Purevax RCPCh FeLV

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97), attenuated Chlamydophila felis (905 strain)
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ATC kód:
QI06AJ05
INN (Mezinárodní Name):
vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis, feline panleucopenia, feline leukeamia and feline Chlamydophila infections
Terapeutické skupiny:
Kočky
Terapeutické oblasti:
Imunopreparát pro felidae,
Terapeutické indikace:
Active immunisation of cats aged 8 weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs;against Chlamydophila felis infection to reduce clinical signs;against feline panleucopenia to prevent mortality and clinical signs;against leukaemia to prevent persistent viraemia and clinical signs of the related disease. Onsets of immunity are 1 week after primary vaccination course for rhinotracheitis, calicivirus, Chlamydophila felis and panleucopenia components, and 2 weeks after primary vaccination course for feline leukaemia component. The duration of immunity is one year after the last re-vaccination for the chlamydiosis and feline leukaemia components, and one year after primary vaccination course and three years after the last re-vaccination for the rhinotracheitis, calicivirosis and panleucopenia components.
Přehled produktů:
Revision: 15
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/V/C/000085
Datum autorizace:
2005-02-23
EMEA kód:
EMEA/V/C/000085

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 06-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 06-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 08-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 11-04-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 11-04-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 11-04-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 11-04-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 08-03-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Purevax RCPCh FeLV lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NĚMECKO

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

FRANCIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Purevax RCPCh FeLV lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V každé 1 ml nebo 0,5 ml dávce:

Lyofilizát:

Léčivé látky:

Virus rhinotracheitidis felis attenuatum (kmen FHV F2) .................................

CCID

Calicivirus felis inactivatum (kmeny FCV 431 a G1) ......................................

2.0 ELISA U.

Chlamydophila felis

attenuatum (kmen 905) ...................................................

Virus panleucopeniae contagiosae felis attenuatum (PLI IV) .........................

CCID

Pomocná látka:

Gentamicin, max .............................................................................................. 34 µg

Rozpouštědlo:

Léčivá látka:

FeLV rekombinantní canarypox virus (vCP97) ..............................................

CCID

50% infekční dávka pro buněčné kultury

50% infekční dávka pro kuřecí embrya

Lyofilizát: homogenní béžová peleta.

Rozpouštědlo: čirá bezbarvá suspenze s přítomností zbytků buněk.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace koček ve věku 8 týdnů a starších:

proti kočičí virové rhinotracheitidě, ke zmírnění klinických příznaků

proti kalicivirové infekci, ke zmírnění klinických příznaků,

proti infekci zárodkem C

hlamydophila felis

, ke zmírnění klinických příznaků,

proti infekční panleukopénii, k zabránění mortality a klinických příznaků,

proti leukémii koček, k zabránění perzistentní virémie a klinických příznaků onemocnění.

Nástup imunity: Rhinotracheitida, kalicivirová infekce, infekce zárodkem

Chlamydophila felis

infekční panleukopénie: 1 týden po primovakcinaci.

Kočičí leukémie: 2 týdny po primovakcinaci.

Trvání imunity:

Rhinotracheitida, kaliciviróza a infekční panleukopénie: 1 rok po primovakcinaci a 3 roky po

poslední revakcinaci.

Infekce zárodkem

Chlamydophila felis

a leukémie koček: 1 rok po poslední revakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Během studií bezpečnosti a terénních studií byly často pozorovány přechodná apatie a anorexie a také

hypertermie (trvající obvykle 1 až 2 dny). Během studií bezpečnosti a terénních studií byla často

pozorována lokální reakce (mírná bolestivost při palpaci, svědění nebo malý otok), která vymizí

nejpozději do 1 až 2 týdnů.

Na základě zkušeností s bezpečností po uvedení přípravku na trh bylo ve velmi vzácných případech

pozorováno zvracení (většinou během 24 až 48 hodin).

V terénních studiích byla neobvykle pozorována hypersenzitivní reakce, která může vyžadovat

poskytnutí odpovídající symptomatické léčby.

Ve velmi vzácných případech byly u dospělých koček pozorovány přechodná hypertermie a letargie,

někdy doprovázené celkovou slabostí, po dobu 1 až 3 týdnů následujících po booster vakcinaci, na

základě zkušeností s bezpečností po uvedení na trh.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Po rekonstituci lyofilizátu s 0,5 ml nebo 1 ml rozpouštědla (v závislosti na zvoleném balení) aplikujte

jednu dávku vakcíny podle následujícího vakcinačního schématu:

Primovakcinace:

první injekce: od stáří 8 týdnů,

druhá injekce: o 3 až 4 týdny později.

V případech, kdy je očekávána přítomnost vysoké hladiny mateřských protilátek proti rhinotracheitidě,

kalicivirové infekci, infekční panleukopénii nebo infekci zárodkem

Chlamydophila felis

(tj. u koťat ve

věku 9 až 12 týdnů narozených od matek, které byly vakcinované před březostí a/ nebo se známým

nebo předpokládaným předchozím působením patogenů), by měla být primární vakcinační dávka

odložena do 12 týdnů věku.

Revakcinace:

první revakcinace musí být provedena pro všechny komponenty jeden rok po primovakcinaci

následné revakcinace:

Chlamydióza a kočičí leukémie: každý rok

Rhinotracheitida, kaliciviróza a infekční panleukopénie: v intervalech až 3 roky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jemně rekonstituujte vakcínu, aby byla získána jednotná suspenze s omezenou tvorbou pěny.

Vizuální vzhled po rekonstituci: světle žlutá suspenze s přítomností zbytků buněk.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: spotřebujte ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Před vakcinací se doporučuje provedení testu k vyloučení FeLV antigenémie.

Vakcinace koček pozitivních na FeLV není přínosná.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Vakcínu by neměli aplikovat osoby s nedostatečnou imunitou nebo ti, kdo užívají imunosupresivní

léčivé přípravky. Dojde-li k náhodnému samopodání, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a

informovat lékaře, že došlo k sebepoškození injekčně aplikovanou živou vakcínou obsahující

chlamydie.

Březost a laktace:

Nepoužívat během celé březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den, ale nemísit

s Boehringer Ingelheim adjuvantní vakcínou proti vzteklině.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Jiné účinky než již zmíněné v odstavci „Nežádoucí účinky“ nebyly pozorovány, kromě hypertermie,

která může výjimečně přetrvávat až 5 dní.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití s

přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcinační kmen kočičí leukémie je rekombinantní canarypoxvirus exprimující env a gag geny FeLV-

A. V terénních podmínkách je infekční pouze podskupina A a imunizace proti podskupině A zajišťuje

plnou ochranu proti A, B a C. Po inokulaci virus exprimuje ochranné bílkoviny, ale v kočkách se

nepomnožuje. V důsledku navozuje vakcína ochranu proti viru leukémie koček.

Bylo prokázáno, že přípravek snižuje vylučování kaliciviru koček při nástupu imunity a po dobu

jednoho roku po vakcinaci.

Plastová krabička obsahující:

10 x 1 dávka lyofilizátu a 10 x 1 ml rozpouštědla nebo

50 x 1 dávka lyofilizátu a 50 x 1 ml rozpouštědla nebo

10 x 1 dávka lyofilizátu a 10 x 0,5 ml rozpouštědla nebo

50 x 1 dávka lyofilizátu a 50 x 0,5 ml rozpouštědla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Purevax RCPCh FeLV lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V každé 1 ml nebo 0,5 ml dávce:

Lyofilizát:

Léčivé látky:

Virus rhinotracheitidis felis attenuatum (kmen FHV F2) .................................

CCID

Calicivirus felis inactivatum (kmeny FCV 431 a G1) ......................................

2.0 ELISA U.

Chlamydophila felis

attenuatum (kmen 905) ...................................................

Virus panleucopeniae contagiosae felis attenuatum (PLI IV) ..........................

CCID

Pomocná látka:

Gentamicin, max .............................................................................................. 34 µg

Rozpouštědlo:

Léčivá látka:

FeLV rekombinantní canarypox virus (vCP97) ..............................................

CCID

50% infekční dávka pro buněčné kultury

50% infekční dávka pro kuřecí embrya

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Lyofilizát: homogenní béžová peleta.

Rozpouštědlo: čirá bezbarvá suspenze s přítomností zbytků buněk.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace koček ve věku 8 týdnů a starších:

proti kočičí virové rhinotracheitidě, ke zmírnění klinických příznaků,

proti kalicivirové infekci, ke zmírnění klinických příznaků,

proti infekci zárodkem C

hlamydophila felis,

ke zmírnění klinických příznaků,

proti infekční panleukopénii, k zabránění mortality a klinických příznaků,

proti leukémii koček, k zabránění perzistentní virémie a klinických příznaků onemocnění.

Nástup imunity: Rhinotracheitida, kalicivirová infekce, infekce zárodkem

Chlamydophila felis

infekční panleukopénie: 1 týden po primovakcinaci.

Kočičí leukémie: 2 týdny po primovakcinaci.

Trvání imunity:

Rhinotracheitida, kaliciviróza a infekční panleukopénie: 1 rok po primovakcinaci a 3 roky po

poslední revakcinaci.

Infekce zárodkem

Chlamydophila felis

a leukémie koček: 1 rok po poslední revakcinaci.

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před vakcinací se doporučuje provedení testu k vyloučení FeLV antigenémie.

Vakcinace koček pozitivních na FeLV není přínosná.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Vakcínu by neměli aplikovat osoby s nedostatečnou imunitou nebo ti, kdo užívají imunosupresivní

veterinární přípravky. Dojde-li k náhodnému samopodání, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a

informovat lékaře, že došlo k sebepoškození injekčně aplikovanou živou vakcínou obsahující

chlamydie.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Během studií bezpečnosti a terénních studií byly často pozorovány přechodná apatie a anorexie a také

hypertermie (trvající obvykle 1 až 2 dny). Během studií bezpečnosti a terénních studií byla často

pozorována lokální reakce (mírná bolestivost při palpaci, svědění nebo malý otok), která vymizí

nejpozději do 1 až 2 týdnů.

Na základě zkušeností s bezpečností po uvedení přípravku na trh bylo ve velmi vzácných případech

pozorováno zvracení (většinou během 24 až 48 hodin).

V terénních studiích byla neobvykle pozorována hypersenzitivní reakce, která může vyžadovat

poskytnutí odpovídající symptomatické léčby.

Ve velmi vzácných případech byly u dospělých koček pozorovány přechodná hypertermie a letargie,

někdy doprovázené celkovou slabostí, po dobu 1 až 3 týdnů následujících po booster vakcinaci, na

základě zkušeností s bezpečností po uvedení na trh.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během celé březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den, ale nemísit s

Boehringer Ingelheim adjuvantní vakcínou proti vzteklině.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Subkutánní podání.

Jemně rekonstituujte vakcínu, aby byla získána jednotná suspenze s omezenou tvorbou pěny.

Vizuální vzhled po rekonstituci: světle žlutá suspenze s přítomností zbytků buněk.

Po rekonstituci lyofilizátu s 0,5 ml nebo 1 ml rozpouštědla (v závislosti na zvoleném balení) aplikujte

jednu dávku vakcíny podle následujícího vakcinačního schématu:

Primovakcinace:

první injekce: od stáří 8 týdnů,

druhá injekce: o 3 až 4 týdny později.

V případech, kdy je očekávána přítomnost vysoké hladiny mateřských protilátek proti rhinotracheitidě,

kalicivirové infekci, infekční panleukopenii nebo infekci zárodkem

Chlamydophila felis

(tj. u koťat ve

věku 9 až 12 týdnů narozených od matek, které byly vakcinované před březostí a/ nebo se známým

nebo předpokládaným předchozím působením patogenů), by měla být primární vakcinační dávka

odložena do 12 týdnů věku.

Revakcinace:

první revakcinace musí být provedena pro všechny komponenty jeden rok po primovakcinaci

následné revakcinace:

Chlamydióza a kočičí leukémie: každý rok

Rhinotracheitida, kaliciviróza a infekční panleukopénie: v intervalech až 3 roky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Jiné účinky než již zmíněné v odstavci 4.6 „Nežádoucí účinky“ nebyly pozorovány, kromě

hypertermie, která může výjimečně přetrvávat až 5 dní.

4.11

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATCvet kód: QI06AJ05. Virus infekční rhinotracheitidy koček živý + kalicivirus koček inaktivovaný

+ virus panleukopenie koček živý + chlamydia živá + virus leukémie koček živý

Vakcína proti kočičí virové rhinotracheitidě, kočičí kaliciviróze, chlamydióze, kočičí panleukopénii a

kočičí leukémii.

Stimuluje aktivní imunitu proti viru kočičí rhinotracheitidy, proti kočičímu kaliciviru,

Chlamydophila

felis

, viru kočičí panleukopénie a viru kočičí leukémie.

Bylo prokázáno, že přípravek snižuje vylučování kaliciviru koček při nástupu imunity a po dobu

jednoho roku po vakcinaci.

Vakcinační kmen kočičí leukémie je rekombinantní canarypox virus nesoucí

env

gag

geny FeLV-A.

V terénních podmínkách je infekční pouze podskupina A a imunizace proti podskupině A nabízí plnou

chráněnost proti A, B a C. Po inokulaci virus indukuje tvorbu ochranných proteinů, ale nedochází k

jeho replikaci v organismu kočky. Následně vakcína navozuje stav chráněnosti proti viru kočičí

leukémie.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharosa

Sorbitol

Dextran 40

Hydrolyzovaný kasein

Hydrolyzovaný kolagen

Hydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydroxid draselný

Chlorid sodný

Hydrogenfosforečnan sodný

Bezvodý dihydrogenfosforečnan draselný

Chlorid draselný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Hexahydrát chloridu horečnatého

Dihydrát chloridu vápenatého

6.2

Hlavní inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití s

přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte ihned.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná lahvička typu I obsahující 1 dávku lyofilizátu a skleněná lahvička typu I obsahující 1 ml

nebo 0,5 ml rozpouštědla, obě uzavřené butyl elastomerovou zátkou a zajištěné hliníkovou pertlí.

Plastová krabička obsahující 10 lahviček po 1 dávce lyofilizátu a 10 lahviček po 1 ml rozpouštědla.

Plastová krabička obsahující 50 lahviček po 1 dávce lyofilizátu a 50 lahviček po 1 ml rozpouštědla.

Plastová krabička obsahující 10 lahviček po 1 dávce lyofilizátu a 10 lahviček po 0,5 ml rozpouštědla.

Plastová krabička obsahující 50 lahviček po 1 dávce lyofilizátu a 50 lahviček po 0,5 ml rozpouštědla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NĚMECKO

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/04/047/001-004

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23/02/2005

Datum posledního prodloužení registrace: 15/01/2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ

Neuplatňuje se.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/499081/2006

EMEA/V/C/000085

Purevax RCPCh FeLV (vakcína proti kočičí virové

rhinotracheitidě, kočičí chlamydióze, kočičí panleukopenii

(živá atenuovaná), kočičí leukemii a kočičí kaliciviróze

(inaktivovaná))

Přehled informací o přípravku Purevax RCPCh FeLV a proč byl registrován

v EU

Co je přípravek Purevax RCPCh FeLV a k čemu se používá?

Přípravek Purevax RCPCh FeLV je veterinární vakcína, která se používá k očkování koček od 8 týdnů

věku proti:

kočičí virové rhinotracheitidě (chřipkovému onemocnění způsobenému herpesvirem),

kočičí kaliciviróze (chřipkovému onemocnění se zánětem tlamy, které je způsobeno kalicivirem),

kočičí chlamydióze (chřipkovému onemocnění způsobenému bakterií C. felis),

kočičí panleukopenii (závažnému onemocnění, které je způsobeno parvovirem a vyvolává krvavý

průjem),

kočičí leukemii (onemocnění postihujícímu imunitní systém, které je způsobeno retrovirem –

virem kočičí leukemie, FeLV).

Vakcína napomáhá zmírňovat příznaky těchto onemocnění. Může rovněž předcházet úmrtí

způsobenému panleukopenií a zabraňovat přetrvávání viru FeLV v krvi.

Přípravek Purevax RCPCh FeLV obsahuje:

atenuovaný (oslabený) herpesvirus (kmen FHV F2) způsobující kočičí rhinotracheitidu,

inaktivované (usmrcené) antigeny kalicivirózy (kmeny FCV 431 a G1),

atenuovanou bakterii Chlamydophila felis (kmen 905),

atenuovaný virus kočičí panleukopenie (PLI IV),

virus kočičí leukemie ve formě rekombinantního canarypox viru (vCP97).

Jak se přípravek Purevax RCPCh FeLV používá?

Přípravek Purevax RCPCh FeLV je dostupný ve formě lyofilizátu (mrazem vysušených pelet)

a rozpouštědla pro přípravu injekční suspenze. Vakcína se podává injekčně pod kůži ve dvou dávkách.

Purevax RCPCh FeLV (vakcína proti kočičí virové rhinotracheitidě, kočičí chlamydióze,

kočičí panleukopenii (živá atenuovaná), kočičí leukemii a kočičí kaliciviróze

(inaktivovaná))

EMA/132520/2008

strana 2/3

První injekce by měla být podána koťatům ve věku nejméně 8 týdnů a druhá injekce o 3 až 4 týdny

později. Pokud má kotě vysokou hladinu protilátek získaných od matky v děloze a z jejího mléka, měla

by se mu první dávka podat až ve věku 12 týdnů. Kočka by měla být přeočkována všemi složkami

vakcíny jeden rok po ukončení prvního očkovacího cyklu a poté každý rok proti chlamydióze a kočičí

leukemii a každé tři roky proti rhinotracheitidě, kaliciviróze a panleukopenii.

Více informací o používání přípravku Purevax RCPCh FeLV naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na veterinárního lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Purevax RCPCh FeLV působí?

Přípravek Purevax RCPCh FeLV je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený

obranný systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Přípravek Purevax RCPCh FeLV obsahuje malá

množství oslabených nebo usmrcených virů a bakterií, které vyvolávají kočičí virovou rhinotracheitidu,

kalicivirózu, chlamydiózu a panleukopenii. Vakcína obsahuje dva geny viru FeLV, zvané env a gag,

které byly pomocí tzv. technologie rekombinantní DNA vloženy do jiného vektorového (nositelského)

viru s názvem canarypox a napomáhají ochraně proti kočičí leukemii. Canarypox viry se v těle kočky

nešíří ani nemnoží, nýbrž vytvářejí z genů viru FeLV proteiny (bílkoviny).

Jakmile je kočce podána vakcína, její imunitní systém rozpozná oslabené nebo usmrcené viry, proteiny

viru FeLV a oslabené bakterie jako „cizorodé“ a vytváří proti nim protilátky. Pokud se v budoucnu

imunitní systém znovu dostane do kontaktu s těmito viry či bakteriemi, bude schopen vytvářet

protilátky rychleji. Protilátky napomáhají ochraně organismu před nemocemi vyvolanými těmito viry

nebo bakteriemi. Pokud dojde u kočky později během života ke kontaktu s těmito viry či bakteriemi,

buď vůbec neonemocní, nebo bude infekce mnohem mírnější.

Jaké přínosy přípravku Purevax RCPCh FeLV byly prokázány v průběhu

studií?

Účinnost přípravku Purevax RCPCh FeLV byla zkoumána v několika studiích prováděných

v laboratorních podmínkách, ve kterých byly kočky očkovány a infikovány herpesvirem, kalicivirem,

bakterií C. felis, parvovirem nebo virem leukemie. Terénní studie přípravku Purevax RCPCh FeLV

zkoumaly základní očkovací schéma (2 injekce podané s odstupem 3—4 týdnů) a přeočkování.

Zahrnovaly mladé i dospělé kočky různých plemen, nikoliv však malá koťata. Hlavním měřítkem

účinnosti byla hladina protilátek v krvi proti virům a bakteriím obsaženým ve vakcíně, s výjimkou

složky viru FeLV, jejíž účinnost v rámci prevence infekce již byla prokázána v jiných studiích.

V laboratorních podmínkách bylo prokázáno, že přípravek Purevax RCPCh FeLV poskytuje ochranu proti

výše uvedeným onemocněním. V terénní studii zaměřené na základní očkovací schéma došlo ke

zvýšení hladiny protilátek proti herpesviru, který způsobuje kočičí rhinotracheitidu, kalicivirům a virům

způsobujícím kočičí panleukopenii. Kvůli vysoké hladině protilátek u koček na začátku studie nebylo

možné zjistit nárůst protilátek proti bakterii C. felis. Ve studii zkoumající přeočkování zůstaly hladiny

protilátek proti herpesviru způsobujícímu rhinotracheitidu a proti kaliciviróze a kočičí panleukopenii

a proti bakterii C. felis stabilní na vysoké úrovni nebo se mírně zvýšily.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Purevax RCPCh FeLV?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Purevax RCPCh FeLV (které mohou postihnout až 1 zvíře

z 10) jsou přechodná apatie (ztráta zájmu o okolí), anorexie (ztráta chuti k jídlu) a hypertermie

(zvýšená tělesná teplota) trvající jeden až dva dny. Mohou se také objevit lokální reakce v místě

Purevax RCPCh FeLV (vakcína proti kočičí virové rhinotracheitidě, kočičí chlamydióze,

kočičí panleukopenii (živá atenuovaná), kočičí leukemii a kočičí kaliciviróze

(inaktivovaná))

EMA/132520/2008

strana 3/3

vpichu injekce, jako je mírná bolest při dotyku, svědění nebo edém (otok), které vymizí během

jednoho až dvou týdnů.

Přípravek Purevax RCPCh FeLV by neměl být podáván březím kočkám ani během laktace.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Purevax RCPCh FeLV je uveden v příbalové

informaci.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek

podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat

lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. S vakcínou by neměly

manipulovat osoby s oslabeným imunitním systémem. Pokud dojde u takových osob k sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem, je třeba informovat lékaře, že došlo k sebepoškození injekčně

aplikovanou vakcínou obsahující živé chlamydie.

Na základě čeho byl přípravek Purevax RCPCh FeLV registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Purevax RCPCh FeLV převyšují

jeho rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU.

Další informace o přípravku Purevax RCPCh FeLV

Přípravku Purevax RCPCh FeLV bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne

23. února 2005.

Další informace o přípravku Purevax RCPCh FeLV jsou k dispozici na internetových stránkách agentury

na adrese www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rcpch-felv

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 12-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace