Rapiscan

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
regadenoson
Dostupné s:
GE Healthcare AS 
ATC kód:
C01EB21
INN (Mezinárodní Name):
regadenoson
Terapeutické skupiny:
Kardioterapie
Terapeutické oblasti:
Periferní zobrazování myokardu
Terapeutické indikace:
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické účely. Rapiscan je selektivní koronární vazodilatátor pro použití jako farmakologický zátěžový agent pro radionuklidové zobrazování myokardiální perfuze (MPI) u dospělých pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit adekvátní cvičení stres.
Přehled produktů:
Revision: 12
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001176
Datum autorizace:
2010-09-06
EMEA kód:
EMEA/H/C/001176

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

09-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

30-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

30-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

30-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

30-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

09-06-2015

Přečtěte si celý dokument

B.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rapiscan 400 mikrogramů injekční roztok

Regadenosonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám začne být tento přípravek

podáván, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rapiscan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Rapiscan

Jak se přípravek Rapiscan podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rapiscan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rapiscan a k čemu se používá

Přípravek Rapiscan obsahuje léčivou látku regadenoson. Náleží do skupiny léčivých přípravků

nazývaných „koronární vazodilatátory

. Roztahuje srdeční tepny a zvyšuje srdeční tep. To má za

následek vyšší přítok krve do svalů srdce.

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

Přípravek Rapiscan se používá při typu skenování srdce u dospělých zvaném „perfuzní scintigrafie

myokardu

K vytváření snímků se při tomto skenování používá radioaktivní látka zvaná „radiofarmakum

. Tyto

snímky zobrazují, jak krev vtéká do svalů srdce. Pro zatížení srdce před skenováním se obvykle

používá běhání na běžícím pásu. Při běhání se do těla vstřikuje malé množství radiofarmaka, většinou

do žíly na ruce. Potom se pořizují snímky srdce. Lékař si potom může prohlédnout, zda srdečními

svaly prochází při zátěži dostatečné množství krve.

Pokud nemůžete podat požadovaný výkon pro dosažení dostatečného zatížení Vašeho srdce, bude

Vám přípravek Rapiscan podán prostřednictvím injekce tak, aby za účelem zvýšení průtoku krve

Vaším srdcem byla poskytnuta zátěž podobného rozsahu.

Přípravek Rapiscan je také používán při katetrizaci (vyšetřovací metoda při podezření na srdeční

chorobu) a zobrazování srdečních tepen (invazivní koronární angiografie) k rozšíření srdečních tepen

za účelem měření rozdílu v tlaku způsobeného zúžením v jedné nebo více tepnách. Během srdeční

katetrizace je přes Vaši stehenní nebo radiální (od lokte k zápěstí) tepnu aplikována dlouhá tenká

trubička nazývaná katetr, která je následně zavedena skrz Vaše krevní cévy do Vašeho srdce. Lékař

provádějící katetrizaci může také s ohledem na zúžení zjištěné v jedné nebo více srdečních tepnách

požadovat měření rozdílu v tlaku (frakční průtoková rezerva).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude podán přípravek Rapiscan

Neužívejte přípravek Rapiscan:

jestliže máte pomalý srdeční tep (

srdeční blokáda vysokého stupně nebo onemocnění sinusového

uzlu

) a nemáte zavedený kardiostimulátor.

jestliže trpíte bolestí na hrudi, která se objevuje nepředvídatelně

(nestabilní angína)

a která se

po léčbě nezlepšila.

jestliže máte nízký krevní tlak

(hypotenze)

jestliže trpíte srdečním selháním.

jestliže jste alergický(á)

na regadenoson nebo na kteroukoli další složku přípravku Rapiscan

(uvedenou v bodě 6).

Před užitím přípravku Rapiscan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Dříve než je Vám přípravek Rapiscan podán, Váš lékař musí vědět:

jestli jste někdy měl(a)

závažný problém se srdcem (například srdeční infarkt nebo neobvyklý

srdeční rytmus)

jestli máte srdeční rytmus, při kterém je Váš srdeční tep velmi rychlý nebo nepravidelný

(fibrilace síní nebo flutter síní)

jestli máte vysoký krevní tlak, který není upraven léčbou, zejména pokud je doprovázen

nedávnými epizodami krvácení z nosu, bolestí hlavy nebo rozmazaným nebo dvojitým viděním.

jestli se u vás vyskytly epizody „malé mrtvice“ (označovaná jako tranzitorní ischemická ataka)

jestli máte poruchu srdečního rytmu zvanou

syndrom dlouhého intervalu QT

jestli se u Vás vyskytly případy

srdeční blokády

(která může zpomalovat činnost srdce) nebo

máte

velmi pomalý srdeční tep

jestli máte jakýkoli problém se

srdcem

nebo s

krevními cévami,

zejména takový, který

se

zhorší,

když se Váš krevní tlak sníží. To může zahrnovat nízký objem krve

(způsobený

například závažným průjmem nebo dehydratací nebo užíváním přípravků na odvodnění)

, zánět

kolem srdce

(perikarditidu)

a některé formy onemocnění srdeční chlopně nebo tepny

(jako

například zúžení srdeční tepny nebo chlopně)

jestliže máte onemocnění, které způsobuje záchvaty (křeče), jako je např. epilepsie, nebo jestliže

jste někdy měl(a) záchvaty.

jestli máte

astma

nebo

plicní onemocnění

Před podáním injekce informujte svého lékaře,

pokud se Vás týká něco z výše uvedeného.

Děti a dospívající

Přípravek Rapiscan nemá být používán u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Rapiscan

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Zvláštní péče se musí věnovat u následujících léčivých přípravků:

theofylin

, léčivo používané k léčbě astmatu a jiných plicních chorob,

se nesmí použít alespoň

12 hodin předtím,

než je Vám podán přípravek Rapiscan, protože by mohl blokovat účinek

přípravku Rapiscan.

dipyridamol

, léčivý přípravek používaný k prevenci krevních sraženin,

se nesmí použít

alespoň 2 dny předtím,

než je Vám podán přípravek Rapiscan, protože by mohl změnit účinek

přípravku Rapiscan.

Přípravek Rapiscan s jídlem a pitím

Nejezte jídlo a nepijte nápoje s obsahem kofeinu (například čaj, kávu, kakao, kolu nebo čokoládu)

alespoň 12 hodin předtím, než je Vám podán přípravek Rapiscan, a to z toho důvodu, že kofein může

ovlivnit účinek přípravku Rapiscan.

Těhotenství a kojení

Dříve než je Vám podán přípravek Rapiscan, informujte svého lékaře:

Pokud

jste těhotná

, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět. Neexistují

adekvátní údaje o používání přípravku Rapiscan u těhotných žen. Ve studiích na zvířatech byly

pozorovány škodlivé účinky, není však známo, zda existuje riziko pro lidi. Váš lékař Vám podá

přípravek Rapiscan pouze v případě, že je to nevyhnutelně nutné.

Pokud

kojíte

. Není známo, zda je přípravek Rapiscan vylučován do lidského mléka a bude Vám

podán pouze tehdy, když je Váš lékař přesvědčený, že je to nutné. Kojení musíte přerušit na

dobu alespoň 10 hodin po podání přípravku Rapiscan.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete používat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rapiscan Vám může způsobit závratě. Může způsobovat další příznaky (bolest hlavy nebo

dušnost), které by mohly ovlivňovat Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tyto účinky obvykle

netrvají déle než 30 minut. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se tyto účinky

nezlepší.

Přípravek Rapiscan obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. Po podání přípravku

Rapiscan Vám bude podána injekce s roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), která obsahuje

45 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu, jestliže jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Rapiscan podává

Přípravek Rapiscan je podáván injekcí zdravotnickým pracovníkem

(lékařem, zdravotní sestrou

nebo zdravotním technikem) ve zdravotnickém zařízení, kde je možné sledovat Vaše srdce a krevní

tlak. Je podán injekcí přímo do žíly jako jedna dávka 400 mikrogramů v 5 ml roztoku. Podání injekce

trvá asi 10 sekund. Podaná dávka nezávisí na Vaší hmotnosti.

Dostanete rovněž

injekci s roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) (5 ml) a injekci s malým

množstvím radioaktivní látky (radiofarmaka).

Po podání injekce přípravku Rapiscan

se Váš srdeční tep rychle zvýší. Váš srdeční tep a krevní tlak

bude sledován.

Po podání injekce přípravku Rapiscan

musíte zůstat sedět nebo ležet tak dlouho, až se Váš srdeční

tep a krevní tlak vrátí na Vaše normální hodnoty. Lékař, zdravotní sestra nebo zdravotní technik Vám

řeknou, kdy můžete vstát.

Po uplynutí dostatečného času na to, aby se radiofarmakum dostalo do srdečního svalu, Vám bude

pořízen snímek srdce.

Během katetrizace srdečních tepen může Váš lékař s ohledem na zúžení zjištěné v jedné nebo více

srdečních tepnách také měřit rozdíly v tlaku (známé také jako frakční průtoková rezerva – FFR).

Pokud to bude považováno za nezbytné, může být pro takové měření rozdílu tlaku v průběhu stejné

katetrizační procedury nejméně 10 minut po první dávce injekčně podána druhá dávka 400

mikrogramů. Hodnoty tepové frekvence a krevního tlak budou sledovány v průběhu celé procedury.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Rapiscan, než mělo být

Po podání příliš velkého množství přípravku Rapiscan se u některých osob objevilo zrudnutí, závratě a

zvýšený srdeční tep. Jestliže se Váš lékař domnívá, že máte závažné nežádoucí účinky, nebo že účinky

přípravku Rapiscan trvají příliš dlouho, může Vám podat injekci léčivého přípravku zvaného

aminofylin, který tyto účinky zmírňuje.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rapiscan nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné.

Obyčejně se objevují brzy po podání injekce přípravku

Rapiscan a

obvykle odezní během 30 minut

. Obvykle není potřebná jejich léčba.

Závažnější nežádoucí účinky zahrnují:

náhlé zastavení srdce nebo poškození srdce, srdeční blokáda (porucha srdečního elektrického

signálu, kdy signál nemůže projít z horních do spodních komor), zrychlený srdeční tep

nízký krevní tlak, který může vést k mdlobám nebo „malé mrtvici“ (zahrnující ochablost svalů

obličeje nebo neschopnost mluvit). Vzácně může přípravek Rapiscan způsobit mrtvici (známá

také jako cévní mozková příhoda).

alergická reakce, která může způsobit vyrážku, podlitiny, otok pod kůží v okolí očí nebo hrdla,

stažení hrdla a dýchací potíže a která se může objevit okamžitě nebo s odstupem po injekci

přípravku Rapiscan

Pokud se domníváte, že máte závažné nežádoucí účinky, ihned informujte svého lékaře. Váš lékař

Vám může podat injekci léčivého přípravku zvaného aminofylin, který tyto účinky zmírňuje.

Velmi časté nežádoucí účinky

(postihují více než 1 pacienta z 10)

bolest hlavy, závratě

dušnost

bolest na hrudi

změny v testech sledování srdeční činnosti (elektrokardiogram)

zarudnutí

nepříjemné pocity v oblasti žaludku

Časté nežádoucí účinky

(postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

bolest srdce (angína), neobvyklý srdeční rytmus, zrychlený srdeční tep, pocit vynechání

srdečního tepu, chvění (flutter) srdce, nebo příliš silný nebo rychlý tep (palpitace)

nízký krevní tlak

svírání v krku, dráždění v krku, kašel

zvracení, nevolnost (pocit na zvracení)

celkový špatný pocit nebo pocit slabosti

nadměrné pocení

bolest zad, rukou a nohou, šíje nebo čelisti

nepříjemný pocit v oblasti kostí a svalů

mravenčení, snížená citlivost, změny chuti

nepříjemný pocit v ústech

Méně časté nežádoucí účinky

(postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

náhlé zastavení srdce nebo poškození srdce, srdeční blokáda (porucha srdečního elektrického

signálu, kdy signál nemůže projít z horní do spodní komory), pomalý srdeční tep

křeče, mdloba, „malá mrtvice“ (zahrnující ochablost svalů obličeje nebo neschopnost mluvení),

snížená vnímavost (která může zahrnovat stav hlubokého bezvědomí – kóma), třes, ospalost

alergická reakce, která může způsobit vyrážku, podlitiny, otok pod kůží v okolí očí nebo hrdla,

stažení hrdla, dýchací potíže

sípání

zrychlený dech

vysoký krevní tlak, bledost, studené ruce a nohy

rozmazané vidění, bolest očí

úzkost, potíže se spánkem

zvonění v uších

plynatost, průjem, mimovolní únik stolice

zarudnutí pokožky

bolest v kloubech

bolest nebo nepříjemné pocity v oblasti vpichu injekce, celková bolest těla

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

potíže s dýcháním (bronchospasmus)

zástava dýchání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Rapiscan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Rapiscan po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a

krabičce za „EXP“. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Rapiscan se nesmí používat, jestliže je roztok zabarvený nebo obsahuje pevné částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí. Za uchovávání a likvidaci tohoto léčivého přípravku bude

odpovědný zdravotnický personál.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rapiscan obsahuje

Léčivou látkou v přípravku Rapiscan je regadenosonum. Jedna 5ml injekční lahvička přípravku

Rapiscan obsahuje regadenosonum 400 mikrogramů.

Dalšími složkami jsou: dinatrium-edetát, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného, propylenglykol, voda pro injekci.

Jak přípravek Rapiscan vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok Rapiscan je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic. Přípravek Rapiscan se dodává

v krabičce obsahující jednorázovou skleněnou 5 ml injekční lahvičku s kaučukovou zátkou a

hliníkovým krytem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

GE Healthcare AS

Nycoveien 1

NO-0485 Oslo

Norsko

Výrobce:

Millmount Healthcare Limited,

Block 7, City North Business Campus,

Stamullen, Co Meath, K32 YD60, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k

dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek Rapiscan se má podat jako rychlá, 10sekundová injekce do periferní žíly za použití katétru

či jehly o velikosti 22 G nebo větších.

Ihned po injekci přípravku Rapiscan je třeba podat 5 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9%).

Radiofarmakum pro perfuzní scintigrafii myokardu má být podáno během 10-20 sekund po podání

injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Radiofarmakum je možné podat přímo do

stejného katétru jako přípravek Rapiscan.

Pro měření FFR má být léčivý přípravek Rapiscan podán jako rychlá, 10sekundová injekce do

periferní žíly za použití katétru či jehly o velikosti 22 G nebo větších. Ihned po injekci přípravku

Rapiscan je třeba podat 10 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Musí být

dodrženy obvyklé techniky katetrizace a měření FFR a hodnota FFR má být měřena jako nejnižší

hodnota poměru Pd/Pa dosažená při stabilním stavu maximální hyperémie.

Pokud to bude považováno za nezbytné, může být v průběhu stejné katetrizační procedury pro měření

FFR nejméně 10 minut po první dávce injekčně podána druhá dávka 400 mikrogramů.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

Tento léčivý přípravek se před podáním musí pohledem zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice

nebo není zabarvený.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Další informace naleznete v úplném znění souhrnu údajů o přípravku.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rapiscan 400 mikrogramů injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje regadenosonum 400 mikrogramů (80 mikrogramů/ml).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Rapiscan je selektivní koronární vazodilatátor pro použití u dospělých pacientů jako farmakologická

zátěžová látka pro:

radionuklidovou perfuzní scintigrafii myokardu (

myocardial perfusion imaging

, MPI) u

pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit adekvátní fyzickou zátěž.

měření frakční průtokové rezervy (FFR) stenózy jedné koronární tepny během invazivní

koronární angiografie v případě, že nejsou předpokládána opakovaná měření FFR (viz body

4.2 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Rapiscan je omezena na použití ve zdravotnickém zařízení, kde je k dispozici

vybavení pro kardiologické monitorování a resuscitaci.

Dávkování

Doporučená dávka je jedna injekce 400 mikrogramů regadenosonu (5 ml) do periferní žíly, bez

nutnosti úpravy dávkování podle tělesné hmotnosti.

Pacienti nesmí alespoň 12 hodin před podáním přípravku Rapiscan konzumovat žádné produkty

obsahující metylxantiny (např. kofein) ani žádné léčivé přípravky obsahující teofylin (viz bod 4.5).

Pokud je to možné, měl by se alespoň dva dny před podáním přípravku Rapiscan vysadit dipyridamol

(viz bod 4.5).

K zmírnění závažných a/nebo perzistentních nežádoucích účinků regadenosonu se může použít

aminofylin, ale nemá se používat výhradně k ukončení záchvatu křečí způsobených přípravkem

Rapiscan (viz bod 4.4).

Regadenoson způsobuje rychlé zvýšení srdečního tepu (viz body 4.4 a 5.1). Pacienti musí zůstat sedět

nebo ležet a musí se sledovat v častých intervalech po podání injekce až do doby, kdy se parametry

EKG, srdeční tep a krevní tlak vrátí zpět na hodnoty před podáním dávky.

Opakované použití

Pro použití při radionuklidové MPI: Tento přípravek se smí podávat pouze jednou za 24 hodin.

Bezpečnost a snášenlivost při opakovaném použití tohoto přípravku během 24 hodin nebyla

stanovena.

Pro použití při FFR: Tento přípravek nesmí být podáván více než dvakrát během 24 hodin, s nejméně

10minutovým odstupem podání. Jsou-li během 24 hodin podány dvě dávky s 10minutovým odstupem,

nejsou pro druhou injekci léčivého přípravku Rapiscan k dispozici úplné bezpečnostní údaje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost regadenosonu u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Starší pacienti

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Způsob podání

Intravenózní podání.

Radionuklidová perfuzní scintigrafie myokardu (MPI):

Přípravek Rapiscan se má podat jako rychlá, 10sekundová injekce do periferní žíly za použití

katétru či jehly o velikosti 22 G nebo větších.

Ihned po injekci přípravku Rapiscan je třeba podat 5 ml injekčního roztoku chloridu sodného

9 mg/ml (0,9%).

Radiofarmakum pro perfuzní scintigrafii myokardu má být podáno během 10-20 sekund po

podání injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Radiofarmakum je možné podat

přímo do stejného katétru jako přípravek Rapiscan.

Frakční průtoková rezerva (FFR):

Přípravek Rapiscan se má podat jako rychlá, 10sekundová injekce do periferní žíly za použití

katétru či jehly o velikosti 22 G nebo větších.

Ihned po injekci přípravku Rapiscan je třeba podat 10 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9

mg/ml (0,9%).

Hodnota FFR má být měřena jako nejnižší hodnota poměru Pd/Pa dosažená při stabilním stavu

hyperémie.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Atrioventrikulární (AV) blokáda druhého nebo třetího stupně nebo dysfunkce sinusového uzlu,

pokud nemají tito pacienti funkční umělý kardiostimulátor.

Nestabilní angína, která nebyla stabilizovaná medikamentózní terapií.

Závažná hypotenze.

Dekompenzované srdeční selhání.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Regadenoson může způsobovat závažné a život ohrožující reakce, včetně těch uvedených níže (viz

také bod 4.8). Nepřetržitě se musí sledovat EKG a životní funkce se musí sledovat v častých

intervalech až do doby, kdy se parametry EKG, srdeční tep a krevní tlak vrátí zpět na hodnoty před

podáním dávky. Regadenoson se musí používat s opatrností a smí se podávat pouze ve zdravotnickém

zařízení, kde je k dispozici vybavení pro kardiologické monitorování a resuscitaci. K zmírnění

závažných nebo perzistentních nežádoucích účinků regadenosonu je možné podat aminofylin v

dávkách v rozsahu od 50 mg do 250 mg pomalou intravenózní injekcí (50 mg až 100 mg po dobu

30-60 sekund), ale nemá se používat výhradně k ukončení záchvatu křečí způsobených

regadenosonem.

Ischémie myokardu

Fatální srdeční zástava, život ohrožující ventrikulární arytmie a infarkt myokardu mohou být

následkem ischémie způsobené farmakologickými zátěžovými látkami jako je regadenoson.

Regadenoson je třeba používat s opatrností u pacientů s nedávným infarktem myokardu. Pacienti s

nedávným (v průběhu 3 měsíců) infarktem myokardu byli vyloučeni z klinických studií s využitím

radionuklidové MPI prováděných s regadenosonem.

Z klinických hodnocení zkoumajících měření FFR byli vyloučeni pacienti s akutním infarktem

myokardu nebo během 5 dnů po akutním infarktu myokardu.

Blokáda sinoatriálního a atrioventrikulárního uzlu

Antagonisté adenosinových receptorů včetně regadenosonu mohou způsobit ochabnutí sinoatriálních

(SA) a AV uzlů a způsobit tím AV blokádu prvního, druhého nebo třetího stupně nebo sinusovou

bradykardii.

Hypotenze

Agonisté adenosinových receptorů včetně regadenosonu způsobují arteriální vazodilataci a hypotenzi.

Riziko závažné hypotenze může být vyšší u pacientů s autonomní dysfunkcí, hypovolemií, stenózou

kmene levé koronární tepny, valvulární stenózou srdce, perikarditidou nebo perikardiální efuzí nebo

stenózou karotické tepny s cerebrovaskulární insuficiencí.

Zvýšený krevní tlak

Regadenoson může způsobit klinicky významné zvýšení krevního tlaku, které u některých pacientů

může vést k hypertenzní krizi (viz bod 4.8). Riziko významného zvýšení krevního tlaku může být

vyšší u pacientů s neléčenou hypertenzí. Je třeba zvážit oddálení podávání regadenosonu do té doby,

než bude krevní tlak dobře upraven.

Kombinace s fyzickou zátěží

Použití regadenosonu s fyzickou zátěži je spojováno se závažnými nežádoucími účinky včetně

hypotenze, hypertenze, synkopy a srdeční zástavy. Pacienti, u kterých se vyskytly jakékoli příznaky

nebo známky ukazující na akutní ischemii myokardu během zátěže nebo zotavení, mají

pravděpodobně zvláště vysoké riziko závažných nežádoucích účinků.

Transitorní ischemické ataky a cerebrovaskulární příhoda

Regadenoson může způsobit transitorní ischemickou ataku (viz bod 4.8). Na základě post-

marketingových zkušeností se vyskytly zprávy o cerebrovaskulární příhodě (CMP).

Riziko epileptického záchvatu

Opatrnosti je zapotřebí při podávání regadenosonu pacientům s epileptickými záchvaty v anamnéze

nebo s jinými rizikovými faktory pro výskyt křečí včetně současného podávání léčivých přípravků,

snižujících záchvatový práh (jako jsou např. antipsychotika, antidepresiva, theofyliny, tramadol,

systémové steroidy a chinolony).

Aminofylin je třeba používat s opatrností u pacientů s epileptickými záchvaty v anamnéze nebo

s jinými rizikovými faktory pro výskyt křečí, jelikož může prodloužit křeče nebo způsobit opakované

křeče kvůli svým prokřečovým účinkům. Proto se podávání aminofylinu výhradně k ukončení křečí

vyvolaných regadenosonem nedoporučuje.

Fibrilace nebo flutter síní

Regadenoson je třeba používat s opatrností u pacientů s fibrilací nebo flutterem síní v anamnéze.

V rámci zkušeností po uvedení přípravku na trh se vyskytly případy zhoršení nebo recidivy fibrilace

síní po podání regadenosonu.

Bronchokonstrikce

Regadenoson může způsobit bronchokonstrikci a zástavu respirační funkce (viz bod 4.8), zejména u

pacientů se známým bronchokonstriktivním onemocněním, nebo s podezřením na

bronchokonstriktivní onemocnění, chronickou obstruktivní plicní nemocí (

chronic obstructive

pulmonary disease

, COPD) nebo astmatem. Před podáním regadenosonu má být k dispozici vhodná

bronchodilatační léčba a vybavení pro resuscitaci.

Syndrom dlouhého intevalu QT

Regadenoson stimuluje sympatickou aktivitu a může zvýšit riziko ventrikulárních tachyarytmií u

pacientů se syndromem dlouhého intervalu QT.

Upozornění týkající se pomocných látek

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. Injekce roztoku chloridu

sodného 9 mg/ml (0,9%) podávaná po regadenosonu však obsahuje 45 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu

u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metylxantiny

Metylxantiny (např. kofein a teofylin) jsou nespecifičtí antagonisté adenosinových receptorů a mohou

interferovat s vazodilatační aktivitou regadenosonu (viz bod 5.1). Pacienti nesmí alespoň 12 hodin

před podáním regadenosonu konzumovat žádné léčivé přípravky obsahující metylxantiny ani žádné

léčivé přípravky obsahující teofylin (viz bod 4.2).

Dipyridamol

Dipyridamol zvyšuje hladinu adenosinu v krvi a odezva na regadenoson se může změnit, když se zvýší

hladina adenosinu v krvi. Pokud je to možné, měl by se alespoň dva dny před podáním regadenosonu

vysadit dipyridamol (viz bod 4.2).

Kardioaktivní léčivé přípravky

V klinických studiích byl regadenoson podáván pacientům užívajícím jiné kardioaktivní léčivé

přípravky (tj. β-blokátory, blokátory kalciového kanálu, inhibitory ACE, nitráty, srdeční glykosidy a

blokátory angiotenzinových receptorů) bez zjevných účinků na profil bezpečnosti nebo účinnosti

regadenosonu.

Další interakce

Regadenoson neinhibuje metabolizmus substrátů pro CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6 nebo CYP3A4 v mikrozómech lidských jater, což naznačuje, že je nepravděpodobné, aby

měnil farmakokinetické vlastnosti léčivých přípravků metabolizovaných těmito enzymy cytochromu

P450.

Regadenoson neinhibuje významně transportéry OAT1, OAT3, OCT1, OATP1B1, OATP1B3,

MATE1, MATE2-K, BCRP, P-gp, BSEP, ENT 1 nebo ENT2 při 1 µM. Tyto údaje jsou nedostatečné

k učinění závěru o rizicích interakcí na úrovni těchto transportérů vzhledem k tomu, že ve většině

případů byla vyhodnocována jedna koncentrace.

Regadenoson může mít mírný inhibiční účinek na aktivní renální transportér OCT2 a bylo zjištěno, že

je pravděpodobně substrátem pro transport zprostředkovaný BCRP, ENT1 nebo ENT2. Při dané

navrhované době trvání použití je však nepravděpodobné, že by byly účinky transportérů léčiv

klinicky relevantní.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání regadenosonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Nebyly provedeny

studie na zvířatech ohledně pre- a postnatálního vývoje. Ve studiích embryo-fetálního vývoje byla

zaznamenána fetotoxicita, ne však teratogenita (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není

známé. Regadenoson lze v těhotenství použít pouze v případě, že je to nevyhnutelně nutné.

Kojení

Není známo, zda se regadenoson vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování regadenosonu

do mléka nebylo u zvířat studováno. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti

léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání

regadenosonu. Jestliže je regadenoson podáván, žena nemá kojit po dobu alespoň 10 hodin (to je

nejméně 5násobek poločasu plazmatické eleminace) po podání regadenosonu.

Fertilita

Studie fertility s regadenosonem nebyly provedeny (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podávání regadenosonu může způsobovat brzy po podání nežádoucí účinky, jako například závratě,

bolest hlavy a dyspnoe (viz bod 4.8). Většina nežádoucích účinků je však mírná a přechodné povahy a

během 30 minut po podání regadenosonu odezní. Proto je regadenoson považován, po dokončení

léčby a odeznění nežádoucích účinků, za přípravek, který nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky u většiny pacientů léčených regadenosonem v klinických studiích byly mírné,

přechodné povahy (obvykle odezněly během 30 minut po podání regadenosonu) a nevyžadovaly zásah

lékaře. Nežádoucí účinky se objevily u asi 80 % pacientů. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky během

klinických studií u celkem 1 651 pacientů/dobrovolníků byly: dyspnoe (29 %), bolest hlavy (27 %),

zarudnutí (23 %), bolest na hrudi (19 %), změny ST úseků v elektrokardiogramu (18 %),

gastrointestinální diskomfort (15 %) a závratě (11 %).

Regadenoson může způsobit ischemii myokardu (potenciálně spojenou s fatální srdeční zástavou,

život ohrožující ventrikulární arytmií a infarktem myokardu), hypotenzi vedoucí k synkopě a

přechodným ischemickým záchvatům, zvýšení krevního tlaku vedoucí k hypertenzi a hypertenzním

krizím, a blokádu SA/AV uzlu vedoucí k AV blokádě prvního, druhého nebo třetího stupně nebo

sinusovou bradykardii vyžadující lékařský zásah (viz bod 4.4). Příznaky hypersenzitivity (vyrážka,

kopřivka, angioedém, anafylaxe a/nebo stažení hrdla) se mohou objevit okamžitě nebo opožděně.

K zmírnění závažných nebo perzistentních nežádoucích účinků regadenosonu se může použít

aminofylin, ale nemá se používat výhradně k ukončení záchvatu křečí vyvolaných regadenosonem (viz

bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Hodnocení nežádoucích účinků v souvislosti s regadenosonem je založeno na údajích o bezpečnosti z

klinických studií a na postmarketingových zkušenostech. Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny v

tabulce níže a jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu. Četnosti výskytu jsou

vyjádřeny jako velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle

klesající závažnosti.

Poruchy imunitního systému:

Méně časté

hypersenzitivní reakce zahrnující: vyrážku, kopřivku, angioedém, anafylaxi

Psychiatrické poruchy:

Méně časté

úzkost, insomnie

Poruchy nervového systému:

Velmi časté

bolest hlavy, závratě

Časté

parestezie, hypestezie, dysgeuzie

Méně časté

křeče, synkopa, přechodný ischemický záchvat, nereagování na podněty, snížená

úroveň vědomí, tremor, somnolence

Vzácné

cévní mozková příhoda

Poruchy oka:

Méně časté

rozmazané vidění, bolest očí

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

tinitus

Srdeční poruchy

Velmi časté

změny ST úseků na elektrokardiogramu

Časté

angína pectoris, atrioventrikulární blokáda, tachykardie, palpitace, další abnormality

na EKG včetně prodlouženého upraveného intervalu QT na elektrokardiogramu

Méně časté

srdeční zástava, infarkt myokardu, celková AV blokáda, bradykardie, flutter síní,

nově vzniklá fibrilace síní, zhoršení nebo recidiva fibrilace síní

Cévní poruchy:

Velmi časté

zarudnutí

Časté

hypotenze

Méně časté

hypertenze, bledost, studené končetiny

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Velmi časté

dyspnoe

Časté

svírání v krku, dráždění v krku, kašel

Méně časté

tachypnoe, sípání

Není známo

bronchospasmus, zástava dýchání

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté

gastrointestinální diskomfort

Časté

zvracení, nauzea, diskomfort v ústech

Méně časté

abdominální distenze, průjem, fekální inkontinence

Poruchy kůže a podkoží tkáně:

Časté

hyperhidróza

Méně časté

erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Časté

bolest zad, šíje nebo čelisti, bolest v končetinách, muskuloskeletální diskomfort

Méně časté

artralgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

bolest na hrudi

Časté

malátnost, astenie

Méně časté

bolest v místě vpichu injekce, celková bolest těla

Popis vybraných nežádoucích účinků

Fatální srdeční zástava, život ohrožující ventrikulární arytmie a infarkt myokardu mohou být

následkem ischémie způsobené farmakologickými zátěžovými látkami. Před podáním regadenosonu

musí být k dispozici vybavení pro kardiologickou resuscitaci a školený personál (viz bod 4.4).

Sinoatriální a atrioventrikulární nodální blokáda

Regadenoson může způsobit ochabnutí SA a AV uzlů, a způsobit tím AV blokádu prvního, druhého

nebo třetího stupně nebo sinusovou bradykardii vyžadující lékařský zásah. V klinických studiích se

během 2 hodin po podání regadenosonu vyvinula AV blokáda prvního stupně (PR prodloužení

> 220 ms) u 3 % pacientů; u jednoho pacienta se po podání regadenosonu objevila přechodná AV

blokáda druhého stupně s jedním vynechaným stahem. Z postmarketingových zkušeností byla hlášena

srdeční blokáda třetího stupně a asystola během několika minut po podání regadenosonu.

Hypotenze

Agonisté adenosinových receptorů včetně regadenosonu způsobují arteriální vazodilataci a hypotenzi.

V klinických studiích byl během 45 minut po podání regadenosonu pozorován snížený systolický

krevní tlak (> 35 mm Hg) u 7 % pacientů a snížený diastolický krevní tlak (> 25 mm Hg) u 4 %

pacientů. Riziko závažné hypotenze může být vyšší u pacientů s autonomní dysfunkcí, hypovolemií,

stenózou kmene levé koronární tepny, valvulární stenózou srdce, perikarditidou nebo perikardiální

efuzí nebo stenózou karotické tepny s cerebrovaskulární insuficiencí. Z postmarketingových

zkušeností byla hlášena synkopa a přechodný ischemický záchvat.

Zvýšený krevní tlak

V klinických studiích bylo pozorováno zvýšení systolického krevního tlaku (≥ 50 mm Hg) u 0,7 %

pacientů a zvýšení diastolického krevního tlaku (≥ 30 mm Hg) u 0,5 % pacientů. U většiny případů

ustoupilo zvýšení během 10 až 15 minut, ale v některých případech bylo zvýšení pozorováno po 45

minutách po podání.

Syndrom prodlouženého QT

Regadenoson zvyšuje sympatický nervový tonus, což způsobuje zvýšení srdečního tepu a zkrácení

intervalu QT. U pacientů se syndromem dlouhého intervalu QT může sympatická stimulace vest k

menšímu zkrácení intervalu QT než obvykle a může dokonce způsobit paradoxní vzrůst intervalu QT.

U těchto pacientů se může objevit syndrom R na T, kdy extrasystola přerušuje T vlnu předchozího

stahu a zvyšuje se tak riziko ventrikulární tachyarytmie.

Bolesti hlavy

Bolest hlavy byla hlášena u 27 % pacientů v klinických studiích po podání regadenosonu. Bolest hlavy

byla u 3 % pacientů považována za závažnou.

Populace starších pacientů

Starší pacienti (≥ 75 let; n = 321) měli podobný profil nežádoucích účinků v porovnání s mladšími

pacienty (< 65 let; n = 1 016), byl však u nich vyšší výskyt hypotenze (2 % oproti < 1 %).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Ve studii zdravých dobrovolníků se příznaky zarudnutí, závratě a zvýšeného srdečního tepu hodnotily

jako nesnesitelné při dávce regadenosonu větší než 0,02 mg/kg.

Léčba

K zmírnění závažných nebo perzistentních nežádoucích účinků regadenosonu se může použít

aminofylin. Podání aminofylinu výhradně za účelem ukončení záchvatu křečí vyvolaných

regadenosonem se nedoporučuje (viz bod 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kardiaka, jiná kardiaka, ATC kód: C01EB21

Mechanizmus účinku

Regadenoson je nízkoafinitní agonista (K

≈ 1,3 µM) pro adenosinový receptor A

, s nejméně 10krát

nižší afinitou pro adenosinový receptor A

> 16,5 µM) a velmi nízkou, pokud vůbec nějakou,

afinitou pro adenosinové receptory A

. Aktivace adenosinového receptoru A

způsobuje

koronární vazodilataci a zvyšuje koronární krevní průtok (

coronary blood flow

, CBF). Přes nízkou

afinitu pro adenosinový receptor A

má regadenoson vysokou schopnost k zvýšení koronární

kondukce v izolovaných srdcích potkanů a morčat, s EC

hodnotami 6,4 nM, resp. 6,7-18,6 nM.

Regadenoson vykazuje selektivitu (≥ 215krát) k zvýšení koronární kondukce (odezva zprostředkovaná

) v porovnání k zpomalení srdeční kondukce AV uzlů (odezva zprostředkovaná A

), což bylo

měřeno jako čas AV kondukce (srdce potkana) nebo interval S-H (srdce morčete). Regadenoson

přednostně zvyšoval krevní průtok v koronárním ve srovnání s periferním (přední končetiny, mozek,

plíce) arteriálním řečištěm u anestetizovaných psů.

Farmakodynamické účinky

Koronární krevní průtok

Regadenoson způsobuje rychlý nárůst CBF, který trvá krátkou dobu. U pacientů podstupujících

koronární katetrizaci byla použita metoda dopplerovské ultrasonografie s impulzně modulovanou

nosnou vlnou

(pulsed-wave)

k měření průměrné maximální rychlosti (

average peak velocity

, APV)

CBF před podáním a až po dobu 30 minut po podání regadenosonu (400 mikrogramů, intravenózně).

Průměrná hodnota APV vzrostla více než dvojnásobně po 30 sekundách a snížila se na méně než

polovinu maximálního účinku během 10 minut (viz bod 5.2).

Resorpce radiofarmaka v myokardu je úměrná CBF. Jelikož regadenoson zvyšuje krevní tok v

normálních koronárních artériích s malým nebo žádným nárůstem v stenotických artériích,

regadenoson způsobuje relativně menší resorpci radiofarmaka ve vaskulárních oblastech zásobených

stenotickými artériemi. Resorpce radiofarmaka v myokardu po podání regadenosonu je proto větší v

oblastech prokrvovaných normálními artériemi ve srovnání se stenotickými artériemi. Totéž platí i pro

měření FFR, kde je maximální průtok krve myokardem snížen v přítomnosti závažné stenózy

koronární tepny.

Radionuklidová perfuzní scintigrafie myokardu (MPI)

Hemodynamické účinky

Většina pacientů zaznamenává rychlé zvýšení srdečního tepu. Největší průměrná změna od počáteční

hodnoty (21 tepů/min) se objevuje asi 1 minutu po podání regadenosonu. Srdeční tep se vrátí do

původního stavu během 10 minut. Změny systolického a diastolického krevního tlaku byly různé, s

největší průměrnou změnou v systolickém tlaku −3 mm Hg a v diastolickém tlaku −4 mm Hg asi

1 minutu po podání regadenosonu. U některých pacientů bylo pozorováno zvýšení krevního tlaku

(maximální systolický krevní tlak 240 mm Hg a maximální diastolický krevní tlak 138 mm Hg).

Respirační účinky

Adenosinové receptory A

byly prokázány jako účinné v patofyziologii bronchokonstrikce u

citlivých osob (tj. astmatiků). V

in vitro

studiích bylo prokázáno, že regadenoson má pro adenosinové

receptory A

nízkou vazebnou afinitu. Výskyt redukce FEV

> 15 % od počáteční hodnoty po

podání regadenosonu byl hodnocen ve třech randomizovaných kontrolovaných klinických studiích.

V první studii s 49 pacienty se středně závažnou až závažnou COPD byla po podání dávky

regadenosonu nebo placeba míra výskytu redukce FEV

> 15 % od počáteční hodnoty 12 %, resp. 6 %

(p = 0,31). Ve druhé studii s 48 pacienty s mírným až středně závažným astmatem, u kterých byly

dřívě prokázány bronchokonstriktivní reakce na adenosin monofosát, byla po podání dávky

regadenosonu i po podání placeba míra výskytu redukce FEV

> 15 % od počáteční hodnoty stejná

(4%). Ve třetí studii s 1009 pacienty s mírným až středně závažným astmatem (n = 537) a středně

závažnou až závažnou COPD (n = 472) byla po podání dávky regadenosonu nebo placeba míra

výskytu redukce FEV

> 15 % od počáteční hodnoty 1,1 %, resp. 2,9 % u pacientů s astmatem

(p = 0,15) a 4,2 %, resp. 5,4 % u pacientů s COPD (p = 0,58). V první a druhé studii byla hlášena

dyspnoe jako nežádoucí účinek po podání dávky regadenosonu (61 % u pacientů s COPD; 34 % u

pacientů s astmatem) zatímco u žádného z pacientů užívajících placebo se dyspnoe nevyskytla. Ve

třetí studii byla dyspnoe hlášena mnohem častěji po podání regadenosonu (18 % u pacientů s COPD;

11 % u pacientů s astmatem) než po podání placeba, ale v menší míře než během klinických studií (viz

bod 4.8). Souvislost mezi rostoucí závažností onemocnění a vyšším výskytem dyspnoe byla zjevná u

pacientů s astmatem, ale nikoli u pacientů s COPD. Využití bronchodilatační terapie k léčbě

symptomů se u podávání regadenosonu a placeba nelišila. Dyspnoe nekorelovala se snížením FEV

Frakční průtoková rezerva (FFR)

Hemodynamické účinky

Při měření FFR byl čas do dosažení maximální hyperémie 30 ± 13 sekund. Průměrná doba trvání

ustálené úrovně hyperémie byla 163 (± 169) sekund a maximální hyperémie trvala u 90 % pacientů

alespoň 19 sekund, u jednotlivých pacientů se však doba trvání hyperémie pohybovala od 10 sekund

do více než 10 minut. Hyperémie může kolísat mezi sub-maximem a maximem do chvíle, než pomalu

vymizí. 10sekundové okno stabilního stavu hyperémie může být příliš krátké pro provedení

rozsáhlých „pull-back“ měření za účelem posouzení komplexní nebo difuzní ischemické choroby

srdeční. Opakovaná dávkování během 10 minut – s výjimkou pacientů, u nichž délka trvání hyperémie

byla více než 10 minut – způsobila podobný účinek na vrchol a dobu trvání maximální hyperémie.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie prokázaly účinnost a bezpečnost regadenosonu u pacientů indikovaných pro

farmakologickou zátěžovou radionuklidovou MPI a měření FFR.

Farmakologická zátěžová radionuklidová MPI

Účinnost a bezpečnost regadenosonu pro farmakologickou zátěžovou radionuklidovou MPI byly

stanoveny ve vztahu k adenosinu ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích

(ADVANCE MPI 1 a ADVANCE MPI 2) s 2 015 pacienty s prokázaným onemocněním koronárních

tepen nebo s podezřením na toto onemocnění, u kterých byla doporučena klinicky indikovaná

farmakologická zátěžová MPI. Celkem 1 871 z těchto pacientů měli scintigrafické snímky validované

pro hodnocení primární účinnosti, což zahrnovalo 1 294 (69 %) mužů a 577 (31 %) žen s mediánem

věku 66 let (rozsah 26-93 let). Každý pacient podstoupil počáteční zátěžovou scintigrafii za použití

adenosinu (6minutová infuze použitím dávky 0,14 mg/kg/min, bez zátěže) s protokolem

radionuklidové scintigrafie metodou hradlované (gated) SPECT (

single photon emission computed

tomography

, jednofotonová emisní výpočetní tomografie). Po počátečním skenování byli pacienti

randomizováni do skupin s regadenosonem nebo adenosinem a podstoupili druhý zátěžový sken se

stejným protokolem radionuklidové scintigrafie jako u prvního skenu. Medián času mezi skeny byl 7

dní (rozsah 1-104 dnů).

Nejčastěji se vyskytující kardiovaskulární anamnézou byla hypertenze (81 %), aortokoronární bypass

coronary artery bypass graft

, CABG), perkutánní transluminální koronární angioplastika

percutaneous transluminal coronary angioplasty

, PTCA) nebo stenting (51 %), angína (63 %) a

anamnéza infarktu myokardu (41 %) nebo arytmie (33 %); jiné lékařské anamnézy zahrnovaly

diabetes (32 %) a COPD (5 %). Pacienti se stávající anamnézou závažné nekontrolované ventrikulární

arytmie, infarktem myokardu nebo nestabilní angínou a anamnézou AV blokády vyššího než prvního

stupně nebo se symptomatickou bradykardií, syndromem nemocného sinu nebo s transplantací srdce

byli ze studie vyřazeni. Řada pacientů užila v den skenování kardioaktivní léčivé přípravky, včetně β-

blokátorů (18 %), blokátorů kalciového kanálu (9 %) a nitrátů (6 %).

Porovnání snímků získaných použitím regadenosonu se snímky získanými použitím adenosinu bylo

provedeno následujícím způsobem. Za použití 17segmentového modelu byl vypočten počet segmentů

zobrazujících reverzibilní perfuzní defekt pro zahajovací studii s adenosinem a pro randomizovanou

studii s regadenosonem nebo adenosinem. Ve sdružené populaci studie mělo 68 % pacientů 0-1

segment ukazující reverzibilní defekt na prvním skenu, u 24 % pacientů to byly 2-4 segmenty a u 9 %

≥ 5 segmentů. Míra shody snímku získaného použitím regadenosonu nebo adenosinu v porovnání s

prvním snímkem za použití adenosinu se vypočítala na základě stanovení frekvence pacientů

přiřazených do každé kategorie zahajovací studie s adenosinem (0-1, 2-4, 5-17 reverzibilních

segmentů) a umístění do stejné kategorie s randomizovaným skenem. Míry shody regadenosonu a

adenosinu se vypočítaly jako průměrné míry shod v rámci všech tří kategorií stanovených

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/175972/2015

EMEA/H/C/001176

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Rapiscan

regadenosonum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Rapiscan. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Rapiscan.

Co je Rapiscan?

Rapiscan je injekční roztok, který obsahuje léčivou látku regadenoson.

K čemu se přípravek Rapiscan používá?

Přípravek Rapiscan je určen pouze k diagnostickým účelům. Používá se při určitém typu skenování

srdce nazývaném „radionuklidová perfuzní scintigrafie myokardu“, aby bylo možné sledovat tok krve

v srdečním svalu.

Před tímto typem skenování je srdce pacienta obvykle vystaveno fyzické zátěži ve formě cvičení, jako

například chůzi či běhu na běžícím pásu, jejímž cílem je napomoci dilataci (rozšíření) krevních cév

v srdci a zvýšení průtoku krve srdečním svalem. Přípravek Rapiscan se používá jako tzv. zátěžová

látka, která má na srdce podobný účinek jako fyzická zátěž. Používá se u dospělých pacientů (ve věku

od 18 let), kteří nejsou schopni podstoupit dostatečnou fyzickou námahu při zátěžovému testu.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Rapiscan používá?

Přípravek Rapiscan musí být používán výhradně v nemocnici s vybavením k resuscitaci a monitorování

pacienta.

Je podáván formou 10sekundové injekce 400mikrogramové dávky do žíly, přičemž ihned po podání

přípravku Rapiscan je třeba podat injekci roztoku chloridu sodného (solného roztoku). Poté pacient

Rapiscan

EMA/175972/2015

strana 2/3

podstoupí radionuklidovou perfuzní scintigrafii myokardu, při jejímž zahájení je mu podána injekce

radiofarmaka, a to během 10–20 sekund od podání injekčního roztoku chloridu sodného. Vzhledem

k tomu, že přípravek Rapiscan způsobuje rychlé zvýšení srdečního tepu a pokles krevního tlaku,

pacient by měl zůstat sedět nebo ležet a měl by být často monitorován, dokud účinky přípravku

neodezní.

Přípravek Rapiscan by se měl podávat pouze jednou za 24 hodin. Pacienti nesmějí během nejméně 12

hodin před podáním přípravku Rapiscan užít žádné léčivé přípravky ani produkty obsahující

metylxantiny (jako například kofein nebo teofylin). Alespoň dva dny před podáním přípravku Rapiscan

by pacienti měli rovněž vysadit dipyridamol (léčivý přípravek k prevenci krevních sraženin). Další

informace o použití přípravku Rapiscan jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí

zprávy EPAR).

Jak přípravek Rapiscan působí?

Regadenoson, léčivá látka v přípravku Rapiscan, je agonista adenosinového receptoru A

. Působí tak,

že se navazuje na adenosiové receptory A

ve stěnách krevních cév v srdci, čímž vyvolává jejich

rozšíření a zvýšení toku krve do srdečního svalu. Tím umožňuje lepší viditelnost toku krve v srdci

během adionuklidové perfuzní scintigrafie myokardu.

Jak byl přípravek Rapiscan zkoumán?

V rámci dvou hlavních studií podstoupilo přibližně 2 000 dospělých pacientů nejprve radionuklidovou

perfuzní scintigrafii myokardu za použití adenosinu (jiného léku užívaného jako zátěžová látka) a poté

následovalo druhé skenování, při kterém byl použit buď adenosin, nebo přípravek Rapiscan. Hlavní

měřítko účinnosti bylo založeno na podobnosti mezi výsledky skenování při použití přípravku Rapiscan

a adenosinu.

Jaký přínos přípravku Rapiscan byl prokázán v průběhu studií?

Výsledky skenování při použití přípravku Rapiscan a adenosinu byly srovnatelné. „Míra shody“ mezi

prvním a druhým skenováním byla podobná bez ohledu na to, který z uvedených dvou léčivých

přípravků byl použit při druhém skenování.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Rapiscan?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Rapiscan (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

bolest hlavy, závratě, změny ST úseků (abnormální výsledky na elektrokardiogramu neboli EKG),

návaly (zarudnutí kůže), dyspnoe (potíže s dýcháním), nepříjemné pocity v žaludku a ve střevech

(gastrointestinální diskomfort) a bolest na hrudi. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených

v souvislosti s přípravkem Rapiscan je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Rapiscan nesmí být užíván u pacientů s pomalým srdečním tepem, s výjimkou pacientů, kteří

mají zaveden kardiostimulátor, u pacientů trpících nestabilní anginou pectoris (typem bolesti na hrudi

s proměnlivou závažností), která se po léčbě nezlepšila, se závažnou hypotenzí (velmi nízkým krevním

tlakem) nebo s dekompenzovaným srdečním selháním (pokud srdce nepracuje tak, jak by mělo). Úplný

seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Rapiscan

EMA/175972/2015

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Rapiscan schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Rapiscan převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Rapiscan?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Rapiscan byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Rapiscan

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Další informace o přípravku Rapiscan:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zuprevo platné v celé Evropské unii dne

6. září 2010.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Rapiscan je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese EMA website/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Rapiscan naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace