Rebif

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
interferon beta-1a
Dostupné s:
Merck Europe B.V. 
ATC kód:
L03AB07
INN (Mezinárodní Name):
interferon beta-1a
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia,
Terapeutické oblasti:
Roztroušená skleróza
Terapeutické indikace:
Rebif je určen k léčbě:pacienti s první demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud alternativní diagnózy byly vyloučeny, a pokud jsou určeny být na vysoké riziko vzniku klinicky definitivní roztroušené sklerózy;u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let. Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou probíhající bez relapsů.
Přehled produktů:
Revision: 39
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000136
Datum autorizace:
1998-05-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/000136

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

20-12-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

07-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

07-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

07-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

07-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

20-12-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rebif 22 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

interferonum beta-1a

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat

Jak se přípravek Rebif používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rebif uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním

systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou.

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se

vytváří v lidském těle.

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat

Nepoužívejte přípravek Rebif

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže v současné době trpíte těžkou depresí.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře.

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení

uvedeného v bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy

v místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře.

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky.

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet

krevních destiček) a funkci ledvin.

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním:

kostní dřeně,

ledvin,

jater,

srdce,

štítné žlázy,

nebo trpíte depresemi,

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat,

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Neočekávají se žádné škodlivé účinky na kojené novorozence/kojence. Přípravek Rebif lze v období

kojení podávat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem.

Přípravek Rebif obsahuje sodík a benzylalkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Tento přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Benzylalkohol může způsobit alergickou

reakci.

Benzylalkohol je u malých dětí spojen s rizikem závažných nežádoucích účinků, jako jsou problémy

s dýcháním (tzv. „gasping syndrom“).

Nepodávejte déle než 1 týden malým dětem (do 3 let) bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože po podání

většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí

účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

3.

Jak se přípravek Rebif používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Dávka

Obvyklá dávka je 44 mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. Váš lékař Vám předepsal nižší dávku

22 mikrogramů (6 miliónů IU) podávanou třikrát týdně. Tato nižší dávka se doporučuje u pacientů,

kteří nesnášejí vyšší dávku.

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno:

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek),

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer).

Použití u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let)

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek

Rebif 22 mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu

pozorovanému u dospělých.

Použití u dětí (ve věku do 2 let)

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání.

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif injekční stříkačky aplikovat doma buď sám (sama)

nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Přípravek Rebif může být také

podán i pomocí vhodného autoinjektoru.

Před podáním přípravku Rebif si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny:

Tento léčivý přípravek je určen k jednorázovému podání.

K použití je vhodný pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené

jakosti.

Jak podávat injekce přípravku Rebif

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí možná

místa pro vpich injekce (vhodná místa jsou horní část

stehen, dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo

šipku. Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla

injekce vpichována příliš často, aby se minimalizovalo

riziko nekrózy v místě vpichu.

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření,

pevné uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo

zdravotnického pracovníka o všem neobvyklém, čeho si

všimnete.

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Vyjměte injekční stříkačku přípravkuRebif z obalu sloupnutím plastikového krytu.

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce.

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení.

Jemně stiskněte kůži k sobě kolem místa vpichu (trochu ji

povytáhněte).

Zápěstí nechte opřené o kůži blízko místa vpichu a rychlým,

pevným pohybem vpíchněte jehlu přímo do kůže v pravém

úhlu.

Aplikujte přípravek pomalým, rovnoměrným tlakem (tlačte

píst, dokud není stříkačka prázdná).

Na místě vpichu si podržte alkoholový tampón. Vyjměte jehlu

z kůže.

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy.

Vyhoďte všechny použité předměty: jakmile jste ukončili aplikaci, okamžitě vyhoďte stříkačku

do vhodné odpadkové nádoby.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a)

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek,

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem.

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných

nežádoucích účinků:

Závažné reakce z přecitlivělosti (alergické reakce).

Pokud se u Vás objeví bezprostředně po

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti

s otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc.

Tyto reakce jsou vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů).

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky

poruchy

jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu

s nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost.

Deprese

je častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Pokud se budete cítit

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři:

Příznaky podobné chřipce

, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava

a nevolnost jsou velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů).

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu.

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci.

Reakce v místě aplikace injekce

zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a

porušení kůže jsou velmi časté.

Výskyt reakcí v místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou

postihovat až 1 ze 100 pacientů).

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace

injekce.

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se

se svým lékařem.

Výsledky některých

laboratorních vyšetření

mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují

zvláštní léčbu.

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu

s dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”).

Porucha funkce štítné žlázy

je méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy.

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy

(frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí

nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V některých případech souvisí tyto

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů):

nespavost (poruchy spánku)

průjem, nevolnost, zvracení

svědění, vyrážka (kožní erupce)

bolest svalů a kloubů

únava, horečka, zimnice

vypadávání vlasů

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):

kopřivka

epileptické záchvaty

zánět jater (hepatitida)

dechové potíže

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami

zraku (poruchy zraku, ztráta zraku)

zvýšené pocení

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů):

Sebevražedný pokus

Závažné kožní reakce – některé se slizničními lézemi

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická

trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). Mezi příznaky může patřit

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin.

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif.

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby.

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin.

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků:

pěnivá moč,

únava,

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti,

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa)

závratě

nervozita

ztráta chuti k jídlu

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení.

plicní arteriální hypertenze – onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby.

zánět tukové tkáně pod kůží (panikulitida), v jehož důsledku se kůže může zdát tvrdá a mohou

na ní případně vzniknout bolestivé zarudlé uzlíky nebo skvrny.

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu.

Děti a dospívající

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u

dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Rebif uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí

přihrádky).

Pro používání doma můžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před

uplynutím doby použitelnosti.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rebif obsahuje

Léčivou látkou je interferonum beta-1a. Jedna stříkačka obsahuje 22 mikrogramů, což odpovídá

6 miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a.

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, methionin, benzylalkohol, trihydrát natrium-

acetátu, kyselina octová, hydroxid sodný a voda pro injekci.

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Rebif je dostupný jako injekční roztok v předplněných injekčních stříkačkách s upevněnou

jehlou, určených pro vlastní podání. Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. Předplněné

injekční stříkačky obsahují 0,5 ml roztoku a jsou připraveny k použití

Přípravek Rebif je dostupný v balení po 1, 3, 12 a 36 předplněných injekčních stříkačkách. Na trhu

nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Merck Serono S.p.A.

Via delle Magnolie 15

I-70026 Modugno (Bari)

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rebif 44 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

interferonum beta-1a

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat

Jak se přípravek Rebif používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rebif uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním

systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou.

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se

vytváří v lidském těle.

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat

Nepoužívejte přípravek Rebif

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže v současné době trpíte těžkou depresí.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře.

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení

uvedeného v bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy

v místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře.

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rebif 22 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje interferonum beta-1a** 22 mikrogramů

(6 MIU*).

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu

standardu interferonu beta-1a, který je kalibrován proti současnému mezinárodnímu NIH standardu

(GB-23-902-531).

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1).

Pomocná látka se známým účinkem: Obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku 0,5 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Rebif je určen k léčbě pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích

byl tento stav charakterizován dvěma či více akutními exacerbacemi během uplynulých dvou let (viz

bod 5.1).

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění.

Přípravek Rebif je dostupný ve třech silách: 8,8 mikrogramů, 22 mikrogramů a 44 mikrogramů. Pro

pacienty zahajující léčbu přípravkem Rebif jsou přípravky Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif

22 mikrogramů dostupné v balení, které odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka

22 mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku.

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje za účelem umožnění rozvoje tachyfylaxe a

tím snížení nežádoucích účinků, aby se dávka zvyšovala postupně. Zahajovací balení přípravku Rebif

odpovídá potřebám pacienta na první měsíc léčby.

Pediatrická populace

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12

až 17 let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých.

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny.

Způsob podání

Přípravek Rebif se podává subkutánně. Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se

doporučuje podání antipyretického analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním

přípravku Rebif.

V současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1.

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Obecná doporučení

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby.

Trombotická mikroangiopatie (TMA)

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické

mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta.

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát

dehydrogenázy (LDH) v séru v důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif.

Deprese a sebevražedné myšlenky

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či

v současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou

a v souvislosti s léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence.

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni.

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8).

Záchvatová onemocnění

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8).

Srdeční poruchy

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem

beta-1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami.

Nekróza v místě aplikace injekce

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8).

Pro minimalizaci rizika nekrózy v místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby:

používali aseptickou techniku injekce,

při každé dávce měnili místo vpichu injekce.

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště

vyskytne-li se reakce v místě vpichu.

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním

tekutiny z místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být

vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v terapii pokračovat, pokud

nekróza není příliš velká.

Porucha funkce jater

V klinických studiích s přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy.

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být

s opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN).

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické

symptomy jaterní dysfunkce.

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně

akutního jaterního selhání (viz bod 4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly

zjištěny žádné specifické rizikové faktory.

Poruchy ledvin a močových cest

Nefrotický syndrom

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu

spojeného s různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). Příhody byly hlášeny v různých

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta.

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy

funkce ledvin, zejména u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba

nefrotického syndromu a je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif.

Abnormality laboratorních testů

S užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček

v pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou

přítomny klinické symptomy.

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy.

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých

6-12 měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy,

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8).

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé

monitorování.

Neutralizační protilátky

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem

Rebif 22 mikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu

beta-1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon

beta-1a (beta-2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI.

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravku Rebif a má neutralizační protilátky, lékař by

měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif.

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat

antigenicitu různých produktů.

Jiné formy roztroušené sklerózy

K dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván.

Pomocné látky

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Benzylalkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje benzylalkohol. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

U pacientů ve věku do 3 let je nutné monitorovat případný výskyt respiračních symptomů.

Těhotné nebo kojící pacientky je nutné informovat o potenciálním riziku pomocné látky

benzylalkoholu, neboť benzylalkohol se může během času akumulovat a vyvolat metabolickou

acidózu. U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin se přípravek musí z důvodu potenciálního

rizika pomocné látky benzylalkoholu používat s opatrností, neboť benzylalkohol se může během času

akumulovat a vyvolat metabolickou acidózu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí.

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif

v kombinaci s léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv.

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Velké množství údajů (více než 1 000 ukončených těhotenství) z registrů a ze zkušeností po uvedení

přípravku na trh nenaznačuje zvýšené riziko závažných vrozených anomálií po expozici interferonu

beta před početím nebo po expozici během prvního trimestru těhotenství. Délka expozice během

prvního trimestru je však nejistá, neboť údaje byly shromažďovány v době, kdy bylo použití

interferonu beta v těhotenství kontraindikováno a léčba byla pravděpodobně přerušena, jakmile bylo

těhotenství zjištěno a/nebo potvrzeno. Zkušenosti s expozicí během druhého a třetího trimestru jsou

velmi omezené.

Na základě údajů ze studií prováděných na zvířatech (viz bod 5.3) existuje možnost zvýšeného rizika

spontánního potratu. Riziko spontánních potratů u těhotných žen vystavených interferonu beta nelze

na základě aktuálně dostupných údajů adekvátně vyhodnotit, ale dosavadní údaje zvýšené riziko

nenaznačují.

Pokud je to klinicky indikováno, lze zvážit podání přípravku Rebif v těhotenství.

Kojení

Dostupné omezené údaje o přestupu interferonu beta-1a do mateřského mléka spolu

s chemickými/fyziologickými charakteristikami interferonu beta naznačují, že hladina interferonu

beta-1a vylučovaného do lidského mateřského mléka je zanedbatelná. Neočekávají se žádné škodlivé

účinky na kojené novorozence/kojence.

Přípravek Rebif lze v období kojení podávat.

Fertilita

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např.

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem.

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou.

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou

reakce v místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek.

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře.

Seznam nežádoucích účinků

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují

následující definice:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie

Vzácné:

Trombotická mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* (tyto nežádoucí účinky se

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4),

pancytopenie*

Endokrinní poruchy

Méně časté:

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza

nebo hypertyreóza

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Anafylaktické reakce*

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté:

Asymptomatické zvýšení transamináz

Časté:

Závažná zvýšení hladin transamináz

Méně časté:

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní*

Vzácné:

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida*

Psychiatrické poruchy

Časté:

Deprese, insomnie

Vzácné:

Sebevražedný pokus*

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Bolest hlavy

Méně časté:

Záchvaty*

Frekvence není známa:

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie,

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci

roztroušené sklerózy*

Poruchy oka

Méně časté:

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool

spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)*

Cévní poruchy

Méně časté:

Tromboembolické příhody*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

Dušnost*

Frekvence není známa:

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících

interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze)

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem, zvracení, nausea

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka,

alopecie*

Méně časté:

Kopřivka*

Vzácné:

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce

podobné erythema multiforme*, Stevens-Johnsonův syndrom*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Svalové bolesti, bolesti kloubů

Vzácné:

Lupus erytematodes indukovaný léky*

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné:

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy

připomínající chřipku

Časté:

Bolest v místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka

Méně časté:

Nekróza v místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces

v místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení*

Vzácné:

Celulitida v místě aplikace injekce*

Frekvence není známa:

Panikulitida (vyskytující se v místě aplikace injekce)

Pediatrická populace

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až

17 let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých.

Účinky související s třídou přípravku

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací,

menoragií a metroragií.

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek.

Plicní arteriální hypertenze

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou

podpůrnou léčbu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a

antiproliferativními vlastnostmi.

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako

přirozený protein.

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové

koncentrace beta2-mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání

každých 48 hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje

tolerance.

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou

indukovány interferonem beta-1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-

mikroglobulin a 2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy

s podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém

podání.

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán.

Relabující remitující roztroušená skleróza

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou

sklerózou v dávkách od 11 do 44 mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně.

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 %

za 2 roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých

2 let a se vstupním EDSS 0-5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif

22 mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif

44 mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď

Rebif 22 nebo 44 mikrogramů po dobu dalších dvou let.

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným

klinickým zhoršením v uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o

30 %. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70 % (placebo) na 57 % (zahrnuto

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností.

Primárně progresivní roztroušená skleróza

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a

neměl by být těmito pacienty užíván.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký

multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta.

Distribuce

Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla

pozorovány maximální koncentrace za 8 hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé.

Eliminace

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních

farmakokinetických parametrů (AUC

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů

na 44 mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci

pozorované po podání více dávek.

Metabolismus

Interferon beta-1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu.

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Ve studiích

na zvířatech bylo při podávání jiných alfa a beta interferonů hlášeno zvýšené riziko potratů. Nejsou

k dispozici žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/547141/2019

EMEA/H/C/000136

Rebif (interferonum beta-1a)

Přehled pro přípravek Rebif a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá?

Rebif je léčivý přípravek, který se používá k léčbě pacientů s relabující roztroušenou sklerózou.

Roztroušená skleróza je onemocnění, při němž zánět poškozuje ochrannou vrstvu kolem nervů

(demyelinizace) i nervy samotné. Relabující roztroušená skleróza je typ roztroušené sklerózy, při

kterém má pacient ataky (relapsy) mezi obdobími bez příznaků. Účinnost přípravku Rebif nebyla

prokázána u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (typem roztroušené sklerózy,

který nastává po relabující roztroušené skleróze), která není relabující.

Přípravek Rebif může být rovněž použit u pacientů, u kterých došlo k jediné demyelinizační atace

s doprovodným zánětem. Používá se, pokud se u pacienta předpokládá vysoké riziko vývoje

roztroušené sklerózy. Před použitím přípravku Rebif je nutné, aby lékaři vyloučili další příčiny příznaků.

Přípravek Rebif obsahuje léčivou látku interferon beta-1a.

Jak se přípravek Rebif používá?

Výdej přípravku Rebif je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti

s léčbou roztroušené sklerózy.

Přípravek Rebif je k dispozici ve formě injekčního roztoku v předplněných injekčních stříkačkách,

předplněných perech a zásobnících pro použití v elektronickém injekčním zařízení.

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů podávaných třikrát týdně ve formě podkožní

injekce. U pacientů, kteří vyšší dávku netolerují, se doporučuje dávka 22 mikrogramů.

Aby se zabránilo nežádoucím účinkům, při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif by počáteční dávka

měla být 8,8 mikrogramů třikrát týdně a měla by se pomalu zvyšovat.

Po zaškolení si pacienti mohou injekce přípravku Rebif aplikovat sami. Lékař může pacientovi poradit,

aby před každou injekcí a po dobu 24 hodin po injekci užíval analgeticko-antipyretický přípravek za

účelem snížení výskytu příznaků podobných chřipce, které se mohou vyskytnout jako nežádoucí účinek

léčby. Stav všech pacientů je nutné zhodnotit alespoň jednou za dva roky.

Více informací o používání přípravku Rebif naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Rebif (interferonum beta-1a)

EMA/547141/2019

strana 2/3

Jak přípravek Rebif působí?

Léčivou látkou v přípravku Rebif je bílkovina interferon beta-1a, což je jeden ze skupiny interferonů,

které dokáže tělo přirozeně vytvářet při boji proti virům a jiným napadením imunitního systému. U

roztroušené sklerózy imunitní systém (přirozená obrana těla) selhává a útočí na části centrálního

nervového systému (mozek, míchu a optický nerv [nerv, který vysílá signály z očí do mozku]), což

vyvolává zánět způsobující poškození nervů a ochranné vrstvy okolo nich. Přesný mechanismus účinku

přípravku Rebif u roztroušené sklerózy není dosud znám, nicméně zdá se, že interferon beta-1a tlumí

aktivitu imunitního systému a působí jako prevence relapsů roztroušené sklerózy.

Jaké přínosy přípravku Rebif byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Rebif byl zkoumán u 560 pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. U těchto pacientů

došlo v průběhu předchozích dvou let k nejméně dvěma relapsům. Pacienti dostávali po dobu dvou let

buď přípravek Rebif (22 nebo 44 mikrogramů) nebo placebo (neúčinný přípravek). Studie byla

prodloužena na čtyři roky. Přípravek Rebif byl při snižování počtu relapsů u relabující roztroušené

sklerózy účinnější než placebo. Počet relapsů byl v průběhu dvou let v porovnání s placebem snížen

přibližně o přibližně 30 % u přípravku Rebif v dávce 22 i 44 mikrogramů a v průběhu čtyř let o 22 %

(přípravek Rebif 22 mikrogramů), resp. 29 % (přípravek Rebif 44 mikrogramů).

Přípravek Rebif byl zkoumán také u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou.

Přípravek Rebif neměl významný vliv na progresi zdravotního postižení, ale míra výskytu relapsů byla

snížena přibližně o 30 %. Bylo možné pozorovat určitý vliv na progresi zdravotního postižení, ale pouze

u pacientů, u nichž v průběhu dvou let před zahájením studie došlo k relapsům.

Přípravek Rebif (v dávce 44 mikrogramů podávaný jednou nebo třikrát týdně) byl také porovnáván

s placebem u 515 pacientů, u kterých došlo k jediné demyelinizační atace. Pravděpodobnost vzniku

roztroušené sklerózy v průběhu 24 měsíců byla 62,5 % u pacientů, kterým byl podáván přípravek Rebif

třikrát týdně, a 75,5 % u pacientů, kterým byl podáván přípravek Rebif jednou týdně, v porovnání

s 85,8 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Rebif?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Rebif (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou

příznaky podobné chřipce, neutropenie, lymfopenie a leukopenie (nízký počet bílých krvinek),

trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), anemie (nízký počet červených krvinek), bolest

hlavy, zánět a jiné reakce v místě vpichu injekce a zvýšení transamináz (jaterních enzymů).

Přípravek Rebif se nesmí používat u pacientů se závažnou depresivní poruchou nebo s myšlenkami na

sebevraždu.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Rebif je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Rebif registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Rebif převyšují jeho rizika a

může tak být registrován k použití v EU.

Rebif (interferonum beta-1a)

EMA/547141/2019

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Rebif?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Rebif, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i

pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Rebif průběžně sledovány. Nežádoucí

účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Rebif jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna veškerá

nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Rebif

Přípravku Rebif bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 4. května 1998.

Další informace o přípravku Rebif jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rebif

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace