Revestive

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
teduglutid
Dostupné s:
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd
ATC kód:
A16AX08
INN (Mezinárodní Name):
teduglutide
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Syndromy malabsorpce
Terapeutické indikace:
Přípravek Revestive je určen k léčbě pacientů starších 1 roku a starších s syndromem krátkého střeva (SBS). Pacienti by měli být stabilní po období intestinální adaptace po operaci. Revestive je indikován k léčbě pacientů ve věku 1 roku a výše se Syndromem Krátkého Střeva. Pacienti by měli být stabilní po období intestinální adaptace po operaci.
Přehled produktů:
Revision: 15
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002345
Datum autorizace:
2012-08-30
EMEA kód:
EMEA/H/C/002345

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

03-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

09-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

09-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

09-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

09-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

03-07-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Revestive 1,25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Teduglutidum

Pro děti a dospívající

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře svého dítěte, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění.

Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Revestive a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revestive používat

Jak se přípravek Revestive používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Revestive uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Revestive a k čemu se používá

Revestive obsahuje léčivou látku teduglutid, která zlepšuje vstřebávání živin a tekutin ze zbývající

části gastrointestinálního (trávicího) traktu (střeva) dítěte.

Revestive se používá k léčbě dětí a dospívajících (ve věku 1 rok a více) se syndromem krátkého

střeva. Syndrom krátkého střeva je porucha, která vyplývá z neschopnosti vstřebávat živiny z jídla

a tekutiny v průběhu střeva. Je často způsobena chirurgickým odstraněním celého nebo části tenkého

střeva.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revestive používat

Nepoužívejte přípravek Revestive:

jestliže je Vaše dítě alergické na teduglutid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6), nebo na stopové zbytky tetracyklinu.

jestliže má Vaše dítě nádorové onemocnění nebo je podezření, že může mít nádorové

onemocnění.

jestliže Vaše dítě v posledních pěti letech onemocnělo nádorovým onemocněním trávicího

traktu, včetně jater, žlučníku, žlučových cest nebo slinivky břišní.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Revestive se poraďte s lékařem svého dítěte:

jestliže má Vaše dítě závažně sníženou funkci jater. Lékař to vezme úvahu při předepisování

tohoto přípravku.

jestliže Vaše dítě trpí některým kardiovaskulárním onemocněním (majícím vliv na srdce a/nebo

krevní cévy), jako je vysoký krevní tlak (hypertenze) nebo má slabé srdce (srdeční

nedostatečnost). Známky a příznaky těchto onemocnění mohou být náhlý váhový přírůstek, otok

obličeje, otoky kotníků a/nebo dechová nedostatečnost.

jestliže Vaše dítě trpí dalšími závažnými chorobami, jejichž léčba není zcela pod kontrolou.

Lékař to vezme v úvahu při předepisování tohoto přípravku.

jestliže má Vaše dítě sníženou funkci ledvin. Lékař může na základě této informace stanovit

nižší dávku tohoto přípravku.

Při zahájení léčby přípravkem Revestive a v jejím průběhu může lékař upravit množství tekutin nebo

výživy, které jsou dítěti podávány do žíly.

Lékařská vyšetření před léčbou a během léčby přípravkem Revestive

Před zahájením léčby tímto přípravkem bude Vašemu dítěti proveden test na zjištění přítomnosti krve

ve stolici. Pokud v jeho stolici bude zjištěna nevysvětlitelná přítomnost krve, bude Vašemu dítěti také

provedena kolonoskopie (vyšetření, které umožňuje prohlédnout vnitřek střeva a konečníku na zjištění

přítomnosti polypů (malé abnormální výrůstky) a jejich případné odstranění). Pokud jsou polypy

nalezeny před léčbou přípravkem Revestive, rozhodne lékař o tom, zda má Vaše dítě tento přípravek

používat. Revestive se nesmí používat, jestliže kolonoskopie prokáže nádorové onemocnění. Pokud

bude Vaše dítě pokračovat v léčbě přípravkem Revestive, bude lékař provádět další kolonoskopická

vyšetření. Lékař bude sledovat obsah tekutin a elektrolytů v těle dítěte, protože jejich nerovnováha by

mohla způsobit přetížení oběhu tekutinami nebo dehydrataci.

Lékař bude pečlivě sledovat funkci tenkého střeva Vašeho dítěte a dále známky a příznaky možných

onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní.

Děti a dospívající

Děti ve věku do 1 roku

Tento přípravek se nemá používat u dětí ve věku do 1 roku, protože v této věkové skupině nejsou

žádné zkušenosti s přípravkem Revestive.

Další léčivé přípravky a přípravek Revestive

Informujte lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které Vaše dítě používá, které

v nedávné době používalo nebo které možná bude používat.

Přípravek Revestive může ovlivnit vstřebávání jiných léčiv trávicím traktem, a také jejich účinnost.

Lékař může upravit dávkování ostatních léků.

Těhotenství a kojení

Pokud je Vaše dítě těhotné nebo kojí, užívání přípravku Revestive se nedoporučuje.

Pokud je Vaše dítě těhotné nebo kojí, může být těhotné, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začne tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může způsobit, že Vaše dítě budete mít závratě. Pokud se u něj tento stav projeví,

nesmí řídit, jezdit na kole ani obsluhovat stroje, dokud se nebude cítit lépe.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Revestive

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. To znamená, že přípravek

je v podstatě „bez sodíku“.

Zvláštní pozornost je třeba, jestliže je Vaše dítě přecitlivělé na tetracyklin (viz bod „

Nepoužívejte

přípravek Revestive

3.

Jak se přípravek Revestive používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

s lékařem Vašeho dítěte, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku pro Vaše dítě je 0,05 mg na kilogram tělesné hmotnosti na den. Dávka

bude podávána v mililitrech (ml) roztoku.

Lékař stanoví podle tělesné hmotnosti Vašeho dítěte dávku, která je určena právě pro něj. Lékař Vám

sdělí, jakou dávku aplikovat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou.

Jak užívat Revestive

Revestive se podává injekcí pod kůži (subkutánně) jednou denně. Injekci si může pacient aplikovat

sám nebo ji může aplikovat jiná osoba, např. lékař, jeho/její asistent nebo zdravotní sestra pro domácí

péči. Pokud lék podáváte Vy nebo jej podává ošetřovatel, musíte být Vy nebo ošetřovatel adekvátně

vyškolen(a) lékařem nebo zdravotní sestrou. Podrobný návod k podání injekcí najdete na konci této

příbalové informace.

Při každém podání přípravku Revestive Vašemu dítěti se důrazně doporučuje zaevidovat jméno a číslo

šarže přípravku, aby se zachoval přehled o použitých šaržích.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Revestive, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Revestive, než bylo předepsáno lékařem, kontaktujte ihned svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Revestive

Pokud zapomenete aplikovat tento přípravek (nebo si jej nemůžete aplikovat v obvyklý čas), použijte

jej co nejdříve ten samý den. Nikdy neužívejte více než jednu injekci v jednom dni. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Revestive

Používejte tento přípravek tak dlouho, jak Vašemu dítěti předepsal lékař. Nepřestávejte používat tento

přípravek bez předešlé konzultace s lékařem, protože náhlé přerušení léčby může způsobit změny

v rovnováze tekutin v těle Vašeho dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře Vašeho dítěte,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vyhledejte okamžitou lékařskou péči, pokud se objeví tyto nežádoucí účinky:

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

Městnavé srdeční selhání. Kontaktujte lékaře, pokud Vaše dítě pociťuje únavu, dechovou

nedostatečnost, otoky kotníků nebo nohou nebo otok obličeje.

Zánět slinivky břišní (pankreatitida). Kontaktujte lékaře nebo pohotovost, jestliže má Vaše dítě

silnou bolest břicha a horečku.

Střevní obstrukce (neprůchodnost střev). Kontaktujte lékaře nebo pohotovost, jestliže má Vaše

dítě silnou bolest břicha, zvracení a zácpu.

Snížený odtok žluči ze žlučníku a/nebo zánět žlučníku. Kontaktujte lékaře nebo pohotovost,

jestliže se objeví zežloutnutí kůže a očního bělma, svědění, tmavá moč a světle zbarvená stolice,

nebo bolest v pravé horní oblasti nebo střední oblasti břicha.

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob):

Mdloby. Pokud je srdeční tep a dýchání normální a Vaše dítě se probere rychle, informujte

svého lékaře. V ostatních případech vyhledejte pomoc, jakmile to bude možné.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté

(mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

infekce dýchacích cest (jakákoli infekce obličejových dutin, hrtanu, dýchacích cest nebo plic)

bolest hlavy

bolest břicha, nadmuté břicho, nauzea (pocit na zvracení), otok v oblasti střevní stomie (umělý

vývod pro odvod stolice), zvracení

zčervenání, bolest nebo otok v místě vpichu

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

chřipka (influenza) nebo chřipkové příznaky

snížená chuť k jídlu

otok rukou a/nebo chodidel

potíže se spánkem, úzkost

kašel, dechová nedostatečnost

polypy (male abnormální výrůstky) v tlustém střevě

zvýšený odchod střevních plynů (flatulence)

zúžení nebo blokáda vývodu slinivky břišní, což může vest k zánětu slinivky břišní

zánět žlučníku

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob):

polypy (malé abnormální výrůstky) v tenkém střevě

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

alergická reakce (hypersenzitivita)

zadržování tekutin

polypy (malé abnormální výrůstky) v žaludku

Použití u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly obecně obdobné jako nežádoucí účinky pozorované

u dospělých.

U dětí ve věku do 1 roku nejsou žádné zkušenosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři Vašeho dítěte nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Revestive uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, injekční lahvičce

a předplněné injekční stříkačce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit okamžitě po rekonstituci. Nicméně chemická

a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo obsahuje částečky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Všechny jehly a stříkačky je třeba zlikvidovat vhozením do odpadové nádoby na ostré předměty.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Revestive obsahuje

Léčivou látkou je teduglutidum. Jedna injekční lahvička prášku obsahuje teduglutidum 1,25 mg.

Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička teduglutidum 1,25 mg v 0,5 ml roztoku, což

odpovídá koncentraci 2,5 mg/ml.

Dalšími složkami jsou histidin, mannitol, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného.

Rozpouštědlo obsahuje vodu pro injekci.

Jak přípravek Revestive vypadá a co obsahuje toto balení

Revestive je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (1,25 mg teduglutidu v injekční lahvičce,

0,5 ml rozpouštědla v předplněné injekci).

Prášek je bílý a rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

Revestive se dodává v baleních po 28 injekčních lahvičkách s práškem s 28 předplněnými injekčními

stříkačkami.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irsko

Tel: +44(0)1256 894 959

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Návod pro přípravu a podání přípravku Revestive

Důležité informace:

Před použitím přípravku Revestive si přečtěte příbalovou informaci.

Přípravek Revestive je určen pouze pro podání injekcí pod kůži (subkutánní injekce).

Nepodávejte injekci Revestive do žíly (intravenózně) nebo do svalu (intramuskulárně).

Uchovávejte přípravek Revestive mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Revestive po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, injekční

lahvičce a předplněné injekční stříkačce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska by měl být roztok použit okamžitě po rekonstituci. Nicméně

chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Nepoužívejte přípravek Revestive, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo obsahuje

částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

Zlikvidujte všechny jehly a injekční stříkačky vhozením do nádoby na ostré předměty.

Součásti balení:

28 injekčních lahviček s 1,25 mg teduglutidu v prášku

28 předplněných injekčních stříkaček s rozpouštědlem

Další nutný materiál, který není obsažen v balení:

jehly pro rekonstituci (velikost 22G, délka 1½“ (0,7 x 40 mm))

0,5ml nebo 1ml injekční stříkačky (se stupnicí s intervalem 0,02 ml nebo menším).

U dětí je

možné použít injekční stříkačku o objemu 0,5 ml (nebo menším)

tenké injekční jehly pro subkutánní injekci (např. velikost 26G, délka 5/8“ (0,45 x 16 mm) nebo

menší pro děti, podle uvážení)

ubrousky napuštěné alkoholem

tampóny napuštěné alkoholem

nádoba odolná proti propíchnutí pro bezpečnou likvidaci použitých stříkaček a jehel

POZNÁMKA

: Než začnete s přípravou, ujistěte se, že máte čistou pracovní plochu a umyté ruce.

1.

Sestavte předplněnou injekční stříkačku

Jakmile máte připraveny všechny součásti, je třeba sestavit předplněnou injekční stříkačku. Postupujte

následovně.

Uchopte předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem a odlomte

horní část bílého plastového uzávěru, pak je stříkačka připravena

k připojení jehly pro rekonstituci.

Připojte jehlu pro rekonstituci (22G, 1½” (0,7 x 40 mm)) k sestavené

předplněné injekční stříkačce našroubováním ve směru hodinových ručiček.

2.

Rozpusťte prášek

Nyní jste připraveni rozpustit prášek v rozpouštědle.

Odstraňte modré odlamovací víčko z injekční lahvičky s práškem, otřete

vršek injekční lahvičky ubrouskem napuštěným alkoholem a nechte jej uschnout.

Nedotýkejte se uzávěru injekční lahvičky.

Odstraňte kryt z jehly pro rekonstituci na sestavené předplněné injekční

stříkačce s rozpouštědlem, aniž byste se dotkl(a) špičky jehly.

Uchopte injekční lahvičku s práškem, vpíchněte jehlu pro rekonstituci

nasazenou na sestavenou předplněnou injekční stříkačku do středu gumové zátky,

jemně stlačte píst až dolů a vstříkněte veškeré rozpouštědlo do injekční lahvičky.

Nechte jehlu na rekonstituci a prázdnou injekční stříkačku v injekční

lahvičce. Ponechte injekční lahvičku v klidu po dobu přibližně 30 vteřin.

Jemně otáčejte injekční lahvičku mezi dlaněmi po dobu asi 15 vteřin. Poté

jednou jemně otočte injekční lahvičku dnem vzhůru s jehlou na rekonstituci

a prázdnou injekční stříkačkou stále v injekční lahvičce.

POZNÁMKA:

Netřepte injekční lahvičkou. Třepání může v injekční lahvičce vytvořit pěnu, která ztěžuje

natažení roztoku z lahvičky.

Ponechte injekční lahvičku v klidu po dobu asi dvou minut.

Zkontrolujte, zda se v injekční lahvičce neobjeví nerozpuštěný prášek. Pokud zůstává zbytek prášku

nerozpuštěný, opakujte kroky 2.5 a 2.6. Netřepte injekční lahvičkou. Pokud stále zůstává v roztoku

nerozpuštěný prášek, znehodnoťte injekční lahvičku a začněte s přípravou znovu od začátku s novou

injekční lahvičkou.

POZNÁMKA:

Konečný roztok má být čirý. Pokud je roztok zakalený nebo obsahuje částice, nepodávejte

jej.

POZNÁMKA:

Jakmile je roztok připraven, má být použit okamžitě. Je možné jej uchovávat při teplotě do

25°C a maximální délka uchovávání je dvacet čtyři hodin.

3.

Připravte injekční stříkačku

Vytáhněte injekční stříkačku pro rekonstituci z jehly na rekonstituci, která

je stále v injekční lahvičce, a injekční stříkačku pro rekonstituci zlikvidujte.

Uchopte injekční stříkačku a připojte ji na jehlu na rekonstituci, která je

stále v injekční lahvičce.

Otočte injekční lahvičku dnem vzhůru, zasuňte hrot jehly pro rekonstituci

blíže zátce a jemně vytahujte píst tak, aby veškerý lék naplnil stříkačku.

POZNÁMKA:

Pokud Vašemu dítěti lékař předepsal užívání dvou injekčních lahviček, připravte druhou

předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem a druhou injekční lahvičku s práškem tak, jak je uvedeno

v hlavních krocích 1 a 2. Natáhněte roztok z druhé injekční lahvičky do stejné injekční stříkačky

opakováním hlavního kroku 3.

Vytáhněte injekční stříkačku z jehly pro rekonstituci a ponechte jehlu

v injekční lahvičce. Odložte injekční lahvičku s jehlou pro rekonstituci do nádoby

na ostré předměty.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Revestive 1,25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje teduglutidum* 1,25 mg.

Po rekonstituci jedna injekční lahvička obsahuje teduglutidum 1,25 mg v 0,5 ml roztoku, což odpovídá

koncentraci 2,5 mg/ml.

*Analog glukagonu podobného peptidu-2 (

glucagon-like peptide-2

, GLP-2) vyrobený v buňkách

Escherichia coli

technologií rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek je bílý a rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revestive je indikován k léčbě pacientů ve věku od 1 roku se syndromem krátkého střeva (

Short

Bowel Syndrome

, SBS). Stav pacientů by měl být po uplynutí období pooperační adaptace střeva

stabilní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS.

Léčbu není vhodné zahajovat dříve, než je důvodné předpokládat, že pacient je stabilní po období

intestinální adaptace. Před zahájením léčby je třeba provést optimalizaci a stabilizaci intravenózního

příjmu tekutin a nutriční podpory.

Při klinickém hodnocení lékařem je třeba zvážit individuální léčebné cíle a preference pacienta. Léčbu

je třeba zastavit, pokud nebude dosaženo celkové zlepšení stavu pacienta. Účinnost a bezpečnost

u všech pacientů musí být pečlivě průběžně sledována podle klinických doporučení pro léčbu.

Dávkování

Pediatrická populace (

1 rok)

Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS u pediatrických pacientů.

Doporučená dávka přípravku Revestive u dětí a dospívajících (ve věku od 1 roku do 17 let) je

0,05 mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně. Objemy injekce pro aplikaci ve vztahu k tělesné

hmotnosti při použití injekční lahvičky o síle 1,25 mg jsou uvedeny v tabulce 1 níže. Pro pediatrické

pacienty s tělesnou hmotností >20 kg se má použít injekční lahvička o síle 5 mg.

Pokud je dávka vynechána, má být tato dávka injekčně podána co nejdříve ten samý den. Doporučuje

se léčebné období v délce 6 měsíců, po němž je třeba léčebný účinek vyhodnotit. U dětí mladších dvou

let má být léčba vyhodnocena po 12 týdnech. U pediatrických pacientů nejsou po 6 měsících dostupné

žádné údaje (viz bod 5.1).

Tabulka 1

Bezpečnost a účinnost přípravku Revestive u dětí ve věku do 1 roku nebyly stanoveny. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pediatrických pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není potřeba dávku upravit.

U pediatrických pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

méně než 50 ml/min) a v konečném stádiu onemocnění ledvin je třeba denní dávku snížit o 50 % (viz

bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pediatrických pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce jater není potřeba dávku upravit,

jak vychází ze studie provedené s dospělými pacienty se stupněm poškození B Child-Pughovy

klasifikace. Účinky přípravku Revestive nebyly zkoumány u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

(viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Rekonstituovaný roztok má být podáván subkutánní injekcí jednou denně, a to střídavě do jednoho ze

čtyř kvadrantů břicha. V případě, že podání do břicha není možné z důvodu bolesti, zjizvení nebo

ztvrdnutí tkání, lze injekci podat do stehna. Revestive není určen k intravenóznímu nebo

intramuskulárnímu podání.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. nebo na

stopová rezidua tetracyklinu.

Aktivní maligní onemocnění nebo podezření na malignitu.

Pacienti s anamnézou výskytu maligního onemocnění gastrointestinálního traktu včetně

hepatobiliárního systému a pankreatu v posledních pěti letech.

Tělesná hmotnost

Síla 1,25 mg

Objem k podání

5–6 kg

0,10 ml

7–8 kg

0,14 ml

9–10 kg

0,18 ml

11–12 kg

0,22 ml

13–14 kg

0,26 ml

15–16 kg

0,30 ml

17–18 kg

0,34 ml

19–20 kg

0,38 ml

>20 kg

Použijte injekční lahvičku o síle 5 mg

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při každém podání přípravku Revestive se důrazně doporučuje zaevidovat jméno a číslo šarže

přípravku, aby se zachovala spojitost mezi pacientem a šarží přípravku.

Dospělí

Kolorektální polypy

Kolonoskopii s odstraněním polypů je třeba provést při zahájení léčby přípravkem Revestive.

V průběhu prvních 2 let léčby přípravkem Revestive se doporučují kolonoskopické kontroly jednou

ročně (nebo alternativní zobrazovací metody). Následné kolonoskopie je doporučeno provádět

minimálně v pětiletých intervalech. Na základě charakteristiky pacienta (např. věk, základní

onemocnění) může být individuálně posouzena nutnost zvýšené frekvence sledování. Viz také bod 5.1.

Pokud je nalezen při vyšetření polyp, doporučuje se postupovat podle aktuálních předpisů pro další

sledování. V případě výskytu malignity musí být léčba přípravkem Revestive přerušena (viz bod 4.3).

Neoplazie gastrointestinálního traktu včetně hepatobiliárního traktu

Ve studii kancerogenity provedené na potkanech byly nalezeny benigní nádory v tenkém střevě

a extrahepatálních žlučových cestách. Tato pozorování nebyla potvrzena v klinických studiích

trvajících déle než jeden rok. Pokud je zjištěna neoplazie, je třeba jí odstranit. V případě výskytu

malignity musí být léčba přípravkem Revestive přerušena (viz body 4.3 a 5.3).

Žlučník a žlučové cesty

V klinických studiích byly zaznamenány případy cholecystitidy, cholangitidy a cholelitiázy. V případě

výskytu symptomů vázaných na žlučník nebo žlučové cesty je třeba přehodnotit nutnost další léčby

přípravkem Revestive.

Onemocnění slinivky břišní

V klinických studiích byly zaznamenány nežádoucí příhody související se slinivkou břišní, jako jsou

chronická a akutní pankreatitida, stenóza vývodu pankreatu, infekce pankreatu a zvýšená hladina

amylázy a lipázy v krvi. V případě výskytu nežádoucích příhod souvisejících se slinivkou břišní je

třeba přehodnotit nutnost další léčby přípravkem Revestive.

Sledování tenkého střeva, žlučníku a žlučových cest a slinivky břišní

Pacienty s SBS je třeba pečlivě sledovat podle klinických předpisů pro léčbu. To obvykle zahrnuje

sledování funkce tenkého střeva, žlučníku a žlučových cest a slinivky břišní s ohledem na výskyt

známek a symptomů onemocnění a je-li to indikováno, provedení dalších laboratorních vyšetření

a vyšetření pomocí vhodných zobrazovacích technik.

Střevní obstrukce

V klinických studiích byly zaznamenány případy střevní obstrukce. V případě rekurentního výskytu

intestinálních obstrukcí je třeba přehodnotit nutnost další léčby přípravkem Revestive.

Přetížení krevního oběhu tekutinami

a elektrolytová rovnováha

Aby nedošlo k přetížení krevního oběhu tekutinami ani k dehydrataci, je nutné u pacientů léčených

přípravkem Revestive pečlivé nastavení parenterální podpory. Po celou dobu léčby se mají pečlivě

sledovat elektrolytová rovnováha a stav hydratace, zejména během počáteční odpovědi na léčbu a při

ukončení léčby přípravkem Revestive.

Přetížení krevního oběhu tekutinami:

V klinických hodnoceních bylo pozorováno přetížení oběhu tekutinami. Nežádoucí příhody v podobě

přetížení oběhu tekutinami se objevily nejčastěji v průběhu prvních 4 týdnů terapie a v čase se jejich

závažnost snižovala.

Vzhledem ke zvýšené absorpci tekutin je třeba pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, jako např.

srdeční nedostatečností a hypertenzí, monitorovat s ohledem na přetížení oběhu tekutinami, a to

především při zahájení léčby. Pacienty je třeba informovat, aby kontaktovali svého lékaře v případě

náhlého váhového přírůstku, otoku obličeje, otoků kotníků a/nebo dyspnoe. Obecně je možné přetížení

oběhu tekutinami předcházet vhodným a včasným vyhodnocením potřeb parenterální výživy. Toto

vyhodnocení je třeba provádět častěji během prvních měsíců léčby.

V klinických hodnoceních bylo pozorováno kongestivní srdeční selhání. V případě významného

zhoršení kardiovaskulárního onemocnění je třeba přehodnotit nutnost další léčby přípravkem

Revestive.

Dehydratace:

Pacienti s SBS mají sklon k dehydrataci, která může vést k akutnímu selhání ledvin. U pacientů

léčených přípravkem Revestive má být míra parenterální podpory snižována opatrně; parenterální

podpora se nemá ukončit náhle. Po snížení míry parenterální podpory má být u pacienta posouzen stav

hydratace a podle potřeby má být provedena odpovídající úprava.

Souběžně užívané léčivé přípravky

Pacienty, kterým jsou podávány souběžně perorální léčivé přípravky vyžadující titraci nebo přípravky

s úzkým terapeutickým indexem, je třeba pečlivě sledovat kvůli možné zvýšené absorpci (viz bod 4.5).

Zvláštní klinické podmínky

Revestive nebyl zkoumán u pacientů se závažným, klinicky nestabilním, současně se vyskytujícím

onemocněním (např. kardiovaskulární, respirační, renální onemocnění, infekce, endokrinní, jaterní

onemocnění nebo onemocnění CNS) nebo u pacientů s výskytem malignit v posledních pěti letech (viz

bod 4.3). Revestive je třeba předepisovat se zvýšenou opatrností.

Porucha funkce jater

Revestive nebyl zkoumán u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Data o používání u pacientů se

středně těžkou poruchou funkce jater nenaznačují nutnost omezeného užívání.

Přerušení léčby

Vzhledem k riziku dehydratace je třeba při přerušení léčby přípravkem Revestive postupovat opatrně.

Pediatrická populace

Viz také obecná opatření pro dospělé v tomto bodě.

Kolorektální polypy/neoplazie

U všech dětí a dospívajících má být před zahájením léčby přípravkem Revestive proveden test

okultního krvácení do stolice. Kolonoskopické/sigmoideoskopické vyšetření je požadováno, pokud

existuje důkaz nevysvětlitelné přítomnosti krve ve stolici. Po dobu užívání přípravku Revestive se má

u dětí a dospívajících test okultního krvácení do stolice následně provádět každý rok.

Doporučuje se provedení kolonoskopického/sigmoideoskopického vyšetření u všech dětí

a dospívajících po jednom roce léčby a poté, při kontinuální léčbě přípravkem Revestive, každých

5 let nebo pokud se u nich objeví nové nebo nevysvětlitelné gastrointestinální krvácení.

Pomocné látky

Revestive obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. To znamená, že přípravek je

v podstatě „bez sodíku“.

Zvláštní pozornost při podávání Revestive je třeba věnovat pacientům se známou hypersenzitivitou na

tetracyklin (viz bod 4.3).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné klinické studie lékových interakcí. Studie

in vitro

ukázala, že teduglutid

nevyvolává inhibici enzymů cytochromu P450 zodpovědných za metabolismus léků. Vzhledem

k farmakodynamickým účinkům teduglutidu existuje možnost zvýšené absorpce souběžně podávaných

léčivých přípravků (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Revestive těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity

na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Podávání přípravku

Revestive v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se teduglutid vylučuje do lidského mateřského mléka. U potkanů byla průměrná

hodnota koncentrace teduglutidu v mléce nižší než 3 % plazmatické koncentrace u matky po podání

jedné subkutánní injekce v dávce 25 mg/kg. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

Podávání přípravku Revestive během kojení se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Fertilita

Údaje o účincích teduglutidu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Údaje ze studií na zvířatech

neukazují žádnou poruchu fertility.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Revestive má malý vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. V klinických studiích

však byly zaznamenány případy synkopy (viz bod 4.8). Tyto příhody mohou ovlivnit schopnost řídit,

jezdit na kole nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky byly shromážděny na základě 2 placebem kontrolovaných klinických studií

s teduglutidem provedených u 109 dospělých pacientů s SBS, kteří byli léčeni dávkami

0,05 mg/kg/den a 0,10 mg/kg/den po dobu 24 týdnů. Přibližně 52 % pacientů léčených teduglutidem

zaznamenalo nežádoucí účinky (

versus

36 % pacientů léčených placebem). Nejčastěji uváděnými

nežádoucími účinky byly bolest břicha a distenze (45 %), infekce dýchacích cest (28 %) (zahrnující

zánět nosohltanu, chřipku, infekci horních dýchacích cest a infekci dolních dýchacích cest), nauzea

(26 %), reakce v místě vpichu (26 %), bolest hlavy (16 %) a zvracení (14 %). Přibližně 38 % léčených

pacientů se stomií zaznamenalo komplikace související s gastrointestinální stomií. Většina těchto

účinků byla mírné nebo středně závažné povahy.

U pacientů vystavených dávce teduglutidu 0,05 mg/kg/den po dobu až 30 měsíců v dlouhodobé

otevřené prodloužené studii nebyly identifikovány žádné nové bezpečnostní signály.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže a seřazeny podle tříd orgánových systémů MedDRA a četnosti.

Četnosti jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000

až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných

údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající

závažnosti. Všechny nežádoucí účinky, identifikované po uvedení přípravku na trh, jsou psány

kurzívou

Frekvence

Třídy orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Infekce a infestace

Infekce dýchacích

cest*

Onemocnění

podobající se chřipce

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu

a výživy

Snížená chuť k jídlu

Přetížení oběhu

tekutinami

Psychiatrické poruchy

Úzkost

Insomnie

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Kongestivní srdeční

selhání

Cévní poruchy

Synkopa

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Kašel

Dyspnoe

Gastrointestinální

poruchy

Distenze břicha

Bolest břicha

Nauzea

Zvracení

Polyp tračníku

Stenóza tračníku

Flatulence

Střevní obstrukce

Stenóza vývodu

pankreatu

Pankreatitida

Stenóza tenkého

střeva

Polyp

v duodenu

Žaludeční polyp

Poruchy jater

a žlučových cest

Cholecystitida

Akutní cholecystitida

Celkové poruchy

a reakce v místě aplikace

Reakce v místě vpichu

Periferní edém

Retence tekutin

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace

Komplikace

gastrointestinální

stomie

Zahrnuje následující preferované termíny: nazofaryngitida, chřipka, infekci horních dýchacích cest a infekci

dolních dýchacích cest

Zahrnuje následující preferované termíny: pankreatitida,

akutní pankreatitida

a chronická pankreatitida.

Zahrnuje následující preferované termíny: hematom v místě vpichu, erytém v místě vpichu, bolest v místě vpichu,

otok v místě vpichu a krvácení v místě vpichu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Imunogenicita

V souladu s tím, že léčivé přípravky obsahující peptidy mají potenciálně imunogenní vlastnosti, může

podání přípravku Revestive vyvolat tvorbu protilátek. Podle integrovaných údajů ze dvou klinických

studií u dospělých s SBS (6měsíční randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie

následovaná 24měsíční otevřenou klinickou studií) byl vývoj protilátek proti teduglutidu u subjektů,

kterým byl jednou denně subkutánně podáván teduglutid v dávce 0,05 mg/kg, 3 % (2/60) ve 3. měsíci,

17 % (13/77) v 6. měsíci, 24 % (16/67) ve 12. měsíci, 33 % (11/33) ve 24. měsíci a 48 % (14/29) ve

30. měsíci. Ve fázi 3 studie s pacienty s SBS, kterým byl podáván teduglutid po dobu ≥2 roky si 28 %

pacientů vytvořilo protilátky proti proteinu

E. coli

(reziduální protein hostitelských buněk z výroby).

Tvorba protilátek není spojována s klinicky relevantními zjištěními týkajícími se bezpečnosti, snížené

účinnosti nebo změněné farmakokinetiky přípravku Revestive.

Reakce v místě vpichu

Reakce v místě vpichu se vyskytly u 26 % pacientů s SBS léčených teduglutidem v porovnání s 5 %

pacientů ve skupině s placebem. Reakce zahrnovaly hematom v místě vpichu, erytém v místě vpichu,

bolest v místě vpichu, otok v místě vpichu a krvácení v místě vpichu (viz také bod 5.3). Většina reakcí

měla středně závažný charakter a žádný z výskytů nevedl k ukončení podávání léku.

C-reaktivní protein

Během prvních sedmi dní léčby teduglutidem byly zaznamenány mírné nárůsty C-reaktivního proteinu

o přibližně 25 mg/l, které postupně klesaly při pokračující denní aplikaci injekcí. Po 24 týdnech léčby

teduglutidem vykazovali pacienti malé celkové zvýšení C-reaktivního proteinu v průměru přibližně

o 1,5 mg/l. Tyto změny nebyly spojeny s žádnou změnou v laboratorních parametrech, ani s žádnými

hlášenými klinickými příznaky. Nedošlo k žádnému klinicky významnému střednímu zvýšení hodnoty

C-reaktivního proteinu oproti počáteční hodnotě po dlouhodobé léčbě teduglutidem po dobu až

30 měsíců.

Pediatrická populace

Do dvou dokončených klinických hodnocení bylo zařazeno 87 pediatrických pacientů (ve věku od

1 roku do 17 let), kteří dostávali teduglutid po dobu 6 měsíců. Žádný pacient neukončil účast ve

studiích v důsledku nežádoucí příhody. Celkově byl bezpečnostní profil teduglutidu (včetně typu

a frekvence nežádoucích účinků a imunogenicity) u dětí a dospívajících (ve věku 1‒17 let) obdobný

jako u dospělých.

Dlouhodobé údaje o bezpečnosti u této pediatrické populace nejsou dosud k dispozici. U dětí ve věku

do 1 roku nejsou dostupné žádné údaje.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Maximální dávka teduglutidu zkoumaná během klinického vývoje byla 86 mg/den po dobu 8 dní.

Žádné neočekávané systémové nežádoucí účinky nebyly pozorovány (viz bod 4.8).

V případě předávkování má být pacient pečlivě monitorován zdravotnickým pracovníkem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus, různá léčiva, ATC kód: A16AX08

Mechanismus účinku

Přirozeně se vyskytující lidský glukagonu podobný peptid-2 (GLP-2) je peptid vylučovaný střevními

L buňkami, o kterém je známo, že zvyšuje střevní a portální průtok krve, inhibuje sekreci žaludečních

kyselin a snižuje střevní motilitu. Teduglutid je analog GLP-2. V několika neklinických studiích bylo

pozorováno, že teduglutid chrání integritu střevní mukózy tím, že podporuje obnovu a normální růst

střeva prostřednictvím zvýšení výšky klků a hloubky krypt.

Farmakodynamické účinky

Podobně jako GLP-2 se teduglutid skládá z řetězce 33 aminokyselin, ale aminokyselina alanin je

nahrazena glycinem na druhé pozici N-koncové části. Náhrada jedné aminokyseliny ve srovnání

s přirozeně se vyskytujícím GLP-2 vede k odolnosti vůči

in vivo

degradaci enzymem dipeptidyl

peptidázou-IV (DPP-IV), čímž dochází k prodloužení poločasu. Teduglutid zvyšuje výšku klků

a hloubku krypt střevního epitelu.

Vzhledem k zjištěním vyplývajícím z preklinických studií (viz body 4.4 a 5.3) a navrženému

mechanismu účinku s trofickými účinky na střevní mukózu se jeví jako možné riziko podpora vzniku

neoplazií v tenkém a/nebo tlustém střevě. Provedené klinické studie nemohou vyloučit ani potvrdit

toto zvýšené riziko. V průběhu klinických studií se objevilo několik případů benigních kolorektálních

polypů, nicméně jejich četnost se nezvýšila ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo.

Vedle nutnosti provést kolonoskopii a odstranění případných polypů v čase zahájení léčby (viz

bod 4.4) je třeba u každého pacienta vyhodnotit potřebu zvýšené míry dohledu v závislosti na

charakteristice pacienta (např. věk a základní onemocnění, předchozí výskyt polypů apod.).

Klinická účinnost

Pediatrická populace

Uvedené údaje o účinnosti jsou odvozeny ze dvou kontrolovaných studií u pediatrických pacientů v

délce trvání až 24 týdnů. Tyto studie zahrnovaly 101 pacientů v následujících věkových skupinách:

5 pacientů 1-2 roky, 56 pacientů 2 až <6 let, 32 pacientů 6 až <12 let, 7 pacientů 12 až <17 let a

1 pacienta 17 až <18 let. I přes omezenou velikost vzorku, která neumožnila významné statistické

srovnání, byla ve všech věkových skupinách klinicky významná numerická redukce požadavku na

parenterální podporu.

Teduglutid byl hodnocen v 12týdenní otevřené klinické studii, která zahrnovala 42 pediatrických

pacientů ve věku od 1 roku až do 14 let se SBS, kteří byli závislí na parenterální výživě. Cíle této

studie zahrnovaly vyhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti teduglutidu v porovnání se

standardní léčbou. Po dobu 12 týdnů byly hodnoceny tři (3) dávky teduglutidu: 0,0125 mg/kg/den

(n=8), 0,025 mg/kg/den (n=14) a 0,05 mg/kg/den (n=15). Do kohorty se standardní léčbou bylo

zařazeno pět (5) pacientů.

Úplné ukončení podávání parenterální výživy

Třem pacientům (3/15, 20 %) na doporučené dávce teduglutidu byla postupně ukončena parenterální

výživa do 12. týdne. Po vymývacím období v délce 4 týdnů byla u dvou z těchto pacientů znovu

zahájena parenterální nutriční podpora.

Snížení objemu parenterální výživy

V populaci se záměrem léčby (

intention-to-treat

, ITT) byla střední změna v objemu parenterální

výživy ve 12. týdnu oproti počáteční hodnotě, zjištěná na základě údajů o lékařem předepsané výživě,

-2,57 (±3,56) l/týden, která korelovala se středním snížením -39,11 % (±40,79), v porovnání

s 0,43 (±0,75) l/týden v kohortě se standardní léčbou, která korelovala se zvýšením

o 7,38 % (± 12,76). V 16. týdnu (4 týdny po ukončení léčby) byla snížení objemu parenterální výživy

stále evidentní, avšak nižší než snížení pozorovaná ve 12. týdnu, kdy pacienti ještě užívali teduglutid

(střední snížení -31,80 % (±39,26) v porovnání se zvýšením o 3,92 % (±16,62) ve skupině se

standardní léčbou.

Snížení kalorií parenterální výživy

V ITT populaci byla střední změna v příjmu kalorií v parenterální výživě ve 12. týdnu oproti počáteční

hodnotě, zjištěná na základě údajů o lékařem předepsané výživě, -35,11 % (±53,04). Odpovídající

změna v kohortě se standardní léčbou byla 4,31 % (±5,36). V 16. týdnu příjem kalorií v parenterální

výživě nadále klesal s procentuálními středními změnami oproti počátečním hodnotám

-39,15 % (±39,08) v porovnání s -0,87 % (±9,25) v kohortě se standardní léčbou.

Zvýšení objemu enterální výživy a kalorií enterální výživy

V ITT populaci byla střední změna v objemu enterální výživy ve 12. týdnu oproti počáteční hodnotě,

zjištěná na základě stanovených údajů, 25,82 % (±41,59) v porovnání s 53,65 % (±57,01) v kohortě se

standardní léčbou. Odpovídající zvýšení kalorií enterální výživy bylo 58,80 % (±64,20) v porovnání

s 57,02 % (±55,25) v kohortě se standardní léčbou.

Zkrácení doby infuze

V ITT populaci bylo střední snížení v počtu dní za týden s parenterální výživou ve 12. týdnu oproti

počáteční hodnotě, zjištěné na základě údajů o lékařem předepsané výživě, -1,36 (±2,37) dní za týden,

což odpovídá procentuálnímu snížení -24,49 % (±42,46). V kohortě se standardní léčbou nebyla

zjištěna žádná změna oproti počáteční hodnotě. Čtyři pacienti (26,7 %) užívající doporučenou dávku

teduglutidu dosáhli nejméně třídenní snížení potřeby parenterální výživy.

Ve 12. týdnu vykázali pacienti střední procentuální snížení, zjištěné na základě údajů z deníků

pacientů, 35,55 % (±35,23) hodin za den v porovnání s počátečními hodnotami, což odpovídalo

snížení udanému v hodinách za den použití parenterální výživy -4,18 (±4,08), zatímco pacienti

v kohortě se standardní léčbou vykázali v tomto parametru ve stejném časovém bodě minimální

změnu.

Další randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie trvající 24 týdnů byla provedena

u 59 pediatrických pacientů ve věku od 1 roku až do 17 let, kteří byli závislí na parenterální výživě.

Cíle zahrnovaly vyhodnocení bezpečnosti/snášenlivosti, farmakokinetiky a účinnosti teduglutidu. Byly

hodnoceny dvě dávky teduglutidu: 0,025 mg/kg/den (n=24) a 0,05 mg/kg/den (n=26); do skupiny se

standardní léčbou bylo zařazeno 9 pacientů. Randomizace v těchto skupinách byla stratifikována dle

věku. Níže uvedené výsledky odpovídají ITT populaci při doporučené dávce 0,05 mg/kg/den.

Úplné ukončení podávání parenterální výživy

U tří (3) pediatrických subjektů ve skupině užívající 0,05 mg/kg/den bylo dosaženo dalšího cílového

parametru nutriční autonomie do 24. týdne.

Snížení objemu parenterální výživy

Na základě údajů z deníků pacientů dosáhlo ve skupině užívající 0,05 mg/kg/den primárního cílového

parametru ≥ 20% snížení množství parenterální výživy podávané i.v. infuzí na konci léčby

18 (69,2 %) pacientů v porovnání se vstupní hodnotou skupiny se standardní léčbou, kde tohoto

cílového parametru dosáhl 1 pacient (11,1 %).

Střední změna v objemu parenterální výživy ve 24. týdnu oproti počáteční hodnotě, zjištěná na základě

údajů z deníků pacientů, byla -23,30 (±17,50) ml/kg/den, což odpovídá -41,57 % (±28,90); střední

změna ve skupině se standardní léčbou byla -6,03 (±4,5) ml/kg/den (což odpovídá

-10,21 % [± 13,59]).

Zkrácení doby infuze

Byl zaznamenán pokles doby infuze ve skupině užívající 0,05 mg/kg/den -3,03 (±3,84) hodiny/den ve

24. týdnu, což odpovídá procentuální změně -26,09 % (±36,14). V kohortě se standardní léčbou byla

změna oproti počáteční hodnotě -0,21 (±0,69) hodiny/den (-1,75 % [±5,89]).

Střední snížení počtu dnů/týden potřeby parenterální výživy ve 24. týdnu oproti počáteční hodnotě,

zjištěné na základě údajů z deníků pacientů, bylo -1,34 (±2,24) dnů/týden, což odpovídá

procentuálnímu snížení o -21,33% (±34,09). Ve skupině se standardní léčbou nebylo zjištěno snížení

dnů na parenterální výživě podávané i.v. infuzí v týdnu.

Dospělí

Teduglutid byl hodnocen v 21denní otevřené, multicentrické studii, která sledovala rozpětí dávkování

u 17 pacientů s SBS rozdělených do pěti léčebných skupin s použitím dávky 0,03; 0,10 nebo

0,15 mg/kg teduglutidu jednou denně nebo dávky 0,05 nebo 0,075 mg/kg 2x denně. Výsledkem léčby

byla zvýšená absorpce gastrointestinálních tekutin v množství 750-1000 ml/den spojená se zlepšením

vstřebávání makronutrientů a elektrolytů, snížením množství tekutiny ve stomii či stolici, snížením

vylučování makronutrientů a zlepšením klíčových strukturálních a funkčních adaptací střevní mukózy.

Strukturální adaptace byly přechodného rázu a vrátily se na původní úroveň během tří týdnů po

ukončení léčby.

V pivotní dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii fáze III u pacientů s SBS, kteří byli závislí

na parenterální výživě, bylo 43 pacientů randomizováno k podávání dávky teduglutidu 0,05 mg/kg/den

a 43 pacientů k podávání placeba po dobu 24 týdnů.

Podíl pacientů, kterým byl podáván teduglutid a kteří dosáhli 20% až 100% snížení parenterální

výživy ve 20. a 24. týdnu, byl statisticky významně rozdílný proti placebo skupině (27 ze 43 pacientů,

62,8 %

versus

13 ze 43 pacientů, 30,2 %, p=0,002). Výsledkem léčby teduglutidem bylo snížení

požadavku parenterální výživy o 4,4 l/týden (z původní hodnoty 12,9 litrů v době před zahájením

léčby)

versus

2,3 l/týden (z původní hodnoty 13,2 litrů v době před zahájením léčby) u placeba

ve 24. týdnu. Dvacet jedna (21) pacientů, kterým byl podáván teduglutid (48,8 %),

versus

9 pacientů

dostávajících placebo (20,9 %) dosáhlo zkrácení podávání parenterální výživy nejméně o 1 den

(p=0,008).

Celkem devadesát sedm procent (97 %) pacientů (37 z 39 pacientů léčených teduglutidem), kteří

dokončili placebem kontrolovanou studii, si zvolilo možnost pokračovat v dlouhodobé prodloužené

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/419890/2017

EMEA/H/C/002345

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Revestive

teduglutidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Revestive. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Revestive

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Revestive, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Revestive a k čemu se používá?

Revestive je léčivý přípravek k léčbě syndromu krátkého střeva u dospělých a dětí ve věku od 1 roku.

Syndrom krátkého střeva je onemocnění, při kterém nejsou živiny a tekutiny ve střevech náležitě

vstřebávány, obvykle z důvodu chirurgického odstranění velké části střeva.

Jelikož počet pacientů s tímto onemocněním je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Revestive byl dne 11. prosince 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Přípravek Revestive obsahuje léčivou látku teduglutid.

Jak se přípravek Revestive používá?

Přípravek Revestive se podává injekcí pod kůži na břiše. Doporučená dávka přípravku je 0,05 mg na

kilogram tělesné hmotnosti jednou denně, přičemž u pacientů se středně nebo závažně sníženou funkcí

ledvin je možné denní dávku o polovinu snížit. Pokud není pozorován žádný přínos, léčba by se měla

ukončit.

Revestive

EMA/419890/2017

Page 2/3

Výdej přípravku Revestive je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena pod dohledem

lékaře se zkušenostmi s léčbou syndromu krátkého střeva. Po řádném zaškolení si mohou injekce

přípravku aplikovat sami pacienti nebo jim je mohou podávat osoby, které je ošetřují.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Revestive působí?

Léčivá látka v přípravku Revestive, teduglutid, je obdobou lidského peptidu-2 glukagonového typu

(GLP-2), což je hormon, který se tvoří ve střevě a zvyšuje vstřebávání živin ze střeva.

Teduglutid působí podobně jako GLP-2 a zvyšuje absorpci (vstřebávání) ve střevě zvyšováním průtoku

krve ve střevě oběma směry, snižováním rychlosti průchodu potravy a snižováním množství kyseliny

vylučované do žaludku, což může absorpci ve střevě narušovat. Teduglutid má tu výhodu, že v těle

zůstává déle než peptid GLP-2.

Jaké přínosy přípravku Revestive byly prokázány v průběhu studií?

Pacientům se syndromem krátkého střeva se obvykle podávají živiny formou infuze přímo do žil

(parenterální výživa). Ve dvou studiích se prokázalo, že přípravek Revestive snižuje objem parenterální

výživy, kterou pacienti potřebují.

V první studii u dospělých se po 20 týdnech léčby u 63 % (27 ze 43) pacientů, kterým byl podáván

přípravek Revestive, snížil objem vyžadované parenterální výživy alespoň o pětinu a tento snížený

příjem výživy byl zachován i po 24 týdnech léčby. Téhož výsledku bylo dosaženo u 30 % (13 ze 43)

pacientů užívajících placebo (neúčinný přípravek).

Ve druhé studii u dětí se po 12 týdnech léčby u 53 % (8 z 15) pacientů, kterým byl podáván přípravek

Revestive, snížil objem vyžadované parenterální výživy alespoň o desetinu. Z pacientů užívajících

standardní léčbu však tohoto výsledku nedosáhl žádný (0 z 5 pacientů).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Revestive?

Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky přípravku Revestive (které mohou postihnout více než 1

pacienta z 10) jsou infekce dýchacího ústrojí (infekce krku, dutin, dýchacích cest nebo plic), bolest

hlavy, bolest břicha a oteklý žaludek, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení a zarudnutí, bolest nebo otok

v místě vpichu injekce. U pacientů se stomií (umělým vývodem v přední části břicha odvádějícím stolici

nebo moč z těla) se navíc často vyskytovaly komplikace, jako je otok stomie.

Většina těchto účinků byla mírné nebo středně závažné povahy. Úplný seznam nežádoucích účinků

hlášených v souvislosti s přípravkem Revestive je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Revestive nesmí být podáván pacientům, u nichž existuje podezření na nádorové

onemocnění nebo u nichž bylo nádorové onemocnění již prokázáno. Rovněž jej nelze podávat

pacientům, kteří v posledních pěti letech onemocněli nádorovým onemocněním trávicího traktu

(rakovinou žaludku, střev nebo jater). Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Revestive schválen?

Studie prokázaly, že přípravek Revestive je přínosný pro pacienty se syndromem krátkého střeva,

neboť významně snižuje objem vyžadované parenterální výživy. Pacientům závislým na značném

objemu parenterální výživy může toto významné snížení velmi pomoci a u pacientů, kterým postačují

menší objemy, je pravděpodobné, že budou moci tento způsob výživy zcela ukončit. Přípravek

Revestive navíc vykázal přijatelný bezpečnostní profil.

Revestive

EMA/419890/2017

Page 3/3

Výbor CHMP proto dospěl k závěru, že přínosy přípravku Revestive převyšují jeho rizika, a proto

doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Revestive?

Společnost poskytne více údajů o bezpečnosti přípravku z registru pacientů.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Revestive, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Revestive

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Revestive platné v celé Evropské unii dne

30. srpna 2012.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Revestive je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Revestive naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Revestive vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace