Rasitrio

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
aliskiren, amlodipin, hydrochlorothiazid
Dostupné s:
Novartis Europharm Ltd.
ATC kód:
C09XA54
INN (Mezinárodní Name):
aliskiren, amlodipine, hydrochlorothiazide
Terapeutické skupiny:
Kardiovaskulární systém
Terapeutické oblasti:
Hypertenze
Terapeutické indikace:
Rasitrio je indikován k léčbě esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak je kontrolováno na kombinací aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu souběžně ve stejné dávce úroveň jako kombinace.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002017
Datum autorizace:
2011-11-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/002017

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

20-09-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

20-09-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

20-09-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

20-09-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg, potahované tablety

Aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Co je přípravek Rasitrio

Přípravek Rasitrio obsahuje tři léčivé látky nazývané aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Všechny tyto látky pomáhají upravovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Aliskiren je látka, která patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Ty

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí

zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a

tím snížení krevního tlaku.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných blokátory kalciových kanálů, které pomáhají

upravovat vysoký krevní tlak. Amlodipin způsobuje rozšíření a uvolnění krevních cév, to

snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných thiazidová diuretika.

Hydrochlorothiazid zvyšuje objem vylučované moče, čímž také snižuje krevní tlak.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

K čemu se přípravek Rasitrio používá

Přípravek Rasitrio se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů, jejichž krevní

tlak je již kontrolován aliskirenem, amlodipinem a hydrochlorothiazidem jako samostatné léky

podávané ve stejnou dobu. Tito pacienti mohou mít prospěch z užívání jedné tablety obsahující

všechny tři léčivé látky.

Přípavek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Neužívejte přípravek Rasitrio

jestliže jste alergický(á) na aliskiren, amlodipin, na deriváty dihydropyridinů (známé jako

blokátory vápníkových kanálů), hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (léčivé přípravky

užívané k léčbě plicních nebo močových infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), neužívejte

přípravek Rasitrio a požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vásvyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo

otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu,

dědičný angioedém,

angioedém bez známé příčiny.

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší neužívat přípravek Rasitrio v časném

těhotenství - viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

pokud nejste schopni tvořit moč (anurie).

jestliže je hladina draslíku v krvi příliš nízká navzdory léčbě.

jestliže je hladina sodíku v krvi příliš nízká.

jestliže je hladina vápníku v krvi příliš vysoká.

jestliže máte dnu (krystaly kyseliny močové v kloubech).

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy),

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění),

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte velmi nízký krevní tlak.

jestliže jste utrpěl/a šok, včetně kardiogenního šoku.

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenózu).

jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Rasitrio a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rasitrio se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte zvracením nebo průjmem nebo pokud užíváte diuretika (léky, které zvyšují

množství moči - močopudné léky).

jestliže se u Vás objevil angioedém (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky u vás objeví, přestaňte užívat

přípravek Rasitrio a kontaktujte svého lékaře.

jestliže trpíte srdečními potížemi.

jestliže máte dietu se sníženým přísunem soli.

jestliže množství vyloučené moči za 24 hodin a více významně poklesne a/nebo jestliže trpíte

závažnou poruchou funkce ledvin (např. pokud potřebujete dialýzu), včetně prodělané

transplantace ledvin, nebo zúžením či uzavřením tepen, které zásobují ledviny krví.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže máte problémy s játry (zhoršenou funkci jater).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi).

jestliže máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

jestliže trpíte onemocněním nazývaným lupus erythematosus (nazývaným také “lupus” nebo

“SLE”).

jestliže máte alergii nebo astma.

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže jste ve věku 65 let nebo starší (viz níže oddíl Starší pacienti (ve věku 65 let a více)).

jestliže máte příznaky nebo projevy jako jsou abnormální žízeň, sucho v ústech, celková

slabost, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, slabost, nízký krevní tlak, snížený výdej

moči, máte pocit na zvracení nebo zvracíte, máte abnormálně rychlý tlukot srdce, což může být

způsobeno nadměrným účinkem hydrochlorothiazidu (je obsažen v přípravku Rasitrio).

jestliže míváte po vystavení slunci kožní reakce, jako je například vyrážka.

jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku,

ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Rasitrio. Pokud to

není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Rasitrio se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán v tomto období (viz

bod Těhotenství).

Děti a dospívající

Přípravek Rasitrio se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Starší osoby

Měl(a) byste sdělit svému lékaři, že je Vám 65 let nebo více, protože můžete být mnohem vnímavější

k nežádoucím účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku (viz oddíl 4 Možné nežádoucí

účinky). Lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás vhodný. Pokud je Vám 75 let nebo

více, může se lékař rohodnout sledovat váš krevní tlak mnohem častěji.

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka aliskirenu 300 mg oproti dávce 150 mg

dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rasitrio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípavek již není registrován

Neužívejte přípravek Rasitrio a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících

léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy).

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění).

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku a máte diabetes

mellitus nebo poruchu funkce ledvin:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užívaté některé z následujících léčivých přípravků:

léky či látky zvyšující hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje draslíkové doplňky, náhrady soli

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

léky, které mohou snižovat množství draslíku v krvi, jako jsou některá diuretika (léky na

odvodnění), kortikoidy, laxativa, karbenoxolon, amfotericin nebo penicilin G.

léky k léčbě vysokého krevního tlaku zahrnující metyldopu.

léky pro zvýšení krevního tlaku, jako je adrenalin nebo noradrenalin.

léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou

antiarytmika (léky používané k léčbě srdečních poruch) a některá antipsychotika.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, což jsou antibiotika užívaná k léčbě infekcí

amiodaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu

atorvastatin, lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva,

antipsychotika a léky na léčbu epilepsie (karbamazepin).

rifampicin, lék užívaný k prevenci či léčbě infekcí.

třezalku tečkovanou (hypericum perforatum), bylinný lék užívaný ke zlepšení nálady.

léky užívané k úlevě od bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), zahrnující

selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) (užívané zvláště pacienty nad

65 let).

diltiazem, lék užívaný k léčbě srdečních potíží.

ritonavir, lék užívaný k léčbě virových infekcí.

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese).

některá projímadla.

léky k léčbě dny, jako je allopurinol.

digoxin nebo další digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních poruch).

vitamin D a soli vápníku.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

léky na kontrolu srdeční činnosti.

léky k léčbě diabetu (perorální látky, jako je metformin nebo inzuliny).

léky, které mohou zvýšit hladinu cukru v krvi, jako jsou beta blokátory a diazoxid.

steroidy.

cytotoxické léky (užívané v léčbě rakoviny), jako je metotrexát nebo cyklofosfamid.

Přípavek již není registrován

léky používané k léčbě arthritidy.

léky používané k léčbě jícnových vředů a zánětů (např. karbenoxolon).

myorelaxancia (léky k relaxaci svalů, které jsou užívány během operací).

amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby, též užívaný k léčbě a prevenci některých virových

onemocnění).

anticholinergní látky (léky užívané v řadě stavů, jako jsou gastrointestinální křeče, křeče

močového měchýře, astma, nevolnost při cestování, svalové křeče, Parkinsonova choroba a jako

pomocná léčba při anestezii).

cholestyramin, colestipol a další pryskyřice (látky užívané především v léčbě vysokých hladin

tuků v krvi).

alkohol, prášky na spaní a anestetika (léky umožňující pacientům podstoupit chirurgické a jiné

výkony).

jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte

některý z následujících léků:

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

některé léčivé přípravky užívané k léčbě infekcí, jako ketokonazol, amfotericin nebo penicillin

Přípravek Rasitrio s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Přípravek Rasitrio obsahuje hydrochlorothiazid. Pokud budete během léčby tímto přípravkem požívat

alkohol, můžete mít při vstávání silnější pocit závratí, zvláště pokud se zvedáte ze sedu.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte Rasitrio). Pokud

otěhotníte během užívání tohoto přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým

lékařem. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Lékař Vám doporučí ukončit

užívání přípravku Rasitrio před otěhotněním a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku

Rasitrio. Podávání přípravku Rasitrio se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván,

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může závažně poškodit Vaše dítě, pokud je užíván po

třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Rasitrio není doporučená

matkám, které kojí. Lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratě a ospalosti. Jestliže pocítíte tento příznak, neřiďte,

neobsluhujte stroje ani nevykonávejte žádné činnosti, které vyžadují soustředění.

3.

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a nepřekračujte doporučené

dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklou dávkou přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou. Tento přípravek byste měl(a) užívat s menším množstvím

jídla a nejlépe každý den ve stejnou dobu. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rasitrio, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rasitrio, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rasitrio

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto léčivého přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to

vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na zapomenutou dávku

vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku (neberte dvě tablety najednou), abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Nepřestávejte s užíváním tohoto léčivého přípravku, i když se budete cítit dobře (pokud Vám to

lékař neřekne).

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky hlášené u přípravku Rasitrio jsou:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

závratě

nízký krevní tlak

otoky rukou, kotníků a nohou (periferní edém).

Informujte neprodleně lékaře, pokud po zahájení léčby pocítíte cokoliv z následujícího:

Na počátku léčby přípravkem Rasitrio se mohou vyskytnout omdlévání a/nebo závratě související

s nízkým krevním tlakem. Pacienti ve věku 65 let nebo starší jsou mnohem vnímavější k nežádoucím

účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku. V klinických studiích se nízký krevní tlak

vyskytoval mnohem častěji u pacientů užívajících přípravek Rasitrio než u těch, kteří užívali

dvojkombinaci aliskiren/amlodipin, aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid

(viz oddíl 2).

Následující nežádoucí účinky, které mohou být závažné, byly hlášeny v souvislosti s podáváním léčiv

obsahujících samotný aliskiren, amlodipin nebo hydrochlorothiazid.

Přípavek již není registrován

Aliskiren

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné (není známo):

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka,

potíže s dýcháním, závratě.

Nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč, nebo zežloutnutí kůže a očí (příznaky

onemocnění jater).

Možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

průjem

bolest kloubů (artralgie)

vysoká hladina draslíku v krvi

závratě.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže

odstavec “Vzácné”)

potíže s ledvinami, včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči)

otok rukou, kloubů nebo nohou (periferní edém)

závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka)

nízký krevní tlak

bušení srdce

kašel

svědění, svědivá vyrážka (kopřivka)

zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

těžké alergické reakce (anafylaktické reakce)

angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka,

svědění. kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)

zvýšená hladina kreatininu v krvi

Zrudnutí pokožky (erytém).

Amlodipin

U pacientů užívajících samotný amlodipin bylo hlášeno následující:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

ospalost

závrať

bolest hlavy (zvláště na počátku léčby)

návaly horka

bolesti břicha

nevolnost

otoky kotníků

otoky

únava

palpitace (bušení srdce).

Přípavek již není registrován

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

nespavost

změny nálady (včetně úzkosti)

deprese

třes

poruchy chuti

náhlé dočasné ztráty vědomí

snížení kožní citlivosti

brnění či znecitlivění

poruchy zraku (včetně zdvojeného vidění)

zvonění v uších

nízký krevní tlak

dušnost

rýma

zvracení

pocity nevolnosti po jídle

změny trávení (včetně průjmu a zácpy)

sucho v ústech

vypadávání vlasů

nachové skvrny na pokožce

změny barvy pokožky

nadměrné pocení

svědění; vyrážka

výsev vyrážky po celém těle

bolesti kloubů

bolesti svalů

svalové křeče

bolesti zad

poruchy močení

noční močení

časté močení

impotence

zvětšení prsů u mužů

bolest na hrudi

slabost

bolest

pocity celkové nevolnosti

zvýšení hmotnosti

úbytek hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až1 z 10000 osob)

snížený počet bílých krvinek a krevních destiček

alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, dýchací potíže nebo potíže při

polykání, závrať

vysoká hladina krevního cukru

zvýšená ztuhlost svalů a nemožnost protažení

pocity brnění nebo znecitlivění s pocity pálení prstů na rukou a nohou

srdeční infarkt

nepravidelný srdeční rytmus

zánět krevních cév

Přípavek již není registrován

kašel

prudká bolest nadbřišku

zánět žaludeční sliznice

krvácení, přecitlivělé nebo oteklé dásně

zánět jater

porucha funkce jater, která se může vyskytnout spolu se zežloutnutím kůže a očí nebo tmavou

močí

abnormální výsledky vyšetření funkce jater

angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů

a/nebo jazyka)

kožní reakce se zarudnutím a olupováním kůže, puchýře na rtech, očích či v ústech; suchá kůže,

vyrážka, svědící vyrážka

kožní vyrážka se šupinatěním nebo olupováním; vyrážka, červená kůže, puchýře na rtech, očích

nebo v ústech, olupování kůže, horečka

otok tváře a hrdla

zvýšená kožní citlivost na sluneční záření.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorthiazid bylo hlášeno následující, nicméně četnost nelze

z dostupných údajů určit:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízká hladina draslíku v krvi

zvýšení hladiny tuků v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

vysoká hladina kyseliny močové v krvi

nízká hladina hořčíku v krvi

nízká hladina sodíku v krvi

závratě, mdloby při postavení se

snížená chuť k jídlu

nevolnost a zvracení

svědivá vyrážka a jiné druhy vyrážky

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

nízký počet krevních destiček (někdy spojený s krvácením nebo podlitinami pod kůží)

vysoká hladina vápníku v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

zhoršení metabolického stavu diabetiků

pocity smutku (deprese)

nespavost

závratě

bolesti hlavy

mravenčení nebo necitlivost

poruchy zraku

nepravidelnost srdečního rytmu

nepříjemné pocity v břiše

zácpa

průjem

jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem

zvýšená citlivost kůže ke slunci

cukr v moči.

Přípavek již není registrován

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech, častější infekce (chybění či nízký počet bílých

krvinek)

bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (hemolytická anémie)

vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)

zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (hypochlorémická alkalóza)

dýchací potíže s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň zahrnující pneumonitidu a

plicní edém)

závažná bolest horní části břicha (zánět slinivky)

vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)

zánět žil s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené skvrny (vaskulitida)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza).

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)

slabost

modřiny a časté infekce (aplastická anémie)

snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukomu

s uzavřeným úhlem)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (erythema multiforme)

svalové křeče

výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin), slabost

(astenie)

horečka.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři. Může být nutné přerušit užívání přípravku Rasitrio.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Tablety přípravku Rasitrio uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a

světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přípavek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rasitrio obsahuje

Jedna potahovaná tableta přípravku Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg obsahuje 150 mg aliskirenu

(jako aliskireni fumaras), 5 mg amlodipinu (jako amlodipini besilas) and 12,5 mg

hydrochlorothiazidu. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon, povidon,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

makrogol, mastek, červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Rasitrio vypadá a co obsahuje toto balení

Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg potahované tablety jsou nafialovělé oválné tablety s vyraženým

“YIY” na jedné a “NVR” na druhé straně.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 14, 28, 56 nebo 98 tabletách v kalendářních blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98 tablet (2 balení po 49) v kalendářních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 30 nebo 90 tabletách v normálních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v balení 56x1 tableta v perforovaných jednodávkových blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98x1 tableta (2 balení po 49x1) v perforovaných

jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Přípavek již není registrován

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rasitrio 300 mg/5 mg/12,5 mg, potahované tablety

Aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Co je přípravek Rasitrio

Přípravek Rasitrio obsahuje tři léčivé látky nazývané aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Všechny tyto látky pomáhají upravovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Aliskiren je látka, která patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Ty

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí

zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a

tím snížení krevního tlaku.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných blokátory kalciových kanálů, které pomáhají

upravovat vysoký krevní tlak. Amlodipin způsobuje rozšíření a uvolnění krevních cév, to

snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných thiazidová diuretika.

Hydrochlorothiazid zvyšuje objem vylučované moče, čímž také snižuje krevní tlak.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

K čemu se přípravek Rasitrio používá

Přípravek Rasitrio se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů, jejichž krevní

tlak je již kontrolován aliskirenem, amlodipinem a hydrochlorothiazidem jako samostatné léky

podávané ve stejnou dobu. Tito pacienti mohou mít prospěch z užívání jedné tablety obsahující

všechny tři léčivé látky.

Přípavek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Neužívejte přípravek Rasitrio

jestliže jste alergický(á) na aliskiren, amlodipin, na deriváty dihydropyridinů (známé jako

blokátory vápníkových kanálů), hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (léčivé přípravky

užívané k léčbě plicních nebo močových infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), neužívejte

přípravek Rasitrio a požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vásvyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo

otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu,

dědičný angioedém,

angioedém bez známé příčiny.

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší neužívat přípravek Rasitrio v časném

těhotenství - viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

pokud nejste schopni tvořit moč (anurie).

jestliže je hladina draslíku v krvi příliš nízká navzdory léčbě.

jestliže je hladina sodíku v krvi příliš nízká.

jestliže je hladina vápníku v krvi příliš vysoká.

jestliže máte dnu (krystaly kyseliny močové v kloubech).

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy),

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění),

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte velmi nízký krevní tlak.

jestliže jste utrpěl/a šok, včetně kardiogenního šoku.

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenózu).

jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Rasitrio a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rasitrio se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte zvracením nebo průjmem nebo pokud užíváte diuretika (léky, které zvyšují

množství moči - močopudné léky).

jestliže se u Vás objevil angioedém (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky u vás objeví, přestaňte užívat

přípravek Rasitrio a kontaktujte svého lékaře.

jestliže trpíte srdečními potížemi.

jestliže máte dietu se sníženým přísunem soli.

jestliže množství vyloučené moči za 24 hodin a více významně poklesne a/nebo jestliže trpíte

závažnou poruchou funkce ledvin (např. pokud potřebujete dialýzu), včetně prodělané

transplantace ledvin, nebo zúžením či uzavřením tepen, které zásobují ledviny krví.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže máte problémy s játry (zhoršenou funkci jater).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi).

jestliže máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

jestliže trpíte onemocněním nazývaným lupus erythematosus (nazývaným také “lupus” nebo

“SLE”).

jestliže máte alergii nebo astma.

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže jste ve věku 65 let nebo starší (viz níže oddíl Starší pacienti (ve věku 65 let a více)).

jestliže máte příznaky nebo projevy jako jsou abnormální žízeň, sucho v ústech, celková

slabost, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, slabost, nízký krevní tlak, snížený výdej

moči, máte pocit na zvracení nebo zvracíte, máte abnormálně rychlý tlukot srdce, což může být

způsobeno nadměrným účinkem hydrochlorothiazidu (je obsažen v přípravku Rasitrio).

jestliže míváte po vystavení slunci kožní reakce, jako je například vyrážka.

jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku,

ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Rasitrio. Pokud to

není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Rasitrio se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán v tomto období (viz

bod Těhotenství).

Děti a dospívající

Přípravek Rasitrio se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Starší osoby

Měl(a) byste sdělit svému lékaři, že je Vám 65 let nebo více, protože můžete být mnohem vnímavější

k nežádoucím účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku (viz oddíl 4 Možné nežádoucí

účinky). Lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás vhodný. Pokud je Vám 75 let nebo

více, může se lékař rohodnout sledovat váš krevní tlak mnohem častěji.

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka aliskirenu 300 mg oproti dávce 150 mg

dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rasitrio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípavek již není registrován

Neužívejte přípravek Rasitrio a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících

léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy).

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění).

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku a máte diabetes

mellitus nebo poruchu funkce ledvin:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užívaté některé z následujících léčivých přípravků:

léky či látky zvyšující hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje draslíkové doplňky, náhrady soli

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

léky, které mohou snižovat množství draslíku v krvi, jako jsou některá diuretika (léky na

odvodnění), kortikoidy, laxativa, karbenoxolon, amfotericin nebo penicilin G.

léky k léčbě vysokého krevního tlaku zahrnující metyldopu.

léky pro zvýšení krevního tlaku, jako je adrenalin nebo noradrenalin.

léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou

antiarytmika (léky používané k léčbě srdečních poruch) a některá antipsychotika.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, což jsou antibiotika užívaná k léčbě infekcí

amiodaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu

atorvastatin, lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva,

antipsychotika a léky na léčbu epilepsie (karbamazepin).

rifampicin, lék užívaný k prevenci či léčbě infekcí.

třezalku tečkovanou (hypericum perforatum), bylinný lék užívaný ke zlepšení nálady.

léky užívané k úlevě od bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), zahrnující

selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) (užívané zvláště pacienty nad

65 let).

diltiazem, lék užívaný k léčbě srdečních potíží.

ritonavir, lék užívaný k léčbě virových infekcí.

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese).

některá projímadla.

léky k léčbě dny, jako je allopurinol.

digoxin nebo další digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních poruch).

vitamin D a soli vápníku.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

léky na kontrolu srdeční činnosti.

léky k léčbě diabetu (perorální látky, jako je metformin nebo inzuliny).

léky, které mohou zvýšit hladinu cukru v krvi, jako jsou beta blokátory a diazoxid.

steroidy.

cytotoxické léky (užívané v léčbě rakoviny), jako je metotrexát nebo cyklofosfamid.

Přípavek již není registrován

léky používané k léčbě arthritidy.

léky používané k léčbě jícnových vředů a zánětů (např. karbenoxolon).

myorelaxancia (léky k relaxaci svalů, které jsou užívány během operací).

amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby, též užívaný k léčbě a prevenci některých virových

onemocnění).

anticholinergní látky (léky užívané v řadě stavů, jako jsou gastrointestinální křeče, křeče

močového měchýře, astma, nevolnost při cestování, svalové křeče, Parkinsonova choroba a jako

pomocná léčba při anestezii).

cholestyramin, colestipol a další pryskyřice (látky užívané především v léčbě vysokých hladin

tuků v krvi).

alkohol, prášky na spaní a anestetika (léky umožňující pacientům podstoupit chirurgické a jiné

výkony).

jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte

některý z následujících léků:

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

některé léčivé přípravky užívané k léčbě infekcí, jako ketokonazol, amfotericin nebo penicillin

Přípravek Rasitrio s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Přípravek Rasitrio obsahuje hydrochlorothiazid. Pokud budete během léčby tímto přípravkem požívat

alkohol, můžete mít při vstávání silnější pocit závratí, zvláště pokud se zvedáte ze sedu.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte Rasitrio). Pokud

otěhotníte během užívání tohoto přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým

lékařem. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Lékař Vám doporučí ukončit

užívání přípravku Rasitrio před otěhotněním a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku

Rasitrio. Podávání přípravku Rasitrio se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván,

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může závažně poškodit Vaše dítě, pokud je užíván po

třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Rasitrio není doporučená

matkám, které kojí. Lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratě a ospalosti. Jestliže pocítíte tento příznak, neřiďte,

neobsluhujte stroje ani nevykonávejte žádné činnosti, které vyžadují soustředění.

3.

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a nepřekračujte doporučené

dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklou dávkou přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou. Tento přípravek byste měl(a) užívat s menším množstvím

jídla a nejlépe každý den ve stejnou dobu. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rasitrio, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rasitrio, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rasitrio

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto léčivého přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to

vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na zapomenutou dávku

vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku (neberte dvě tablety najednou), abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Nepřestávejte s užíváním tohoto léčivého přípravku, i když se budete cítit dobře (pokud Vám to

lékař neřekne).

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky hlášené u přípravku Rasitrio jsou:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

závratě

nízký krevní tlak

otoky rukou, kotníků a nohou (periferní edém).

Informujte neprodleně lékaře, pokud po zahájení léčby pocítíte cokoliv z následujícího:

Na počátku léčby přípravkem Rasitrio se mohou vyskytnout omdlévání a/nebo závratě související

s nízkým krevním tlakem. Pacienti ve věku 65 let nebo starší jsou mnohem vnímavější k nežádoucím

účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku. V klinických studiích se nízký krevní tlak

vyskytoval mnohem častěji u pacientů užívajících přípravek Rasitrio než u těch, kteří užívali

dvojkombinaci aliskiren/amlodipin, aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid

(viz oddíl 2).

Následující nežádoucí účinky, které mohou být závažné, byly hlášeny v souvislosti s podáváním léčiv

obsahujících samotný aliskiren, amlodipin nebo hydrochlorothiazid.

Přípavek již není registrován

Aliskiren

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné (není známo):

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka,

potíže s dýcháním, závratě.

Nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč, nebo zežloutnutí kůže a očí (příznaky

onemocnění jater).

Možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

průjem

bolest kloubů (artralgie)

vysoká hladina draslíku v krvi

závratě.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže

odstavec “Vzácné”)

potíže s ledvinami, včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči)

otok rukou, kloubů nebo nohou (periferní edém)

závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka)

nízký krevní tlak

bušení srdce

kašel

svědění, svědivá vyrážka (kopřivka)

zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

těžké alergické reakce (anafylaktické reakce)

angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka,

svědění. kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)

zvýšená hladina kreatininu v krvi

Zrudnutí pokožky (erytém).

Amlodipin

U pacientů užívajících samotný amlodipin bylo hlášeno následující:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

ospalost

závrať

bolest hlavy (zvláště na počátku léčby)

návaly horka

bolesti břicha

nevolnost

otoky kotníků

otoky

únava

palpitace (bušení srdce).

Přípavek již není registrován

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

nespavost

změny nálady (včetně úzkosti)

deprese

třes

poruchy chuti

náhlé dočasné ztráty vědomí

snížení kožní citlivosti

brnění či znecitlivění

poruchy zraku (včetně zdvojeného vidění)

zvonění v uších

nízký krevní tlak

dušnost

rýma

zvracení

pocity nevolnosti po jídle

změny trávení (včetně průjmu a zácpy)

sucho v ústech

vypadávání vlasů

nachové skvrny na pokožce

změny barvy pokožky

nadměrné pocení

svědění; vyrážka

výsev vyrážky po celém těle

bolesti kloubů

bolesti svalů

svalové křeče

bolesti zad

poruchy močení

noční močení

časté močení

impotence

zvětšení prsů u mužů

bolest na hrudi

slabost

bolest

pocity celkové nevolnosti

zvýšení hmotnosti

úbytek hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až1 z 10000 osob)

snížený počet bílých krvinek a krevních destiček

alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, dýchací potíže nebo potíže při

polykání, závrať

vysoká hladina krevního cukru

zvýšená ztuhlost svalů a nemožnost protažení

pocity brnění nebo znecitlivění s pocity pálení prstů na rukou a nohou

srdeční infarkt

nepravidelný srdeční rytmus

zánět krevních cév

Přípavek již není registrován

kašel

prudká bolest nadbřišku

zánět žaludeční sliznice

krvácení, přecitlivělé nebo oteklé dásně

zánět jater

porucha funkce jater, která se může vyskytnout spolu se zežloutnutím kůže a očí nebo tmavou

močí

abnormální výsledky vyšetření funkce jater

angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů

a/nebo jazyka)

kožní reakce se zarudnutím a olupováním kůže, puchýře na rtech, očích či v ústech; suchá kůže,

vyrážka, svědící vyrážka

kožní vyrážka se šupinatěním nebo olupováním; vyrážka, červená kůže, puchýře na rtech, očích

nebo v ústech, olupování kůže, horečka

otok tváře a hrdla

zvýšená kožní citlivost na sluneční záření.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorthiazid bylo hlášeno následující, nicméně četnost nelze

z dostupných údajů určit:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízká hladina draslíku v krvi

zvýšení hladiny tuků v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

vysoká hladina kyseliny močové v krvi

nízká hladina hořčíku v krvi

nízká hladina sodíku v krvi

závratě, mdloby při postavení se

snížená chuť k jídlu

nevolnost a zvracení

svědivá vyrážka a jiné druhy vyrážky

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

nízký počet krevních destiček (někdy spojený s krvácením nebo podlitinami pod kůží)

vysoká hladina vápníku v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

zhoršení metabolického stavu diabetiků

pocity smutku (deprese)

nespavost

závratě

bolesti hlavy

mravenčení nebo necitlivost

poruchy zraku

nepravidelnost srdečního rytmu

nepříjemné pocity v břiše

zácpa

průjem

jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem

zvýšená citlivost kůže ke slunci

cukr v moči.

Přípavek již není registrován

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech, častější infekce (chybění či nízký počet bílých

krvinek)

bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (hemolytická anémie)

vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)

zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (hypochlorémická alkalóza)

dýchací potíže s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň zahrnující pneumonitidu a

plicní edém)

závažná bolest horní části břicha (zánět slinivky)

vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)

zánět žil s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené skvrny (vaskulitida)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza).

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)

slabost

modřiny a časté infekce (aplastická anémie)

snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukomu

s uzavřeným úhlem)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (erythema multiforme)

svalové křeče

výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin), slabost

(astenie)

horečka.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři. Může být nutné přerušit užívání přípravku Rasitrio.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Tablety přípravku Rasitrio uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rasitrio obsahuje

Jedna potahovaná tableta přípravku Rasitrio 300 mg/5 mg/12,5 mg obsahuje 300 mg aliskirenu

(jako aliskireni fumaras), 5 mg amlodipinu (jako amlodipini besilas) and 12,5 mg

hydrochlorothiazidu. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon, povidon,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

makrogol, mastek, červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Přípavek již není registrován

Jak přípravek Rasitrio vypadá a co obsahuje toto balení

Rasitrio 300 mg/5 mg/12,5 mg potahované tablety jsou světle růžové, oválné tablety

s vyraženým “LIL” na jedné a “NVR” na druhé straně.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 14, 28, 56 nebo 98 tabletách v kalendářních blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98 tablet (2 balení po 49) v kalendářních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 30 nebo 90 tabletách v normálních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v balení 56x1 tableta v perforovaných jednodávkových blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98x1 tableta (2 balení po 49x1) v perforovaných

jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Přípavek již není registrován

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rasitrio 300 mg/5 mg/25 mg, potahované tablety

Aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Co je přípravek Rasitrio

Přípravek Rasitrio obsahuje tři léčivé látky nazývané aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Všechny tyto látky pomáhají upravovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Aliskiren je látka, která patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Ty

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí

zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a

tím snížení krevního tlaku.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných blokátory kalciových kanálů, které pomáhají

upravovat vysoký krevní tlak. Amlodipin způsobuje rozšíření a uvolnění krevních cév, to

snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných thiazidová diuretika.

Hydrochlorothiazid zvyšuje objem vylučované moče, čímž také snižuje krevní tlak.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

K čemu se přípravek Rasitrio používá

Přípravek Rasitrio se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů, jejichž krevní

tlak je již kontrolován aliskirenem, amlodipinem a hydrochlorothiazidem jako samostatné léky

podávané ve stejnou dobu. Tito pacienti mohou mít prospěch z užívání jedné tablety obsahující

všechny tři léčivé látky.

Přípavek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Neužívejte přípravek Rasitrio

jestliže jste alergický(á) na aliskiren, amlodipin, na deriváty dihydropyridinů (známé jako

blokátory vápníkových kanálů), hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (léčivé přípravky

užívané k léčbě plicních nebo močových infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), neužívejte

přípravek Rasitrio a požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vásvyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo

otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu,

dědičný angioedém,

angioedém bez známé příčiny.

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší neužívat přípravek Rasitrio v časném

těhotenství - viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

pokud nejste schopni tvořit moč (anurie).

jestliže je hladina draslíku v krvi příliš nízká navzdory léčbě.

jestliže je hladina sodíku v krvi příliš nízká.

jestliže je hladina vápníku v krvi příliš vysoká.

jestliže máte dnu (krystaly kyseliny močové v kloubech).

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy),

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění),

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte velmi nízký krevní tlak.

jestliže jste utrpěl/a šok, včetně kardiogenního šoku.

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenózu).

jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Rasitrio a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rasitrio se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte zvracením nebo průjmem nebo pokud užíváte diuretika (léky, které zvyšují

množství moči - močopudné léky).

jestliže se u Vás objevil angioedém (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky u vás objeví, přestaňte užívat

přípravek Rasitrio a kontaktujte svého lékaře.

jestliže trpíte srdečními potížemi.

jestliže máte dietu se sníženým přísunem soli.

jestliže množství vyloučené moči za 24 hodin a více významně poklesne a/nebo jestliže trpíte

závažnou poruchou funkce ledvin (např. pokud potřebujete dialýzu), včetně prodělané

transplantace ledvin, nebo zúžením či uzavřením tepen, které zásobují ledviny krví.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže máte problémy s játry (zhoršenou funkci jater).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi).

jestliže máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

jestliže trpíte onemocněním nazývaným lupus erythematosus (nazývaným také “lupus” nebo

“SLE”).

jestliže máte alergii nebo astma.

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže jste ve věku 65 let nebo starší (viz níže oddíl Starší pacienti (ve věku 65 let a více)).

jestliže máte příznaky nebo projevy jako jsou abnormální žízeň, sucho v ústech, celková

slabost, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, slabost, nízký krevní tlak, snížený výdej

moči, máte pocit na zvracení nebo zvracíte, máte abnormálně rychlý tlukot srdce, což může být

způsobeno nadměrným účinkem hydrochlorothiazidu (je obsažen v přípravku Rasitrio).

jestliže míváte po vystavení slunci kožní reakce, jako je například vyrážka.

jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku,

ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Rasitrio. Pokud to

není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Rasitrio se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán v tomto období (viz

bod Těhotenství).

Děti a dospívající

Přípravek Rasitrio se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Starší osoby

Měl(a) byste sdělit svému lékaři, že je Vám 65 let nebo více, protože můžete být mnohem vnímavější

k nežádoucím účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku (viz oddíl 4 Možné nežádoucí

účinky). Lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás vhodný. Pokud je Vám 75 let nebo

více, může se lékař rohodnout sledovat váš krevní tlak mnohem častěji.

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka aliskirenu 300 mg oproti dávce 150 mg

dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rasitrio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípavek již není registrován

Neužívejte přípravek Rasitrio a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících

léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy).

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění).

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku a máte diabetes

mellitus nebo poruchu funkce ledvin:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užívaté některé z následujících léčivých přípravků:

léky či látky zvyšující hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje draslíkové doplňky, náhrady soli

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

léky, které mohou snižovat množství draslíku v krvi, jako jsou některá diuretika (léky na

odvodnění), kortikoidy, laxativa, karbenoxolon, amfotericin nebo penicilin G.

léky k léčbě vysokého krevního tlaku zahrnující metyldopu.

léky pro zvýšení krevního tlaku, jako je adrenalin nebo noradrenalin.

léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou

antiarytmika (léky používané k léčbě srdečních poruch) a některá antipsychotika.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, což jsou antibiotika užívaná k léčbě infekcí

amiodaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu

atorvastatin, lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva,

antipsychotika a léky na léčbu epilepsie (karbamazepin).

rifampicin, lék užívaný k prevenci či léčbě infekcí.

třezalku tečkovanou (hypericum perforatum), bylinný lék užívaný ke zlepšení nálady.

léky užívané k úlevě od bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), zahrnující

selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) (užívané zvláště pacienty nad

65 let).

diltiazem, lék užívaný k léčbě srdečních potíží.

ritonavir, lék užívaný k léčbě virových infekcí.

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese).

některá projímadla.

léky k léčbě dny, jako je allopurinol.

digoxin nebo další digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních poruch).

vitamin D a soli vápníku.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

léky na kontrolu srdeční činnosti.

léky k léčbě diabetu (perorální látky, jako je metformin nebo inzuliny).

léky, které mohou zvýšit hladinu cukru v krvi, jako jsou beta blokátory a diazoxid.

steroidy.

cytotoxické léky (užívané v léčbě rakoviny), jako je metotrexát nebo cyklofosfamid.

Přípavek již není registrován

léky používané k léčbě arthritidy.

léky používané k léčbě jícnových vředů a zánětů (např. karbenoxolon).

myorelaxancia (léky k relaxaci svalů, které jsou užívány během operací).

amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby, též užívaný k léčbě a prevenci některých virových

onemocnění).

anticholinergní látky (léky užívané v řadě stavů, jako jsou gastrointestinální křeče, křeče

močového měchýře, astma, nevolnost při cestování, svalové křeče, Parkinsonova choroba a jako

pomocná léčba při anestezii).

cholestyramin, colestipol a další pryskyřice (látky užívané především v léčbě vysokých hladin

tuků v krvi).

alkohol, prášky na spaní a anestetika (léky umožňující pacientům podstoupit chirurgické a jiné

výkony).

jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte

některý z následujících léků:

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

některé léčivé přípravky užívané k léčbě infekcí, jako ketokonazol, amfotericin nebo penicillin

Přípravek Rasitrio s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Přípravek Rasitrio obsahuje hydrochlorothiazid. Pokud budete během léčby tímto přípravkem požívat

alkohol, můžete mít při vstávání silnější pocit závratí, zvláště pokud se zvedáte ze sedu.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte Rasitrio). Pokud

otěhotníte během užívání tohoto přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým

lékařem. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Lékař Vám doporučí ukončit

užívání přípravku Rasitrio před otěhotněním a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku

Rasitrio. Podávání přípravku Rasitrio se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván,

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může závažně poškodit Vaše dítě, pokud je užíván po

třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Rasitrio není doporučená

matkám, které kojí. Lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratě a ospalosti. Jestliže pocítíte tento příznak, neřiďte,

neobsluhujte stroje ani nevykonávejte žádné činnosti, které vyžadují soustředění.

3.

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a nepřekračujte doporučené

dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklou dávkou přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou. Tento přípravek byste měl(a) užívat s menším množstvím

jídla a nejlépe každý den ve stejnou dobu. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rasitrio, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rasitrio, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rasitrio

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto léčivého přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to

vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na zapomenutou dávku

vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku (neberte dvě tablety najednou), abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Nepřestávejte s užíváním tohoto léčivého přípravku, i když se budete cítit dobře (pokud Vám to

lékař neřekne).

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky hlášené u přípravku Rasitrio jsou:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

závratě

nízký krevní tlak

otoky rukou, kotníků a nohou (periferní edém).

Informujte neprodleně lékaře, pokud po zahájení léčby pocítíte cokoliv z následujícího:

Na počátku léčby přípravkem Rasitrio se mohou vyskytnout omdlévání a/nebo závratě související

s nízkým krevním tlakem. Pacienti ve věku 65 let nebo starší jsou mnohem vnímavější k nežádoucím

účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku. V klinických studiích se nízký krevní tlak

vyskytoval mnohem častěji u pacientů užívajících přípravek Rasitrio než u těch, kteří užívali

dvojkombinaci aliskiren/amlodipin, aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid

(viz oddíl 2).

Následující nežádoucí účinky, které mohou být závažné, byly hlášeny v souvislosti s podáváním léčiv

obsahujících samotný aliskiren, amlodipin nebo hydrochlorothiazid.

Přípavek již není registrován

Aliskiren

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné (není známo):

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka,

potíže s dýcháním, závratě.

Nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč, nebo zežloutnutí kůže a očí (příznaky

onemocnění jater).

Možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

průjem

bolest kloubů (artralgie)

vysoká hladina draslíku v krvi

závratě.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže

odstavec “Vzácné”)

potíže s ledvinami, včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči)

otok rukou, kloubů nebo nohou (periferní edém)

závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka)

nízký krevní tlak

bušení srdce

kašel

svědění, svědivá vyrážka (kopřivka)

zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

těžké alergické reakce (anafylaktické reakce)

angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka,

svědění. kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)

zvýšená hladina kreatininu v krvi

Zrudnutí pokožky (erytém).

Amlodipin

U pacientů užívajících samotný amlodipin bylo hlášeno následující:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

ospalost

závrať

bolest hlavy (zvláště na počátku léčby)

návaly horka

bolesti břicha

nevolnost

otoky kotníků

otoky

únava

palpitace (bušení srdce).

Přípavek již není registrován

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

nespavost

změny nálady (včetně úzkosti)

deprese

třes

poruchy chuti

náhlé dočasné ztráty vědomí

snížení kožní citlivosti

brnění či znecitlivění

poruchy zraku (včetně zdvojeného vidění)

zvonění v uších

nízký krevní tlak

dušnost

rýma

zvracení

pocity nevolnosti po jídle

změny trávení (včetně průjmu a zácpy)

sucho v ústech

vypadávání vlasů

nachové skvrny na pokožce

změny barvy pokožky

nadměrné pocení

svědění; vyrážka

výsev vyrážky po celém těle

bolesti kloubů

bolesti svalů

svalové křeče

bolesti zad

poruchy močení

noční močení

časté močení

impotence

zvětšení prsů u mužů

bolest na hrudi

slabost

bolest

pocity celkové nevolnosti

zvýšení hmotnosti

úbytek hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až1 z 10000 osob)

snížený počet bílých krvinek a krevních destiček

alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, dýchací potíže nebo potíže při

polykání, závrať

vysoká hladina krevního cukru

zvýšená ztuhlost svalů a nemožnost protažení

pocity brnění nebo znecitlivění s pocity pálení prstů na rukou a nohou

srdeční infarkt

nepravidelný srdeční rytmus

zánět krevních cév

Přípavek již není registrován

kašel

prudká bolest nadbřišku

zánět žaludeční sliznice

krvácení, přecitlivělé nebo oteklé dásně

zánět jater

porucha funkce jater, která se může vyskytnout spolu se zežloutnutím kůže a očí nebo tmavou

močí

abnormální výsledky vyšetření funkce jater

angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů

a/nebo jazyka)

kožní reakce se zarudnutím a olupováním kůže, puchýře na rtech, očích či v ústech; suchá kůže,

vyrážka, svědící vyrážka

kožní vyrážka se šupinatěním nebo olupováním; vyrážka, červená kůže, puchýře na rtech, očích

nebo v ústech, olupování kůže, horečka

otok tváře a hrdla

zvýšená kožní citlivost na sluneční záření.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorthiazid bylo hlášeno následující, nicméně četnost nelze

z dostupných údajů určit:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízká hladina draslíku v krvi

zvýšení hladiny tuků v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

vysoká hladina kyseliny močové v krvi

nízká hladina hořčíku v krvi

nízká hladina sodíku v krvi

závratě, mdloby při postavení se

snížená chuť k jídlu

nevolnost a zvracení

svědivá vyrážka a jiné druhy vyrážky

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

nízký počet krevních destiček (někdy spojený s krvácením nebo podlitinami pod kůží)

vysoká hladina vápníku v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

zhoršení metabolického stavu diabetiků

pocity smutku (deprese)

nespavost

závratě

bolesti hlavy

mravenčení nebo necitlivost

poruchy zraku

nepravidelnost srdečního rytmu

nepříjemné pocity v břiše

zácpa

průjem

jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem

zvýšená citlivost kůže ke slunci

cukr v moči.

Přípavek již není registrován

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech, častější infekce (chybění či nízký počet bílých

krvinek)

bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (hemolytická anémie)

vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)

zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (hypochlorémická alkalóza)

dýchací potíže s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň zahrnující pneumonitidu a

plicní edém)

závažná bolest horní části břicha (zánět slinivky)

vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)

zánět žil s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené skvrny (vaskulitida)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza).

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)

slabost

modřiny a časté infekce (aplastická anémie)

snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukomu

s uzavřeným úhlem)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (erythema multiforme)

svalové křeče

výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin), slabost

(astenie)

horečka.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři. Může být nutné přerušit užívání přípravku Rasitrio.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Tablety přípravku Rasitrio uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přípavek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rasitrio obsahuje

Jedna potahovaná tableta přípravku Rasitrio 300 mg/5 mg/25 mg obsahuje 300 mg aliskirenu

(jako aliskireni fumaras), 5 mg amlodipinu (jako amlodipini besilas) and 25 mg

hydrochlorothiazidu. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon, povidon,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

makrogol, mastek, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý

(E172).

Jak přípravek Rasitrio vypadá a co obsahuje toto balení

Rasitrio 300 mg/5 mg/25 mg potahované tablety jsou slabě oranžovo-hnědé, oválné tablety,

s vyraženým “OIO” na jedné a “NVR” na druhé straně.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 14, 28, 56 nebo 98 tabletách v kalendářních blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98 tablet (2 balení po 49) v kalendářních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 30 nebo 90 tabletách v normálních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v balení 56x1 tableta v perforovaných jednodávkových blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98x1 tableta (2 balení po 49x1) v perforovaných

jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Přípavek již není registrován

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rasitrio 300 mg/10 mg/12,5 mg, potahované tablety

Aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Co je přípravek Rasitrio

Přípravek Rasitrio obsahuje tři léčivé látky nazývané aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Všechny tyto látky pomáhají upravovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Aliskiren je látka, která patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Ty

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí

zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a

tím snížení krevního tlaku.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných blokátory kalciových kanálů, které pomáhají

upravovat vysoký krevní tlak. Amlodipin způsobuje rozšíření a uvolnění krevních cév, to

snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných thiazidová diuretika.

Hydrochlorothiazid zvyšuje objem vylučované moče, čímž také snižuje krevní tlak.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

K čemu se přípravek Rasitrio používá

Přípravek Rasitrio se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů, jejichž krevní

tlak je již kontrolován aliskirenem, amlodipinem a hydrochlorothiazidem jako samostatné léky

podávané ve stejnou dobu. Tito pacienti mohou mít prospěch z užívání jedné tablety obsahující

všechny tři léčivé látky.

Přípavek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Neužívejte přípravek Rasitrio

jestliže jste alergický(á) na aliskiren, amlodipin, na deriváty dihydropyridinů (známé jako

blokátory vápníkových kanálů), hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (léčivé přípravky

užívané k léčbě plicních nebo močových infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), neužívejte

přípravek Rasitrio a požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vásvyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo

otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu,

dědičný angioedém,

angioedém bez známé příčiny.

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší neužívat přípravek Rasitrio v časném

těhotenství - viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

pokud nejste schopni tvořit moč (anurie).

jestliže je hladina draslíku v krvi příliš nízká navzdory léčbě.

jestliže je hladina sodíku v krvi příliš nízká.

jestliže je hladina vápníku v krvi příliš vysoká.

jestliže máte dnu (krystaly kyseliny močové v kloubech).

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy),

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění),

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte velmi nízký krevní tlak.

jestliže jste utrpěl/a šok, včetně kardiogenního šoku.

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenózu).

jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Rasitrio a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rasitrio se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte zvracením nebo průjmem nebo pokud užíváte diuretika (léky, které zvyšují

množství moči - močopudné léky).

jestliže se u Vás objevil angioedém (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky u vás objeví, přestaňte užívat

přípravek Rasitrio a kontaktujte svého lékaře.

jestliže trpíte srdečními potížemi.

jestliže máte dietu se sníženým přísunem soli.

jestliže množství vyloučené moči za 24 hodin a více významně poklesne a/nebo jestliže trpíte

závažnou poruchou funkce ledvin (např. pokud potřebujete dialýzu), včetně prodělané

transplantace ledvin, nebo zúžením či uzavřením tepen, které zásobují ledviny krví.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže máte problémy s játry (zhoršenou funkci jater).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi).

jestliže máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

jestliže trpíte onemocněním nazývaným lupus erythematosus (nazývaným také “lupus” nebo

“SLE”).

jestliže máte alergii nebo astma.

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže jste ve věku 65 let nebo starší (viz níže oddíl Starší pacienti (ve věku 65 let a více)).

jestliže máte příznaky nebo projevy jako jsou abnormální žízeň, sucho v ústech, celková

slabost, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, slabost, nízký krevní tlak, snížený výdej

moči, máte pocit na zvracení nebo zvracíte, máte abnormálně rychlý tlukot srdce, což může být

způsobeno nadměrným účinkem hydrochlorothiazidu (je obsažen v přípravku Rasitrio).

jestliže míváte po vystavení slunci kožní reakce, jako je například vyrážka.

jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku,

ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Rasitrio. Pokud to

není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Rasitrio se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán v tomto období (viz

bod Těhotenství).

Děti a dospívající

Přípravek Rasitrio se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Starší osoby

Měl(a) byste sdělit svému lékaři, že je Vám 65 let nebo více, protože můžete být mnohem vnímavější

k nežádoucím účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku (viz oddíl 4 Možné nežádoucí

účinky). Lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás vhodný. Pokud je Vám 75 let nebo

více, může se lékař rohodnout sledovat váš krevní tlak mnohem častěji.

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka aliskirenu 300 mg oproti dávce 150 mg

dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rasitrio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípavek již není registrován

Neužívejte přípravek Rasitrio a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících

léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy).

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění).

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku a máte diabetes

mellitus nebo poruchu funkce ledvin:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užívaté některé z následujících léčivých přípravků:

léky či látky zvyšující hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje draslíkové doplňky, náhrady soli

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

léky, které mohou snižovat množství draslíku v krvi, jako jsou některá diuretika (léky na

odvodnění), kortikoidy, laxativa, karbenoxolon, amfotericin nebo penicilin G.

léky k léčbě vysokého krevního tlaku zahrnující metyldopu.

léky pro zvýšení krevního tlaku, jako je adrenalin nebo noradrenalin.

léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou

antiarytmika (léky používané k léčbě srdečních poruch) a některá antipsychotika.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, což jsou antibiotika užívaná k léčbě infekcí

amiodaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu

atorvastatin, lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva,

antipsychotika a léky na léčbu epilepsie (karbamazepin).

rifampicin, lék užívaný k prevenci či léčbě infekcí.

třezalku tečkovanou (hypericum perforatum), bylinný lék užívaný ke zlepšení nálady.

léky užívané k úlevě od bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), zahrnující

selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) (užívané zvláště pacienty nad

65 let).

diltiazem, lék užívaný k léčbě srdečních potíží.

ritonavir, lék užívaný k léčbě virových infekcí.

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese).

některá projímadla.

léky k léčbě dny, jako je allopurinol.

digoxin nebo další digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních poruch).

vitamin D a soli vápníku.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

léky na kontrolu srdeční činnosti.

léky k léčbě diabetu (perorální látky, jako je metformin nebo inzuliny).

léky, které mohou zvýšit hladinu cukru v krvi, jako jsou beta blokátory a diazoxid.

steroidy.

cytotoxické léky (užívané v léčbě rakoviny), jako je metotrexát nebo cyklofosfamid.

Přípavek již není registrován

léky používané k léčbě arthritidy.

léky používané k léčbě jícnových vředů a zánětů (např. karbenoxolon).

myorelaxancia (léky k relaxaci svalů, které jsou užívány během operací).

amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby, též užívaný k léčbě a prevenci některých virových

onemocnění).

anticholinergní látky (léky užívané v řadě stavů, jako jsou gastrointestinální křeče, křeče

močového měchýře, astma, nevolnost při cestování, svalové křeče, Parkinsonova choroba a jako

pomocná léčba při anestezii).

cholestyramin, colestipol a další pryskyřice (látky užívané především v léčbě vysokých hladin

tuků v krvi).

alkohol, prášky na spaní a anestetika (léky umožňující pacientům podstoupit chirurgické a jiné

výkony).

jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte

některý z následujících léků:

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

některé léčivé přípravky užívané k léčbě infekcí, jako ketokonazol, amfotericin nebo penicillin

Přípravek Rasitrio s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Přípravek Rasitrio obsahuje hydrochlorothiazid. Pokud budete během léčby tímto přípravkem požívat

alkohol, můžete mít při vstávání silnější pocit závratí, zvláště pokud se zvedáte ze sedu.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte Rasitrio). Pokud

otěhotníte během užívání tohoto přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým

lékařem. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Lékař Vám doporučí ukončit

užívání přípravku Rasitrio před otěhotněním a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku

Rasitrio. Podávání přípravku Rasitrio se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván,

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může závažně poškodit Vaše dítě, pokud je užíván po

třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Rasitrio není doporučená

matkám, které kojí. Lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratě a ospalosti. Jestliže pocítíte tento příznak, neřiďte,

neobsluhujte stroje ani nevykonávejte žádné činnosti, které vyžadují soustředění.

3.

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a nepřekračujte doporučené

dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklou dávkou přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou. Tento přípravek byste měl(a) užívat s menším množstvím

jídla a nejlépe každý den ve stejnou dobu. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rasitrio, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rasitrio, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rasitrio

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto léčivého přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to

vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na zapomenutou dávku

vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku (neberte dvě tablety najednou), abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Nepřestávejte s užíváním tohoto léčivého přípravku, i když se budete cítit dobře (pokud Vám to

lékař neřekne).

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky hlášené u přípravku Rasitrio jsou:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

závratě

nízký krevní tlak

otoky rukou, kotníků a nohou (periferní edém).

Informujte neprodleně lékaře, pokud po zahájení léčby pocítíte cokoliv z následujícího:

Na počátku léčby přípravkem Rasitrio se mohou vyskytnout omdlévání a/nebo závratě související

s nízkým krevním tlakem. Pacienti ve věku 65 let nebo starší jsou mnohem vnímavější k nežádoucím

účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku. V klinických studiích se nízký krevní tlak

vyskytoval mnohem častěji u pacientů užívajících přípravek Rasitrio než u těch, kteří užívali

dvojkombinaci aliskiren/amlodipin, aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid

(viz oddíl 2).

Následující nežádoucí účinky, které mohou být závažné, byly hlášeny v souvislosti s podáváním léčiv

obsahujících samotný aliskiren, amlodipin nebo hydrochlorothiazid.

Přípavek již není registrován

Aliskiren

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné (není známo):

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka,

potíže s dýcháním, závratě.

Nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč, nebo zežloutnutí kůže a očí (příznaky

onemocnění jater).

Možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

průjem

bolest kloubů (artralgie)

vysoká hladina draslíku v krvi

závratě.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže

odstavec “Vzácné”)

potíže s ledvinami, včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči)

otok rukou, kloubů nebo nohou (periferní edém)

závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka)

nízký krevní tlak

bušení srdce

kašel

svědění, svědivá vyrážka (kopřivka)

zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

těžké alergické reakce (anafylaktické reakce)

angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka,

svědění. kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)

zvýšená hladina kreatininu v krvi

Zrudnutí pokožky (erytém).

Amlodipin

U pacientů užívajících samotný amlodipin bylo hlášeno následující:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

ospalost

závrať

bolest hlavy (zvláště na počátku léčby)

návaly horka

bolesti břicha

nevolnost

otoky kotníků

otoky

únava

palpitace (bušení srdce).

Přípavek již není registrován

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

nespavost

změny nálady (včetně úzkosti)

deprese

třes

poruchy chuti

náhlé dočasné ztráty vědomí

snížení kožní citlivosti

brnění či znecitlivění

poruchy zraku (včetně zdvojeného vidění)

zvonění v uších

nízký krevní tlak

dušnost

rýma

zvracení

pocity nevolnosti po jídle

změny trávení (včetně průjmu a zácpy)

sucho v ústech

vypadávání vlasů

nachové skvrny na pokožce

změny barvy pokožky

nadměrné pocení

svědění; vyrážka

výsev vyrážky po celém těle

bolesti kloubů

bolesti svalů

svalové křeče

bolesti zad

poruchy močení

noční močení

časté močení

impotence

zvětšení prsů u mužů

bolest na hrudi

slabost

bolest

pocity celkové nevolnosti

zvýšení hmotnosti

úbytek hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až1 z 10000 osob)

snížený počet bílých krvinek a krevních destiček

alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, dýchací potíže nebo potíže při

polykání, závrať

vysoká hladina krevního cukru

zvýšená ztuhlost svalů a nemožnost protažení

pocity brnění nebo znecitlivění s pocity pálení prstů na rukou a nohou

srdeční infarkt

nepravidelný srdeční rytmus

zánět krevních cév

Přípavek již není registrován

kašel

prudká bolest nadbřišku

zánět žaludeční sliznice

krvácení, přecitlivělé nebo oteklé dásně

zánět jater

porucha funkce jater, která se může vyskytnout spolu se zežloutnutím kůže a očí nebo tmavou

močí

abnormální výsledky vyšetření funkce jater

angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů

a/nebo jazyka)

kožní reakce se zarudnutím a olupováním kůže, puchýře na rtech, očích či v ústech; suchá kůže,

vyrážka, svědící vyrážka

kožní vyrážka se šupinatěním nebo olupováním; vyrážka, červená kůže, puchýře na rtech, očích

nebo v ústech, olupování kůže, horečka

otok tváře a hrdla

zvýšená kožní citlivost na sluneční záření.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorthiazid bylo hlášeno následující, nicméně četnost nelze

z dostupných údajů určit:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízká hladina draslíku v krvi

zvýšení hladiny tuků v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

vysoká hladina kyseliny močové v krvi

nízká hladina hořčíku v krvi

nízká hladina sodíku v krvi

závratě, mdloby při postavení se

snížená chuť k jídlu

nevolnost a zvracení

svědivá vyrážka a jiné druhy vyrážky

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

nízký počet krevních destiček (někdy spojený s krvácením nebo podlitinami pod kůží)

vysoká hladina vápníku v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

zhoršení metabolického stavu diabetiků

pocity smutku (deprese)

nespavost

závratě

bolesti hlavy

mravenčení nebo necitlivost

poruchy zraku

nepravidelnost srdečního rytmu

nepříjemné pocity v břiše

zácpa

průjem

jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem

zvýšená citlivost kůže ke slunci

cukr v moči.

Přípavek již není registrován

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech, častější infekce (chybění či nízký počet bílých

krvinek)

bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (hemolytická anémie)

vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)

zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (hypochlorémická alkalóza)

dýchací potíže s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň zahrnující pneumonitidu a

plicní edém)

závažná bolest horní části břicha (zánět slinivky)

vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)

zánět žil s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené skvrny (vaskulitida)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza).

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)

slabost

modřiny a časté infekce (aplastická anémie)

snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukomu

s uzavřeným úhlem)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (erythema multiforme)

svalové křeče

výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin), slabost

(astenie)

horečka.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři. Může být nutné přerušit užívání přípravku Rasitrio.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Tablety přípravku Rasitrio uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rasitrio obsahuje

Jedna potahovaná tableta přípravku Rasitrio 300 mg/10 mg/12,5 mg obsahuje 300 mg aliskirenu

(jako aliskireni fumaras), 10 mg amlodipinu (jako amlodipini besilas) and 12,5 mg

hydrochlorothiazidu. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon, povidon,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

makrogol, mastek, červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Přípavek již není registrován

Jak přípravek Rasitrio vypadá a co obsahuje toto balení

Rasitrio 300 mg/10 mg/12,5 mg potahované tablety jsou světle červené, oválné tablety,

s vyraženým “UIU” na jedné a “NVR” na druhé straně.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 14, 28, 56 nebo 98 tabletách v kalendářních blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98 tablet (2 balení po 49) v kalendářních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 30 nebo 90 tabletách v normálních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v balení 56x1 tableta v perforovaných jednodávkových blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98x1 tableta (2 balení po 49x1) v perforovaných

jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Přípavek již není registrován

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rasitrio 300 mg/10 mg/25 mg, potahované tablety

Aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rasitrio a k čemu se používá

Co je přípravek Rasitrio

Přípravek Rasitrio obsahuje tři léčivé látky nazývané aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Všechny tyto látky pomáhají upravovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Aliskiren je látka, která patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Ty

snižují množství angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí

zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a

tím snížení krevního tlaku.

Amlodipin patří do skupiny látek nazývaných blokátory kalciových kanálů, které pomáhají

upravovat vysoký krevní tlak. Amlodipin způsobuje rozšíření a uvolnění krevních cév, to

snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných thiazidová diuretika.

Hydrochlorothiazid zvyšuje objem vylučované moče, čímž také snižuje krevní tlak.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

K čemu se přípravek Rasitrio používá

Přípravek Rasitrio se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů, jejichž krevní

tlak je již kontrolován aliskirenem, amlodipinem a hydrochlorothiazidem jako samostatné léky

podávané ve stejnou dobu. Tito pacienti mohou mít prospěch z užívání jedné tablety obsahující

všechny tři léčivé látky.

Přípavek již není registrován

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasitrio užívat

Neužívejte přípravek Rasitrio

jestliže jste alergický(á) na aliskiren, amlodipin, na deriváty dihydropyridinů (známé jako

blokátory vápníkových kanálů), hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (léčivé přípravky

užívané k léčbě plicních nebo močových infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), neužívejte

přípravek Rasitrio a požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vásvyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo

otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu,

dědičný angioedém,

angioedém bez známé příčiny.

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší neužívat přípravek Rasitrio v časném

těhotenství - viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

pokud nejste schopni tvořit moč (anurie).

jestliže je hladina draslíku v krvi příliš nízká navzdory léčbě.

jestliže je hladina sodíku v krvi příliš nízká.

jestliže je hladina vápníku v krvi příliš vysoká.

jestliže máte dnu (krystaly kyseliny močové v kloubech).

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy),

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění),

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte velmi nízký krevní tlak.

jestliže jste utrpěl/a šok, včetně kardiogenního šoku.

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenózu).

jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Rasitrio a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rasitrio se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte zvracením nebo průjmem nebo pokud užíváte diuretika (léky, které zvyšují

množství moči - močopudné léky).

jestliže se u Vás objevil angioedém (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo otoky obličeje,

rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky u vás objeví, přestaňte užívat

přípravek Rasitrio a kontaktujte svého lékaře.

jestliže trpíte srdečními potížemi.

jestliže máte dietu se sníženým přísunem soli.

jestliže množství vyloučené moči za 24 hodin a více významně poklesne a/nebo jestliže trpíte

závažnou poruchou funkce ledvin (např. pokud potřebujete dialýzu), včetně prodělané

transplantace ledvin, nebo zúžením či uzavřením tepen, které zásobují ledviny krví.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže máte problémy s játry (zhoršenou funkci jater).

Přípavek již není registrován

jestliže máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi).

jestliže máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

jestliže trpíte onemocněním nazývaným lupus erythematosus (nazývaným také “lupus” nebo

“SLE”).

jestliže máte alergii nebo astma.

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže jste ve věku 65 let nebo starší (viz níže oddíl Starší pacienti (ve věku 65 let a více)).

jestliže máte příznaky nebo projevy jako jsou abnormální žízeň, sucho v ústech, celková

slabost, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, slabost, nízký krevní tlak, snížený výdej

moči, máte pocit na zvracení nebo zvracíte, máte abnormálně rychlý tlukot srdce, což může být

způsobeno nadměrným účinkem hydrochlorothiazidu (je obsažen v přípravku Rasitrio).

jestliže míváte po vystavení slunci kožní reakce, jako je například vyrážka.

jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku,

ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Rasitrio. Pokud to

není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku.

jestliže máte stenózu renální artérie (zúžení cév v jedné nebo obou ledvinách).

jestliže máte závažné městnavé srdeční selhávání (druh onemocnění srdce, kdy srdce nemůže

vhánět dostatečné množství krve do těla).

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Rasitrio se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán v tomto období (viz

bod Těhotenství).

Děti a dospívající

Přípravek Rasitrio se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Starší osoby

Měl(a) byste sdělit svému lékaři, že je Vám 65 let nebo více, protože můžete být mnohem vnímavější

k nežádoucím účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku (viz oddíl 4 Možné nežádoucí

účinky). Lékař důkladně zváží, zda je přípravek Rasitrio pro Vás vhodný. Pokud je Vám 75 let nebo

více, může se lékař rohodnout sledovat váš krevní tlak mnohem častěji.

U většiny pacientů ve věku 65 let a starších nevykazuje dávka aliskirenu 300 mg oproti dávce 150 mg

dodatečný prospěch při snižování krevního tlaku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rasitrio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípavek již není registrován

Neužívejte přípravek Rasitrio a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících

léčivých přípravků:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů, např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy).

itrakonazol (léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňových onemocnění).

chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku a máte diabetes

mellitus nebo poruchu funkce ledvin:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užívaté některé z následujících léčivých přípravků:

léky či látky zvyšující hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje draslíkové doplňky, náhrady soli

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

léky, které mohou snižovat množství draslíku v krvi, jako jsou některá diuretika (léky na

odvodnění), kortikoidy, laxativa, karbenoxolon, amfotericin nebo penicilin G.

léky k léčbě vysokého krevního tlaku zahrnující metyldopu.

léky pro zvýšení krevního tlaku, jako je adrenalin nebo noradrenalin.

léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou

antiarytmika (léky používané k léčbě srdečních poruch) a některá antipsychotika.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, což jsou antibiotika užívaná k léčbě infekcí

amiodaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu

atorvastatin, lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva,

antipsychotika a léky na léčbu epilepsie (karbamazepin).

rifampicin, lék užívaný k prevenci či léčbě infekcí.

třezalku tečkovanou (hypericum perforatum), bylinný lék užívaný ke zlepšení nálady.

léky užívané k úlevě od bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), zahrnující

selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) (užívané zvláště pacienty nad

65 let).

diltiazem, lék užívaný k léčbě srdečních potíží.

ritonavir, lék užívaný k léčbě virových infekcí.

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů deprese).

některá projímadla.

léky k léčbě dny, jako je allopurinol.

digoxin nebo další digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních poruch).

vitamin D a soli vápníku.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin II” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

léky na kontrolu srdeční činnosti.

léky k léčbě diabetu (perorální látky, jako je metformin nebo inzuliny).

léky, které mohou zvýšit hladinu cukru v krvi, jako jsou beta blokátory a diazoxid.

steroidy.

cytotoxické léky (užívané v léčbě rakoviny), jako je metotrexát nebo cyklofosfamid.

Přípavek již není registrován

léky používané k léčbě arthritidy.

léky používané k léčbě jícnových vředů a zánětů (např. karbenoxolon).

myorelaxancia (léky k relaxaci svalů, které jsou užívány během operací).

amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby, též užívaný k léčbě a prevenci některých virových

onemocnění).

anticholinergní látky (léky užívané v řadě stavů, jako jsou gastrointestinální křeče, křeče

močového měchýře, astma, nevolnost při cestování, svalové křeče, Parkinsonova choroba a jako

pomocná léčba při anestezii).

cholestyramin, colestipol a další pryskyřice (látky užívané především v léčbě vysokých hladin

tuků v krvi).

alkohol, prášky na spaní a anestetika (léky umožňující pacientům podstoupit chirurgické a jiné

výkony).

jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte

některý z následujících léků:

furosemid nebo torasemid, léčivé přípravky, které patří do skupiny léků známých jako diuretika

neboli močopudné léky, které zvyšují množství vyloučené moči a jsou též používány k léčbě

jistých druhů srdečních potíží (srdeční selhání) a edémů (otoků).

některé léčivé přípravky užívané k léčbě infekcí, jako ketokonazol, amfotericin nebo penicillin

Přípravek Rasitrio s jídlem a pitím

Tento přípravek užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejnou dobu.

Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou šťávou.

Přípravek Rasitrio obsahuje hydrochlorothiazid. Pokud budete během léčby tímto přípravkem požívat

alkohol, můžete mít při vstávání silnější pocit závratí, zvláště pokud se zvedáte ze sedu.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo kojíte (viz bod Neužívejte Rasitrio). Pokud

otěhotníte během užívání tohoto přípravku, přestaňte ho okamžitě užívat a poraďte se se svým

lékařem. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Lékař Vám doporučí ukončit

užívání přípravku Rasitrio před otěhotněním a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku

Rasitrio. Podávání přípravku Rasitrio se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván,

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může závažně poškodit Vaše dítě, pokud je užíván po

třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčba přípravkem Rasitrio není doporučená

matkám, které kojí. Lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat pocit závratě a ospalosti. Jestliže pocítíte tento příznak, neřiďte,

neobsluhujte stroje ani nevykonávejte žádné činnosti, které vyžadují soustředění.

3.

Jak se přípravek Rasitrio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a nepřekračujte doporučené

dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklou dávkou přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou. Tento přípravek byste měl(a) užívat s menším množstvím

jídla a nejlépe každý den ve stejnou dobu. Neužívejte tento přípravek společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rasitrio, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rasitrio, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rasitrio

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto léčivého přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to

vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na zapomenutou dávku

vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku (neberte dvě tablety najednou), abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Nepřestávejte s užíváním tohoto léčivého přípravku, i když se budete cítit dobře (pokud Vám to

lékař neřekne).

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky hlášené u přípravku Rasitrio jsou:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

závratě

nízký krevní tlak

otoky rukou, kotníků a nohou (periferní edém).

Informujte neprodleně lékaře, pokud po zahájení léčby pocítíte cokoliv z následujícího:

Na počátku léčby přípravkem Rasitrio se mohou vyskytnout omdlévání a/nebo závratě související

s nízkým krevním tlakem. Pacienti ve věku 65 let nebo starší jsou mnohem vnímavější k nežádoucím

účinkům vztahujícím se k nízkému krevnímu tlaku. V klinických studiích se nízký krevní tlak

vyskytoval mnohem častěji u pacientů užívajících přípravek Rasitrio než u těch, kteří užívali

dvojkombinaci aliskiren/amlodipin, aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid

(viz oddíl 2).

Následující nežádoucí účinky, které mohou být závažné, byly hlášeny v souvislosti s podáváním léčiv

obsahujících samotný aliskiren, amlodipin nebo hydrochlorothiazid.

Přípavek již není registrován

Aliskiren

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné (není známo):

U několika málo pacientů se objevily tyto nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Pokud se vyskytne kterýkoli z uvedených, sdělte to okamžitě svému lékaři:

Těžká alergická reakce s příznaky jako vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů nebo jazyka,

potíže s dýcháním, závratě.

Nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč, nebo zežloutnutí kůže a očí (příznaky

onemocnění jater).

Možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

průjem

bolest kloubů (artralgie)

vysoká hladina draslíku v krvi

závratě.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže

odstavec “Vzácné”)

potíže s ledvinami, včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči)

otok rukou, kloubů nebo nohou (periferní edém)

závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka)

nízký krevní tlak

bušení srdce

kašel

svědění, svědivá vyrážka (kopřivka)

zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

těžké alergické reakce (anafylaktické reakce)

angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka,

svědění. kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)

zvýšená hladina kreatininu v krvi

Zrudnutí pokožky (erytém).

Amlodipin

U pacientů užívajících samotný amlodipin bylo hlášeno následující:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

ospalost

závrať

bolest hlavy (zvláště na počátku léčby)

návaly horka

bolesti břicha

nevolnost

otoky kotníků

otoky

únava

palpitace (bušení srdce).

Přípavek již není registrován

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

nespavost

změny nálady (včetně úzkosti)

deprese

třes

poruchy chuti

náhlé dočasné ztráty vědomí

snížení kožní citlivosti

brnění či znecitlivění

poruchy zraku (včetně zdvojeného vidění)

zvonění v uších

nízký krevní tlak

dušnost

rýma

zvracení

pocity nevolnosti po jídle

změny trávení (včetně průjmu a zácpy)

sucho v ústech

vypadávání vlasů

nachové skvrny na pokožce

změny barvy pokožky

nadměrné pocení

svědění; vyrážka

výsev vyrážky po celém těle

bolesti kloubů

bolesti svalů

svalové křeče

bolesti zad

poruchy močení

noční močení

časté močení

impotence

zvětšení prsů u mužů

bolest na hrudi

slabost

bolest

pocity celkové nevolnosti

zvýšení hmotnosti

úbytek hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až1 z 10000 osob)

snížený počet bílých krvinek a krevních destiček

alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, dýchací potíže nebo potíže při

polykání, závrať

vysoká hladina krevního cukru

zvýšená ztuhlost svalů a nemožnost protažení

pocity brnění nebo znecitlivění s pocity pálení prstů na rukou a nohou

srdeční infarkt

nepravidelný srdeční rytmus

zánět krevních cév

Přípavek již není registrován

kašel

prudká bolest nadbřišku

zánět žaludeční sliznice

krvácení, přecitlivělé nebo oteklé dásně

zánět jater

porucha funkce jater, která se může vyskytnout spolu se zežloutnutím kůže a očí nebo tmavou

močí

abnormální výsledky vyšetření funkce jater

angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů

a/nebo jazyka)

kožní reakce se zarudnutím a olupováním kůže, puchýře na rtech, očích či v ústech; suchá kůže,

vyrážka, svědící vyrážka

kožní vyrážka se šupinatěním nebo olupováním; vyrážka, červená kůže, puchýře na rtech, očích

nebo v ústech, olupování kůže, horečka

otok tváře a hrdla

zvýšená kožní citlivost na sluneční záření.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorthiazid bylo hlášeno následující, nicméně četnost nelze

z dostupných údajů určit:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nízká hladina draslíku v krvi

zvýšení hladiny tuků v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

vysoká hladina kyseliny močové v krvi

nízká hladina hořčíku v krvi

nízká hladina sodíku v krvi

závratě, mdloby při postavení se

snížená chuť k jídlu

nevolnost a zvracení

svědivá vyrážka a jiné druhy vyrážky

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

nízký počet krevních destiček (někdy spojený s krvácením nebo podlitinami pod kůží)

vysoká hladina vápníku v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

zhoršení metabolického stavu diabetiků

pocity smutku (deprese)

nespavost

závratě

bolesti hlavy

mravenčení nebo necitlivost

poruchy zraku

nepravidelnost srdečního rytmu

nepříjemné pocity v břiše

zácpa

průjem

jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem

zvýšená citlivost kůže ke slunci

cukr v moči.

Přípavek již není registrován

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech, častější infekce (chybění či nízký počet bílých

krvinek)

bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (hemolytická anémie)

vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)

zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (hypochlorémická alkalóza)

dýchací potíže s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň zahrnující pneumonitidu a

plicní edém)

závažná bolest horní části břicha (zánět slinivky)

vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)

zánět žil s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené skvrny (vaskulitida)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza).

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena)

slabost

modřiny a časté infekce (aplastická anémie)

snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukomu

s uzavřeným úhlem)

těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,

olupování kůže a horečku (erythema multiforme)

svalové křeče

výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin), slabost

(astenie)

horečka.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři. Může být nutné přerušit užívání přípravku Rasitrio.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Rasitrio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Tablety přípravku Rasitrio uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přípavek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rasitrio obsahuje

Jedna potahovaná tableta přípravku Rasitrio 300 mg/10 mg/25 mg obsahuje 300 mg aliskirenu

(jako aliskireni fumaras), 10 mg amlodipinu (jako amlodipini besilas) and 25 mg

hydrochlorothiazidu. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, krospovidon, povidon,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

makrogol, mastek, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid

železitý (E172).

Jak přípravek Rasitrio vypadá a co obsahuje toto balení

Rasitrio 300 mg/10 mg/25 mg potahované tablety jsou hnědé, oválné tablety, s vyraženým

“VIV” na jedné a “NVR” na druhé straně.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 14, 28, 56 nebo 98 tabletách v kalendářních blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98 tablet (2 balení po 49) v kalendářních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v baleních po 30 nebo 90 tabletách v normálních blistrech.

Přípravek Rasitrio je dostupný v balení 56x1 tableta v perforovaných jednodávkových blistrech.

Přípravek je též dostupný ve vícečetném balení 98x1 tableta (2 balení po 49x1) v perforovaných

jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Přípavek již není registrován

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 150 mg (jako aliskireni fumaras), amlodipinum 5 mg

(jako amlodipini besilas) a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Nafialovělá konvexní oválná tableta se zkosenými hranami s vyraženým “YIY” na jedné a “NVR” na

druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Rasitrio je indikován k léčbě esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých

pacientů, jejichž krevní tlak je dostatečně upraven po podání kombinace aliskirenu, amlodipinu a

hydrochlorothiazidu podané současně a ve stejné dávce jako v kombinaci.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Pacienti užívající aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid ve formě tablet jednotlivých přípravků

podávaných ve stejnou denní dobu mohou být převedeni na fixní kombinaci přípravku Rasitrio

obsahující stejnou dávku jednotlivých komponent.

Fixní kombinace smí být podána teprve po vytitrování dávky jednotlivých komponent podávaných

samostatně a dosažení stálého účinku. Dávkování by mělo být individualizováno a upraveno podle

klinické odpovědi pacienta.

Zvláštní populace

Starší pacienti ve věku 65 let a více

Existují důkazy o zvýšeném riziku nežádoucích účinků spojených s hypotenzí u pacientů ve věku

65 let a starších léčených přípravkem Rasitrio. Proto je potřeba zvláštní opatrnosti při podávání

přípravku Rasitrio pacientům ve věku 65 let a více.

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u této skupiny pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Starší pacienti ve věku 75 let a více

Velmi omezené údaje o užívání přípravku Rasitrio jsou k dispozici u pacientů ve věku 75 let a starších

(viz bod 5.2). Užívání přípravku Rasitrio u pacientů ve věku 75 let a starších by mělo být omezeno

na pacienty, u kterých je kontrola krevního tlaku stanovena na volnou kombinaci aliskirenu,

amplodipinu a hydrochlorothiazidu podáváných současně bez průvodního bezpečnostního rizika,

zejména hypotenze. Doporučena je mimořádná opatrnost, zahrnující častější monitorování krevního

tlaku (viz body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(zjištěná hodnota glomerulární filtrace (GFR) 89-60 ml/min/1,73 m

, respektive

59-30 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.4 a 5.2). Kvůli obsahu hydrochlorothiazidu je přípravek Rasitrio

kontraindikován u pacientů s anurií a u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (GFR

<30 ml/min/1,73 m

). Současné podání přípravku Rasitrio s blokátory receptorů angiotenzinu II

(ARB) nebo s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) je kontraindikováno u pacientů s

poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. U pacientů s mírně

až středně závažnou poruchou funkce jater nebo s progresivním onemocněním jater je při podávání

přípravku Rasitrio nutná obezřetnost. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater

nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma pro amlodipin (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Rasitrio u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou vody. Přípravek Rasitrio se má užívat

jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Grapefruitová šťáva by

neměla být podávána současně s přípravkem Rasitrio (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na

jiné dihydropyridinové sloučeniny, nebo na jiné látky odvozené od sulfonamidů.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Hereditární nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Anurie.

Závažná porucha funkce ledvin (GFR <30 ml/min/1,73 m

Hyponatrémie, hyperkalcémie, symptomatická hyperurikémie a refrakterní hypokalémie.

Závažná porucha funkce jater.

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem a itrakonazolem, dvěma silnými inhibitory P-

glykoproteinu (P-gp), a jinými účinnými inhibitory P-gp (např. chinidin), je kontraindikováno

(viz bod 4.5).

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes

mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

Těžká hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Překážka ve výtokové části levé srdeční komory (např. aortální stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Přípavek již není registrován

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Rasitrio ukončena (viz

bod 4.8).

Při podávání kterýchkoli antihypertenziv může výrazné snížení tlaku u pacientů s ischemickou

kardiopatií nebo ischemickou chorobou srdeční vést k infarktu myokardu nebo k cévní mozkové

příhodě.

Symptomatická hypotenze se objevovala s vyšší četností u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí

léčených přípravkem Rasitrio než u pacientů léčených dvojkombinací aliskiren/amlodipin,

aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid.

Hypersenzitivní reakce na hydrochlorothiazid se může u pacientů vyskytnout, ale její výskyt je

pravděpodobnější u pacientů s alergiemi nebo astmatem.

Systémový lupus erythematodes

U thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, byla popsána exacerbace či aktivace

systémového lupus erythematodes.

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje. Pokud je současné podávání považováno

za absolutně nezbytné, je nutné pečlivé monitorování krevního tlaku, renálních funkcí a hladiny

elektrolytů.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Geriatričtí pacienti ve věku 65 let a více

Při podávání přípravku Rasitrio pacientům ve věku 65 let a starších je nutná zvýšená opatrnost.

Symptomatická hypotenze se objevovala s vyšší četností u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí

léčených přípravkem Rasitrio než u pacientů léčených dvojkombinací aliskiren/amlodipin,

aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid. Pacienti ve věku 65 let a více jsou

náchylnější k hypotenzi vyskytující se jako nežádoucí účinek při léčbě přípravkem Rasitrio (viz

body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Geriatričtí pacienti ve věku 75 let a více

O užívání přípravku Rasitrio u pacientů ve věku 75 let a starších jsou k dispozici velmi omezené údaje

o účinnosti a bezpečnosti. Doporučena je mimořádná opatrnost, zahrnující častější monitorování

krevního tlaku (viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Srdeční selhání

Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu mají být pacientům s městnavým srdečním selháním

podávány s opatrností, neboť mohou zvyšovat riziko vzniku kardiovaskulárních příhod a mortality.

Údaje o kardiovaskulární mortalitě a morbiditě při podávání přípravku Rasitrio pacientům se srdečním

selháním nejsou k dispozici (viz bod 5.1).

Přípavek již není registrován

Aliskiren je nutné užívat s obezřetností u pacientů se srdečním selháním léčených furosemidem nebo

torasemidem (viz bod 4.5).

Riziko symptomatické hypotenze

Po zahájení léčby přípravkem Rasitrio by se mohla objevit symptomatická hypotenze v následujících

případech:

Pacienti se značnou objemovou deplecí nebo pacienti s deplecí solí (t.j. ti, kteří užívají vysoké

dávky diuretik) nebo

Kombinované užívání aliskirenu u jiných látek působících na RAAS.

Objemová deplece a deplece solí by měla být upravena před podáním přípravku Rasitrio nebo by

léčba měla být zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Nerovnováha elektrolytů

Léčba přípravkem Rastrio se má zahájit pouze po úpravě hypokalémie a hypomagnesémie. Thiazidová

diuretika mohou urychlit vznik hypokalémie nebo zhoršit již existující hypokalémii. U pacientů

se zvýšenou ztrátou draslíku, například s nefropatiemi se ztrátami solí a prerenálním (kardiogenním)

poškozením ledvin, by měla být podávána thiazidová diuretika s opatrností. Pokud se během léčby

hydrochlorothiazidem vyvine hypokalémie, má být podávání přípravku Rasitrio přerušeno až do

dosažení stabilní korekce hladiny draslíku.

Při užívání thiazidových diuretik se může objevit hypokalemie. Riziko hypokalemie je vyšší u

pacientů s jaterní cirhózou, u pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů s neadekvátním perorálním

příjmem elektrolytů a pacientů se souběžnou léčbou kortikosteroidy nebo adrenokortikotropním

hormonem (ACTH) (viz body 4.5 a 4.8).

Naopak, po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se

může dále zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání

nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné,

doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně

sérových elektrolytů. Užití aliskirenu v kombinaci s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů

s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3, 4.5 a 4.8).

Thiazidová diuretika mohou urychlit vznik hyponatrémie a hypochlorémické alkalózy nebo zhoršit již

existující hyponatrémii. Byla pozorována hyponatrémie doprovázená neurologickými příznaky

(nevolnost, progresivní dezorientace, apatie). Léčba hydrochlorothiazidem má být zahájena pouze po

úpravě již existující hyponatrémie. V případě závažné nebo rychlé hyponatrémie, vyvíjející se během

léčby přípravkem Rasitrio, by měla být léčba přerušena, dokud nedojde k normalizaci natrémie.

U všech pacientů léčených thiazidovými diuretiky má být pravidelně monitorována hladina

elektrolytů, zejména draslíku, sodíku a hořčíku.

Thiazidy snižují vylučování vápníku močí a mohou způsobit intermitentní a lehké zvýšení vápníku v

séru, při absenci známých poruch metabolismu kalcia. Přípravek Rasitrio je kontraindikován

u pacientů s hyperkalcémií a má být užíván pouze po korekci jakékoliv předcházející hyperkalcémie.

Podávání přípravku Rasitrio má být přerušeno, pokud se během léčby vyvine hyperkalcémie. Hladiny

vápníku v séru je třeba během léčby thiazidy pravidelně monitorovat. Výrazná hyperkalcémie může

svědčit o skrytém hyperparathyreoidismu. Před provedením testů na funkci příštítných tělísek musí

být podávání thiazidů ukončeno.

Nebylo prokázáno, že by přípravek Rasitrio snižoval nebo předcházel hyponatrémii vyvolané

diuretiky. Deficit chloridu je zpravidla mírný a obvykle nevyžaduje léčbu.

Přípavek již není registrován

Porucha funkce ledvin a jejich transplantace

Thiazidová diuretika mohou u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vyvolat azotémii. Při léčbě

přípravkem Rasitrio je u pacientů s poruchou funkce ledvin doporučeno pravidelné monitorování

sérových elektrolytů včetně draslíku, kreatininu a kyseliny močové. Nejsou zkušenosti s podáváním

hypertenzním pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥150 μmol/l nebo

1,70 mg/dl u žen a ≥177 μmol/l or 2,00 mg/dl u mužů a/nebo zjištěná glomerulárni filtrace (GFR)

<30 ml/min/1,73 m

), dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí.

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u hypertenzních pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

(GFR <30 ml/min/1,73 m

) nebo anurií (viz body 4.2 a 4.3). Úprava dávky není nutná u pacientů s

mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin.

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných léčebných přípravků ovlivňujících RAAS, pokud je

přípravek Rasitrio podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, prudkého nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Užití aliskirenu v kombinaci

s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů poruchou funkce ledvin

(GFR <60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

U pacientů, kteří v nedávné době podstoupili transplantaci ledvin, nejsou s podáváním přípravku

Rasitrio zkušenosti, proto je u těchto pacientů nutná opatrnost.

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u hypertenzních pacientů se závažnou poruchou funkce jater

(viz body 4.3 a 5.2). Opatrnosti je zapotřebí při podávání přípravku Rasitrio pacientům s mírnou až

středně závažnou poruchou funkce jater nebo progresivním onemocněním jater (viz body 4.2 a 5.2).

Hodnoty plazmatického poločasu amlodipinu a AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší,

dávkovací schéma u těchto pacientů nebylo stanoveno.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie

Stejně jako u jiných vasodilatátorů je při užití amlodipinu u pacientů trpících stenózou aortální nebo

mitrální chlopně nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií indikována zvláštní opatrnost.

Metabolické a endokrinní účinky

Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou změnit glukózovou toleranci a zvýšit sérové

hladiny cholesterolu a triacylglycerolů a kyseliny močové. U pacientů s diabetem může být během

léčby přípravkem Rasitrio nutná úprava dávkování insulinu nebo perorálních antidiabetik. Užití

přípravku Rasitrio v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

(viz bod 4.3).

S ohledem na obsah hydrochlorothiazidu je přípravek Rasitrio kontraindikován u symptomatické

hyperurikémie (viz bod 4.3). Hydrochlorothiazid může zvýšit sérové hladiny kyseliny močové

v důsledku snížené clearance kyseliny močové a může způsobit nebo zhoršit hyperurikémii stejně jako

vyvolat dnu u vnímavých pacientů.

Thiazidy snižují vylučování vápníku močí a mohou způsobit intermitentní a lehké zvýšení vápníku v

séru, při absenci známých poruch metabolismu kalcia. Přípravek Rasitrio je kontraindikován

u pacientů s hyperkalcémií a má být užíván pouze po korekci jakékoliv předcházející hyperkalcémie.

Podávání přípravku Rasitrio má být přerušeno, pokud se během léčby vyvine hyperkalcémie. Hladiny

vápníku v séru je třeba během léčby thiazidy pravidelně monitorovat. Výrazná hyperkalcémie může

svědčit o skrytém hyperparathyreoidismu. Před provedením testů na funkci příštítných tělísek musí

být podávání thiazidů ukončeno.

Přípavek již není registrován

Stenóza renální arterie

Nejsou k dispozici žádné údaje z kontrolovaných klinických studií týkající se podávání přípravku

Rasitrio pacientům s jednostrannou nebo bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální

arterie u solitérní ledviny. Nicméně, stejně jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-

angiotenzin-aldosteronový systém, existuje zvýšené riziko renální insuficience včetně akutního

selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. Proto je nutno u

těchto pacientů postupovat s opatrností. Jestliže dojde k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Anafylaktické reakce a angioedém

Během post-marketingového sledování byly při léčbě aliskirenem pozorovány anafylaktické reakce

(viz bod 4.8). U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky

připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných léčivých

přípravků, které ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém.

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných léčivých přípravků, které mohou způsobit angioedém,

včetně blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory

angiotenzinového receptoru) (viz bod 4.8).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB (viz bod 4.8).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů predisponovaných k hypersenzitivitě.

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytnou anafylaktické reakce nebo angioedém, musí být léčba přípravkem Rasitrio

okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého

vymizení příznaků tohoto onemocnění. Pacienti musí být informováni o nutnosti hlásit lékaři jakékoli

známky nasvědčující alergickým reakcím, zejména obtížné dýchání nebo polykání, otok tváří,

končetin, očí, rtů nebo jazyka. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu,

musí být podán adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Fotosenzitivita

Při léčbě thiazidovými diuretiky byly popsány případy fotosenzitivity (viz bod 4.8). Pokud se během

léčby přípravkem Rasitrio objeví fotosenzitivita, doporučuje se léčbu přerušit. Pokud je opětovné

podání diuretika považováno za nezbytné, doporučuje se chránit exponovaná místa před sluncem a

umělým UVA zářením.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Hydrochlorothiazid, sulfonamid, je spojován s charakteristickou reakcí vedoucí k akutní přechodné

myopii a akutnímu glaukomu s uzavřeným úhlem. Mezi příznaky patří akutní nástup snížené ostrosti

zraku nebo bolest očí nastupující obvykle během několika hodin až týdnů po zahájení léčby. Neléčený

akutní glaukom s uzavřeným úhlem může vést k trvalé ztrátě zraku. Primární léčbou je co nejrychlejší

zastavení léčby hydrochlorothiazidem. Pokud nitrooční tlak zůstává neupraven, je třeba zvážit rychlou

medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Rizikovými faktory pro rozvoj akutního glaukomu

s uzavřeným úhlem mohou být dřívější alergie na sulfonamidy nebo penicilin.

Přípavek již není registrován

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Informace o interakcích přípravku Rasitrio

Populační farmakokinetická analýza u pacientů s hypertenzí neodhalila žádné klinicky významné

změny expozice v rovnovážném stavu (AUC) a C

aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu

v porovnání s odpovídajícími dvojkombinacemi.

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu sérového draslíku: Draslík-depleční účinek hydrochlorothiazidu

je zmírněn draslík-šetřícím účinkem aliskirenu. Avšak tento očekávaný účinek hydrochlorothiazidu na

draslík v séru by mohl být potencován jinými léčivými přípravky doprovázenými ztrátou draslíku a

hypokalémií (např. jiná kaliumuretická diuretika, kortikosteroidy, laxativa, adrenokortikotropní

hormon (ACTH), amfotericin, karbenoxolon, G penicilin, deriváty kyseliny salicylové). Naopak,

současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Léčivé přípravky ovlivněné poruchou koncentrace draslíku v séru: Pokud je přípravek Rasitrio

podáván souběžně s léčivými přípravky, které jsou ovlivněny koncentrací draslíku v séru (např.

digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se periodické monitorování hladiny draslíku v séru.

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2 (COX-

2 inhibitorů), acetylsalicylová kyselina, neselektivní NSAID: Stejně jako jiné léčivé přípravky

ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat antihypertenzní účinek aliskirenu.

NSAID mohou také oslabit účinek diuretik a antihypertenzní aktivitu hydrochlorothiazidu.

U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní pacienti nebo starší pacienti) může

aliskiren a hydrochlorothiazid podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení ledvinných funkcí,

včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při užívání přípravku

Rasitrio s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Informace o interakcích aliskirenu

Kontraindikované (viz bod 4.3)

Dvojitá blokáda RAAS

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u ostatních pacientů

(viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Silné inhibitory P-glykoproteinu (P-gp)

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Přípavek již není registrován

Nedoporučené (viz bod 4.2)

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61 % a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38 %. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s přípravkem Rasitrio.

Nutná obezřetnost při současném podání

Interakce P-gp

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dosupnost aliskirenu průměrně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost aliskirenu. Ačkoli toto nebylo u

aliskirenu studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a inhibitory

P-gp mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou inhibitory P-gp více

zvyšovat hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně

záleží na stupni inhibice tohoto transportéru.

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo

k 76 %, respektive 97 % zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižují exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku

Současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků ovlivňujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin), mohou vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u ostatních pacientů

(viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Furosemid a torasemid

Současné perorální podání aliskirenu a furosemidu nemělo vliv na farmakokinetiku aliskirenu, ale

snižovalo expozici furosemidu o 20-30% (vliv aliskirenu na furosemid podávaný intramuskulárně

nebo intravenózně nebyl zkoumán). Po opakovaných dávkách furosemidu (60 mg/den) podávaných

současně s aliskirenem (300 mg/den) pacientům se srdečním selháním došlo ke snížení vylučování

sodíku močí a redukci objemu moči během prvních 4 hodin o 31%, respektive 24%, v porovnání se

samotným furosemidem. Průměrná hmotnost pacientů současně léčených furosemidem a 300 mg

aliskirenu (84,6 kg) byla vyšší než hmotnost pacientů léčených samotným furosemidem (83,4 kg).

Menší změny ve farmakokinetice a účinnosti furosemidu byly pozorovány u aliskirenu 150 mg/den.

Přípavek již není registrován

Dostupné klinické údaje nenaznačují, že při souběžném podávání aliskirenu byly použity vyšší dávky

torasemidu. Je známo, že vylučování torasemidu ledvinami je zprostředkováno organickými

aniontovými transportéry (OAT). Aliskiren je jen minimálně vylučován ledvinami, a to pouze 0,6%

dávky aliskirenu v moči po perorálním podání (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu, že u aliskirenu bylo

prokázáno, že je substrátem pro organický anionty transponující polypeptid 1A2 (OATP1A2) (viz

interakce s inhibitory organických anionty transportujících polypeptidů (OATP) je zde potenciál

aliskirenu snížit expozici torasemidu v plazmě interferencí do absorpčního procesu.

U pacientů léčených současně aliskirenem a furosemidem per os nebo torasemidem se proto

doporučuje sledování účinků furosemidu nebo torasemidu při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, torasemidu nebo aliskirenu, aby se zabránilo změnám objemu extracelulární tekutiny a

možné nadměrné objemové zátěži (viz bod 4.4).

Warfarin

Účinky aliskirenu na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Interakce s potravou

Potrava (s nízkým nebo vysokým obsahem tuku) značně snížila absorpci aliskirenu (viz bod 4.2).

Bez interakcí

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích

a se kterými

nebyly nalezeny interakce, byly

acenokumarol,

atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol,

isosorbid-mononitrát a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo

cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC aliskirenu.

Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

aliskirenu v rovnovážném stavu zvýšily o 50 %.

Souběžné podávání aliskirenu nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro aliskiren a tyto souběžně podávané

léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Aliskiren může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (ostatní interakce P-gp viz bod 4.5).

Substráty nebo slabé inhibitory P-gp

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50 %. V experimentu na zvířatech se prokázalo, že P-gp určuje biologickou dostupnost

aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka, rifampicin) proto mohou biologickou dostupnost aliskirenu

snižovat.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

Přípavek již není registrován

Informace o interakcích amlodipinu

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

Při současném podávání je nutná opatrnost

CYP3A inhibitory

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a

dávku upravit.

Induktory CYP3A4

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s

induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické

koncentraci amlodipinu. Proto je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Grapefruitová šťáva

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což vede k zvýšení účinku snižování

krevního tlaku.

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalémií. Z důvodu možného rizika

hyperkalémie je nutné se u pacientů se sklonem ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertermie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinky amlodipinu na snižování krevního tlaku se sčítají s účinky jiných antihypertenziv.

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77 %

zvýšení expozice simvastatinu oproti podávání samotného simvastatinu. U pacientů léčených

amlodipinem se doporučuje omezit dávky simvastatinu na 20 mg denně.

Žádné interakce

V klinických studiích interakcí neovlivňoval amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu,

digoxinu, warfarinu ani cyklosporinu.

Informace o interakcích hydrochlorothiazidu

Při souběžné aplikaci následujících léčivých přípravků s thiazidovými diuretiky může dojít k

interakci:

Nedoporučuje se

Lithium

Renální clearance lithia je thiazidy snížena, proto může hydrochlorothiazid zvyšovat riziko toxicity

lithia. Souběžné podávání lithia a hydrochlorothiazidu se nedoporučuje. Pokud je tato kombinace

nezbytná, doporučuje se během souběžného podávání pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru.

Při současném podávání je nutná opatrnost

Alkohol, barbituráty nebo narkotika

Současné podání thiazidových diuretik s látkami, které mají vliv na snížení krevního tlaku (např.

snížením činnosti sympatické centrální nervové soustavy nebo přímou vasodilatací) může potencovat

ortostatickou hypotenzi.

Amantadin

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat nežádoucí účinky vyvolané amantadinem.

Přípavek již není registrován

Antidiabetika (např. inzulín a perorální antidiabetika)

Thiazidy mohou změnit glukózovou toleranci. Úprava dávky antidiabetika může být nezbytná (viz

bod 4.4). Metformin by měl být používán pouze s opatrností kvůli riziku laktátové acidózy vyvolané

možným funkčním renálním selháním spojeným s hydrochlorothiazidem.

Anticholinergní látky a jiné léčivé přípravky ovlivňující motilitu žaludku

Biologická dostupnost thiazidových diuretik může být zvýšena anticholinergními látkami (např.

atropin, biperiden), zřejmě v důsledku snížené gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování

žaludku. Naopak se přepokládá, že prokinetika, jako je cisaprid, mohou snížit biologickou dostupnost

thiazidových diuretik.

Léčivé přípravky používané k léčbě dny

Může být zapotřebí úprava dávky urikosurik, protože hydrochlorothiazid může zvyšovat sérové

hladiny kyseliny močové. Může být zapotřebí zvýšení dávky probenecidu a sulfinpyrazonu. Současné

podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, může zvýšit incidenci hypersenzitivity

k allopurinolu.

Léčivé přípravky, které mohou vyvolat torsades de pointes

Vzhledem k riziku hypokalémie by měl být hydrochlorothiazid podáván s opatrností při současném

podávání léčivých přípravků, které mohou vyvolat torsades de pointes, zejména antiarytmik třídy Ia a

III a některých antipsychotik.

Léčivé přípravky ovlivňující sérovou hladinu sodíku

Hyponatrémické účinky diuretik mohou být zesíleny současným podáním léčivých přípravků jako

jsou antidepresiva, antipsychotika, antiepileptika, atd. Opatrnost se doporučuje při dlouhodobém

podávání těchto léčivých přípravků.

Betablokátory a diazoxid

Současné použití thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, s betablokátory může zvýšit

riziko hyperglykémie. Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat

hyperglykemizující účinek diazoxidu.

Iontoměniče

Absorpce thiazidových diuretik, zahrnujících hydrochlorothiazid, je snížena cholestyraminem nebo

kolestipolem. To by mohlo vést k subterapeutickým účinkům thiazidových diuretik. Nicméně střídání

dávek hydrochlorothiazidu a pryskyřice tak, že hydrochlorothiazid je podán minimálně 4 hodiny před

a 4-6 hodin po podání pryskyřic, by mělo teoreticky minimalizovat interakci.

Vitamín D a soli vápníku

Podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, spolu s vitamínem D nebo solemi

vápníku může potencovat vzestup sérových hladin vápníku. Souběžné podávání thiazidových diuretik

může vést k hyperkalcémii u pacientů se sklonem k hyperkalcémii (např. u hyperparatyreózy,

malignity nebo vitamínem D zprostředkovaných stavů) zvýšením tubulární reabsorpce vápníku.

Nedepolarizující periferní myorelaxancia

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, potencují účinek periferních myorelaxancií jako jsou deriváty

kurare.

Cytotoxické látky

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou snižovat renální exkreci cytotoxických látek (např.

cyklofosfamid, methotrexát) a potencovat tak jejich myelosupresivní účinek.

-

Digoxin a jiné digitalisové glykosidy

Thiazidy-indukovaná hypokalémie nebo hypomagnesemie podporují výskyt digitalisem indukovaných

srdečních arytmií (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

-

Metyldopa

Existují izolovaná hlášení výskytu hemolytické anémie vyskytující se při současném podávání

hydrochlorothiazidu a metyldopy.

-

Jodové kontrastní látky

V případě diuretiky indukované dehydratace existuje zvýšené riziko akutního renálního selhání,

především u vysokých dávek jodových přípravků. Pacienti by měli být před podáním rehydratováni.

-

Vasopresorické aminy (např. noradrenalin, adrenalin)

Hydrochlorothiazid může snížit účinky vazopresorických aminů jako je norandrenalin. Klinický

význam tohoto účinku je nejasný a není dostatečný k vyloučení jejich užití.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Lékaři předepisující Rasitrio by měli ženy ve fertilním věku informovat o potenciálním riziku terapie

během těhotenství. Vzhledem k tomu, že přípravek Rasitrio by neměl být podáván ženám, které

plánují otěhotnět, je doporučena včasná změna terapie na jiné antihypertenzivum dostatečně dlouho

před plánovaným početím.

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu těhotným ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl aliskiren

teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na renin-angiotenzin-aldosteronový systém

však byly dávány do souvislosti s těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako

jakýkoli léčivý přípravek, který působí přímo na renin-angiotenzin-aldosteronový systém, aliskiren by

neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství nebo u žen, které plánují těhotenství, a je

kontraindikován během druhého a třetího trimestru (viz bod 4.3).

Bezpečnost amlodipinu v době těhotenství u člověka nebyla dosud stanovena. Reprodukční studie

u potkanů s dávkami 50krát většími než maximální doporučené dávky u člověka neprokázaly kromě

opožděného porodu a prodloužené doby porodu žádnou toxicitu (viz bod 5.3). Použití v těhotenství je

doporučeno jen v tom případě, že není známa žádná bezpečnější alternativa nebo pokud onemocnění

samotné představuje větší riziko pro matku a plod.

K dispozici jsou jen omezené zkušenosti s použitím hydrochlorothiazidu během těhotenství,

především v prvním trimestru. Studie na zvířatech jsou nedostatečné.

Hydrochlorothiazid přechází přes placentu. Na základě farmakologického mechanismu působení

hydrochlorothiazidu může jeho použití během druhého a třetího trimestru ohrozit feto-placentární

perfúzi a vést k fetálním či neonatálním účinkům, jako je ikterus, porucha elektrolytové rovnováhy a

trombocytopenie.

Hydrochlorothiazid by neměl být užíván k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo

preeklampsie s ohledem na riziko snížení objemu plazmy a placentární hypoperfúze bez příznivého

vlivu na průběh onemocnění.

Hydrochlorothiazid by neměl být užíván k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen s výjimkou

vzácných situací, kdy není možné použít jinou léčbu.

Přípravek Rasitrio by neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství. Přípravek Rasitrio je

během druhého a třetího trimestru těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Pokud dojde během terapie ke zjištění těhotenství, léčba přípravkem Rasitrio musí být co nejdříve

ukončena.

Přípavek již není registrován

Kojení

Není známo, zda se aliskiren a/nebo amlodipin vylučují do lidského mateřského mléka. Aliskiren byl

vylučován do mléka kojících potkanů.

Hydrochlorothiazid je vylučován do mateřského mléka v malém množství. Thiazidy podávané ve

vysokých dávkách způsobující intenzivní diurézu mohou inhibovat tvorbu mateřského mléka.

Používání přípravku Rasitrio během kojení se nedoporučuje. Pokud je přípravek Rasitrio používán

během kojení, dávky by měly být co možná nejnižší.

Fertilita

Klinické údaje týkající se fertility při použití přípravku Rasitrion nejsou k dispozici.

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní

biochemické změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou

dostatečné. V jedné studii u potkanů byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz

bod 5.3). Fertilita potkanů nebyla při podávání aliskirenu v dávkách až 250 mg/kg/den a

hydrochlorothiazidu v dávkách 4 mg/kg/den ovlivněna (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě přípravkem Rasitrio se mohou někdy

objevit závratě nebo ospalost.

Amlodipin může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud pacient

užívající amlodipin trpí závratí, ospalostí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností, může být jeho

reakční schopnost snížena.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Kombinace aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Níže uvedený bezpečnostní profil přípravku Rasitrio je založen na klinických studiích provedených s

přípravkem Rasitrio a na známých bezpečnostních profilech jednotlivých složek tohoto přípravku,

aliskirenu,a amlodipinu a hydrochlorothiazidu. Informace týkající se bezpečnosti přípravku Rasitrio u

pacientů nad 75 let věku jsou omezené.

Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými u přípravku Rasitrio jsou hypotenze a závratě.

Nežádoucí účinky dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku Rasitrio (aliskiren, amlodipin a

hydrochlorothiazid) a uvedené v příslušných odstavcích u jednotlivých složek se mohou objevit též u

přípravku Rasitrio.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Nežádoucí účinky aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu jsou seřazeny níže podle četnosti

výskytu, od nejčastějších, podle následujících kritérií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10);

méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000) a není

známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Přípavek již není registrován

Informace o přípravku Rasitrio

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Periferní edém

Periferní edém je známý, na dávce závislý nežádoucí účinek amlodipinu a byl též hlášen při podávání

aliskirenu po uvedení na trh. Incidence periferního edému u přípravku Rasitrio byla v krátkodobých

studiích s dvojí aktivní kontrolou 7,1 % v porovnání s 8,0 % u dvojkombinace aliskiren/amlodipin,

4,1 % u dvojkombinace amlodipin/hydrochlorothiazid a 2,0 % u dvojkombinace

aliskiren/hydrochlorothiazid.

Incidence nežádoucích účinků s možným vztahem k hypotenzi byla v krátkodobé studii s aktivní

kontrolou 4,9 % u přípravku Rasitrio v porovnání s až 3,7 % u dvojkombinací. U pacientů ≥65 let

věku byla incidence u přípravku Rasitrio 10,2 % v porovnání s až 5,4 % u dvojkombinací.

Doplňkové informace o jednotlivých složkách

Další nežádoucí účinky, které byly již dříve hlášeny při podávání jednotlivých složek přípravku, se

mohou při podávání přípravku Rasitrio objevit, přestože nebyly v klinických studiích pozorovány.

Aliskiren

Závažné nežádoucí účinky zahrnují anafylaktické reakce a angioedém, které byly hlášeny po uvedení

přípravku na trh a mohou se vyskytnout vzácně (méně než 1 případ na 1000 pacientů). Nejčastějším

nežádoucím účinkem byl průjem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Známé nežádoucí účinky aliskirenu jsou uvedeny v tabulce níže se stejnou konvencí, jaká byla dříve

popsána u fixní kombinace.

Přípavek již není registrován

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktické reakce, reakce z přecitlivělosti

Srdeční poruchy

Časté

Závratě

Méně časté

Palpitace, periferní edém

Cévní poruchy

Méně časté

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Jaterní poruchy*, žloutenka, hepatitis, jaterní selhání**

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně syndromu Stevens

Johnson, toxické epidermální nekrolýzy (TEN), reakce sliznice úst,

vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné

Angioedém, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Arthralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Akutní renální selhání, porucha funkce ledvin

Vyšetření

Časté

Hyperkalémie

Méně časté

Zvýšené jaterní enzymy

Vzácné

Pokles hemoglobinu, snížený hematokrit, zvýšení krevního kreatininu

*V ojedinělých případech jaterního onemocnění s klinickými příznaky a laboratorními důkazy

výraznější poruchy funkce jater.

**Včetně jednoho případu ‘fulminantního selhání jater’ hlášeného po uvedení na trh, u něhož

nemohla být vyloučena příčinná souvislost s aliskirenem.

Popis vybraných nežádoucích účinků:

Během léčby aliskirenem se vyskytly reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktických reakcí a

angioedému.

V kontrolovaných klinických studiích se angioedém a reakce z přectilivělosti během léčby aliskirenem

objevily vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo komparátory.

Případy angioedému nebo příznaky připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka)

byly taktéž zaznamenány v postmarketingovém sledování. Řada těchto pacientů měla v anamnéze

angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se v několika případech objevily po podání

jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně blokátorů RAAS (ACEI nebo ARB).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB.

Po uvedení na trh byly též hlášeny reakce z přecitlivělosti, včetně anafylaktických reakcí (viz

bod 4.4).

V případě jakéhokoli příznaku nasvědčujícího reakci z přecitlivělosti/angioedému (zvláště potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo

jazyka, závratě) musí pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Arthralgie byla hlášena po uvedení na trh. V některých případech se objevila jako součást reakce

z přecitlivělosti.

Přípavek již není registrován

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy akutního selhání

ledvin u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy:

V kontrolovaných klinických studiích byly klinicky relevantní změny

standardních laboratorních parametrů dávány do souvislosti s podáváním aliskirenu méně

často. V klinických studiích neměl aliskiren u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky

na celkový cholesterol, HDL-C (high density lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly

nalačno, glukózu nalačno nebo kyselinu močovou.

Hemoglobin a hematokrit: Byl pozorován malý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles

o 0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných léčebných přípravků působících na RAAS, např. u ACE inhibitorů

a blokátorů angiotenzinových receptorů (ARB).

Sérový draslík: Při podání aliskirenu bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku, které může být

způsobeno současným užitím jiných přípravků působících na RAAS, nebo NSAID. Pokud se považuje

současné podávání za nezbytné, doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné

sledování renálních funkcí včetně sérových elektrolytů. Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI

je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Pediatrická populace: S odvoláním na omezené množství bezpečnostních údajů dostupných z

farmakokinetických studií u 39 hypertenzních dětí ve věku 6-17 let léčených aliskirenem lze očekávat

podobnou četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků jako u hypertenzivních dospělých. Co se týče

ostatních blokátorů RAAS, běžným nežádoucím účinkem u dětí léčených aliskirenem je bolest hlavy.

Amlodipin

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Leukopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese

Vzácné

Zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté

Ospalost, bolest hlavy (zvláště na počátku terapie)

Méně časté

Třes, poruchy chuti, synkopy, hypestezie, parestezie

Velmi vzácné

Hypertonus, periferní neuropatie

Poruchy oka

Méně časté

Poruchy zraku (včetně diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus

Srdeční poruchy

Časté

Palpitace

Velmi vzácné

Infarkt myokardu, arytmie (včetně bradykardie, komorové

tachykardie a fibrilace síní)

Cévní poruchy

Časté

Návaly horka

Velmi vzácné

Vaskulitida

Přípavek již není registrován

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost, rýma

Velmi vzácné

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolesti břicha, nevolnost

Méně časté

Zvracení, dyspepsie, změny stolice (včetně průjmu a zácpy), sucho

v ústech

Velmi vzácné

Pankreatitida, gastritida, gingivální hyperplazie

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida, žloutenka, zvýšení jaterních enzymů (většinou

související s cholestázou)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Alopecie, purpura, změny barvy kůže, nadměrné pocení, svědění,

vyrážka, exantém

Velmi vzácné

Angioedém, erythema multiforme, kopřivka, exfoliativní

dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, Quinckeho edém,

fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Otok kotníků

Méně časté

Bolesti kloubů, bolesti svalů, svalové křeče, bolesti zad

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Poruchy močení, noční močení, zvýšená četnost močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Impotence, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Otoky, únava

Méně časté

Bolest na hrudi, astenie, bolest, malátnost

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti

Byly hlášeny výjimečné případy extrapyramidového syndromu.

Přípavek již není registrován

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid byl rozsáhle předepisován mnoho let, často ve vyšších dávkách než jsou obsaženy

v přípravku Rasitrio. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů léčených samotnými

thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu:

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Trombocytopenie, občas s purpurou

Velmi vzácné

Agranulocytóza, útlum kostní dřeně, hemolytická anémie, leukopenie

Není známo

Aplastická anémie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Přecitlivělost

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hypokalémie

Časté

Hyperurikémie, hypomagnesémie, hyponatrémie

Vzácné

Hyperkalcémie, hyperglykémie, zhoršení metabolického stavu

diabetiků

Velmi vzácné

Hypochlorémická alkalóza

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Deprese, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Vzácné

Závratě, boelsti hlavy, parestesie

Poruchy oka

Vzácné

Poruchy zraku

Není známo

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Srdeční poruchy

Vzácné

Srdeční arytmie

Cevní poruchy

Časté

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Respirační nedostatečnost (včetně pneumonitidy a plicního edému)

Gastrointestinální poruchy

Časté

Snížená chuť k jídlu, mírná nevolnost a zvracení

Vzácné

Abdominální dyskomfort, zácpa, průjem

Velmi vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Intrahepatální cholestáza, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Kopřivka a další formy vyrážky

Vzácné

Reakce fotosenzitivity

Velmi vzácné

Kožní reakce podobné lupusu erythematodes, reaktivace kožního lupus

erythematodes, nekrotizující vaskulitida a toxická epidermální

nekrolýza

Není známo

Erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Dysfunkce ledvin, akutní renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté

Impotence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo

Astenie, horečka

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšení cholesterolu a triacylglycerolů

Vzácné

Glykosurie

Přípavek již není registrován

4.9

Předávkování

Příznaky

Nejpravděpodobnějším projevem předávkování přípravkem Rasitrio by byla hypotenze související s

antihypertenzním účinkem kombinace aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Nejpravděpodobnějším projevem předávkování aliskirenem by byla hypotenze související s jeho

antihypertenzním účinkem.

Dostupné údaje naznačují, že předávkování amlodipinem může mít za následek excesivní periferní

vasodilataci a možnou reflexní tachykardii. Po podání amlodipinu byla hlášena výrazná a dlouhodobá

systémová hypotenze, včetně šoku končícího úmrtím.

Předávkování hydrochlorothiazidem je doprovázeno deplecí elektrolytů (hypokalemie,

hypochloremie, hyponatremie) a dehydratací vyplývající z nadměrné diurézy. Nejčastějšími projevy a

příznaky předávkování je nauzea a ospalost. Hypokalemie může mít za následek svalové spazmy

a/nebo akcentované srdeční arytmie související se souběžným užíváním digitalisových glykosidů nebo

některých antiarytmických léčivých přípravků.

Léčba

Při výskytu symptomatické hypotenze po podání přípravku Rasitrio musí být zahájena podpůrná

léčba.

Klinicky významná hypotenze způsobená předávkováním amlodipinem vyžaduje aktivní

kardiovaskulární podporu včetně časté monitorace srdečních a dýchacích funkcí, elevace končetin a

kontroly cirkulačního objemu a množství vylučované moči.

Pokud není známa žádná kontraindikace, může být pro obnovení cévního tonu a krevního tlaku

vhodné podání vazokonstriktoru. Intravenózní podání kalcium-glukonátu může být přínosné pro

reverzi účinků blokátorů kalciových kanálů.

V některých případech může být vhodné provést výplach žaludku. Podáním aktivního uhlí zdravým

dobrovolníkům do dvou hodin po požití amlodipinu 10 mg došlo ke snížení absorpce amlodipinu.

Vzhledem k vysokému navázání na proteiny není pravděpodobné, že by amlodipin mohl být odstraněn

hemodialýzou.

Ve studii provedené u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin (ESRD) byla

clearence aliskirenu prostřednictvím dialýzy nízká (<2 % perorální clearance). Dialýza proto není při

předávkování aliskirenem vhodná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na renin-angiotenzinový systém, inhibitory reninu; ATC

kód C09XA54

Přípravek Rasitrio kombinuje tři sloučeniny s komplementárními antihypertenzními účinky pro

úpravu krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí: aliskiren patří do třídy přímých inhibitorů

reninu, amlodipin patří do třídy antagonistů kalcia a hydrochlorothiazid do skupiny thiazidových

diuretik. V kombinaci konsolidované účinky inhibice renin-angiotenzin-aldosteronového systému,

vasodilatace vyvolané vápníkovými kanály a vylučování chloridu sodného redukují krevní tlak ve

vyšší míře než odpovídající dvojkombinace.

Přípavek již není registrován

Kombinace aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

U hypertenzivních pacientů podání přípravku Rasitrio jednou denně vyvolalo klinicky významné

snížení systolického i diastolického tlaku, které se udrželo po dobu celého 24hodinového dávkovacího

intervalu. Větší snížení krevního tlaku u přípravku Rasitrio než u každé z dvojkombinací bylo

pozorováno každou hodinu během 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku, včetně

časných ranních hodin.

Přípravek Rasitrio byl studován v dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou

u 1181 pacientů, z nichž 773 bylo klasifikováno jako středně hypertenzivní (msSBP 160-180 mmHg)

a 408 jako těžce hypertenzivní (msSBP >180 mmHg) při počátečním vyšetření. Velké množství z

těchto pacientů bylo obézních (49 %) a více než 14 % z celé studijní populace mělo diabetes. Během

prvních 4 týdnů dvojitě zaslepené léčby dostávali pacienti trojkombinaci

aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid (HCTZ) 150/5/12,5 mg (N=308) nebo dvojkombinace

aliskiren/HCTZ 150/12,5 mg (N=295), aliskiren/amlodipin 150/5 mg (N=282) a amlodipin/HCTZ

5/12,5 mg (N=295). Po uplynutí 4 týdnů byli pacienti po dobu dalších 4 týdnů dvojitě zaslepené léčby

forsírovaně titrováni na vyšší dávky kombinace aliskiren/amlodipin/HCTZ 300/10/25 mg,

aliskiren/HCTZ 300/25 mg, aliskiren/amlodipin 300/10 mg a amlodipin/HCTZ 10/25 mg.

V této studii přípravek Rasitrio v dávce 300/10/25 mg vyvolal statisticky významné průměrné snížení

krevního tlaku (systolického/diastolického) z počáteční hodnoty 37,9/20,6 mmHg v porovnání

s 31,4/18,0 mmHg u kombinace aliskiren/amlodipin (300/10 mg), 28,0/14,3 mmHg u kombinace

aliskiren/hydrochlorothiazid (300/25 mg) a 30,8/17,0 mmHg u kombinace

amlodipin/hydrochlorothiazid (10/25 mg) u pacientů se středně těžkou až těžkou hypertenzí. U

pacientů s těžkou hypertenzí (SBP ≥180 mmHg), snížení krevního tlaku z počáteční hodnoty pro

přípravek Rasitrio, respektive dvojkombinací, činilo 49,5/22,5 mmHg v porovnání s 38,1/17,6 mmHg

u kombinace aliskiren/amlodipin (300/10 mg), 33,2/14,3 mmHg u kombinace

aliskiren/hydrochlorothiazid (300/25 mg) a 39,9/17,8 mmHg u kombinace

amlodipin/hydrochlorothiazid (10/25 mg). V podskupině 588 pacientů, ve které byli pacienti

nad 65 let zastoupeni vzácně a pacienti nad 75 let velmi vzácně, způsobila kombinace

aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid (300/10/25 mg) způsobila průměrné snížení

systolického/diastolického krevního tlaku 39,7/21,1 mmHg od počáteční hodnoty v porovnání

s 31,3/18,74 mmHg pro aliskiren/amplodipin (300/10 mg), 25,5/12,5 mmHg

pro aliskiren/hydrochlorothiazid (300/25 mg) a 29,2/16,4 mmHg pro amlodipin/hydrochlorothiazid

(10/25 mg) (podskupinu tvoří pacienti bez aberantní hodnoty, definované jako rozdíl mezi hodnotami

systolického krevního tlaku (STK) ≥10 mmHg na počáteční hodnotě nebo v koncovém bodě. Účinek

přípravku Rasitrio byl pozorován již jeden týden po zahájení léčby. Hypotenzivní účinek u pacientů se

středně těžkou až těžkou hypertenzí byl nezávislý na věku, pohlaví, rase, tělesné hmotnosti a

onemocnění spojeným s nadváhou (matabolický syndrom a diabetes).

Přípravek Rasitrio byl spojen se signifikantním snížením aktivity reninu v plazmě (PRA)(-34 %)

z počátečních hodnot, zatímco dvojkombinace amlodipin/hydrochlorothiazid PRA zvyšovala

(+170 %). Klinický význam rozdílů v účinku na PRA není v současné době znám.

V 28 až 54týdenní otevřené studii byla účinnost hodnocena jako sekundární cílový parametr a

přípravek Rasitrio v dávce 300/10/25 mg průměrně snižoval krevní tlak (systolický/diastolický) o

37,3/21,8 mmHg během 28 až 54 týdnů léčby. Účinek přípravku Rasitrio přetrvával po dobu jednoho

roku léčby, bez známek ztráty účinku.

V randomizované, dvojitě zaslepené, 36týdenní studii s aktivní kontrolou u starších pacientů, jejichž

krevní tlak nebyl kontrolován kombinací aliskiren/HCTZ 300/25 mg (SBP ≥140 mmHg), byla další

klinicky významná redukce krevního tlaku pozorována v týdnu 36 u pacientů, kteří dostávali

přípravek Rasitrio v dávce 300/10/25 mg (od snížení v msSBP/msDBP 15,0/8,6 mmHg v týdnu 22 ke

snížení 30,8/14,1 mmHg v týdnu 36).

Přípavek již není registrován

Přípravek Rasitrio byl podán více než 1155 pacientům v dokončených klinických studiích, včetně

182 patientů, kterým byl přípravek podáván po dobu jednoho roku nebo déle. Léčba přípravkem

Rasitrio byla dobře tolerována v dávkách až 300 mg/10 mg/25 mg s celkovou četností výskytu

nežádoucích účinků podobnou odpovídajícím dvojkombinacím, s výjimkou symptomatické

hypotenze. Incidence nežádoucích účinků s možným vztahem k hypotenzi byla v krátkodobé studii

s aktivní kontrolou 4,9 % u přípravku Rasitrio v porovnání s až 3,7 % u dvojkombinací. U pacientů

≥65 let věku byla incidence u přípravku Rasitrio 10,2 % v porovnání s až 5,4 % u dvojkombinací.

Incidence nežádoucích účinků neměla žádný vztah k pohlaví, věku (s výjimkou symptomatické

hypotenze), tělesné hmotnosti, rase nebo etnické příslušnosti. Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné

a přechodné povahy. Velmi omezené údaje o bezpečnosti jsou k dispozici u pacientů nad 75 let věku

nebo u pacientů s významnými kardiovaskulárními komorbiditami. K přerušení léčby kvůli klinickým

nežádoucím účinkům došlo u 3,6 % pacientů léčených přípravkem Rasitrio v porovnání s 2,4 %

u kombinace aliskiren/amlodipin, 0,7 % u kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid a 2,7 % u

kombinace amlodipin/hydrochlorothiazid.

Aliskiren

Aliskiren je perorálně účinný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi

angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní

léčivé přípravky, které inhibují RAAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB)), působí

kompenzační zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem

snižuje PRA u pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když

byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními léčivými přípravky. Klinický význam rozdílů

v účinku na PRA není v současnosti znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí aliskiren podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na dávce

závislé snížení jak systolického, tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po celý

24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem mezi

horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z maximálního

snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku přetrvávalo v

průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a etnické

příslušnosti. Aliskiren byl studován u 1864 pacientů ve věku 65 let a starších a u 426 pacientů ve věku

75 let a starších.

Ve studiích, kde byl aliskiren podáván v monoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu krevního tlaku s

ostatními skupinami antihypertenzních léčivých přípravků, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s

diuretiky (hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil aliskiren systolický/diastolický krevní tlak o

17,0/12,3 mmHg, HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním aliskirenu k diuretiku hydrochlorthiazidu,

blokátoru vápníkových kanálů amlodipinu a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře

snášeny. Aliskiren vyvolal aditivní účinek na snížení krevního tlaku, pokud byl podáván

s hydrochlorthiazidem.

Přípavek již není registrován

Bezpečnost a účinnost terapie aliskirenem byla porovnávána s terapií ramiprilem v 9měsíční non-

inferioritní studii u 901 starších pacientů (≥65 let) s esenciální systolickou hypertenzí. Aliskiren

150 mg nebo 300 mg denně nebo ramipril 5 mg nebo 10 mg denně byly podávány po dobu 36 týdnů

s možnou přídavnou terapií hydrochlorothiazidem (12,5 mg nebo 25 mg) v týdnu 12, a amlodipinem

(5 mg nebo 10 mg) v týdnu 22. Během 12 týdnů snížila monoterapie aliskirenem

systolický/diastolický krevní tlak o 14,0/5,1 mmHg, v porovnání s 11,6/3,6 mmHg u ramiprilu, což je

v souladu s non-inferioritou aliskirenu vůči ramiprilu ve zvoleném dávkování, a rozdíly v systolickém

a diastolickém krevním tlaku byly statisticky významné. Snášenlivost byla porovnatelná v obou

léčebných ramenech, nicméně u ramiprilu byl v porovnání s aliskirenem mnohem častěji hlášen kašel

(14,2 % vs. 4,4 %), zatímco u aliskirenu byl v porovnání s ramiprilem častější průjem (6,6 % vs.

5,0 %).

V 8týdenní studii u 754 hypertonických geriatrických pacientů ve věku 65 let nebo starších a

geriatrických pacientů ve věku 75 let nebo starších (30 %) aliskiren v dávkách 75 mg, 150 mg a

300 mg poskytoval statistický významné superiorní snížení krevního tlaku (systolický a diastolický)

v porovnání s placebem. Žádné další snížení krevního tlaku nebylo zaznamenáno po dávce 300 mg ve

srovnání s dávkou 150 mg aliskirenu. Všechny tři dávky byly dobře tolerovány jak u starších, tak u

velmi starých pacientů.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií aliskirenem. Hypotenze byla také méně častá

(<1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivními léčivými přípravky. Po skončení

terapie se krevní tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek

rebound efektu u krevního tlaku a PRA.

V 36týdenní studii s 820 pacienty s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční nebyly při podávání

aliskirenu zjištěny žádné změny v komorové přestavbě (hodnoceno pomocí endsystolického objemu

levé komory) ve srovnání s placebem při současném pokračování v předchozí léčbě.

Kombinované incidence kardiovaskulárních úmrtí, hospitalizací pro srdeční selhání, opakovaných

srdečních infarktů, cévních mozkových příhod a náhlých umrtí s resuscitací byl podobný jak ve

skupině, které byl podáván aliskiren, tak ve skupině, které bylo podáváno placebo. Ve skupině, které

byl podáván aliskiren byl však vyšší výskyt hyperkalémie, hypotenze a poruchy funkce ledvin ve

srovnání se skupinou užívající placebo.

Aliskiren byl hodnocen z pohledu kardiovaskulárního a/nebo renálního prospěchu v dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované, randomizované studii u 8 606 pacientů s diabetem typu 2 a chronickým

onemocněním ledvin (proteinurie a/nebo GFR <60 ml/min/1,73 m

) s nebo bez kardiovaskulární

choroby. Krevní tlak byl u většiny pacientů dobře kontrolován před zahájením léčby. Primárním cílem

parametrem účinnosti byly složené kardiovaskulární a renální komplikace.

V této studii byl aliskiren 300 mg porovnáván s placebem jako doplněk standardní léčby, která

zahrnovala buď inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátor angiotenzinového

receptoru. Tato studie byla ukončena předčasně, protože přínos aliskirenu u účastníků studie byl

nepravděpodobný. Výsledky studie naznačily poměr rizika pro primární cíl 1,11 ve prospěch placeba

(95 % interval spolehlivosti: 1,00, 1,23, oboustranné p=0,05). Navíc byl u aliskirenu v porovnání

s placebem pozorován zvýšený výskyt nežádoucích příhod (37,9 % oproti 30,2 %). Zejména se zvýšila

četnost renální dysfunkce (14,0 % oproti 12,1 %), hyperkalémie (38,9 % oproti 28,8 %), příhod se

vztahem k hypotenzi (19,7 % oproti 16,2 %) a rozhodných parametrů mozkové mrtvice (3,4 % oproti

2,6 %). Zvýšená četnost mozkové mrtvice byla vyšší u pacientů s renální nedostatečností.

Účinek aliskirenu na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu není v současnosti znám.

V současnosti nejsou k dispozici žádné údaje o dlouhodobé účinnosti aliskirenu u pacientů se

srdečním selháním (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Srdeční elektrofyziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

Amlodipin

Amlodipinová složka přípravku Rasitrio inhibuje přestup iontů vápníku přes membrány do srdečního

a cévního hladkého svlastva. Mechanismem antihypertenzního účinku amlodipinu je přímý relaxační

účinek na hladké svalstvo, který působí snížení periferní vaskulární rezistence a tím i krevního tlaku.

Experimentální údaje naznačují, že se amlodipin váže jak na dihydropyridinová, tak i na

nedihydropyridinová vazebná místa.

Kontrakce srdečního svalu a hladkého svalstva cév jsou závislé na přestupu extracelulárních iontů

vápníku do těchto buněk přes specifické iontové kanály.

Po podání terapeutické dávky pacientům s hypertenzí vyvolá amlodipin vasodilataci vedoucí ke

snížení krevního tlaku vestoje a vleže. Tyto poklesy krevního tlaku nejsou při chronickém podávání

doprovázeny významnou změnou srdečního rytmu nebo změnou hladin katecholaminů v plazmě.

Koncentrace v plazmě jsou v souladu s účinkem jak u mladých, tak i u starších pacientů.

U pacientů s hypertenzí a normální funkcí ledvin působí terapeutické dávky amlodipinu snížení

renální vaskulární rezistence, zvýšení rychlosti glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy

ledvinami bez změny filtrační frakce nebo proteinurie.

Stejně jako u ostatních blokátorů kalciových kanálů bylo hemodynamickými měřeními srdeční funkce

v klidu nebo během zátěže (nebo při kardiostimulaci) u pacientů léčených amlodipinem s normální

ventrikulární funkcí obvykle demonstrováno malé zvýšení srdečního indexu bez signifikantního vlivu

na dP/dt nebo na koncový diastolický tlak v levé komoře nebo na objem. V hemodynamických

studiích nebyl amlodipin doprovázen negativním inotropním účinkem, pokud byl podáván v rozmezí

terapeutických dávek zdravým zvířatům a lidem, i když byl lidem současně podáván s betablokátory.

Amlodipin nepůsobil změnu funkce sinoatriálního uzlu ani atrioventrikulárního přenosu u zdravých

zvířat nebo lidí. V klinických studiích, ve kterých byl amlodipin aplikován v kombinaci s

betablokátory pacientům s hypertenzí nebo angínou pectoris, nebyly pozorovány nežádoucí účinky na

elektrokardiografické parametry.

Bylo prokázáno, že amlodipin má pozitivní klinické účinky u pacientů s chronickou stabilní anginou

pectoris, vazospastickou anginou pectoris a angiograficky prokázaným koronárním cévním

onemocněním.

Podávání u pacientů se srdečním selháním

Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu by měly být u pacientů s městnavým srdečním

selháním podávány s opatrností, neboť mohou zvyšovat riziko budoucího vzniku kardiovaskulárních

příhod a mortality.

Podávání u pacientů s hypertenzí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie zaměřená na morbiditu a mortalitu, zvaná Antihypertensive

and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), byla provedena pro srovnání

dvou novějších možností léčby mírné nebo středně těžké hypertenze: amlodipinu 2,5-10 mg/den

(blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/den (ACE-inhibitor) jako terapií první linie

namísto podávání thiazidových diuretik, s chlorthalidonem 12,5-25 mg/denně.

Přípavek již není registrován

Bylo randomizováno celkem 33357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 let a starší, kteří byli sledováni

průměrně po dobu 4,9 let. Tito pacienti vykazovali navíc ještě minimálně jeden rizikový faktor

koronárního srdečního onemocnění, jako: předchozí infarkt myokardu či cévní mozková příhoda

(>6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiná prokázaná kardiovaskulární onemocnění

aterosklerotického původu (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), hladiny HDL-cholesterolu

<35 mg/dl nebo <0,906 mmol/l (11,6 %), hypertrofie levé srdeční komory diagnostikovaná na

elektrokardiogramu nebo echokardiogramu (20,9 %) nebo kouření (21,9 %).

Primárním cílovým parametrem byl složený parametr fatálního koronárního onemocnění nebo

nefatální infarkt myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl zjištěn významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu: poměr rizika (risk ratio - RR)

0,98 95 % CI (0,90-1,07) p=0,65. V sekundárních cílových parametrech byla incidence srdečního

selhání (součást složeného kardiovaskulárního cílového parametru) významně vyšší ve skupině léčené

amlodipinem než ve skupině léčené chlorthalidonem (10,2 % versus 7,7 %, RR 1,38, 95 % CI

[1,25-1,52] p<0,001). V mortalitě z důvodu všech kauzalit však nebyl zjišťen významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu RR 0,96 95 % CI [0,89-1,02]

p=0,20.

Hydrochlorothiazid

Primárním místem působení thiazidových diuretik v ledvinách je distální tubulus. Bylo prokázáno, že

v kůře ledvin je receptor s vysokou afinitou, jako primární vazebné místo pro působení thiazidových

diuretik a inhibici transportu NaCl v distálním tubulu. Mechanismus účinku thiazidových diuretik

spočívá v inhibici společného nosiče (symporter) Na+Cl- kompeticí o Cl- místa, a tím je ovlivněn

mechanismus reabsorpce elektrolytů: dochází přímo ke zvýšení vylučování sodíku a chloridů,

přibližně ve stejném rozsahu, a nepřímo tímto diuretickým působením ke snížení plazmatického

objemu s následným zvýšením plazmatické reninové aktivity, sekrece aldosteronu, ztráty draslíku

močí a snížením hladiny draslíku v séru.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s

přípravkem Rasitrio u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci esenciální

hypertenze (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Kombinace aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Po perorálním podání tablety fixní kombinace aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu, byly

dosaženy maximální koncentrace aliskirenu během 1-2 hodin, amlodipinu během 8 hodin a

hydrochlorothiazidu během 2-3 hodin. Rychlost a rozsah absorpce aliskirenu, amlodipinu a

hydrochlorothiazidu po podání tablety fixní kombinace jsou podobné jako po podání tablet

jednotlivých přípravků.

Výsledky studie vlivu potravy s použitím standardní potravy s vysokým obsahem tuku prokázaly u

tablet fixní kombinace 300/10/25 mg, že potrava snížila rychlost a rozsah absorpce aliskirenu z tablet

fixní kombinace v podobném rozsahu jako u monoterapie aliskirenem. Potrava neměla vliv na

farmakokinetiku amlodipinu nebo hydrochlorothiazidu v tabletách fixní kombinace.

Aliskiren

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny.

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. V rovnovážném stavu snižuje potrava s nízkým obsahem tuku u

pacientů s hypertenzí C

o 76 % a AUC o 67 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je

dosaženo v průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než

po podání počáteční dávky.

Přípavek již není registrován

Distribuce

v organismu

Po intravenózním podání byl průměrný distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Biotransformace a

eliminace z organismu

Průměrný poločas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Pediatrická populace

Ve farmakokinetické studii u 39 hypertenzních dětí léčených aliskirenem (ve věku 6-17 let) byla

podávána denní dávka 2 mg/kg nebo 6 mg/kg aliskirenu ve formě granulí (3,125 mg),

farmakokinetické parametry byl podobné těm u dospělých. Dostupné údaje nenaznačují, že by věk,

tělesná hmotnost nebo pohlaví měly jakýkoli významný vliv na sytémovou expozici alikirenu (viz

bod 4.2).

Amlodipin

Absorpce

Po perorální aplikaci terapeutické dávky samotného amlodipinu bylo dosaženo vrcholové koncentrace

amlodipinu v plazmě za 6 až 12 hodin. Vypočítaná absolutní biologická dostupnost byla stanovena

mezi 64 % a 80 %. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Distribuce

v organismu

Ditribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie s amlodipinem ukázaly, že přibližně 97,5 %

cirkulujícího léku je vázáno na plazmatické proteiny.

Biotransformace a

eliminace z organismu

Amlodipin je intenzivně (přibližně z 90 %) metabolizován v játrech na neaktivní metabolity, z nichž

10 % původní sloučeniny a 60 % metabolitů je vylučováno močí.

Amlodipin je z plazmy vylučován dvoufázově s terminálním eliminačním poločasem přibližně 30 až

50 hodin. Rovnovážného stavu v plazmě je dosaženo po kontinuálním podávání po dobu 7-8 dnů.

Linearita

V terapeutickém rozmezí dávek mezi 5 mg a 10 mg vykazuje amlodipin lineární farmakokinetiku.

Hydrochlorothiazid

Absorpce

Po perorálním podání dávky je absorpce hydrochlorothiazidu rychlá (T

přibližně 2 h).

Vliv jídla na absorpci hydrochlorothiazidu, pokud existuje, má minimální klinický význam. Absolutní

biologická dostupnost hydrochlorothiazidu po perorálním podání je 70%.

Přípavek již není registrován

Distribuce v organismu

Zdánlivý distribuční objem je 4-8 l/kg. Cirkulující hydrochloriothiazid se váže na bílkoviny séra

(40-70 %), převážně na sérový albumin. Hydrochlorothiazid se také kumuluje v erytrocytech,

přibližně na 3násobek hladiny v plazmě.

Biotransformace a eliminace z organismu

Hydrochlorothiazid se vylučuje převážně v nezměněné formě. Hydrochlorothiazid je eliminován

z plazmy s poločasem průměrně 6-15 hodin v terminální eleminační fázi. Při opakovaném podávání

nedochází k žádné změně v kinetice hydrochlorothiazidu a pokud je podáván jednou denně, je

kumulace minimální. Více než 95% absorbované dávky je vyloučeno jako nezměněná látka močí.

Renální clearance se skládá z pasivní filtrace a aktivní tubulární sekrece.

Linearita

Zvýšení průměru AUC je lineární a dávkově proporcionální v terapeutickém rozmezí dávek.

Zvláštní populace

Přípravek Rasitrio je účinný antihypertenzní léčba podávaná jednou denně u dospělých pacientů,

nezávisle na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti a etnické příslušnosti.

Porucha funkce ledvin

Kvůli hydrochlorothiazidové složce je přípravek Rasitrio kontraindikován u pacientů s anurií nebo se

závažnou poruchou funkce ledvin (GFR<30 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3). U pacientů s mírnou až

středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky (viz body 4.4 a 4.2).

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s různým stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky aliskirenu (viz body 4.2 a 4.4). Aliskiren

se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární

filtrace (GFR) <30 ml/min/1,73 m

). Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je

kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Farmakokinetika aliskirenu byla hodnocena u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin. Jednorázové podání aliskirenu v dávce 300 mg per os bylo spojeno s velmi

malými změnami farmakokinetiky aliskirenu (změna C

méně než 1,2násobná; zvýšení AUC až

1,6násobné) v porovnání s odpovídajícími zdravými subjekty. Načasování hemodialýzy

farmakokinetiku aliskirenu u ESRD pacientů významně neovlivnilo. Proto, pokud je podávání

aliskirenu u hemodialyzovaných ESRD pacientů považováno za nezbytné, nemá úprava dávky u

těchto pacientů opodstatnění. Nicméně podávání aliskirenu se nedoporučuje u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Farmakokinetika amlodipinu není významně ovlivněna poškozením ledvin.

Jak se dá předpokládat pro látku, která je vylučována téměř výlučně ledvinami, má funkce ledvin

významný vliv na kinetiku hydrochlorothiazidu. Při poruše funkce ledvin je zvýšená průměrná

maximální plazmatická hladina a hodnoty AUC hydrochlorothiazidu a exkrece močí je snížena. U

pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin bylo pozorováno 3násobné zvýšení

hodnoty AUC hydrochlorothiazidu. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin bylo pozorováno

8násobné zvýšení hodnoty AUC.

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Přípavek již není registrován

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Proto není u pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce

jater nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené údaje. U

pacientů s jaterní insuficiencí byla snížena clearance amlodipinu, což mělo za následek zvýšení AUC

o 40-60 %. Proto je u pacientů s poškozením jater nutná opatrnost.

Geriatričtí pacienti

Údaje o systémové expozici po podání přípravku Rasitrio geriatrickým pacientům nejsou k dispozici.

Při samostatném podání byla AUC aliskirenu u geriatrických osob (>65 let) o 50 % vyšší než u

mladších osob. Doba do dosažení maximální koncentrace amlodipinu v plazmě je podobná u starších i

mladších jedinců. Clearance amlodipinu má u geriatrických pacientů tendenci se snižovat s následným

nárůstem AUC a prodloužením eliminačního poločasu. Proto je při podávání přípravku Rasitrio

pacientům ve věku 65 let a více doporučena zvláštní pozornost, a u pacientů ve věku 75 let a více

mimořádná pozornost (viz body 4.2, 4.4, 4.8 a 5.1).

Omezená data naznačují, že systémová clearance hydrochlorothiazidu je snížena jak u zdravých, tak

u hypertenzních starších pacientů ve srovnání s mladými dobrovolníky. K dispozici nejsou specifická

data o účinku hydrochlorothiazidu u starších pacientů.

Pediatrická populace (do 18 let věku)

Farmakokinetika přípravku Rasitrio nebyla studována. Populační farmakokinetická studie byla

provedena u 74 hypertenzivních dětí ve věku od 1 do 17 let (s 34 patienty ve věku 6 až 12 let a

28 pacienty ve věku 13 až 17 let) léčených amlodipinem 1,25 až 20 mg podávaných jednou nebo

dvakrát denně. U dětí od 6 do 12 let a u dospívajících 13-17 let věku byla typická perorální clearance

(CL/F) 22,5, respektive 27,4 l/hod u mužského pohlaví a 16,4, respektive 21,3 l/hod u ženského

pohlaví. Mezi jednotlivými subjekty byla pozorována značná variabilita v expozici. Data u dětí do

6 let věku jsou omezená.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Aliskiren/hydrochlorothiazid a aliskiren/amlodipin

Neklinické toxikologické studie přípravku Rasitrio nebyly provedeny, protože tyto studie byly

provedeny u jednotlivých komponent přípravku.

Profil toxicity kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid a aliskiren/amlodipin byl důkladně

charakterizován v rámci předklinických studií. Obě kombinace byly celkově dobře tolerovány u

potkanů. Nálezy z 2- a 13týdenních studií toxicity per os byly konzistentní s těmi pro jednotlivé

komponenty.

Aliskiren

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíční studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů byl po dávce 1500 mg/kg/den nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cékální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren neměl žádný mutagenní potenciál v in vitro ani v in vivo studiích mutagenity. Tato

stanovení zahrnovala testy in vitro na bakteriálních a savčích buňkách a in vivo stanovení na

potkanech.

Přípavek již není registrován

Studie reprodukční toxicity provedené s aliskirenem neodhalily žádný důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky na centrální nervové,

respirační nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat

odpovídaly známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům

aliskirenu.

Amlodipin

Bezpečnostní údaje pro amlodipin jsou dobře stanoveny, jak klinicky, tak neklinicky.

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení

přežití mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších než nejvyšší doporučené dávky pro člověka

stanovené dle mg/kg.

Zhoršení fertility

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice

po dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená

dávka u člověka 10 mg na základě mg/m

). V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipinem

besilas po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly

pozorovány snížené plazmatické hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž

snížení hustoty spermií a počtu zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

aby odpovídaly denním úrovním dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg nebyl podán žádný důkaz o

kancerogenitě amlodipinu. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná* než je

maximální doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m

) byla blízko maximální tolerované

dávky u myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné s léčivou látkou související účinky jak na genové, tak i na

chromozomální úrovni.

*Při hmotnosti pacienta 50 kg

Hydrochlorothiazid

Předklinické hodnocení podporující podání hydrochlorothiazidu lidem zahrnovalo in vitro testy

genotoxicity, reprodukční toxicity a studie kancerogenity na hlodavcích. Pro hydrochlorothiazid jsou

dostupné rozsáhlé klinické údaje, které jsou uvedeny v odpovídajících oddílech.

Hydrochlorothiazid neměl žádné účinky na fertilitu u myší a potkanů obou pohlaví, pokud byly tyto

druhy prostřednictvím potravy exponovány dávkám až 100 mg/kg/den, respektive 4 mg/kg/den, před

kopulací a během březosti.Tyto dávky hydrochlorothiazidu u myší a potkanů představovaly 19-

násobek, respektive 1,5-násobek, maximální doporučené denní dávky u člověka vyjádřené v mg/m

(Kalkulace uvažuje dávku 25 mg/den a pacienta 60 kg.)

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon

Povidon

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Mastek

Červený oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu kalendářní blistry:

2 roky

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu blistry:

2 roky

PA/Alu/PVC – Alu kalendářní blistry:

18 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu kalendářní blistry:

Jedno balení obsahuje 14, 28, 56, 98 tablet

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu blistry:

Jedno balení obsahuje 30, 90 tablet

Jednodávkové balení (perforovaný jednodávkový blistr) obsahuje 56x1 tabletu

Vícečetné balení s jednodávkovými blistry (perforovaný jednodávkový blistr) obsahuje 98x1 tabletu

(2 balení po 49x1)

PA/Alu/PVC – Alu kalendářní blistry:

Jedno balení obsahuje 14, 28, 56 tablet

Vícečetné balení obsahuje 98 tablet (2 balení po 49)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Přípavek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/730/001-012

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. listopad 2011

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rasitrio 300 mg/5 mg/12,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 300 mg (jako aliskireni fumaras), amlodipinum 5 mg

(jako amlodipini besilas) a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Světle růžová konvexní oválná tableta se zkosenými hranami s vyraženým “LIL” na jedné a “NVR”

na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Rasitrio je indikován k léčbě esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých

pacientů, jejichž krevní tlak je dostatečně upraven po podání kombinace aliskirenu, amlodipinu a

hydrochlorothiazidu podané současně a ve stejné dávce jako v kombinaci.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Pacienti užívající aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid ve formě tablet jednotlivých přípravků

podávaných ve stejnou denní dobu mohou být převedeni na fixní kombinaci přípravku Rasitrio

obsahující stejnou dávku jednotlivých komponent.

Fixní kombinace smí být podána teprve po vytitrování dávky jednotlivých komponent podávaných

samostatně a dosažení stálého účinku. Dávkování by mělo být individualizováno a upraveno podle

klinické odpovědi pacienta.

Zvláštní populace

Starší pacienti ve věku 65 let a více

Existují důkazy o zvýšeném riziku nežádoucích účinků spojených s hypotenzí u pacientů ve věku

65 let a starších léčených přípravkem Rasitrio. Proto je potřeba zvláštní opatrnosti při podávání

přípravku Rasitrio pacientům ve věku 65 let a více.

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u této skupiny pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Starší pacienti ve věku 75 let a více

Velmi omezené údaje o užívání přípravku Rasitrio jsou k dispozici u pacientů ve věku 75 let a starších

(viz bod 5.2). Užívání přípravku Rasitrio u pacientů ve věku 75 let a starších by mělo být omezeno

na pacienty, u kterých je kontrola krevního tlaku stanovena na volnou kombinaci aliskirenu,

amplodipinu a hydrochlorothiazidu podáváných současně bez průvodního bezpečnostního rizika,

zejména hypotenze. Doporučena je mimořádná opatrnost, zahrnující častější monitorování krevního

tlaku (viz body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(zjištěná hodnota glomerulární filtrace (GFR) 89-60 ml/min/1,73 m

, respektive

59-30 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.4 a 5.2). Kvůli obsahu hydrochlorothiazidu je přípravek Rasitrio

kontraindikován u pacientů s anurií a u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (GFR

<30 ml/min/1,73 m

). Současné podání přípravku Rasitrio s blokátory receptorů angiotenzinu II

(ARB) nebo s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) je kontraindikováno u pacientů s

poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. U pacientů s mírně

až středně závažnou poruchou funkce jater nebo s progresivním onemocněním jater je při podávání

přípravku Rasitrio nutná obezřetnost. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater

nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma pro amlodipin (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Rasitrio u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou vody. Přípravek Rasitrio se má užívat

jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Grapefruitová šťáva by

neměla být podávána současně s přípravkem Rasitrio (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na

jiné dihydropyridinové sloučeniny, nebo na jiné látky odvozené od sulfonamidů.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Hereditární nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Anurie.

Závažná porucha funkce ledvin (GFR <30 ml/min/1,73 m

Hyponatrémie, hyperkalcémie, symptomatická hyperurikémie a refrakterní hypokalémie.

Závažná porucha funkce jater.

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem a itrakonazolem, dvěma silnými inhibitory P-

glykoproteinu (P-gp), a jinými účinnými inhibitory P-gp (např. chinidin), je kontraindikováno

(viz bod 4.5).

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes

mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

Těžká hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Překážka ve výtokové části levé srdeční komory (např. aortální stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Přípavek již není registrován

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Rasitrio ukončena (viz

bod 4.8).

Při podávání kterýchkoli antihypertenziv může výrazné snížení tlaku u pacientů s ischemickou

kardiopatií nebo ischemickou chorobou srdeční vést k infarktu myokardu nebo k cévní mozkové

příhodě.

Symptomatická hypotenze se objevovala s vyšší četností u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí

léčených přípravkem Rasitrio než u pacientů léčených dvojkombinací aliskiren/amlodipin,

aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid.

Hypersenzitivní reakce na hydrochlorothiazid se může u pacientů vyskytnout, ale její výskyt je

pravděpodobnější u pacientů s alergiemi nebo astmatem.

Systémový lupus erythematodes

U thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, byla popsána exacerbace či aktivace

systémového lupus erythematodes.

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje. Pokud je současné podávání považováno

za absolutně nezbytné, je nutné pečlivé monitorování krevního tlaku, renálních funkcí a hladiny

elektrolytů.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Geriatričtí pacienti ve věku 65 let a více

Při podávání přípravku Rasitrio pacientům ve věku 65 let a starších je nutná zvýšená opatrnost.

Symptomatická hypotenze se objevovala s vyšší četností u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí

léčených přípravkem Rasitrio než u pacientů léčených dvojkombinací aliskiren/amlodipin,

aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid. Pacienti ve věku 65 let a více jsou

náchylnější k hypotenzi vyskytující se jako nežádoucí účinek při léčbě přípravkem Rasitrio (viz

body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Geriatričtí pacienti ve věku 75 let a více

O užívání přípravku Rasitrio u pacientů ve věku 75 let a starších jsou k dispozici velmi omezené údaje

o účinnosti a bezpečnosti. Doporučena je mimořádná opatrnost, zahrnující častější monitorování

krevního tlaku (viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Srdeční selhání

Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu mají být pacientům s městnavým srdečním selháním

podávány s opatrností, neboť mohou zvyšovat riziko vzniku kardiovaskulárních příhod a mortality.

Údaje o kardiovaskulární mortalitě a morbiditě při podávání přípravku Rasitrio pacientům se srdečním

selháním nejsou k dispozici (viz bod 5.1).

Přípavek již není registrován

Aliskiren je nutné užívat s obezřetností u pacientů se srdečním selháním léčených furosemidem nebo

torasemidu (viz bod 4.5).

Riziko symptomatické hypotenze

Po zahájení léčby přípravkem Rasitrio by se mohla objevit symptomatická hypotenze v následujících

případech:

Pacienti se značnou objemovou deplecí nebo pacienti s deplecí solí (t.j. ti, kteří užívají vysoké

dávky diuretik) nebo

Kombinované užívání aliskirenu u jiných látek působících na RAAS.

Objemová deplece a deplece solí by měla být upravena před podáním přípravku Rasitrio nebo by

léčba měla být zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Nerovnováha elektrolytů

Léčba přípravkem Rastrio se má zahájit pouze po úpravě hypokalémie a hypomagnesémie. Thiazidová

diuretika mohou urychlit vznik hypokalémie nebo zhoršit již existující hypokalémii. U pacientů

se zvýšenou ztrátou draslíku, například s nefropatiemi se ztrátami solí a prerenálním (kardiogenním)

poškozením ledvin, by měla být podávána thiazidová diuretika s opatrností. Pokud se během léčby

hydrochlorothiazidem vyvine hypokalémie, má být podávání přípravku Rasitrio přerušeno až do

dosažení stabilní korekce hladiny draslíku.

Při užívání thiazidových diuretik se může objevit hypokalemie. Riziko hypokalemie je vyšší u

pacientů s jaterní cirhózou, u pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů s neadekvátním perorálním

příjmem elektrolytů a pacientů se souběžnou léčbou kortikosteroidy nebo adrenokortikotropním

hormonem (ACTH) (viz body 4.5 a 4.8).

Naopak, po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se

může dále zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání

nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné,

doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně

sérových elektrolytů. Užití aliskirenu v kombinaci s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů

s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3, 4.5 a 4.8).

Thiazidová diuretika mohou urychlit vznik hyponatrémie a hypochlorémické alkalózy nebo zhoršit již

existující hyponatrémii. Byla pozorována hyponatrémie doprovázená neurologickými příznaky

(nevolnost, progresivní dezorientace, apatie). Léčba hydrochlorothiazidem má být zahájena pouze po

úpravě již existující hyponatrémie. V případě závažné nebo rychlé hyponatrémie, vyvíjející se během

léčby přípravkem Rasitrio, by měla být léčba přerušena, dokud nedojde k normalizaci natrémie.

U všech pacientů léčených thiazidovými diuretiky má být pravidelně monitorována hladina

elektrolytů, zejména draslíku, sodíku a hořčíku.

Thiazidy snižují vylučování vápníku močí a mohou způsobit intermitentní a lehké zvýšení vápníku v

séru, při absenci známých poruch metabolismu kalcia. Přípravek Rasitrio je kontraindikován

u pacientů s hyperkalcémií a má být užíván pouze po korekci jakékoliv předcházející hyperkalcémie.

Podávání přípravku Rasitrio má být přerušeno, pokud se během léčby vyvine hyperkalcémie. Hladiny

vápníku v séru je třeba během léčby thiazidy pravidelně monitorovat. Výrazná hyperkalcémie může

svědčit o skrytém hyperparathyreoidismu. Před provedením testů na funkci příštítných tělísek musí

být podávání thiazidů ukončeno.

Nebylo prokázáno, že by přípravek Rasitrio snižoval nebo předcházel hyponatrémii vyvolané

diuretiky. Deficit chloridu je zpravidla mírný a obvykle nevyžaduje léčbu.

Přípavek již není registrován

Porucha funkce ledvin a jejich transplantace

Thiazidová diuretika mohou u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vyvolat azotémii. Při léčbě

přípravkem Rasitrio je u pacientů s poruchou funkce ledvin doporučeno pravidelné monitorování

sérových elektrolytů včetně draslíku, kreatininu a kyseliny močové. Nejsou zkušenosti s podáváním

hypertenzním pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥150 μmol/l nebo

1,70 mg/dl u žen a ≥177 μmol/l or 2,00 mg/dl u mužů a/nebo zjištěná glomerulárni filtrace (GFR)

<30 ml/min/1,73 m

), dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí.

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u hypertenzních pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

(GFR <30 ml/min/1,73 m

) nebo anurií (viz body 4.2 a 4.3). Úprava dávky není nutná u pacientů s

mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin.

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných léčebných přípravků ovlivňujících RAAS, pokud je

přípravek Rasitrio podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, prudkého nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Užití aliskirenu v kombinaci

s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů poruchou funkce ledvin

(GFR <60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

U pacientů, kteří v nedávné době podstoupili transplantaci ledvin, nejsou s podáváním přípravku

Rasitrio zkušenosti, proto je u těchto pacientů nutná opatrnost.

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u hypertenzních pacientů se závažnou poruchou funkce jater

(viz body 4.3 a 5.2). Opatrnosti je zapotřebí při podávání přípravku Rasitrio pacientům s mírnou až

středně závažnou poruchou funkce jater nebo progresivním onemocněním jater (viz body 4.2 a 5.2).

Hodnoty plazmatického poločasu amlodipinu a AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší,

dávkovací schéma u těchto pacientů nebylo stanoveno.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie

Stejně jako u jiných vasodilatátorů je při užití amlodipinu u pacientů trpících stenózou aortální nebo

mitrální chlopně nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií indikována zvláštní opatrnost.

Metabolické a endokrinní účinky

Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou změnit glukózovou toleranci a zvýšit sérové

hladiny cholesterolu a triacylglycerolů a kyseliny močové. U pacientů s diabetem může být během

léčby přípravkem Rasitrio nutná úprava dávkování insulinu nebo perorálních antidiabetik. Užití

přípravku Rasitrio v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

(viz bod 4.3).

S ohledem na obsah hydrochlorothiazidu je přípravek Rasitrio kontraindikován u symptomatické

hyperurikémie (viz bod 4.3). Hydrochlorothiazid může zvýšit sérové hladiny kyseliny močové

v důsledku snížené clearance kyseliny močové a může způsobit nebo zhoršit hyperurikémii stejně jako

vyvolat dnu u vnímavých pacientů.

Thiazidy snižují vylučování vápníku močí a mohou způsobit intermitentní a lehké zvýšení vápníku v

séru, při absenci známých poruch metabolismu kalcia. Přípravek Rasitrio je kontraindikován

u pacientů s hyperkalcémií a má být užíván pouze po korekci jakékoliv předcházející hyperkalcémie.

Podávání přípravku Rasitrio má být přerušeno, pokud se během léčby vyvine hyperkalcémie. Hladiny

vápníku v séru je třeba během léčby thiazidy pravidelně monitorovat. Výrazná hyperkalcémie může

svědčit o skrytém hyperparathyreoidismu. Před provedením testů na funkci příštítných tělísek musí

být podávání thiazidů ukončeno.

Přípavek již není registrován

Stenóza renální arterie

Nejsou k dispozici žádné údaje z kontrolovaných klinických studií týkající se podávání přípravku

Rasitrio pacientům s jednostrannou nebo bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální

arterie u solitérní ledviny. Nicméně, stejně jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-

angiotenzin-aldosteronový systém, existuje zvýšené riziko renální insuficience včetně akutního

selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. Proto je nutno u

těchto pacientů postupovat s opatrností. Jestliže dojde k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Anafylaktické reakce a angioedém

Během post-marketingového sledování byly při léčbě aliskirenem pozorovány anafylaktické reakce

(viz bod 4.8). U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky

připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných léčivých

přípravků, které ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém.

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných léčivých přípravků, které mohou způsobit angioedém,

včetně blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory

angiotenzinového receptoru) (viz bod 4.8).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB (viz bod 4.8).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů predisponovaných k hypersenzitivitě.

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytnou anafylaktické reakce nebo angioedém, musí být léčba přípravkem Rasitrio

okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého

vymizení příznaků tohoto onemocnění. Pacienti musí být informováni o nutnosti hlásit lékaři jakékoli

známky nasvědčující alergickým reakcím, zejména obtížné dýchání nebo polykání, otok tváří,

končetin, očí, rtů nebo jazyka. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu,

musí být podán adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Fotosenzitivita

Při léčbě thiazidovými diuretiky byly popsány případy fotosenzitivity (viz bod 4.8). Pokud se během

léčby přípravkem Rasitrio objeví fotosenzitivita, doporučuje se léčbu přerušit. Pokud je opětovné

podání diuretika považováno za nezbytné, doporučuje se chránit exponovaná místa před sluncem a

umělým UVA zářením.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Hydrochlorothiazid, sulfonamid, je spojován s charakteristickou reakcí vedoucí k akutní přechodné

myopii a akutnímu glaukomu s uzavřeným úhlem. Mezi příznaky patří akutní nástup snížené ostrosti

zraku nebo bolest očí nastupující obvykle během několika hodin až týdnů po zahájení léčby. Neléčený

akutní glaukom s uzavřeným úhlem může vést k trvalé ztrátě zraku. Primární léčbou je co nejrychlejší

zastavení léčby hydrochlorothiazidem. Pokud nitrooční tlak zůstává neupraven, je třeba zvážit rychlou

medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Rizikovými faktory pro rozvoj akutního glaukomu

s uzavřeným úhlem mohou být dřívější alergie na sulfonamidy nebo penicilin.

Přípavek již není registrován

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Informace o interakcích přípravku Rasitrio

Populační farmakokinetická analýza u pacientů s hypertenzí neodhalila žádné klinicky významné

změny expozice v rovnovážném stavu (AUC) a C

aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu

v porovnání s odpovídajícími dvojkombinacemi.

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu sérového draslíku: Draslík-depleční účinek hydrochlorothiazidu

je zmírněn draslík-šetřícím účinkem aliskirenu. Avšak tento očekávaný účinek hydrochlorothiazidu na

draslík v séru by mohl být potencován jinými léčivými přípravky doprovázenými ztrátou draslíku a

hypokalémií (např. jiná kaliumuretická diuretika, kortikosteroidy, laxativa, adrenokortikotropní

hormon (ACTH), amfotericin, karbenoxolon, G penicilin, deriváty kyseliny salicylové). Naopak,

současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Léčivé přípravky ovlivněné poruchou koncentrace draslíku v séru: Pokud je přípravek Rasitrio

podáván souběžně s léčivými přípravky, které jsou ovlivněny koncentrací draslíku v séru (např.

digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se periodické monitorování hladiny draslíku v séru.

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2 (COX-

2 inhibitorů), acetylsalicylová kyselina, neselektivní NSAID: Stejně jako jiné léčivé přípravky

ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat antihypertenzní účinek aliskirenu.

NSAID mohou také oslabit účinek diuretik a antihypertenzní aktivitu hydrochlorothiazidu.

U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní pacienti nebo starší pacienti) může

aliskiren a hydrochlorothiazid podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení ledvinných funkcí,

včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při užívání přípravku

Rasitrio s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Informace o interakcích aliskirenu

Kontraindikované (viz bod 4.3)

Dvojitá blokáda RAAS

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u ostatních pacientů

(viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Silné inhibitory P-glykoproteinu (P-gp)

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Přípavek již není registrován

Nedoporučené (viz bod 4.2)

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61 % a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38 %. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s přípravkem Rasitrio.

Nutná obezřetnost při současném podání

Interakce P-gp

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dosupnost aliskirenu průměrně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost aliskirenu. Ačkoli toto nebylo u

aliskirenu studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a inhibitory

P-gp mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou inhibitory P-gp více

zvyšovat hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně

záleží na stupni inhibice tohoto transportéru.

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo

k 76 %, respektive 97 % zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižují exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku

Současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků ovlivňujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin), mohou vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u ostatních pacientů

(viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Furosemid a torasemid

Současné perorální podání aliskirenu a furosemidu nemělo vliv na farmakokinetiku aliskirenu, ale

snižovalo expozici furosemidu o 20-30% (vliv aliskirenu na furosemid podávaný intramuskulárně

nebo intravenózně nebyl zkoumán). Po opakovaných dávkách furosemidu (60 mg/den) podávaných

současně s aliskirenem (300 mg/den) pacientům se srdečním selháním došlo ke snížení vylučování

sodíku močí a redukci objemu moči během prvních 4 hodin o 31%, respektive 24%, v porovnání se

samotným furosemidem. Průměrná hmotnost pacientů současně léčených furosemidem a 300 mg

aliskirenu (84,6 kg) byla vyšší než hmotnost pacientů léčených samotným furosemidem (83,4 kg).

Menší změny ve farmakokinetice a účinnosti furosemidu byly pozorovány u aliskirenu 150 mg/den.

Přípavek již není registrován

Dostupné klinické údaje nenaznačují, že při souběžném podávání aliskirenu byly použity vyšší dávky

torasemidu. Je známo, že vylučování torasemidu ledvinami je zprostředkováno organickými

aniontovými transportéry (OAT). Aliskiren je jen minimálně vylučován ledvinami, a to pouze 0,6%

dávky aliskirenu v moči po perorálním podání (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu, že u aliskirenu bylo

prokázáno, že je substrátem pro organický anionty transponující polypeptid 1A2 (OATP1A2) (viz

interakce s inhibitory organických anionty transportujících polypeptidů (OATP) je zde potenciál

aliskirenu snížit expozici torasemidu v plazmě interferencí do absorpčního procesu.

U pacientů léčených současně aliskirenem a furosemidem per os nebo torasemidem se proto

doporučuje sledování účinků furosemidu nebo torasemidu při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, torasemidu nebo aliskirenu, aby se zabránilo změnám objemu extracelulární tekutiny a

možné nadměrné objemové zátěži (viz bod 4.4).

Warfarin

Účinky aliskirenu na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Interakce s potravou

Potrava (s nízkým nebo vysokým obsahem tuku) značně snížila absorpci aliskirenu (viz bod 4.2).

Bez interakcí

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích

a se kterými

nebyly nalezeny interakce, byly

acenokumarol,

atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol,

isosorbid-mononitrát a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo

cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC aliskirenu.

Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

aliskirenu v rovnovážném stavu zvýšily o 50 %.

Souběžné podávání aliskirenu nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro aliskiren a tyto souběžně podávané

léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Aliskiren může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (ostatní interakce P-gp viz bod 4.5).

Substráty nebo slabé inhibitory P-gp

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50 %. V experimentu na zvířatech se prokázalo, že P-gp určuje biologickou dostupnost

aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka, rifampicin) proto mohou biologickou dostupnost aliskirenu

snižovat.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

Přípavek již není registrován

Informace o interakcích amlodipinu

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

Při současném podávání je nutná opatrnost

CYP3A inhibitory

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a

dávku upravit.

Induktory CYP3A4

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s

induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické

koncentraci amlodipinu. Proto je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Grapefruitová šťáva

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což vede k zvýšení účinku snižování

krevního tlaku.

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalémií. Z důvodu možného rizika

hyperkalémie je nutné se u pacientů se sklonem ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertermie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinky amlodipinu na snižování krevního tlaku se sčítají s účinky jiných antihypertenziv.

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77 %

zvýšení expozice simvastatinu oproti podávání samotného simvastatinu. U pacientů léčených

amlodipinem se doporučuje omezit dávky simvastatinu na 20 mg denně.

Žádné interakce

V klinických studiích interakcí neovlivňoval amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu,

digoxinu, warfarinu ani cyklosporinu.

Informace o interakcích hydrochlorothiazidu

Při souběžné aplikaci následujících léčivých přípravků s thiazidovými diuretiky může dojít k

interakci:

Nedoporučuje se

Lithium

Renální clearance lithia je thiazidy snížena, proto může hydrochlorothiazid zvyšovat riziko toxicity

lithia. Souběžné podávání lithia a hydrochlorothiazidu se nedoporučuje. Pokud je tato kombinace

nezbytná, doporučuje se během souběžného podávání pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru.

Při současném podávání je nutná opatrnost

Alkohol, barbituráty nebo narkotika

Současné podání thiazidových diuretik s látkami, které mají vliv na snížení krevního tlaku (např.

snížením činnosti sympatické centrální nervové soustavy nebo přímou vasodilatací) může potencovat

ortostatickou hypotenzi.

Amantadin

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat nežádoucí účinky vyvolané amantadinem.

Přípavek již není registrován

Antidiabetika (např. inzulín a perorální antidiabetika)

Thiazidy mohou změnit glukózovou toleranci. Úprava dávky antidiabetika může být nezbytná (viz

bod 4.4). Metformin by měl být používán pouze s opatrností kvůli riziku laktátové acidózy vyvolané

možným funkčním renálním selháním spojeným s hydrochlorothiazidem.

Anticholinergní látky a jiné léčivé přípravky ovlivňující motilitu žaludku

Biologická dostupnost thiazidových diuretik může být zvýšena anticholinergními látkami (např.

atropin, biperiden), zřejmě v důsledku snížené gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování

žaludku. Naopak se přepokládá, že prokinetika, jako je cisaprid, mohou snížit biologickou dostupnost

thiazidových diuretik.

Léčivé přípravky používané k léčbě dny

Může být zapotřebí úprava dávky urikosurik, protože hydrochlorothiazid může zvyšovat sérové

hladiny kyseliny močové. Může být zapotřebí zvýšení dávky probenecidu a sulfinpyrazonu. Současné

podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, může zvýšit incidenci hypersenzitivity

k allopurinolu.

Léčivé přípravky, které mohou vyvolat torsades de pointes

Vzhledem k riziku hypokalémie by měl být hydrochlorothiazid podáván s opatrností při současném

podávání léčivých přípravků, které mohou vyvolat torsades de pointes, zejména antiarytmik třídy Ia a

III a některých antipsychotik.

Léčivé přípravky ovlivňující sérovou hladinu sodíku

Hyponatrémické účinky diuretik mohou být zesíleny současným podáním léčivých přípravků jako

jsou antidepresiva, antipsychotika, antiepileptika, atd. Opatrnost se doporučuje při dlouhodobém

podávání těchto léčivých přípravků.

Betablokátory a diazoxid

Současné použití thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, s betablokátory může zvýšit

riziko hyperglykémie. Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat

hyperglykemizující účinek diazoxidu.

Iontoměniče

Absorpce thiazidových diuretik, zahrnujících hydrochlorothiazid, je snížena cholestyraminem nebo

kolestipolem. To by mohlo vést k subterapeutickým účinkům thiazidových diuretik. Nicméně střídání

dávek hydrochlorothiazidu a pryskyřice tak, že hydrochlorothiazid je podán minimálně 4 hodiny před

a 4-6 hodin po podání pryskyřic, by mělo teoreticky minimalizovat interakci.

Vitamín D a soli vápníku

Podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, spolu s vitamínem D nebo solemi

vápníku může potencovat vzestup sérových hladin vápníku. Souběžné podávání thiazidových diuretik

může vést k hyperkalcémii u pacientů se sklonem k hyperkalcémii (např. u hyperparatyreózy,

malignity nebo vitamínem D zprostředkovaných stavů) zvýšením tubulární reabsorpce vápníku.

Nedepolarizující periferní myorelaxancia

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, potencují účinek periferních myorelaxancií jako jsou deriváty

kurare.

Cytotoxické látky

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou snižovat renální exkreci cytotoxických látek (např.

cyklofosfamid, methotrexát) a potencovat tak jejich myelosupresivní účinek.

-

Digoxin a jiné digitalisové glykosidy

Thiazidy-indukovaná hypokalémie nebo hypomagnesemie podporují výskyt digitalisem indukovaných

srdečních arytmií (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

-

Metyldopa

Existují izolovaná hlášení výskytu hemolytické anémie vyskytující se při současném podávání

hydrochlorothiazidu a metyldopy.

-

Jodové kontrastní látky

V případě diuretiky indukované dehydratace existuje zvýšené riziko akutního renálního selhání,

především u vysokých dávek jodových přípravků. Pacienti by měli být před podáním rehydratováni.

-

Vasopresorické aminy (např. noradrenalin, adrenalin)

Hydrochlorothiazid může snížit účinky vazopresorických aminů jako je norandrenalin. Klinický

význam tohoto účinku je nejasný a není dostatečný k vyloučení jejich užití.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Lékaři předepisující Rasitrio by měli ženy ve fertilním věku informovat o potenciálním riziku terapie

během těhotenství. Vzhledem k tomu, že přípravek Rasitrio by neměl být podáván ženám, které

plánují otěhotnět, je doporučena včasná změna terapie na jiné antihypertenzivum dostatečně dlouho

před plánovaným početím.

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu těhotným ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl aliskiren

teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na renin-angiotenzin-aldosteronový systém

však byly dávány do souvislosti s těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako

jakýkoli léčivý přípravek, který působí přímo na renin-angiotenzin-aldosteronový systém, aliskiren by

neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství nebo u žen, které plánují těhotenství, a je

kontraindikován během druhého a třetího trimestru (viz bod 4.3).

Bezpečnost amlodipinu v době těhotenství u člověka nebyla dosud stanovena. Reprodukční studie

u potkanů s dávkami 50krát většími než maximální doporučené dávky u člověka neprokázaly kromě

opožděného porodu a prodloužené doby porodu žádnou toxicitu (viz bod 5.3). Použití v těhotenství je

doporučeno jen v tom případě, že není známa žádná bezpečnější alternativa nebo pokud onemocnění

samotné představuje větší riziko pro matku a plod.

K dispozici jsou jen omezené zkušenosti s použitím hydrochlorothiazidu během těhotenství,

především v prvním trimestru. Studie na zvířatech jsou nedostatečné.

Hydrochlorothiazid přechází přes placentu. Na základě farmakologického mechanismu působení

hydrochlorothiazidu může jeho použití během druhého a třetího trimestru ohrozit feto-placentární

perfúzi a vést k fetálním či neonatálním účinkům, jako je ikterus, porucha elektrolytové rovnováhy a

trombocytopenie.

Hydrochlorothiazid by neměl být užíván k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo

preeklampsie s ohledem na riziko snížení objemu plazmy a placentární hypoperfúze bez příznivého

vlivu na průběh onemocnění.

Hydrochlorothiazid by neměl být užíván k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen s výjimkou

vzácných situací, kdy není možné použít jinou léčbu.

Přípravek Rasitrio by neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství. Přípravek Rasitrio je

během druhého a třetího trimestru těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Pokud dojde během terapie ke zjištění těhotenství, léčba přípravkem Rasitrio musí být co nejdříve

ukončena.

Přípavek již není registrován

Kojení

Není známo, zda se aliskiren a/nebo amlodipin vylučují do lidského mateřského mléka. Aliskiren byl

vylučován do mléka kojících potkanů.

Hydrochlorothiazid je vylučován do mateřského mléka v malém množství. Thiazidy podávané ve

vysokých dávkách způsobující intenzivní diurézu mohou inhibovat tvorbu mateřského mléka.

Používání přípravku Rasitrio během kojení se nedoporučuje. Pokud je přípravek Rasitrio používán

během kojení, dávky by měly být co možná nejnižší.

Fertilita

Klinické údaje týkající se fertility při použití přípravku Rasitrion nejsou k dispozici.

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní

biochemické změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou

dostatečné. V jedné studii u potkanů byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz

bod 5.3). Fertilita potkanů nebyla při podávání aliskirenu v dávkách až 250 mg/kg/den a

hydrochlorothiazidu v dávkách 4 mg/kg/den ovlivněna (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě přípravkem Rasitrio se mohou někdy

objevit závratě nebo ospalost.

Amlodipin může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud pacient

užívající amlodipin trpí závratí, ospalostí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností, může být jeho

reakční schopnost snížena.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Kombinace aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Níže uvedený bezpečnostní profil přípravku Rasitrio je založen na klinických studiích provedených s

přípravkem Rasitrio a na známých bezpečnostních profilech jednotlivých složek tohoto přípravku,

aliskirenu,a amlodipinu a hydrochlorothiazidu. Informace týkající se bezpečnosti přípravku Rasitrio u

pacientů nad 75 let věku jsou omezené.

Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými u přípravku Rasitrio jsou hypotenze a závratě.

Nežádoucí účinky dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku Rasitrio (aliskiren, amlodipin a

hydrochlorothiazid) a uvedené v příslušných odstavcích u jednotlivých složek se mohou objevit též u

přípravku Rasitrio.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Nežádoucí účinky aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu jsou seřazeny níže podle četnosti

výskytu, od nejčastějších, podle následujících kritérií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10);

méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000) a není

známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Přípavek již není registrován

Informace o přípravku Rasitrio

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Periferní edém

Periferní edém je známý, na dávce závislý nežádoucí účinek amlodipinu a byl též hlášen při podávání

aliskirenu po uvedení na trh. Incidence periferního edému u přípravku Rasitrio byla v krátkodobých

studiích s dvojí aktivní kontrolou 7,1 % v porovnání s 8,0 % u dvojkombinace aliskiren/amlodipin,

4,1 % u dvojkombinace amlodipin/hydrochlorothiazid a 2,0 % u dvojkombinace

aliskiren/hydrochlorothiazid.

Incidence nežádoucích účinků s možným vztahem k hypotenzi byla v krátkodobé studii s aktivní

kontrolou 4,9 % u přípravku Rasitrio v porovnání s až 3,7 % u dvojkombinací. U pacientů ≥65 let

věku byla incidence u přípravku Rasitrio 10,2 % v porovnání s až 5,4 % u dvojkombinací.

Doplňkové informace o jednotlivých složkách

Další nežádoucí účinky, které byly již dříve hlášeny při podávání jednotlivých složek přípravku, se

mohou při podávání přípravku Rasitrio objevit, přestože nebyly v klinických studiích pozorovány.

Aliskiren

Závažné nežádoucí účinky zahrnují anafylaktické reakce a angioedém, které byly hlášeny po uvedení

přípravku na trh a mohou se vyskytnout vzácně (méně než 1 případ na 1000 pacientů). Nejčastějším

nežádoucím účinkem byl průjem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Známé nežádoucí účinky aliskirenu jsou uvedeny v tabulce níže se stejnou konvencí, jaká byla dříve

popsána u fixní kombinace.

Přípavek již není registrován

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktické reakce, reakce z přecitlivělosti

Srdeční poruchy

Časté

Závratě

Méně časté

Palpitace, periferní edém

Cévní poruchy

Méně časté

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Jaterní poruchy*, žloutenka, hepatitis, jaterní selhání**

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně syndromu Stevens

Johnson, toxické epidermální nekrolýzy (TEN), reakce sliznice úst,

vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné

Angioedém, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Arthralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Akutní renální selhání, porucha funkce ledvin

Vyšetření

Časté

Hyperkalémie

Méně časté

Zvýšené jaterní enzymy

Vzácné

Pokles hemoglobinu, snížený hematokrit, zvýšení krevního kreatininu

*V ojedinělých případech jaterního onemocnění s klinickými příznaky a laboratorními důkazy

výraznější poruchy funkce jater.

**Včetně jednoho případu ‘fulminantního selhání jater’ hlášeného po uvedení na trh, u něhož

nemohla být vyloučena příčinná souvislost s aliskirenem.

Popis vybraných nežádoucích účinků:

Během léčby aliskirenem se vyskytly reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktických reakcí a

angioedému.

V kontrolovaných klinických studiích se angioedém a reakce z přectilivělosti během léčby aliskirenem

objevily vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo komparátory.

Případy angioedému nebo příznaky připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka)

byly taktéž zaznamenány v postmarketingovém sledování. Řada těchto pacientů měla v anamnéze

angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se v několika případech objevily po podání

jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně blokátorů RAAS (ACEI nebo ARB).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB.

Po uvedení na trh byly též hlášeny reakce z přecitlivělosti, včetně anafylaktických reakcí (viz

bod 4.4).

V případě jakéhokoli příznaku nasvědčujícího reakci z přecitlivělosti/angioedému (zvláště potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo

jazyka, závratě) musí pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Arthralgie byla hlášena po uvedení na trh. V některých případech se objevila jako součást reakce

z přecitlivělosti.

Přípavek již není registrován

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy akutního selhání

ledvin u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy:

V kontrolovaných klinických studiích byly klinicky relevantní změny

standardních laboratorních parametrů dávány do souvislosti s podáváním aliskirenu méně

často. V klinických studiích neměl aliskiren u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky

na celkový cholesterol, HDL-C (high density lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly

nalačno, glukózu nalačno nebo kyselinu močovou.

Hemoglobin a hematokrit: Byl pozorován malý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles

o 0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných léčebných přípravků působících na RAAS, např. u ACE inhibitorů

a blokátorů angiotenzinových receptorů (ARB).

Sérový draslík: Při podání aliskirenu bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku, které může být

způsobeno současným užitím jiných přípravků působících na RAAS, nebo NSAID. Pokud se považuje

současné podávání za nezbytné, doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné

sledování renálních funkcí včetně sérových elektrolytů. Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI

je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Pediatrická populace: S odvoláním na omezené množství bezpečnostních údajů dostupných z

farmakokinetických studií u 39 hypertenzních dětí ve věku 6-17 let léčených aliskirenem lze očekávat

podobnou četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků jako u hypertenzivních dospělých. Co se týče

ostatních blokátorů RAAS, běžným nežádoucím účinkem u dětí léčených aliskirenem je bolest hlavy.

Amlodipin

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Leukopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese

Vzácné

Zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté

Ospalost, bolest hlavy (zvláště na počátku terapie)

Méně časté

Třes, poruchy chuti, synkopy, hypestezie, parestezie

Velmi vzácné

Hypertonus, periferní neuropatie

Poruchy oka

Méně časté

Poruchy zraku (včetně diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus

Srdeční poruchy

Časté

Palpitace

Velmi vzácné

Infarkt myokardu, arytmie (včetně bradykardie, komorové

tachykardie a fibrilace síní)

Cévní poruchy

Časté

Návaly horka

Velmi vzácné

Vaskulitida

Přípavek již není registrován

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost, rýma

Velmi vzácné

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolesti břicha, nevolnost

Méně časté

Zvracení, dyspepsie, změny stolice (včetně průjmu a zácpy), sucho

v ústech

Velmi vzácné

Pankreatitida, gastritida, gingivální hyperplazie

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida, žloutenka, zvýšení jaterních enzymů (většinou

související s cholestázou)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Alopecie, purpura, změny barvy kůže, nadměrné pocení, svědění,

vyrážka, exantém

Velmi vzácné

Angioedém, erythema multiforme, kopřivka, exfoliativní

dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom, Quinckeho edém,

fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Otok kotníků

Méně časté

Bolesti kloubů, bolesti svalů, svalové křeče, bolesti zad

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Poruchy močení, noční močení, zvýšená četnost močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Impotence, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Otoky, únava

Méně časté

Bolest na hrudi, astenie, bolest, malátnost

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti

Byly hlášeny výjimečné případy extrapyramidového syndromu.

Přípavek již není registrován

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid byl rozsáhle předepisován mnoho let, často ve vyšších dávkách než jsou obsaženy

v přípravku Rasitrio. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů léčených samotnými

thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu:

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Trombocytopenie, občas s purpurou

Velmi vzácné

Agranulocytóza, útlum kostní dřeně, hemolytická anémie, leukopenie

Není známo

Aplastická anémie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Přecitlivělost

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hypokalémie

Časté

Hyperurikémie, hypomagnesémie, hyponatrémie

Vzácné

Hyperkalcémie, hyperglykémie, zhoršení metabolického stavu

diabetiků

Velmi vzácné

Hypochlorémická alkalóza

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Deprese, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Vzácné

Závratě, boelsti hlavy, parestesie

Poruchy oka

Vzácné

Poruchy zraku

Není známo

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Srdeční poruchy

Vzácné

Srdeční arytmie

Cevní poruchy

Časté

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Respirační nedostatečnost (včetně pneumonitidy a plicního edému)

Gastrointestinální poruchy

Časté

Snížená chuť k jídlu, mírná nevolnost a zvracení

Vzácné

Abdominální dyskomfort, zácpa, průjem

Velmi vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Intrahepatální cholestáza, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Kopřivka a další formy vyrážky

Vzácné

Reakce fotosenzitivity

Velmi vzácné

Kožní reakce podobné lupusu erythematodes, reaktivace kožního lupus

erythematodes, nekrotizující vaskulitida a toxická epidermální

nekrolýza

Není známo

Erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Dysfunkce ledvin, akutní renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté

Impotence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo

Astenie, horečka

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšení cholesterolu a triacylglycerolů

Vzácné

Glykosurie

Přípavek již není registrován

4.9

Předávkování

Příznaky

Nejpravděpodobnějším projevem předávkování přípravkem Rasitrio by byla hypotenze související s

antihypertenzním účinkem kombinace aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid.

Nejpravděpodobnějším projevem předávkování aliskirenem by byla hypotenze související s jeho

antihypertenzním účinkem.

Dostupné údaje naznačují, že předávkování amlodipinem může mít za následek excesivní periferní

vasodilataci a možnou reflexní tachykardii. Po podání amlodipinu byla hlášena výrazná a dlouhodobá

systémová hypotenze, včetně šoku končícího úmrtím.

Předávkování hydrochlorothiazidem je doprovázeno deplecí elektrolytů (hypokalemie,

hypochloremie, hyponatremie) a dehydratací vyplývající z nadměrné diurézy. Nejčastějšími projevy a

příznaky předávkování je nauzea a ospalost. Hypokalemie může mít za následek svalové spazmy

a/nebo akcentované srdeční arytmie související se souběžným užíváním digitalisových glykosidů nebo

některých antiarytmických léčivých přípravků.

Léčba

Při výskytu symptomatické hypotenze po podání přípravku Rasitrio musí být zahájena podpůrná

léčba.

Klinicky významná hypotenze způsobená předávkováním amlodipinem vyžaduje aktivní

kardiovaskulární podporu včetně časté monitorace srdečních a dýchacích funkcí, elevace končetin a

kontroly cirkulačního objemu a množství vylučované moči.

Pokud není známa žádná kontraindikace, může být pro obnovení cévního tonu a krevního tlaku

vhodné podání vazokonstriktoru. Intravenózní podání kalcium-glukonátu může být přínosné pro

reverzi účinků blokátorů kalciových kanálů.

V některých případech může být vhodné provést výplach žaludku. Podáním aktivního uhlí zdravým

dobrovolníkům do dvou hodin po požití amlodipinu 10 mg došlo ke snížení absorpce amlodipinu.

Vzhledem k vysokému navázání na proteiny není pravděpodobné, že by amlodipin mohl být odstraněn

hemodialýzou.

Ve studii provedené u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin (ESRD) byla

clearence aliskirenu prostřednictvím dialýzy nízká (<2 % perorální clearance). Dialýza proto není při

předávkování aliskirenem vhodná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky působící na renin-angiotenzinový systém, inhibitory reninu; ATC

kód C09XA54

Přípravek Rasitrio kombinuje tři sloučeniny s komplementárními antihypertenzními účinky pro

úpravu krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí: aliskiren patří do třídy přímých inhibitorů

reninu, amlodipin patří do třídy antagonistů kalcia a hydrochlorothiazid do skupiny thiazidových

diuretik. V kombinaci konsolidované účinky inhibice renin-angiotenzin-aldosteronového systému,

vasodilatace vyvolané vápníkovými kanály a vylučování chloridu sodného redukují krevní tlak ve

vyšší míře než odpovídající dvojkombinace.

Přípavek již není registrován

Kombinace aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

U hypertenzivních pacientů podání přípravku Rasitrio jednou denně vyvolalo klinicky významné

snížení systolického i diastolického tlaku, které se udrželo po dobu celého 24hodinového dávkovacího

intervalu. Větší snížení krevního tlaku u přípravku Rasitrio než u každé z dvojkombinací bylo

pozorováno každou hodinu během 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku, včetně

časných ranních hodin.

Přípravek Rasitrio byl studován v dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou

u 1181 pacientů, z nichž 773 bylo klasifikováno jako středně hypertenzivní (msSBP 160-180 mmHg)

a 408 jako těžce hypertenzivní (msSBP >180 mmHg) při počátečním vyšetření. Velké množství z

těchto pacientů bylo obézních (49 %) a více než 14 % z celé studijní populace mělo diabetes. Během

prvních 4 týdnů dvojitě zaslepené léčby dostávali pacienti trojkombinaci

aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid (HCTZ) 150/5/12,5 mg (N=308) nebo dvojkombinace

aliskiren/HCTZ 150/12,5 mg (N=295), aliskiren/amlodipin 150/5 mg (N=282) a amlodipin/HCTZ

5/12,5 mg (N=295). Po uplynutí 4 týdnů byli pacienti po dobu dalších 4 týdnů dvojitě zaslepené léčby

forsírovaně titrováni na vyšší dávky kombinace aliskiren/amlodipin/HCTZ 300/10/25 mg,

aliskiren/HCTZ 300/25 mg, aliskiren/amlodipin 300/10 mg a amlodipin/HCTZ 10/25 mg.

V této studii přípravek Rasitrio v dávce 300/10/25 mg vyvolal statisticky významné průměrné snížení

krevního tlaku (systolického/diastolického) z počáteční hodnoty 37,9/20,6 mmHg v porovnání

s 31,4/18,0 mmHg u kombinace aliskiren/amlodipin (300/10 mg), 28,0/14,3 mmHg u kombinace

aliskiren/hydrochlorothiazid (300/25 mg) a 30,8/17,0 mmHg u kombinace

amlodipin/hydrochlorothiazid (10/25 mg) u pacientů se středně těžkou až těžkou hypertenzí. U

pacientů s těžkou hypertenzí (SBP ≥180 mmHg), snížení krevního tlaku z počáteční hodnoty pro

přípravek Rasitrio, respektive dvojkombinací, činilo 49,5/22,5 mmHg v porovnání s 38,1/17,6 mmHg

u kombinace aliskiren/amlodipin (300/10 mg), 33,2/14,3 mmHg u kombinace

aliskiren/hydrochlorothiazid (300/25 mg) a 39,9/17,8 mmHg u kombinace

amlodipin/hydrochlorothiazid (10/25 mg). V podskupině 588 pacientů, ve které byli pacienti

nad 65 let zastoupeni vzácně a pacienti nad 75 let velmi vzácně, způsobila kombinace

aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid (300/10/25 mg) způsobila průměrné snížení

systolického/diastolického krevního tlaku 39,7/21,1 mmHg od počáteční hodnoty v porovnání

s 31,3/18,74 mmHg pro aliskiren/amplodipin (300/10 mg), 25,5/12,5 mmHg

pro aliskiren/hydrochlorothiazid (300/25 mg) a 29,2/16,4 mmHg pro amlodipin/hydrochlorothiazid

(10/25 mg) (podskupinu tvoří pacienti bez aberantní hodnoty, definované jako rozdíl mezi hodnotami

systolického krevního tlaku (STK) ≥10 mmHg na počáteční hodnotě nebo v koncovém bodě. Účinek

přípravku Rasitrio byl pozorován již jeden týden po zahájení léčby. Hypotenzivní účinek u pacientů se

středně těžkou až těžkou hypertenzí byl nezávislý na věku, pohlaví, rase, tělesné hmotnosti a

onemocnění spojeným s nadváhou (matabolický syndrom a diabetes).

Přípravek Rasitrio byl spojen se signifikantním snížením aktivity reninu v plazmě (PRA)(-34 %)

z počátečních hodnot, zatímco dvojkombinace amlodipin/hydrochlorothiazid PRA zvyšovala

(+170 %). Klinický význam rozdílů v účinku na PRA není v současné době znám.

V 28 až 54týdenní otevřené studii byla účinnost hodnocena jako sekundární cílový parametr a

přípravek Rasitrio v dávce 300/10/25 mg průměrně snižoval krevní tlak (systolický/diastolický) o

37,3/21,8 mmHg během 28 až 54 týdnů léčby. Účinek přípravku Rasitrio přetrvával po dobu jednoho

roku léčby, bez známek ztráty účinku.

V randomizované, dvojitě zaslepené, 36týdenní studii s aktivní kontrolou u starších pacientů, jejichž

krevní tlak nebyl kontrolován kombinací aliskiren/HCTZ 300/25 mg (SBP ≥140 mmHg), byla další

klinicky významná redukce krevního tlaku pozorována v týdnu 36 u pacientů, kteří dostávali

přípravek Rasitrio v dávce 300/10/25 mg (od snížení v msSBP/msDBP 15,0/8,6 mmHg v týdnu 22 ke

snížení 30,8/14,1 mmHg v týdnu 36).

Přípavek již není registrován

Přípravek Rasitrio byl podán více než 1155 pacientům v dokončených klinických studiích, včetně

182 patientů, kterým byl přípravek podáván po dobu jednoho roku nebo déle. Léčba přípravkem

Rasitrio byla dobře tolerována v dávkách až 300 mg/10 mg/25 mg s celkovou četností výskytu

nežádoucích účinků podobnou odpovídajícím dvojkombinacím, s výjimkou symptomatické

hypotenze. Incidence nežádoucích účinků s možným vztahem k hypotenzi byla v krátkodobé studii

s aktivní kontrolou 4,9 % u přípravku Rasitrio v porovnání s až 3,7 % u dvojkombinací. U pacientů

≥65 let věku byla incidence u přípravku Rasitrio 10,2 % v porovnání s až 5,4 % u dvojkombinací.

Incidence nežádoucích účinků neměla žádný vztah k pohlaví, věku (s výjimkou symptomatické

hypotenze), tělesné hmotnosti, rase nebo etnické příslušnosti. Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné

a přechodné povahy. Velmi omezené údaje o bezpečnosti jsou k dispozici u pacientů nad 75 let věku

nebo u pacientů s významnými kardiovaskulárními komorbiditami. K přerušení léčby kvůli klinickým

nežádoucím účinkům došlo u 3,6 % pacientů léčených přípravkem Rasitrio v porovnání s 2,4 %

u kombinace aliskiren/amlodipin, 0,7 % u kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid a 2,7 % u

kombinace amlodipin/hydrochlorothiazid.

Aliskiren

Aliskiren je perorálně účinný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi

angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní

léčivé přípravky, které inhibují RAAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB)), působí

kompenzační zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem

snižuje PRA u pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když

byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními léčivými přípravky. Klinický význam rozdílů

v účinku na PRA není v současnosti znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí aliskiren podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na dávce

závislé snížení jak systolického, tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po celý

24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem mezi

horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z maximálního

snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku přetrvávalo v

průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a etnické

příslušnosti. Aliskiren byl studován u 1864 pacientů ve věku 65 let a starších a u 426 pacientů ve věku

75 let a starších.

Ve studiích, kde byl aliskiren podáván v monoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu krevního tlaku s

ostatními skupinami antihypertenzních léčivých přípravků, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s

diuretiky (hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil aliskiren systolický/diastolický krevní tlak o

17,0/12,3 mmHg, HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním aliskirenu k diuretiku hydrochlorthiazidu,

blokátoru vápníkových kanálů amlodipinu a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře

snášeny. Aliskiren vyvolal aditivní účinek na snížení krevního tlaku, pokud byl podáván

s hydrochlorthiazidem.

Přípavek již není registrován

Bezpečnost a účinnost terapie aliskirenem byla porovnávána s terapií ramiprilem v 9měsíční non-

inferioritní studii u 901 starších pacientů (≥65 let) s esenciální systolickou hypertenzí. Aliskiren

150 mg nebo 300 mg denně nebo ramipril 5 mg nebo 10 mg denně byly podávány po dobu 36 týdnů

s možnou přídavnou terapií hydrochlorothiazidem (12,5 mg nebo 25 mg) v týdnu 12, a amlodipinem

(5 mg nebo 10 mg) v týdnu 22. Během 12 týdnů snížila monoterapie aliskirenem

systolický/diastolický krevní tlak o 14,0/5,1 mmHg, v porovnání s 11,6/3,6 mmHg u ramiprilu, což je

v souladu s non-inferioritou aliskirenu vůči ramiprilu ve zvoleném dávkování, a rozdíly v systolickém

a diastolickém krevním tlaku byly statisticky významné. Snášenlivost byla porovnatelná v obou

léčebných ramenech, nicméně u ramiprilu byl v porovnání s aliskirenem mnohem častěji hlášen kašel

(14,2 % vs. 4,4 %), zatímco u aliskirenu byl v porovnání s ramiprilem častější průjem (6,6 % vs.

5,0 %).

V 8týdenní studii u 754 hypertonických geriatrických pacientů ve věku 65 let nebo starších a

geriatrických pacientů ve věku 75 let nebo starších (30 %) aliskiren v dávkách 75 mg, 150 mg a

300 mg poskytoval statistický významné superiorní snížení krevního tlaku (systolický a diastolický)

v porovnání s placebem. Žádné další snížení krevního tlaku nebylo zaznamenáno po dávce 300 mg ve

srovnání s dávkou 150 mg aliskirenu. Všechny tři dávky byly dobře tolerovány jak u starších, tak u

velmi starých pacientů.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií aliskirenem. Hypotenze byla také méně častá

(<1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivními léčivými přípravky. Po skončení

terapie se krevní tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek

rebound efektu u krevního tlaku a PRA.

V 36týdenní studii s 820 pacienty s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční nebyly při podávání

aliskirenu zjištěny žádné změny v komorové přestavbě (hodnoceno pomocí endsystolického objemu

levé komory) ve srovnání s placebem při současném pokračování v předchozí léčbě.

Kombinované incidence kardiovaskulárních úmrtí, hospitalizací pro srdeční selhání, opakovaných

srdečních infarktů, cévních mozkových příhod a náhlých umrtí s resuscitací byl podobný jak ve

skupině, které byl podáván aliskiren, tak ve skupině, které bylo podáváno placebo. Ve skupině, které

byl podáván aliskiren byl však vyšší výskyt hyperkalémie, hypotenze a poruchy funkce ledvin ve

srovnání se skupinou užívající placebo.

Aliskiren byl hodnocen z pohledu kardiovaskulárního a/nebo renálního prospěchu v dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované, randomizované studii u 8 606 pacientů s diabetem typu 2 a chronickým

onemocněním ledvin (proteinurie a/nebo GFR <60 ml/min/1,73 m

) s nebo bez kardiovaskulární

choroby. Krevní tlak byl u většiny pacientů dobře kontrolován před zahájením léčby. Primárním cílem

parametrem účinnosti byly složené kardiovaskulární a renální komplikace.

V této studii byl aliskiren 300 mg porovnáván s placebem jako doplněk standardní léčby, která

zahrnovala buď inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátor angiotenzinového

receptoru. Tato studie byla ukončena předčasně, protože přínos aliskirenu u účastníků studie byl

nepravděpodobný. Výsledky studie naznačily poměr rizika pro primární cíl 1,11 ve prospěch placeba

(95 % interval spolehlivosti: 1,00, 1,23, oboustranné p=0,05). Navíc byl u aliskirenu v porovnání

s placebem pozorován zvýšený výskyt nežádoucích příhod (37,9 % oproti 30,2 %). Zejména se zvýšila

četnost renální dysfunkce (14,0 % oproti 12,1 %), hyperkalémie (38,9 % oproti 28,8 %), příhod se

vztahem k hypotenzi (19,7 % oproti 16,2 %) a rozhodných parametrů mozkové mrtvice (3,4 % oproti

2,6 %). Zvýšená četnost mozkové mrtvice byla vyšší u pacientů s renální nedostatečností.

Účinek aliskirenu na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu není v současnosti znám.

V současnosti nejsou k dispozici žádné údaje o dlouhodobé účinnosti aliskirenu u pacientů se

srdečním selháním (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Srdeční elektrofyziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

Amlodipin

Amlodipinová složka přípravku Rasitrio inhibuje přestup iontů vápníku přes membrány do srdečního

a cévního hladkého svlastva. Mechanismem antihypertenzního účinku amlodipinu je přímý relaxační

účinek na hladké svalstvo, který působí snížení periferní vaskulární rezistence a tím i krevního tlaku.

Experimentální údaje naznačují, že se amlodipin váže jak na dihydropyridinová, tak i na

nedihydropyridinová vazebná místa.

Kontrakce srdečního svalu a hladkého svalstva cév jsou závislé na přestupu extracelulárních iontů

vápníku do těchto buněk přes specifické iontové kanály.

Po podání terapeutické dávky pacientům s hypertenzí vyvolá amlodipin vasodilataci vedoucí ke

snížení krevního tlaku vestoje a vleže. Tyto poklesy krevního tlaku nejsou při chronickém podávání

doprovázeny významnou změnou srdečního rytmu nebo změnou hladin katecholaminů v plazmě.

Koncentrace v plazmě jsou v souladu s účinkem jak u mladých, tak i u starších pacientů.

U pacientů s hypertenzí a normální funkcí ledvin působí terapeutické dávky amlodipinu snížení

renální vaskulární rezistence, zvýšení rychlosti glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy

ledvinami bez změny filtrační frakce nebo proteinurie.

Stejně jako u ostatních blokátorů kalciových kanálů bylo hemodynamickými měřeními srdeční funkce

v klidu nebo během zátěže (nebo při kardiostimulaci) u pacientů léčených amlodipinem s normální

ventrikulární funkcí obvykle demonstrováno malé zvýšení srdečního indexu bez signifikantního vlivu

na dP/dt nebo na koncový diastolický tlak v levé komoře nebo na objem. V hemodynamických

studiích nebyl amlodipin doprovázen negativním inotropním účinkem, pokud byl podáván v rozmezí

terapeutických dávek zdravým zvířatům a lidem, i když byl lidem současně podáván s betablokátory.

Amlodipin nepůsobil změnu funkce sinoatriálního uzlu ani atrioventrikulárního přenosu u zdravých

zvířat nebo lidí. V klinických studiích, ve kterých byl amlodipin aplikován v kombinaci s

betablokátory pacientům s hypertenzí nebo angínou pectoris, nebyly pozorovány nežádoucí účinky na

elektrokardiografické parametry.

Bylo prokázáno, že amlodipin má pozitivní klinické účinky u pacientů s chronickou stabilní anginou

pectoris, vazospastickou anginou pectoris a angiograficky prokázaným koronárním cévním

onemocněním.

Podávání u pacientů se srdečním selháním

Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu by měly být u pacientů s městnavým srdečním

selháním podávány s opatrností, neboť mohou zvyšovat riziko budoucího vzniku kardiovaskulárních

příhod a mortality.

Podávání u pacientů s hypertenzí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie zaměřená na morbiditu a mortalitu, zvaná Antihypertensive

and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), byla provedena pro srovnání

dvou novějších možností léčby mírné nebo středně těžké hypertenze: amlodipinu 2,5-10 mg/den

(blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/den (ACE-inhibitor) jako terapií první linie

namísto podávání thiazidových diuretik, s chlorthalidonem 12,5-25 mg/denně.

Přípavek již není registrován

Bylo randomizováno celkem 33357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 let a starší, kteří byli sledováni

průměrně po dobu 4,9 let. Tito pacienti vykazovali navíc ještě minimálně jeden rizikový faktor

koronárního srdečního onemocnění, jako: předchozí infarkt myokardu či cévní mozková příhoda

(>6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiná prokázaná kardiovaskulární onemocnění

aterosklerotického původu (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), hladiny HDL-cholesterolu

<35 mg/dl nebo <0,906 mmol/l (11,6 %), hypertrofie levé srdeční komory diagnostikovaná na

elektrokardiogramu nebo echokardiogramu (20,9 %) nebo kouření (21,9 %).

Primárním cílovým parametrem byl složený parametr fatálního koronárního onemocnění nebo

nefatální infarkt myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl zjištěn významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu: poměr rizika (risk ratio - RR)

0,98 95 % CI (0,90-1,07) p=0,65. V sekundárních cílových parametrech byla incidence srdečního

selhání (součást složeného kardiovaskulárního cílového parametru) významně vyšší ve skupině léčené

amlodipinem než ve skupině léčené chlorthalidonem (10,2 % versus 7,7 %, RR 1,38, 95 % CI

[1,25-1,52] p<0,001). V mortalitě z důvodu všech kauzalit však nebyl zjišťen významný rozdíl mezi

terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlorthalidonu RR 0,96 95 % CI [0,89-1,02]

p=0,20.

Hydrochlorothiazid

Primárním místem působení thiazidových diuretik v ledvinách je distální tubulus. Bylo prokázáno, že

v kůře ledvin je receptor s vysokou afinitou, jako primární vazebné místo pro působení thiazidových

diuretik a inhibici transportu NaCl v distálním tubulu. Mechanismus účinku thiazidových diuretik

spočívá v inhibici společného nosiče (symporter) Na+Cl- kompeticí o Cl- místa, a tím je ovlivněn

mechanismus reabsorpce elektrolytů: dochází přímo ke zvýšení vylučování sodíku a chloridů,

přibližně ve stejném rozsahu, a nepřímo tímto diuretickým působením ke snížení plazmatického

objemu s následným zvýšením plazmatické reninové aktivity, sekrece aldosteronu, ztráty draslíku

močí a snížením hladiny draslíku v séru.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s

přípravkem Rasitrio u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci esenciální

hypertenze (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Kombinace aliskiren/amlodipin/hydrochlorothiazid

Po perorálním podání tablety fixní kombinace aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu, byly

dosaženy maximální koncentrace aliskirenu během 1-2 hodin, amlodipinu během 8 hodin a

hydrochlorothiazidu během 2-3 hodin. Rychlost a rozsah absorpce aliskirenu, amlodipinu a

hydrochlorothiazidu po podání tablety fixní kombinace jsou podobné jako po podání tablet

jednotlivých přípravků.

Výsledky studie vlivu potravy s použitím standardní potravy s vysokým obsahem tuku prokázaly u

tablet fixní kombinace 300/10/25 mg, že potrava snížila rychlost a rozsah absorpce aliskirenu z tablet

fixní kombinace v podobném rozsahu jako u monoterapie aliskirenem. Potrava neměla vliv na

farmakokinetiku amlodipinu nebo hydrochlorothiazidu v tabletách fixní kombinace.

Aliskiren

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny.

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. V rovnovážném stavu snižuje potrava s nízkým obsahem tuku u

pacientů s hypertenzí C

o 76 % a AUC o 67 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je

dosaženo v průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než

po podání počáteční dávky.

Přípavek již není registrován

Distribuce

v organismu

Po intravenózním podání byl průměrný distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Biotransformace a

eliminace z organismu

Průměrný poločas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Pediatrická populace

Ve farmakokinetické studii u 39 hypertenzních dětí léčených aliskirenem (ve věku 6-17 let) byla

podávána denní dávka 2 mg/kg nebo 6 mg/kg aliskirenu ve formě granulí (3,125 mg),

farmakokinetické parametry byl podobné těm u dospělých. Dostupné údaje nenaznačují, že by věk,

tělesná hmotnost nebo pohlaví měly jakýkoli významný vliv na sytémovou expozici alikirenu (viz

bod 4.2).

Amlodipin

Absorpce

Po perorální aplikaci terapeutické dávky samotného amlodipinu bylo dosaženo vrcholové koncentrace

amlodipinu v plazmě za 6 až 12 hodin. Vypočítaná absolutní biologická dostupnost byla stanovena

mezi 64 % a 80 %. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Distribuce

v organismu

Ditribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie s amlodipinem ukázaly, že přibližně 97,5 %

cirkulujícího léku je vázáno na plazmatické proteiny.

Biotransformace a

eliminace z organismu

Amlodipin je intenzivně (přibližně z 90 %) metabolizován v játrech na neaktivní metabolity, z nichž

10 % původní sloučeniny a 60 % metabolitů je vylučováno močí.

Amlodipin je z plazmy vylučován dvoufázově s terminálním eliminačním poločasem přibližně 30 až

50 hodin. Rovnovážného stavu v plazmě je dosaženo po kontinuálním podávání po dobu 7-8 dnů.

Linearita

V terapeutickém rozmezí dávek mezi 5 mg a 10 mg vykazuje amlodipin lineární farmakokinetiku.

Hydrochlorothiazid

Absorpce

Po perorálním podání dávky je absorpce hydrochlorothiazidu rychlá (T

přibližně 2 h).

Vliv jídla na absorpci hydrochlorothiazidu, pokud existuje, má minimální klinický význam. Absolutní

biologická dostupnost hydrochlorothiazidu po perorálním podání je 70%.

Přípavek již není registrován

Distribuce v organismu

Zdánlivý distribuční objem je 4-8 l/kg. Cirkulující hydrochloriothiazid se váže na bílkoviny séra

(40-70 %), převážně na sérový albumin. Hydrochlorothiazid se také kumuluje v erytrocytech,

přibližně na 3násobek hladiny v plazmě.

Biotransformace a eliminace z organismu

Hydrochlorothiazid se vylučuje převážně v nezměněné formě. Hydrochlorothiazid je eliminován

z plazmy s poločasem průměrně 6-15 hodin v terminální eleminační fázi. Při opakovaném podávání

nedochází k žádné změně v kinetice hydrochlorothiazidu a pokud je podáván jednou denně, je

kumulace minimální. Více než 95% absorbované dávky je vyloučeno jako nezměněná látka močí.

Renální clearance se skládá z pasivní filtrace a aktivní tubulární sekrece.

Linearita

Zvýšení průměru AUC je lineární a dávkově proporcionální v terapeutickém rozmezí dávek.

Zvláštní populace

Přípravek Rasitrio je účinný antihypertenzní léčba podávaná jednou denně u dospělých pacientů,

nezávisle na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti a etnické příslušnosti.

Porucha funkce ledvin

Kvůli hydrochlorothiazidové složce je přípravek Rasitrio kontraindikován u pacientů s anurií nebo se

závažnou poruchou funkce ledvin (GFR<30 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3). U pacientů s mírnou až

středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky (viz body 4.4 a 4.2).

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s různým stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky aliskirenu (viz body 4.2 a 4.4). Aliskiren

se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární

filtrace (GFR) <30 ml/min/1,73 m

). Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je

kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Farmakokinetika aliskirenu byla hodnocena u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin. Jednorázové podání aliskirenu v dávce 300 mg per os bylo spojeno s velmi

malými změnami farmakokinetiky aliskirenu (změna C

méně než 1,2násobná; zvýšení AUC až

1,6násobné) v porovnání s odpovídajícími zdravými subjekty. Načasování hemodialýzy

farmakokinetiku aliskirenu u ESRD pacientů významně neovlivnilo. Proto, pokud je podávání

aliskirenu u hemodialyzovaných ESRD pacientů považováno za nezbytné, nemá úprava dávky u

těchto pacientů opodstatnění. Nicméně podávání aliskirenu se nedoporučuje u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Farmakokinetika amlodipinu není významně ovlivněna poškozením ledvin.

Jak se dá předpokládat pro látku, která je vylučována téměř výlučně ledvinami, má funkce ledvin

významný vliv na kinetiku hydrochlorothiazidu. Při poruše funkce ledvin je zvýšená průměrná

maximální plazmatická hladina a hodnoty AUC hydrochlorothiazidu a exkrece močí je snížena. U

pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin bylo pozorováno 3násobné zvýšení

hodnoty AUC hydrochlorothiazidu. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin bylo pozorováno

8násobné zvýšení hodnoty AUC.

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Přípavek již není registrován

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Proto není u pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce

jater nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené údaje. U

pacientů s jaterní insuficiencí byla snížena clearance amlodipinu, což mělo za následek zvýšení AUC

o 40-60 %. Proto je u pacientů s poškozením jater nutná opatrnost.

Geriatričtí pacienti

Údaje o systémové expozici po podání přípravku Rasitrio geriatrickým pacientům nejsou k dispozici.

Při samostatném podání byla AUC aliskirenu u geriatrických osob (>65 let) o 50 % vyšší než u

mladších osob. Doba do dosažení maximální koncentrace amlodipinu v plazmě je podobná u starších i

mladších jedinců. Clearance amlodipinu má u geriatrických pacientů tendenci se snižovat s následným

nárůstem AUC a prodloužením eliminačního poločasu. Proto je při podávání přípravku Rasitrio

pacientům ve věku 65 let a více doporučena zvláštní pozornost, a u pacientů ve věku 75 let a více

mimořádná pozornost (viz body 4.2, 4.4, 4.8 a 5.1).

Omezená data naznačují, že systémová clearance hydrochlorothiazidu je snížena jak u zdravých, tak

u hypertenzních starších pacientů ve srovnání s mladými dobrovolníky. K dispozici nejsou specifická

data o účinku hydrochlorothiazidu u starších pacientů.

Pediatrická populace (do 18 let věku)

Farmakokinetika přípravku Rasitrio nebyla studována. Populační farmakokinetická studie byla

provedena u 74 hypertenzivních dětí ve věku od 1 do 17 let (s 34 patienty ve věku 6 až 12 let a

28 pacienty ve věku 13 až 17 let) léčených amlodipinem 1,25 až 20 mg podávaných jednou nebo

dvakrát denně. U dětí od 6 do 12 let a u dospívajících 13-17 let věku byla typická perorální clearance

(CL/F) 22,5, respektive 27,4 l/hod u mužského pohlaví a 16,4, respektive 21,3 l/hod u ženského

pohlaví. Mezi jednotlivými subjekty byla pozorována značná variabilita v expozici. Data u dětí do

6 let věku jsou omezená.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Aliskiren/hydrochlorothiazid a aliskiren/amlodipin

Neklinické toxikologické studie přípravku Rasitrio nebyly provedeny, protože tyto studie byly

provedeny u jednotlivých komponent přípravku.

Profil toxicity kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid a aliskiren/amlodipin byl důkladně

charakterizován v rámci předklinických studií. Obě kombinace byly celkově dobře tolerovány u

potkanů. Nálezy z 2- a 13týdenních studií toxicity per os byly konzistentní s těmi pro jednotlivé

komponenty.

Aliskiren

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíční studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů byl po dávce 1500 mg/kg/den nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cékální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren neměl žádný mutagenní potenciál v in vitro ani v in vivo studiích mutagenity. Tato

stanovení zahrnovala testy in vitro na bakteriálních a savčích buňkách a in vivo stanovení na

potkanech.

Přípavek již není registrován

Studie reprodukční toxicity provedené s aliskirenem neodhalily žádný důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky na centrální nervové,

respirační nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat

odpovídaly známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům

aliskirenu.

Amlodipin

Bezpečnostní údaje pro amlodipin jsou dobře stanoveny, jak klinicky, tak neklinicky.

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení

přežití mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších než nejvyšší doporučené dávky pro člověka

stanovené dle mg/kg.

Zhoršení fertility

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice

po dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená

dávka u člověka 10 mg na základě mg/m

). V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipinem

besilas po dobu 30 dnů v dávkách srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly

pozorovány snížené plazmatické hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž

snížení hustoty spermií a počtu zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

aby odpovídaly denním úrovním dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg nebyl podán žádný důkaz o

kancerogenitě amlodipinu. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná* než je

maximální doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m

) byla blízko maximální tolerované

dávky u myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné s léčivou látkou související účinky jak na genové, tak i na

chromozomální úrovni.

*Při hmotnosti pacienta 50 kg

Hydrochlorothiazid

Předklinické hodnocení podporující podání hydrochlorothiazidu lidem zahrnovalo in vitro testy

genotoxicity, reprodukční toxicity a studie kancerogenity na hlodavcích. Pro hydrochlorothiazid jsou

dostupné rozsáhlé klinické údaje, které jsou uvedeny v odpovídajících oddílech.

Hydrochlorothiazid neměl žádné účinky na fertilitu u myší a potkanů obou pohlaví, pokud byly tyto

druhy prostřednictvím potravy exponovány dávkám až 100 mg/kg/den, respektive 4 mg/kg/den, před

kopulací a během březosti.Tyto dávky hydrochlorothiazidu u myší a potkanů představovaly 19-

násobek, respektive 1,5-násobek, maximální doporučené denní dávky u člověka vyjádřené v mg/m

(Kalkulace uvažuje dávku 25 mg/den a pacienta 60 kg.)

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Mikrokrystalická celulóza

Krospovidon

Povidon

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Mastek

Červený oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu kalendářní blistry:

2 roky

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu blistry:

2 roky

PA/Alu/PVC – Alu kalendářní blistry:

18 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu kalendářní blistry:

Jedno balení obsahuje 14, 28, 56, 98 tablet

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu blistry:

Jedno balení obsahuje 30, 90 tablet

Jednodávkové balení (perforovaný jednodávkový blistr) obsahuje 56x1 tabletu

Vícečetné balení s jednodávkovými blistry (perforovaný jednodávkový blistr) obsahuje 98x1 tabletu

(2 balení po 49x1)

PA/Alu/PVC – Alu kalendářní blistry:

Jedno balení obsahuje 14, 28, 56 tablet

Vícečetné balení obsahuje 98 tablet (2 balení po 49)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Přípavek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/730/013-024

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. listopad 2011

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rasitrio 300 mg/5 mg/25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 300 mg (jako aliskireni fumaras), amlodipinum 5 mg

(jako amlodipini besilas) a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Slabě oranžovo-hnědá konvexní oválná tableta se zkosenými hranami s vyraženým “OIO” na jedné a

“NVR” na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Rasitrio je indikován k léčbě esenciální hypertenze jako substituční léčba u dospělých

pacientů, jejichž krevní tlak je dostatečně upraven po podání kombinace aliskirenu, amlodipinu a

hydrochlorothiazidu podané současně a ve stejné dávce jako v kombinaci.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Rasitrio je jedna tableta denně.

Pacienti užívající aliskiren, amlodipin a hydrochlorothiazid ve formě tablet jednotlivých přípravků

podávaných ve stejnou denní dobu mohou být převedeni na fixní kombinaci přípravku Rasitrio

obsahující stejnou dávku jednotlivých komponent.

Fixní kombinace smí být podána teprve po vytitrování dávky jednotlivých komponent podávaných

samostatně a dosažení stálého účinku. Dávkování by mělo být individualizováno a upraveno podle

klinické odpovědi pacienta.

Zvláštní populace

Starší pacienti ve věku 65 let a více

Existují důkazy o zvýšeném riziku nežádoucích účinků spojených s hypotenzí u pacientů ve věku

65 let a starších léčených přípravkem Rasitrio. Proto je potřeba zvláštní opatrnosti při podávání

přípravku Rasitrio pacientům ve věku 65 let a více.

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u této skupiny pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Starší pacienti ve věku 75 let a více

Velmi omezené údaje o užívání přípravku Rasitrio jsou k dispozici u pacientů ve věku 75 let a starších

(viz bod 5.2). Užívání přípravku Rasitrio u pacientů ve věku 75 let a starších by mělo být omezeno

na pacienty, u kterých je kontrola krevního tlaku stanovena na volnou kombinaci aliskirenu,

amplodipinu a hydrochlorothiazidu podáváných současně bez průvodního bezpečnostního rizika,

zejména hypotenze. Doporučena je mimořádná opatrnost, zahrnující častější monitorování krevního

tlaku (viz body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(zjištěná hodnota glomerulární filtrace (GFR) 89-60 ml/min/1,73 m

, respektive

59-30 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.4 a 5.2). Kvůli obsahu hydrochlorothiazidu je přípravek Rasitrio

kontraindikován u pacientů s anurií a u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (GFR

<30 ml/min/1,73 m

). Současné podání přípravku Rasitrio s blokátory receptorů angiotenzinu II

(ARB) nebo s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) je kontraindikováno u pacientů s

poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. U pacientů s mírně

až středně závažnou poruchou funkce jater nebo s progresivním onemocněním jater je při podávání

přípravku Rasitrio nutná obezřetnost. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater

nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma pro amlodipin (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Rasitrio u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé a zapíjejí se trochou vody. Přípravek Rasitrio se má užívat

jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Grapefruitová šťáva by

neměla být podávána současně s přípravkem Rasitrio (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na

jiné dihydropyridinové sloučeniny, nebo na jiné látky odvozené od sulfonamidů.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Hereditární nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Anurie.

Závažná porucha funkce ledvin (GFR <30 ml/min/1,73 m

Hyponatrémie, hyperkalcémie, symptomatická hyperurikémie a refrakterní hypokalémie.

Závažná porucha funkce jater.

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem a itrakonazolem, dvěma silnými inhibitory P-

glykoproteinu (P-gp), a jinými účinnými inhibitory P-gp (např. chinidin), je kontraindikováno

(viz bod 4.5).

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes

mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

Těžká hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Překážka ve výtokové části levé srdeční komory (např. aortální stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Přípavek již není registrován

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Rasitrio ukončena (viz

bod 4.8).

Při podávání kterýchkoli antihypertenziv může výrazné snížení tlaku u pacientů s ischemickou

kardiopatií nebo ischemickou chorobou srdeční vést k infarktu myokardu nebo k cévní mozkové

příhodě.

Symptomatická hypotenze se objevovala s vyšší četností u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí

léčených přípravkem Rasitrio než u pacientů léčených dvojkombinací aliskiren/amlodipin,

aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid.

Hypersenzitivní reakce na hydrochlorothiazid se může u pacientů vyskytnout, ale její výskyt je

pravděpodobnější u pacientů s alergiemi nebo astmatem.

Systémový lupus erythematodes

U thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, byla popsána exacerbace či aktivace

systémového lupus erythematodes.

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje. Pokud je současné podávání považováno

za absolutně nezbytné, je nutné pečlivé monitorování krevního tlaku, renálních funkcí a hladiny

elektrolytů.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Geriatričtí pacienti ve věku 65 let a více

Při podávání přípravku Rasitrio pacientům ve věku 65 let a starších je nutná zvýšená opatrnost.

Symptomatická hypotenze se objevovala s vyšší četností u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí

léčených přípravkem Rasitrio než u pacientů léčených dvojkombinací aliskiren/amlodipin,

aliskiren/hydrochlorothiazid nebo amlodipin/hydrochlorothiazid. Pacienti ve věku 65 let a více jsou

náchylnější k hypotenzi vyskytující se jako nežádoucí účinek při léčbě přípravkem Rasitrio (viz

body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Geriatričtí pacienti ve věku 75 let a více

O užívání přípravku Rasitrio u pacientů ve věku 75 let a starších jsou k dispozici velmi omezené údaje

o účinnosti a bezpečnosti. Doporučena je mimořádná opatrnost, zahrnující častější monitorování

krevního tlaku (viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Srdeční selhání

Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu mají být pacientům s městnavým srdečním selháním

podávány s opatrností, neboť mohou zvyšovat riziko vzniku kardiovaskulárních příhod a mortality.

Údaje o kardiovaskulární mortalitě a morbiditě při podávání přípravku Rasitrio pacientům se srdečním

selháním nejsou k dispozici (viz bod 5.1).

Přípavek již není registrován

Aliskiren je nutné užívat s obezřetností u pacientů se srdečním selháním léčených furosemidem nebo

torasemidem (viz bod 4.5).

Riziko symptomatické hypotenze

Po zahájení léčby přípravkem Rasitrio by se mohla objevit symptomatická hypotenze v následujících

případech:

Pacienti se značnou objemovou deplecí nebo pacienti s deplecí solí (t.j. ti, kteří užívají vysoké

dávky diuretik) nebo

Kombinované užívání aliskirenu u jiných látek působících na RAAS.

Objemová deplece a deplece solí by měla být upravena před podáním přípravku Rasitrio nebo by

léčba měla být zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Nerovnováha elektrolytů

Léčba přípravkem Rastrio se má zahájit pouze po úpravě hypokalémie a hypomagnesémie. Thiazidová

diuretika mohou urychlit vznik hypokalémie nebo zhoršit již existující hypokalémii. U pacientů

se zvýšenou ztrátou draslíku, například s nefropatiemi se ztrátami solí a prerenálním (kardiogenním)

poškozením ledvin, by měla být podávána thiazidová diuretika s opatrností. Pokud se během léčby

hydrochlorothiazidem vyvine hypokalémie, má být podávání přípravku Rasitrio přerušeno až do

dosažení stabilní korekce hladiny draslíku.

Při užívání thiazidových diuretik se může objevit hypokalemie. Riziko hypokalemie je vyšší u

pacientů s jaterní cirhózou, u pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů s neadekvátním perorálním

příjmem elektrolytů a pacientů se souběžnou léčbou kortikosteroidy nebo adrenokortikotropním

hormonem (ACTH) (viz body 4.5 a 4.8).

Naopak, po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se

může dále zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání

nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné,

doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně

sérových elektrolytů. Užití aliskirenu v kombinaci s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů

s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3, 4.5 a 4.8).

Thiazidová diuretika mohou urychlit vznik hyponatrémie a hypochlorémické alkalózy nebo zhoršit již

existující hyponatrémii. Byla pozorována hyponatrémie doprovázená neurologickými příznaky

(nevolnost, progresivní dezorientace, apatie). Léčba hydrochlorothiazidem má být zahájena pouze po

úpravě již existující hyponatrémie. V případě závažné nebo rychlé hyponatrémie, vyvíjející se během

léčby přípravkem Rasitrio, by měla být léčba přerušena, dokud nedojde k normalizaci natrémie.

U všech pacientů léčených thiazidovými diuretiky má být pravidelně monitorována hladina

elektrolytů, zejména draslíku, sodíku a hořčíku.

Thiazidy snižují vylučování vápníku močí a mohou způsobit intermitentní a lehké zvýšení vápníku v

séru, při absenci známých poruch metabolismu kalcia. Přípravek Rasitrio je kontraindikován

u pacientů s hyperkalcémií a má být užíván pouze po korekci jakékoliv předcházející hyperkalcémie.

Podávání přípravku Rasitrio má být přerušeno, pokud se během léčby vyvine hyperkalcémie. Hladiny

vápníku v séru je třeba během léčby thiazidy pravidelně monitorovat. Výrazná hyperkalcémie může

svědčit o skrytém hyperparathyreoidismu. Před provedením testů na funkci příštítných tělísek musí

být podávání thiazidů ukončeno.

Nebylo prokázáno, že by přípravek Rasitrio snižoval nebo předcházel hyponatrémii vyvolané

diuretiky. Deficit chloridu je zpravidla mírný a obvykle nevyžaduje léčbu.

Přípavek již není registrován

Porucha funkce ledvin a jejich transplantace

Thiazidová diuretika mohou u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vyvolat azotémii. Při léčbě

přípravkem Rasitrio je u pacientů s poruchou funkce ledvin doporučeno pravidelné monitorování

sérových elektrolytů včetně draslíku, kreatininu a kyseliny močové. Nejsou zkušenosti s podáváním

hypertenzním pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥150 μmol/l nebo

1,70 mg/dl u žen a ≥177 μmol/l or 2,00 mg/dl u mužů a/nebo zjištěná glomerulárni filtrace (GFR)

<30 ml/min/1,73 m

), dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí.

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u hypertenzních pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

(GFR <30 ml/min/1,73 m

) nebo anurií (viz body 4.2 a 4.3). Úprava dávky není nutná u pacientů s

mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin.

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných léčebných přípravků ovlivňujících RAAS, pokud je

přípravek Rasitrio podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, prudkého nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Užití aliskirenu v kombinaci

s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů poruchou funkce ledvin

(GFR <60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

U pacientů, kteří v nedávné době podstoupili transplantaci ledvin, nejsou s podáváním přípravku

Rasitrio zkušenosti, proto je u těchto pacientů nutná opatrnost.

Porucha funkce jater

Přípravek Rasitrio je kontraindikován u hypertenzních pacientů se závažnou poruchou funkce jater

(viz body 4.3 a 5.2). Opatrnosti je zapotřebí při podávání přípravku Rasitrio pacientům s mírnou až

středně závažnou poruchou funkce jater nebo progresivním onemocněním jater (viz body 4.2 a 5.2).

Hodnoty plazmatického poločasu amlodipinu a AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší,

dávkovací schéma u těchto pacientů nebylo stanoveno.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie

Stejně jako u jiných vasodilatátorů je při užití amlodipinu u pacientů trpících stenózou aortální nebo

mitrální chlopně nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií indikována zvláštní opatrnost.

Metabolické a endokrinní účinky

Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou změnit glukózovou toleranci a zvýšit sérové

hladiny cholesterolu a triacylglycerolů a kyseliny močové. U pacientů s diabetem může být během

léčby přípravkem Rasitrio nutná úprava dávkování insulinu nebo perorálních antidiabetik. Užití

přípravku Rasitrio v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

(viz bod 4.3).

S ohledem na obsah hydrochlorothiazidu je přípravek Rasitrio kontraindikován u symptomatické

hyperurikémie (viz bod 4.3). Hydrochlorothiazid může zvýšit sérové hladiny kyseliny močové

v důsledku snížené clearance kyseliny močové a může způsobit nebo zhoršit hyperurikémii stejně jako

vyvolat dnu u vnímavých pacientů.

Thiazidy snižují vylučování vápníku močí a mohou způsobit intermitentní a lehké zvýšení vápníku v

séru, při absenci známých poruch metabolismu kalcia. Přípravek Rasitrio je kontraindikován

u pacientů s hyperkalcémií a má být užíván pouze po korekci jakékoliv předcházející hyperkalcémie.

Podávání přípravku Rasitrio má být přerušeno, pokud se během léčby vyvine hyperkalcémie. Hladiny

vápníku v séru je třeba během léčby thiazidy pravidelně monitorovat. Výrazná hyperkalcémie může

svědčit o skrytém hyperparathyreoidismu. Před provedením testů na funkci příštítných tělísek musí

být podávání thiazidů ukončeno.

Přípavek již není registrován

Stenóza renální arterie

Nejsou k dispozici žádné údaje z kontrolovaných klinických studií týkající se podávání přípravku

Rasitrio pacientům s jednostrannou nebo bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální

arterie u solitérní ledviny. Nicméně, stejně jako u jiných léčivých přípravků ovlivňujících renin-

angiotenzin-aldosteronový systém, existuje zvýšené riziko renální insuficience včetně akutního

selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. Proto je nutno u

těchto pacientů postupovat s opatrností. Jestliže dojde k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Anafylaktické reakce a angioedém

Během post-marketingového sledování byly při léčbě aliskirenem pozorovány anafylaktické reakce

(viz bod 4.8). U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky

připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných léčivých

přípravků, které ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém.

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných léčivých přípravků, které mohou způsobit angioedém,

včetně blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory

angiotenzinového receptoru) (viz bod 4.8).

Během post-marketingového sledování byly angioedém a reakce podobné angioedému pozorovány při

současném podávání aliskirenu s ACEI a/nebo ARB (viz bod 4.8).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů predisponovaných k hypersenzitivitě.

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytnou anafylaktické reakce nebo angioedém, musí být léčba přípravkem Rasitrio

okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého

vymizení příznaků tohoto onemocnění. Pacienti musí být informováni o nutnosti hlásit lékaři jakékoli

známky nasvědčující alergickým reakcím, zejména obtížné dýchání nebo polykání, otok tváří,

končetin, očí, rtů nebo jazyka. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu,

musí být podán adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Fotosenzitivita

Při léčbě thiazidovými diuretiky byly popsány případy fotosenzitivity (viz bod 4.8). Pokud se během

léčby přípravkem Rasitrio objeví fotosenzitivita, doporučuje se léčbu přerušit. Pokud je opětovné

podání diuretika považováno za nezbytné, doporučuje se chránit exponovaná místa před sluncem a

umělým UVA zářením.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Hydrochlorothiazid, sulfonamid, je spojován s charakteristickou reakcí vedoucí k akutní přechodné

myopii a akutnímu glaukomu s uzavřeným úhlem. Mezi příznaky patří akutní nástup snížené ostrosti

zraku nebo bolest očí nastupující obvykle během několika hodin až týdnů po zahájení léčby. Neléčený

akutní glaukom s uzavřeným úhlem může vést k trvalé ztrátě zraku. Primární léčbou je co nejrychlejší

zastavení léčby hydrochlorothiazidem. Pokud nitrooční tlak zůstává neupraven, je třeba zvážit rychlou

medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Rizikovými faktory pro rozvoj akutního glaukomu

s uzavřeným úhlem mohou být dřívější alergie na sulfonamidy nebo penicilin.

Přípavek již není registrován

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Informace o interakcích přípravku Rasitrio

Populační farmakokinetická analýza u pacientů s hypertenzí neodhalila žádné klinicky významné

změny expozice v rovnovážném stavu (AUC) a C

aliskirenu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu

v porovnání s odpovídajícími dvojkombinacemi.

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu sérového draslíku: Draslík-depleční účinek hydrochlorothiazidu

je zmírněn draslík-šetřícím účinkem aliskirenu. Avšak tento očekávaný účinek hydrochlorothiazidu na

draslík v séru by mohl být potencován jinými léčivými přípravky doprovázenými ztrátou draslíku a

hypokalémií (např. jiná kaliumuretická diuretika, kortikosteroidy, laxativa, adrenokortikotropní

hormon (ACTH), amfotericin, karbenoxolon, G penicilin, deriváty kyseliny salicylové). Naopak,

současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Léčivé přípravky ovlivněné poruchou koncentrace draslíku v séru: Pokud je přípravek Rasitrio

podáván souběžně s léčivými přípravky, které jsou ovlivněny koncentrací draslíku v séru (např.

digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se periodické monitorování hladiny draslíku v séru.

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2 (COX-

2 inhibitorů), acetylsalicylová kyselina, neselektivní NSAID: Stejně jako jiné léčivé přípravky

ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat antihypertenzní účinek aliskirenu.

NSAID mohou také oslabit účinek diuretik a antihypertenzní aktivitu hydrochlorothiazidu.

U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní pacienti nebo starší pacienti) může

aliskiren a hydrochlorothiazid podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení ledvinných funkcí,

včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při užívání přípravku

Rasitrio s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Informace o interakcích aliskirenu

Kontraindikované (viz bod 4.3)

Dvojitá blokáda RAAS

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u ostatních pacientů

(viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Silné inhibitory P-glykoproteinu (P-gp)

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Přípavek již není registrován

Nedoporučené (viz bod 4.2)

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61 % a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38 %. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s přípravkem Rasitrio.

Nutná obezřetnost při současném podání

Interakce P-gp

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dosupnost aliskirenu průměrně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost aliskirenu. Ačkoli toto nebylo u

aliskirenu studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a inhibitory

P-gp mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou inhibitory P-gp více

zvyšovat hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně

záleží na stupni inhibice tohoto transportéru.

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo

k 76 %, respektive 97 % zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižují exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku

Současné podávání jiných látek ovlivňujících RAAS, NSAID nebo přípravků ovlivňujících hladinu

draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které

obsahují draslík, heparin), mohou vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání

přípravků ovlivňujících hladinu draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u ostatních pacientů

(viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Furosemid a torasemid

Současné perorální podání aliskirenu a furosemidu nemělo vliv na farmakokinetiku aliskirenu, ale

snižovalo expozici furosemidu o 20-30% (vliv aliskirenu na furosemid podávaný intramuskulárně

nebo intravenózně nebyl zkoumán). Po opakovaných dávkách furosemidu (60 mg/den) podávaných

současně s aliskirenem (300 mg/den) pacientům se srdečním selháním došlo ke snížení vylučování

sodíku močí a redukci objemu moči během prvních 4 hodin o 31%, respektive 24%, v porovnání se

samotným furosemidem. Průměrná hmotnost pacientů současně léčených furosemidem a 300 mg

aliskirenu (84,6 kg) byla vyšší než hmotnost pacientů léčených samotným furosemidem (83,4 kg).

Menší změny ve farmakokinetice a účinnosti furosemidu byly pozorovány u aliskirenu 150 mg/den.

Přípavek již není registrován

Dostupné klinické údaje nenaznačují, že při souběžném podávání aliskirenu byly použity vyšší dávky

torasemidu. Je známo, že vylučování torasemidu ledvinami je zprostředkováno organickými

aniontovými transportéry (OAT). Aliskiren je jen minimálně vylučován ledvinami, a to pouze 0,6%

dávky aliskirenu v moči po perorálním podání (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu, že u aliskirenu bylo

prokázáno, že je substrátem pro organický anionty transponující polypeptid 1A2 (OATP1A2) (viz

interakce s inhibitory organických anionty transportujících polypeptidů (OATP) je zde potenciál

aliskirenu snížit expozici torasemidu v plazmě interferencí do absorpčního procesu.

U pacientů léčených současně aliskirenem a furosemidem per os nebo torasemidem se proto

doporučuje sledování účinků furosemidu nebo torasemidu při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, torasemidu nebo aliskirenu, aby se zabránilo změnám objemu extracelulární tekutiny a

možné nadměrné objemové zátěži (viz bod 4.4).

Warfarin

Účinky aliskirenu na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Interakce s potravou

Potrava (s nízkým nebo vysokým obsahem tuku) značně snížila absorpci aliskirenu (viz bod 4.2).

Bez interakcí

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích

a se kterými

nebyly nalezeny interakce, byly

acenokumarol,

atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol,

isosorbid-mononitrát a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo

cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC aliskirenu.

Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

aliskirenu v rovnovážném stavu zvýšily o 50 %.

Souběžné podávání aliskirenu nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro aliskiren a tyto souběžně podávané

léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Aliskiren může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (ostatní interakce P-gp viz bod 4.5).

Substráty nebo slabé inhibitory P-gp

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50 %. V experimentu na zvířatech se prokázalo, že P-gp určuje biologickou dostupnost

aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka, rifampicin) proto mohou biologickou dostupnost aliskirenu

snižovat.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

Přípavek již není registrován

Informace o interakcích amlodipinu

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

Při současném podávání je nutná opatrnost

CYP3A inhibitory

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a

dávku upravit.

Induktory CYP3A4

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s

induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické

koncentraci amlodipinu. Proto je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Grapefruitová šťáva

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což vede k zvýšení účinku snižování

krevního tlaku.

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalémií. Z důvodu možného rizika

hyperkalémie je nutné se u pacientů se sklonem ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertermie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinky amlodipinu na snižování krevního tlaku se sčítají s účinky jiných antihypertenziv.

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77 %

zvýšení expozice simvastatinu oproti podávání samotného simvastatinu. U pacientů léčených

amlodipinem se doporučuje omezit dávky simvastatinu na 20 mg denně.

Žádné interakce

V klinických studiích interakcí neovlivňoval amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu,

digoxinu, warfarinu ani cyklosporinu.

Informace o interakcích hydrochlorothiazidu

Při souběžné aplikaci následujících léčivých přípravků s thiazidovými diuretiky může dojít k

interakci:

Nedoporučuje se

Lithium

Renální clearance lithia je thiazidy snížena, proto může hydrochlorothiazid zvyšovat riziko toxicity

lithia. Souběžné podávání lithia a hydrochlorothiazidu se nedoporučuje. Pokud je tato kombinace

nezbytná, doporučuje se během souběžného podávání pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru.

Při současném podávání je nutná opatrnost

Alkohol, barbituráty nebo narkotika

Současné podání thiazidových diuretik s látkami, které mají vliv na snížení krevního tlaku (např.

snížením činnosti sympatické centrální nervové soustavy nebo přímou vasodilatací) může potencovat

ortostatickou hypotenzi.

Amantadin

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat nežádoucí účinky vyvolané amantadinem.

Přípavek již není registrován

Antidiabetika (např. inzulín a perorální antidiabetika)

Thiazidy mohou změnit glukózovou toleranci. Úprava dávky antidiabetika může být nezbytná (viz

bod 4.4). Metformin by měl být používán pouze s opatrností kvůli riziku laktátové acidózy vyvolané

možným funkčním renálním selháním spojeným s hydrochlorothiazidem.

Anticholinergní látky a jiné léčivé přípravky ovlivňující motilitu žaludku

Biologická dostupnost thiazidových diuretik může být zvýšena anticholinergními látkami (např.

atropin, biperiden), zřejmě v důsledku snížené gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování

žaludku. Naopak se přepokládá, že prokinetika, jako je cisaprid, mohou snížit biologickou dostupnost

thiazidových diuretik.

Léčivé přípravky používané k léčbě dny

Může být zapotřebí úprava dávky urikosurik, protože hydrochlorothiazid může zvyšovat sérové

hladiny kyseliny močové. Může být zapotřebí zvýšení dávky probenecidu a sulfinpyrazonu. Současné

podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, může zvýšit incidenci hypersenzitivity

k allopurinolu.

Léčivé přípravky, které mohou vyvolat torsades de pointes

Vzhledem k riziku hypokalémie by měl být hydrochlorothiazid podáván s opatrností při současném

podávání léčivých přípravků, které mohou vyvolat torsades de pointes, zejména antiarytmik třídy Ia a

III a některých antipsychotik.

Léčivé přípravky ovlivňující sérovou hladinu sodíku

Hyponatrémické účinky diuretik mohou být zesíleny současným podáním léčivých přípravků jako

jsou antidepresiva, antipsychotika, antiepileptika, atd. Opatrnost se doporučuje při dlouhodobém

podávání těchto léčivých přípravků.

Betablokátory a diazoxid

Současné použití thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, s betablokátory může zvýšit

riziko hyperglykémie. Thiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zvyšovat

hyperglykemizující účinek diazoxidu.

Iontoměniče

Absorpce thiazidových diuretik, zahrnujících hydrochlorothiazid, je snížena cholestyraminem nebo

kolestipolem. To by mohlo vést k subterapeutickým účinkům thiazidových diuretik. Nicméně střídání

dávek hydrochlorothiazidu a pryskyřice tak, že hydrochlorothiazid je podán minimálně 4 hodiny před

a 4-6 hodin po podání pryskyřic, by mělo teoreticky minimalizovat interakci.

Vitamín D a soli vápníku

Podávání thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, spolu s vitamínem D nebo solemi

vápníku může potencovat vzestup sérových hladin vápníku. Souběžné podávání thiazidových diuretik

může vést k hyperkalcémii u pacientů se sklonem k hyperkalcémii (např. u hyperparatyreózy,

malignity nebo vitamínem D zprostředkovaných stavů) zvýšením tubulární reabsorpce vápníku.

Nedepolarizující periferní myorelaxancia

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, potencují účinek periferních myorelaxancií jako jsou deriváty

kurare.

Cytotoxické látky

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou snižovat renální exkreci cytotoxických látek (např.

cyklofosfamid, methotrexát) a potencovat tak jejich myelosupresivní účinek.

-

Digoxin a jiné digitalisové glykosidy

Thiazidy-indukovaná hypokalémie nebo hypomagnesemie podporují výskyt digitalisem indukovaných

srdečních arytmií (viz bod 4.4).