Protelos

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
stroncium ranelát
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier
ATC kód:
M05BX03
INN (Mezinárodní Name):
strontium ranelate
Terapeutické skupiny:
Léky na léčbu nemocí kostí
Terapeutické oblasti:
Osteoporóza, postmenopauzální
Terapeutické indikace:
Léčba závažné osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem zlomeniny ke snížení rizika zlomenin páteře a kyčle. Léčbě závažné osteoporózy u dospělých mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. Rozhodnutí předepsat stroncium-ranelát by měla být založena na posouzení jednotlivého pacienta je celková rizika.
Přehled produktů:
Revision: 19
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000560
Datum autorizace:
2004-09-20
EMEA kód:
EMEA/H/C/000560

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

16-07-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

07-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

07-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

07-12-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

07-12-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

16-07-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

PROTELOS 2 g granule pro perorální suspenzi

Strontii ranelas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je PROTELOS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PROTELOS užívat

Jak se PROTELOS užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak PROTELOS uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je PROTELOS a k čemu se používá

PROTELOS je přípravek užívaný k léčbě závažné osteoporózy:

u žen po menopauze,

u dospělých mužů,

s vysokým rizikem zlomeniny, u kterých jiná alternativní léčba není možná. U žen po menopauze

stroncium-ranelát snižuje riziko zlomeniny páteře a kyčle.

O osteoporóze

Vaše tělo neustále rozkládá starou kost a vytváří novou kostní tkáň. Pokud máte osteoporózu, Vaše

tělo rozkládá více kosti, než vytváří, takže postupně dochází k úbytku kosti a Vaše kosti se stanou

řidšími a křehkými. Zvláště běžné je to u žen po menopauze.

Mnoho lidí s osteoporózou nemá žádné příznaky a dokonce ani nemusí vědět, že jí trpí. Osteoporóza

však zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k fraktuře (zlomenině kosti), zejména páteře, kyčle a zápěstí.

Jak PROTELOS působí

PROTELOS, který obsahuje léčivou látku stroncium-ranelát, patří do skupiny léků používaných

k léčbě kostních onemocnění.

PROTELOS působí tak, že snižuje rozpad kosti a podporuje přestavbu kosti, čímž snižuje riziko

zlomeniny. Nově vytvořená kost má normální kvalitu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PROTELOS užívat

Neužívejte PROTELOS

jestliže jste alergický(á) na stroncium-ranelát nebo na kteroukoliv další složku přípravku

PROTELOS (uvedenou v bodě 6).

- jestliže máte nebo jste měl(a) krevní sraženinu (např. v krevních cévách ve Vašich končetinách

nebo v plicích).

- jestliže jste trvale nepohyblivý(á) nebo na nějaký čas vázán(a) na invalidní vozík, nebo

upoután(a) na lůžko, nebo jestliže máte podstoupit operaci nebo se zotavujete po operaci. Riziko

žilní trombózy (krevní sraženina v končetinách nebo v plicích) může být zvýšeno v případě

delší nepohyblivosti.

- jestliže máte prokázanou ischemickou chorobu srdeční nebo cerebrovaskulární onemocnění,

například byl u Vás diagnostikován srdeční infarkt, cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo

transitorní ischemická ataka (dočasné omezení krevního přítoku do mozku; také znám jako

„malá cévní mozková příhoda“), angina pectoris nebo ucpání krevních cév do srdce nebo do

mozku.

- jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen) nebo

jestliže jste prodělal(a) chirurgický zákrok na tepnách nohou.

- jestliže máte vysoký krevní tlak neupravený léčbou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku PROTELOS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste ohrožen(a) srdečním onemocněním, tj. máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu

cholesterolu, cukrovku, kouříte,

jestliže jste ohrožen(a) krevními sraženinami,

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

Váš lékař bude pravidelně hodnotit stav Vašeho srdce a krevních cév, zpravidla každých 6 až 12

měsíců, po dobu, kdy budete užívat přípravek PROTELOS.

Jestliže se během léčby objeví alergická reakce (jako je otok obličeje, jazyka nebo hrdla, obtíže

s dýcháním nebo s polykáním, kožní vyrážka), musíte ihned přestat užívat PROTELOS a vyhledat

lékařskou pomoc (viz bod 4).

Při užívání přípravku PROTELOS byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza a závažné reakce přecitlivělosti (DRESS)).

Nejvyšší riziko výskytu závažných kožních reakcí Stevens-Johnsonova syndromu a toxické

epidermální nekrolýzy je během prvních týdnů léčby a syndromu DRESS obvykle kolem 3 - 6 týdnů.

Pokud se u Vás rozvine vyrážka nebo závažné kožní příznaky (viz bod 4), přestaňte užívat

PROTELOS, vyhledejte okamžitě lékaře a řekněte mu, že užíváte tento lék.

Pokud se u Vás rozvinuly Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza nebo

DRESS při užívání přípravku PROTELOS, nesmíte nikdy znovu zahájit léčbu přípravkem

PROTELOS.

Jestliže máte asijský původ, můžete mít vyšší riziko výskytu kožních reakcí.

Riziko těchto kožních reakcí lze předpokládat u pacientů asijského původu, zejména u čínské etnické

skupiny Chánové. U pacientů s geny HLA-A*33:03 a/nebo HLA-B*58:01 dojde pravděpodobněji ke

vzniku závažné kožní reakce než u těch, kteří tyto geny nemají.

Lékař má zvážit, zda provést krevní testy před užitím přípravku PROTELOS.

Děti a dospívající

PROTELOS není určen pro použití u dětí a dospívajících (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek PROTELOS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud musíte užívat perorální tetracykliny jako doxycyklin nebo chinolony jako je ciprofloxacin (dva

typy antibiotik), měl(a) byste ukončit užívání přípravku PROTELOS. Jakmile ukončíte užívání těchto

antibiotik, můžete opět začít užívat PROTELOS. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Pokud užíváte léky obsahující vápník, měl(a) byste počkat alespoň 2 hodiny, než si vezmete

PROTELOS.

Pokud užíváte antacida (léky ke zmírnění pálení žáhy), měl(a) byste je užívat nejméně 2 hodiny po

přípravku PROTELOS. Není-li to možné, je přijatelné užít tyto dva léky najednou.

Pokud potřebujete provedení krevních testů nebo zkoušku moči kvůli kontrole hladiny vápníku, měl(a)

byste oznámit laboratoři, že užíváte PROTELOS, protože užívání může zasahovat do některých

testovacích metod.

Přípravek PROTELOS s jídlem a pitím

Jídlo, mléko a mléčné výrobky snižují vstřebání stroncium-ranelátu. Doporučuje se, abyste užíval(a)

PROTELOS mezi jídly, nejlépe před spaním nejméně dvě hodiny po jídle, mléce, mléčných výrobcích

nebo doplňcích vápníku.

Těhotenství a kojení

Neužívejte PROTELOS v době těhotenství nebo pokud kojíte. Pokud jste jej nedopatřením užila

během těhotenství nebo kojení, jeho užívání okamžitě ukončete a poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by PROTELOS ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

PROTELOS obsahuje aspartam (E951)

Pokud trpíte fenylketonurií (vzácné, dědičné onemocnění látkové přeměny), poraďte se před zahájením

léčby tímto přípravkem s lékařem.

3.

Jak se PROTELOS užívá

Léčba musí být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou osteoporózy.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

PROTELOS je určen k perorálnímu podání (užití ústy).

Doporučená dávka je jeden 2g sáček denně.

Doporučuje se, abyste užíval(a) PROTELOS před spaním, nejlépe nejméně 2 hodiny po večeři. Pokud

chcete, tak si po užití přípravku PROTELOS můžete hned lehnout.

Granule obsažené v sáčcích užívejte jako suspenzi ve sklenici obsahující minimálně 30 ml (přibližně

jednu třetinu běžné sklenice) vody. Viz návod uvedený níže. PROTELOS může reagovat s mlékem a

mléčnými výrobky, je proto důležité, abyste PROTELOS k zajištění správného účinku míchal(a)

jenom s vodou.

Vysypte granule ze sáčku do sklenice;

Přidejte vodu;

Míchejte, dokud se všechny granule nerozptýlí ve vodě.

Poté hned vypijte. Před vypitím nesmíte suspenzi nechat stát déle než 24 hodin. Pokud z nějakého

důvodu nemůžete lék vypít ihned, musíte jej před vypitím znovu promíchat.

Váš lékař Vám může poradit, abyste společně s přípravkem PROTELOS užíval(a) doplňky vápníku a

vitaminu D. Neužívejte doplňky vápníku před spaním, ve stejné době jako PROTELOS.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte pokračovat v léčbě přípravkem PROTELOS. Léčba

osteoporózy obvykle vyžaduje dlouhou dobu. Je důležité, abyste v užívání přípravku PROTELOS

pokračoval(a) tak dlouho, jak Vám lékař předepsal.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PROTELOS, než jste měl(a)

Pokud užijete více sáčků přípravku PROTELOS, než je doporučeno Vaším lékařem, informujte svého

lékaře nebo lékárníka. Ti Vám mohou doporučit, abyste vypil(a) mléko nebo užila nějaké antacidum

ke snížení vstřebávání léčivé látky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít PROTELOS

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše pokračujte

s další dávkou v obvyklém čase.

Jestliže přestanete užívat PROTELOS

Je důležité, že užíváte PROTELOS po dobu, jakou Vám předepsal Váš lékař. PROTELOS může léčit

Vaši závažnou osteoporózu, pouze pokud pokračujete v užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví následující nežádoucí účinky, přestaňte užívat PROTELOS a kontaktujte

okamžitě svého lékaře:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Srdeční infarkt: náhlé tlakové bolesti na hrudi, které mohou vystřelovat do levé paže, čelisti,

žaludku, zad a/nebo lopatek. Další symptomy mohou být pocit na zvracení/zvracení, pocení,

dušnost, bušení srdce, (extrémní) únava a/nebo závrať. U pacientů s vysokým rizikem srdečního

onemocnění může dojít k srdečnímu infarktu. Váš lékař Vám nepředepíše PROTELOS, pokud

máte takovéto riziko.

Krevní sraženiny v žilách: bolest, zarudnutí, otok na končetině, náhlá bolest na hrudi nebo obtíže

při dýchání.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

Známky závažné reakce přecitlivělosti (DRESS): zpočátku jako příznaky podobné chřipce a

vyrážka na obličeji, poté rozšířená vyrážka s vysokou teplotou (

méně časté

), zvýšené hladiny

jaterních enzymů v krevních testech (

méně časté),

zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek

(eozinofilie) (

vzácné)

a zvětšené

lymfatické (mízní) uzliny

(méně časté).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

Známky potenciálně život ohrožující vyrážky na kůži (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza): zpočátku jako načervenalé terčovité skvrny nebo kruhové skvrny často

s centrálně lokalizovanými puchýři na trupu. Přídatné znaky mohou zahrnovat vředy v ústech, v

krku,v nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a napuchlé oči). Tyto potenciálně život

ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipce. Vyrážka může vést

k rozšíření puchýřů nebo odlupování kůže.

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Svědění, kopřivka, kožní vyrážka, angioedem (jako oteklý obličej, jazyk nebo hrdlo, obtíže s

dýcháním nebo polykáním), bolest kostí, končetin, svalů a/nebo kloubů, svalové křeče.

Časté:

Zvracení, bolest břicha, reflux (obsah žaludku vracející se do jícnu), porucha trávení, zácpa, plynatost,

potíže se spaním, zánět jater (hepatitida), otok končetin, bronchiální hyperreaktivita (symptomy

zahrnují sípot a dušnost a kašel), zvýšená hladina svalového enzymu (kreatinin fosfokináza), zvýšené

hladiny cholesterolu.

Pocit na zvracení, průjem, bolest hlavy, ekzém, problémy s pamětí, mdloba, mravenčení, točení hlavy,

závrať. Tyto účinky však byly mírné a krátkodobé a obvykle si nevyžádaly ukončení užívání tohoto

léku. Promluvte si s lékařem, pokud začnou být některé účinky nepříjemné nebo pokud přetrvávají.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

Záchvaty, podráždění úst (jako vředy v ústech a záněty dásní), úbytek vlasů, pocit zmatenosti, pocit

nevolnosti, sucho v ústech, podráždění pokožky.

Vzácné:

Snížení tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Neužívejte PROTELOS znovu, jestliže jste ukončil(a) léčbu z důvodu reakcí přecitlivělosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak PROTELOS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na sáčku za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po rozpuštění přípravku ve vodě je vzniklá suspenze stabilní po dobu 24 hodin. Nicméně, suspenze by

měla být vypita bezprostředně po přípravě (viz bod 3).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co PROTELOS obsahuje

Léčivou látkou je strontii ranelas. Jeden sáček obsahuje strontii ranelas 2 g.

Pomocné látky jsou aspartam (E 951), maltodextrin, mannitol (E 421).

Jak PROTELOS vypadá a co obsahuje toto balení

PROTELOS je dostupný v sáčcích obsahujících žluté granule pro perorální suspenzi.

PROTELOS je dodáván v krabičkách po 7, 14, 28, 56, 84 nebo 100 sáčcích.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

Výrobce

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Francie

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

Ul. Annopol 6B

Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Lietuva

UAB "SERVIER PHARMA"

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

Galepharma Ltd

Tel: +(356) 21 247 082

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratoires OÜ

Tel: + 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

România

Servier Pharma SRL

Tel.: +385 (0)1 3016 222

Tel: +40 21 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 6638110

Slovenija

Servier Pharma d.o.o.

Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel.:+421 (0)2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel. +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Příloha IV

Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Vědecké závěry

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se závěrečné zprávy z neintervenční

poregistrační studie bezpečnosti (PASS) pro výše uvedený léčivý přípravek jsou vědecké závěry

výboru CHMP následující:

Závěrečná zpráva z neintervenční poregistrační studie bezpečnosti PASS předložená držitelem

rozhodnutí o registraci splňuje jeho povinnost provést neintervenční poregistrační studii bezpečnosti

(PASS) ke zhodnocení rizika závažných srdečních poruch podle článku 20 procedury

EMA/112925/2014.

Proto s ohledem na dostupné údaje ze závěrečné zprávy z neintervenční poregistrační studie

bezpečnosti (PASS) se výbor PRAC usnesl, že změny v podmínkách registrace jsou opodstatněné.

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.

Zdůvodnění změny v registraci

Na základě vědeckých závěrů z výsledků studie pro výše uvedený léčivý přípravek zastává výbor

CHMP názor, že poměr přínosů a rizik tohoto léčivého přípravku zůstává nezměněný pod podmínkou,

že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny.

Výbor CHMP doporučuje změnu registrace výše uvedeného léčivého přípravku.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

PROTELOS 2 g granule pro perorální suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje strontii ranelas 2 g.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden sáček obsahuje též 20 mg aspartamu (E 951).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Granule pro perorální suspenzi.

Žluté granule.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba závažné osteoporózy:

u žen po menopauze,

u dospělých mužů,

s vysokým rizikem fraktury, u kterých léčba jinými léčivými přípravky schválenými pro léčbu

osteoporózy není možná z důvodu například kontraindikací nebo intolerance. U žen po menopauze

stroncium-ranelát snižuje riziko vertebrálních a kyčelních fraktur (viz bod 5.1).

Rozhodnutí o předepsání stroncium-ranelátu musí být založeno na posouzení celkového rizika

jednotlivého pacienta (viz body 4.3 a 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou osteoporózy.

Dávkování

Doporučená dávka je jeden 2g sáček jednou denně perorálně.

Vzhledem k povaze léčeného onemocnění je stroncium-ranelát určen k dlouhodobému užívání.

Absorpce stroncium-ranelátu se snižuje jídlem, mlékem a mléčnými výrobky, proto by měl být

PROTELOS užíván v době mezi jídly. Vzhledem k pomalé absorpci by měl být PROTELOS užíván

před spaním, nejlépe alespoň dvě hodiny po jídle (viz body 4.5 a 5.2).

Pacienti léčení stroncium-ranelátem by měli užívat doplňky vitaminu D a vápníku, pokud je jejich

příjem stravou nedostatečný.

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost stroncium-ranelátu byla stanovena na širokém věkovém spektru (až do věku

100 let při zařazení) dospělých mužů a žen po menopauze trpících osteoporózou. Není nutná úprava

dávky ve vztahu k věku.

Porucha funkce ledvin

Stroncium-ranelát se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

pod 30 ml/min) (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu 30-70 ml/min) není nutná úprava dávky (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku PROTELOS u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Granule v sáčcích se užívají jako suspenze ve sklenici obsahující minimálně 30 ml vody (přibližně

jedna třetina standardní sklenice).

Ačkoli studie přípravku po rekonstituci (přípravě suspenze) před použitím prokázaly, že je stroncium-

ranelát stabilní v suspenzi po dobu 24 hodin po přípravě, suspenze by měla být vypita bezprostředně

po přípravě.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

- Současné nebo předchozí venózní tromboembolické příhody (VTE), zahrnující hlubokou venózní

trombózu a plicní embolii.

- Dočasná nebo trvalá imobilizace následkem např. pooperační rekonvalescence nebo dlouhodobého

klidu na lůžku.

- Prokázané v současné době nebo v anamnéze některé z následujících onemocnění: ischemická

choroba srdeční, onemocnění periferních tepen a/nebo cerebrovaskulární onemocnění.

- Hypertenze neupravená léčbou.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Srdeční ischemické příhody

Z nashromážděných randomizovaných placebem kontrolovaných studií u postmenopauzálních

pacientek s osteoporózou bylo zjištěno signifikantně zvýšené riziko infarktu myokardu u pacientek

léčených přípravkem PROTELOS ve srovnání s pacientkami léčenými placebem (viz bod 4.8).

Před zahájením léčby by měli být pacienti zhodnoceni s přihlédnutím k možnému kardiovaskulárnímu

riziku.

Pacienti s významnými rizikovými faktory pro kardiovaskulární příhody (např. hypertenze,

hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření) musí být stroncium-ranelátem léčeni pouze po pečlivém

zvážení (viz body 4.3 a 4.8).

Během léčby přípravkem PROTELOS musí být pravidelně monitorováno kardiovaskulární riziko,

zpravidla každých 6 až 12 měsíců.

Léčba musí být ukončena v případě, že u pacienta dojde k rozvoji ischemické choroby srdeční,

onemocnění periferních tepen, cerebrovaskulárního onemocnění nebo je-li hypertenze neupravená

léčbou (viz bod 4.3).

Venózní tromboembolismus

V placebem kontrolovaných studiích III. fáze byla léčba stroncium-ranelátem spojována se zvýšením

ročního výskytu venózního tromboembolismu (VTE), včetně plicní embolie (viz bod 4.8). Příčina

tohoto nálezu není známa. PROTELOS je kontraindikován u pacientů s anamnézou venózních

tromboembolických příhod (viz bod 4.3) a s opatrností by měl být užíván u pacientů s rizikem VTE.

Při léčbě pacientů starších 80 let s rizikem VTE by mělo být přehodnoceno pokračování v léčbě

přípravkem PROTELOS.

Léčba přípravkem PROTELOS musí být přerušena v případě nemoci nebo stavu vedoucímu

k imobilizaci (viz bod 4.3) a musí být provedena adekvátní preventivní opatření. Léčba nesmí být

znovu zahájena, dokud se počáteční stav nevyřeší a pacient nebude plně mobilní. Pokud se objeví

VTE, léčba přípravkem PROTELOS musí být ukončena.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin

Vzhledem k nepřítomnosti údajů o bezpečnosti pro kosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

léčených stroncium-ranelátem se PROTELOS nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu nižší

než 30 ml/min (viz bod 5.2). V souladu se správnou lékařskou praxí se u pacientů s chronickou

poruchou funkce ledvin doporučuje pravidelné zhodnocení funkce ledvin. Pokračování léčby

přípravkem PROTELOS u pacientů s rozvíjející se těžkou poruchou funkce ledvin by mělo být

zváženo individuálně.

Kožní reakce

Při užívání přípravku PROTELOS byly hlášeny život ohrožující kožní reakce (Stevens-Johnsonův

syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN) a léková vyrážka s eosinofilií a systémovými

symptomy (DRESS)).

Pacienti by měli být poučeni o příznacích a projevech a měli by být pečlivě sledováni kvůli kožním

reakcím. Nejvyšší riziko výskytu SJS nebo TEN je během prvních týdnů léčby a syndromu DRESS

obvykle kolem 3 - 6 týdnů.

Léčba přípravkem PROTELOS musí být okamžitě ukončena, pokud se objeví příznaky nebo projevy

SJS nebo TEN (např. progresivní kožní vyrážka, často s puchýři nebo slizničními lézemi) nebo

DRESS (např. vyrážka, horečka, eozinofilie) a systémové příznaky (např. adenopatie, hepatitida,

intersticiální nefropatie, intersticiální plicní onemocnění).

Včasná diagnóza a okamžité přerušení užívání přípravku se jeví jako nejlepší možnost, jak zvládat

řešení SJS, TEN nebo DRESS. Včasné ukončení léčby je spojeno s lepší prognózou. Ve většině

případů je výsledek DRESS příznivý po ukončení užívání přípravku PROTELOS a po zahájení léčby

kortikosteroidy, pokud je to nutné. Uzdravení může být pomalé a v některých případech byla po

ukončení léčby kortikosteroidy hlášena recidiva syndromu.

Pokud se u pacienta rozvinuly SJS, TEN nebo DRESS při užívání přípravku PROTELOS, nesmí být

nikdy u tohoto pacienta znovu zahájena léčba přípravkem PROTELOS.

Byl hlášen vyšší výskyt, i když stále vzácný, hypersenzitivních reakcí včetně kožní vyrážky, SJS nebo

TEN u pacientů asijského původu (viz bod 4.8).

V retrospektivní kontrolované farmakogenetické studii byly identifikovány alely HLA-A*33:03 a

HLA-B*58:01 jako potenciální genetické rizikové faktory pro SJS/TEN spojené se stroncium-

ranelátem u pacientů čínské etnické skupiny Chánové. U pacientů čínské etnické skupiny Chánové má

být zvážen screening alel HLA-A*33:03 a HLA-B*58:01 před zahájením léčby přípravkem

PROTELOS, pokud je to možné. Léčba přípravkem PROTELOS nemá být zahájena, pokud jsou testy

pozitivní u jedné nebo obou alel. Přesto absence těchto alel v genotypu nevylučuje výskyt SJS/TEN.

Interakce s laboratorním vyšetřením

Stroncium interferuje s kolorimetrickými metodami ke stanovení koncentrací vápníku v krvi a moči.

Proto by v lékařské praxi měla být k zajištění přesného stanovení koncentrací vápníku v krvi a moči

používána indukční vazebná plazmatická atomová emisní spektrometrie nebo atomová absorpční

spektrometrie.

Pomocné látky

PROTELOS obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu, což může být škodlivé pro osoby s fenylketonurií.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jídlo, mléko a mléčné výrobky a léčivé přípravky obsahující vápník mohou snížit biologickou

dostupnost stroncium-ranelátu přibližně o 60 -70 %. Proto by měl být udržován nejméně

dvouhodinový odstup mezi podáním přípravku PROTELOS a těchto výrobků (viz body 4.2 a 5.2).

Jelikož dvojmocné kationty mohou na gastrointestinální úrovni vytvářet komplexy s perorálními

tetracyklinovými (např. doxycyklin) a chinolonovými (např. ciprofloxacin) antibiotiky a tím snižovat

jejich absorpci, nedoporučuje se současné podávání stroncium-ranelátu s těmito léčivými přípravky.

Jako preventivní opatření by měla být léčba přípravkem PROTELOS přerušena během léčby

perorálními tetracyklinovými nebo chinolonovými antibiotiky.

In vivo

studie klinických interakcí ukázala, že podání hydroxidu hlinitého a hořečnatého buď dvě

hodiny před nebo současně se stroncium-ranelátem způsobuje mírné snížení absorpce stroncium-

ranelátu (20-25 % snížení AUC), kdežto absorpce byla prakticky neovlivněna, bylo-li antacidum

podáno dvě hodiny po stroncium-ranelátu. Proto je vhodnější užívat antacida nejméně dvě hodiny po

přípravku PROTELOS. Avšak je-li tento dávkovací režim nepraktický vzhledem k doporučenému

podávání přípravku PROTELOS před spaním, je přijatelné i současné užívání.

Nebyly pozorovány žádné interakce s perorálními doplňky vitaminu D.

V klinických studiích nebyly zjištěny důkazy klinických interakcí nebo významného zvýšení krevních

hladin stroncia s léčivými přípravky, u kterých se očekává, že budou běžně předepisovány současně

s přípravkem PROTELOS v cílové populaci. Tyto přípravky zahrnovaly: nesteroidní antiflogistika

(včetně kyseliny acetylsalicylové), anilidy (jako paracetamol), H

blokátory a inhibitory protonové

pumpy, diuretika, digoxin a srdeční glykosidy, organické nitráty a jiná vazodilatancia k léčbě

onemocnění srdce, blokátory kalciového kanálu, betablokátory, inhibitory ACE, antagonisty

angiotenzinu II, selektivní agonisty beta-2 adrenoreceptorů, perorální antikoagulancia, inhibitory

agregace trombocytů, statiny, fibráty a deriváty benzodiazepinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání stroncium-ranelátu těhotným ženám nejsou k dispozici.

Ve vysokých dávkách studie na zvířatech prokázaly reverzibilní účinky na kosti u potomků potkanů a

králíků léčených během březosti (viz bod 5.3). Je-li PROTELOS omylem užit během těhotenství,

léčba musí být ukončena.

Kojení

Fyzikálně-chemické údaje naznačují vylučování stroncium-ranelátu do lidského mateřského mléka.

PROTELOS se nemá užívat během kojení.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu u samců a samic.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stroncium-ranelát nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

PROTELOS byl studován v klinických studiích zahrnujících téměř 8000 účastnic. Dlouhodobá

bezpečnost byla hodnocena u žen po menopauze s osteoporózou léčených až 60 měsíců stroncium-

ranelátem 2 g/den (n=3352) nebo placebem (n=3317) ve studiích III. fáze. Průměrný věk byl 75 let při

zařazení a 23 % zařazených pacientek bylo ve věku 80 až 100 let.

V nashromážděných analýzách z randomizovaných placebem kontrolovaných studií u

postmenopauzálních pacientek s osteoporózou, byly

nejčastějšími nežádoucími účinky nauzea a průjem, které byly obvykle zaznamenány na počátku léčby

bez zaznamenatelného následného rozdílu mezi oběma skupinami. K vysazení léčby došlo zejména

pro nauzeu. Nebyly zaznamenány rozdíly v povaze nežádoucích účinků mezi skupinami pacientek

starších nebo mladších než 80 let při zařazení do studie.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány během klinických studií s přípravkem stroncium-

ranelát a/nebo po uvedení přípravku na trh.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže pomocí následujícího dělení: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100

až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000);

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Lymfadenopatie (ve spojení s kožními

hypersenzitivními reakcemi)

Vzácné

Selhání kostní dřeně#

Eosinofilie (ve spojení s kožními

hypersenzitivními reakcemi)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypercholesterolémie

Psychiatrické poruchy

Časté

Nespavost

Méně časté

Stav zmatenosti

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Poruchy vědomí

Ztráta paměti

Závrať

Parestezie

Méně časté

Záchvaty

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Infarkt myokardu

Cévní poruchy

Časté

Venózní tromboembolismus (VTE)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Časté

Bronchiální hyperreaktivita

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Průjem a řídká stolice

Zvracení

Abdominální bolest

Gastrointestinální bolest

Gastroesofageální reflux

Dyspepsie

Zácpa

Plynatost

Méně časté

Iritace orální sliznice (stomatitida a/nebo

ulcerace v ústech)

Sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatitida

Méně časté

Zvýšené koncentrace sérových transamináz

(ve spojení s kožními hypersenzitivními

reakcemi)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Kožní hypersenzitivní reakce (vyrážka,

svědění, kopřivka, angioedém)

Časté

Ekzém

Méně časté

Dermatitida

Alopecie

Vzácné

Léková vyrážka s eosinofilií a systémovými

symptomy (DRESS) (viz bod 4.4)#

Velmi vzácné

Závažné kožní nežádoucí účinky: Stevens-

Johnsonův syndrom a toxická epidermální

nekrolýza* (viz bod 4.4)#

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Muskuloskeletální bolest (svalové křeče,

myalgie, bolest kostí, artralgie a bolest

končetin)

Celkové poruchy a reakce v

Časté

Periferní otok

místě aplikace

Méně časté

Pyrexie (ve spojení s kožními

hypersenzitivními reakcemi)

Malátnost

Vyšetření

Časté

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy (CPK)ª

Četnost v klinických studiích byla podobná v lékové a placebové skupině.

*V asijských zemích hlášeny jako vzácné.

# Pro nežádoucí účinky, které nebyly zaznamenány v klinických studiích, není horní hranice 95%

intervalu spolehlivosti vyšší než 3/X, přičemž X vyjadřuje celkový zhodnocený vzorek ze všech

relevantních klinických sledování a studií.

ª Muskuloskeletální frakce > 3násobek horní hranice normálního rozmezí. Ve většině případů se tyto

hodnoty spontánně vrátily k normálu beze změny léčby.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Venózní tromboembolismus

Ve studiích III. fáze byla roční incidence venózního tromboembolismu (VTE) pozorována během 5 let

přibližně 0,7%, s relativním rizikem 1,4 (95% CI = [1,0 ; 2,0]) u pacientek léčených stroncium-

ranelátem v porovnání s placebem (viz bod 4.4).

Infarkt myokardu

Z nashromážděných

randomizovaných

placebem

kontrolovaných

studií

postmenopauzálních

pacientek s osteoporózou bylo zjištěno signifikantně zvýšené riziko infarktu myokardu u pacientek

léčených stroncium-ranelátem ve srovnání s pacientkami léčenými placebem (1,7 % versus 1,1 %)

s relativním rizikem 1,6 (95% CI = (1,07; 2,38).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Symptomy

V klinické studii zkoumající opakované podání 4 g stroncium-ranelátu denně po dobu 25 dní u

zdravých žen po menopauze byla prokázána dobrá snášenlivost. Jednorázové podání dávek až 11 g

zdravým mladým dobrovolníkům (mužům) nevyvolalo žádné zvláštní symptomy.

Léčba předávkování

Při epizodách předávkování v klinických studiích (až 4 g/den po dobu maximálně 147 dní) nebyly

pozorovány žádné klinicky relevantní příhody.

Podávání mléka nebo antacid může pomoci snížit absorpci léčivé látky. V případě závažného

předávkování je možno zvážit vyvolání zvracení k odstranění nevstřebané léčivé látky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí - Jiná léčiva ovlivňující stavbu a

mineralizaci kostí, ATC kód: M05BX03.

Mechanismus účinku

In vitro

, stroncium-ranelát:

zvyšuje kostní formaci v kulturách kostní tkáně a replikaci prekurzorů osteoblastů a syntézu

kolagenu v kulturách kostních buněk.

snižuje resorpci kostí snížením diferenciace osteoklastů a resorpční aktivity.

Toto vede ke znovunastolení rovnováhy kostního obratu ve prospěch kostní formace.

Aktivita stroncium-ranelátu byla studována na různých neklinických modelech. Zvláště u zdravých

potkanů zvyšuje stroncium-ranelát hmotu trámčité kosti, počet trámců a jejich tloušťku; to vede ke

zvýšení pevnosti kostí.

V kostní tkáni léčených zvířat a lidí se stroncium adsorbuje zejména na povrch krystalů a jen mírně

nahrazuje vápník v apatitových krystalech nově vytvořené kosti. Stroncium-ranelát nemění vlastnosti

kostních krystalů. V biopsiích ze hřebenu kyčelní kosti odebraných po 60 měsících léčby stroncium-

ranelátem 2 g/den ve studiích III. fáze nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky na kvalitu nebo

mineralizaci kostí.

Kombinované účinky distribuce stroncia v kosti (viz bod 5.2) a zvýšení RTG absorpce stroncia v

porovnání s vápníkem vede ke zvýšení denzity kostního minerálu (BMD) měřené duální fotonovou

rentgenovou absorpciometrií (DXA). Dostupné údaje ukazují, že tyto faktory zodpovídají za přibližně

50 % naměřené změny BMD během 3 let léčby přípravkem PROTELOS 2 g/den. To je třeba mít na

paměti při interpretaci změn BMD při léčbě přípravkem PROTELOS. Ve studiích III. fáze, které

prokázaly účinnost léčby přípravkem PROTELOS proti frakturám, se naměřená průměrná BMD

v porovnání s počátečním stavem zvýšila s přípravkem PROTELOS o přibližně 4 % ročně na bederní

páteři a 2 % ročně na krčku stehenní kosti, a po 3 letech se tyto hodnoty zvýšily na 13 až 15 % a 5 až

6 % v závislosti na studii.

Ve studiích III. fáze se biochemické markery kostní formace (kostní specifická alkalická fosfatáza a

C-terminální propeptid prokolagenu typu I) ve srovnání s placebem zvyšovaly a markery kostní

resorpce (příčné vazby sérového C-telopeptidu a močového N-telopeptidu) snižovaly od třetího měsíce

léčby až do 3 let.

Sekundárně k farmakologickým účinkům stroncium-ranelátu bylo pozorováno mírné snížení sérových

koncentrací vápníku a parathormonu (PTH), zvýšení krevních koncentrací fosforu a aktivity celkové

alkalické fosfatázy, bez pozorovaných klinických důsledků.

Klinická účinnost

Osteoporóza je definována jako BMD na páteři či kyčli nižší o 2,5 SD nebo více než průměrná

hodnota normální mladé populace. S postmenopauzální osteoporózou je spojováno mnoho rizikových

faktorů zahrnujících nízkou hodnotu kostní hmoty, nízkou denzitu kostního minerálu, ranou

menopauzu, anamnézu kouření a rodinnou anamnézu osteoporózy. Klinickým důsledkem osteoporózy

je fraktura. Riziko faktur se zvyšuje s počtem rizikových faktorů.

Léčba postmenopauzální osteoporózy:

Program studií proti frakturám s přípravkem PROTELOS byl vytvořen ze dvou placebem

kontrolovaných studií III. fáze: studie SOTI a studie TROPOS. Do studie SOTI bylo zařazeno

1649 postmenopauzálních žen s diagnostikovanou osteoporózou (nízká bederní BMD a prodělaná

vertebrální fraktura) a průměrným věkem 70 let. Do studie TROPOS bylo zařazeno

5091 postmenopauzálních žen s osteoporózou (nízká BMD krčku stehenní kosti a prodělaná fraktura u

více než poloviny z nich) a průměrným věkem 77 let. Do studie SOTI a TROPOS bylo dohromady

zařazeno 1556 pacientek starších 80 let při zařazení (23,1 % studované populace). V obou studiích

pacientky dostávaly jako přídavek k léčbě (2 g/den stroncium-ranelát nebo placebo) upravené doplňky

vápníku a vitaminu D.

PROTELOS snížil relativní riziko nové vertebrální fraktury o 41 % za 3 roky ve studii SOTI (tabulka

1). Účinek byl signifikantní od prvního roku. Podobné přínosy byly prokázány u žen s více frakturami

na počátku. Vzhledem ke klinickým vertebrálním frakturám (definovaných jako fraktury související

s bolestí zad a/nebo poklesem tělesné výšky o nejméně 1 cm) bylo relativní riziko sníženo o 38 %.

PROTELOS také snížil počet pacientek s poklesem tělesné výšky o nejméně 1 cm v porovnání

s placebem. Hodnocení kvality života na specifické stupnici QUALIOST a skóre vnímání celkového

zdravotního stavu obecné stupnice SF-36 ukázalo přínos přípravku PROTELOS ve srovnání

s placebem.

Účinnost přípravku PROTELOS na snížení rizika nové vertebrální fraktury byla potvrzena ve studii

TROPOS, včetně pacientek s osteoporózou bez fraktury z důvodu křehkosti kosti na počátku.

Tabulka 1: Výskyt pacientek s vertebrální frakturou a snížení relativního rizika

Studie

Placebo

PROTELOS

Snížení relativního rizika

vs. placebo (95% CI),

hodnota p

SOTI

n=723

n=719

Nová vertebrální fraktura

během 3 let

32,8 %

20,9 %

41 % (27-52),

p

<0,001

Nová vertebrální fraktura

během 1. roku

11,8 %

6,1 %

49 % (26-64),

p

<0,001

Nová klinická vertebrální

fraktura během 3 let

17,4 %

11,3 %

38 % (17-53),

p

<0,001

TROPOS

n=1823

n=1817

Nová vertebrální fraktura

během 3 let

20,0 %

12,5 %

39 % (27-49),

p

<0,001

U pacientek starších než 80 let při zařazení ukázala sdružená analýza studií SOTI a TROPOS, že

PROTELOS snížil relativní riziko výskytu nové vertebrální fraktury o 32 % během 3 let (výskyt

19,1 % u stroncium-ranelátu vs. 26,5 % u placeba).

Při

následné

analýze pacientek ze sdružených studií SOTI a TROPOS s počáteční BMD bederní páteře

a / nebo krčku stehenní kosti v osteopenickém rozmezí a bez prodělané fraktury, ale s nejméně jedním

rizikovým faktorem pro frakturu navíc (n=176) PROTELOS snížil riziko první vertebrální fraktury o

72 % během 3 let (výskyt vertebrální fraktury 3,6 % u stroncium-ranelátu vs. 12,0 % u placeba).

Následná

analýza byla provedena na podskupině pacientek ze studie TROPOS obzvláště důležité

z medicínského hlediska a s vysokým rizikem fraktury [definovaným jako T-skóre BMD krčku

stehenní kosti ≤ -3 SD (rozmezí výrobce odpovídající -2,4 SD podle NHANES III) a ve věku ≥ 74 let

(n=1977, tj. 40 % populace studie TROPOS)]. V této skupině snížil PROTELOS během

3 let léčby riziko fraktury kyčle o 36 % v porovnání se skupinou léčenou placebem (tabulka 2).

Léčba osteoporózy u mužů:

Účinnost přípravku PROTELOS byla prokázána u mužů s osteoporózou ve dvouleté, dvojitě

zaslepené, placebem kontrolované studii s hlavní analýzou po jednom roce léčby u 243 pacientů

(populace intention to treat, 161 pacientů užívalo stroncium-ranelát) s vysokým rizikem zlomeniny

(průměrný věk 72,7 let; průměrná hodnota BMD bederní páteře: T-skóre -2,6; prevalentní vertebrální

fraktura u 28 % pacientů).

Všichni pacienti byli suplementováni vápníkem (1000 mg/den) a vitaminem D (800 IU/den).

Statisticky signifikantní nárůst BMD byl pozorován již 6 měsíců po zahájení léčby přípravkem

PROTELOS versus placebo.

Po 12 měsících léčby byl pozorován statisticky signifikantní nárůst průměrné BMD bederní páteře,

hlavního kritéria účinnosti (E (SE) = 5,32 % (0,75); 95%CI = (3,86; 6,79); p˂0,001), podobně jak bylo

pozorováno v pivotní studii III. fáze na snížení rizika fraktur, provedené u postmenopauzálních žen.

Tabulka 2: Výskyt pacientek s frakturou kyčle a snížení relativního rizika u pacientek s

BMD ≤ -2,4 SD (NHANES III) a věkem ≥ 74 let

Studie

Placebo

PROTELOS

Snížení relativního rizika

vs. placebo (95% CI),

hodnota p

TROPOS

n=995

n=982

Fraktura kyčle během 3 let

6,4 %

4,3 %

36 % (0-59),

p

=0,046

Po 12 měsících léčby byl pozorován statisticky signifikantní nárůst hodnoty BMD krčku stehenní kosti

a BMD celkové oblasti proximálního femuru (total hip) (p˂0,001).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem PROTELOS u všech podskupin pediatrické populace v indikaci osteoporózy (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Stroncium-ranelát je složen ze 2 atomů stabilního stroncia a 1 molekuly kyseliny ranelové, což je

organická část umožňující nejlepší kompromis z hlediska molekulární hmotnosti, farmakokinetiky a

snášenlivosti léčivého přípravku. Farmakokinetika stroncia a kyseliny ranelové byla hodnocena na

zdravých mladých mužích a zdravých ženách po menopauze, a zároveň při dlouhodobé expozici u

mužů s osteoporózou a u žen po menopauze s osteoporózou, včetně starých žen.

Absorpce, distribuce a vazba na plazmatické bílkoviny kyseliny ranelové je z důvodu její vysoké

polarity nízká. Nedochází ke kumulaci kyseliny ranelové a nebyl prokázán její metabolismus u zvířat

ani u člověka. Absorbovaná kyselina ranelová je rychle eliminována v nezměněné formě ledvinami.

Absorpce

Absolutní biologická dostupnost stroncia je přibližně 25 % (rozmezí 19-27 %) po perorální dávce 2 g

stroncium-ranelátu. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo za 3-5 hodin po jednorázové

dávce 2 g. Rovnovážného stavu je dosaženo po 2 týdnech léčby. Užití stroncium-ranelátu společně

s vápníkem nebo jídlem snižuje biologickou dostupnost stroncia přibližně o 60-70 % ve srovnání

s podáním 3 hodiny po jídle. Vzhledem k relativně pomalé absorpci stroncia je třeba vyhnout se

podání jídla a vápníku před a po podání přípravku PROTELOS. Perorální doplňky vitaminu D nemají

vliv na expozici stronciu.

Distribuce v organismu

Stroncium má distribuční objem přibližně 1 l/kg. Vazba stroncia na plazmatické bílkoviny u člověka je

nízká (25 %) a stroncium má vysokou afinitu ke kostní tkáni. Měření koncentrace stroncia v biopsiích

ze hřebenu kyčelní kosti u pacientek léčených stroncium-ranelátem 2 g/den až 60 měsíců ukazuje, že

koncentrace stroncia v kosti mohou dosáhnout stabilní hladiny přibližně po 3 letech léčby. Neexistují

údaje od pacientů, které by prokazovaly kinetiku eliminace stroncia z kostí po léčbě.

Biotransformace

Jakožto dvojmocný kation není stroncium metabolizováno. Stroncium-ranelát neinhibuje enzymy

cytochromu P450.

Eliminace z organismu

Eliminace stroncia je nezávislá na čase a dávce. Skutečný poločas stroncia je přibližně 60 hodin.

K vylučování stroncia dochází ledvinami a gastrointestinálním traktem. Jeho plazmatická clearance je

přibližně 12 ml/min (CV 22 %) a jeho renální clearance je přibližně 7 ml/min (CV 28 %).

Farmakokinetika ve zvláštních populacích

Starší pacienti

Populační farmakokinetické údaje neukázaly žádný vztah mezi věkem a domnělou clearance stroncia

v cílové populaci.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-70 ml/min) se

clearance stroncia snižuje se snížením clearance kreatininu (přibližně 30% snížení v rozmezí clearance

kreatininu 30 až 70 ml/min), což vede ke zvýšení plazmatických hladin stroncia. Ve studiích III. fáze

mělo 85 % pacientek clearance kreatininu v rozmezí 30 až 70 ml/min a 6 % pod 30 ml/min při

zařazení, a průměrná clearance kreatininu byla přibližně 50 ml/min. Proto není u pacientů s mírnou až

středně těžkou poruchou funkce ledvin nutná úprava dávkování.

Neexistují farmakokinetické údaje u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

pod 30 ml/min).

Porucha funkce jater

Neexistují farmakokinetické údaje u pacientů s poruchou funkce jater. Vzhledem

k farmakokinetickým vlastnostem stroncia se neočekává žádný vliv.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Chronické perorální podávání stroncium-ranelátu ve vysokých dávkách u hlodavců způsobilo

abnormality kostí a zubů, spočívající zejména ve spontánních frakturách a zpožděné mineralizaci,

které byly reverzibilní po ukončení léčby. Tyto účinky byly zaznamenány při hladinách stroncia

v kostech, které byly 2-3krát vyšší než hladiny stroncia v kostech u lidí léčených po dobu až 3 let.

Údaje ohledně akumulace stroncium-ranelátu ve skeletu při delší expozici jsou omezené.

Studie vývojové toxicity u potkanů a králíků vedly k abnormalitám kostí a zubů (např. ohnutí

dlouhých kostí a zvlněná žebra) u potomků. U potkanů byly tyto účinky reverzibilní 8 týdnů po

ukončení léčby.

Posouzení rizika pro životní prostředí (ERA)

Posouzení rizika stroncium-ranelátu pro životní prostředí bylo provedeno v souladu s Evropskými

doporučeními ERA.

Stroncium-ranelát životní prostředí neohrožuje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Aspartam (E 951)

Maltodextrin

Mannitol (E 421)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Po rekonstituci přípravku ve vodě je suspenze stabilní po dobu 24 hodin. Nicméně, suspenze by

měla být vypita bezprostředně po přípravě (viz bod 4.2).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Papír/polyethylen/Al/polyethylenové sáčky.

Velikost balení

Krabičky obsahující 7, 14, 28, 56, 84 nebo 100 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LES LABORATOIRES SERVIER

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/04/288/001

EU/1/04/288/002

EU/1/04/288/003

EU/1/04/288/004

EU/1/04/288/005

EU/1/04/288/006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. září 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 22. května 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/139813/2014

EMEA/H/C/000560

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Protelos

strontii ranelas

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Protelos. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Protelos.

Co je Protelos?

Protelos je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku stroncium-ranelát. Je k dispozici ve formě

sáčků obsahujících 2 g granulí pro přípravu perorální (ústně podávané) suspenze.

K čemu se přípravek Protelos používá?

Přípravek Protelos se používá k léčbě závažné osteoporózy (onemocnění, které způsobuje křehnutí

kostí u žen po menopauze a u mužů s vysokým rizikem vzniku zlomenin, kteří nemohou být léčeni

jinými léčivými přípravky schválenými k léčbě osteoporózy. U žen po menopauze přípravek Protelos

snižuje riziko zlomenin obratlů a kyčle.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Protelos používá?

Léčbu by měl zahájit pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou osteoporózy. Jelikož existují určité

údaje, jež poukazují na zvýšené riziko srdečního záchvatu při užívání přípravku Protelos, mělo by být

při rozhodování o předepsání přípravku Protelos jednotlivým pacientům zohledněno jejich individuální

riziko onemocnění srdce.

Přípravek Protelos se používá v dávce jeden sáček jednou denně. Obsah sáčku se vysype do sklenice

vody a zamíchá. Vzniklá suspenze se ihned vypije. Přípravek Protelos by se měl užívat minimálně dvě

hodiny po jídle či konzumaci mléka, mléčných výrobků nebo doplňků vápníku, a to nejlépe večer před

Protelos

EMA/139813/2014

strana 2/3

spaním. Přípravek Protelos je určen k dlouhodobému užívání. Pacienti by měli užívat doplňky vápníku

nebo vitaminu D, pokud nezískávají dostatek těchto látek ze stravy.

Jak přípravek Protelos působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou kostní tkáň. Kosti se postupně stávají tenčími a křehčími a zvyšuje se

pravděpodobnost jejich zlomení. Osteoporóza je běžnější u žen po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského hormonu estrogenu, jelikož estrogen pomáhá udržovat kosti zdravé. Osteoporóza se také

objevuje u mužů z důvodu postupného úbytku kostní tkáně způsobeného stárnutím.

Léčivá látka v přípravku Protelos, stroncium-ranelát, působí na strukturu kostí. Jakmile se stroncium-

ranelát dostane do střeva, uvolňuje se z něho stroncium, které se vstřebává do kostí. Přesný způsob

působení stroncia v rámci léčby osteoporózy není zcela objasněn, je však známo, že podporuje tvorbu

kostí a zmírňuje jejich odbourávání.

Jak byl přípravek Protelos zkoumán?

Přípravek Protelos byl zkoumán u téměř 7 000 starších žen ve dvou rozsáhlých studiích. Téměř čtvrtina

pacientek byla starší 80 let. První studie zahrnovala 1 649 žen s osteoporózou, které již prodělaly

zlomeninu páteře, a druhá studie zahrnovala přes 5 000 žen, u nichž osteoporóza postihla kyčel.

V obou studiích byl přípravek Protelos srovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) a

hlavním měřítkem účinnosti bylo zmírnění rizika vzniku nové zlomeniny při užívání přípravku Protelos.

V první studii se vycházelo z počtu pacientek, u kterých se v průběhu tří let vyskytla nová zlomenina

v oblasti páteře. Druhá studie zkoumala počet pacientek, u kterých se vyskytla nová zlomenina

způsobená osteoporózou v jakémkoli místě s výjimkou páteře.

Přípravek Protelos byl rovněž srovnáván s placebem v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 261

mužů, u kterých existovalo zvýšené riziko zlomenin. Tato studie zkoumala změny v hustotě kostí po

jednom roce léčby.

Jaký přínos přípravku Protelos byl prokázán v průběhu studií?

V první studii přípravek Protelos zmírnil v průběhu tří let riziko nové zlomeniny páteře o 41 %: nová

zlomenina páteře se vyskytla u 21 % ze 719 žen, které užívaly přípravek Protelos, a u 33 % ze 723

žen užívajících placebo.

Výsledky samotné druhé studie dostatečně neprokázaly přínos přípravku Protelos v rámci prevence

zlomenin. Při zaměření výhradně na ženy ve věku od 74 let se zvláště slabými stehenními kostmi však

z výsledků vyplynulo, že při užívání přípravku Protelos dochází ke snížení rizika zlomenin kyčle.

Z výsledků obou studií celkově vyplývá, že ve skupině pacientek užívajících přípravek Protelos se

zlomeniny v jakémkoli jiném místě (včetně kyčle), než je páteř, vyskytly u menšího počtu žen než ve

skupině pacientek užívajících placebo (331 z 3 295 žen užívajících přípravek Protelos oproti 389

z 3 256 žen užívajících placebo). Tím se prokázalo zmírnění rizika zlomenin.

Ve studii na pacientech mužského pohlaví došlo po jednom roce léčby ke zvýšení hustoty kostí v dolní

části páteře o 7 % u pacientů užívajících přípravek Protelos, zatímco u pacientů užívajících placebo

došlo ke zvýšení tohoto ukazatele o 1,7 %.

Protelos

EMA/139813/2014

strana 3/3

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Protelos?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Protelos (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

hypersenzitivní (alergické) reakce na pokožce (vyrážka, svědění, kopřivka nebo svědivá vyrážka a

podkožní otok známý jako angioedém) a bolest postihující svaly, kosti a klouby. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Protelos je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Protelos nesmějí užívat pacienti, u kterých se vyskytují nebo se vyskytly žilní

tromboembolické příhody (potíže způsobené tvorbou krevních sraženin v žilách, například v dolních

končetinách nebo v plicích). Nesmějí jej užívat ani osoby, které jsou dočasně nebo trvale

imobilizované, jako jsou lidé upoutaní na lůžko nebo zotavující se z chirurgického zákroku.

S ohledem na snížení rizika srdečního záchvatu nesmějí přípravek Protelos užívat také pacienti

s vysokým krevním tlakem, který není řádně kontrolován, ani pacienti, kteří trpí nebo trpěli kterýmkoli

z těchto onemocnění:

ischemická choroba srdeční (jako je angina pectoris nebo srdeční záchvat),

onemocnění periferních tepen (zablokování průtoku krve v tepnách, obvykle v nohou),

cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění postihující krevní cévy v mozku, např. mrtvice).

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Protelos schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Protelos převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Protelos?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Protelos byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Protelos

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Pacientům a zdravotnickým pracovníkům předepisujícím přípravek Protelos se navíc zasílají vzdělávací

materiály obsahující informace o riziku potíží se srdcem a oběhovým systémem, které může léčivý

přípravek vyvolat, a o nutnosti pravidelného sledování. Tyto materiály rovněž upozorní lékaře na

schválená použití léčivého přípravku.

Společnost dále uskuteční studii s cílem vyhodnotit efektivitu opatření, která byla zavedena za účelem

snížení rizika potíží se srdcem a oběhovým systémem.

Další informace o přípravku Protelos

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Protelos platné v celé Evropské unii dne

21. září 2004.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Protelos je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Protelos naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2014.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace