Provenge

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
autologní mononukleárních buněk periferní krve včetně minimálně 50 milionů autologní CD54 + buněk aktivuje faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů prostatické kyselé fosfatázy
Dostupné s:
Dendreon UK Ltd
ATC kód:
L03AX17
INN (Mezinárodní Name):
autologous peripheral-blood mononuclear cells activated with prostatic acid phosphatase granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (sipuleucel-T)
Terapeutické skupiny:
Jiné imunostimulanty
Terapeutické oblasti:
Prostatetické novotvary
Terapeutické indikace:
Provenge je indikován k léčbě asymptomatických nebo minimálně symptomatické metastatický (non viscerální) vykastrovat rezistentním karcinomem prostaty v dospělým mužům, u kterých není dosud chemoterapie klinicky indikována.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002513
Datum autorizace:
2013-09-06
EMEA kód:
EMEA/H/C/002513

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 19-05-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 19-05-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 19-05-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 19-05-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Provenge infuzní disperze 50 x 10

6

buněk CD54

+

na 250 ml

Autologní mononukleární buňky periferní krve aktivované fúzním proteinem PAP-GM-CSF

(Sipuleucel-T)

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek dostávat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Provenge a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Provenge dostávat

Jak se přípravek Provenge podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Provenge uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Provenge a k čemu se používá

Přípravek Provenge se používá ke zvládání zhoubného onemocnění prostaty. Je tvořen imunitními

buňkami (součást přirozené obranyschopnosti organismu) získanými z Vaší vlastní krve (odborně se

jím říká také autologní imunitní buňky). Tyto imunitní buňky byly ve speciálním výrobním zařízení

smíchány s antigenem (bílkovinou, která dokáže stimulovat imunitní systém). Při podávání formou

infuze (kapačky) do žíly

působí přípravek Provenge tak, že učí imunitní buňky rozpoznávat nádorové

buňky prostaty a útočit na ně.

Přípravek Provenge se používá k léčbě zhoubného onemocnění prostaty, které se rozšířilo mimo

prostatu, avšak nikoli do jater, plic nebo mozku, a už nereaguje na léky snižující hladinu mužského

hormonu testosteronu, u pacientů, u nichž není za vhodnou léčbu považována chemoterapie.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Provenge dostávat

Neužívejte přípravek Provenge

jestliže jste alergický na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Jestliže budete trpět některým z níže uvedených stavů a onemocnění, řekněte o tom svému lékaři,

protože Vás bude muset během infuze i po ní bedlivě sledovat:

Infekce, která postihuje celé tělo (např. sepse, projevující se jako vysoká teplota, zvýšený

srdeční tep nebo zrychlený dech)

Prodělaná cévní mozková příhoda

Onemocnění srdce, např. neprůchodnost cév, které by mohlo vést k srdečnímu infarktu

Přípavek již není registrován

Máte oslabenou obranyschopnost organismu (tzn. že je oslabena schopnost Vašeho

imunitního systému čelit infekcím) nebo užíváte nějaké léky potlačující obranyschopnost

organismu (např. léky, které zabraňují odmítnutí transplantovaného orgánu, nebo některé

léky, které se užívají při revmatoidní artritidě, roztroušené skleróze, Crohnově chorobě nebo

ulcerózní kolitidě).

Dodržujete dietu s regulovaným příjmem sodíku/draslíku nebo trpíte zhoršenou funkcí

ledvin.

Lékař pak možná rozhodne, že pro Vás přípravek Provenge není kvůli některému nebo některým

z uvedených stavů či onemocnění vhodný.

První den infuze

může přípravek Provenge vyvolávat reakce související s infuzí, např.:

vysokou teplotu, zimnici, dýchací potíže,

pocit nevolnosti nebo zvracení,

únavu,

zvýšený srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby.

K potlačení těchto reakcí Vám možná lékař navrhne, abyste si přibližně 30 minut před podáním infuze

přípravku Provenge vzal paracetamol a nějaké antihistaminikum.

Objeví-li se u Vás v

průběhu infuze nějaká závažná reakce

, bude moci lékař infuzi zpomalit nebo ji

ukončit. Bude-li to nutné, možná dostanete i nějaké léky. Nebudete-li se během infuze cítit dobře,

řekněte o tom lékaři nebo zdravotní sestře.

Přípravek Provenge je vyráběn konkrétně pro Vás s použitím Vaší vlastní krve a nesmí ho dostávat

nikdo jiný.

Přípravek Provenge prochází před podáním několika testy, aby se ověřilo, zda je sterilní. Vám musí

být podán brzo po vyrobení, a proto se může stát, že konečné výsledky testů jeho sterility nebudou

k dispozici ještě před podáním infuze. Pokud by konečné výsledky ukázaly, že přípravek nebyl

sterilní, bude o tom lékař informován a bude Vás bedlivě sledovat, zda se u Vás neprojevují nějaké

známky infekce. V případě nutnosti pak zahájí léčbu.

Kdy přípravek Provenge nemůže být podáván

V některých případech se může stát, že nebudete moci dostat naplánovanou infuzi přípravku

Provenge. Může to být z různého důvodu, například jestliže:

při odběru krevních buněk pro výrobu přípravku Provenge nastane nějaký problém.

nebude k dispozici dostatečný počet správného typu buněk na výrobu přípravku.

bude přípravek kontaminován.

bude přípravek Provenge dodán do zdravotnického zařízení, kde máte podstoupit infuzi,

pozdě.

bude přípravek Provenge při dodání na kliniku poškozený, např. z vaku s přípravkem vytéká

tekutina nebo buňky ve vaku vytvořily shluky, které se nedají rozptýlit.

Pokud lékař v takových případech rozhodne, že bude cyklus léčby pokračovat, domluví s Vámi odběr

dalších krvinek (podstoupíte další leukaferézu) a výrobní postup bude zopakován (informace

o leukaferéze viz bod 3). V kontrolovaných klinických hodnoceních bylo přibližně u jedné třetiny

pacientů nutné provést leukaferézu víc než třikrát, aby jim mohly být podány tři infuze.

Děti a dospívající

Přípravek Provenge je určen pouze pro dospělé muže. Dětem ani dospívajícím mladším 18 let nesmí

být podáván.

Další léčivé přípravky a přípravek Provenge

Přípavek již není registrován

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval nebo které možná budete užívat, a to i léky, které se prodávají volně bez lékařského předpisu, a

bylinné přípravky.

Přípravek Provenge je určen ke stimulaci obranyschopnosti Vašeho organismu, a proto nemusí být

vhodné ho užívat, jestliže současně užíváte nějaké jiné léky, které by mohly oslabovat schopnost

Vašeho imunitního systému reagovat na přípravek Provenge, např. léky potlačující obranyschopnost

organismu jako léky, které zabraňují odmítnutí transplantovaného orgánu, nebo některé léky, které se

užívají při revmatoidní artritidě, roztroušené skleróze, Crohnově chorobě nebo ulcerózní kolitidě.

Budete-li během užívání přípravku Provenge potřebovat nějaké očkování, promluvte si o tom nejprve

se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a fertilita

Přípravek Provenge je určen k podávání pouze mužům. Účinek přípravku Provenge na plodnost

u mužů není v současné době znám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání infuze přípravku Provenge se můžete cítit unavený, může se Vám točit hlava nebo Vás

může hlava bolet nebo můžete mít zimnici. Jestliže k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné

nástroje a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Provenge obsahuje sodík a draslík

Tento přípravek obsahuje:

přibližně 800 mg sodíku v jedné infuzi. To je nutno vzít v úvahu u pacientů trpících

nějakým srdečním onemocněním nebo dodržujícím dietu s nízkým obsahem sodíku.

přibližně 45 mg draslíku v jedné infuzi. To je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou

funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

3.

Jak se přípravek Provenge podává

Přípravek Provenge smí podávat pouze lékař nebo zdravotní sestra, kteří byli v jeho podávání

vyškoleni. Praktické informace pro lékaře a zdravotní sestry, jak s přípravkem Provenge zacházet a

jak ho podávat, jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Protože se přípravek Provenge vyrábí z Vašich vlastních krvinek, budou Vám přibližně 3 dny před

každou plánovanou infuzí odebírány krvinky. Odběr bude trvat 3 až 4 hodiny (viz „Kroky před léčbou

přípravkem Provenge“ níže). Před odběrem bude Vaše krev ještě testována (viz „Testy“ níže).

Kroky před léčbou přípravkem Provenge

První krok v léčbě přípravkem Provenge je odběr krvinek, aby bylo možné vyrobit Vaši

vlastní infuzi přípravku Provenge. Používá se k tomu tzv.

leukaferéza

, která spočívá

v extrahování bílých krvinek z krve odebírané obvykle ze žíly na paži. K odběru krve

z jedné paže, extrakci bílých krvinek a vracení zbylé krve obvykle do žíly na druhé paži se

používá speciální stroj. Celý zákrok trvá obvykle 3 až 4 hodiny. Budete ho muset podstoupit

minimálně třikrát vždy asi tři dny před každou ze tří naplánovaných infuzí přípravku

Provenge.

Druhý krok spočívá v odeslání odebraných krvinek do speciálního výrobního zařízení, kde

jsou smíchány s antigenem a připraveny na infuzi.

Testy

Před odběrem krvinek nebo ve stejný den Vám bude odebrán ještě vzorek krve ke stanovení

kompletního krevního obrazu. Při tomto testu se zjišťuje, zda máte dostatek krvinek k bezpečnému

provedení leukaferézy. Kromě toho bude vzorek krve testován také na přítomnost některých virů

(např. viru HIV-1 a HIV-2 a virů žloutenky typu B a C). Tyto testy jsou předepsány zákonem a

provádějí se proto, aby bylo zaručeno, že budou moci zdravotničtí pracovníci, kteří se budou podílet

Přípavek již není registrován

na Vaší léčbě, zacházet s Vašimi krvinkami bezpečně. Je možné, že bude někdy v průběhu léčby

prováděn další kompletní krevní obraz, pokud to vyžadují místní právní předpisy nebo je to v daném

státě běžný postup . O další informace o krevních testech můžete požádat svého lékaře nebo zdravotní

sestru.

Jak se přípravek Provenge podává a jak dlouho léčba trvá

Lékař Vám možná navrhne, abyste si přibližně 30 minut před podáním infuze přípravku Provenge

vzal paracetamol a nějaké antihistaminikum k potlačení možných reakcí na přípravek Provenge.

Přípravek Provenge budete dostávat pomocí infuze do žíly (tzv. intravenózní nebo nitrožilní podání).

Celkem dostanete tři infuze přípravku Provenge v odstupu přibližně dvou týdnů.

První infuzi přípravku Provenge dostanete přibližně tři dny po odběru krvinek a bude trvat asi hodinu

(viz též bod 2, Upozornění a opatření“). Před infuzí i během ní Vás bude lékař sledovat. Bude-li nutné

infuzi přípravku Provenge z nějakého důvodu přerušit, nebude v ní moci lékař pokračovat, pokud

bude přípravek ponechán při pokojové teplotě déle než tři hodiny.

Po skončení infuze zůstanete ve zdravotnickém zařízení ještě aspoň 30 až 60 minut na pozorování,

poté budete moci odejít domů.

Léčba bude zahrnovat minimálně šest návštěv centra pro odběr krvinek a zdravotnického zařízení, kde

budete dostávat infuze. Je možné, že se budete muset dostavit na nějakou další návštěvu, aby mohly

být ještě před leukaferézou provedeny krevní testy (podle běžného postupu ve zdravotnickém

zařízení, v němž se léčíte). Je ale také možné, že budou krevní testy provedeny ve stejný den jako

leukaferéza.

1. návštěva – odběr krvinek (leukaferéza)

2. návštěva – infuze přípravku Provenge

3. návštěva – odběr krvinek (leukaferéza)

4. návštěva – infuze přípravku Provenge

5. návštěva – odběr krvinek (leukaferéza)

6. návštěva – infuze přípravku Provenge

Od lékaře dostanete kartičku s termíny odběru krvinek a infuzí. Uložíte si ji do průkazu pacienta pro

naléhavé případy, který budete nosit s sebou na každou návštěvu.

Vynechání infuze

Je velmi důležité, abyste se na domluvenou návštěvu dostavil vždy včas. Jestliže se nebudete moci

dostavit a infuzi přípravku Provenge nedostanete, nebude ho možné použít někdy později. Lékař si

s Vámi domluví nový termín odběru krvinek a infuze.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky přípravku Provenge

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky jsou popsané níže:

Nežádoucí účinky související s infuzí

Během infuze nebo do 24 hodin po ní se u Vás mohou projevit některé velmi časté příznaky jako

zimnice, horečka, únava, pocit slabosti, bolest hlavy, nevolnost (nauzea), zvracení, bolest svalů nebo

závrať. K častým příznakům patří mdloby, zmodrání kůže, rtů nebo lůžek nehtů v důsledku nízké

hladiny kyslíku v krvi, sípot, vysoký nebo nízký krevní tlak, nebo dušnost.

Přípavek již není registrován

Jestliže se u Vás projeví některý z těchto příznaků,

řekněte o tom lékaři nebo zdravotní sestře

protože bude možná nutné infuzi zpomalit nebo ji ukončit. Bude-li to nutné, možná dostanete i nějaké

léky.

Projeví-li se u Vás

několik dnů po infuzi

některý z těchto nežádoucích účinků,

vyhledejte ihned

lékaře

dušnost, sípot, závrať, kožní vyrážka nebo horečka.

Infekce

Jestliže se u Vás po léčbě přípravkem Provenge projeví nějaké příznaky infekce, například horečka

nebo zvýšená teplota nad 38 °C, zimnice, zrychlený srdeční tep, zrychlený dech, závrať, když

vstáváte, pocit zmatenosti, nevolnost nebo zvracení, řekněte o tom svému lékaři.

Cévní mozková příhoda

Přestanete-li náhle vidět na jedno oko, budete-li mít potíže s mluvením nebo pokud Vám znecitliví

nebo znehybní jedna polovina těla,

přivolejte okamžitě lékařskou pomoc

, protože se může jednat o

známky cévní mozkové příhody.

Srdeční infarkt

Budete-li pociťovat bolest na hrudi, bolest v levé paži nebo se budete zadýchávat,

přivolejte

okamžitě lékařskou pomoc

, protože se může jednat o známky srdečního infarktu.

K dalším nežádoucím účinkům přípravku Provenge patří:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat častěji než u jednoho pacienta z deseti):

bolest

bolest kloubů

brnění, necitlivost nebo nezvyklé pocity kolem rtů, v ústech nebo v rukou a/nebo nohou

během leukaferézy

svalové křeče, bolest na hrudi a nízký krevní tlak během leukaferézy (způsobované lékem,

tzv. citrátem, který se podává, aby se krev nesrážela),

chudokrevnost (pokles počtu červených krvinek) v důsledku leukaferézy

Časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat nejvýše u jednoho pacienta z deseti):

příznaky podobné chřipce

bolest břicha

třes

kožní vyrážka včetně svědivé vyrážky s vystouplými pupínky (kopřivka) nebo svědění kůže

nadměrné pocení

bakterie v krvi (bakteriémie)

snížená citlivost kůže nebo citlivost na smyslové podněty

útlak míchy způsobený zhrouceným obratlem (míšní komprese)

nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep

cévní mozková příhoda

dočasné příznaky cévní mozkové příhody

krev v moči

nepříjemný pocit na hrudi

pokles počtu krevních destiček v důsledku leukaferézy

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat nejvýše u jednoho pacienta ze sta):

závažná infekce krve (sepse)

závažná infekce krve způsobená kontaminovaným katétrem (sepse způsobená katétrem)

infekce způsobená kontaminovaným katétrem (infekce související s katétrem)

kožní infekce v místě zavedení infuze

srdeční infarkt

příznaky srdečního infarktu

Přípavek již není registrován

zvýšený počet určitého typu bílých krvinek – eosinofilních granulocytů

reakce v místě infuze (kožní reakce v místě zavedení infuze do kůže)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Provenge uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na izolovaném obalu i infuzním

vaku.

Uchovávejte vak v izolovaném obalu, aby byla dodržena správná teplota skladování (2 až 8 °C) až do

infuze.

Obal s vakem chraňte před chladem a mrazem.

Po vyjmutí z izolovaného obalu musí být léčivý přípravek ihned podán. Nebude-li podán ihned, nesmí

být před podáním uchováván při pokojové teplotě (25 °C) déle než tři hodiny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Protože bude tento přípravek podáván lékařem

nebo zdravotní sestrou, odpovídají za jeho správnou likvidaci oni. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Provenge obsahuje

Léčivou látkou

přípravku jsou autologní mononukleární buňky periferní krve aktivované fúzním

proteinem PAP-GM-CSF (kyselou prostatickou fosfatázou vázanou na faktor stimulující kolonie

granulocytů a makrofágů). Obsahuje minimálně 50 x 10

autologních buněk CD54

Dalšími složkami

jsou chlorid sodný, natrium-laktát, chlorid draselný a chlorid vápenatý.

Jak přípravek Provenge vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Provenge je mírně kalná disperze krémové až růžové barvy. Dodává se v plastovém vaku se

3 porty.

Jeden vak přípravku Provenge obsahuje jednu individuální infuzi. Obal bude otevřen až poté, co

budete připraven na podání infuze. Lékař nebo zdravotní sestra ověří, že Vaše údaje (jméno a datum

narození) odpovídají údajům uvedeným na obalu s přípravkem Provenge.

Držitel rozhodnutí o registraci

Dendreon UK Limited

41 Chalton Street

Londýn, NW1 1JD

Spojené království

Tel.: (0)20 7554 2222

Fax: (0)20 7554 2201

dendreonuk@dendreon.com

Přípavek již není registrován

Výrobce

PharmaCell

Oxfordlaan 70

NL-6229 EV, Maastricht

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Praktické informace pro zdravotnické pracovníky, jak zacházet s infuzní disperzí Provenge a

jak ji podávat

Přípravek Provenge musí být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou karcinomu

prostaty, a v prostředí, kde je zajištěna dostupnost vybavení pro případnou resuscitaci.

Je důležité, abyste si před podáním přípravku Provenge přečetli celý tento postup.

Dávka a cyklus léčby:

Jeden vak obsahuje autologní mononukleární buňky periferní krve aktivované fúzním proteinem

PAP-GM-CSF (kyselou prostatickou fosfatázou vázanou na faktor stimulující kolonie granulocytů a

makrofágů). Obsahuje minimálně 50 x 10

autologních buněk CD54

Doporučená léčba zahrnuje podání tří dávek po sobě v odstupu přibližně 2 týdnů. Přibližně tři dny

před každou dávkou přípravku Provenge musí být provedena standardní leukaferéza. Před první

leukaferézou je třeba stanovit kompletní krevní obraz. Místní předpisy mohou požadovat provedení

dalších krevních rozborů se stanovením kompletního krevního obrazu.

Pokyny k zacházení s přípravkem:

Před zacházením s přípravkem Provenge nebo jeho podáním

Přípravek Provenge je dodáván přímo do zdravotnického zařízení, v němž bude infuze

podávána. Infuzní vak je vložen do izolovaného polyuretanového obalu a zabalen do

přepravní krabice. Izolovaný obal a gelové vložky uvnitř obalu jsou určeny k udržování

vhodné teploty přípravku Provenge během přepravy a skladování až do podání infuze.

Neozařujte.

Vnější přepravní obal je nutné otevřít a ověřit údaje o přípravku a pacientovy údaje uvedené

na štítcích na horní straně izolovaného obalu. Až do okamžiku, kdy bude pacient připraven

na podání infuze, nevyjímejte izolovaný obal z přepravního obalu ani neotvírejte víko

izolovaného obalu.

Přípravek Provenge je připravován z lidské krve konkrétního pacienta a není testován na

přítomnost původců přenosných infekcí. Materiál získaný od pacienta při leukaferéze je

testován na přítomnost původců přenosných infekcí v souladu s místními požadavky.

Protože je ale přípravek Provenge autologní, není případný pozitivní výsledek testu

překážkou pro jeho výrobu. Přípravek Provenge proto může pro zdravotnické pracovníky,

kteří s ním zacházejí, představovat riziko přenosu infekčních virů (HIV 1 a 2 a viru

Přípavek již není registrován

hepatitidy B nebo C). Při zacházení s materiálem získaným při leukaferéze i se samotným

přípravkem Provenge jsou proto zdravotničtí pracovníci povinni přijmout vhodná

preventivní opatření.

Příprava infuze

Při přípravě infuze dodržujte zásady aseptického postupu.

Co je třeba ověřit ještě před infuzí

Je nutné ověřit, zda byl od držitele rozhodnutí o registraci získán formulář se souhlasem

s použitím konečného přípravku, který obsahuje pacientovy identifikační údaje, datum a čas

exspirace a údaj, jak s přípravkem naložit (schválen k infuzi, nebo odmítnut).

Dále je nezbytné ověřit, zda se pacientova totožnost shoduje s pacientovými podstatnými

jedinečnými údaji uvedenými na vaku s přípravkem Provenge a s údaji v souhlasu

s použitím konečného přípravku.

Jakmile je pacient připraven na infuzi a byl získán formulář se souhlasem s použitím

konečného přípravku, je třeba vyjmout vak s přípravkem Provenge z izolovaného obalu,

zkontrolovat ho, zda z něj neuniká obsah, není z vnější strany poškozený a neobsahuje

nějaké cizí částice nebo shluky či sraženiny.

Obsah vaku je mírně zakalený, krémové až růžové barvy. Jemným promícháním obnovte

suspenzi a zkontrolujte, zda nejsou ve vaku nějaké shluky nebo sraženiny. Drobné shluky

buněčného materiálu by se měly při jemném ručním promíchávání rozptýlit.

Jestliže z vaku s přípravkem Provenge uniká suspenze, vak je poškozený nebo v něm i po

jemném ručním promíchání zůstávají nějaké částečky nebo shluky, přípravek

nesmí být

použit

Podání

Infuze musí být zahájena před datem a časem exspirace, které jsou uvedeny ve formuláři

souhlasu s použitím konečného přípravku a na štítku na infuzním vaku.

Po uplynutí data a

času exspirace infuzi přípravku Provenge nezahajujte

Používán smí být pouze jeden ze dvou portů k zavedení hrotů. Port navíc nesmí být otevřen

před podáním přípravku, aby nedošlo ke kontaminaci.

Přípravek Provenge se podává formou infuze po dobu přibližně 60 minut prostřednictvím

jehly s širokým průměrem, která je vhodná pro transfuzi červených krvinek. V klinické

praxi se tento systém pro periferní aplikaci používá k transfuzi krevních komponent běžně.

Nepoužívejte při infuzi buněčný filtr.

Podán musí být kompletní obsah infuzního vaku.

Bude-li nutné infuzi přípravku Provenge přerušit, nebude možné v ní pokračovat, jestliže

bude infuzní vak uložen při pokojové teplotě (25 °C) po dobu delší než tři hodiny.

Po infuzi

Po dokončení infuze odstraňte z infuzního vaku štítek s pacientovými údaji a nalepte ho do

pacientovy složky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

DŮLEŽITÉ - Infuzi přípravku Provenge nepodávejte, jestliže

Nemáte formulář souhlasu s použitím konečného přípravku.

Na formuláři souhlasu s použitím konečného přípravku je zaškrtnuta kolonka ODMÍTNUTO.

Už uplynulo datum a čas exspirace.

Pacientovy podstatné jedinečné údaje uvedené na infuzním vaku se neshodují s údaji pacienta

objednaného na infuzi.

Byla jakýmkoli způsobem porušena celistvost přípravku (např. byl poškozen vak, vytéká z něj

tekutina nebo v něm i po jemném ručním promísení zůstávají nějaké částečky nebo shluky

buněk).

Přípavek již není registrován

Doba použitelnosti a zvláštní opatření pro skladování

Doba použitelnosti přípravku Provenge je 18 hodin v izolovaném obalu, v němž je dodáván do

zdravotnického zařízení, kde má být infuze podána. Vak uchovávejte v izolovaném obalu, aby byla

dodržena správná teplota skladování (2 až 8 °C) až do infuze. Obal s vakem chraňte před chladem a

mrazem.

Po vyjmutí z izolovaného obalu je třeba přípravek Provenge ihned podat. Není-li podán okamžitě,

nesmí doba jeho uchovávání během podávání při pokojové teplotě (25 °C) překročit 3 hodiny.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Provenge infuzní disperze 50 x 10

buněk CD54

na 250 ml.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1

Obecný popis

Autologní mononukleární buňky periferní krve aktivované fúzním proteinem PAP-GM-CSF

(Sipuleucel-T).

2.2

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jeden vak obsahuje autologní mononukleární buňky periferní krve aktivované fúzním proteinem

PAP-GM-CSF (kyselou prostatickou fosfatázou vázanou na faktor stimulující kolonie granulocytů a

makrofágů). Obsahuje minimálně 50 x 10

autologních buněk CD54

Buněčné složení a počet buněk v jedné dávce přípravku Provenge závisí na pacientově leukaferéze.

Vedle buněk předkládajících antigen (APC) tak konečný přípravek obsahuje také T-lymfocyty,

B-lymfocyty, NK buňky a další buňky.

Pomocné látky se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 800 mg sodíku a 45 mg draslíku na jednu infuzi.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní disperze.

Disperze je mírně zakalená, smetanové až růžové barvy.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Provenge je indikován k léčbě asymptomatického nebo minimálně symptomatického

kastračně rezistentního metastazujícího karcinomu prostaty (bez viscerálních metastáz) u dospělých

mužů, u nichž zatím není klinicky indikována chemoterapie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Provenge musí být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou karcinomu

prostaty, a v prostředí, kde je zajištěna dostupnost vybavení pro případnou resuscitaci.

Dávkování

Jedna dávka přípravku Provenge obsahuje minimálně 50 x 10

autologních buněk CD54

aktivovaných antigenem PAP-GM-CSF, suspendovaných ve 250 ml Ringerova laktátového

injekčního roztoku, v uzavřeném polyolefinovém vaku určeném pro konkrétního pacienta.

Přípavek již není registrován

Doporučená léčba zahrnuje podání tří dávek po sobě v odstupu přibližně 2 týdnů. Přibližně tři dny

před každou dávkou přípravku Provenge musí být provedena standardní leukaferéza. Před první

leukaferézou je třeba stanovit kompletní krevní obraz, který by měl být v referenčních rozmezích

platných v daném zdravotnickém zařízení. Místní předpisy mohou požadovat provedení dalších

krevních rozborů se stanovením kompletního krevního obrazu.

Nebude-li možné pacientovi z nějakého důvodu naplánovanou infuzi přípravku Provenge podat,

pacient bude muset podstoupit další leukaferézu, aby mohla léčba pokračovat. Na tuto možnost musejí

být pacienti upozorněni ještě před zahájením léčby. V kontrolovaných klinických hodnoceních bylo

u 25,4 % pacientů léčených přípravkem Provenge nutné provést leukaferézu víc než třikrát, aby jim

mohly být podány tři infuze. Podle zkušeností získaných po registraci přípravku od víc než 5 000

pacientů k tomu dochází přibližně v 19 % případů (viz bod 4.4). V kontrolovaných klinických

hodnoceních byly dávky podávány v rozpětí od 1 do 15 týdnů (viz bod 5.1).

Premedikace

V klinických hodnoceních byly často pozorovány akutní reakce na infuzi jako zimnice, únava,

horečka, nevolnost nebo bolest kloubů. Ke zmírnění těchto reakcí byla pacientům v klinických

hodnoceních podávána před infuzí premedikace spočívající v paracetamolu a nějakém

antihistaminiku.

K omezení možných akutních reakcí na infuzi jako zimnice nebo horečky na minimum se doporučuje

podávat pacientům přibližně 30 minut před podáním přípravku Provenge jako premedikaci perorálně

paracetamol a nějaké antihistaminikum. Dávky paracetamolu a antihistaminika se řídí místní praxí.

Před podáním premedikace je nezbytné zvážit pacientův stav a možné kontraindikace/interakce.

Úpravy dávky

Dojde-li k nějaké akutní reakci na infuzi, může být infuze podle závažnosti reakce přerušena nebo

zpomalena. Podle potřeby je nutné zahájit vhodnou léčbu, např. podání paracetamolu, intravenózních

blokátorů H1 a/nebo H2 nebo nízké dávky intravenózního pethidinu.

V kontrolovaných klinických hodnoceních bylo třeba 23,8 % pacientů léčených přípravkem Provenge

podat v den infuze opioidy (jednu dávku pethidinu) kvůli reakcím na infuzi (viz body 4.4 a 4.8).

Bude-li nutné infuzi přípravku Provenge přerušit, nebude možné v ní pokračovat, jestliže bude infuzní

vak ponechán při pokojové teplotě (25 °C) po dobu delší než tři hodiny (viz bod 6.3).

Zvláštní populace

Starší osoby

U starších osob není nutné dávku nijak upravovat.

Pacienti s poruchou funkce jater

Přípravek Provenge nebyl testován u pacientů s poruchou funkce jater. Těmto pacientům proto nelze

doporučit žádnou konkrétní dávku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo hyperkalémií a/nebo dodržující dietu s regulovaným

příjmem draslíku

Přípravek Provenge nebyl testován u pacientů s poruchou funkce ledvin. Je-li infuze podávána

pacientům se zhoršenou funkcí ledvin nebo pacientům dodržujícím dietu s regulovaným obsahem

draslíku, je nutné zohlednit obsah draslíku v infuzi. Před podáním přípravku Provenge je nutné

nejprve zvládnout případnou hyperkalémii (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Provenge u pediatrické populace dětí a dospívajících

mladších 18 let v indikaci asymptomatického nebo minimálně symptomatického kastračně

Přípavek již není registrován

rezistentního metastazujícího karcinomu prostaty (bez viscerálních metastáz), u nichž zatím nebyla

klinicky indikována chemoterapie.

Způsob podání

Přípravek Provenge je určen výhradně k autolognímu podání prostřednictvím intravenózní infuze.

Intravenózní infuze přípravku Provenge by měla trvat přibližně 60 minut. Podán musí být kompletní

obsah infuzního vaku, buněčný filtr nesmí být použit. Minimálně 30 minut před podáním a znovu

30 minut po podání každé infuze je třeba změřit hodnoty pacientových základních životních funkcí.

Po každé infuzi musí pacient zůstat na pozorování aspoň 30 minut. U pacientů s kardiovaskulárním

onemocněním nebo s rizikem ischemické choroby srdeční by měl lékař zvážit pozorování po dobu

minimálně 60 minut po každé infuzi a měření hodnot základních životních funkcí 30 minut a 60 minut

po každé infuzi.

Bude-li nutné infuzi přípravku Provenge přerušit, nebude možné v ní pokračovat, jestliže bude infuzní

vak ponechán při pokojové teplotě (25 °C) po dobu delší než tři hodiny.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Přípravek Provenge není testován na přenosná infekční onemocnění, a proto s ním může být spojeno

riziko přenosu infekčního onemocnění na zdravotnické pracovníky, kteří s ním zacházejí. Při

zacházení s přípravkem Provenge je proto třeba přijmout vhodná preventivní opatření (viz bod 4.4).

Před infuzí je nutné získat od držitele rozhodnutí o registraci souhlas s použitím konečného přípravku

a přípravek nesmí být po datu exspirace (viz bod 6.6).

Dále je nezbytné ještě před infuzí ověřit pacientovu totožnost a zkontrolovat, zda se shoduje

s pacientovými podstatnými jedinečnými údaji uvedenými na vaku s přípravkem Provenge a s údaji

v souhlasu s použitím konečného přípravku.

Vak je třeba vyjmout z izolovaného polyuretanového obalu a zkontrolovat, zda z něj neuniká obsah,

není z vnější strany poškozený a neobsahuje nějaké cizí částice nebo shluky či sraženiny.

Obsah vaku je mírně zakalený, krémové až růžové barvy. Jemným promícháním obnovte suspenzi a

zkontrolujte, zda nejsou ve vaku nějaké částečky, shluky nebo sraženiny. Drobné shluky buněčného

materiálu by se měly při jemném ručním promíchávání rozptýlit.

Jestliže z vaku během zacházení uniká obsah nebo v něm zůstanou nějaké částečky nebo shluky,

infuzi nepodávejte.

Podrobné pokyny k přípravě přípravku Provenge a zacházení s ním jsou uvedeny v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Přípravek Provenge je určen výhradně k autolognímu podání a za žádných okolností nesmí být

podáván jiným pacientům. Dále je nezbytné ještě před infuzí ověřit pacientovu totožnost a

zkontrolovat, zda se shoduje s pacientovými podstatnými jedinečnými údaji uvedenými na vaku

s přípravkem a s údaji v souhlasu s použitím konečného přípravku (viz body 4.2 a 6.6).

Akutní reakce na infuzi

U pacientů léčených přípravkem Provenge byly pozorovány akutní reakce na infuzi. Akutní reakce na

infuzi (pozorované v průběhu jednoho dne po podání infuze) zahrnovaly mj. horečku, zimnici,

dýchací potíže (dušnost, hypoxii a bronchospasmus), nevolnost, zvracení, únavu, vysoký krevní tlak a

Přípavek již není registrován

tachykardii. Dojde-li k nějaké akutní reakci na infuzi, může být podle závažnosti snížena rychlost

infuze nebo může být infuze přerušena úplně. Podle potřeby je nutné zahájit vhodnou léčbu.

V kontrolovaných klinických hodnoceních bylo třeba 23,8 % pacientů léčených přípravkem Provenge

podat v den infuze opioidy (jednu dávku pethidinu) kvůli reakcím na infuzi (viz body 4.2 a 4.8).

U pacientů se srdečními nebo plicními chorobami je nutné bedlivé pozorování (viz bod 4.8).

Infekce

Z kontrolovaných klinických hodnocení byli vyřazeni pacienti s pozitivními výsledky sérologických

testů na virus lidské imunodeficience [HIV] typu 1 a 2, lidský T-buněčný lymfotropní virus [HTLV]

typu 1, hepatitidu B a hepatitidu C. Pro tyto pacienty nejsou k dispozici žádné údaje.

U pacientů s aktivní systémovou infekcí je třeba s podáním přípravku Provenge počkat, dokud infekce

neodezní. U pacientů léčených přípravkem Provenge byly zaznamenány závažné infekce včetně

sepse. Některé případy závažné infekce a sepse souvisely s použitím centrálního žilního katétru. Ke

snížení rizika infekce je proto třeba o zavedení centrálního žilního katétru uvažovat pouze u pacientů

se špatným přístupem do periferních žil. U těchto pacientů je třeba bedlivě sledovat známky a

příznaky případné infekce.

Embolické a trombotické příhody

Opatrnost je na místě při podávání přípravku Provenge pacientům, kteří trpí nebo v minulosti trpěli

nějakou embolickou či trombotickou poruchou.

Cerebrovaskulární onemocnění

V kontrolovaných klinických hodnoceních byly cerebrovaskulární příhody (krvácivé a ischemické

cévní příhody) zaznamenány u 3,5 % pacientů ve skupině s přípravkem Provenge. V kontrolní

skupině to bylo u 2,6 %. Není jisté, nakolik je toto zjištění klinicky významné.

Kardiovaskulární onemocnění

V kontrolovaných klinických hodnoceních byl infarkt myokardu u 0,8 % pacientů ve skupině, která

dostávala přípravek Provenge, a u 0,3 % pacientů v kontrolní skupině. Není jisté, nakolik je toto

zjištění klinicky významné.

Pacienti s oslabenou obranyschopností organismu

Opatrnost je na místě také při podávání přípravku Provenge pacientům s oslabenou obranyschopností

organismu obecně, včetně pacientů podstupujících systémovou imunosupresivní léčbu. U těchto

pacientů je třeba vždy nejprve pečlivě zvážit individuální poměr možných rizik a přínosů léčby. Pro

tyto pacienty nejsou k dispozici žádné údaje.

Mikrobiologické testy

Přípravek Provenge je uvolňován pro infuzní podání na základě výsledků několika testů mikrobiální

kontaminace a sterility: stanovení mikrobiální kontaminace na základě Gramova barvení, obsahu

endotoxinů a sterility během zpracování s dvoudenní inkubací k vyloučení přítomnosti rostoucích

mikrobů. V době podání infuze nebudou k dispozici výsledky závěrečných testů sterility (po

sedmidenní inkubaci). Jestliže výsledky testu sterility potvrdí mikrobiální kontaminaci až po

schválení přípravku Provenge k infuzi, bude o tom držitel rozhodnutí o registraci informovat

ošetřujícího lékaře a případně ho požádá o další informace, aby mohl zjistit zdroj kontaminace. Lékař

pak bude pacienta sledovat a případně léčit, bude-li to nezbytné.

Preventivní opatření při zacházení s přípravkem k zamezení možné infekce

Přípravek Provenge je připravován z lidské krve konkrétního pacienta a není testován na přítomnost

původců přenosných infekcí. Materiál získaný od pacienta při leukaferéze je testován na přítomnost

původců přenosných infekcí v souladu s požadavky platnými v členských státech. Protože je ale

přípravek Provenge autologní, není případný pozitivní výsledek testu překážkou pro jeho výrobu.

Materiál získaný od pacienta při leukaferéze i samotný přípravek Provenge proto mohou pro

zdravotnické pracovníky, kteří s nimi zacházejí, představovat riziko přenosu infekčních virů (HIV 1 a

Přípavek již není registrován

2 a viru hepatitidy B a C). Při zacházení s materiálem získaným při leukaferéze i se samotným

přípravkem Provenge jsou proto zdravotničtí pracovníci povinni přijmout vhodná preventivní

opatření.

Existuje také malá pravděpodobnost/malé riziko přenosu infekčních virů na pacienta, pokud není

osobou, pro niž je přípravek určen. Je proto důležité přesně dodržovat postupy pro zacházení

s přípravkem a jeho podávání (viz bod 6.6). Po dokončení každé infuze přípravku Provenge důrazně

doporučujeme odstranit z infuzního vaku štítek s údaji o daném pacientovi, na němž je uvedeno

pacientovo jméno, název přípravku a číslo šarže přípravku v rámci identifikačního řetězce (COI), a

vlepit ho do pacientovy složky, aby se zachovalo propojení mezi pacientem a šarží přípravku.

Případy, kdy infuzi přípravku Provenge není možné podat

V některých případech se může stát, že pacient nebude moci dostat naplánovanou infuzi přípravku

Provenge. Může to být kvůli nesplnění kritérií pro uvolnění přípravku během výroby nebo překročení

doby exspirace, nebo pokud se pacient nemůže dostavit na infuzi v dohodnutém termínu. V těchto

případech se může stát, že bude muset pacient podstoupit další leukaferézu, aby mohla léčba

pokračovat. Podle doporučení by měla být minimální doba mezi leukaferézami aspoň dva týdny. V

kontrolovaných klinických hodnoceních bylo u 25,4 % pacientů léčených přípravkem Provenge nutné

provést leukaferézu víc než třikrát, aby jim mohly být podány tři infuze. Podle zkušeností získaných

po registraci přípravku od víc než 5 000 pacientů k tomu dochází přibližně v 19 % případů (viz bod

4.2).

Imunizace

Rizika a přínosy očkování pacientů během léčby přípravkem Provenge nebyly zkoumány. Očkování

živou oslabenou nebo inaktivovanou očkovací látkou během podávání přípravku Provenge je proto

třeba důkladně zvážit.

Informační materiály

Lékaři, kteří budou chtít předepisovat přípravek Provenge, se musejí nejprve seznámit s informačními

materiály a podepsat formulář potvrzující, že prošli školením. Informační materiály včetně příbalové

informace a průkaz pacienta pro naléhavé případy musejí lékaři předat také svým pacientům.

Obsah sodíku a draslíku

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 800 mg sodíku v jedné infuzi. To je třeba vzít v úvahu u

pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku. Přípravek obsahuje také přibližně 45 mg draslíku v jedné

infuzi. To je třeba vzít v úvahu u pacientů se zhoršenou ledvinovou funkcí nebo u pacientů s dietou

s nízkým obsahem draslíku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo hyperkalémií

Je-li infuze podávána pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s poruchou funkce ledvin,

je nutné zohlednit obsah sodíku a draslíku v infuzi. Před podáním přípravku Provenge je nutné

nejprve zvládnout případnou hyperkalémii (viz bod 4.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s přípravkem Provenge.

Přípravek Provenge je určen ke stimulování imunitního systému. Z kontrolovaných klinických

hodnocení byli vyřazeni pacienti s oslabeným imunitním systémem a pacienti podstupující

imunosupresivní léčbu. Souběžné podávání imunosupresiv (např. systémových kortikosteroidů) může

měnit jeho účinnost a/nebo bezpečnost. Proto by imunosupresiva (např. systémové kortikosteroidy)

neměla být během léčby přípravkem Provenge podávána. Je třeba důkladně posoudit pacientův

zdravotní stav a rozhodnout, zda je z lékařského hlediska vhodné dávky imunosupresiv před

zahájením léčby přípravkem Provenge přestat podávat (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípavek již není registrován

Těhotenství

Přípravek Provenge není určen k podávání ženám.

Kojení

Přípravek Provenge není určen k podávání ženám.

Fertilita

Účinek na mužskou fertilitu není znám.

Běžné studie reprodukční a vývojové toxicity nejsou považovány za relevantní vzhledem k povaze a

zamýšlenému klinickému používání tohoto přípravku pro autologní buněčnou terapii.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Provenge má středně závažný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, protože může

vyvolávat únavu, závrať, mdloby, zimnici a bolest hlavy. Pacienti by proto měli být poučeni, aby

neřídili nebo neobsluhovali stroje, jestliže se u nich po infuzi projeví některý z těchto příznaků.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Hodnocení bezpečnosti přípravku Provenge vychází z údajů od 601 pacientů s karcinomem prostaty,

kteří se účastnili čtyř randomizovaných kontrolovaných klinických hodnocení (tří zaměřených na

kastračně rezistentní metastazující karcinom prostaty a jednoho na karcinom prostaty závislý na

androgenech) a z údajů získaných v rámci postmarketingového sledování.

K závažným nežádoucím účinkům patří akutní reakce na infuzi, katétrová sepse, stafylokoková

bakteriémie, infarkt myokardu a mozkové cévní příhody.

K nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům patří zimnice, únava, horečka, nevolnost, bolest kloubů,

bolest hlavy a zvracení.

V hlavním randomizovaném kontrolovaném klinickém hodnocení (D9902B, IMPACT, viz bod 5.1)

bylo kvůli nežádoucím účinkům nutné podávání přípravku Provenge ukončit u 1,5 % pacientů.

U některých z nich se rozvinula infekce, například i sepse. U několika pacientů došlo k infekci

způsobené kontaminovaným přípravkem. Několik málo těchto pacientů muselo v důsledku toho léčbu

ukončit.

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Tento přehled nežádoucích účinků vychází ze zkušeností z klinických hodnocení a

postmarketingových zkušeností. Nežádoucí účinky jsou v něm uvedeny podle systémové třídy orgánu

a četnosti výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit). V každé skupině podle četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny v sestupném pořadí podle

závažnosti.

Přípavek již není registrován

Tabulka 1

Nežádoucí účinky zaznamenané v klinických hodnoceních a během

postmarketingového sledování

Třída orgánového systému

Četnost

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Časté

Bakteriémie

Méně časté

Katétrová sepse

Infekce související se zavedeným

katétrem

Infekce v místě zavedení katétru

Sepse

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi časté

Anémie*

Časté

Trombocytopenie*

Méně časté

Eozinofilie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Závrať

Parestezie*

Orální parestezie*

Bolest hlavy

Časté

Cévní mozková příhoda

Tranzitorní ischemická ataka

Třes

Hypestezie

Míšní komprese

Mdloby

Méně časté

Mozkový infarkt

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Infarkt myokardu

Ischémie myokardu

Cévní poruchy

Časté

Vysoký krevní tlak

Nízký krevní tlak

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté

Hypoxie

Sípot

Dušnost

Méně časté

Bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Zvracení

Nevolnost

Časté

Bolesti břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Nadměrné pocení

Svědění

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Velmi časté

Bolest kloubů

Svalová bolest

Časté

Svalové křeče*

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Hematurie

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Zimnice

Únava

Horečka

Bolest

Celková tělesná slabost

Časté

Příznaky podobné chřipce

Nepříjemný pocit na hrudi

Méně časté

Reakce v místě infuze

Poranění, otravy a procedurální

komplikace

Velmi časté

Citrátová toxicita*

* Primárně spojené s leukaferézou

Přípavek již není registrován

Popis vybraných nežádoucích účinků

Akutní reakce na infuzi

V kontrolovaných klinických hodnoceních se akutní reakce na infuzi projevila u 71,2 % pacientů ve

skupině, která dostávala přípravek Provenge. Nejčastější reakcí (≥ 20 %) byla zimnice, horečka a

únava. U 95,1 % pacientů, u nichž došlo k akutní reakci na infuzi, se jednalo o mírnou až středně

závažnou příhodu. Horečka a zimnice odezněly obvykle (v 71,9 %, resp. v 89,0 % případů) do dvou

dnů.

Závažné akutní reakce na infuzi (3. stupně) byly v kontrolovaných klinických hodnoceních

zaznamenány u 3,5 % pacientů ve skupině, která užívala přípravek Provenge. Jednalo se o zimnici,

horečku, únavu, celkovou tělesnou slabost, dušnost, hypoxii, bronchospasmus, závrať, bolest hlavy,

vysoký krevní tlak, svalovou bolest, nevolnost a zvracení. Výskyt závažných reakcí byl větší po druhé

infuzi (2,1 % oproti 0,8 % po první infuzi), po třetí infuzi se ale snížil na 1,3 %. Někteří pacienti

(1,2 %) ve skupině, která dostávala přípravek Provenge, museli být kvůli zvládnutí akutních reakcí na

infuzi během jednoho dne po podání infuze hospitalizováni. U pacientů ve skupině, která dostávala

přípravek Provenge, nebyly zaznamenány žádné akutní reakce na infuzi 4. nebo 5. stupně.

V kontrolovaných klinických hodnoceních bylo třeba 23,8 % pacientů ve skupině užívající přípravek

Provenge podat v den infuze kvůli reakcím na infuzi opioidy (jednu dávku pethidinu). V kontrolní

skupině se to týkalo 2,4 % pacientů (viz body 4.2 a 4.4).

Závažné akutní reakce na infuzi, např. nízký krevní tlak nebo mdloby, byly zaznamenány během

postmarketingového sledování. Některé případy si vyžádaly hospitalizaci.

Pacienti by proto měli být poučeni, že se mohou reakce projevit až později, a požádáni, aby se

v případě příznaků dušnosti, bronchospasmu, závratě, vyrážky nebo horečky obrátili na svého lékaře.

Infekce

V kontrolovaných klinických hodnoceních se infekce vyskytla u 27,5 % pacientů ve skupině, která

dostávala přípravek Provenge, a u 27,7 % pacientů v kontrolní skupině. Případy závažné infekce byly

zaznamenány u 4,7 % pacientů ve skupině, která dostávala přípravek Provenge, a u 4,0 % pacientů

v kontrolní skupině. Nejčastější závažnou infekcí ve skupině pacientů, kteří dostávali přípravek

Provenge, byla katétrová sepse (0,7 %), stafylokoková bakteriémie (0,7 %), sepse (0,7 %),

stafylokoková sepse (0,5 %) a zánět plic (0,5 %).

V průběhu postmarketingového sledování bylo zaznamenáno několik případů závažné infekce,

např. infekce a sepse způsobené zavedeným zdravotnickým prostředkem, zánět plic, sepse,

bakteriémie nebo infekce močových cest.

Nežádoucí účinky související s leukaferézou

Přibližně tři dny před každou dávkou přípravku Provenge musí být provedena standardní leukaferéza.

Při leukaferéze je jako antikoagulant obvykle podáván citrát, který může vyvolat hypokalcémii.

K nejčastějším nežádoucím účinkům, které byly v kontrolovaných klinických hodnoceních

pozorovány v průběhu maximálně jednoho dne po leukaferéze, patřila citrátová toxicita (14,6 %),

orální parestezie (12,0 %) a parestezie (11,1 %). Další časté nežádoucí účinky, které byly

v kontrolovaných klinických hodnoceních pozorovány v průběhu maximálně jednoho dne po

leukaferéze, byly únava (5,5 %), svalové křeče (4,0 %), zimnice (3,0 %), závrať (2,8 %) a anémie

(2,8 %). Během sledování po registraci přípravku bylo spontánně hlášeno také několik případů

trombocytopenie, které časově souvisely s leukaferézou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

Přípavek již není registrován

4.9

Předávkování

Jedna infuze přípravku Provenge obsahuje maximální počet buněk, které lze získat z jedné

leukaferézy. Počet buněk v přípravku Provenge nepřevyšuje počet buněk získaných při leukaferéze.

Není znám žádný případ předávkování jednou infuzí ani během celého cyklu léčby přípravkem

Provenge.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia: jiná imunostimulancia, ATC kód: L03AX17.

Mechanismus účinku

Přípravek Provenge je autologní buněčná imunoterapie určená k vyvolání imunitní odpovědi cílené na

kyselou prostatickou fosfatázu (PAP). Expresi tohoto antigenu vykazuje většina karcinomů prostaty.

Mononukleární buňky získávané z pacientovy periferní krve jsou kultivovány s fúzním proteinem

PAP-GM-CSF, který je tvořen antigenem PAP vázaným na faktor stimulující kolonie granulocytů a

makrofágů (GM-CSF), jenž funguje jako aktivátor imunitních buněk. Během kultivace

ex vivo

fúzním proteinem PAP-GM-CSF zpracovávají aktivované buňky předkládající antigen (APC)

rekombinantní cílový antigen a přetvářejí jej na peptidy, které pak předkládají T-lymfocytům.

Charakteristika přípravku potvrzuje, že se během léčby vytvářejí T-lymfocyty specifické pro PAP a

fúzní protein PAP-GM-CSF, které jsou pak po léčbě přípravkem Provenge nacházeny v periferní krvi

pacientů.

Farmakodynamické účinky

V rámci uvolňování šarží je u každého přípravku zkoumána aktivace buněk předkládajících antigen

(APC) prostřednictvím zvýšené povrchové exprese molekul CD54 po kultivaci s fúzním proteinem

PAP-GM-CSF. Molekuly CD54 jsou adhezní a kostimulační molekuly, které jsou nezbytné pro

vytváření imunologické synapse mezi buňkou předkládající antigen a T-lymfocytem. Míra zvýšení

počtu (upregulace) molekul CD54 souvisí s celkovým přežíváním v randomizovaných

kontrolovaných klinických hodnoceních přípravku Provenge u pacientů s kastračně rezistentním

metastazujícím karcinomem prostaty. V klinickém hodnocení D9902B (IMPACT) byla u 237

pacientů z celkových 512 randomizovaných pacientů zkoumána na začátku léčby a v 6., 14. a 26.

týdnu humorální a buněčná imunitní odpověď (proliferace T-lymfocytů a gama interferon (γIFN)

metodou ELISPOT) na cílové antigeny. Odpověď v podobě tvorby protilátek (IgM a IgG) proti

antigenům PAP-GM-CSF i PAP byla u pacientů ve skupině užívající přípravek Provenge pozorována

během kontrolního období po léčbě. Odpověď v podobě proliferace T-lymfocytů a tvorby γIFN

(metodou ELISPOT) proti antigenům PAP a PAP-GM-CSF byla během kontrolního období po léčbě

pozorována u buněk odebraných z periferní krve pacientů ve skupině užívající Provenge, avšak nikoli

v kontrolních skupinách. Ve skupině pacientů, kteří dostávali přípravek Provenge, byla zjištěna

souvislost mezi buněčnou nebo protilátkovou odpovědí na antigen PAP nebo PAP-GM-CSF a

prodlouženým přežíváním. Neutralizační protilátková odpověď proti GM-CSF byla pouze dočasná.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost přípravku Provenge u pacientů s asymptomatickým nebo minimálně

symptomatickým kastračně rezistentním metastazujícím karcinomem prostaty byla posuzována ve

třech podobných randomizovaných dvojitě zaslepených kontrolovaných multicentrických klinických

hodnoceních fáze III: D9902B (IMPACT), D9901 a D9902A. Zařazeni do nich byli pacienti, u nichž

selhala chirurgická nebo farmakologická kastrace (podáním agonisty hormonu uvolňujícího

luteinizační hormon [LHRH] nebo antagonisty hormonu uvolňujícího gonadotropiny [GnRh]) a

u nichž byly zjištěny metastázy v měkkých tkáních a/nebo v kostech. Pacienti nemuseli užívat

opioidní analgetika ke zvládání bolesti a většina z nich do té doby nepodstoupila chemoterapii.

Přípavek již není registrován

Po randomizaci podstoupili pacienti z obou skupin léčby tři leukaferézy po sobě (v odstupu přibližně

dvou týdnů, v rozmezí jednoho až patnácti týdnů po randomizaci). Přibližně tři dny po každé

leukaferéze následovala infuze přípravku Provenge nebo kontrolního přípravku. Jako kontrolní

přípravek byly použity neaktivované autologní mononukleární buňky z periferní krve. Po progresi

onemocnění začali pacienti podstupovat další protinádorovou léčbu podle uvážení svého ošetřujícího

lékaře. Pacienti z kontrolní skupiny mohli přejít do otevřeného klinického hodnocení a podstupovat

v něm experimentální autologní buněčnou léčbu získávanou z buněk, které byly kryoprezervovány při

výrobě kontrolního přípravku.

Klinické hodnocení IMPACT

Studie IMPACT bylo randomizované dvojitě zaslepené kontrolované multicentrické klinické

hodnocení, jehož se účastnili pacienti s asymptomatickým nebo minimálně symptomatickým

kastračně rezistentním metastazujícím karcinomem prostaty. Podmínku pro účast splnili pacienti, kteří

měli metastázy v měkkých tkáních a/nebo kostech s průkazem progrese onemocnění i přes

chirurgickou nebo farmakologickou kastraci v době zařazování do klinického hodnocení nebo někdy

v minulosti na základě zvyšující se hladiny specifického antigenu prostaty (PSA) a/nebo zasažením

kostí nebo měkkých tkání a stavu výkonnosti 0 nebo 1 podle Východní kooperativní onkologické

skupiny (ECOG). Vylučovacími podmínkami byly viscerální metastázy (v játrech, plicích nebo

mozku), maligní výpotky v pohrudniční dutině nebo maligní ascites, patologické fraktury dlouhých

kostí, hrozící patologická fraktura dlouhé kosti (eroze na kortexu dlouhých kostí podle rentgenového

snímku > 50 %), komprese míchy, středně závažná až závažná bolest vyvolávaná karcinomem

prostaty a užívání narkotik k tlumení bolesti vyvolávané nádorovým onemocněním a chemoterapie

podstoupená v posledních třech měsících před randomizací. Hlavní cílový parametr bylo celkové

přežívání. Vedlejší cílové parametry byly doba do objektivní progrese onemocnění, doba do klinické

progrese a doba do zdvojnásobení hladiny PSA (PSADT).

Celkem bylo randomizováno 512 pacientů, kteří byli v poměru 2 ku 1 rozděleni do dvou skupin.

V jedné (n = 341) dostávali přípravek Provenge, ve druhé (n = 171) kontrolní přípravek. Medián věku

byl 71 let, 90 % pacientů byli běloši, všichni pacienti měli očekávanou dobu přežití minimálně šest

měsíců. Celkem 35 % pacientů podstoupilo radikální prostatektomii, 54 % podstoupilo lokální

radioterapii a 82 % kombinovanou androgenní blokádu. U všech pacientů byla zjištěna výchozí

hodnota testosteronu nižší než 50 ng/ml. Celkem 48 % pacientů užívalo bisfosfonáty a 18 % jich

v minulosti podstoupilo chemoterapii, mj. docetaxel. Stav výkonnosti 0 podle ECOG byl zjištěn

u 82 % pacientů. 75 % pacientů mělo Gleasonovo skóre ≤ 7, 44 % pacientů trpělo postižením kostí a

měkkých tkání, 48 % trpělo postižením pouze kostí, 7 % trpělo postižením pouze měkkých tkání a

43 % pacientů mělo víc než deset kostních metastáz.

U pacientů, kteří dostávali přípravek Provenge, bylo zjištěno statisticky významné prodloužení

celkového přežívání. Riziko úmrtí se u nich ve srovnání s kontrolní skupinou snížilo o 22,5 %

(viz tabulka 2 a obr. 1). Z pacientů v kontrolním ramenu jich bylo 64 % převedeno na experimentální

autologní buněčnou imunoterapii vyráběnou z buněk, které byly kryoprezervovány při výrobě

kontrolního přípravku. Zařazování do následné autologní buněčné imunoterapie už probíhalo bez

randomizace.

Přípavek již není registrován

Obr. 1

Kaplanova-Meierova křivka celkového přežívání, klinické hodnocení IMPACT

Z retrospektivní analýzy dílčího souboru pacientů vyplývá, že léčba přípravkem Provenge je účinnější

u pacientů s výchozí hodnotou PSA < 22,1 ng/ml [poměr rizik = 0,521 (95% interval spolehlivosti:

0,309; 0,879)]. U pacientů s výchozí hodnotou PSA > 22,1 až 50,1 ng/ml [poměr rizik = 0,685 (95%

interval spolehlivosti: 0,431; 1,088)] a u pacientů s výchozí hodnotou PSA > 50,1 až 134,1 ng/ml

[poměr rizik = 0,819 (95% interval spolehlivosti: 0,532; 1,262)] byla zaznamenána střední účinnost.

Menší léčebný účinek byl pozorován u pacientů s výchozí hodnotou PSA > 134,1 ng/ml [poměr rizik

= 0,853 (95% interval spolehlivosti: 0,554; 1,315)].

Analýzy doby do objektivní progrese onemocnění, doby do klinické progrese a doby do

zdvojnásobení hladiny PSA (PSADT) nesplnily podmínky statistické významnosti.

Podpůrné studie

Klinické hodnocení D9901 bylo randomizované dvojitě zaslepené kontrolované multicentrické

klinické hodnocení, do něhož byli zařazeni pacienti s kastračně rezistentním metastazujícím

karcinomem prostaty bez bolestí vyvolávaných nádorovým onemocněním. Hlavní cílový parametr

byla doba do progrese onemocnění. Zjištěné rozdíly však nesplnily podmínku statistické významnosti.

Celkové přežívání nebylo cílovým parametrem klinického hodnocení, avšak bylo předmětem předem

specifikované analýzy. U pacientů léčených přípravkem Provenge byla zjištěna výhoda delšího

přežívání ve srovnání s kontrolní skupinou.

Třetí klinické hodnocení D9902A s podobným uspořádáním jako klinické hodnocení D9901 bylo na

základě výsledků u doby do progrese onemocnění v klinickém hodnocení D9901 ukončeno ještě před

dosažením plánovaného celkového počtu pacientů. Hlavní cílový parametr byla doba do progrese

onemocnění, vedlejší cílový parametr bylo celkové přežívání. Ani jeden z cílových parametrů nesplnil

podmínky statistické významnosti.

Shrnutí výsledků klinických hodnocení

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky celkového přežívání zaznamenané v klinických hodnoceních

IMPACT, D9901 a D9902A.

Procento přežívání

Kontrolní vzorek (N=171)

Doba od randomizace (v měsících)

Přípavek již není registrován

Tabulka 2

Souhrnné výsledky celkového přežívání (všichni pacienti prošli randomizací)

IMPACT

D9901

D9902A

Provenge

(N = 341)

Kontrolní

skupina

(N = 171)

Provenge

(N = 82)

Kontrolní

skupina

(N = 45)

Provenge

(N = 65)

Kontrolní

skupina

(N = 33)

Celkové přežívání

Medián,

v měsících

(IS 95 %)

25,8

(22,8; 27,7)

21,7

(17,7; 23,8)

25,9

(20,0; 32,4)

21,4

(12,3; 25,8)

19,0

(13,6; 31,9)

15,7

(12,8; 25,4)

Poměr rizik

(IS 95 %)

0,775

(0,614; 0,979)

0,586

(0,388; 0,884)

0,786

(0,484; 1,278)

Hodnota p

0,032

0,010

0,331

Přežívání 36

měsíců

(v %)

32 %

23 %

34 %

11 %

32 %

21 %

Poměr rizik a hodnota p na základě Coxova modelu upraveného pro hodnoty PSA (ln) a LDH (ln) a se

stratifikací podle užívání bisfosfonátů, počtu kostních metastáz a primárního Gleasonova skóre.

Poměr rizik na základě neupraveného Coxova modelu.

Hodnota p na základě log-rank testu.

Zkratky: IS = interval spolehlivosti

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Provenge u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek Provenge je autologní buněčná terapie. S ohledem na jeho povahu jsou konvenční studie

farmakokinetiky, absorpce, distribuce v organismu, biotransformace a eliminace z organismu

irelevantní.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly prováděny žádné konvenční studie toxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu ani

reprodukční toxicity.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Natrium-laktát

Chlorid draselný

Chlorid vápenatý

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

Přípavek již není registrován

6.3

Doba použitelnosti

V izolované nádobě

18 hodin.

Po vyjmutí z izolované nádoby

Léčivý přípravek musí být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, nesmí doba jeho uchovávání

během podávání při pokojové teplotě (25 °C) překročit 3 hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Vak uchovávejte v izolovaném obalu, aby byla dodržena správná teplota skladování (2 až 8 °C) až do

infuze.

Obal s vakem neuchovávejte v chladničce ani nezmrazujte.

6.5

Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci

250 ml disperze ve vaku (v prodyšném třívrstvém polyolefinovém vaku se 3 odběrnými porty (2 porty

k zavedení hrotu a 1 port s utěsněnou trubičkou)).

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek Provenge je určen výhradně k autolognímu použití. Před infuzí je proto třeba ověřit

pacientovu totožnost a zkontrolovat, zda se shoduje s pacientovými podstatnými jedinečnými údaji

uvedenými na infuzním vaku s přípravkem a s údaji v souhlasu s použitím konečného přípravku.

Přípravek Provenge není testován na přítomnost původců přenosných infekcí. Materiál získaný od

pacienta při leukaferéze je testován na přítomnost původců přenosných infekcí v souladu s požadavky

platnými v členských státech. Protože je ale přípravek Provenge autologní, není případný pozitivní

výsledek testu překážkou pro jeho výrobu. S materiálem získaným od pacienta při leukaferéze i

s přípravkem Provenge samotným proto může být spojeno riziko přenosu infekčního onemocnění na

zdravotnické pracovníky, kteří s ním zacházejí. Při zacházení s materiálem získaným při leukaferéze i

se samotným přípravkem Provenge jsou proto zdravotničtí pracovníci povinni přijmout vhodná

preventivní opatření (viz bod 4.4).

Pokyny k zacházení s přípravkem:

Před zacházením s přípravkem Provenge nebo jeho podáním

Přípravek Provenge je dodáván přímo do zdravotnického zařízení, v němž bude infuze

podávána. Infuzní vak je vložen do izolovaného polyuretanového obalu a zabalen do

přepravní krabice. Izolovaný obal a gelové vložky uvnitř obalu jsou určeny k udržování

vhodné teploty přípravku Provenge během přepravy a skladování až do podání infuze.

Neozařujte.

Vnější přepravní obal je nutné otevřít a ověřit údaje o přípravku a pacientovy údaje uvedené

na štítcích na horní straně izolovaného obalu. Až do okamžiku, kdy bude pacient připraven

na podání infuze, nevyjímejte izolovaný obal z přepravního obalu ani neotvírejte víko

izolovaného obalu.

Příprava infuze

Při přípravě infuze dodržujte zásady aseptického postupu.

Co je třeba ověřit ještě před infuzí

Je nutné ověřit, zda byl od držitele rozhodnutí o registraci získán formulář se souhlasem

s použitím konečného přípravku, který obsahuje pacientovy identifikační údaje, datum a čas

exspirace a údaj, jak s přípravkem naložit (schválen k infuzi, nebo odmítnut).

Přípavek již není registrován

Dále je nezbytné ověřit, zda se pacientova totožnost shoduje s pacientovými podstatnými

jedinečnými údaji uvedenými na vaku s přípravkem Provenge a s údaji v souhlasu

s použitím konečného přípravku.

Jakmile je pacient připraven na infuzi a byl získán formulář se souhlasem s použitím

konečného přípravku, je třeba vyjmout vak s přípravkem Provenge z izolovaného obalu,

zkontrolovat ho, zda z něj neuniká obsah, není z vnější strany poškozený a neobsahuje

nějaké cizí částice nebo shluky či sraženiny.

Obsah vaku je mírně zakalený, krémové až růžové barvy. Jemným promícháním obnovte

suspenzi a zkontrolujte, zda nejsou ve vaku nějaké shluky nebo sraženiny. Drobné shluky

buněčného materiálu by se měly při jemném ručním promíchávání rozptýlit.

Jestliže z vaku s přípravkem Provenge uniká suspenze, vak je poškozený nebo v něm i po

jemném ručním promíchání zůstávají nějaké částečky či shluky, přípravek

nesmí být

použit

Podání

Infuze musí být zahájena před datem a časem exspirace, které jsou uvedeny ve formuláři

souhlasu s použitím konečného přípravku a na štítku na infuzním vaku.

Po uplynutí data a

času exspirace infuzi přípravku Provenge nezahajujte

Používán smí být pouze jeden ze dvou portů k zavedení hrotů. Port navíc nesmí být otevřen

před podáním přípravku, aby nedošlo ke kontaminaci.

Přípravek Provenge se podává formou infuze po dobu přibližně 60 minut prostřednictvím

jehly s širokým průměrem, která je vhodná pro transfuzi červených krvinek. V klinické

praxi se tento systém pro periferní aplikaci používá k transfuzi krevních komponent běžně.

Nepoužívejte při infuzi buněčný filtr.

Podán musí být kompletní obsah infuzního vaku.

Bude-li nutné infuzi přípravku Provenge přerušit, nebude možné v ní pokračovat, jestliže

bude infuzní vak uložen při pokojové teplotě (25 °C) po dobu delší než tři hodiny.

Po infuzi

Po dokončení infuze odstraňte z infuzního vaku štítek s pacientovými údaji a nalepte ho do

pacientovy složky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dendreon UK Limited

41 Chalton Street

Londýn, NW1 1JD

Spojené království

Tel.: (0)20 7554 2222

Fax: (0)20 7554 2201

dendreonuk@dendreon.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/867/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/410890/2013

EMEA/H/C/002513

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Provenge

autologní mononukleární buňky periferní krve aktivované fúzním proteinem

PAP-GM-CSF (sipuleucel-T)

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Provenge. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky použití.

Účelem tohoto dokumentu není poskytovat praktické rady o tom, jak přípravek Provenge používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Provenge, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Provenge a k čemu se používá?

Provenge je protinádorový léčivý přípravek, který se připravuje specificky pro každého pacienta

s použitím jeho vlastních imunitních buněk (buněk, které tvoří součást přirozeného obranného systému

těla). Přípravek Provenge se používá k léčbě karcinomu prostaty (žlázy mužského reprodukčního

systému) u dospělých mužů, u kterých se objevuje málo příznaků, nebo kteří jsou bez příznaků.

Používá se tehdy, pokud se jedná o metastazující karcinom (který se rozšířil do dalších částí těla) a

pokud nebyla účinná nebo přestala být účinná léčba formou farmaceutické nebo chirurgické kastrace

(zastavení tvorby mužských hormonů), avšak chemoterapeutická léčba (léčivými přípravky, které hubí

rychle rostoucí buňky, jako jsou nádorové buňky) se ještě nepovažuje za vhodnou. Tento typ

karcinomu prostaty se nazývá kastračně rezistentní metastazující karcinom prostaty.

Přípravek Provenge je druh léčivého přípravku pro moderní terapie označovaný jako „přípravek pro

somatobuněčnou terapii“. Jedná se o druh léčivého přípravku s obsahem buněk či tkání, které byly

upraveny tak, aby je bylo možné použít k léčbě, diagnóze nebo prevenci onemocnění.

Jak se přípravek Provenge používá?

Výdej přípravku Provenge je vázán na lékařský předpis. Musí se podávat pod dohledem lékaře, který

má zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty, a v prostředí, kde je k dispozici vybavení pro resuscitaci.

Přípavek již není registrován

Provenge

EMA/410890/2013

strana 2/3

Přípravek Provenge je dostupný ve formě tekuté disperze pro infuzi (kapání) do žíly. Tři dny před infuzí

se provádí postup zvaný leukaferéza za účelem sběru imunitních buněk z krve pacienta a tyto buňky

jsou odeslány do výrobního zařízení pro přípravu léčivého přípravku. Jakmile je léčivý přípravek

připraven, podává se jako infuze trvající přibližně 1 hodinu. Leukaferéza a infuze se opakují při dvou

dalších příležitostech, vždy v intervalu přibližně 2 týdnů. Přibližně půl hodiny před každou infuzí by

pacient měl užít paracetamol a antihistaminikum za účelem snížení rizika výskytu reakcí spojených

s podáním infuze přípravku Provenge. Pacient by měl být minimálně půl hodiny po infuzi sledován.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Provenge působí?

Přípravek Provenge je imunoterapie, léčivý přípravek, který stimuluje hubení nádorových buněk

imunitním systémem. Obsahuje imunitní buňky, které jsou extrahovány z krve pacienta. Tyto buňky

jsou poté mimo tělo pacienta smíseny s „fúzním proteinem“, který je buňkami vychytáván. Fúzní

protein sestává z kyselé prostatické fosfatázy (PAP), molekuly, která se nachází ve většině

prostatických nádorových buněk, která je navázána na faktor stimulující kolonie granulocytů

a makrofágů (GM-CSF), molekulu, která aktivuje imunitní buňky. Když jsou imunitní buňky v podobě

infuze vráceny pacientovi, stimulují imunitní odpověď proti PAP, což má za následek, že imunitní

systém napadá a hubí buňky karcinomu prostaty, protože tyto buňky obsahují PAP.

Jaké přínosy přípravku Provenge byly prokázány v průběhu studií?

Bylo prokázáno, že přípravek Provenge ve srovnání s placebem (léčbou neúčinným přípravkem)

zlepšuje celkové přežití (průměrnou dobu, po kterou pacienti přežívají) pacientů s kastračně

rezistentním metastazujícím karcinomem prostaty. V hlavní studii, do které bylo zařazeno 512

pacientů, bylo průměrné celkové přežití pacientů léčených přípravkem Provenge 25,8 měsíce ve

srovnání s 21,7 měsíce u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Provenge?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Provenge (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou zimnice, vyčerpanost (únava), pyrexie (horečka), nauzea (pocit nevolnosti), artralgie (bolest

kloubů), bolest hlavy a zvracení. Závažnými nežádoucími účinky přípravku Provenge jsou závažné

akutní reakce spojené s podáním infuze, závažné infekce (katétrová sepse a stafylokoková

bakteriémie), srdeční infarkt a mozkové cévní příhody (související se zásobováním mozku krví). Úplný

seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Provenge je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Provenge schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Provenge převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor CHMP dospěl k závěru, že zlepšení

celkového přežití pozorované u přípravku Provenge je pro pacienty významné. Co se týče bezpečnosti,

konstatoval výbor CHMP, že přípravek Provenge je obecně dobře snášen. Hlavní rizika zahrnují akutní

reakce spojené s podáním infuze, toxicitu spojenou s leukaferézou a infekce, nicméně výbor CHMP

považuje tato rizika za zvládnutelná a adekvátně zohledněná v rámci opatření pro minimalizaci rizik

pro tento léčivý přípravek.

Přípavek již není registrován

Provenge

EMA/410890/2013

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Provenge?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Provenge byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Provenge

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci a pacienti.

Společnost, která přípravek Provenge uvádí na trh, navíc poskytne lékařům i pacientům vzdělávací

materiály o způsobu použití léčivého přípravku a o leukaferéze. Dodá také karty pro pacienty určené

k záznamu plánových termínů leukaferézy a infuzí. Společnost také zřídí v rámci EU registr pacientů

léčených přípravkem Provenge za účelem monitorování celkového přežití a hlášených nežádoucích

účinků (zejména mozkové mrtvice a srdečního infarktu) a poskytne údaje z registru USA. Budou

provedeny další studie pro poskytnutí dalších podpůrných údajů o účinnosti přípravku Provenge.

Další informace o přípravku Provenge

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Provenge platné v celé Evropské unii dne

6. září 2013

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Provenge je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Provenge naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 09-2013.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace