Riprazo 300 mg oproti dávce

150 mg dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Riprazo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Riprazo, pokud užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací

jako prevence odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy

nebo atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění) nebo chinidin

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

Přípavek již není registrován

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Přípravek Riprazo s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte přípravek Riprazo).

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud otěhotníte během užívání tohoto

přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratí, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než

budete řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují

soustředění, ujistěte se, že víte, jak budete reagovat na účinky tohoto přípravku.

3.

Jak se přípravek Riprazo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně. Účinek (snížení krevního

tlaku) se projeví během dvou týdnů od zahájení léčby.

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat Riprazo spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě vysokého

krevního tlaku.

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím

jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Riprazo, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Riprazo, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Riprazo

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Riprazo, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Přípavek již není registrován

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka, potíže s

dýcháním, závratě.

Možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout méně než 1 z 10 osob): Průjem, bolest kloubů (artralgie), vysoká hladina

draslíku v krvi, závratě.

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 osob): Kožní vyrážka (to může být rovněž

příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže odstavec „Vzácné“), potíže s ledvinami,

včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči), otoky rukou, kotníků nebo nohou

(periferní edém), závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice –

zrudnutí, puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka), nízký krevní tlak, bušení

srdce, kašel, svědění, svědivá vyrážka (kopřivka), zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1 000 osob): Těžké alergické reakce (anafylaktické reakce),

alergické reakce (přecitlivělost) a angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním

nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka,

závratě), zvýšená hladina kreatininu v krvi, zrudnutí pokožky (erytém).

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi. Může být nutné přerušit užívání přípravku Riprazo.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Riprazo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Riprazo obsahuje

Léčivou látkou je aliskirenum 300 mg (jako aliskiren-fumarát).

Pomocnými látkami jsou krospovidon, hypromelosa, magnesium-stearát, makrogol,

mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid titaničitý

(E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Přípavek již není registrován

Jak přípravek Riprazo vypadá a co obsahuje toto balení

Riprazo 300 mg potahované tablety jsou světle červené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU”

na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Riprazo je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné

balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet. Na trhu nemusí být

k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Přípavek již není registrován

España

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Riprazo 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 150 mg (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Světlerůžové, bikonvexní, kulaté tablety s potiskem “IL” na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Riprazo je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní účinek je přítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

Riprazo může být podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními přípravky

s výjimkou použití v kombinaci s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce

ledvin (rychlost glomerulární filtrace (GFR) < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3, 4.4 a 5.1).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2). Riprazo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin

(GFR < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání Riprazo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u

pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti ve věku 65 let a více

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u starších pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Riprazo u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou vody. Přípravek Riprazo by měl být

užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Grapefruitová šťáva

by neměla být podávána současně s přípravkem Riprazo (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Dědičný nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem a itrakonazolem, dvěma silnými P-gp inhibitory, a

jinými účinnými P-gp inhibitory (např. chinidin), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

Současné podání Riprazo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Riprazo ukončena (viz bod

4.8).

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Anafylaktické reakce a a

ngioedém

Během post-marketingového sledování byly při léčbě aliskirenem pozorovány anafylaktické reakce

(viz bod 4.8). U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky

připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných léčivých

přípravků, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém.

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně

blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory angiotenzinového

receptoru)(viz bod 4.8).

Přípavek již není registrován

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému

pozorovány při současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB (viz bod 4.8).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů predisponovaných k hypersenzitivitě.

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytnou anafylaktické reakce nebo angioedém, musí být léčba přípravkem Riprazo

okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého

vymizení příznaků tohoto onemocnění. Pacienti musí být informováni o nutnosti hlásit lékaři jakékoli

známky nasvědčující alergickým reakcím, zejména obtížné dýchání nebo polykání, otok tváří,

končetin, očí, rtů nebo jazyka. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu,

musí být podán adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním objemem

U pacientů s výrazným snížením cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Riprazo objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Riprazo nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl Riprazo zkoumán u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou poruchou

funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo 2,00 mg/dl u

mužů a/nebo GFR < 30 ml/min/1,73 m

), s dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo

renovaskulární hypertenzí. Riprazo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce

ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-

angiotenzinový systém, pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako

je hypovolemie (např. v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého

zvracení atd.), onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Současné podání

aliskirenu s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

Po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se může dále

zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání nesteroidních

protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné, doporučuje se

v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně sérových

elektrolytů.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Riprazo pacientům s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje

zvýšené riziko závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou

pacienti se stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti.

Jestliže dojde k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Přípavek již není registrován

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované (viz bod 4.3)

Dvojitá blokáda RAAS

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Silné inhibitory P-glykoproteinu (P-gp)

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Nedoporučené (viz bod 4.2)

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61% a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38%. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s Riprazo.

Nutná obezřetnost při současném podání

Interakce P-gp

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dostupnost aliskirenu přibližně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost přípravku Riprazo. Ačkoli toto nebylo u

aliskirenu studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp

inhibitory mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více

zvyšovat hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně

záleží na stupni inhibice tohoto transportéru.

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo k

76%, respektive 97% zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižuje exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku

Současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Přípavek již není registrován

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně jako jiné léčivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván souběžně s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Warfarin

Účinky přípravku Riprazo na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Interakce s potravou

Potrava (s nízkým nebo vysokým obsahem tuku) značně snížila absorpci přípravku Riprazo (viz bod

4.2).

Bez interakcí

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými

nebyly nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol,

isosorbid-mononitrát a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo

cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC přípravku

Riprazo. Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

přípravku Riprazo v rovnovážném stavu

zvýšily o 50 %. Souběžné podávání přípravku Riprazo nemělo významný vliv na

farmakokinetiku atorvastatinu, metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro

přípravek Riprazo a tyto souběžně podávané léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Přípravek Riprazo může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (ostatní interakce P-gp viz bod 4.5).

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%. V experimentu na zvířatech se prokázalo, že P-gp určuje biologickou dostupnost

přípravku Riprazo. Induktory P-gp (třezalka, rifampicin) proto mohou biologickou dostupnost

přípravku Riprazo snižovat.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

Přípavek již není registrován

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu těhotným ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl Riprazo

teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAAS však byly dávány do souvislosti s

těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý přípravek, který

působí přímo na RAAS, Riprazo by neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství nebo u

žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a třetího trimestru (viz bod 4.3).

Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na RAAS, by měli ženy ve

fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství. Jestliže dojde během

léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba Riprazo ukončena.

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vylučován do mateřského mléka žen. Riprazo je vylučován do mléka

kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

Fertilita

Klinické údaje týkající se fertility nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Riprazo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě přípravkem Riprazo se mohou někdy

objevit závratě nebo malátnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Riprazo byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Závažné nežádoucí účinky zahrnují anafylaktické reakce a angioedém, které byly hlášeny

po uvedení přípravku na trh a mohou se vyskytnout vzácně (méně než 1 případ na 1000 pacientů).

Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Přípavek již není registrován

Tabelární seznam nežádoucích účinků:

Nežádoucí účinky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100);

vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Anafylaktické reakce, reakce z přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Časté:

Závratě

Srdeční poruchy

Méně časté:

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté:

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté:

Závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně syndromu Stevens

Johnson, toxické epidermální nekrolýzy (TEN) a reakcí sliznice úst,

vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné:

Angioedém, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

Akutní renální selhání, porucha funkce ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté:

Periferní edém

Vyšetření

Časté:

Hyperkalémie

Méně časté:

Zvýšené jaterní enzymy

Vzácné:

Pokles hemoglobinu, snížený hematokrit, zvýšení krevního kreatininu

Popis vybraných nežádoucích účinků

Během léčby aliskirenem se vyskytly reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktických reakcí a

angioedém. V kontrolovaných klinických studiích se angioedém a reakce z přecitlivělosti během léčby

aliskirenem objevily vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo komparátory.

Případy angioedému nebo příznaky připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka)

byly taktéž zaznamenány v postmarketingovém sledování. Řada těchto pacientů měla v anamnéze

angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se v několika případech objevily po podání

jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně blokátorů RAAS (ACEI nebo ARB).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB.

Po uvedení na trh byly též hlášeny reakce z přecitlivělosti, včetně anafylaktických reakcí (viz bod

4.4).

Přípavek již není registrován

V případě jakéhokoli příznaku nasvědčujícího reakci z přecitlivělosti/angioedému (zvláště potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo

jazyka, závratě) musejí pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Artralgie byla hlášena po uvedení na trh. V některých případech se objevila jako součást reakce

z přecitlivělosti.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy akutního selhání

ledvin u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Riprazo méně často. V klinických studiích neměl

Riprazo u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C (high density

lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu močovou.

Hemoglobin a hematokrit: Byl pozorován malý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles

o 0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotenzinový systém, např. u ACEI a

ARB.

Sérový draslík: Při podání aliskirenu bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku, které může být

způsobeno současným užitím jiných přípravků působících na RAAS, nebo NSAID. Pokud se považuje

současné podávání za nezbytné, doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné

sledování renálních funkcí včetně sérových elektrolytů. Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI

je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

4.9

Předávkování

Příznaky

U lidí je dostupné jen omezené množství dat týkajících se předávkování. Nejpravděpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu.

Léčba

Při výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

Ve studii provedené u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin (ESRD) byla

clearance aliskirenu prostřednictvím dialýzy nízká (< 2 % perorální clearance). Dialýza proto není při

předávkování aliskirenem vhodná.

Přípavek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na renin-angiotenzinový systém, inhibitory reninu, ATC

kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně účinný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi

angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB)), působí

kompenzační zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem

snižuje PRA u pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když

byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na

PRA není v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí Riprazo podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na dávce

závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po celý

24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem mezi

horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z maximálního

snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku přetrvávalo v

průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické příslušnosti. Riprazo byl

studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u 426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl Riprazo podáván v monoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu krevního tlaku s

ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s diuretiky

(hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil Riprazo systolický/diastolický krevní tlak o 17,0/12,3 mmHg,

HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním Riprazo k diuretiku hydrochlorthiazidu,

blokátoru kalciového kanálu amlodipinu a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře

snášeny. Riprazo vyvolal aditivní účinek na snížení krevního tlaku, pokud byl podáván

s hydrochlorthiazidem. U pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 5 mg blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Riprazo v dávce 150 mg aditivní

účinek na snížení krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku

amlodipinu na 10 mg, ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %, po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %).

Bezpečnost a účinnost terapie aliskirenem byla porovnávána s terapií ramiprilem v 9-měsíční non-

inferioritní studii u 901 starších pacientů (≥ 65 let) s esenciální systolickou hypertenzí. Aliskiren

150 mg nebo 300 mg denně nebo ramipril 5 mg nebo 10 mg denně byly podávány po dobu 36 týdnů

s možnou přídavnou terapií hydrochlorothiazidem (12,5 mg nebo 25 mg) v týdnu 12, a amlodipinem

(5 mg nebo 10 mg) v týdnu 22. Během 12 týdnů snížila monoterapie aliskirenem

systolický/diastolický krevní tlak o 14,0/5,1 mmHg, v porovnání s 11,6/3,6 mmHg u ramiprilu, což je

v souladu s non-inferioritou aliskirenu vůči ramiprilu ve zvoleném dávkování, a rozdíly v systolickém

a diastolickém krevním tlaku byly statisticky významné. Snášenlivost byla porovnatelná v obou

léčebných ramenech, nicméně u ramiprilu byl v porovnání s aliskirenem mnohem častěji hlášen kašel

(14,2 % vs. 4,4 %), zatímco u aliskirenu byl v porovnání s ramiprilem častější průjem (6,6 % vs.

5,0 %).

Přípavek již není registrován

V 8-týdenní studii u 754 hypertonických starších pacientů (≥ 65 let) a velmi starých osob (30 %

≥ 75 let) aliskiren v dávkách 75 mg, 150 mg a 300 mg poskytoval statistický významné superiorní

snížení krevního tlaku (systolický a diastolický) v porovnání s placebem. Žádné další snížení krevního

tlaku nebylo zaznamenáno po dávce 300 mg ve srovnání s dávkou 150 mg aliskirenu. Všechny tři

dávky byly dobře tolerovány jak u starších, tak u velmi starých pacientů.

U obézních pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Riprazo další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Riprazo. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V 36-měsíční studii u 820 subjektů s ischemickou dysfunkcí levé komory nebyly u aliskirenu v

porovnání s placebem při současné standardní terapii pozorovány změny v remodelaci srdečních

komor hodnocené jako objem levé srdeční komory na konci systoly.

Kombinovaná četnost kardiovaskularní smrti, hospitalizace pro srdeční selhání, infarktu myokardu,

mozkové mrtvice a resuscitované náhlé smrti byly podobné u aliskirenu i placeba. Nicméně u pacientů

léčených aliskirenem byla v porovnání s placebem významně vyšší četnost hyperkalémie, hypotenze a

poruch funkce ledvin.

Aliskiren byl hodnocen z pohledu kardiovaskulárního a/nebo renálního prospěchu v dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované, randomizované studii u 8606 pacientů s diabetem typu 2 a chronickým

onemocněním ledvin (proteinurie a/nebo GFR < 60 ml/min/1,73 m

) s nebo bez kardiovaskulární

choroby. Krevní tlak byl u většiny pacientů dobře kontrolován před zahájením léčby. Primárním cílem

parametrem účinnosti byly složené kardiovaskulární a renální komplikace.

V této studii byl aliskiren 300 mg porovnáván s placebem jako doplněk standardní léčby, která

zahrnovala buď inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátor angiotenzinového

receptoru. Tato studie byla ukončena předčasně, protože přínos aliskirenu u účastníků studie byl

nepravděpodobný. Předběžné výsledky studie naznačily poměr rizika pro primární cíl 1,09 ve

prospěch placeba (95 % interval spolehlivosti: 0,97, 1,22, oboustranné p=0,17). Navíc byl u aliskirenu

v porovnání s placebem pozorován zvýšený výskyt závažných nežádoucích příhod u renálních

komplikací (4,7 % oproti 3,3 %), hyperkalémie (36,9 % oproti 27,1 %), hypotenze (18,4 % oproti

14,6 %) a mozkové mrtvice (2,7 % oproti 2,0 %). Zvýšená četnost nefatální mozkové mrtvice byla

vyšší u pacientů s renální nedostatečností.

Příznivý účinek Riprazo na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není v

současnosti znám.

Srdeční elektrofyziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Riprazo u jedné nebo více podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci

hypertenze (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Přípavek již není registrován

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny.

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. V rovnovážném stavu snižuje potrava s nízkým obsahem tuku u

pacientů s hypertenzí C

o 76 % a AUC o 67 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je

dosaženo v průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než

po podání počáteční dávky.

Distribuce v organizmu

Po intravenózním podání byl průměrný distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Biotransformace a eliminace z organizmu

Průměrný poločas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů účinné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

příslušnost nemá klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s různým stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Riprazo (viz bod 4.2 a 4.4). Riprazo se

nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace

(GFR) < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání Riprazo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u

pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Farmakokinetika aliskirenu byla hodnocena u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin. Jednorázové podání aliskirenu v dávce 300 mg per os bylo spojeno s velmi

malými změnami farmakokinetiky aliskirenu (změna C

méně než 1,2násobná; zvýšení AUC až

1,6násobné) v porovnání s odpovídajícími zdravými subjekty. Načasování hemodialýzy

farmakokinetiku aliskirenu u ESRD pacientů významně neovlivnilo. Proto, pokud je podávání

aliskirenu u hemodialyzovaných ESRD pacientů považováno za nezbytné, nemá úprava dávky u

těchto pacientů opodstatnění. Nicméně podávání aliskirenu se nedoporučuje u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíční studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren neměl žádný mutagenní potenciál v in vitro ani v in vivo studiích mutagenity. Tato

stanovení zahrnovala testy in vitro na bakteriálních a savčích buňkách a in vivo stanovení na

potkanech.

Studie reprodukční toxicity provedené s aliskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky na centrální nervové,

respirační nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat

odpovídaly známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům

aliskirenu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Hypromelosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Přípavek již není registrován

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PA/Al/PVC – Al blistry:

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Al blistry:

Balení obsahuje 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Balení v perforovaných dávkovacích blistrech obsahuje 56 a 98 (2x49) tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/409/001-010

EU/1/07/409/021-030

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. srpna 2007

Datum posledního prodloužení registrace: 24. srpna 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Riprazo 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 300 mg (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Světlečervené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU” na straně jedné a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Riprazo je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní účinek je přítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

Riprazo může být podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními přípravky

s výjimkou použití v kombinaci s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce

ledvin (rychlost glomerulární filtrace (GFR) < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3, 4.4 a 5.1).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2). Riprazo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin

(GFR < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání Riprazo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u

pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti ve věku 65 let a více

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u starších pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Riprazo u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou vody. Přípravek Riprazo by měl být

užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Grapefruitová šťáva

by neměla být podávána současně s přípravkem Riprazo (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Dědičný nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem a itrakonazolem, dvěma silnými P-gp inhibitory, a

jinými účinnými P-gp inhibitory (např. chinidin), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

Současné podání Riprazo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Riprazo ukončena (viz bod

4.8).

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Anafylaktické reakce a a

ngioedém

Během post-marketingového sledování byly při léčbě aliskirenem pozorovány anafylaktické reakce

(viz bod 4.8). U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky

připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných léčivých

přípravků, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém.

Přípavek již není registrován

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně

blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory angiotenzinového

receptoru)(viz bod 4.8).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB (viz bod 4.8).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů predisponovaných k hypersenzitivitě.

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytnou anafylaktické reakce nebo angioedém, musí být léčba přípravkem Riprazo

okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého

vymizení příznaků tohoto onemocnění. Pacienti musí být informováni o nutnosti hlásit lékaři jakékoli

známky nasvědčující alergickým reakcím, zejména obtížné dýchání nebo polykání, otok tváří,

končetin, očí, rtů nebo jazyka. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu,

musí být podán adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním objemem

U pacientů s výrazným snížením cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Riprazo objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Riprazo nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl Riprazo zkoumán u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou poruchou

funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo 2,00 mg/dl u

mužů a/nebo GFR < 30 ml/min/1,73 m

), s dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo

renovaskulární hypertenzí. Riprazo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce

ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-

angiotenzinový systém, pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako

je hypovolemie (např. v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého

zvracení atd.), onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Současné podání

aliskirenu s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

Po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se může dále

zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání nesteroidních

protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné, doporučuje se

v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně sérových

elektrolytů.

Přípavek již není registrován

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Riprazo pacientům s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje

zvýšené riziko závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou

pacienti se stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti.

Jestliže dojde k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované (viz bod 4.3)

Dvojitá blokáda RAAS

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Silné inhibitory P-glykoproteinu (P-gp)

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Nedoporučené (viz bod 4.2)

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61% a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38%. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s Riprazo.

Nutná obezřetnost při současném podání

Interakce P-gp

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dostupnost aliskirenu přibližně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost přípravku Riprazo. Ačkoli toto nebylo u

aliskirenu studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp

inhibitory mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více

zvyšovat hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně

záleží na stupni inhibice tohoto transportéru.

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo k

76%, respektive 97% zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižuje exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Přípavek již není registrován

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku

Současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně jako jiné léčivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván souběžně s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Warfarin

Účinky přípravku Riprazo na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Interakce s potravou

Potrava (s nízkým nebo vysokým obsahem tuku) značně snížila absorpci přípravku Riprazo (viz bod

4.2).

Bez interakcí

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými

nebyly nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol,

isosorbid-mononitrát a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo

cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC přípravku

Riprazo. Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

přípravku Riprazo v rovnovážném stavu

zvýšily o 50 %. Souběžné podávání přípravku Riprazo nemělo významný vliv na

farmakokinetiku atorvastatinu, metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro

přípravek Riprazo a tyto souběžně podávané léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Přípravek Riprazo může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (ostatní interakce P-gp viz bod 4.5).

Přípavek již není registrován

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%. V experimentu na zvířatech se prokázalo, že P-gp určuje biologickou dostupnost

přípravku Riprazo. Induktory P-gp (třezalka, rifampicin) proto mohou biologickou dostupnost

přípravku Riprazo snižovat.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu těhotným ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl Riprazo

teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAAS však byly dávány do souvislosti s

těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý přípravek, který

působí přímo na RAAS, Riprazo by neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství nebo u

žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a třetího trimestru (viz bod 4.3).

Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na RAAS, by měli ženy ve

fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství. Jestliže dojde během

léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba Riprazo ukončena.

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vylučován do mateřského mléka žen. Riprazo je vylučován do mléka

kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

Fertilita

Klinické údaje týkající se fertility nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Riprazo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě přípravkem Riprazo se mohou někdy

objevit závratě nebo malátnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Riprazo byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Závažné nežádoucí účinky zahrnují anafylaktické reakce a angioedém, které byly hlášeny

po uvedení přípravku na trh a mohou se vyskytnout vzácně (méně než 1 případ na 1000 pacientů).

Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Přípavek již není registrován

Tabelární seznam nežádoucích účinků:

Nežádoucí účinky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100);

vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Anafylaktické reakce, reakce z přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Časté:

Závratě

Srdeční poruchy

Méně časté:

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté:

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté:

Závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně syndromu Stevens

Johnson, toxické epidermální nekrolýzy (TEN) a reakcí sliznice úst,

vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné:

Angioedém, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

Akutní renální selhání, porucha funkce ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté:

Periferní edém

Vyšetření

Časté:

Hyperkalémie

Méně časté:

Zvýšené jaterní enzymy

Vzácné:

Pokles hemoglobinu, snížený hematokrit, zvýšení krevního kreatininu

Popis vybraných nežádoucích účinků

Během léčby aliskirenem se vyskytly reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktických reakcí a

angioedém. V kontrolovaných klinických studiích se angioedém a reakce z přecitlivělosti během léčby

aliskirenem objevily vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo komparátory.

Případy angioedému nebo příznaky připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka)

byly taktéž zaznamenány v postmarketingovém sledování. Řada těchto pacientů měla v anamnéze

angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se v několika případech objevily po podání

jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně blokátorů RAAS (ACEI nebo ARB).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB.

Přípavek již není registrován

Po uvedení na trh byly též hlášeny reakce z přecitlivělosti, včetně anafylaktických reakcí (viz bod

4.4).

V případě jakéhokoli příznaku nasvědčujícího reakci z přecitlivělosti/angioedému (zvláště potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo

jazyka, závratě) musejí pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Artralgie byla hlášena po uvedení na trh. V některých případech se objevila jako součást reakce

z přecitlivělosti.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy akutního selhání

ledvin u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Riprazo méně často. V klinických studiích neměl

Riprazo u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C (high density

lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu močovou.

Hemoglobin a hematokrit: Byl pozorován malý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles

o 0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotenzinový systém, např. u ACEI a

ARB.

Sérový draslík: Při podání aliskirenu bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku, které může být

způsobeno současným užitím jiných přípravků působících na RAAS, nebo NSAID. Pokud se považuje

současné podávání za nezbytné, doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné

sledování renálních funkcí včetně sérových elektrolytů. Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI

je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

4.9

Předávkování

Příznaky

U lidí je dostupné jen omezené množství dat týkajících se předávkování. Nejpravděpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu.

Léčba

Při výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

Ve studii provedené u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin (ESRD) byla

clearance aliskirenu prostřednictvím dialýzy nízká (< 2 % perorální clearance). Dialýza proto není při

předávkování aliskirenem vhodná.

Přípavek již není registrován

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na renin-angiotenzinový systém, inhibitory reninu, ATC

kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně účinný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi

angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB)), působí

kompenzační zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem

snižuje PRA u pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když

byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na

PRA není v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí Riprazo podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na dávce

závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po celý

24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem mezi

horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z maximálního

snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku přetrvávalo v

průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické příslušnosti. Riprazo byl

studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u 426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl Riprazo podáván v monoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu krevního tlaku s

ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s diuretiky

(hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil Riprazo systolický/diastolický krevní tlak o 17,0/12,3 mmHg,

HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním Riprazo k diuretiku hydrochlorthiazidu,

blokátoru kalciového kanálu amlodipinu a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře

snášeny. Riprazo vyvolal aditivní účinek na snížení krevního tlaku, pokud byl podáván

s hydrochlorthiazidem. U pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 5 mg blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Riprazo v dávce 150 mg aditivní

účinek na snížení krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku

amlodipinu na 10 mg, ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %, po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %).

Bezpečnost a účinnost terapie aliskirenem byla porovnávána s terapií ramiprilem v 9-měsíční non-

inferioritní studii u 901 starších pacientů (≥ 65 let) s esenciální systolickou hypertenzí. Aliskiren

150 mg nebo 300 mg denně nebo ramipril 5 mg nebo 10 mg denně byly podávány po dobu 36 týdnů

s možnou přídavnou terapií hydrochlorothiazidem (12,5 mg nebo 25 mg) v týdnu 12, a amlodipinem

(5 mg nebo 10 mg) v týdnu 22. Během 12 týdnů snížila monoterapie aliskirenem

systolický/diastolický krevní tlak o 14,0/5,1 mmHg, v porovnání s 11,6/3,6 mmHg u ramiprilu, což je

v souladu s non-inferioritou aliskirenu vůči ramiprilu ve zvoleném dávkování, a rozdíly v systolickém

a diastolickém krevním tlaku byly statisticky významné. Snášenlivost byla porovnatelná v obou

léčebných ramenech, nicméně u ramiprilu byl v porovnání s aliskirenem mnohem častěji hlášen kašel

(14,2 % vs. 4,4 %), zatímco u aliskirenu byl v porovnání s ramiprilem častější průjem (6,6 % vs.

5,0 %).

Přípavek již není registrován

V 8-týdenní studii u 754 hypertonických starších pacientů (≥ 65 let) a velmi starých osob (30 %

≥ 75 let) aliskiren v dávkách 75 mg, 150 mg a 300 mg poskytoval statistický významné superiorní

snížení krevního tlaku (systolický a diastolický) v porovnání s placebem. Žádné další snížení krevního

tlaku nebylo zaznamenáno po dávce 300 mg ve srovnání s dávkou 150 mg aliskirenu. Všechny tři

dávky byly dobře tolerovány jak u starších, tak u velmi starých pacientů.

U obézních pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Riprazo další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Riprazo. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V 36-měsíční studii u 820 subjektů s ischemickou dysfunkcí levé komory nebyly u aliskirenu v

porovnání s placebem při současné standardní terapii pozorovány změny v remodelaci srdečních

komor hodnocené jako objem levé srdeční komory na konci systoly.

Kombinovaná četnost kardiovaskularní smrti, hospitalizace pro srdeční selhání, infarktu myokardu,

mozkové mrtvice a resuscitované náhlé smrti byly podobné u aliskirenu i placeba. Nicméně u pacientů

léčených aliskirenem byla v porovnání s placebem významně vyšší četnost hyperkalémie, hypotenze a

poruch funkce ledvin.

Aliskiren byl hodnocen z pohledu kardiovaskulárního a/nebo renálního prospěchu v dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované, randomizované studii u 8606 pacientů s diabetem typu 2 a chronickým

onemocněním ledvin (proteinurie a/nebo GFR < 60 ml/min/1,73 m

) s nebo bez kardiovaskulární

choroby. Krevní tlak byl u většiny pacientů dobře kontrolován před zahájením léčby. Primárním cílem

parametrem účinnosti byly složené kardiovaskulární a renální komplikace.

V této studii byl aliskiren 300 mg porovnáván s placebem jako doplněk standardní léčby, která

zahrnovala buď inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátor angiotenzinového

receptoru. Tato studie byla ukončena předčasně, protože přínos aliskirenu u účastníků studie byl

nepravděpodobný. Předběžné výsledky studie naznačily poměr rizika pro primární cíl 1,09 ve

prospěch placeba (95 % interval spolehlivosti: 0,97, 1,22, oboustranné p=0,17). Navíc byl u aliskirenu

v porovnání s placebem pozorován zvýšený výskyt závažných nežádoucích příhod u renálních

komplikací (4,7 % oproti 3,3 %), hyperkalémie (36,9 % oproti 27,1 %), hypotenze (18,4 % oproti

14,6 %) a mozkové mrtvice (2,7 % oproti 2,0 %). Zvýšená četnost nefatální mozkové mrtvice byla

vyšší u pacientů s renální nedostatečností.

Příznivý účinek Riprazo na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není v

současnosti znám.

Srdeční elektrofyziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Riprazo u jedné nebo více podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci

hypertenze (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Přípavek již není registrován

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny.

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. V rovnovážném stavu snižuje potrava s nízkým obsahem tuku u

pacientů s hypertenzí C

o 76 % a AUC o 67 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je

dosaženo v průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než

po podání počáteční dávky.

Distribuce v organizmu

Po intravenózním podání byl průměrný distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Biotransformace a eliminace z organizmu

Průměrný poločas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů účinné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

příslušnost nemá klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s různým stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Riprazo (viz bod 4.2 a 4.4). Riprazo se

nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace

(GFR) < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání Riprazo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u

pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Farmakokinetika aliskirenu byla hodnocena u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin. Jednorázové podání aliskirenu v dávce 300 mg per os bylo spojeno s velmi

malými změnami farmakokinetiky aliskirenu (změna C

méně než 1,2násobná; zvýšení AUC až

1,6násobné) v porovnání s odpovídajícími zdravými subjekty. Načasování hemodialýzy

farmakokinetiku aliskirenu u ESRD pacientů významně neovlivnilo. Proto, pokud je podávání

aliskirenu u hemodialyzovaných ESRD pacientů považováno za nezbytné, nemá úprava dávky u

těchto pacientů opodstatnění. Nicméně podávání aliskirenu se nedoporučuje u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíční studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren neměl žádný mutagenní potenciál v in vitro ani v in vivo studiích mutagenity. Tato

stanovení zahrnovala testy in vitro na bakteriálních a savčích buňkách a in vivo stanovení na

potkanech.

Studie reprodukční toxicity provedené s aliskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky na centrální nervové,

respirační nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat

odpovídaly známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům

aliskirenu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Hypromelosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Přípavek již není registrován

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PA/Al/PVC – Al blistry:

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

PVC/polychlotrifluorethylen (PCTFE) – Al blistry

Balení obsahuje 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Balení v perforovaných dávkovacích blistrech obsahuje 56 a 98 (2x49) tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/409/011-020

EU/1/07/409/031-040

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. srpna 2007

Datum posledního prodloužení registrace: 24. srpna 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/184274/2012

EMEA/H/C/000853

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Riprazo

aliskirenum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Riprazo. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Riprazo.

Co je Riprazo?

Riprazo je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku aliskiren. Je dostupný ve formě tablet (150 mg

a 300 mg).

K čemu se přípravek Riprazo používá?

Přípravek Riprazo se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dospělých.

Výraz „esenciální“ znamená, že hypertenze nemá žádnou zjevnou příčinu.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Riprazo používá?

Doporučená dávka přípravku Riprazo činí 150 mg jednou denně. Přípravek Riprazo se může užívat buď

samostatně, nebo v kombinaci s jinými léky na hypertenzi, s výjimkou inhibitorů angiotenzin

konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů angiotenzinového receptoru (ARB) u pacientů s diabetem

nebo se středně závažným či závažným poškozením ledvin. Měl by se užívat spolu s lehkým jídlem,

nejlépe vždy ve stejnou denní dobu. Přípravek Riprazo by se neměl podávat společně s grapefruitovým

džusem. U pacientů, u nichž nedochází k dostatečné úpravě krevního tlaku, lze dávku přípravku

Riprazo navýšit až na 300 mg jednou denně.

Přípavek již není registrován

Jak přípravek Riprazo působí?

Léčivá látka v přípravku Riprazo, aliskiren, je inhibitor reninu. Blokuje činnost lidského enzymu

s názvem renin, který se v těle podílí na tvorbě látky zvané angiotensin I. Angiotensin I se přeměňuje

na hormon angiotensin II, což je silný vazokonstriktor (látka, která zužuje krevní cévy). Blokováním

produkce angiotensinu I hladiny angiotensinu I i angiotensinu II klesají. Díky tomu dochází

k vazodilataci (rozšíření cév) a následnému poklesu krevního tlaku. To může zmírnit rizika spojená

s vysokým krevním tlakem, jako je například mozková mrtvice.

Jak byl přípravek Riprazo zkoumán?

Přípravek Riprazo byl zkoumán ve 14 hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno více než

10 000 pacientů s esenciální hypertenzí. Třináct z těchto studií zahrnovalo pacienty s mírnou až

středně závažnou hypertenzí a jedna zahrnovala pacienty se závažnou hypertenzí. Pět studií

porovnávalo účinky podávání samotného přípravku Riprazo s účinky placeba (léčby neúčinným

přípravkem). Přípravek Riprazo, ať už užívaný samostatně, nebo v kombinaci s jinými přípravky, byl

také porovnáván s jinými léky na hypertenzi. Studie, které zkoumaly použití přípravku Riprazo

v kombinaci s jinými přípravky, sledovaly jeho účinky při použití s inhibitorem ACE (ramiprilem), s ARB

(valsartanem), s betablokátorem (atenololem), s blokátorem kalciového kanálu (amlodipinem) a

s diuretikem (hydrochlorothiazidem). Studie trvaly od 6 do 52 týdnů a hlavním měřítkem účinnosti byla

změna krevního tlaku, a to buď v klidové fázi srdečního cyklu (diastolický tlak), nebo při stažení

srdečních komor (systolický tlak). Tlak krve byl měřen jako „výška rtuťového sloupce v milimetrech“

(mmHg).

Jaký přínos přípravku Riprazo byl prokázán v průběhu studií?

Samostatně podávaný přípravek Riprazo byl při snižování krevního tlaku účinnější než placebo a stejně

účinný jako srovnávací léčby. Při souhrnném zhodnocení výsledků všech pěti studií, které porovnávaly

používání samotného přípravku Riprazo s placebem, vykazovali pacienti ve věku do 65 let po 8 týdnech

užívání přípravku Riprazo v dávce 150 mg pokles diastolického tlaku v průměru o 9,0 mmHg, a to

z průměrné hodnoty 99,4 mmHg naměřené při zahájení studie. V porovnání s tím došlo u pacientů

užívajících placebo k poklesu o 5,8 mmHg, a to z hodnoty 99,3 mmHg.

Větší poklesy byly zaznamenány u pacientů ve věku od 65 let a u pacientů užívajících vyšší dávky

přípravku Riprazo. Přípravek Riprazo snižoval krevní tlak i u pacientů s diabetem a u pacientů

s nadváhou. Ve dvou z uvedených studií účinek přípravku přetrvával až po dobu jednoho roku.

Studie přípravku Riprazo podávaného v kombinaci s dalšími léky prokázaly, že tento přípravek dokáže

zajistit dodatečný pokles krevního tlaku v porovnání s poklesem způsobeným těmito léky podávanými

samostatně.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Riprazo?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Riprazo (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou

závratě, průjem, artralgie (bolest kloubů) a hyperkalémie (vysoké hladiny draslíku v krvi). Úplný

seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Riprazo je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Riprazo nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na aliskiren nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku. Přípravek nesmějí užívat pacienti, u kterých se při podání aliskirenu vyskytl

angioedém (podkožní otok), dědičný angioedém nebo angioedém bez zjevné příčiny, ani ženy, které

jsou těhotné déle než tři měsíce. U žen v prvních třech měsících těhotenství a u žen, které plánují

Riprazo

strana 2/3

Přípavek již není registrován

Riprazo

strana 3/3

otěhotnět, se jeho použití nedoporučuje. Přípravek Riprazo nesmí být dále užíván spolu

s cyklosporinem, itrakonazolem nebo s dalšími léčivými přípravky známými pod názvem „potentní

inhibitory P-glykoproteinu" (například s chinidinem). Přípravek Riprazo podávaný v kombinaci

s inhibitorem ACE nebo s ARB nesmějí užívat pacienti s diabetem nebo se středně závažným či

závažným poškozením ledvin.

Na základě čeho byl přípravek Riprazo schválen?

Výbor CHMP vzal na vědomí, že přípravek Riprazo účinně snižuje krevní tlak, a to jak při samostatném

použití, tak při kombinované léčbě. Výbor CHMP tedy rozhodl, že přínosy přípravku Riprazo převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. V návaznosti na posouzení

studie s názvem ALTITUDE však výbor CHMP v únoru 2012 doporučil, aby přípravek Riprazo nebyl

užíván v kombinaci s inhibitory ACE nebo s ARB u pacientů s diabetem nebo se středně závažným či

závažným poškozením ledvin, neboť u nich existuje zvýšené riziko kardiovaskulárních nebo ledvinových

potíží.

Další informace o přípravku Riprazo

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Riprazo platné v celé Evropské unii dne

22. srpna 2007.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Riprazo je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Riprazo naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2012.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace