Ribavirin BioPartners

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Ribavirin
Dostupné s:
BioPartners GmbH
ATC kód:
J05AB04
INN (Mezinárodní Name):
ribavirin
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
Hepatitida C, chronická
Terapeutické indikace:
BioPartners ribavirinu je indikován pro léčbu chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) u dospělých, děti od tří let a starších a dospívajících a musí používat pouze jako součást kombinované terapie s interferonem alfa-2b. Ribavirin v monoterapii nesmí být používán. Neexistují žádné informace o bezpečnosti a účinnosti týkající se užívání ribavirinu jinými formami interferonu (tj. nikoliv alfa-2b). Naivní patientsAdult patientsRibavirin BioPartners je indikován v kombinaci s interferonem alfa-2b, k léčbě dospělých pacientů se všemi typy chronické hepatitidy C s výjimkou genotypu 1, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, se zvýšenou hladinou alaninaminotransferázy (ALT), kteří jsou pozitivní na žloutenku typu C, virové ribonukleové kyseliny (HCV-RNA) (viz bod 4. 4)Děti od tří let věku a starší a adolescentsRibavirin BioPartners je určen pro použití v kombinaci s interferonem alfa-2b, k léčbě dětí ve věku tří let a starších a dospívajících, kteří mají všechny typy chronické hepatitidy C s výjimkou genot
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001184
Datum autorizace:
2010-04-06
EMEA kód:
EMEA/H/C/001184

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-05-2013

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-05-2013

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-05-2013

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Medicinal product no longer authorised

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ribavirin BioPartners 200 mg potahované tablety

ribavirinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Ribavirin BioPartners a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ribavirin BioPartners užívat

Jak se Ribavirin BioPartners užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ribavirin BioPartners uchovávat

Další informace

1.

CO JE RIBAVIRIN BIOPARTNERS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ribavirin BioPartners obsahuje jako účinnou látku ribavirin. Ribavirin BioPartners

zastavuje m

nožení mnoha typů virů, včetně viru hepat

itidy C. Přípravek Ribavirin BioPartners se

nesmí užívat bez interferonu alfa-2b, tj. Ribavirin BioPartners se nesmí užívat samotný.

Dříve neléčení pacienti:

Kombinace přípravku Ribavirin BioPartners s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b se

užívá při léčbě pacientů ve věku 3 let a starších, kteří trpí chronickou infekční hepatitidou C (HCV),

kromě genotypu I. Pro děti a mladistvé s tělesnou hmotností méně než 47 kg je k dispozici přípravek

ve formě roztoku.

Dříve léčení dospělí pacienti:

Kombinace přípravku Ribavirin BioPartners s interferonem alfa-2b se používá k léčbě dospělých

pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří v minulosti reagovali na léčbu interferonem alfa samotným,

ale jejichž onemocnění se objevilo znovu.

Neexistují žádné informace o bezpečnosti nebo účinnosti užívání ribavirinu s jinými formami

interferonu (tj. jinými než alfa-2b).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RIBAVIRIN

BIOPARTNERS UŽÍVAT

Ribavirin BioPartners se nedoporučuje užívat u pacientů ve věku méně než 3 roky.

Neužívejte Ribavirin BioPartners

Pokud cokoliv z následujícího platí pro Vás nebo Vaše dítě, o které pečujete,

neužívejte

Ribavirin

BioPartners a

informujte svého lékaře

, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ribavirin nebo na kteroukoli další složku přípravku Ribavirin

BioPartners (viz bod 6, Další informace).

jste těhotná či plánujete otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení”).

máte závažné zdravotné potíže, které Vás velmi oslabují, včetně závažného onemocnění ledvin.

kojíte.

Medicinal product no longer authorised

jste měl/a kdykoli v minulosti nebo za posledních 6 měsíců závažné potíže se srdcem.

máte ještě jiné závažné poruchy činnosti jater nesouvisející s chronickou hepatitidou C.

trpíte jakýmikoli chorobami krve, například anemií (nízký počet červených krvinek), talasemií a

srpkovitou anemií.

trpíte autoimunitní hepatitidou nebo jakoukoli jinou poruchou imunitního systému nebo užíváte

některý z tzv. imunosupresivních léků potlačujících Váš imunitní systém (který Vás chrání proti

infekčním i některým dalším nemocem).

Děti a mladiství nesmí užívat kombinovanou léčbu přípravkem Ribavirin BioPartners a interferonem

alfa, pokud mají závažné nervové nebo psychické problémy, například těžkou depresi, sebevražedné

myšlenky nebo pokus o sebevraždu nebo pokud měli takové problémy v minulosti.

Pokud jste v minulosti prodělal/a některou jinou závažnou nemoc, sdělte to svému lékaři.

Připomenutí: Určitě si také přečtěte oddíl „Neužívejte” příbalové informace pro interferon alfa-2b,

dříve než začnete užívat kombinovanou léčbu s přípravkem Ribavirin BioPartners.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ribavirin BioPartners je zapotřebí

Neprodleně

hledejte lékařskou radu, pokud se u V

ás při užívání této léčby vyvinou příznaky

závažné alergické reakce (například potíže s dýcháním, sípání nebo vyrážka).

Děti a mladiství s tělesnou hmotností méně než 47 kg:

Užívání Ribavirin BioPartners tablet se nedoporučuje.

Měl(a) byste

informovat svého lékaře

, pokud cokoliv z níže uvedeného platí pro Vás nebo pro Vaše

dítě, o které pečujete:

Jestliže jste dospělý/á a máte nebo jste měl/a závažnou

nervovou nebo mentální nemoc

stavy zmatenosti, mdloby nebo

myšlenky na sebevraždu

nebo jste se

pokusil/a,

nebo jste

v

minulosti zneužíval(a) látky

(např. alkohol nebo drogy).

Jestliže jste někdy měl/a

deprese

nebo se během léčby přípravkem Ribavirin u Vás objeví

příznaky související s depresemi (např. pocity smutku, sklíčenosti, atd.).

Jste žena ve věku, kdy byste mohla

otěhotnět

(viz bod „Těhotenství a kojení“).

Jste

muž

a Vaše partnerka je ve věku, kdy by mohla otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Jestliže jste měl/a v minulosti závažné problémy se

srdce

m

nebo srdeční onemocnění.

Jestliže jste st

arší než

65

let

nebo máte zdravotní problémy s

ledvinami

Jestliže máte nebo jeste v minulosti měl/a jakékoli

závažné onemocnění

Jestliže máte problémy se

štítnou žlázou

V průběhu léčby přípravkem Ribavirin v kombinaci s interferonem alfa bylo hlášeno

poškození zubů

a dásní

, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací ribavirinu s

interferonem alfa byla hlášena

suchost ústní dutiny,

která by mohla způsobit poškození zubů a sliznic

dutiny ústní. Měl(a) byste si důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní

prohlídky. U některých pacientů může dojít i ke

zvracení

. Pokud se u Vás tato reakce objeví,

důkladně si poté vypláchněte ústa.

V průběhu léčby přípravkem Ribavirin BioPartners v kombinaci s interferonem alfa mohou u pacientů

vznikat

problémy s očima

nebo ve vzácných případech může dojít ke ztrátě zra

ku. Pokud dostáváte

ribavirin v komb

inaci s některým interferonem alfa, měl(a) byste na začátku léčby podstoupit oční

vyšetření. Jakýkoli pacient, který si stěžuje na zhoršení nebo ztrátu zraku, musí podstoupit neprodlené

a úplné oční vyšetření. Pacienti s preexistujícími očními poruchami (např. diabetickou nebo

hypertonickou retinopatií) by měli v průběhu kombinované léčby ribavirinem a některým interferonem

alfa podstupovat periodická oční vyšetření. Kombinovaná terapie s ribavirinem a některým

interferonem alfa by se měla vysadit u pacientů, u kterých se rozvinou nové oční poruchy nebo u

kterých se stávající oční poruchy zhorší.

Připomenutí:Přečtěte si, prosím, bod „Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí“ příbalové informace

pro interferon alfa-2b, dříve než začnete užívat kombinovanou léčbu.

Medicinal product no longer authorised

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo dítě, o které pečujete:

užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době jakékoli léky, a to i léky, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

jste léčen(a) azatioprinem v kombinaci s ribavirinem a pegylovanými interferony alfa, a

proto může být zvýšené riziko rozvoje závažných onemocnění krve.

jste infikován(a) současně

virem lidské imunitní nedostatečnosti

(HIV-pozitivní) a

virem

hepatitidy C

(HCV) a jste léčena(a) léčivým přípravkem (léčivými přípravky) účinkujícími

proti HIV - [nukleosidovým inhibitorem reverzní transkriptázy (nucleoside reverse

transcriptase inhibitor,

NRTI

), a/nebo vysoce aktivní antiretrovirovou léčbou (highly active

anti-retroviral therapy,

HAART

Užívání přípravku Ribavirin BioPartners v kombinaci s interferonem alfa a léčivým

přípravkem (léčivými přípravky) účinkujícími proti HIV může zvyšovat riziko

laktátové acidózy, selhání jater a rozvoje krevních abnormalit (snížení počtu

červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých krvinek, které bojují s

infekcí, a krevních destiček, které srážej

í krev).

zidovudinu

stavudinu

, není jisté, zda Ribavirin BioPartners nezmění způsob

fungování těchto léků. Proto Vám budou pravidelně prováděny krevní testy, aby se

zjistilo, zda se HIV infekce nezhoršuje. Pokud ke zhoršení dojde, rozhodne Váš lékař,

zda je třeba změnit léčbu přípravkem Ribavirin BioPartners nebo nikoli.Navíc by

mohlo být u pacientů léčených

ribavirinem

a zidovudinem

v kombinaci

interferony alfa

zvýšeno riziko rozvoje anemie (nízký počet červených krvinek).

Užívání zidovudinu and ribavirinu v kombinaci s interferony alfa se proto

nedoporučuje.

Vzhledem k riziku laktátové acidózy (hromadění kyseliny mléčné v těle) a

pankreatitidy se nedoporučuje společné podávání

ribavirinu

didanosinu

a neměl by

se současně podávat

ribavirin

stavudin

Současně infikovaní pacienti s pokročilým onemocněním jater, kteří užívají HAART,

mohou být ve zvýšeném riziku zhoršení funkce jater. Přidání léčby

interferonem alfa

samotným

nebo v kombinaci s ribavirinem může zvyšovat riziko v této podskupině

pacientů.

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.příbalové

informace pro interferon alfa-2b, dříve než začnete užívat kombinovanou léčbu.

Užívání přípravku Ribavirin BioPartners s jídlem a pitím

Ribavirin BioPartners musí být užíván současně s jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste

těhotná

, nesmíte přípravek Ribavirin BioPartners užívat. Přípravek Ribavirin BioPartners

může velmi poškodit Vaše nenarozené dítě (zárodek).

Pacienti i pacientky musí při pohlavních aktivitách dodržovat

zvláštní opatření

, může-li dojít k

otěhotnění:

Dívka

nebo

žena

v plodném věku:

Musíte mít negativní těhotenský test před léčbou ribavirinem, a každý měsíc během léčby a po

dobu 4 měsíců po jejím ukončení. O tom

je třeba se

poradit s lékařem.

Muži:

Nepraktikujte pohlavní styk s těhotnou ženou

bez kondomu

. Tím se sníží možnost, že by

ribavirin zůstal v těle ženy.

Není-li Vaše partnerka v současnosti těhotná, je však v plodném věku, musí projít těhotenským

testem každý měsíc během léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení.

Vy neboVaše partnerka musíte používat během užívání přípravku Ribavirin BioPartners a po

dobu 7 měsíců po ukončení léčby účinnou antikoncepci. O tom je třeba se poradit s lékařem (viz

bod „Neužívejte Ribavirin BioPartners“).

Medicinal product no longer authorised

Pokud jste

kojící

žena, nesmíte přípravek Ribavirin BioPartners užívat. Před zahájením léčby

přípravkem Ribavirin BioPartners přestaňte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ribavirin BioPartners neovlivňuje Vaši schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje, nicméně

interferon alfa-2b má vliv na Vaše schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte motorová vozidla a

neobsluhujte stroje, pokud se cítíte z této léčby unavený/á, ospalý/á nebo zmatený/á.

3.

JAK SE RIBAVIRIN BIOPARTNERS UŽÍVÁ

Obecné informace o užívání přípravku Ribavirin BioPartners:

Pokud je dítě, o které pečujete,

mladší 3 let

, přípravek mu nepodávejte.

Vždy užívejte Ribavirin BioPartners přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á,)

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte více než doporučenou dávku přípravku a přípravek užívejte tak dlouho, jak Vám bylo

předepsáno.

Váš lékař stanovil velikost dávky přípravku Ribavirin BioPartners na základě Vaší tělesné hmotnosti

nebo tělesné hmotnosti dítěte, o které pečujete.

Standardní krevní testy

se budou provádět z důvodu kontrol Vaší krve, funkce ledvin a jater.

V pravidelných intervalech Vám budou prováděny krevní testy, které lékaři pomohou při

posouzení účinnosti léčby.

V závislosti na výsledcích těchto testů může lékař změnit/přizpůsobit počet tablet, které Vy

nebo dítě, o než pečujete, užíváte, předepsat jinou velikost balení přípravku Ribavirin

BioPartners a/nebo změnit délku užívání této léčby.

Pokud máte vážné potíže s

ledvinami či játry, nebo se u Vás takové potíže objeví, bude léčba

ukončena.

Obvyklou dávku

, závisející na tělesné hmotnosti pacienta, znázorňuje níže uvedená tabulka:

Najděte si řádek, který ukazuje, kolik dospělý nebo dítě/mladistvý váží.

Připomínka: Pokud je dítě mladší 3 let, přípravek nepodávejte.

Na stejném řádku si přečtěte, kolik tablet užívat.

Připomínka: Pokud se pokyny Vašeho lékaře liší od množství v níže uvedené tabulce,

postupujte podle pokynů svého lékaře.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně dávky, zeptejte se svého lékaře.

Ribavirin BioPartners potahované tablety pro užívání ústy – dávka na základě tělesné hmotnosti

Pokud

dospělý

váží

(kg)

Obvyklá denní

dávka přípravku

Ribavirin

BioPartners

Počet tablet 200 mg

< 65

800 mg

2 tablety ráno a 2 tablety večer

65 - 80

1 000 mg

2 tablety ráno a 3 tablety večer

81 - 105

1 200 mg

3 tablety ránéo a 3 tablety večer

> 105

1 400 mg

3 tablety ráno a 4 tablety večer

Pokud

dítě/mladiství

váží (kg)

Obvyklá denní

dávka přípravku

Ribavirin

BioPartners

Počet tablet 200 mg

47 - 49

600 mg

1 tablet a ráno a 2 tablety večer

50 - 65

800 mg

2 tablety ráno a 2 tablety večer

> 65

viz dávka pro dospělé a odpovídající počet potahovaných tablet

Medicinal product no longer authorised

Předepsaná dávka se polyká ústy v průběhu jídla a zapíjí se vodou. Potahované tablety se nesmí kousat

ani žvýkat. Pro děti nebo mladistvé, kteří nemohou polykat potahované tablety, je k dispozici perorální

roztok ribavirinu.

Připomínka: Ribavirin BioPartners se při infekci virem hepatitidy C podává výhradně v kombinaci s

interferonem alfa-2b. Pro úplnou informovanost se seznamte rovněž s bodem „Jak se

užívá“ příbalových informací pro interferon alfa-2b.

Interferonový lék, který se užívá v kombinaci s přípravkem Ribavirin BioPartners, může způsobovat

neobvyklou únavu; pokud si tedy aplikujete injekce sami, nebo ji dáváte dítěti, volte k tomu dobu před

ulehnutím na lůžko.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ribavirin BioPartners než jste měl(a)

Kontaktujte co nejdříve lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ribavirin BioPartners

Pokud si léčbu podáváte sám/sama nebo pokud ošetřujete dítě užívající Ribavirin BioPartners

v kombinaci s interferonem alfa-2b, užijte/podejte zapomenutou dávku co nejdříve tentýž den. Pokud

už uběhl celý den, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přečtěte si, prosím, bod „Možné nežádoucí účinky“ příbalové informace pro interferon alfa-2b.

Podobně jako všechny léky, může mít i kombinace Ribavirinu BioPartners

s přípravkem

interferon

alfa nežádoucí účinky, které se ale nemu

sí vyskytnout u každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže se během léčby s přípravkem Ribavirin BioPartners a

interferonem alfa-2b vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků:

Účinky na psychiku a centrální nervový systém:

U některých lidí se vyskytly deprese během léčby ribavirinem v kombinaci s interferonem a v

některých případech měli lidé myšlenky na ohrožení života jiných osob, sebevražedné myšlenky nebo

agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří pacienti dokonce spáchali sebevraždu.

Určitě vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se u Vás objevuje deprese nebo máte

sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše chování. Můžete zvážit, zda nechcete požádat některého

člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat ostražitý ke známkám deprese nebo

změnám ve Vašem chování.

Obzvláště

děti a mladiství

mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčeni ribavirinem a interferonem

alfa. Neprodleně kontaktujte lékaře nebo vyhledejte léčbu na pohotovosti, jestliže se u nich objeví

příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že chtějí ublížit sobě nebo ostatním.

Růst a vývoj (děti a mladiství):

Během jednoho roku léčby ribavirinem v kombinaci s interferonem alfa-2b některé děti a mladiství

nerostli nebo nepřibývali na hmotnosti tolik, jak se očekávalo.

Některé děti nedosáhly během 1-5 roků po ukončení léčby své předpokládané výšky.

Kontaktujte ihned svého lékaře

, jestliže se při léčbě kombinací přípravku Ribavirin BioPartners s

alfa interferonovým přípravkem objeví některý z následujících nežádoucích účinků:

bolest na hrudi nebo dlouhodobější kašel; změny srdečního rytmu; mdloby,

zmatenost, pocity deprese; sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování, pokus o sebevraždu,

myšlenky na ohrožení života jiných osob,

pocity necitlivosti nebo mravenčení,

poruchy spánku, myšlení nebo soustředění,

Medicinal product no longer authorised

velké bolesti břicha; černé nebo dehtové zbarvení stolice; stopy krve ve stolici nebo v moči;

bolest ve spodní části zad nebo v boku,

bolestivé nebo obtížné močení,

závažné krvácení z nosu,

horečka či zimnice po několika týdnech léčby,

problémy se zrakem či sluchem,

závažná kožní vyrážka nebo zarudnutí.

Četnost možných nežádoucích účinků uváděná níže je definovaná za použití následujících ustanovení:

Velmi časté

(postihuje více než 1 uživatele z 10)

Časté

(postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100)

Méně časté

(postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000)

Vzácné

(postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000)

Velmi vzácné

(postihuje méně než 1 uživatele z 10 000)

Není známo

(z dostupných údajů nelze četnost odhadnout)

U kombinované léčby ribavirinem a alfa interferonovým přípravkem byly

u dospělých

hlášeny

následující nežádoucí účinky:

Velmi často hlášené nežádoucí účinky:

snížení počtu červených krvinek (které

může způsobovat únavu, du

šnost, závrať), snížení

počtu bílých krvinek neutrofilů (to Vás činí náchylnějším k různým infekcím),

potíže se soustředěním, pocity úzkosti nebo nervozity, výkyvy nálady, pocity deprese nebo

podrážděnost, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním,

kašel, suchost v ústech, faryngitida (bolest v hrdle),

průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, nevolnost, třesavka, virová infekce,

zvracení, slabost,

ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolest břicha,

suchost kůže, podráždění nebo zarudnutí v místě vpichu injekce, vypadávání vlasů, svědění,

bolest svalů, bolesti svalů, bolest v kloubech a svalech, vyrážka.

Často hlášené nežádoucí účinky

snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin a

spontánnímu krvácení, snížení počtu urči

tých bílých krvinek zvaných lymfocyty, které

pomáhají bojovat s infekcí, snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit

únavy,

deprese, zvýšení Vaší citlivosti na chlad a další příznaky), nadbytek cukru nebo

kyseliny močové (jako u dny) v krvi, snížená hladina vápníku v krvi, závažná anemie,

mykotické nebo bakteriální infekce, pláč, agitace, ztráta paměti, porucha paměti, nervozita,

abnormální chování, agresivní chování, hněv, pocity zmatenosti, ztráta zájmu, duševní

porucha, poruchy nálady, neobvyklé sny, potřeba sebeublížení, pocity spavosti, potíže se

spaním, ztráta zájmu o sex nebo neschopnost styku, závrať (pocit točení hlavy),

rozmazané nebo abnormální vidění, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, suché nebo

slzící oči, změny Vašeho sluchu nebo hlasu, zvonění v uších, ušní infekce, bolest ucha, opar

(herpes simplex), změna chuti, ztráta chuti, krvácení z dásní nebo vředy v ústech, pocit pálení

jazyka, zanícený jazyk, zanícené dásně, problémy se zuby, migréna, infekce dýchacích cest,

sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), krvácení z nosu, suchý kašel, rychlé nebo obtížné

dýchání, ucpaný nos nebo výtok z nosu, žízeň, onemocnění zubů,

srdeční šelest (abnormální zvuk při srdeční činnosti), bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi,

pocit na omdlení, stav, kdy se člověk necítí dobře, zrudnutí, zvýšené pocení, nesnášenlivost

tepla a nadměrné pocení, nízký nebo vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), rychlá

srdeční frekvence,

nadmutí, zácpa, špatné trávení, plynatost (flatus), zvýšená chuť k jídlu, podrážděný tračník,

podráždění prostaty, žloutenka (žlutá kůže), ř

ídká stolice, bolest na pravé straně kolem Vašich

žeber, zvětšená játra, podrážděný žaludek, častá potřeba močit, větší množství moči než

obvykle, infekce močových cest, abnormální moč,

obtížná, nepravidelná nebo žádná menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační

Medicinal product no longer authorised

období, bolestivá menstruace, porucha vaječníku nebo pochvy, bolest prsů, problémy s erekcí

abnormální struktura vlasů, akné, zánět kloubů, modřiny, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a

suchost kůže s možnými mokvajícími lézemi), kopřivka, zvýšená nebo snížená citlivost na

dotyk, porucha nehtů, svalové křeče, necitlivost nebo pocit mravenčení, bolest končetin, bolest

v místě vpichu injekce, bolest v kloubech, třes rukou, lupénka, naběhlé a oteklé ruce a kotníky,

citlivost na sluneční záření, vyrážka s vyvýšenými bodovými lézemi, zarudnutí kůže nebo

porucha kůže, opuchlá tvář, zduřelé žlázy (zduřelé mízní uzliny), napnuté svaly, nádor

(nespecifikovaný), nestabilita při chůzi, poruchy hospodaření s vodou.

Méně často hlášené nežádoucí účinky:

slyšet a vidět věci, které nejsou skutečné,

srdeční infarkt, panický strach,

přecitlivělá reakce na léčbu,

zánět slinivky břišní, bolest kosti, diabete

s me

llitus (cukrovka),

svalová slabost.

Vzácně hlášené nežádoucí účinky:

záchvaty (křeče),

zápal plic,

revmatoidní artritida, problémy s ledvinami,

černá nebo krvavá stolice, intenzivní bolest břicha,

sarkoidóza (onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, úbytkem tělesné hmotnosti,

bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz),

vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév).

Velmi vzácně hlášené nežádoucí účinky:

sebevražda.

Nežádoucí účinky, u kterých není známa četnost:

myšlenky na ohrožení života jiných osob,

mánie (nadměrné nebo bezdůvodné nadšení),

perikarditida (zánět osrdečníku), perikardiální výpotek [hromadění tekutiny mezi perikardem

(osrdečníkem) a samotným srdcem].

U dětí a mladistvých

léčených kombinovanou léčbou ribavirinu a interferonu alfa-2b byly

hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi často hlášené nežádoucí účinky:

snížení počtu červených krvinek (které

může způsobovat únavu, du

šnost, závrať), snížení

počtu neutrofilů (které zvyšuje Vaši náchylnost k různým infekcím),

snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit únavy, deprese, zvýšení Vaší

citlivosti na chlad a další příznaky),

pocity deprese nebo podrážděnosti, pocit žaludeční nevolnosti, stav, kdy se člověk necítí

dobře, změny nálady, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním, virová infekce, slabost,

průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, ztráta nebo zvýšení chuti k jídlu,

úbytek tělesné hmotnosti, snížení rychlosti růstu (hmotnosti a výšky), bolest na pravé straně

žeber, faryngitida (bolest v hrdle), třesavka, bolest žaludku, zvracení,

suchost kůže, vypadávání vlasů, podráždění, bolest nebo zarudnutí v místě vpichu injekce,

svědění, bolest svalů, bolesti svalů, bolest v kloubech a svalech, vyrážka.

Často hlášené nežádoucí účinky:

snížení počtu krevních destiček srážejícíc

h krev (které může vést ke snadné tvorbě modřin a

spontánnímu krvácení),

nadbytek triglyceridů v krvi, nadbytek kyseliny močové (jako u dny) v krvi, zvýšená činnost

štítné žlázy (což může způsobovat nervozitu, nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení, úbytek

tělesné hmotnosti, bušení srdce, třesy),

agitace, hněv, agresivní chování, porucha chování, potíže se soustředěním, emoční nestabilita,

Medicinal product no longer authorised

mdloby, pocit úzkosti nebo nervozity, pocit chladu, pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocit

spavosti, nedostatek zájmu nebo pozornosti, změny nálady, bolest, špatná kvalita spánku,

náměsíčnost, pokus o sebevraždu, potíže se spaním, neobvyklé sny, potřeba sebeublížení,

bakteriální infekce, nachlazení, plísňové infekce, abnormální vidění, suché nebo slzící oči,

ušní infekce, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, změna chuti, změny Vašeho hlasu,

opary, kašel, zanícené dásně, krvácení z nosu, podráždění nosu, bolest úst, faryngitida (bolest

v hrdla), rychlé dýchání, infekce dýchacích cest, olupující se rty a praskliny v ústních

koutcích, dušnost, sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), kýchání, vředy v ústech,

zanícený jazyk, ucpaný nos nebo výtok z nosu, bolest v hrdle, bolest zubů, zubní absces,

porucha zubů, závrať (pocit točení hlavy), slabost,

bolest na hrudi, zrudnutí, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční činnost,

abnormální funkce jater,

pálení žáhy, bolest zad, noční pocení, zácpa, porucha žaludku, jícnu nebo konečníku,

inkontinence, zvýšená chuť k jídlu, zánět sliznice žaludku a střev, podrážděný žaludek, řídká

stolice,

porucha močení, infekce močových cest,

obtížné, nepravidelné nebo chybějící menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační

období, porucha pochvy, zánět pochvy, bolest varlete, rozvoj mužských tělesných rysů, akné,

dřiny, ekz

ém (zánět, zarudnutí, svědění a suchost kůže s možnými mokvajícími lézemi),

zvýšená nebo snížená citlivost na dotek, zvýšené pocení, napětí ve svalech, zvýšení svalových

pohybů, podráždění nebo svědění v místě vpichu injekce, bolest končetiny, porucha nehtů,

necitlivost nebo pocit mravenčení, bledá kůže, vyrážka s vyvýšenými bodovými lézemi,

třesení rukou, zarudnutí kůže nebo porucha kůže, odbarvení kůže, kůže citlivá na sluneční

záření, kožní defekt, otok podmíněný nadbytkem vody, zduřelé žlázy (zduřelé mízní uzliny),

třes, nádor (nespecifikovaný)

Méně často hlášené nežádoucí účinky:

abnormální chování, emoční porucha, strach, noční můry,

krvácení ze spojivky, rozmazané vidění, ospalost, nesnášenlivost světla, svědění očí, bolest

obličeje, zanícené dásně,

nepříjemný pocit na hrudi, obtížné dýchá

ní, plicní infekce, nepříje

mný pocit v nose, zápal plic,

sípání,

nízký krevní tlak,

zvětšená játra,

bolestivá menstruace,

svědění v oblasti konečníku (roupy nebo škrkavky), puchýřnatá vyrážka (pásový opar), snížená

citlivost na dotyk, svalové záškuby, bolest kůže, bledost, olupování kůže, zarudnutí, otok.

U dospělých, dětí a mladistvých byly hlášeny také sebevražedné pokusy.

Ribavirin BioPartners v kombinaci s alfa interferonovým přípravkem může rovněž způsobit:

aplastická anemie, čistá aplazie červené krevní řady (stav, kdy kostní dřeň vytváří nedostatek

krvinek pro krevní oběh); což způsobuje závažnou anemii, jejími příznaky mohou být

neobvyklá únava a nedostatek energie,

přeludy,

zánět horních a dolních cest dýchacích,

zánět slinivky břišní,

závažné vyrážky, které mohou být doprovázené zpuchýřováním v ústech, nosu, očích a jiných

sliznicích (erythema multiforme, Stevens Johnsonův syndrom), toxická epidermální nekrolýza

(puchýřovitost a odlupování vrchní vrstvy pokožky)

U kombinace ribavirinu s interferonem alfa byly také hlášeny následující další nežádoucí účinky

abnormální my

šlenky, sluchové nebo zrakové přeludy, změněný stav mysli, dezorientace,

angioedém (otok rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může vést

k obtížnému polykání či dýchání), mrtvice (cévní mozkové příhody),

Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom (autoimunitní zánětlivá porucha postihující oči, kůži a

membrány uší, mozku a páteřní míchy),

Medicinal product no longer authorised

zúžení průdušek a anafylaxe (těžká, celotělová alergická reakce), konstantní kašel,

potíže s očima včetně poškození sítnice, ucpání retinální tepny, zánětu zrakového nervu, otoku

očí a vatovitých ložisek (bílá depozita na sítnici),

zvětšení břicha, pálení žáhy, potíže se střevními pohyby nebo bolestivé střevní pohyby,

reakce akutní přecitlivělosti včetně urtikárie (kopřivky), modřiny, intenzivní bolest v

končetině, bolest dolní končetiny nebo stehna, ztráta rozsahu pohybu, ztuhlost, sarkoidóza

(onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, poklesem tělesné hmotnosti, bolestí a

otoky kloubů, kožními lézemi a oteklými žlázami).

Ribavirin Biopartners v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo s interferonem alfa-2b může také

vyvolávat:

tmavou, zkalenou nebo abnormálně zbarvenou moč,

obtížné dýchání, změnu ve způsobu, jak bije Vaše srdce, bolest na hrudi, bolest vyzařující do

levé paže, bolest čelisti,

ztrátu vědomí,

ztrátu funkce, pokles nebo ztrátu síly obličejových svalů, ztrátu citlivosti,

ztrátu zraku.

Jakm

ile se u Vás objeví jakýkoli z těchto příz

naků, Vy nebo osoba, která Vás ošetřuje, byste

měli neprodleně zavolat Vašemu lékaři.

Pokud jste

dospělý pacient infikovaný současně

HCV/HIV a užíváte léčbu anti HIV,

přidání

přípravku Ribavirinem BioPartners a peginterferonu alfa-2b může u Vás zvýšit riziko zhoršení funkce

jater vysoce aktivní antiretrovirovou léčbou (HAART) a zvýšit Vaše riziko laktátové acidózy, selhání

jater a rozvoje krevních abnormalit (snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých

bílých krvinek, které bojují proti infekci, a krevních destiček, které slouží ke srážení krve) (NRTI).

U pacientů infikovaných současně HCV/HIV, kteří užívají HAART, se vyskytly při kombinaci

ribavirinu a peginterferonu alfa-2b následující další nežádoucí účinky (neuvedené výše, mezi

nežádoucími účinky u dospělých)

snížená chuť k jídlu,

bolest zad,

snížení počtu lymfocytů CD4,

poruchy látkové přeměny tuků,

zánět jater,

bolest končetin,

orální kandidó

za (moučnivka v ústech),

abnormality různých laboratorních hodnot v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŔÍPRAVEK RIBAVIRIN BIOPARTNERS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ribavirin BioPartners nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25

Ribavirin BioPartners nepoužívejte bez porady s lékařem nebo lékárníkem, pokud si všimnete změny

ve vzhledu potahovaných tablet.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Ribavirin BioPartners obsahuje

Léčivou látkou

ribavirin.

Medicinal product no longer authorised

Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg ribavirinu.

Pomocnými látkami jsou:

jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, krospovidon, povidon 25, koloidní oxid křemičitý,

magnezium-stearát.

potah tablet: hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý.

Jak Ribavirin BioPartners vypadá a co obsahuje toto balení

Ribavirin BioPartners je kulatá, bílá, potahovaná tableta, na vrchní a spodní straně oblá.

Ribavirin BioPartners je dostupný v různých velikostech balení obsahujících 84, 112, 140 nebo

168 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biopartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel: +49 (0)7121 948 7756

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury http://www.ema.europa.eu/

Medicinal product no longer authorised

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Medicinal product no longer authorised

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ribavirin BioPartners 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta přípravku Ribavirin BioPartners obsahuje 200 mg ribavirinum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Kulatá, bílá, bikonvexní potahovaná tableta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Ribavirin BioPartners je indikován k léčbě dospělých, dětí ve věku 3 let a starších a mladistvých s

chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) a smí být podáván výhradně jako součást kombinované

terapie s interferonem alfa-2b Ribavirin nesmí být užit jako monoterapie.

O účinnosti a bezpečnosti užití přípravku Ribavirin v kombinaci s jinými formami interferonu (tzn.

nikoli s formou alfa-2b) nejsou k dispozici žádné informace.

Dosud neléčení pacienti

Dospělí pacienti

: Ribavirin BioPartners je indikován, a to v kombinaci s interferonem alfa-2b k léčbě

dospělých pacientů se všemi typy chronické hepatitidy C kromě genotypu I, bez předchozí léčby, bez

jaterní dekompenzace, se zvýšenou hladinou alaninaminotransferázy (ALT), kteří mají pozitivní nález

virové ribonukleové kyseliny HCV-RNA hepatitidy C (viz bod 4.4).

Dětive věku 3 let a starší a mladiství

: Ribavirin BioPartners je určen k použití v kombinaci s

interferonem alfa-2b k léčbě chronické hepatitidy C všech typů, kromě genotypu I, u dětí ve věku 3 let

a starších a dospívajících bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, kteří mají pozitivní nález

HCV-RNA. Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že

kombinovaná léčba způsobovala inhibici růstu. Reverzibilita inhibice růstu je nejistá. Rozhodnutí pro

zahájení léčby by se mělo učinit individuálně, případ od případu (viz bod 4.4).

Pacienti po selhání předchozí léčby

Dospělí pacienti:

Ribavirin BioPartners je indikován, a to v kombinaci s interferonem alfa-2b, k léčbě

dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří měli pozitivní odezvu (s upravením ALT na

normální hodnoty na konci léčby) na monoterapii interferonem alfa, ale u nichž následně došlo k

relapsu (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahajovat a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s chronickou

hepatitidou C.

Ribavirin BioPartners se musí být užíván v kombinaci s interferonem alfa-2b.

Seznamte se rovněž s informacemi týkajícími se předepisování tohoto přípravku uvedenými v Souhrnu

Medicinal product no longer authorised

údajů o přípravku (Summary of Product Characteristics, SPC) pro přípravek interferon alfa-2b.

Podávaná dávka

Dávka přípravku Ribavirin BioPartners se odvozuje z pacientovy tělesné hmotnosti. Tablety Ribavirin

BioPartners se užívají perorálně každý den ve dvou dílčích dávkách (ráno a večer) s jídlem.

Dospělí pacienti:

Dávka přípravku Ribavirin BioPartners se odvozuje z tělesné hmotnosti pacienta (

Tabulka

1

Ribavirin BioPartners musí být užíván v kombinaci interferonem alfa-2b (3 miliony mezinárodních

jednotek [mil.m.j.] třikrát týdně). Volba kombinovaného režimu vychází z charakteristik pacienta.

Užitý režim by měl být volen na základě předpokládané účinnosti a bezpečnosti příslušné

kombinované terapie u individuálního pacienta (viz bod 5.1).

Tabulka 1

Dávkování přípravku Ribavirin BioPartners podle tělesné hmotnosti

Tělesná hmotnost pacienta (kg)

Denní dávka přípravku Ribavirin

BioPartners

Počet 200 mg potahovaných

tablet

<65

800 mg

65-80

1 000 mg

81-105

1 200 mg

>105

1 400 mg

a: 2 ráno, 2 večer

b: 2 ráno, 3 večer

c: 3 ráno, 3 večer

d: 3 ráno, 4 večer

Potahované tablety Ribavirin BioPartners v kombinaci s interferonem alfa-2b:

Na základě výsledků klinických studií se doporučuje trvání léčby minimálně šest měsíců. Během

uvedených studií, v nichž byli nemocní léčeni po dobu jednoho roku, se prokázalo, že u pacientů, u

nichž nedošlo k virologické odpovědi po šesti měsících léčby (HCV-RNA pod dolní hranicí detekce),

byla též minimální pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (HCV-RNA pod dolní hranicí

detekce za šest měsíců po ukončení léčby).

Trvání léčby – Dosud neléčení pacienti

Genotypy non-1:

Rozhodnutí o prodloužení léčby na 1 rok u pacientů s negativní

HCV-RNA po šesti měsících léčby by mělo být založeno na zhodnocení dalších

prognostických faktorů (jako je věk > 40 let, mužské pohlaví, přemosťující fibróza).

Trvání léčby – Opakovaná léčba

Genotyp 1:

Léčba by měla pokračovat dalších šest měsíců (tzn. celkem jeden rok) u těch

pacientů, kteří vykazují negativní HCV-RNA po šesti měsících léčby.

Genotyp non-1:

Rozhodnutí o prodloužení léčby na 1 rok u pacientů s negativní

HCV-RNA po šesti měsících léčby by mělo být založeno na zhodnocení dalších

prognostických faktorů (jako je věk > 40 let, mužské pohlaví, přemosťující fibróza).

Děti ve věku 3 let nebo starší a mladiství:

Poznámka:

v případě, že pacienti váží <47 kilogramů nebo nejsou schopni polykat tablet, je

k dispozici perorální roztok ribavirinu, který je třeba v případě potřeby použít.

Dávkování pro děti a mladistvé pacienty se u přípravku Ribavirin BioPartners odvozuje z tělesné

hmotnosti a u interferonu alfa-2b z povrchu těla.

Dávka podávaná v případě kombinované léčby s interferonem alfa-2b:

Medicinal product no longer authorised

V klinických studiích provedených u této populace byl podáván ribavirin v dávkách 15 mg/kg/den a

interferon alfa-2b 3 miliomy mezinárodních jednotek (MIU)/m

třikrát týdně (

Tabulka 2

Tabulka

Dávkování přípravku Ribavirin BioPartners podle tělesné hmotnosti v případě užívání

v kombinaci s interferonem alfa-2b u dětí a mladistvých

Tělesná hmotnost pacienta (kg)

Denní dávka přípravku Ribavirin

BioPartners

Počet 200 mg potahovaných

tablet

47 - 49

600 mg

3 tablety

50 - 65

800 mg

4 tablety

>65

Viz dávkování u dospělých (Tabulka 1)

a

1 ráno, 2 večer

b

2 ráno, 2 večer

Délka léčby u dětí a mladistvých

Genotyp 2 nebo 3: Doporučená délka trvání léčby je 24 týdnů.

Úprava dávkování u všech pacientů

Pokud se během léčby ribavirinem v kombinaci s interferonem alfa-2b projeví závažné nežádoucí

účinky nebo abnormality laboratorních testů, upravte dávky obou přípravků podle potřeby tak, aby

nežádoucí účinky opět vymizely. Tyto pokyny byly vypracovány v rámci klinických studií

zaměřených na modifikaci dávkování (viz Pokyny pro modifikaci dávek,

Tabulka 3

). Jelikož pro

výsledek léčby může být podstatné dodržování léčby, měla by se dávka co možná nejvíce udržovat v

blízkosti doporučeného standardního dávkování. Není možné vyloučit potenciálně negativní dopad

snížení dávky ribavirinu na účinnost.

Tabulka 3

Pokyny pro modifikaci dávek na základě laboratorních parametrů

Laboratorní hodnoty

Snižte pouze denní

dávku přípravku

Ribavirin BioPartners

(viz poznámka 1),

pokud:

Snižte pouze dávku

interferonu alfa-2b (viz

poznámka 2), pokud:

Přerušte

kombinovanou

terapii, pokud je

dosaženo níže

uvedené hodnoty

testu:**

Hemoglobin

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

Dospělí:

Hemoglobin u pacientů se

stabilním srdečním

onemocněním v anamnéze

Děti a mladiství:

neuplatňuje se (viz

bod 4.4)

pokles hemoglobinu o ≥ 2 g/dl během kteréhokoli

čtyřtýdenního období během léčby (permanentní

snížení dávky)

< 12 g/dl po

čtyřech týdnech

redukce dávky

Leukocyty

< 1,5x10

< 1,0x10

Neutrofily

< 0,75x10

< 0,5x10

Trombocyty

< 50x10

/l (dospělí)

< 70x10

/l (děti a

mladiství)

< 25x10

/l (dospělí)

< 50x10

/l (děti a

mladiství)

Bilirubin–přímý

2,5xULN*

Bilirubin–nepřímý

> 5 mg/dl

> 4 mg/dl (dospělí)

> 5 mg/dl

(po > 4 týdny) (děti a

mladiství léčení

interferonem alfa-2b)

Sérový kreatinin

> 2,0 mg/dl

Medicinal product no longer authorised

Clearance kreatininu

Přerušte terapii

přípravkem

Ribavirin

BioPartners,

jestliže

CrCl < 50 ml/minutu

Alaninaminotransferáza/

aspartátaminotransferáza

(ALT/AST)

2x vyšší než výchozí

hodnoty a

> 10xULN*

Horní hranice normálního rozmezí

Seznamte se s informacemi o úpravě dávkování a přeručení terapie v SPC pro interferon alfa-2b.

Poznámka 1: U dospělých pacientů je první snížení dávky přípravku Ribavirin BioPartners o

200 mg/den (s výjimkou pacientů užívajících 1 400 mg, u kterých by se měla dávka snižovat

o 400 mg/den). Pokud je třeba, druhé snížení dávky přípravku Ribavirin BioPartners je o

dalších 200 mg/den. Pacienti, jejichž dávka přípravku Ribavirin BioPartners je snížena na

600 mg denně, budou užívat jednu tabletu 200 mg ráno a dvě tablety 200 mg večer.

U dětí a mladistvých pacientů léčených přípravkem Ribavirin BioPartners v kombinaci

s interferonem alfa-2b snižujte dávku přípravku Ribavirin BioPartners na 7,5 mg/kg/den.

Poznámka 2: U dospělých pacientů, dětí a mladistvých pacientů léčených přípravkem Ribavirin

BioPartners v kombinaci s interferonem alfa-2b snižujte dávku interferonu alfa-2b o

polovinu.

Speciální skupiny pacientů

Pacienti s nedostatečností funkce ledvin:

U pacientů s nedostatečností funkce ledvin dochází ke

změnám farmakokinetiky ribavirinu v důsledku snížení zdánlivé clearance kreatininu u těchto pacientů

(viz bod 5.2). Proto se doporučuje před zahájením podávání ribavirinu u všech pacientů vyšetřit funkci

ledvin. Nemocní s clearancí kreatininu <50 ml/min nesmí být přípravkem Ribavirin BioPartners léčeni

(viz bod 4.3). Pacienti s poruchou funkce ledvin by měli být sledováni s větší pozorností s ohledem na

možný rozvoj anemie. Pokud koncentrace kreatininu v séru stoupne na > 2,0 mg/dl (viz

Tabulka 3

), je

nutno podávání ribavirinu a alfa-2b/interferonu alfa-2b přerušit.

Pacienti s nedostatečností funkce jater:

Mezi ribavirinem a jaterními funkcemi nebyly zjištěny žádné

farmakokinetické interakce (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu není u pacientů s nedostatečností jater

nutná žádná úprava dávkování ribavirinu. Použití ribavirinu je kontraindikováno u pacientů se

závažnou nedostatečností funkce jater nebo dekompenzovanou cirhózou (viz bod 4.3).

Pacienti ve vyšším věku (

65 let):

Není patrný žádný signifikantní s věkem související účinek na

farmakokinetiku ribavirinu. Nicméně, podobně jako u mladších pacientů, je i zde nutno před

zahájením léčby ribavirinem vyšetřit funkci ledvin (viz bod 5.2).

Pacienti mladší než 18 let:

Ribavirin se může užívat v kombinaci s interferonem alfa-2b u dětí ve věku

3 let a starších a mladistvých. Výběr formulace závisí na individuální charakteris

tice pacienta (viz

bod 4.1). Bezpečnost a účinnost ribavirinu s ostatními form

ami interferonu (tj. ne alfa-2b) nebyly u

těchto pacientů hodnoceny.

Pacienti současně infikovaní HCV/HIV:

U pacientů s režimem léčby nukleosidovým inhibitorem

reverzní transkriptázy (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI) ve spojení s ribavirinem a

interferonem alfa-2b může být riziko mitochondriální toxicity, laktátové acidózy a jaterní

dekompenzace zvýšené (viz bod 4.4). Prosím, přečtěte si také příslušné informace o antiretrovirových

léčivých přípravcích.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Těhotenství (viz body 4.4, 4.6 a 5.3). Léčba přípravkem Ribavirin BioPartners nesmí být

zahájena, pokud není bezprostředně před jejím zahájením získán negativní těhotenský test.

Medicinal product no longer authorised

Kojení.

Závažná preexistující srdeční choroba v anamnéze, včetně nestabilní nebo nekontrolované

choroby srdeční v předchozích šesti měsících (viz bod 4.4).

Pacienti mající závažně oslabující zdravotní stav.

Pacienti s chronickým selháním ledvin, pacienti s clearance kreatininu <50 ml/min a/nebo na

hemodialýze.

Závažná nedostatečnost funkce jater (Child-Pugh klasifikace B nebo C) nebo dekompenzovaná

jaterní cirhóza.

Hemoglobinopatie (např. talasemie, srpkovitá anemie).

Nasazení peginterferonu alfa-2b je kontraindikováno u HCV/HIV pacientů s cirhózou a při

Child-Pughově skóre ≥ 6.

Děti a mladiství:

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění v

anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu.

Vzhledem k současnému podávání peginterferonu alfa-2b nebo interferonu alfa-2b:

Autoimunitní hepatitida nebo autoimunitní onemocnění v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na psychiku a centrální nervový systém (CNS):

U některých pacientů byly během kombinované léčby ribavirinem s peginterferonem alfa-2b nebo s

interferonem alfa-2b pozorovány závažné účinky na CNS, zejména deprese, sebevražedné myšlenky a

pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během následného šestiměsíčního období sledování. U dětí

a mladistvých léčených ribavirinem v kombinaci s interferonem alfa-2b byly v průběhu léčby a během

šestiměsíčního dalšího sledování hlášeny sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u

dospělých pacientů (2,4 % oproti 1 %). Stejně jako u dospělých pacientů se i u dětí a mladistvých

vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. deprese, emoční labilita a ospalost). U

interferonů alfa byly pozorovány další účinky na CNS, včetně agresivního chování (někdy namířeného

proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního

stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni pro případné známky nebo příznaky psychiatrických

poruch. Pokud se takové příznaky objeví, musí ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost

těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit nutnost jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické

symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou zjištěny sebevražedné myšlenky, doporučuje se

léčbu přípravkem Ribavirin a peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b přerušit a u pacienta

pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou.

Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým

onemocněním v anamnéze

Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým

onemocněním nebo se závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná

léčba přípravkem Ribavirin v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo s interferonem alfa-2b, měla

by být zahájena pouze po zajištění odpovídajících individuálních diagnostických a terapeutických

opatření k léčbě psychiatrického stavu. U dětí a mladistvých s existujícím závažným psychiatrickým

onemocněním nebo se závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze je užívání přípravku

Ribavirin a interferonu alfa-2b nebo peginterferonu alfa-2b kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek:

U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních

látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa vyšší riziko rozvoje psychiatrických poruch

nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa považována u

těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických komorbidit a

rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, léčbě a

sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na

závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i

po přerušení léčby. Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji

psychiatrických poruch.

Medicinal product no longer authorised

Růst a vývoj (děti a mladiství):

V průběhu kombinované léčby interferonem (standardním a pegylovaným)/ribavirinem, která trvala až

48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let častý pokles tělesné hmotnosti a inhibice růstu (viz

body 4.8 a 5.1). Dostupné údaje z delšího časového období získané u dětí léčených kombinovanou

léčbou standardním interferonem/ribavirinem také svědčí pro významné zpožďování růstu (snížení o

> 15 percentilů ve výškovém percentilu v porovnání s počátečním stavem) u 21 % dětí, i když od

jejich léčby uplynulo již více než 5 let.

Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí:

Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí a

mladistvých, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1).

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, jejíž reverzibilita je

nejistá.

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám

progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi

nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV a

virové náloži).

Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko

inhibice růstu. Neexistují žádné údaje o dlouhodobém ovlivnění pohlavního dospívání.

Na základě výsledků klinických studií se dospělo k závěru, že užití ribavirinu jako monoterapie není

účinné a že přípravek Ribavirin nesmí být užíván samostatně. Bezpečnost a účinnost kombinované

terapie byly prokázány výhradně pro kombinaci ribavirinu s injekčním roztokem peginterferonu

alfa-2b nebo interferonu alfa-2b.

Všichni pacienti ve vybraných studiích s chronickou hepatitidou C podstoupili před zavedením léčby

jaterní biopsii, ale v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může léčba probíhat bez

histologického ověření. Aktuální léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je jaterní biopsie

potřebná před zahájením léčby.

Hemolýza:

Pokles koncentrací hemoglobinu na hodnoty < 10 g/dl byl v klinických studiích

pozorován až u 14 % dospělých pacientů a u 7 % dětí a mladistvých léčených ribavirinem v kombinaci

buď s peginterferonem alfa-2b či s interferonem alfa-2b. I když ribavirin nemá žádné přímé

kardiovaskulární účinky, může anemie spojená s podáváním ribavirinu vést ke zhoršení srdeční funkce

nebo k exacerbaci příznaků koronárního onemocnění, eventuálně k obojímu. Proto je nutno ribavirin

pacientům s preexistujícím srdečním onemocněním podávat se zvýšenou opatrností (viz bod 4.3). Před

zahájením terapie musí být zhodnocen stav srdečních funkcí a během terapie pak průběžně klinicky

monitorován; pokud dojde k jakémukoli zhoršení, je nutno terapii ukončit (viz bod 4.2).

Kardiovaskulární systém:

Dospělí pacienti s městnavým srdečním selháním, infarktem myokardu

a/nebo dřívějšími či současnými poruchami srdečního rytmu v anamnéze musí být pečlivě

monitorováni. Doporučuje se, aby u pacientů s preexistujícími srdečními obtížemi bylo provedeno

elektrokardiografické vyšetření před zahájením léčby a poté i v jejím průběhu. Srdeční arytmie

(především supraventrikulární) obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, v některých případech však

mohou vyžadovat přerušení léčení. Nejsou k dispozici žádné informace u dětí a mladistvých se

srdečním onemocněním v anamnéze.

Akutní přecitlivělost:

V případě vzniku akutní reakce z přecitlivělosti (např. kopřivka, angioedém,

zúžení průdušek, anafylaxe) je nutno léčbu přípravkem Ribavirin neprodleně přerušit a zahájit

příslušnou terapii. Přechodně se objevující exantémy přerušení léčby nevyžadují.

Oční změny:

Ribavirin se používá v kombinované terapii s interferony alfa. U kombinované terapie s

interferonem alfa byla vzácně hlášena retinopatie zahrnující krvácení do sítnice, retinální exsudáty,

edém papily, neuropatii optiku a okluzi retinální tepny nebo žíly, což může vést ke ztrátě zraku.

Všichni pacienti by měli na začátku léčby podstoupit oční vyšetření. Jakýkoli pacient, který si stěžuje

Medicinal product no longer authorised

na zhoršení nebo ztrátu zraku, musí podstoupit neprodlené a úplné oční vyšetření. Pacienti s

preexistujícími oftalmologickými poruchami (např. diabetickou nebo hypertonickou retinopatií) by

měli v průběhu kombinované léčby s interferony alfa podstupovat periodická oftalmologická

vyšetření. Kombinovaná terapie s interferony alfa by se měla vysadit u pacientů, u kterých se rozvinou

nové oční poruchy nebo u kterých se stávající oční poruchy zhorší.

Jaterní funkce:

Každý pacient, u něhož se v průběhu léčby vyvinou významnější poruchy jaterní

funkce, musí být pečlivě monitorován. Přerušte léčbu u těch pacientů, u kterých se prodlužují markery

koagulace, což může být známkou jaterní dekompenzace.

Potenciál k exacerbaci imunosuprese:

V literatuře byl hlášen výskyt pancytopénie a útlum kostní

dřeně, ke kterým došlo v průběhu 3 až 7 týdnů současného podávání peginterferonu a ribavirinu s

azatioprinem. Tato myelotoxicita byla reverzibilní v průběhu 4 až 6 týdnů po vysazení antivirové

terapie proti hepatitidě C a současně podávaného azatioprinu a znovu se neobjevila, pokud byla

obnovena pouze jedna ze dvou terapií, tj. buď pouze léčba peginterferonem a ribavirinem, nebo pouze

azatioprinem (viz bod 4.5).

Doplňkové monitorování štítné žlázy specifické pro děti a dospívající:

Přibližně u 12 až 21 % dětí léčených ribavirinem a interferonem alfa-2b (pegylovaným a

nepegylovaným) došlo ke zvýšení thyreotropního hormonu (TSH). U dalších 4 % nastal přechodný

pokles pod dolní limit normálu. Před začátkem léčby interferonem alfa-2b musí být zhodnoceny

hladiny TSH a jakékoli v této době zjištěné abnormality štítné žlázy musí být léčeny konvenční

léčbou. Léčba interferonem alfa-2b (pegylovaným a nepegylovaným) může být zahájena, pokud lze

hladiny TSH medikací udržovat v normálním rozmezí. Při léčbě ribavirinem a interferonem alfa-2b a

při léčbě ribavirinem a peginterferonem alfa-2b byla pozorována dysfunkce štítné žlázy. Jestliže jsou

zjištěny abnormality štítné žlázy, měl by se u pacienta vyhodnotit stav štítné žlázy a adekvátně

klinicky léčit. Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti a mladiství pacienti měli být monitorováni

každé 3 měsíce (např. TSH).

Současná koinfekce HCV/HIV:

Mitochondriální toxicita a laktátová acidóza:

Opatrnosti je třeba u pacientů HIV-pozitivních se současnou HCV koinfekcí, kteří jsou léčeni

nukleosidovým inhibitorem reverzní transkriptázy (NRTI) (zvláště ddI a d4T) ve spojení s léčbou

interferonem alfa 2b/ribavirinem. Když je podáván ribavirin, měli by lékaři pečlivě monitorovat

markery mitochondriální toxicity a laktátové acidózy u HIV-pozitivních pacientů s NRTI režimem

léčby. Zvláště:

se nedoporučuje společné podávání přípravku Ribavirin BioPartners a didanosinu vhledem k

riziku mitochondriální toxicity (viz bod 4.5).

by se mělo zabránit společnému podávání přípravku Ribavirin BioPartners a stavudinu, aby se

omezilo riziko překrývající se mitochondriální toxicity.

Jaterní dekompenzace u pacientů infikovaných současně HCV/HIV s pokročilou cirhózou:

U koinfikovaných pacientů s pokročilou cirhózou, kteří dostávají vysoce účinnou antiretrovirovou

léčbu (highly active anti-retroviral therapy, HAART), může být vyšší riziko jaterní dekompenzace a

úmrtí. Přidáním léčby alfa interferony samotnými nebo v kombinaci s ribavirinem se může riziko u

této skupiny pacientů zvýšit. Další vstupní faktory u koinfikovaných pacientů, které mohou být

spojeny s vyšším rizikem jaterní dekompenzace, zahrnují léčbu didanosinem a zvýšenou koncentraci

bilirubinu v séru.

Koinfikovaní pacienti léčení současně antiretrovirovou (ARV) léčbo

u a léky proti hepatitidě by

měli

být přísně sledováni, se stanovováním jejich Child-Pughova skóre během léčby. U pacientů s progresí

do jaterní dekompenzace by měla být léčba proti hepatitidě okamžitě přerušena a ARV léčba

přehodnocena.

Hematologické abnormality u pacientů infikovaných současně HCV/HIV:

U pacientů se současnou infekcí HCV/HIV léčených peginterferonem alfa-2b/ribavirinem a HAART

může být oproti pacientům infikovaným pouze HCV zvýšeno riziko rozvoje hematologických

abnormalit (například neutropenie, trombocytopenie a anemie). Ačkoliv většinu z nich lze zvládnout

Medicinal product no longer authorised

snížením dávky, je u této skupiny pacientů nutné důkladné monitorování hematologických parametrů

(viz bod 4.2 a „Laboratorní testy“ níže a bod 4.8).

Pacienti léčení ribavirinem a zidovudinem jsou ve zvýšeném riziku rozvoje anemie; současné užívání

ribavirinu se zidovudinem se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Pacienti s nízkými počty CD4:

U pacientů infikovaných současně HCV/HIV jsou k dispozici omezené údaje o účinnosti a

bezpečnosti (N = 25) od subjektů s počtem CD4 menším než 200 buněk/µl. V léčbě pacientů s

nízkými počty CD4 je proto nutno postupovat opatrně.

Nahlédněte, prosím, do příslušných Souhrnů informací o přípravku antiretrovirových léčivých

přípravků, které budou užívány souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích

specifických pro každý přípravek a jejich zvládání a kvůli možnosti překrývání toxických účinků

s přípravkem Ribavirin BioPartnersa peginterferonem alfa-2b.

Onemocnění zubů a periodontu:

U pacientů dostávajících kombinovanou terapii ribavirinu s

peginterferonem alfa-2b nebo s interferonem alfa-2b bylo hlášeno poškození zubů a periodontu, které

může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací ribavirinu s peginterferonem

alfa-2b nebo s interferonem alfa-2b by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice

dutiny ústní. Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní

prohlídky. U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné

doporučit důkladně si poté vypláchnout ústa.

Laboratorní testy:

U všech pacientů musí být před zahájením léčby provedena standardní

hematologická a biochemická vyšetření (celkový krevní obraz a diferenciál, počet krevních destiček,

elektrolyty, sérový kreatinin, jaterní testy, kyselina močová). Za přijatelné výchozí hodnoty před

zahájením léčby přípravkem Ribavirin jsou považovány následující hodnoty:

Hemoglobin

Dospělí: ≥ 12 g/dl (ženy); ≥ 13 g/dl (muži)

Děti a mladiství: ≥ 11 g/dl (dívky); ≥ 12 g/dl (chlapci)

Trombocyty

≥ 100 000/mm

Neutrofily

≥ 1 500/mm

Laboratorní vyšetření se má provádět ve 2. a 4. týdnu léčby a potom periodicky podle potřeby

klinického průběhu léčby. V průběhu léčby by se měla periodicky měřit HCV-RNA (viz bod 4.2).

Ženy ve fertilním věku:

Pacientky musí procházet rutinním těhotenským testem každý měsíc během

léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení. Partnerky pacientů musí procházet rutinním těhotenským

testem každý měsíc během léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení (viz bod 4.6).

Hladina kyseliny močové se může při užívání ribavirinu zvýšit kvůli hemolýze; z tohoto důvodu je

třeba u predisponovaných pacientů pečlivě sledovat možnost vzniku dny.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Výsledky studií

in vitro

s použitím mikrosomálních preparátů lidských jater a jater potkanů ukázaly,

že metabolismus ribavirinu není zprostředkováván žádným enzymem cytochromu P450. Ribavirin

neinhibuje enzymy cytochromu P450. Studie toxicity nenaznačují indukci jaterní

ch enzymů

ribavirinem.

Proto existuje minimální potenciál pro interakce na bázi enzymu P450.

Vzhledem k inhibičnímu účinku na inozin-monofosfátdehydrogenázu může ribavirin ovlivnit

metabolizmus azatioprinu, což případně může vést ke kumulaci 6-metyltioinozin-monofosfátu

(6-MTIMP), který bývá spojován se vznikem myelotoxicity u pacientů léčených azatioprinem.

Současné podávání pegylovaných interferonů alfa a ribavirinu s azatioprinem by proto mělo být

vyloučeno. V jednotlivých případech, kdy přínos podávání ribavirinu současně s azatioprinem

opravňuje podstoupit možné riziko, je doporučováno důkladné monitorování hematologických

Medicinal product no longer authorised

parametrů po celou dobu souběžného podávání azatioprinu se zřetelem na odhalení známek

myelotoxicity. V případě, že k ní dojde, měla by být léčba těmito léky ukončena (viz bod 4.4).

Zatím nebyly provedeny žádné studie interakce ribavirinu s jinými léky, s výjimkou peginterferonu

alfa-2b, interferonu alfa-2b a antacid.

Interferon alfa-2b:

Ve farmakokinetických studiích s opakovaným podáváním nebyly mezi

ribavirinem a peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b zaznamenány žádné

farmakokinetické interakce.

Antacida:

Současné podání antacid obsahujících hořčík, hliník a simetikon snižovalo biologickou

dostupnost ribavirinu podaného v dávce 600 mg; hodnota AUCtf se snížila o 14 %. Je možné, že

snížení biologické dostupnosti v této studii bylo způsobeno zpožděním pasáže ribavirinu či změnou

pH. Tato interakce se nepovažuje za klinicky relevantní.

Nukleosidové analogy:

Užívání nukleosidových analogů, samotných nebo v kombinaci s ostatními

nukleosidy vedlo ke vzniku laktátové acidózy. Z pohledu farmakologie ribavirin zvyšuje fosforylaci

purinových nukleosidů

in vitro

. Tato aktivita může potencovat riziko laktátové acidózy indukované

analogy purinových nukleosidů (např. didanosin nebo abakavir). Společné podávání přípravku

Ribavirin Biopartners a didanosinu se nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení mitochondriální

toxicity, zvláště laktátové acidózy a pankreatitidy, některá z nich fatální (viz bod 4.4).

Zhoršení anemie způsobené ribavirinem bylo hlášeno, pokud se jako součást léčebného schématu HIV

podával zidovudin, přesný mechanizmus tohoto jevu však zatím není vysvětlen. Současné užívání

ribavirinu se zidovudinem se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku anemie (viz bod 4.4). Je třeba

zvážit nahrazení zidovudinu v kombinačním schématu již zavedené antiretrovirové terapie (ART). Je

to obzvlášť důležité u pacientů s anamnézou anemie navozené zidovudinem.

Možnost vzniku jakýchkoli interakcí může přetrvávat po dobu až dvou měsíců (pětinásobek poločasu

pro ribavirin) po skončení léčby ribavirinem v důsledku jeho dlouhého poločasu (viz bod 5.2).

Nejsou k dispozici žádné důkazy svědčící pro interakce ribavirinu s nenukleosidovými inhibitory

reverzní transkriptázy nebo inhibitory proteáz.

V literatuře jsou ohledně současného podávání abakaviru a ribavirinu hlášeny protikladné výsledky.

Některé údaje naznačují, že u HIV/HCV

koinfikovaných pacientů, kteří dostávají ART obsahující

abakavir, může být riziko

snížené míry odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem/ribavirinem. Při

současném podávání obou léčiv je třeba postupovat opatrně.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Užívání přípravku Ribavirin Biopartners během těhotenství je kontraindikováno.

Preklinické údaje:

Fertilita: Ve studiích na zvířatech působil ribavirin reverzibilní účinky na spermatogenezi (viz

bod 5.3).

Teratogenita: Významný teratogenní a/nebo embryocidní potenciál ribavirinu byl prokázán u

všech zvířecích druhů, u nichž byly tyto studie provedeny, a vyskytl se již v dávkách ve výši

jedné dvacetiny doporučené dávky pro člověka (viz bod 5.3).

Genotoxicita: Ribavirin indukuje genotoxicitu (viz bod 5.3).

Pacientky

: Přípravek Ribavirin nesmí užívat těhotné ženy (viz body 4.3 a 5.3). U pacientek je třeba

krajní opatrnosti k zabránění otěhotnění (viz bod 5.3). Léčba přípravkem Ribavirin nesmí být

zahájena, není-li bezprostředně před jejím zahájením k dispozici negativní těhotenský test. Ženy ve

fertilním věku musí během léčby

a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení po

užívat účinnou

antikoncepci; během této doby je nutno každý měsíc provádět rutinní těhotenský test. Pokud k

těhotenství během léčby či do čtyř měsíců po jejím ukončení přesto dojde, pacientka musí být poučena

o významném riziku teratogenního účinku ribavirinu na plod.

Medicinal product no longer authorised

Pacienti-muži a jejich partnerky

: Je třeba krajní opatrnosti k zabránění otěhotnění partnerek mužských

pacientů, kteří užívají přípravek Ribavirin (viz body 4.3 a 5.3). Ribavirin se shromažďuje uvnitř buněk

a z organizmu se uvolňuje velice pomalu. Není známo, zda ribavirin obsažený ve spermatu uplatní své

potenciální teratogenní nebo genotoxické účinky na lidské embryo/plod. Ačkoliv údaje o přibližně

300 prospektivně sledovaných těhotenstvích s expozicí ribavirinu u otce neukázaly vzrůst rizika

malformace ve srovnání s celkovou populací ani žádný specifický typ malformace, buď mužským

pacientům nebo jejich partnerkám ve fertilním věku musí být doporučeno, aby během léčby

přípravkem Ribavirin a po dobu sedmi měsíců po jejím ukončení používali účinnou antikoncepci.

Muži, jejichž partnerky jsou těhotné, musí být poučeni o používání kondomu k minimalizaci vniknutí

ribavirinu do organizmu partnerky.

Kojení:

Není dosud známo, zda je ribavirin vylučován do mateřského mléka. Vzhledem k

potenciálním nežádoucím účinkům na kojené dítě je nutno kojení před zahájením léčby.přerušit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Rib

avirin nemá

žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje;

nicméně peginterferon alfa-2b nebo interferon alfa-2b používané v kombinaci s ribavirinem však

takový účinek mohou mít. Proto pacienti, u nichž se v průběhu léčby objeví zvýšená únava,

somnolence nebo zmatenost, musí být poučeni, aby neřídili motorová vozidla a neobsluhovali stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Dospělí pacienti:

Bezpečnost ribavirinu byla hodnocena na základě dat ze čtyř klinických studií, provedených u

pacientů bez předchozí expozice interferonu: ve dvou studiích bylo sledováno podávání ribavirinu v

kombinaci s interferonem alfa-2b, ve dvou studiích pak v kombinaci s peginterferonem alfa-2b.

Pacienti léčení kombinací interferonu alfa-2b a ribavirinu po předchozím relapsu následujícím po

terapii interferonem nebo pacienti léčení po kratší dobu se pravděpodobně vyznačují lepším

bezpečnostním profilem, než je popsáno dále.

Nežádoucí účinky vyjmenované v

Tabulce 4

vycházejí ze zkušeností z klinických hodnocení u

dospělých, dříve neléčených pacientů, kteří byli léčeni po 1 rok, a ze zkušeností z období po uvedení

přípravku na trh. V

Tabulce 4

jsou také zmíněny některé nežádoucí účinky, obecně připisované léčbě

interferonm, ale hlášené v souvislosti s terapií hepatitidy C (v kombinaci s ribavirinem). Nahlédněte

také do SPC peginterferonu alfa-2b a interferonu alfa-2b kvůli nežádoucím účinkům, které lze připsat

monoterapii interferony. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do

příslušné frekvenční skupiny s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1

/100 až

<1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/

10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000);

není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 4

Nežádoucí účinky přípravku Ribavirin Biopartners v kombinaci s pegylovaným

interferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b hlášené během klinických hodnocení

nebo po uvedení na trh

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Velmi časté:

Virová infekce, faryngitida

Časté:

Bakteriální infekce, (včetně sepse), mykotická infekce,

chřipka, infekce horních cest dýchacích, bronchitida,

herpes simplex, sinusitida, zánět středouší, rinitida,

infekce močových cest

Méně časté:

Infekce v místě vpichu injekce, infekce dolních cest

dýchacích

Medicinal product no longer authorised

Vzácné:

Pneumonie*

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Časté:

Nespecifikované novotvary

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Anemie, neutropenie

Časté:

Hemolitická anémie, leukopénie, trombocytopenie,

lymfadenopatie, lymfopenie

Velmi vzácné:

Aplastická anemie*

Není známo:

Čistá aplazie červené řady, idiopatická trombocytopenická

purpura, trombotická trombocytopenická purpura

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

Přecitlivělost na léky

Vzácné:

Sarkoidóza*, revmatoidní artritida (nová nebo zhoršená)

Není známo:

Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom, systémový lupus

erytematodes, vaskulitida, akutní reakce přecitlivělosti

včetně kopřivky, angioedému, bronchokonstrikce,

anafylaxe

Endokrinní poruchy

Casté:

Hypotyreóza, hypertyreóza

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Anorexie

Časté:

Hyperglykémie, hyperurikémie, hypokalcémie,

dehydratace, zvýšená chuť k jídlu

Méně časté:

Diabetes mellitus, hypertriglyceridémie*

Velmi vzácné:

Hypertriglyceridémie*

Psychiatrické poruchy

Velmi časté:

Deprese, úzkost, emoční labilita, nespavost

Časté:

Sebevražedné myšlenky, psychóza, agresivní chování,

zmatenost, agitace, hněv, změna chování, abnormální

chování, nervozita, porucha spánku, snížené libido, apatie,

abnormální sny, pláč

Méně časté:

Pokusy o sebevraždu, panická ataka, halucinace

Vzácné:

Bipolární poruchy*

Velmi vzácné:

Sebevražda*

Není známo:

Vražedné myšlenky*, mánie*, změna mentálního stavu

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Bolest hlavy, závrať, suchost v ústech, narušené

soustředění

Časté:

Amnézie, porucha paměti, synkopa, migréna, ataxie,

parestezie, dysfonie, ztráta chuti, hypestezie, hyperestezie,

hypertonie, spavost, porucha pozornosti, třes, dysgeuzie

Méně časté:

Neuropatie, periferní neuropatie

Vzácné:

Křeče (konvulze)*

Velmi vzácné:

Cerebrovaskulární krvácení*, cerebrovaskulární

ischemie*, encefalopatie*, polyneuropatie*

Není známo:

Obrna tvářového nervu, mononeuropatie

Poruchy oka

Medicinal product no longer authorised

Časté:

Poruchy zraku, rozmazané vidění, konjunktivitida,

podráždění oka, bolest oka, abnormální vidění, porucha

slzné žlázy, suché oko

Vzácné:

Krvácení do sítnice*, retinopatie (včetně makulárního

edému)*, okluze retinální tepny*, okluze retinální žíly*,

neuritida optiku*, edém papily*, zhoršení zrakové ostrosti

nebo výpadek v zorném poli*, retinální exsudáty

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Závrať, narušení/ztráta sluchu, tinitus, bolest ucha

Srdeční poruchy

Časté:

Palpitace, tachykardie

Méně časté:

Infarkt myokardu

Vzácné:

Kardiomyopatie, arytmie*

Velmi vzácné:

Srdeční ischemie*

Není známo:

Perikardiální výpotek*, perikarditida*

Cévní poruchy

Časté:

Hypotenze, hypertenze, záchvatovité zrudnutí

Vzácné:

Vaskulitida

Velmi vzácné:

Periferní ischemie*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté:

Dušnost, kašel

Časté:

Epistaxe, respirační porucha, kongesce dýchacích cest,

kongesce vedlejších nosních dutin, nosní kongesce, rýma,

zvýšená sekrece v horních cestách dýchacích,

faryngolaryngeální bolest, neproduktivní kašel

Velmi vzácné:

Plicní infiltráty*, pneumonitida*, intersticiální

pneumonitida*

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha

Časté:

Ulcerózní stomatitida, stomatitida, ulcerace v ústech,

kolitida, bolest v pravém podžebří, dyspepsie,

gastroezofageální reflux*, glositida, cheilitida,

abdominální distenze, krvácení z dásní, gingivitida, řídká

stolice, porucha zubů, zácpa, plynatost

Méně časté:

Pankreatitida, bolest v ústech

Vzácné:

Ischemická kolitida

Velmi vzácné:

Ulcerózní kolitida*

Není známo:

Periodontální porucha, zubní porucha

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Hepatomegalie, žloutenka, hyperbilirubinemie*

Velmi vzácné:

Hepatotoxicita (včetně fatální)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

Alopecie, svědění, suchost kůže, vyrážka

Časté:

Psoriáza, zhoršená psoriáza, ekzém, reakce

fotosenzitivity, makulopapulární exantém, erytematózní

exantém, noční pocení, hyperhidróza, dermatitida, akné,

furunkl, erytém, urtikárie, kožní porucha, modřina,

zvýšené pocení, abnormální struktura vlasů, porucha

nehtů*

Medicinal product no longer authorised

Velmi vzácné:

Stevens Johnsonův syndrom*, toxická epidermální

nekrolýza*, erythema multiforme*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté:

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest

Časté:

Artritida, bolest zad, svalové spazmy, bolest v končetině

Méně časté:

Bolest kosti, svalová slabost

Vzácné:

Rabdomyolýza*, myositida*

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Časté močení, polyurie, abnormalita moči

Vzácné:

Selhání ledvin, renální insuficience*

Velmi vzácné:

Nefrotický syndrom*

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté:

Ženy: amenorea, menoragie, menstruační porucha,

dysmenorea, bolest prsu, porucha vaječníku, poševní

porucha. Muži: impotence, prostatitida, erektilní

dysfunkce, sexuální dysfunkce (nespecifikováno)*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu

injekce, únava, třesavka, pyrexie, onemocnění podobné

chřipce, slabost, podráždění

Časté:

Bolest hrudi, hrudní dyskomfort, periferní otok,

malátnost, bolest v místě vpichu injekce, abnormální

pocit, žízeň

Méně časté:

Otok v obličeji

Vzácné:

Nekróza v místě vpichu injekce

Vyšetření

Velmi časté:

Pokles tělesné hmotnosti

Časté:

Srdeční šelest

* Protože se ribavirin vždy předepisuje s alfa-interferonovým přípravkem a vyjmenované nežádoucí účinky zahrnují i ty,

které odrážejí zkušenosti po uvedení na trh a u kterých není možné přesně kvantifikovat jejich frekvenci, výše hlášená

frekvence pochází z klinických hodnocení používajících ribavirin v kombinaci s interferonem alfa-2b (pegylovaným nebo

nepegylovaným).

Snížení koncentrace hemoglobinu o >4 g/dl bylo pozorováno u 30 % pacientů léčených kombinací

ribavirinu a peginterferonu alfa-2b a u 37 % pacientů léčených kombinací ribavirinu a interferon

alfa-2b. Pod 10 g/dl poklesly koncentrace hemoglobinu u 14 % dospělých pacientů a 7 % dětí

a mladistvých léčených kombinací ribavirinu buď s peginterferonem alfa-2b, nebo interferonem

alfa-2b.

Většina zaznamenaných případů anemie, neutropenie a trombocytopenie měla jen mírný charakter

(stupeň 1 nebo 2 podle klasifikace WHO). U pacientů léčených ribavirinem v kombinaci s

peginterferonem alfa-2b se vyskytlo několik případů těžké neutropenie (stupeň 3 podle WHO: 39 ze

186 [21 %]; a stupeň 4 podle WHO: 13 ze 186 [7 %]); v této léčebné skupině byla u 7 % subjektů

hlášena leukopenie 3. stupně dle WHO.

Vzestup hladiny kyseliny močové a nepřímého bilirubinu spojený s hemolýzou byl pozorován v

klinických studiích u některých pacientů léčených ribavirinem v kombinaci s peginterferonem alfa-2b

nebo interferonem alfa-2b, ale hladiny se vrátily k normálu do čtyř týdnů po ukončení terapie. Mezi

pacienty se zvýšenými hladinami kyseliny močové se jen ve velmi málo případech vyvinuly klinické

známky dny, žádný pacient pak nevyžadoval změny v léčbě či vyřazení z klinických studií.

Pacienti infikovaní současně HCV/HI

Medicinal product no longer authorised

U pacientů infikovaných současně HCV/HIV, kteří byli léčeni ribavirinem v kombinaci s

peginterferonem alfa-2b, byly další nežádoucí účinky (nehlášené u pacientů s jedinou infekcí) hlášené v

klinických hodnoceních s frekvencí >5 % následující: orální kandidóza (14 %), získaná lipodystrofie

(13 %), pokles počtu lymfocytů CD4 (8 %), snížení chuti k jídlu (8 %), elevace gamaglutamyltransferázy

(9 %), bolest zad (5 %), zvýšení amylázy v krvi (6 %), zvýšení kyseliny mléčné v krvi (5 %), cytolytická

hepatitida (6 %), elevace lipázy (6 %) a bolest končetiny (6 %).

Mitochondriální toxicita:

U HIV-pozitivních pacientů léčených režimem NRTI společně s ribavirinem pro koinfekci HCV byla

hlášena mitochondriální toxicita a laktátová acidóza (viz bod 4.4).

Laboratorní hodnoty u pacientů současně infikovaných HCV/HIV:

Ačkoliv se hematologická toxicita (neutropenie, trombocytopenie a anemie) objevovala častěji u

pacientů současně infikovaných HCV/HIV, většinou ji bylo možno zvládnout úpravou dávky a jen

vzácně si vyžádala předčasné přerušení léčby (viz bod 4.4). Hematologické abnormality byly častěji

hlášeny u pacientů, kteří byli léčeni ribavirinem v kombinaci s peginterferonem alfa-2b, než u pacientů

léčených ribavirinem v kombinaci s interferonem alfa-2b. V Klinickém hodnocení 1 (viz bod 5.1) byl

u pacientů léčených ribavirinem v kombinaci s peginterferonem alfa-2b pozorován u 4 % z nich

(8/194) pokles absolutních hladin neutrofilů po

d 500 buněk/mm

a u 4 % pacientů (8/194) pokles

krevních destiček pod 50 000/mm

. Anemie (hemoglobin <9,4 g/dl) byla hlášena u 12 % (23/194)

pacientů léčených ribavirinem v kombinaci s peginterferonem alfa-2b.

Pokles počtu lymfocytů CD4:

Léčba ribavirinem v kombinaci s peginterferonem alfa-2b byla spojena s poklesem absolutních

počtů CD4+ buněk během prvních 4 týdnů, aniž by došlo ke snížení procentuálního podílu CD4+

buněk. Pokles počtů CD4+ buněk byl po snížení dávky nebo vysazení terapie reverzibilní. Užívání

ribavirinu v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nemělo žádný zaznamenatelný negativní dopad na

kontrolu HIV viremie v průběhu léčby nebo následného sledování. K dispozici jsou omezené údaje o

bezpečnosti (N = 25) od koinfikovaných pacientů s počty CD4+ buněk <200/µl (viz bod 4.4).

Nahlédněte, prosím, do příslušných Souhrnů informací o přípravku antiretrovirových léčivých

přípravků, které budou užívány souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích

specifických pro každý přípravek a jejich zvládání a kvůli možnosti překrývání toxických účinků

ribavirinu v kombinaci s peginterferonem alfa-2b.

Děti a mladiství:

V kombinaci s peginterferonem alfa-2b

V klinickém hodnocení se 107 dětmi a mladistvými pacienty (ve věku 3 až 17 let) léčenými kombinací

peginterferonu alfa-2b a ribavirinu byla potřebná úprava dávky u 25 % pacientů, nejčastěji kvůli

anemii, neutropenii a poklesu tělesné hmotnosti. Profil nežádoucích účinků u dětí a mladistvých byl

zpravidla podobný jako u dospělých, jsou však specifické pediatrické obavy týkající se inhibice růstu.

V průběhu kombinované léčby pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem trvající až 48 týdnů

bývá pozorována inhibice růstu, jejíž reverzibilita není jistá (viz bod 4.4). Ke snížení tělesné hmotnosti

a inhibici růstu docházelo v průběhu léčby velmi často (na konci léčby bylo průměrné snížení od

vstupních hodnot hmotnostního a výškového percentilu o 15 percentilů, respektive o 8 percentilů) a

byla inhibována rychlost růstu (< 3. percentil u 70 % pacientů).

Na konci 24. týdne následného sledování po léčbě bylo průměrné snížení od vstupních hodnot

hmotnostního a výškového percentilu o 3 percentily, respektive 7 percentilů, a u 20 % dětí

pokračovala inhibice růstu (rychlost růstu < 3. percentil). Podle předběžných úda

jů z části tohoto

klinického hodnocení s dlouhod

obým následným sledováním došlo u 22 % dětí (16/74) ke snížení

výškového percentilu o > 15 percentilů, z toho u 3 dětí (4 %) došlo ke snížení o > 30 percentilů

navzdory tomu, že už uplynul více než 1 rok od vysazení léčby. Snížení průměrného výškového

percentilu během 1 roku dlouhodobého následného sledování bylo nejzřetelnější u dětí v

prepubertálním věku (viz bod 4.4).

Medicinal product no longer authorised

V tomto klinickém hodnocení byly u všech subjektů nejvíce převládajícími nežádoucími účinky

pyrexie (80 %), bolest hlavy (62 %), neutropenie (33 %), únava (30 %), anorexie (29 %) a zarudnutí v

místě vpichu injekce (29 %). Pouze u jednoho subjektu byla léčba přerušena v důsledku nežádoucího

účinku (trombocytopenie). Většina nežádoucích účinků hlášených v klinickém hodnocení byla

mírného nebo středního stupně závažnosti. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 7 % (8/107)

všech subjektů a zahrnovaly bolest v místě vpichu injekce (1 %), bolest v končetině (1 %), bolest

hlavy (1 %), neutropenii (1 %) a pyrexii (4 %). Významnými nežádoucími účinky vyplývajícími z

léčby, ke kterým docházelo v této populaci pacientů, byly nervozita (8 %), agrese (3 %), hněv (2 %),

deprese/depresivní nálada (4 %) a hypotyreóza (3 %) a 5 subjektů užívalo léčbu levotyroxinem pro

hypotyreózu/zvýšení TSH.

V kombinaci s interferonem alfa-2b

V klinické studii provedené u 118 dětí nebo mladistvých ve věku od 3 do 16 let léčených kombinací

léčby interferonu alfa-2b a ribavirinu přerušilo 6 % pacientů léčbu pro nežádoucí účinky. Obecně byl

profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí a mladistvých podobný profilu pozorovanému u

dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno pediatrické specifikum ohledně inhibice růstu,

projevující se snížením výškového percentilu (průměrný p

okles 9 percentilů) a hm

otnostního percetilu

(průměrný pokles 13 percentilů).V průběhu 5-letého období následného sledování po léčbě byla

průměrná výška dětí na 44. percentilu, což bylo pod průměrem normativní populace i méně než jejich

průměrná vstupní výška (48. percentil). U dvaceti (21 %) z 97 dětí došlo ke snížení výškového

percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 10 z těchto 20 dětí byl na závěr dlouhodobého

následného sledování (až 5 let) pokles jejich výškového percentilu ve srovnání s okamžikem zahájení

léčby o více než 30 percentilů. V průběhu kombinované léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem

trvající až 48 týdnů bývá pozorována inhibice růstu, jejíž reverzibilita je nejistá. Nejzřetelnější bylo

snížení průměrného výškového percentilu mezi zahájením léčby a ukončením dlouhodobého

následného sledování u dětí před pubertou (viz bod 4.4).

Kromě toho byly v průběhu léčby a během šestiměsíčního

dalšího sledování hlášeny sebevražedné

yšlenky či pokusy o sebevraždu častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs 1 %). Stejně jako u

dospělých pacientů se i u dětí a mladistvých vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např.

deprese, emoční labilita a ospalost) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a mladistvých vyskytly častěji než u

dospělých pacientů komplikace v místě vpichu, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita.

Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anemii a neutropenii.

Nežádoucí účinky vyjmenované v

Tabulce 5

vycházejí ze zkušeností ze dvou multicentrických

klinických hodnocení u dětí a mladistvých užívajících ribavirin s interferonem alfa-2b nebo

peginterferonem alfa-2b. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do

příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až

<1/10) a méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Tabulka 5

Nežádoucí

účinky ribavirin

u v kombinaci s interferonem alfa-2b nebo

peginterferonem alfa-2b hlášené velmi často, často a méně často během klinických

hodnocení u dětí a mladistvých

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Velmi časté:

Virová infekce, faryngitida

Časté:

Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce,

nazofaryngitida, streptokoková faryngitida, zánět středouší,

sinusitida, zubní absces, chřipka, orální herpes, herpes

simplex, infekce močových cest, vaginitida,

gastroenteritida

Méně časté:

Pneumonie, askaridóza, enterobiáza, herpes zoster,

flegmóna

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Medicinal product no longer authorised

Časté:

Nespecifikované novotvary

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Anemie, neutropenie

Časté:

Trombocytopenie, lymfadenopatie

Endokrinní poruchy

Velmi časté:

Hypotyreóza

Časté:

Hypertyreóza, virilizace

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Anorexie, zvýšená chuť k jídlu, snížená chuť k jídlu

Časté:

Hypertriglyceridémie, hyperurikémie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté:

Deprese, nespavost, emoční labilita

Časté:

Sebevražedné myšlenky, agrese, zmatenost, afektovanost,

porucha chování, agitace, náměsíčnost, úzkost, změna

nálady, neklid, nervozita, porucha spánku, abnormální sny,

apatie

Méně časté:

Abnormální chování, depresivní nálada, emoční porucha,

strach, noční můra

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Bolest hlavy, závrať

Časté:

Hyperkinezie, třes, dysfonie, parestezie, hypestezie,

hyperestezie, narušené soustředění, spavost, porucha

pozornosti, špatná kvalita spánku

Méně časté:

Neuralgie, letargie, psychomotorická hyperaktivita

Poruchy oka

Časté:

Konjunktivitida, bolest oka, abnormální vidění, porucha

slzné žlázy

Méně časté:

Krvácení do spojivek, svědění očí, keratitida, rozmazané

vidění, světloplachost

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté:

Tachykardie, palpitace

Cévní poruchy

Časté:

Bledost, záchvatovité zrudnutí

Méně časté:

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

Dušnost, zrychlené dýchání, epistaxe, kašel, nosní

kongesce, podráždění nosu, rýma, kýchání,

faryngolaryngeální bolest

Méně časté:

Sípání, nosní dyskomfort

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Bolest břicha, bolest horní části břicha, zvracení, průjem,

nevolnost

Medicinal product no longer authorised

Časté:

Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida,

aftózní stomatitida, dyspepsie, cheilóza, glositida,

gastroezofageální reflux, rektální porucha,

gastrointestinální porucha, zácpa, řídká stolice, bolest zubu,

porucha zubu, žaludeční dyskomfort, bolest úst

Méně časté:

Gingivitida

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Abnormální funkce jater

Méně časté:

Hepatomegalie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

Alopecie, vyrážka

Časté

Svědění, reakce fotosenzitivity, makulopapulární

exantém, ekzém, hyperhodróza, akné, kožní porucha,

porucha nehtů, odbarvení kůže, suchá kůže, erytém,

modřina,

Méně časté:

Porucha pigmentace, atopická dermatitida, olupování kůže

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté:

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest

Časté:

Boleast v končetině, bosledt zad, svalová kontraktura

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Pomočování, porucha močení, močová inkontinence,

proteinurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté:

Dívky: amenorea, menoragie, menstruační porucha,

poševní porucha. Chlapci: bolest varlat

Méně

časté

Dívky: dysmenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu

injekce, erytém v místě vpichu injekce, bolest v místě

vpichu injkece, únava, třesavka, pyrexie, onemocnění

podobné chřipce, slabost, malátnost, podráždění

Časté:

Bolest hrudi, otok, bolest, svědění v místě vpichu injekce,

vyrážka v místě vpichu injekce, suchost v místě vpichu

injekce, pocit chladu

Méně časté:

Hrudní dyskomfort, bolest tváře, zatvrdlina v místě vpichu

injekce

Vyšetření

Velmi časté:

Zpomalení rychlosti růstu (snížení výšky a/nebo tělesné

hmotnosti vzhledem k věku)

Časté:

Zvýšení thyreotropního hormonu v krvi, zvýšení

tyreoglobulinu

Méně časté:

Pozitivní protilátka proti štítné žláze

Zranění, otravy a komplikace léčebného postupu

Časté:

Kožní lacerace

Méně časté:

Pohmoždění

Většina změn laboratorních hodnot v klinickém hodnocení kombinace ribavirinu/peginterferon alfa-2b

byla mírného nebo středního stupně. Pokles hemoglobinu, bílých krvinek, destiček, neutrofilů a

zvýšení bilirubinu může vyžadovat snížení dávky nebo trvalé vysazení léčby (viz bod 4.2). U

některých pacientů léčených v klinickém hodnocení ribavirinu v kombinaci s peginterferonem alfa-2b

Medicinal product no longer authorised

byly pozorovány změny v laboratorních hodnotách, tyto hodnoty se však během několika málo týdnů

po ukončení léčby vrátily k výchozímu stavu.

4.9

Předávkování

V klinických studiích s ribavirinem podávaným v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo

interferonem alfa-2b bylo jako maximální předávkování hlášeno užití celkové dávky 10 g ribavirinu

(50 x 200 mg) a 39 mil.m.j. přípravku interferon alfa-2b (13 subkutánních injekcí po 3 mil.m.j.) v

průběhu jediného dne, a to u jednoho pacienta v sebevražedném úmyslu. Pacient byl po dobu dvou

dnů sledován na jednotce intenzivní péče, aniž by byly pozorovány jakékoli nežádoucí účinky

předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přímo účinkující antivirotika, nukleosidy a nukleotidy (s výjimkou

inhibitorů reverzní transkriptázy), ATC kód: J05AB04.

Ribavirin je syntetický nukleosidový analog, u něhož byla

in vitro

prokázána aktivita proti některým

RNA i DNA virům. Mechanismus, jímž ribavirin v kombinaci s interferonem alfa-2b účinkuje proti

HCV, je zatím neznámý. Perorální formy ribavirinu byly zkoušeny v léčbě chronické hepatitidy C jako

monoterapie v několika klinických studiích. Z výsledků těchto studií vyplývá, že monoterapie

ribavirinem nijak neovlivnila eliminaci HCV-RNA či zlepšení jaterní histologie ani v průběhu 6 až

12 měsíců léčby, ani během 6 měsíců dalšího sledování po jejím ukončení.

Klinické studie s ribavirinem

u dospělých

Podávání ribavirinu v kombinaci s interferonem alfa-2b bylo hodnoceno v řadě klinických studií. Do

těchto studií byli zařazováni pacienti s chronickou hepatitidou C potvrzenou pozitivním nálezem při

analýze HCV-RNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) (>30 IU/ml), jaterní biopsií konzistentní

s histologickou diagnózou chronické hepatitidy bez jakékoli jiné známé příčiny chronické hepatitidy a

abnormální sérovou koncentrací ALT.

Dosud neléčení pacienti

Ve třech studiích bylo hodnoceno podávání interferonu u dosud neléčených pacientů; ve dvou z nich

byla podávána kombinace ribavirin + interferon alfa-2b (C95-132 a I95-143) a v jedné ribavirin +

peginterferon alfa-2b (C/I98-580). Ve všech případech šlo o léčbu v trvání jednoho roku a o další

sledování pacientů po dobu šesti měsíců. Setrvalá odpověď na konci dalšího sledování byla po přidání

ribavirinu k interferonu alfa-2b významně zvýšena (41 % versus 16 %, p< 0,001).

V klinických studiích C95-132 a I95-143 byla léčba kombinací ribavirinu + interferon alfa-2b

statisticky významně účinnější než interferonem alfa-2b v monoterapii (dvojnásobně vyšší setrvalá

odpověď). Při kombinované terapii došlo rovněž k poklesu počtu relapsů.

V klinické studii C/I98-580 byla 1 530 dříve neléčeným pacientům podávána po dobu jednoho roku

jedna z následujících kombinací:

Ribavirin (800 mg/den) + peginterferon alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg/týden) (n = 511).

Ribavirin (1 000/1 200 mg/den) + peginterferon alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg/týden po

dobu 1 měsíce, a následně 0,5 m

ikrogramu/kg/týden po dobu 11 měsíců) (n = 514).

Ribavirin (1 000/1 20

0 mg/den) + interferon alfa-2b (3 mil.m.j. třikrát týdně) (n = 505).

V této studii byla kombinace ribavirinu a peginterferonu alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg/týden) statisticky

významně účinnější než kombinace ribavirinu a interferonu alfa-2b, a to především u pacientů

infikovaných genotypem 1. Setrvalá odpověď byla hodnocena podle počtu odpovědí po šesti měsících

od ukončení léčby.

Medicinal product no longer authorised

Genotyp HCV a výchozí virová nálož jsou prognostickými faktory, o nichž je známo, že ovlivňují

počet příznivých odpovědí na léčbu. V této studii se nicméně ukázalo, že počet příznivých odpovědí

na léčbu závisel rovněž na velikosti dávky ribavirinu podávaného v kombinaci s peginterferonem

alfa-2b nebo interferonem alfa-2b. U těch pacientů, jimž byl podáván ribavirin v dávkách

>10,6 mg/kg (tzn. 800 mg u typického pacienta o hmotnosti 75 kg), byl počet příznivých odpovědí

na léčbu bez ohledu na genotyp HCV i virovou nálož statisticky významně vyšší než u těch pacientů,

jimž byl ribavirin podáván v dávkách ≤10,6 mg/kg

(tabulka 6)

, zatímco počet příznivých odpovědí u

pacientů léčených dávkami >13,2 mg/kg byl dokonce ještě vyšší.

Tabulka 6

Počet setrvalých odpovědí na léčbu kombinací Ribavirin

+ peginterferon alfa-2b

(v závislosti na dávce ribavirinu

(mg/kg), genotypu a virovému zatížení)

Genotyp HCV

Dávka

přípravku

Ribavirin

(mg/kg)

P 1,5/R

P 0,5/R

Všechny genotypy

Všechny

54 %

47 %

47 %

10,6

50 %

41 %

27 %

> 10,6

61 %

48 %

47 %

Genotyp 1

Všechny

42 %

34 %

33 %

10,6

38 %

25 %

20 %

> 10,6

48 %

34 %

34 %

Genotyp 1

600 000 IU/ml

Všechny

73 %

51 %

45 %

10,6

74 %

25 %

33 %

> 10,6

71 %

52 %

45 %

Genotype 1

> 600 000 IU/ml

Všechny

30 %

27 %

29 %

10,6

27 %

25 %

17 %

> 10,6

37 %

27 %

29 %

Genotyp 2/3

Všechny

82 %

80 %

79 %

10,6

79 %

73 %

50 %

> 10,6

88 %

80 %

80 %

P 1,5/R Ribavirin (800 mg) + peginterferon alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg)

P 0,5/R Ribavirin (1 000/1 200 mg) + peginterferon alfa-2b (1,5 až 0,5 mikrogramu/kg)

Ribavirin (1 000/1 200 mg) + interferon alfa-2b (3 mil.m.j.)

Pacienti infikovaní současně HCV/HIV

U pacientů infikovaných současně HIV a HCV byla provedena dvě klinická hodnocení. Léčebná

odpověď v obou těchto hodnoceních je znázorněna v

tabulce 7

. Klinické hodnocení 1 (RIBAVIC;

P01017) bylo randomizovanou multicentrickou studií, která zahrnovala 412 dříve neléčených

dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně infikováni HIV. Pacienti byli

randomizováni na ty, kteří byli léčeni ribavirinem (800 mg/den) a peginterferonem alfa-2b

(1,5 µg/kg/týden), a na ty, kteří byli léčeni ribavirinem (800 mg/den) a interferonem alfa-2b (3 MIU

třikrát za týden), všichni po dobu 48 týdnů s obdobím následného sledování 6 měsíců. Klinické

hodnocení 2 (P02080) bylo randomizovanou studií s jedním centrem, která zahrnovala 95 dříve

neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně infikováni HIV.

Pacienti byli randomizováni na skupinu léčenou ribavirinem (800-1 200 mg/den podle tělesné

hmotnosti) a peginterferonem alfa-2b (100 nebo 150 µg/týden podle tělesné hmotnosti) a na skupinu

léčenou ribavirinem (800-1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti) a interferonem alfa-2b (3 MIU třikrát

za týden). Délka léčby činila 48 týdnů, s obdobím následného sledování 6 měsí

ců, s výjimkou pacientů

infikovaný

ch genotypy 2 nebo 3 a virovou náloží <800 000 IU/ml (Amplicor), kteří byli léčeni

24 týdnů a 6 měsíců následně sledováni.

Tabulka 7

Setrvalá virologická odpověď v závislosti na genotypu při podávání ribavirinu v

kombinaci s peginterferonem alfa- 2b u pacientů infikovaných současně HCV/HIV

Klinické hodnocení 1

Klinické hodnocení 2

Medicinal product no longer authorised

Ribavirin

(800 mg/den)

peginterferon

alfa-2b

(1,5 µg/kg/

týden)

Ribavirin

(800 mg/den)

+ interferon

alfa-2b (3 MIU

3x týdně)

hodnota

Ribavirin

(800-1 200 mg/

den)

+ peginterferon

alfa-2b (100

nebo

150 µg/týdně)

Ribavirin

(800-1 200 mg/

den)

+ interferon

alfa-2b (3 MIU

3x týdně)

hodnota

Všichni

27 % (56/205)

20 % (41/205)

0,047

44 % (23/52)

21 % (9/43)

0,017

Genotyp 1, 4

17 % (21/125)

6 % (8/129)

0,006

38 % (12/32)

7 % (2/27)

0,007

Genotyp 2, 3

44 % (35/80)

43 % (33/76)

0,88

53 % (10/19)

47 % (7/15)

0,730

MIU = milión mezinárodních jednotek

a: hodnota p podle Cochran-Mantel Haenszelova chi-kvadrát testu.

b: hodnota p podle chi-kvadrát testu.

c: subjekty <75 kg byly léčeny peginterferonem alfa-2b v dávce100 µg/týden a subjekty ≥75 kg dávkou peginterferonu

alfa-2b 150 µg/týden.

d: dávkování ribavirinu bylo 800 mg pro pacienty <60 kg, 1 000 mg pro pacienty 60-75 kg a 1 200 mg pro pacienty >75 kg.

Carrat F, Bani-Sadr F, Pol S et al. JAMA 2004; 292(23): 2839-2848.

Laguno M, Murillas J, Blanco J.L et al. AIDS 2004; 18(13): F27-F36.

Histologická odpověď

Před nasazením léčby a po jejím ukončení byly v klinickém hodnocení 1 prováděny biopsie jater, její

výsledky byly dostupné u 210 ze 412 subjektů (51 %). Jak Metavir skóre, tak Ishakův stupeň u

subjektů léčených ribavirinem v kombinaci s peginterferonem alfa-2b poklesly. Tento pokles byl

významný mezi respondéry (-0,3 u Metavir skóre a -1,2 u Ishakova stupně) a stabilní mezi

nonrespondéry (-0,1 u Metavir skóre a -0,2 u Ishakova stupně). Pokud jde o aktivitu, přibližně jedna

třetina setrvalých respondérů vykazovala zlepšení a u nikoho nedošlo ke zhoršení. V tomto klinickém

hodnocení nebylo zaznamenáno žádné zlepšení známek fibrózy.

Došlo k významnému zlepšení steatózy u pacientů infikovaných HCV s genotypem 3.

Opětovná léčba pacientů s relapsem při kombinované léčbě ribavirinem a interferonem alfa-2b

Ve dvou studiích bylo hodnoceno podávání ribavirinu v kombinaci s interferonem alfa-2b u pacientů s

relapsem onemocnění (C95-144 a I95-145); 345 nemocných s chronickou hepatitidou, u kterých došlo

k relapsu po předchozí léčbě interferonem, bylo léčeno po dobu šesti měsíců a poté ještě dalších

šest měsíců sledováno. Léčba kombinací ribavirinu a interferonu alfa-2b vedla k setrvalé virologické

odpovědi, která byla desetkrát vyšší než při podávání interferonu alfa-2b samotného (49 % versus 5 %,

p< 0,0001). Tento pozitivní účinek byl udržován bez ohledu na standardní prediktory odpovědi na

interferon alfa-2b, jako je viremie, HCV genotyp a histologický staging.

Údaje o dlou

hodobé účinnosti - dospělí

Dvě rozsáhlé dlouhodobé pokračující studie zahrnovaly 1 071 pacientů po terapii v dřívějších

klinických hodnoceních s nepegylovaným interferonem alfa-2b (s ribavirinem nebo bez něj),

respektive 567 pacientů po terapii v dřívějších klinických hodnoceních s pegylovaným interferonem

alfa-2b (s ribavirinem nebo bez něj). Cílem těchto klinických hodnocení bylo posoudit trvání setrvalé

virologické odpovědi (sustained virologic response, SVR) a zhodnotit vliv pokračující virové

negativity na klinické parametry. Alespoň 5 let bylo po léčbě dlouhodobě sledováno 462, respektive

327 pacientů. K relapsu došlo u 12 ze 492 dlouhodobě reagujících pacientů, respektive pouze u 3 ze

366 dlouhodobě reagujících pacientů.

Kaplan-Meierův odhad pro pokračující setrvalou odpověď po 5 letech je 97 % (95-procentní interval

spolehlivosti: 95-99 %) u pacientů, kterým byl podáván nepegylovaný interferon alfa-2b (s

ribavirinem nebo bez něj), a 99 % (95-procentní interval spolehlivosti: 98-100 %) u pacientů, kterým

byl podáván pegylovaný interferon alfa-2b (s ribavirinem nebo bez něj).

Setrvalá virologická odpověď po léčbě chronické HCV interferonem alfa-2b (pegylovaným nebo

nepegylovaným, s ribavirinem nebo bez něj) vede k dlouhodobé eradikaci viru, čímž infekce jater

Medicinal product no longer authorised

odezní a dojde ke klinickému 'vyléčení' chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních příhod u

pacientů s cirhózou (včetně karcinomu jater).

Klinické zkoušky přípravku Ribavirin u dětí a mladistvých

Ribavirin v kombinaci s interferonem alfa-2b

Děti a mladiství od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými hladinami HCV

RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumné RT-PCR analýzy) byly zařazeni do dvou

multicentrických klinických studií a užívali ribavirin 15 mg/kg denně a interferon alfa-2b 3 mil.m.j./m

třikrát týdně po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie bylo zahrnuto

celkem 118 pacientů: 57 % bylo mužského pohlaví, 80 % byli běloši, 78 % genotyp 1, 64 %

12 let. Tato

do sledování zahrnutá populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou hepatitidou C.

Četnost setrvalých virologických odpovědí byla v obou multicentrických klinických studiích podobná u

dětí a mladistvých jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů z těchto dvou multicentrických

klinických studií u dětí se závažnou progresí nemoci a k potenciálu nežádoucích účinků, je nutné

pečlivé zvážení poměru prospěchu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b u této populace

(viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou shrnuty v

Tabulce 8.

Tabulka 8.

Setrvalá virologická odpověď: děti a mladiství bez předchozí léčby

Ribavirin 15 mg/kg/den

+

interferon alfa-2b 3 mil.m.j./m

2

3x týdně

Celková odpověd

(n = 118)

54 (46 %)*

Genotyp 1 (n = 92)

33 (36 %)*

Genotyp 2/3/4 (n = 26)

21 (81 %)*

* Počet (%) pacientů

a Definována jako HCV RNA pod hranicí detekce s použitím RT-PCR analýzy na konci léčby a během dalšího sledování

Údaje o dlouhodobé účinnosti – děti a mladiství

Pětileté, dlouhodobé, observační klinické hodnocení následného sledování zahrnovalo

97 pediatrických pacientů s chronickou hepatitidou C po léčbě ve dvou dříve zmiňovaných

multicentrických klinických hodnoceních. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech

zařazených subjektů, ze kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem tohoto

klinického hodnocení bylo každoročně hodnotit stálost setrvalé virologické odpovědi (sustained

virologic response, SVR) a posoudit vliv pokračující virologické negativity na klinické výsledky u

pacientů, u kterých po 48-týdenní léčbě interferonem alfa-2b a ribavirinem odpověď přetrvávala

24 týdnů.V průběhu dlouhodobého následného sledování po ukončení léčby interferonem alfa-2b a

ribavirinem přetrvávala virologická odpověď u všech pediatrických subjektů, až na jednoho.

Kaplan-Meierův odhad pro pokračování setrvalé odpovědi u pediatrických pacientů léčených

interferonem alfa-2b a ribavirinem během 5 let je 98 % [95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů

(51/52) s normálními hladinami ALT ve 24. týdnu následného sledování přetrvávaly tyto normální

hladiny ALT i při jejich poslední návštěvě.

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C pomocí nepegylovaného interferonu alfa-2b a ribavirinu

vede k dlouhodobému očištění od v

iru umo

žňujícímu ústup jaterní infekce a klinické „vyléčení“

chronické virové hepatitidy C. Nevylučuje to však příhody spojené s hepatitidou, ke kterým dochází u

pacientů s cirhózou (včetně hepatocelulárního karcinomu).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorázovém perorálním podání se ribavirin rychle vstřebává (průměr T

=1,5 hodiny), po čemž

následuje rychlá distribuce a delší fáze vylučování (poločas vstřebání, distribuce a vylučování jedné

dávky jsou 0,05, respektive 3,73 a 79 hodin). Vstřebávání je rozsáhlé s tím, že asi 10 % radioaktivně

značené dávky je vyloučeno stolicí. Absolutní biologická dostupnost se však pohybuje mezi

Medicinal product no longer authorised

45 %-65 %, pravděpodobně v důsledku metabolismu první pasáže. Existuje lineární závislost mezi

dávkou a AUC

po podání jedné dávky ribavirinu v rozmezí 200-1 200 mg. Distribuční objem je asi

5 000 l. Ribavirin se neváže na bílkoviny plazmy.

Ukázalo se, že po podání jedné perorální dávky vykazuje ribavirin vysokou farmakokinetickou

variabilitu mezi jedinci i u jednoho jedince (variabilita u jednoho jedince cca 30 % u AUC i C

), což

může být způsobeno rozsáhlým metabolismem při prvním průchodu játry a přenosem v rámci

krevního kompartmentu a mimo něj.

Transport ribavirinu do neplasmatického kompartmentu byl velmi rozsáhle studován v červených

krvinkách, kde bylo zjištěno, že přednostně probíhá prostřednictvím rovnovážných nukleosidových

přenašečů e

typu. Tento typ přenašečů se nachází téměř ve všech typech buněk a může vysvětlovat

vysoký distribuční objem ribavirinu. Poměr koncentrací ribavirinu v krvi a plazmě je přibližně 60:1;

přebytek ribavirinu v krvi je v důsledku hromadění nukleotidů ribavirinu v erytrocytech.

Ribavirin má dvě metabolické cesty: 1) cestu reverzibilní fosforylace; 2) rozkladnou cestu spočívající

v deribosylaci a amidové hydrolýze za vzniku metabolitu triazolkarboxykyseliny. Jak ribavirin, tak

jeho metabolity triazolkarboxyamid a triazolkarboxykyselina jsou také vylučovány ledvinami.

Při podání vícenásobné dávky je ribavirin výrazně akumulován v plazmě s hodnotou AUC12hod

šestkrát vyšší u opakovaného podávání než u jednorázové dávky. Po perorálním podání 600 mg

dvakrát denně bylo dosaženo rovnovážného stavu přibližně po čtyřech týdnech s průměrnými

koncentracemi v plazmě v rovnovážném stavu okolo 2 200 ng/ml. Po skončení dávkování byl poločas

kolem 298 hodin, což je pravděpodobně odrazem pomalého vylučování z neplazmatického

kompartmentu.

Přestup do semenné tekutiny:

Byl zjišťován přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace

ribavirinu v semenné tekutině je v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po

pohlavním styku u partnerky muže léčeného touto látkou byla stanovena a zůstává extrémně

limitovaná v porovnání s terapeutickou koncentrací ribavirinu v plazmě.

Vliv potravy:

Biologická dostupnost jednotlivé perorálně podané dávky ribavirinu se při současném

podání potravy s vysokým obsahem tuku zvýšila (hodnoty AUC

vzrostly o 70 %). Je možné,

že zvýšená biologická dostupnost v této studii byla důsledkem opožděného transitu ribavirinu nebo

modifikovaného pH. Klinická relevance výsledků získaných v této studii s podáním jednotlivé dávky

není známa. V pilotní studii účinnosti léčby byli pacienti instruováni, aby za účelem dosažení

maximálních plazmatických koncentrací ribavirinu užívali lék současně s jídlem.

Funkce ledvin:

U pacientů s dysfunkcí ledvin došlo ke změně farmakokinetiky po jednorázovém

podání ribavirinu (zvýšení AUC

max)

ve srovnání s kontrolními jedinci (clearance kreatininu

>90 ml/min). K tomu zřejmě dochází v důsledku snížení zdánlivé clearance u těchto pacientů.

Koncentrace ribavirinu se hemodialýzou zásadně nemění.

Funkce jater:

Farmakokinetika jedné dávky ribavirinu u pacientů s mírnou, středně závažnou či

závažnou dysfunkcí jater (Child-Pughova klasifikace A, B nebo C) je podobná jako u normálních

kontrolních jedinců.

Pacienti ve vyšším věku (≥65 let):

U starších jedinců nebylo provedeno konkrétní hodnocení

farmakokinetiky. V populační farmakokinetické studii však nebyl věk klíčovým faktorem ve

farmakokinetice ribavirinu; určujícím faktorem je funkce ledvin.

Analýza populační farmakokinetiky byla provedena pomocí občasných vzorků hodnot sérových

koncentrací ze čtyř kontrolovaných klinických studií. Vzniklý model clearance ukázal, že hlavními

proměnnými jsou tělesná hmotnost, pohlaví, věk a sérový kreatinin. U mužů byla clearance přibližně o

20 % vyšší než u žen. Clearance se zvyšovala v závislosti na tělesné hmotnosti a snižovala ve věku

nad 40 let. Účinky těchto proměnných na clearance ribavirinu mají zřejmě omezený klinický význam

v důsledku významné zbytkové variability, která v daném modelu již nebyla zahrnuta.

Medicinal product no longer authorised

Děti a mladiství:

Ribavirin v kombinaci s interferonem alfa-2b

Farmakokinetické vlastnosti ribavirinu a interferonu alfa-2b podávaných ve více dávkách dětem

a mladistvým s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v

Tabulce 9.

Farmakokinetika ribavirinu a interferonu alfa-2b (při zohlednění dávky) je podobná u dospělých i dětí

nebo mladistvých.

Tabulka 9

Průměrné ( % CV) farmakokinetické parametry pro interferon alfa-2b a Ribavirin

podávané ve více dávkách dětem nebo mladistvým s chronickou hepatitidou C

Parametr

Ribavirin

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky

(n = 17)

Interferon alfa-2b

3 MIU/m

3x týdně

(n = 54)

1,9 (83)

5,9 (36)

(ng/ml)

3275 (25)

51 (48)

AUC*

29774 (26)

622 (48)

Vypočítaná clearance l/h/kg

0,27 (27)

Nehodnoceno

*AUC

(ng.h/ml) pro Ribavirin; AUC

0-24

(IU.h/ml) pro interferon alfa-2b

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ribavirin:

Ribavirin je embryotoxický či teratogenní, popřípadě obojí, v dávkách hluboko pod

doporučenou dávkou pro člověka u všech zvířecích druhů, s nimiž byly studie prováděny. Byly

zaznamenány malformace lebky, patra, očí, čelisti, končetin, kostry a trávicího ústrojí. Četnost a

závažnost teratogenních účinků se zvyšovaly se stupňující se dávkou. Docházelo ke snížení přežití

plodů i mláďat.

V klinické studii toxicity u novorozených potkanů, v níž se mláďatům podával 7. až 63. den po

narození ribavirin v dávce 10, 25 a 50 mg/kg, bylo prokázáno na dávce závislé zpomalení celkového

růstu, které se následně projevilo jako mírné snížení tělesné hmotnosti, temeno-kostrční délky a délky

kostí. Po uplynutí doby rekonvalescence byly změny na kosti holenní a stehenní minimální, i když

v porovnání s kontrolními subjekty všeobecně statisticky významné, a to u samců při všech

dávkováních a u samic při léčbě dvěma nejvyššími dávkami léku. Na kosti se nepozorovaly žádné

histopatologické účinky. Nebyl zaznamenán žádný vliv ribavirinu na neurobehaviorální nebo

reprodukční vývoj. Plazmatické koncentrace zjištěné u mláďat potkanů byly nižší než koncentrace

zjištěné při terapeutické dávce u lidí.

Červené krvink

y jsou hlav

ním terčem toxicity ribavirinu ve zvířecích studiích. Krátce po začátku

dávkování se objevuje anemie, která je však rychle reverzibilní po ukončení léčby.

V tříměsíčních a šestiměsíčních studiích u myší při zkoumání Ribavirinem vyvolaných účinků na

varlata a sperma se vyskytly abnormality ve spermatu v dávkách 15 mg/kg a vyšších. Systémová

expozice zvířat těmto dávkám je významně nižší než ta, které se dosáhne u lidí terapeutickými

dávkami. Po ukončení léčby došlo k téměř úplnému zotavení z ribavirinem vyvolané toxicity varlat po

jednom či dvou spermatogenních cyklech (viz bod 4.6).

Studie genotoxicity prokázaly, že ribavirin vykazuje určitou genotoxickou aktivitu. Ribavirin byl

aktivní

in vitro

v transformačním Balb/3T3 testu. Genotoxická aktivita byla pozorována v testu

myšího lymfomu a při dávkách 20-200 mg/kg i při mikronukleárním testu na myších. Dominantní test

letality u potkanů byl negativní, což ukazuje, že dojde-li u potkanů k mutacím, tyto nejsou přenášeny

samčími gametami.

Konvenční studie kancerogenity u hlodavců s nízkou expozicí ve srovnání s terapeutickou expozicí u

lidí (faktor 0,1 x u potkanů a 1 x u myší) neprokázaly kancerogenitu ribavirinu. Kromě toho ve studii

kancerogenity trvající 26 týdnů za použití heterozygotního p53(+/-) modelu u myší, při maximální

Medicinal product no longer authorised

tolerované dávce 300 mg/kg (faktor plasmatické expozice přibližně 2,5 ve srovnání s expozicí u lidí)

ribavirin nevyvolal nádory. Tyto studie naznačují, že kancerogenní potenciál ribavirinu u člověka není

pravděpodobný.

Ribavirin plus interferon:

Pokud je ribavirin užit v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo

interferonem alfa-2b, nevyvolává žádné jiné účinky, než jaké byly již dříve pozorovány při užití

uvedených látek samostatně. Hlavní změnou související s léčbou byla reverzibilní mírná až středně

závažná anemie, jejíž závažnost byla větší, než je při anemii vyvolané kteroukoli z aktivních látek

samostatně.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Potahované tablety obsahují:

mikrokrystalickou celulózu,

povidon 25,

krospovidon,

koloidní oxid křemičitý,

magnezium-stearát.

Potah:

hypromelóza (E464),

oxid titaničitý (E171),

makrogol.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25

6.5

Druh obalu a velikost balení

Potahované tablety Ribavirin BioPartners jsou baleny v blistrech složených z polyvinylchloridu

(PVC)/polyvinylidenchloridu (PVdC) a hliníkové fólie.

Balení 84 , 112, 140 a 168 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biopartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Medicinal product no longer authorised

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/10/626/001

84 potahovaných tablet

EU/1/10/626/002

112 potahovaných tablet

EU/1/10/626/003

140 potahovaných tablet

EU/1/10/626/004

168 potahovaných tablet

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. dubna 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury http://www.ema.europa.eu/

Medicinal product no longer authorised

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/1184

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Ribavirin BioPartners

ribavirin

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Ribavirin BioPartners. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní

léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání

rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Ribavirin BioPartners.

Co je Ribavirin BioPartners?

Ribavirin BioPartners je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku ribavirin. Je dostupný ve formě

bílých kulatých tablet (200 mg).

Ribavirin BioPartners je „generikum“. To znamená, že přípravek Ribavirin BioPartners je obdobou

„referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Rebetol. Více

informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Ribavirin BioPartners používá?

Přípravek Ribavirin BioPartners se používá k léčbě dlouhodobé hepatitidy C (onemocnění jater

způsobeného nákazou virem hepatitidy C) u pacientů ve věku od 3 let. Přípravek Ribavirin BioPartners

se nikdy nesmí užívat samostatně, pouze společně s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-

2b (jinými léčivými přípravky k léčbě hepatitidy).

Přípravek Ribavirin BioPartners se používá u pacientů bez předchozí léčby za předpokladu, že jejich

játra jsou nadále funkční a v jejich krvi se nachází virus hepatitidy C. Patří mezi ně i dospělí pacienti

(ve věku od 18 let), kteří jsou nakaženi také virem lidské imunodeficience (HIV). Přípravek Ribavirin

BioPartners se může používat také u dospělých, u nichž došlo po předchozí léčbě k návratu

onemocnění nebo jejichž předchozí léčba selhala.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Medicinal product no longer authorised

Ribavirin BioPartners

EMA/204488/2010

Strana 2/2

Jak se přípravek Ribavirin BioPartners používá?

Léčbu přípravkem Ribavirin BioPartners by měl vždy zahájit a sledovat pouze lékař se zkušenostmi

s léčbou dlouhodobé hepatitidy C. Dávka přípravku Ribavirin BioPartners závisí na tělesné hmotnosti

pacienta a pohybuje se od tří do sedmi tablet denně. Přípravek mohou užívat pouze pacienti, jejichž

hmotnost přesahuje 47 kg. Přípravek Ribavirin BioPartners se užívá spolu s jídlem každý den ve dvou

oddělených dávkách (ráno a večer). Délka trvání léčby závisí na zdravotním stavu pacienta a na jeho

reakci na léčbu a pohybuje se od šesti měsíců do jednoho roku. U pacientů, u nichž se vyskytnou

vedlejší účinky, může být třeba dávku upravit. Podrobnější informace jsou uvedeny v příbalových

informacích.

Jak přípravek Ribavirin BioPartners působí?

Léčivá látka v přípravku Ribavirin BioPartners, ribavirin, je antivirotikum, které patří do třídy

„nukleosidových analogů“. Přípravek Ribavirin BioPartners podle všeho narušuje tvorbu či působení

virové DNA a RNA, jež viry potřebují k přežití a množení. Přípravek Ribavirin BioPartners samotný

nemá žádný účinek na odstraňování viru hepatitidy C z těla.

Jak byl přípravek Ribavirin BioPartners zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Ribavirin BioPartners je generikum, studie přípravku na pacientech se

omezily pouze na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Rebetol.

Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Ribavirin BioPartners?

Jelikož přípravek Ribavirin BioPartners je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Ribavirin BioPartners schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) dospěl k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Ribavirin BioPartners je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní

s přípravkem Rebetol. Stanovisko výboru proto bylo takové, že (stejně jako u přípravku Rebetol)

přínosy přípravku Ribavirin BioPartners převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku

Ribavirin BioPartners bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Ribavirin BioPartners:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Ribavirin BioPartners platné v celé Evropské

unii společnosti BioPartners GmbH dne 6. dubna 2010.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Ribavirin BioPartners je

k dispozici zde

. Další informace o léčbě přípravkem Ribavirin BioPartners naleznete v příbalových

informacích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Na internetových stránkách agentury EMEA je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2010.

Medicinal product no longer authorised

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace