RAMIPRILHYDROCHLOROTHIAZIDE MITHRIDATUM Tableta 5MG/12,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDROCHLOROTHIAZID (HYDROCHLOROTHIAZIDUM); RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
Mithridatum Limited, London
ATC kód:
C09BA05
INN (Mezinárodní Name):
HYDROCHLOROTHIAZIDE (HYDROCHLOROTHIAZIDE); RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dávkování:
5MG/12,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RAMIPRIL A DIURETIKA
Přehled produktů:
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MITHRIDATUM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 616/15-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls175830/2017

a k sp. zn. sukls136938/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg tablety

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg tablety

ramiprilum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum užívat

Jak se přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

a k čemu se používá

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum je kombinací dvou léčivých látek nazývaných

ramipril a hydrochlorothiazid.

Ramipril patří do skupiny léků zvaných „ACE inhibitory“ (inhibitory enzymu konvertujícího

angiotensin). Účinkuje tak, že:

snižuje tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak

uvolňuje a rozšiřuje cévy

usnadňuje srdci udržovat krevní oběh v těle.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných „thiazidová diuretika“ neboli léky na odvodnění..

Funguje tak, že zvyšuje množství vody (moči), kterou tělo vyloučí. Tímto způsobem se snižuje krevní

tlak.

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum se používá k léčbě vysokého krevního tlaku.

Obě léčivé látky snižují krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami

nebyla účinná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum

užívat

Neužívejte Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithri

datum:

jestliže jste alergický(á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže jste alergický(á) na léky podobné přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

(jiné ACE inhibitory nebo léky odvozené od sulfonamidů).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci zvanou „angioedém“. Příznaky zahrnují

svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí

a rtů a obtíže při dýchání a polykání.

jestliže se podrobujete dialýze nebo jakémukoliv jinému druhu filtrace krve. Přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum nemusí být pro Vás vhodný, což závisí na

používaném přístroji.

jestliže máte závažné onemocnění jater

jestliže máte v krvi abnormální množství některých solí (vápníku, draslíku, sodíku)

jestliže máte onemocnění ledvin, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (stenóza

ledvinové tepny)

během posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“)

jestliže kojíte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“)

pokud máte cukrovku nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení

krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum se poraďte se svým lékařem

nebo lékárníkem

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami

jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým

pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou

dobu nebo dialýzou)

jestliže se máte podrobit léčbě ke snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou

(desenzibilizace)

jestliže Vám má být podáno anestetikum. To se může podávat kvůli operaci nebo zubnímu

zákroku. Může být zapotřebí léčbu přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

přerušit jeden den předem; poraďte se proto se svým lékařem.

jestliže máte vysoká množství draslíku v krvi (prokázané výsledky krevních zkoušek)

jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus

erythematodes, protože příznaky by se mohly aktivovat nebo zhoršit

jestliže jste černošského původu, protože tento lék by mohl mít účinky na krevní tlak slabší a

mohl by mít více nežádoucích účinků

pokud máte velmi vysoký krevní tlak

jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte to říci svému lékaři.

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum se nedoporučuje během prvních 3 měsíců

těhotenství, a jestliže se užívá po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte

(viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobit neobvyklou reakci vedoucí ke zhoršení vidění a

bolesti očí. To mohou být příznaky zvýšení tlaku v oku a mohou se objevit během několika

hodin až týdnů po užití přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum. Pokud se neléčí,

může to vést až k trvalému poškození zraku,.

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

- blokátory receptorů angiotenzinu II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan,

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s

diabetem.

- aliskiren.

pokud užíváte některý z následujících přípravků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého

podkožního otoku, např. v krku):

- sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí

transplantovaných orgánů).

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum“.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnete přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum užívat.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum nedoporučuje, protože u této věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.

Další léčivé přípravky a přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

(včetně bylinných přípravků). To proto, že přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku

přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:

pokud užíváte blokátor receptorů angiotenzinu II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě

„Neužívejte Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum“ a „Upozornění a opatření“)

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou

účinky přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum oslabit:

léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní antiflogistika),

jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu

nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní

tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při

současném užívání s přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum zvýšit pravděpodobnost

výskytu nežádoucích účinků:

léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní antiflogistika),

jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

léčivé přípravky, které mohou snižovat množství draslíku v krvi. Ty zahrnují léky na zácpu,

diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (užívané pro léčbu plísňových infekcí) a ACTH

(používá se ke zjištění, zda nadledviny správně fungují)

léčivé přípravky k léčbě rakoviny (chemoterapie)

léčivé přípravky používané při srdečních problémech, včetně problémů se srdečním tepem

léčivé přípravky zabraňující odmítnutí orgánů po transplantaci, jako je cyklosporin

diuretika (odvodňovací tablety), jako je furosemid

léčivé přípravky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi, jako je spironolakton, triamteren,

amilorid, soli draslíku,heparin (používaný pro ředění krve), trimethoprim a kotrimoxazol,

označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi)

steroidní léky používané při zánětech, jako je prednisolon

doplňky vápníku

alopurinol (používaný ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

prokainamid (používaný při problémech se srdečním rytmem)

kolestyramin (používaný pro snížení množství tuku v krvi)

karbamazepin (používaný při epilepsii).

temsirolimus (používaný pro léčbu rakoviny)

léky, které se velmi často užívají k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus,

everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum může mít vliv na jejich účinek:

léčivé přípravky na cukrovku, jako jsou léky k vnitřnímu použití snižující hladinu cukru v krvi a

inzulin. Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum může snižovat množství cukru v

krvi. Po dobu užívání přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum si pečlivě kontrolujte

hladiny cukru v krvi.

lithium (používané při duševních onemocněních). Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum může zvyšovat množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu

lithia v krvi.

léčivé přípravky k uvolnění svalů

chinin (proti malárii)

léčivé přípravky obsahující jód; ty se mohou používat před rentgenovým vyšetřením v nemocnici

penicilin (proti infekcím)

léčivé přípravky k ředění krve, které užíváte vnitřně (perorální antikoagulancia), jako je warfarin.

vildagliptin (používaný při cukrovce typu 2).

Vyšetření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete svůj lék užívat:

jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum může ovlivnit výsledky vyšetření.

jestliže jste sportovec (sportovkyně) mající se podrobit antidopingovému testu. Přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum může způsobit pozitivní výsledek testu.

P

řípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide M

ithridatum s jídlem a

alkoholem

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum může

způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět,

kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum, proberte to se svým lékařem, protože léky používané

na snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít přídatné účinky (jejich účinky se mohou sčítat).

přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum se může užívat spolu s jídlem nebo bez

jídla.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud máte za to, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte o tom informovat svého lékaře.

Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum užívat

nemá, přičemž po 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v

těhotenství může být pro dítě škodlivé.

Otěhotníte-li během léčby přípravkem Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum,

okamžitě to sdělte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě

před plánovaným otěhotněním.

Pokud kojíte, nesmíte přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum můžete pociťovat závratě. Na

začátku léčby přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum nebo při přechodu na vyšší

dávky je to pravděpodobnější. Pokud k tomu dojde, neřiďte vozidla ani nepoužívejte žádné nástroje

ani neobsluhujte stroje.

Platí pro 5

mg/25 mg]

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum obsahuje laktosu

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášíte některé cukry, poraďte se se dvým lékařem dříve, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se tento přípravek užívá

Přípravek užívejte ústy každý den ve stejnou dobu, obvykle ráno.

Tablety zapíjejte tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Doporučená dávka je

Léčba vysokého krevního tlaku

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude krevní tlak pod kontrolou.

Starší osoby

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se ihned odeberte na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do

nemocnice neřiďte, požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení

léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum ihned přestaňte užívat a navštivte svého

lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných vedlejších účinků

-

je možné, že

budete potřebovat naléhavou lékařskou péči:

otok obličeje, rtů nebo hrdla, který může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání, stejně tak jako

svědění a vyrážky. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum.

závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme).

Svého lékaře ihned informujte, jestliže zaznamenáte:

zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolesti na hrudi, tlak na

hrudníku nebo závažnější problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody

potíže s dýcháním, kašel a horečku trvající 2 až 3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních

problémů včetně zápalu plic.

snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.

krvácení z dásní), purpurové skvrny, tvorbu velkých skvrn nebo puchýřů na kůži nebo častější

výskyt infekcí než obvykle, bolesti v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závratě nebo bledou

pokožku. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

silné bolesti žaludku, které mohou vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět

slinivky břišní).

horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolesti žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže

nebo bělma očí (žloutenka). Může jít o příznaky onemocnění jater, jako je např. hepatitida (zánět

jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

bolesti hlavy, pocit slabosti nebo únavy

pocit závratě. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum nebo při přechodu na vyšší dávky.

suchý dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida)

vyšší hladiny cukru v krvi, než je obvyklé, jak ukáží krevní testy. Pokud máte cukrovku, může se

zhoršit.

více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé, jak ukáží krevní testy

bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

kožní vyrážka s vyvýšenými plochami nebo bez nich

zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte

anebo se rychle posadíte

problémy s rovnováhou

svědění a neobvyklé pocity na kůži, jako je pocit necitlivosti, mravenčení, bodání, pálení nebo

napjatosti kůže (parestézie)

ztráta chuti nebo změna vnímání chutí

problémy se spaním

pocit deprese, ztráta zájmu o každodenní život, úzkost, zvýšená nervozita nebo chvění

ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), dušnost

zánět dásní (gingivitida), otok v ústech

červené, svědivé, oteklé nebo slzící oči

zvonění v uších

rozostřené vidění

vypadávání vlasů

bolesti na hrudníku

bolesti svalů

zácpa, bolesti žaludku nebo střev

špatné trávení nebo pocit nevolnosti

vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé

problémy s ledvinami včetně selhání ledvin (příznaky mohou zahrnovat bolesti v kříži a snížení

objemu moči)

intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně

ztráta nebo pokles chuti k jídlu (anorexie), snížený pocit hladu

zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep

otok horních a dolních končetin. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než

obvykle.

horečka

sexuální neschopnost u mužů

pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo pokles hemoglobinu,

jak ukáží krevní testy

změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin, jak ukáží krevní testy

méně draslíku v krvi, než je obvyklé, jak ukáží krevní testy

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

nevolnost, průjem nebo pálení žáhy

červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech

více draslíku v krvi, než je obvyklé, jak ukáží krevní testy.

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou

být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, co

nejdříve kontaktujte svého lékaře

obtíže se soustředěním, pocit neklidu či zmatenosti

prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo

jsou bolestivé. Mohlo by jít o Raynaudův fenomén.

zvětšení prsů u mužů

krevní sraženiny

poruchy sluchu

slabší slzení, než je obvyklé

slabší zrak a bolesti v oku (možné známky glaukomu s uzavřeným úhlem)

vidění předmětů žlutě

dehydratace

otok, bolest a zrudnutí tváří (zánět slinné žlázy)

otok střeva zvaný „intestinální angioedém“, vykazující příznaky, jako jsou bolesti břicha, zvracení

a průjem

větší citlivost na sluneční záření než je obvyklé

závažné popraskání nebo odlupování kůže, svědivá vyrážka s vyvýšenými plochami nebo jiné

kožní reakce, jako je červená vyrážka na obličeji nebo čele

kožní vyrážka nebo tvorba modřin

skvrny na kůži a studené končetiny

problémy s nehty (například uvolnění či oddělení nehtu z nehtového lůžka)

bolesti kloubů

strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanie)

slabost nebo křeče svalstva

snížená sexuální touha u mužů i žen

krev v moči. Může jít o příznak problémů s ledvinami (intersticiální nefritida).

větší množstív cukru v moči, než je obvyklé

zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie), jak ukáží krevní testy

příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie), jak ukáží krevní testy

změny množství solí, jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi, jak ukáží krevní testy

zpomalené či zhoršené reakce

změna vnímání pachů

obtíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

Hlášení

nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Platí pro 5

mg/12,5 mg]

Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum obsahuje

Léčivými látkami jsou ramiprilum a hydrochlorothiazidum

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg

Pomocnými látkami jsou:

Platí pro 5

mg/12,5 mg]

Hydrogenuhličitan sodný, dihydrát síranu vápenatého, předbobtnalý kukuřičný škrob,, natrium-

stearyl-fumarát, černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý

(E172)

Platí pro 5

mg/25 mg]

Částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, , natrium-strearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný,

monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy

Jak přípravek

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum vy

padá a co obsahuje toto balení

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg: růžové, podlouhlé, nepotahované ploché

tablety, 5 x 10 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označené “R2”.

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg: bílé ža téměř bílé, podlouhlé, nepotahované,

ploché tablety, 5 x 10 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a bočních stěnách a na jedné straně označené

“25”.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum je balen v blistrových baleních

(aluminium/aluminium)

Velikosti balení: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o

registraci

Mithridatum Limited

5th Floor, 86 Jermyn Street

London SW1Y 6AW

Velká Británie

Výrobce

Actavis Ltd

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN3000

Malta

a

ACTAVIS EHF.,

Reykjavikurvegur 78,

220 HAFNARFJÖRDUR,

Island

T

ento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy

:

Česká republika: Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg tablety

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg tablety

Portugalsko: Ramipril + Hidroclorotiazida Mithridatum

T

ato příbalová informace byla naposledy revidována

: 4. 1. 2018

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls175830/2017

a k sp. zn. sukls136938/2016

S

OUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

N

ÁZEV PŘÍPRAVKU

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg tablety

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg tablety

2.

KVALITATIV

NÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum25 mg

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg obsahuje 129 mg

monohydrátu laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg: růžové, podlouhlé, nepotahované ploché

tablety, 5 x 10 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a bočních stěnách, označené “R2”.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg: bílé až téměř bílé, podlouhlé, nepotahované,

ploché tablety, 5 x 10 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a bočních stěnách, a na jedné straně

označené “25”.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINIC

KÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutic

ké indikace

Léčba hypertenze.

Tato kombinace s pevnou dávkou je indikována u pacientů, jejichž krevní tlak není možné spolehlivě

kontrolovat pouze ramiprilem nebo pouze hydrochlorothiazidem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Dávka se musí stanovit individuálně podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku.

Podávání fixní kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu se obvykle doporučuje po titraci dávky

jednou ze složek.

Léčba přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum musí začínat na nejnižší dostupné

dávce. V případě potřeby je možné dávku progresivně zvyšovat k dosažení cílového krevního tlaku;

maximální povolená denní dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu za den.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti léčení diuretiky

U pacientů současně léčených diuretiky se doporučuje opatrnost, protože se v začátcích léčby může

vyskytnout hypotenze. Před zahájením léčby přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

je nutné zvážit snížení dávek diuretik anebo léčbu diuretiky přerušit.

Pokud přerušení léčby není možné, doporučuje se léčbu zahájit nejmenší možnou dávkou ramiprilu

(1,25 mg denně) ve volné kombinaci. Doporučuje se, aby následně byla provedena změna počáteční

denní dávky, která nesmí překročit 2,5 mg ramiprilu/12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum je při závažné poruše funkce ledvin (clearance

kreatininu < 30 ml/min) vzhledem k přítomnosti složky hydrochlorothiazidu kontraindikován (viz bod

4.3).

Pacienti s poruchou funkce ledvin mohou vyžadovat snížené dávkování přípravku

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum. Pacienti s hodnotami clearance kreatininu mezi 30 a

60 ml/min po podávání ramiprilu samotného majíbýt léčeni fixní kombinací s nejnižší dávkou

ramiprilu a hydrochlorothiazidu. Maximální povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg

hydrochlorothiazidu denně.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum zahájit pouze pod důsledným lékařským dohledem,

přičemž maximální denní dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum je při závažné poruše funkce jater

kontraindikován (viz bod 4.3).

Starší pacienti

Úvodní dávky mají být nižší a následná titrace dávky má být postupnější vzhledem ke zvýšené

pravděpodobnosti nežádoucích účinků, zejména u velmi starých a slabých pacientů.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se léčba přípravkem

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum nedoporučuje z důvodu nedostatečných údajů o

bezpečnosti a účinnosti.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum se doporučuje užívat jednou denně, ve stejnou

denní dobu, obvykle ráno. Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum lze užívat před

jídlem, s jídlem nebo po jídle, protože příjem potravy nemá na jeho biologickou dostupnost vliv (viz

bod 5.2).

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum je nutné zapíjet. Nesmí se ani žvýkat, ani drtit.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na jakýkoli jiný ACE inhibitor (angiotensin

konvertujícího enzymu), jiná thiazidová diuretika, sulfonamidy nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1

Angioedém v anamnéze (dědičný, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitoru nebo antagonistů receptoru angiotenzinu II (AIIRA)

Extrakorporální léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy (viz bod 4.5)

Významná bilaterální stenóza renálních arterií nebo stenóza renální arterie jediné fungující

ledviny

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

Kojení (viz bod 4.6)

Závažná porucha funkce ledvin u nedialyzovaných pacientů s clearance kreatininu < 30 ml/min

Klinicky relevantní poruchy elektrolytů, které se mohou následkem léčby přípravkem

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum zhoršovat (viz bod 4.4)

Závažná porucha funkce jater, hepatická encefalopatie

Současné užívání přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum s přípravky

obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetem mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) je kontraindikováno (viz body 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství

Léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril, ani antagonisty receptoru pro angiotenzin II (AIIRA) se

v těhotenství zahajovat nesmí. Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/antagonisty AIIR

nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na

alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době

těhotenství.

Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory/antagonisty AIIR okamžitě

ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti

s mimořádným rizikem

hypotenze

Pacienti s

e silně

aktivovaným systémem renin

-angiotensin-aldosteron

U pacientů se silně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron existuje riziko akutního

výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku inhibice ACE, především

pokud se ACE inhibitor nebo diuretikum jako doprovodná léčba podává poprvé nebo pokud se podává

poprvé zvýšená dávka.

Významnou aktivaci systému renin-angiotensin-aldosteron je třeba očekávat a lékařský dohled včetně

sledování krevního tlaku je nezbytný například u:

pacientů se závažnou hypertenzí

pacientů s dekompenzovaným městnavým srdečním selháním

pacientů s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře

(např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

pacientů s jednostrannou stenózou renální arterie s druhou funkční ledvinou

pacientů, kteří mají nebo u nich může vzniknout nedostatek tekutin či solí (včetně pacientů

užívajících diuretika)

pacientů s jaterní cirhózou a/nebo ascitem

pacientů, kteří podstupují velký chirurgický zákrok nebo během anestézie látkami, které

navozují hypotenzi.

Obecně se před zahájením léčby doporučuje upravit dehydrataci, hypovolemii nebo depleci solí (u

pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového

přetížení).

Operace

Pokud je to možné, doporučuje se jeden den před chirurgickým zákrokem přerušení léčby inhibitory

angiotensin konvertujícího enzmyu, jako je ramipril.

Pacienti s rizikem srdeční či mozkové ischemie v případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Primární hyperaldosteronismus

Kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu není při léčbě primárního hyperaldosteronismu lékem

volby. Jestliže ramipril + hydrochlorothiazid užívají pacienti s primárním hyperaldosteronismem, je

potřeba pečlivě monitorovat plasmatické hladiny draslíku.

Starší

pacienti

Viz bod 4.2

Pacienti s onemocněním jater

U pacientů s onemocněním jater mohou poruchy elektrolytů způsobené diuretickou léčbou, včetně

léčby hydrochlorothiazidem, navodit jaterní encefalopatii.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce

ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou

funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým

srdečním selháním anebo po transplantaci ledviny nebo s renovaskulární chorobou, včetně pacientů s

hemodynamicky relevantní unilaterální renální arteriální stenózou.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s onemocněním ledvin mohou thiazidy vyvolat urémii. U pacientů s poruchou funkce

ledvin se mohou rozvinout kumulativní účinky léčivého přípravku. Jestliže se prokáže progredující

zhoršení funkce ledvin, které je indikované zvýšením hladiny neproteinového dusíku, je nutné

důkladně přehodnotit léčbu a uvážit vysazení diuretické léčby (viz bod 4.3).

Elektrolytová nerovnováha

Podobně jako u kteréhokoli pacienta léčeného diuretiky, je třeba v příslušných intervalech provádět

pravidelné stanovení elektrolytů v krevním séru. Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou

způsobovat nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů (hypokalemii, hyponatremii a hypochloremickou

alkalózu). I když může při užívání thiazidových diuretik vzniknout hypokalémie, souběžná léčba

ramiprilem může hypokalémii navozenou diuretiky snížit. Riziko hypokalemie je vyšší u pacientů s

jaterní cirhózou, u pacientů s rychlou diurézou, u pacientů s nedostatečným příjmem elektrolytů a u

pacientů současně léčených kortikosteroidy nebo ACTH (viz bod 4.5). První měření hladin draslíku v

krevní plasmě je nutno provést během prvních týdnů po zahájení léčby. Jestliže se zjistí nízká hladina

draslíku, je vyžadována její úprava. Může dojít k diluční hyponatremii. Snížení hladin sodíku může

být z počátku asymptomatické, a proto je nezbytně nutné hladiny sodíku kontrolovat pravidelně. U

starších pacientů a pacientů s cirhózou mají být kontroly častější. Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují

vylučování hořčíku močí, což může způsobit hypomagnesemii.

Hyperkalemie

U některých pacientů léčených ACE inhibitory, včetně přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide

Mithridatum, byla pozorována hyperkalemie. K pacientům s rizikem hyperkalemie patří pacienti s

renální insuficiencí, starší pacienti (˃ 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitus

nebo pacienti užívající draselné soli, kalium šetřící diuretika a další léčivé přípravky zvyšující hladinu

draslíku v plasmě (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako

trimethoprim/sulfamethoxazol) a také onemocnění jako např. dehydratace, akutní srdeční

dekompenzace, metabolická acidóza. Jestliže je považováno současné užívání výše uvedených

přípravků za potřebné, doporučuje se hladinu draslíku v séru sledovat pravidelně (viz bod 4.5).

Hepatická encefalopatie

Poruchy elektrolytů způsobené diuretickou léčbou včetně léčby hydrochlorothiazidem mohou u

pacientů s onemocněním jater navodit hepatickou encefalopatii. V případě hepatické encefalopatie je

třeba léčbu ihned vysadit.

Hyperkalcemie

Hydrochlorothiazid stimuluje zpětnou absorpci vápníku v ledvinách a může způsobit hyperkalcemii.

Rovněž může interferovat při testování funkce příštítných tělísek.

Hypersenzitivita/

Angioedém

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně ramiprilu byl hlášen angioedém (viz bod 4.8).

Pacienti podstupující léčbu inhibitory mTOR (například sirolimus, everolimus, temsirolimus) mohou

mít zvýšené riziko vzniku angioedému (napří. otok dýchacích cest nebo jazyka se zhoršením dýchání

nebo bez něj (viz bod 4.5).

V případě angioedému je třeba podávání přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum

vysadit.

Musí být zahájena bezodkladná léčba. Pacient msuí zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a

může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum byl

hlášen intestinální angioedém (viz bod 4.8). Tito pacienti vykazovali bolesti břicha (s nauzeou nebo se

zvracením anebo bez těchto příznaků). Příznaky intestinálního angioedému vymizely po vysazení

ACE inhibitoru.

Anafylaktické reakce během desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny

je při inhibici ACE zvýšená. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné vysazení léčby

přípravkem Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum.

Neutropenie/agranulocytóza

Vzácně byla pozorována neutropenie/agranulocytóza a byl též hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje

se sledovat počty bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopenii. Častější sledování se

doporučuje v počáteční fázi léčby a u pacientů s poruchou renálních funkcí, u pacientů, kteří mají

současně kolagenové onemocnění (například lupus erythematodes nebo skleroderma) a u všech osob

léčených jinými léčivými přípravky, které mohou způsobovat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a

4.8).

Akutní myopie a glaukom s uzavřeným úhlem

Hydrochlorothiazid, což je sulfonamid, může způsobit idiosynkretickou reakci, která má za následek

akutní přechodnou myopii a akutní glaukom s uzavřeným úhlem. Symptomy zahrnují akutní nástup

snížené ostrosti zraku nebo bolesti oka a obvykle se objeví během několika hodin až týdnů po

zahájení užívání léku. Neléčený akutní glaukom s uzavřeným úhlem může vést k trvalé ztrátě zraku.

Primární léčbou je co nejrychleji vysadit hydrochlorothiazid. Může být nutné zvážit okamžité lékařské

nebo chirurgické ošetření, pokud nitrooční tlak zůstává nekontrolovaný. Rizikové faktory pro rozvoj

akutního glaukomu s uzavřeným úhlem mohou zahrnovat alergii na sulfonamidy nebo penicilin v

anamnéze.

Etnické rozdíly

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními.

Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u

pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v

černošské populaci s hypertenzí.

Sportovci

Hydrochlorothiazid může vést k pozitivním výsledkům antidopingových testů.

Metabolické a endokrinní účinky

Léčba thiazidy může snížit glukózovou toleranci. U diabetických pacientů se může požadovat úprava

dávkování insulinu nebo perorálních antidiabetik. Během léčby thiazidy se může projevit latentní

diabetes mellitus.

Léčba thiazidy je spojena se zvýšením hladiny cholesterolu a triglyceridů. U některých pacientů může

léčba thiazidy vyvolat hyperurikémii nebo dnu.

Kašel

Při užívání inhibitorů ACE byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a

vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba vzít v úvahu při

diferenciální diagnostice kašle.

Ostatní

U pacientů s alergií v anamnéze nebo s astmatem bronchiale v anamnéze, ale i bez těchto anamnéz, se

mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. Byla hlášena možnost exacerbace nebo aktivace

systémového lupus erythematodes.

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

angiotenzinu II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). Pokud je duální blokáda

považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem specializovaného lékaře a

za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Týká se přípravku

5 mg/25 mg]

Laktosa

Obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerance galaktosy, s vrozeným

deficitem laktázy nebo malabsorpce glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Int

erakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo

hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např.

polyakrylonitrilových membrán), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou pomocí sulfátu dextranu, a

to z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Pokud je taková léčba

potřebná, je nutné uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné

skupiny antihypertenziv.

Opatření při použití

Klinické údaje ze studií prokázaly, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldsteron (RAAS)

pomocí kombinovaného použití inhibitorů ACE, blokátorů receptorů angiotenzinu II nebo aliskirenu

v porovnání s použitím jediné látky působící na system RAAS spojena s vyšší četností nežádoucích

příhod, jako je hypotenze, hyperkalémie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin)

(viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Soli draslíku, heparin, diuretika zadržující draslík a jiné účinné látky zvyšující hladinu draslíku v

krevní plasmě (včetně antagonistů angiotensinu II, trimet

hoprimu, takrolimu, cyklosporinu): může

dojít k hyperkalemii; proto se požaduje pečlivé sledování hladiny draslíku v krevním séru.

Trimethoprim

, včetně podávání fixní kombinace

se sulfamethoxazolem (kotrimoxazol):

U pacientů užívajících ACE inhibitory a trimethoprim nebo fixní kombinaci se sulfamethoxazolem

(kotrimoxazol) byla pozorována zvýšená incidence hyperkalemie (viz bod 4.4).

Inhibitory mTOR (např.

sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Pacienti souběžně podstupující léčbu inhibitory mTOR mohou mít zvýšené riziko vzniku angioedému.

Při zahajování léčby je třeba opatrnost (viz bod 4.4).

Antihypertenziva (například diuretika) a další látky, které mohou snižovat krevní tlak (například

nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní příjem alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin,

prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro

diuretika).

Vazopresorická sympatomimetika a další látky (epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzní

účinek ramiprilu:

doporučuje se sledování krevního tlaku. Kromě toho může být

hydrochlorothiazidem oslaben účinek vazopresorických sympatomimetik.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou

měnit počet krevních buněk

: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto se může toxicita lithia zvyšovat.

Hladiny lithia je třeba sledovat. Současné užívání thiazidových diuretik může riziko toxicity lithia

zvyšovat a zesilovat již zvýšené riziko toxicity lithia při léčbě ACE inhibitory. Proto se kombinace

ramiprilu a hydrochlorothiazidu s lithiem nedoporučuje.

Antidiabetika

včetně insulinu:

mohou se objevit hypoglykemické reakce. Hydrochlorothiazid může

účinek antidiabetik zeslabovat. Proto se v úvodní fázi kombinované léčby doporučuje zvláště pozorně

sledovat hladinu glukosy v krvi.

Nesteroidní

antiflogistika

a kyselina acetylsalicylová:

je třeba očekávat snížení antihypertenzního

účinku přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum. Současné podání ACE inhibitorů a

nesteroidních antiflogistik může mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke

zvýšení kalémie.

Perorální antikoagulancia:

současné užívání hydrochlorothiazidu může účinek antikoagulancií snížit.

Kortikosteroidy, ACTH, amfotericin B,

karbenoxolon, velké množství lékořice, laxativa

(v případě

dlouhodobého užívání) a ostatní

kaliuretické látky nebo léky snižující pla

smatick

é

hladiny

draslíku:

zvýšené riziko hypokalemie.

Digitalisové přípravky, účinné látky, o kterých je známo, že prodlužují interval QT a antiarytmika:

při

poruchách elektrolytů (např. hypokalemie, hypomagnezemie) může být zvýšena jejich proarytmická

toxicita anebo sníženy antiarytmické účinky.

Methyldopa: možnost hemolýzy.

Kolestyramin nebo jiné enterálně podávané iontoměniče:

snížená absorpce hydrochlorothiazidu.

Sulfonamidová diuretika mají být užívána alespoň jednu hodinu před těmito přípravky nebo 4 až

6 hodin po jejich užití.

Svalová relaxancia kurarového typu

: možné zesílení a prodloužení myorelaxačního účinku.

Soli vápníku a léčivé přípravky zvyšující vápník v pla

s

mě:

při současném podávání

hydrochlorothiazidu lze očekávat vzrůst koncentrace vápníku v séru; proto se požaduje pečlivé

sledování vápníku v séru.

Karbamazepin: riziko hyponatrémie následkem aditivního účinku hydrochlorothiazidu.

Jodované kontrastní látky:

v případě dehydratace zapříčiněné užíváním diuretik včetně

hydrochlorothiazidu existuje zvýšené riziko akutní poruchy ledvin, zejména pokud se použijí vysoké

dávky jodovaných kontrastních látek.

Penicilin: hydrochlorothiazid se vylučuje v distálním tubulu a snižuje exkreci penicilinu.

Chinin: hydrochlorothiazid snižuje exkreci chininu.

Heparin: je možné zvýšení koncentrace draslíku v séru.

Vildagliptin: u pacientů užívajících ACE inhibitory a vildagliptin byla zjištěna zvýšená incidence

výskytu angioedému.

4.6

Fertilita,

těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum se nedoporučuje v prvním trimestru těhotenství

(viz bod 4.4) a ve druhém a třetím trimestru je kontraindikován (viz bod 4.3).

Epidemiologický důkaz týkající se rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý, přesto malé zvýšení rizika nelze vyloučit. Pokud se

pokračování léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek

plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným

bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná,

musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena, a pokud je to vhodné, musí být zahájena

alternativní léčba. Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitorem/antagonistou receptoru

angiotenzinu II (AIIRA) v době druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená

funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin,

hypotenze, hyperkalemie). (Viz také bod 5.3). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého

trimestru, doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly

ACE inhibitory, musí být důkladně sledovány, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo

hyperkalemie (viz také body 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid může v případech dlouhodobého užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství

způsobit fetoplacentární ischemii a riziko zpomalení růstu. Navíc byly hlášeny vzácné případy

hypoglykemie a trombocytopenie u novorozenců v případě expozice blízko termínu porodu.

Hydrochlorothiazid může snížit objem plasmy, stejně tak jako průtok krve placentou.

Kojení

Podávání přípravku Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum je během kojení kontraindikováno.

Ramipril a hydrochlorothiazid jsou vylučovány do mateřského mléka v takové míře, že účinky u

kojených dětí jsou, pokud se kojícím matkám podává terapeutická dávka ramiprilu a

hydrochlorothiazidu, pravděpodobné. Dostatečné údaje týkající se užívání ramiprilu během kojení

nejsou k dispozici, přičemž se dává přednost alternativní léčbě s lépe stanoveným bezpečnostním

profilem, zejména při kojení novorozenců nebo nedonošených dětí.

Hydrochlorothiazid se vylučuje do lidského mateřského mléka. Thiazidy mohou u kojících žen

způsobit pokles až potlačení tvorby mléka. Mohou se vyskytnout případy hypersenzitivity na

sulfonamidové deriváty, hypokalemie a jádrového ikteru. Protože u obou léčivých látek existuje

možnost závažných reakcí u kojených dětí, je nutné se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu,

přičemž je třeba vzít v úvahu důležitost léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (například příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou

zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou

tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). Může k tomu dojít

zejména při zahájení léčby nebo při přechodu z jiných přípravků. Po užití první dávky, stejně jako po

prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil ramiprilu + hydrochlorothiazidu zahrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují ve

spojení s hypotenzí a/nebo s odvodněním kvůli zvýšené diuréze. Léčivá látka ramipril může vyvolat

přetrvávající suchý kašel, zatímco hydrochlorothiazid může zhoršit metabolismus glukosy, lipidů a

kyseliny močové. Tyto dvě léčivé látky mají protichůdný vliv na hladinu draslíku v séru. K závažným

nežádoucím účinkům patří angioedém anebo anafylaktické reakce, poruchy funkce ledvin nebo jater,

pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropenie/agranulocytóza.

Četnosti nežádoucích účinků jsou definuje podle následující zvyklosti: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi

vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Ve

lmi vzácné

N

ení známo

Poruchy krve a

lymfatického systému

Pokles počtu

bílých krvinek,

pokles počtu

červených

krvinek, pokles

hemoglobinu,

hemolytická

anémie, pokles

počtu krevních

destiček

Selhání kostní

dřeně,

neutropenie

včetně

agranulocytózy,

pancytopenie,

eosinofilie

Hemokoncentrace

v kontextu

deplece tekutin

Poruchy imunitního

systému

Anafylaktické

nebo

anafylaktoidní

reakce buď na

ramipril, nebo

anafylaktická

reakce na

hydrochloro-

thiazid, zvýšení

antinukleárních

protilátek

Endokrinní poruchy

Syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického

hormone

(SIADH)

Poruchy metabolismu

a výživy

Nedostatečná

kontrola diabetu

mellitus, snížená

glukózová

tolerance, zvýšení

glykémie, zvýšení

urikémie, zhoršení

dny, zvýšení

cholesterolu

a/nebo

triglyceridů v krvi

v důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Anorexie, snížení

chuti k jídlu

Snížení draslíku v

krvi, žízeň v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Zvýšení draslíku v

krvi v důsledku

působení

ramiprilu

Snížení sodílku v

krvi

Glykosurie,

metabolická

alkalóza,

hypochloremie,

hypomagnes-

emie,

hyperkalcemie,

dehydratace v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Psychiatric

ké poruchy

Depresivní

nálada, apatie,

úzkost, nervozita,

poruchy spánku

včetně ospalosti

Stav zmatenosti,

neklid, poruchy

pozornosti

Poruchy nervového

systému

Bolesti hlavy,

točení hlavy

Vertigo,

parestézie, třes,

poruchy

rovnováhy, pálivé

pocity, dysgeuzie,

ageuzie

Cerebrální

ischémie včetně

ischemické

mrtvice a

tranzitorní

ischemické ataky,

zhoršení

psychomotor-

rických

dovedností,

parosmie

Poruchy oka

Poruchy vidění

včetně

rozmazaného

vidění,

konjunktivitida

Xanthopsie,

snížené slzení v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu,

akutní glaukom s

uzavřeným úhlem

v důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Zhoršený sluch

Srdeční poruchy

Ischémie

myokardu včetně

anginy pectoris,

tachykardie,

arytmie, palpitace,

periferní edém

Infarkt myokardu

Cévní poruchy

Hypotenze,

ortostatický

pokles krevního

tlaku, synkopa,

zarudnutí

Trombóza v

kontextu těžké

deplece tekutin,

cévní stenóza,

hypoperfuze,

Raynaudův

fenomén,

vaskulitida

Respira

ční, hrudní a

mediastinální poruchy

Neproduktivní

dráždivý kašel,

bronchitida

Sinusitida,

dyspnoe, ucpaný

Bronchospasmus

včetně zhoršení

astamtu

Alergická

alveolitida,

nekardiogenní

plicní edém v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Gastrointestin

ální

poruchy

Gastrointestinální

zánět, poruchy

trávení,

abdominální

diskomfort,

dyspepsie,

gastritida, nauzea,

zácpa

Gingivitidav

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Zvracení, aftózní

stomatitida,

glossitida, průjem,

bolesti v horní

části břicha, sucho

v ústech

Pankreatitida (u

ACE inhibitorů

byly velmi

výjiměčně hlášeny

případy se

smrtelnými

následky), zvýšení

pankreatických

enzymů,

angioedém

tenkého střeva

Sialoadenitida v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Poruchy jater a

žlučových cest

Cholestatická

nebo cytolytická

hepatitida

(smrtelné

následky byly

velmi výjimečné),

zvýšení jaterních

enzymů a/nebo

konjugovaného

bilirubinu

Kalkulózní

cholecystitida v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Akutní selhání

jater,

cholestatická

žloutenka,

hepatocelulární

poškození

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Angioedém: velmi

výjimečně může

mít obstrukce

dýchacích cest v

důsledku

angioedému

smrtelné

následky;

psoriasiformní

dermatitida,

hyperhydróza,

vyrážka, zejména

makulopapulární,

svědění, alopecie

Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

erythema

multiforme,

pemfigus,

zhoršení psoriázy,

exfoliativní

dermatitida,

fotosenzitivní

reakce,

onycholýza,

pemfigoidní nebo

lichenoidní

exantém nebo

enantém, kopřivka

Systémový lupus

erythematosus v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie

Artralgie, svalové

spasmy

Svalová slabost,

muskuloskeletální

ztuhlost, tetanie v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Poruchy ledvin a

močových cest

Zhoršení

ledvinných funkcí

včetně akutního

selhání ledvin,

zvýšený výdej

moči, zvýšení

močoviny v krvi,

zvýšení kreatininu

v krvi

Zhoršení stávající

proteinurie

Intersticiální

nefritida v

důsledku

působení

hydrochloro-

thiazidu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Přechodná

erektilní

impotence

Snížení libida,

gynekomastie

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava, slabost

Bolesti na hrudi,

pyrexie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky spojené s předávkováním ACE inhibitory mohou zahrnovat nadměrnou periferní

vazodilataci (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardii, poruchy elektrolytů, selhání ledvin, srdeční

arytmii, poruchu vědomí včetně kómatu, cerebrální křeče, parézu a paralytický ileus.

U predisponovaných pacientů (např. hyperplazie prostaty) může předávkování hydrochlorothiazidem

navodit akutní retenci moče.

Pacienta je nutno důkladně sledovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření

zahrnují primární detoxifikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření k obnově

hemodynamické stability, včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II

(angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou z krevního oběhu

odstraňuje obtížně.

5.

FARMAKOLOGIC

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamic

ké vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ramipril a diuretika, ATC kód: C09BA05

Mechanismus účinku

Ramipril

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I

(synonyma: enzym konvertující angiotensin, kinináza II). V plasmě a ve tkáních tento enzym

katalyzuje přeměnu angiotensinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotensin II stejně tak jako

degradaci aktivního vazodilatátoru bradykininu. Snížená tvorba angiotensinu II a inhibice štěpení

bradykininu vedou k vazodilataci.

Jelikož angiotensin II rovněž stimuluje uvolňování aldosteronu, způsobuje ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii inhibitorem ACE byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u

pacientů jiné barvy pleti.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního působení thiazidových

diuretik není zcela znám. Inhibují reabsorpci sodíku a chloridů v distálním tubulu. Zvýšená renální

exkrece těchto iontů je doprovázena zvýšenou tvorbou moče (následkem osmotické vazby vody).

Vylučování draslíku a hořčíku se zvyšuje, vylučování kyseliny močové klesá. Možné mechanismy

antihypertenzního působení hydrochlorothiazidu mohou být: pozměněná rovnováha sodíku, snížení

objemu extracelulární vody a objemu plasmy, změna renálně-vaskulární rezistence, stejně jako

snížená odezva na norepinefrin a angiotensin II.

Farmakodynamické účinky

Ramipril

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. K velkým změnám v

renálním plasmatickém průtoku a v rychlosti glomerulární filtrace obecně nedochází. Podávání

ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzačního

zvýšení tepové frekvence.

U většiny pacientů je po jednorázovém perorálním podání nástup antihypertenzního účinku zjevný

během 1 až 2 hodin. Maximálního účinku jednotlivé dávky se obvykle dosahuje 3 až 6 h po

perorálním podání. Antihypertenzní účinek jednotlivé dávky obvykle přetrvává po dobu 24 h.

Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle zjevný po 3 až 4

týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2

let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Hydrochlorothiazid

Při podání hydrochlorothiazidu nastupuje diuréza během 2 hodin a maximální účinek nastává zhruba

po 4 hodinách, přičemž působení přetrvává po dobu zhruba 6 až 12 hodin.

Nástup antihypertenzního účinku nastává po 3 až 4 dnech a tento účinek může trvat až 1 týden po

přerušení léčby.

Snížení krevního tlaku provází mírný vzestup filtrační frakce, renální vaskulární rezistence a

plasmatické reninové aktivity.

Současné podávání ramiprilu a hydrochlorothiazidu

V klinických studiích vedla tato kombinace k většímu snížení krevního tlaku než v případech, kdy

byla podávána pouze jedna z těchto léčivých látek. Současné používání ramiprilu a

hydrochlorothiazidu má sklon zvrátit ztráty draslíku spojené s těmito diuretiky, a to pravděpodobně

proto, že je zablokován systém renin-angiotenzin-aldosteron. Kombinace ACE inhibitoru s

thiazidovým diuretikem vytváří synergický efekt, a taktéž snižuje riziko hypokalemie navozené

samostatně podávaným diuretikem.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů angiotenzinu II.

Studie ONTARGET byla provedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetem mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetem mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií. V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální

a/nebo kardiovaskulární ukazatele a mortalitu, zatímco v porovnání s monoterapií bylo pozorováno

zvýšené riziko hyperkalemie, akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti

farmakodynamických vlastností jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a

blokátory receptorů angiotenzinu II.

ACE inhibitory a blokátory receptorů angiotenzinu II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně. Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and

Renal Disease Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní

terapii ACE inhibitorem nebo blokátorem receptorů angiotenzinu II u pacientů s diabetem mellitus 2.

typu a chronickým onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním nebo obojím. Studie byla

předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích následků. Kardiovaskulární úmrtí a cévní

mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a

zároveň nežádoucí příhody a sledované závažné nežádoucí příhody (hyperkalémie, hypotenze a

renální dysfunkce) byly oproti placebové skupině častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem.

5.2

Farmakokinetic

ké vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

Ramipril

Absorpce

Ramipril se po perorálním podání z gastrointestinálního traktu rychle vstřebává; maximálních

plasmatických koncentrací ramiprilu se dosahuje za 1 hodinu. Na základě výtěžků z moči je rozsah

absorpce nejméně 56 %, přičemž absorpce není přítomností potravy v gastrointestinálním traktu

významně ovlivněna. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání

2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximálních plasmatických koncentrací ramiprilátu, což je jediný aktivní metabolit ramiprilu, se

dosauje za 2 až 4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plasmatických koncentrací

ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně se dosáhne přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Vazba ramiprilu na sérové proteiny je přibližně 73% a vazba ramiprilátu na sérové proteiny je

přibližně 56%.

Biotransformace

Ramipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a na ester diketopiperazinu, diketopiperazinovou

kyselinu a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity se vylučují především ledvinami. Plasmatické koncentrace ramiprilátu klesají v několika

fázích. V důsledku silné, saturovatelné vazby na ACE a slabé disociaci z enzymu má ramiprilát při

velmi nízkých plasmatických koncentracích prodlouženou terminální eliminační fázi. Po opakovaných

dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl efektivní poločas koncentrací ramiprilátu po dávkách

5 až 10 mg 13 až 17 hodin a po nižších dávkách 1,25 až 2,5 mg byl delší. Tento rozdíl souvisí se

saturovatelnou kapacitou enzymu při vazbě ramiprilátu.

Kojení:

Jedna perorální dávka ramiprilu vedla k nedetekovatelné hladině ramiprilu a jeho metabolitů v

mateřském mléce. Vliv opakovaných dávek však není známý.

Pacienti s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2)

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance

ramiprilátu je úměrná clearance kreatininu. To má za následek zvýšené plasmatické koncentrace

ramiprilátu, které klesají pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 4.2)

U pacientů s poruchou funkce jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené

aktivitě jaterních esteráz a plasmatické hladiny ramiprilu jsou u těchto pacientů zvýšené. Maximální

koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Hydrochlorothiazid

Absorpce

Po perorálním podání se z gastrointestinálního traktu absorbuje zhruba 70 % hydrochlorothiazidu.

Maximálních koncentrací hydrochlorothiazidu v plasmě se dosahuje během 1,5 až 5 hodin.

Distribuce

Na plasmatické bílkoviny se váže 40 % hydrochlorothiazidu.

Biotransformace

Hydrochlorothiazid je nepatrně matabolizován játry.

Eliminace

Hydrochlorothiazid se vylučuje téměř úplně (> 95 %) v nezměněné formě ledvinami; 50 až 70 %

jednorázové perorální dávky se eliminuje během 24 h. Poločas eliminace je 5 až 6 hodin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2)

Vylučování hydrochlorothiazidu ledvinami je u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin snížené a renální

clearance hydrochlorothiazidu je úměrná clearance kreatininu. To vede k vysokým koncentracím

hydrochlorothiazidu v plasmě, které klesají pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 4.2)

U pacientů s jaterní cirhózou se farmakokinetika hydrochlorothiazidu významně neměnila. U pacientů

se srdečním selháním nebyla farmakokinetika hydrochlorothiazidu studována.

Ramipril a hydrochlorothiazid

Současné podání ramiprilu a hydrochlorothiazidu neovlivňuje jejich biologickou dostupnost.

Kombinovaná tableta může být považována za bioekvivalentní lékům obsahujícím každou složku

samostatně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu nevykazovala při podávání potkanům a myším žádnou

akutní toxickou aktivitu až do dávky 10 000 mg/kg. Studie podávání opakovaných dávek provedené

na potkanech a opicích vykazovaly pouze poruchy elektrolytové rovnováhy.

S kombinací léčivých látek nebyly provedeny žádné studie zaměřené na mutagenitu a kancerogenitu,

protože studie s jednotlivými složkami žádné riziko neprokázaly.

Reprodukční studie na potkanech a králících prokázaly o něco vyšší toxicitu kombinace léčivých

látek, než je toxicita obou látek jednotlivě, ale žádná ze studií neodhalila teratogenní účinky této

kombinace.

6.

FARMACEUTIC

KÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Platí pro

5 mg/12,5 mg]

Hydrogenuhličitan sodný

Dihydrát síranu vápenatého

Předbobtnalý kukuřičný škrob,

Natrium-stearyl-fumarát

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Platí pro

5 mg/25 mg]

Částečně předbobtnalý kukuřičný škrob,

Natrium-strearyl-fumarát

Hydrogenuhličitan sodný

Monohydrát laktosy

Sodná sůl kroskarmelosy

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použit

elnosti

2 roky.

6.4

Zvlůáštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Platí pro

5 mg/12,5 mg]

Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistrové balení (aluminium/aluminium).

Velikosti balení: 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci pří

pravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mithridatum Limited

5th Floor, 86 Jermyn Street

London SW1Y 6AW

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/12,5 mg tablet: 58/616/15-C

Ramipril/Hydrochlorothiazide Mithridatum 5 mg/25 mg tablet: 58/617/15-C

9.

DAT

UM PRVNÍ REGIS

TR

ACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21. 6. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4. 1. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace